Nová kniha v prodeji - Vesnička pod kamennou Hůrou

13.8.2013

Vesnička pod kamennou HůrouNová kniha autora Josefa Machka s názvem Vesnička pod kamennou Hůrou - procházka historií Dolního Javoří a okolí, je právě v prodeji.

 

Knihu si můžete zakoupit v památníku K.V.Raise, nebo ve vybraných trafikách v Lázních Bělohradě za cenu 240,- Kč.

 

 

Slovo autora:
Dovoluji si Vám představit a zároveň Vás informovat o dokončené a vydané knižní publikaci s názvem „Vesnička pod kamennou Hůrou", která jak z podnázvu vyplývá, je procházkou po historii Dolního Javoři a okolí.

Cílem této publikace je obohatit a prohloubit historické povědomí občanů nejen této malé vesničky, která je politickou součástí Lázní Bělohradu, ale i ostatních občanů bělohradska, protože se v širších souvislostech dotýká nejen nejbližšího okolí vlastní vesničky, ale z historického pohledu připomíná i některé typické práce na našich vesničkách, na které se již pomalu zapomíná. Budu rád když publikace nejen oživí vzpomínky dosud žijících pamětníků na události, které kniha zachycuje, ale když i mladším generacím připomene, jak žili a čeho si vážili jejich předci.

Hlavním podkladovým materiálem pro tuto publikaci jsou zápisky a písemné materiály obecní kroniky Dolního Javoří, Pamětní knihy Javoří Horního a řada fotografií a dokumentů přiložených k obecní kronice i vzpomínky pamětníků. Zde také děkuji pracovníkům zdejšího Městského úřadu, kteří mě ochotně poskytli pro publikaci potřebné. Informace a panu starostovi za podporu a průběžný zájem o práci na této knize.

Z obsahového hlediska se knížka nejprve soustřeďuje na historický vývoj vesničky a jejího okolí obecně, v další části se zabývá vývojem a poezií tradičního mlynářského řemesla a historií dvou javořských mlýnů, v části obydlí a obyvatelé objasňuje v dostupných možnostech historický vývoj jednotlivých stavení a rodů ve vesnici a v poslední části krátce vzpomíná i historii sousední vesničky Uhlíře.

Josef Machek, autor

zpět


Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad