Sběrný dvůr

Zpět

Prostřední Nová Ves (zobrazit na mapě)

Provozovatel: Severočeské komunální služby s.r.o.

Provozní doba :  
          středa 10.00 – 12.00 13.00 – 17.00
sobota 9.30 – 13.30  

Ve stanovené době lze na SD odkládat:

 • velkoobjemový odpad: lina, nábytek, matrace...
 • biologický odpad: tráva, listí...
 • elektrozařízení: pračky, lednice, TV, počítače, drobné elektro, svítidla...
 • tříděný odpad: plasty, sklo, papír, nápojové kartony, železo, textil...
 • nebezpečný odpad: vybírá se třetí středu v měsících dubnu, červenci a říjnu

 

Před odložením odpadů obsluha SD zaznamená potřebné údaje k identifikaci původce odpadu:

 1. Občan s trvalým pobytem a cizinec s pobytem na území obce
  • datum a čas příjezdu na SD
  • příjmení, jméno, adresu trvalého bydliště
  • druh odpadu a jeho množství
  • podpis původce odpadu
 2. Chalupář (majitel stavby určené k indiv. rekreaci, bytu, rodinného domu)
  • číslo stvrzenky o zaplacení poplatku
  • datum a čas příjezdu na SD
  • příjmení, jméno, adresu trvalého bydliště
  • druh odpadu a jeho množství
  • podpis původce odpadu


BEZ OBČANSKÉHO PRŮKAZU, PRŮKAZU CIZINCE, DOKLADU O ZAPLACENÍ MÍSTNÍHO  POPLATKU, NENÍ MOŽNÉ ODPAD PŘEVZÍT!


Občané s trvalým pobytem, cizinci s trvalým i přechodným pobytem, majitelé stavby určené k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů na území obce Lázně Bělohrad a jeho přilehlých částech, odkládají odpad bezplatně po splnění výše uvedených podmínek.
 

Dokumenty


11.12.2017 | obecné | místní poplatky za komunální odpad

Provozní doba sběrného dvora na přelomu roku

Upozorňujeme na změnu provozní doby sběrného dvora spojenou s přechodem provozovatele.

18.10.2017 | obecné | místní poplatky za komunální odpad

Umístění zvláštních sběrných nádob

Umístění zvláštních sběrných nádob - kontejnerů na vytříděný komunální odpad a společných sběrných nádob - kontejnerů na směsný komunální odpad po městě Lázně Bělohrad a jeho částech v roce 2017.Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad