Zpráva z tisku: Výstavba přeložky brání rozvoji města

10.2.2014

Ing. Pavel ŠubrKam se bude lázeňské město ubírat dál, proč se nedaří prodat zdejší zámek a kam radnice vloží peníze, na tyto otázky nám odpověděl starosta Lázní Bělohradu Pavel Šubr.

 

 

Pane starosto, obce se dočkaly nového rozpočtového určení daní. Jak prospělo vašemu městu?
Výsledek novelizace zákona o rozpočtovém určení daní byl pro nás určitě velice příznivý, příjmy ze sdílených daní se nám zvýšily o více než 35 procent. Ale podle názoru odborníků bychom měli být pro další roky k přerozdělování daní skeptičtější.

Potýkali jste se vloni s výraznými problémy?
Jednak to byla kauza kolem kyanidů v bývalém podniku Narex a jednak diskuse kolem rekonstrukce fotbalových kabin. Zpracováváme projektovou dokumentaci na dostavbu celého sportovního areálu u Bažantnice, který je v majetku tělovýchovné jednoty a kde by měly vzniknout dva nové kurty na tenis a dva na plážový volejbal. Nebudeme řešit jen výstavbu fotbalových kabin na základě žádosti fotbalistů, ale celý areál komplexně včetně herny na stolní tenis, která bude v prvním patře nad fotbalovými kabinami. V areálu přibude i dětské hřiště.

Řešili jsme i stížnosti na neposekané stráně na Byšičkách.
Pozemky patří rodině Kinských, od které město na podzim odkoupilo pozemky kolem hřbitova a ty udržuje. Snad nakonec najdeme nějaké schůdné řešení i na další neudržované pozemky. Záměr s golfovým hřištěm byl investorem zatím odložen.

Připravujete nový územní plán. Počítá opět s přeložkou, která odvede dopravu z centra lázeňského města?
Přeložka v této podobě je v územních plánech už od roku 1991 a my pokračujeme v záměru vytěsnit provoz z centra. Do budoucna se ale musí změnit zákon o vyvlastňování pozemků, podobně jako je tomu u veřejně prospěšných staveb ve většině zemí. Jsem přesvědčen, že nakonec k tomu dojde, je ovšem otázkou, zda bude mít kraj prostředky na financování přeložky. Tady je důležité skloubit dvě věci – zákon a peníze.

Přibližte další priority nového územního plánu a kolik bude město stát?

V územním plánu rozšiřujeme lokality pro bydlení, snažíme se využít všechny proluky, ale navrhujeme i nové lokality. Rozšiřujeme i území pro drobnou výrobu. Některé rozvojové lokality jsou ale podmíněny vybudováním přeložky silnic, a to nejen severně od Lázeňské ulice, ale i na Dolní Nové Vsi. Je zde i prostor pro rozvoj lázeňství mezi rybníkem Pardoubek a silnicí na Miletín. Někdo kritizuje, že lázně jsou soukromým subjektem a proč jim vycházíme vstříc, já ale vidím, že lázně k městu patří a je nutné jejich rozvoj podporovat. Nový územní plán bude stát zhruba 1,5 milionu korun, hrazen je během tří let z rozpočtu města.

Letošní investice města?
Jednak je to zateplení mateřské školky v Bělohradě, náklady se odhadují na šest milionu korun. Dotaci ve výši zhruba 1,8 milionu korun už máme potvrzenu, práce se uskuteční v létě.

Má Bělohrad dostatek míst pro děti v mateřských školkách?
Naštěstí máme dvě školky, které jsou v současné době naplněny, uspokojujeme i zájem rodičů z okolí.

Vraťme se k investicím.
Rozsáhlou investicí je pro nás stavba vodovodu a kanalizace v Brtvi. Projekt vznikl na základě požadavku obyvatel vesnice, kteří poukazovali na nedostatek pitné vody. Rozhodli jsme se pro stavbu vodovodu současně s kanalizací. Máme přislíbenu dotaci ve výši přesahující třicet milionů korun. Mezi tím si ale u novostaveb lidé vybudovali vrty, takže mají vyřešen problém s vodou, o kanalizaci také nemají velký zájem, protože budou platit stočné, a nemluvě o úhradě přípojek. Názory se různí, ale dotaci bychom už podruhé nemuseli získat, takže zastupitelstvo se rozhodne podle výsledku výběrového řízení a celkových nákladů. Ty mají dosáhnout k padesáti milionům korun. Uvidíme, jaký bude podíl města, protože na výstavbě kanalizace se bude podílet i Vodohospodářská a obchodní společnost Jičín. V rozpočtu města nemáme na akci vyčleněny finanční prostředky, počítáme s čerpáním úvěru a případně využitím zůstatku z roku 2013, který činí téměř šest milionů korun. Rozhodně nechceme město příliš zadlužit.

Jakou částkou je v současné době město zadluženo?
Jsme na tom dobře, pomocí peněz z rozpočtového určení daní jsme splatili úvěry z minulých let za více než sedm milionů korun, takže nám zbývá doplatit zhruba tři miliony při minimálních úrocích.

Může se tedy stát, že se zastupitelé rozhodnou a vodovod s kanalizací v Brtvi se stavět nebude?
Je to možné.

Projekt na přestavbu domu č. 28 na náměstí, kam by se měl přestěhovat městský úřad, je stále u ledu?
Jednoznačně se snažíme získat peníze na jeho přestavbu, současná budova je pro městský úřad nevyhovující. Projekt je připraven, jen najít vhodný finanční zdroj.

Bělohradský zámek, co je tady nového?
Zatím nic, jsme stále v kontaktu s firmou Sheryden. Rekonstrukce je odhadnuta na dvě stě milionů a firma se stále snaží získat nějaký finanční zdroj. Jinak nás ale k této firmě už žádná smlouva neváže. Pro město je to příliš velký oříšek, jedinou cestou je najít vhodného investora. Já se začínám přiklánět k tomu, zámek prodat. Ale je těžké najít solidního kupce, většinou lidé přijedou, zjistí, že objekt je příliš velký a jdou od toho. Navíc podobných staveb na prodej v naší republice je mnoho.

A co zastupitelé?
Názory jsou různé, od prodeje zámku za symbolickou cenu, hlavně když bude opraven, až po názor, že bychom měli zámek opravit z našich peněz.

Firma Sheryden získala do svého vlastnictví špejchar. Jak to vypadá s jeho rekonstrukcí?
Investor stále čeká na vypsání vhodných grantů. Stavební povolení už má.

Co nejvíc sužuje samotné město?
Asi krize v lázeňství, nejistota, co bude dál. Doufejme, že stát bude rozumný a své „rodinné stříbro" nezlikviduje. Dále je to zmíněná přeložka, která například brání i rozvoji výstavby domů a drobných provozoven.

Výherní automaty?
Před několika lety jsme omezili jejich provoz na dvě místa, větší problémy s nimi nemáme, takže o zákazu neuvažujeme. Na tahu je stát, který by je měl zrušit celoplošně, protože pokud je zakážeme v našem městě a o deset kilometrů dál budou fungovat, tak to nic neřeší. A nemůžu ani pominout, že pro město je to značný zdroj příjmů, jde o dva miliony korun.
Město Lázně Bělohrad investuje více než dvanáct milionů korun

Město bude v letošním roce hospodařit v příjmové i výdajové části rozpočtu s částkou 55 milionů korun. Z investičních akcí počítá se zateplením mateřské školy v Horní Nové Vsi, výstavbou druhé části stezky u Pardoubku, první etapou rekonstrukce Václavské ulice, dodlážděním ploch na autobusovém nádraží, opravit se má silnice na Byšička, stavební úpravy se dotknou i knihovny a hasičské zbrojnice.

Investice zafinancované městem jsou ve výši 6,32 mil. Kč, finanční podíl města na akcích spolufinancovaných dotací je pak 6,30 mil. Kč. Jde o zateplení mateřské školy v Lázních Bělohradě, revitalizaci zeleně, dokončení sportovního areálu v Bažantnici, restaurování křížku v Brtvi, koupi nákladního auta.

Autor: Iva Kovářová

Zdroj: Jičínský deník

zpět


Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad