Trochu bilancování, trochu výhledu…

2.10.2018

Sportování na sportovištiMěsto Lázně Bělohrad obdrželo dopis od pana Josefa Čurdy, předsedy Okresní rady Asociace školních sportovních klubů.

 

 

 

Trochu bilancování, trochu výhledu... 

Nedílnou součástí školního života jsou sportovní aktivity. Pro jejich rozsah, četnost i úspěšnost musí fungovat „spojité nádoby". V případě bělohradského školního sportování jsou spojité nádoby trojrozměrné: učitelé/tělocvikáři - ředitel školy/vedení školy - starosta města/vedení města.

Martin Menčík, Petra Menčíková, Eva Lacinová, Maruška Hanzlová (a v minulosti Karel Saal) jsou nejen obětavými „trenéry", ale i ochotnými organizátory soutěží. A výsledky se dostavují - pravidelná je účast v okresních a krajských kolech školních soutěží; v uplynulém školním roce i účast družstva dívek v republikovém finále ZŠ v házené. Bohužel oddíloví trenéři neuvolnili žákyně školy - basketbalistky, které tak nemohly na republikovém finále školu/město reprezentovat. Ač si účast výkonnostně zasloužily.

Bez pochopení ředitele školy Ing. Jaroslava Jiráska by asi snaha tělocvikářů až tak úspěšná nebyla... Rovněž i jeho vstřícnost podílet se a podporovat organizaci okresních a krajských kol školních soutěží je potěšující.

Úspěchy na poli sportovním, využívání sportovišť v blízkosti školy jistě dělá radost i zřizo-
vateli základní školy. Spolupráce s panem starostou Ing. Pavlem Šubrem a jeho spolupracovníky je vždy velmi úspěšná. Jejich vstřícný přístup při jednání o využití pěkného areálu zasluhuje ocenění. Osobní zájem pana starosty Pavla Šubra o právě konané akce je pro organizátory podnětný. Modernizace venkovních šaten slibuje, že zde i v blízké budoucnosti nalezneme, vedle ochotných tělocvikářů, vedení základní školy a vedení města, dobré podmínky pro organizování školních soutěží.

Josef Čurda
předseda Okresní rady
Asociace školních sportovních klubů

 

zpět


Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad