Město Lázně Bělohrad tímto děkuje firmě Elektrowin a.s. za finanční podporu

1.10.2018

ElektrowinKolektivní systém ELEKTROWIN a.s. poskytuje spolupracujícím obcím a městům finanční příspěvky na podporu sběru elektroodpadu.

 

 

 V letošním roce tato firma přispěla městu Lázně Bělohrad na nákup dvou kusů fotopastí sloužících k zabezpečení sběrného dvora. Dále pak tato firma přispěla na doprovodný program zaměřený na podporu informovanosti občanů při Strašidelné Bažantnici. Celková částka, kterou město Lázně Bělohrad obdrželo od firmy Elektrowin a.s. je 31.098 Kč.

Město Lázně Bělohrad tímto děkuje firmě Elektrowin a.s. za tuto finanční podporu.

V souladu se Základními podmínkami, bod. 16, Motivačního program 2018 firmy Elektrowin a.s. Město Lázně Bělohrad sděluje, že obdrželo částku 14.980 Kč na pořízení 2 ks fotopastí, které jsou umístěny na sběrném dvoře v Prostřední Nové Vsi.
Dále pak, v souladu se Základními podmínkami, bod. 16, Motivačního program 2018 firmy Elektrowin a.s. Město Lázně Bělohrad sděluje, že obdrželo částku 16.118 Kč na prezentaci zpětného odběru elektrozařízení v rámci zvýšení informovanosti občanů „Hejbni si s elektrem" na akci Strašidelná Bažantnice 2018 v Lázních Bělohradě dne 30.6.2018.

 

zpět


Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad