Zpráva z tisku: Chirofonetika pomáhá dětem

5.3.2012

ChirofonetikaV Bělohradské mateřské škole byl 31. ledna ukončen projekt financovaný Evropskými sociálními fondy (ESF) a státním rozpočtem České republiky, nazvaný „Chirofonetika na pomoc dětem, předcházení vývojovým poruchám učení a chování u dětí ve věku 3 – 9 let“.

 


Doba trvání vlastní realizace byla dva a půl školního roku. Za tuto dobu se uskutečnilo více „klíčových aktivit“, tedy činností, které byly předem stanoveny. Souhrnný výčet je následující.

Aktivity
1. Bylo vytvořeno 74 individuálních vzdělávacích plánů pro děti vyžadující zvýšenou výchovně – vzdělávací péči ve speciální logopedické třídě a pro děti s odkladem školní docházky
2. Byly zpracovány dva metodické materiály sloužící k další práci učitelek MŠ a ZŠ.

3. V daném období se konalo celkem 11 pracovních dílen, jichž se zúčastnilo 120 pedagogů MŠ a ZŠ z Královéhradeckého kraje. Z toho se více jak třetina zúčastnila dvou a více dílen. Ty byly koncipovány jako předání vlastních zkušeností, získaných v Bělohradské mateřské škole v průběhu šesti let, se zaváděním prvků Waldorfské pedagogiky, které jsou zakomponovány do školního vzdělávacího plánu.

Zpracování anonymních hodnotících dotazníků ukazuje velice kladný ohlas ze strany zúčastněných. Prosba o pokračování v tomto způsobu vzdělávání pedagogických pracovníků je známkou jeho kvality.

4. Besedy pro rodiče a veřejnost, jichž se uskutečnilo celkem pět, navštívilo 52 rodičů a 19 pedagogů.
5. V průběhu projektu bylo chirofoneticky ošetřeno celkem 31 dětí z MŠ a ZŠ, 31 rodičů se podílelo na provozování chirofonetiky doma.

V rámci tohoto projektu má Bělohradská mateřská škola „zajistit udržitelnost“, což znamená, že minimálně po dobu pěti let část těchto aktivit bude podle možností probíhat dále.

Děkujeme za možnost, kterou jsme tímto projektem získali. Především za materiální vybavení relaxační místnosti, ve které probíhá chirofonetika, včetně hudebních nástrojů a speciálních nákladných pomůcek, které používáme při individuální práci s dětmi (voskové bločky, vosková modelína, transparentní papír apod.).
Jsme přesvědčeni, že prostředky vložené do našeho projektu, byly smysluplně využity.
Za Bělohradskou mateřskou školu spec. pedagog Eva Mílková, zástupkyně ředitelky Lenka Zívrová


Eva Mílková a Lenka Zívrová

Převzato z Jičínského deníku

zpět


Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad