Představitelé lázeňských míst v Královéhradeckém kraji podepsali Deklaraci o spolupráci

17.5.2017

Spolupráce lázeňských míst

Na začátku letošního roku spojili své síly představitelé čtyř lázeňských míst Královéhradeckého kraje - Náchod, Velichovky, Lázně Bělohrad a Janské Lázně a sešli se ke společné diskuzi o možnostech vzájemné spolupráce v oblasti lázeňství a turistického ruchu.

Dlouhodobým záměrem uvedených měst a obcí je také navázání užší spolupráce s úřadem Královéhradeckého kraje. Proto se jedno z prvních jednání uskutečnilo na Krajském úřadě KHK za účasti náměstka hejtmana pro oblast zdravotnictví Ing. Aleše Cabicara. Výsledkem navazujících jednání je společná deklarace, kterou podepsali zástupci jednotlivých měst ve středu 10. května 2017 ve Velichovkách. Tento dokument specifikuje formu a cíle vzájemné podpory.

Deklaraci podepsali: Ing. Jiří Hradecký, starosta Janských Lázní, Ing. Pavel Šubr, starosta Lázní Bělohradu, Ing. Jan Čtvrtečka, místostarosta Náchoda a Josef Karel, starosta Velichovek. Svými podpisy tak potvrdili úmysl navázat a zintenzivnit výměnu informací a to zejména v oblasti lázeňství a cestovního ruchu.

"První krok na cestě vzájemné spolupráce nejen v oblasti lázeňství, cestovního ruchu, ale i kultury např. při zahajování lázeňské sezóny a různých slavností byl učiněn. Výměna informací, zkušeností a aktivit je v rámci tohoto uzavřeného partnerství velmi důležitá a pomůže nám při získávání dotací v případě společných projektů," komentoval uzavření deklarace bělohradský starosta Pavel Šubr.

Foto (zleva): Ing. Jiří Hradecký (starosta Janských Lázní), Josef Karel (starosta Velichovek), Ing. Pavel Šubr (starosta Lázní Bělohradu) a Ing. Jan Čtvrtečka (místostarosta Náchoda). 

zpět


Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad