Zpráva z tisku: Podle smlouvy měla být stavba hřiště dokončena do pěti měsíců

21.3.2016

Sportoviště v BažantniciAni v jarní části sezony se nepředstaví na domácím hřišti. Fotbalisté Lázní Bělohradu odehráli všechna utkání podzimní části na hřištích svých soupeřů.

 

 V areálu Bažantnice totiž byly rekonstruovány kabiny. Podle plánu měli hráči aktuálně druhého celku 1. A třídy odehrát domácí zápasy v jarní části na svém hřišti. To se ovšem nakonec nestane, výstavba se velice protáhla a Bělohradští se tak rozhodli požádat o dočasný azyl oddíl SK Miletín, kterým jim poté vyhověl.

O celé problematice kabin, hřiště a nakonec o plánech celého areálu v Bažantnici povyprávěl starosta města Lázně Bělohrad ing. Pavel Šubr.Pavel Šubr (na snímku).

„Podle smlouvy měla být stavba dokončena do pěti měsíců," říká starosta.

Jak vůbec celý proces začal?
Před čtyřmi roky požádal Fotbalový klub Lázně Bělohrad – Pecka (mimochodem bez právní subjektivity a tedy neexistující!) město o dotaci 4 miliony Kč na rekonstrukci kabin, kterou si provedou fotbalisté svépomocí. Zastupitelé po dlouhých diskusích schválili rozumné řešení, že se zpracuje architektonická studie řešení celého sportovního areálu, ten se následně převede z majetku TJ Lázně Bělohrad do majetku města a investorem dostavby sportovního areálu bude město.

Co bylo tím hlavním důvodem převodu?
Jednak to, že město nemůže investovat do cizího majetku, jednak to, že takovýto systém (město je majitelem sportovišť a bezúplatně je pronajímá sportovnímu klubu) dobře funguje v západní Evropě i v řadě českých měst a že sportovní areál u Bažantnice je nutné zrekonstruovat a dokončit, aby dobře sloužil téměř 700 členům TJ i neorganizovaným občanům.

Jaký byl další postup?
Na podzim 2014 došlo k převodu sportovního areálu na město (styděl jsem se za to, v jakém stavu měli fotbalisté svůj majetek – kabiny), město dopracovalo projektovou dokumentaci celého areálu, v lednu jsme požádali o dotaci MŠMT a zahájili výběrové řízení na zhotovitele první etapy dostavby. Ta obsahuje výstavbu budovy, v níž je v přízemí pět fotbalových kabin se třemi sociálními zařízeními, klubovna se sociálkami pro veřejnost, garáž a zázemí správce. V prvním patře je pět heren na stolní tenis se sociálkami a zázemím. Součástí první etapy jsou i inženýrské sítě včetně kanalizační přípojky přes hlavní fotbalové hřiště.

Kdo tedy nakonec ve výběrovém řízení uspěl?
V polovině července 2015 zastupitelstvo města schválilo smlouvu o dílo s firmou VALC, která na základě nejnižší ceny vyhrála výběrové řízení. Ve smlouvě je uvedeno, že stavba musí být dokončena do pěti měsíců od předání staveniště, ke kterému došlo 17. července. Důvodem tak krátkého termínu je nesmyslný požadavek poskytovatele dotace (MŠMT), že stavba musí být dokončena v příslušném kalendářním roce.

Výstavba se ale nakonec výrazně protáhla.
Dle projektantů byla reálná doba výstavby osm měsíců. Bohužel firma VALC poslala na stavbu nízký počet pracovníků, navíc jsme museli řešit problém s odstraněním základů, které připravili před několika lety fotbalisté, a které se ukázaly po provedených sondách jako nepoužitelné. Ke konci srpna jsme se také dozvěděli, že jsme neobdrželi dotaci z MŠMT (rozděleno bylo nakonec po změnách na ministerstvu pouhých 280 mil. Kč).

Kdy je tedy předpokládáno dokončení?
Ze všech těchto důvodů je reálná dostavba první etapy 10. dubna 2016. Následovat bude instalace dřevěného vnitřního vybavení, které je ale potřeba instalovat do suchého prostředí stejně jako podlahovou krytinu (Taraflex) v herně stolního tenisu.

Bělohradští fotbalisté odehrají všechna domácí utkání jarní části v Miletíně. Proč došlo k tomuto řešení?
Vzhledem k tomu, že fotbalisté chtěli hrát na jaře v domácím prostředí, vyjednal jsem na fotbalovém svazu, že budou hrát v improvizovaných podmínkách na tréninkovém hřišti a jako zázemí využívat stávající hernu stolního tenisu a tenisovou klubovnu. V průběhu dubna jsme pak chtěli požádat o předčasné užívání jejich kabin.

Předseda fotbalového oddílu mě ale informoval, že požádali Miletín, aby mohli jarní část soutěže odehrát tam.

Kromě výstavby kabin ovšem proběhnou v areálu Bažantnice ještě další změny.
Ano, druhou etapu bude tvořit demolice staré herny na stolní tenis a na jejím místě a na místě kurtu č. 5 výstavba dvou nových tenisových kurtů, druhá tenisová odrazová stěna, přístřešek na skladování antuky, workoutové a dětské hřiště, zázemí tenisové haly (sociálky a zázemí správce), 2 kurty na beachvolejbal, artézská studna a systém závlahy areálu, osvětlení tréninkového fotbalového hřiště, zpevněné plochy, ozelenění, oplocení a nezbytné inženýrské sítě. V současné době jsme zahájili výběrové řízení na zhotovitele a požádali o dotaci MŠMT (k rozdělení je 3,8 mld. Kč). Věřím, že dotaci obdržíme, v červnu zahájíme stavbu a v listopadu bude celý areál dokončen.

Jsem přesvědčen, že bělohradský sportovní areál bude velice pěkný, zasazený v nádherném prostředí u Bažantnice a bělohradská veřejnost a hlavně děti tak budou mít možnost desítky let sportovat v prostředí odpovídajícím 21. století.

Autor: Dominik Palm

Zdroj: Jičínský deník

zpět


Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad