Cena vodného a stočného na Jičínsku zůstává, investice do regionu se navyšují

13.12.2017

VOS a.s.Představenstvo Vodohospodářské a obchodní společnosti a.s. dnes rozhodlo, že cena vodného a stočného zůstane i v roce 2018 ve stejné výši jako posledních pět let.

 

 

Odběratelé tedy budou platit i nadále za pitnou vodu a odvod vody odpadní částku 78,95 Kč za m3. I přes mírný meziroční pokles spotřeby vody, tedy snížení příjmů za vodné a stočné, se VOS a.s. dlouhodobě daří řídit náklady, což umožňuje vyrovnané hospodaření. Na druhou stranu nepřestává investovat do vodárenské infrastruktury. Jen letos do ní šlo cca 74 milionů. V příštím roce to bude až 110 milionů korun.

Představenstvo Vodohospodářské a obchodní společnosti a.s. se dne 12. 12. 2017 dopoledne sešlo k projednání cen vodného a stočného pro příští rok. Po seznámení se s předběžnými výsledky hospodaření společnosti a z nich plynoucí kalkulace cen na rok 2018 rozhodlo, že obyvatelům Jičínska nebude cena zvýšena a zůstane ve stejné výši jako posledních pět let. Za vodné tedy obyvatelé zaplatí 38,74 Kč a za stočné 40,21 Kč. „Ačkoliv klesla meziročně spotřeba vody o cca 5 %, podařilo se nám naplnit letošní naplánovaný rozpočet. Společnost, tak jako v předcházejících letech, vytvoří mírný provozní zisk. Akcionáři společnosti dlouhodobě preferují vkládání velké části příjmů zpět do vodárenské infrastruktury. I v letošním roce jsme tak více než 74 milionů Kč použili na opravy a modernizace vodovodů a kanalizací,“ komentuje vývoj hospodaření a stanovení ceny předseda představenstva VOS a. s. a starosta města Jičína JUDr. Jan Malý. Provozní náklady řídí management společnosti tak, aby se zbytečně nezvyšovaly. „U nákladů se např. daří držet jednotkové ceny oprav díky pečlivým výběrovým řízením, ceny materiálových nákladů energií rostou jen o míru inflace a ceny energií vzrostou zřejmě jen o 2 % na regulované složce. Jinak je máme pro příští rok vysoutěženy na stejné úrovni jako letos. Kde ale nešetříme, jsou osobní a mzdové náklady, kdy se snažíme reflektovat vývoj na trhu práce a naše zaměstnance za dobrou práci adekvátně ohodnotit,“ komentuje hospodaření ředitel společnosti Ing. Richard Smutný. Na cenotvorbu vodného a stočného má mj. velký vliv i stát, který tuto cenu řadí mezi tzv. věcně usměrňované ceny. Stanovuje také přiměřený zisk vodárenských společností.

Společnost každoročně vkládá ze svého 200milionového obratu asi 45 milionů do oprav stávající infrastruktury. Další významnou nákladovou položkou jsou investice, které jsou pro akcionáře společnosti, města a obce, prioritou. „Tento rok jsme dali do oprav a modernizací celkem 74 milionů, z čehož byly investiční prostředky, tedy nová infrastruktura, ve výši cca 28 milionů. Průběžně obnovujeme také třeba dopravní techniku. Pro příští rok ale chceme prostředky navýšit - investovat by se mělo dvakrát tolik (předpoklad je až 65 milionů Kč) Celkem by se tedy do regionu mělo vrátit zhruba 110 milionů Kč. Mnoho akcí bude záviset ještě na rozhodnutí měst a obcí, protože se jedná o větší rekonstrukce ulic a v nich uložených sítí. V roce 2018 dokončíme např. připojení obce Úbislavice a Krsmol na vodovod z Nové Paky. Jisté ale je, že začneme s dvěma velkými obnovami úpraven vody v Hořicích – Libonicích a v Lázních Bělohradě. Na obě akce jsme totiž získali více než 50% dotaci ze SFŽP. Celkově budou akce stát okolo 130 milionů korun s DPH,“ doplňuje další plány na rok 2018 ředitel Ing. Richard Smutný.

Bližší informace Vám podá: Ing. Richard Smutný, ředitel VOS a.s., tel.: 493 544 811

zpět


Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad