Veřejné zakázky

Zpět

Profil zadavatele

Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zadavatelé veřejných zakázek mají povinnost uveřejňovat některé dokumenty k veřejným zakázkám. Zadavatelé si musí zřídit profil zadavatele a uveřejnit na něm informace o zakázkách, které převyšují hodnotu 500 000,- Kč bez DPH.

Profil zadavatele

Profil zadavatele  - Město Lázně Bělohrad

Veřejné zakázky zadávané městem Lázně Bělohrad.

Aktuální výzvy

Datum uveřejnění
Název veřejné zakázky
Druh
5.10.2017
Nový městský úřad a úprava okolí ve městě Lázně bělohrad
architektonická soutěž

V realizaci

Datum uveřejnění
Název veřejné zakázky
Druh
14.7.2017 Dodávka zemního plynu na rok 2018 dodávky
24.8.2017 Dodávka elektrické energie na rok 2018 dodávky
23.8.2017 Nákup užitkového elektromobilu dodávky
13.9.2017
Revitalizace zeleně ve městě Lázně Bělohrad služby
13.9.2017 Nákup a modernizace informačních systémů ve městě Lázně Bělohrad - Docházkový systém 
dodávky
13.9.2017
Nákup a modernizace informačních systémů ve městě Lázně Bělohrad - Webová prezentace
dodávky
20.6.2017 Demolice budov čp. 28 a 27 Lázně Bělohrad stavební práce
18.9.2017
Nakládání s odpady ve městě Lázně Bělohrad
služby 

Ukončené

Datum uveřejnění
Název veřejné zakázky
Druh
 9.6.2017 Výměna povrchu chodníku, instalace nových obrub a zhotovení zpevněné plochy u objektu hasičské zbrojnice v Dolní Nové Vsi stavební práce
 16.6.2017 Prevence odpadů - Lázně Bělohrad dodávky
14.7.2017
Dodávka elektrické energie na rok 2018
dodávky
14.7.2017 Oprava hřbitovní zdi v Lázních Bělohradě stavební práce
13.6.2017
Nátěr střechy včetně okapových žlabů a svodů na budově Fričova muzea v Lázních Bělohradě čp. 191
stavební práce
13.6.2017
Nátěr střechy včetně výměny okapových žlabů a svodů na garážích budovy technických služeb v Lázních Bělohradě, Prostřední Nové Vsi 
stavební práce
14.6.2017
Výstavba nových parkovacích stání pro osobní automobily v Lázních Bělohradě
stavební práce
12.9.2017
Oprava chodníku v Kotykově aleji
stavební práce 
24.8.2017 Výsadba aleje na pozemcích č. 249/9 a 249/10 v k. ú. Dolní Nová Ves služby

 

Dokumenty


21.6.2017 | obecné | veřejné zakázky

Co je veřejná zakázka

Dokument popisující pojem veřejná zakázka.

13.4.2017 | obecné | veřejné zakázky

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen VZMR) ve smyslu § 27 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) není město v souladu s § 31 povinno zadávat postupem podle zákona, ale musí vždy dodržovat zásady uvedené v § 6 odst. 1, odst. 2 zákona, tj. zásady transparentnosti a přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

2.2.2016 | obecné | místostarosta

Veřejná výzva pro fyzické a právnické osoby působící v teritoriu města Lázně Bělohrad

Město Lázně Bělohrad touto cestou žádá právnické a fyzické osoby, které se chtějí podílet na rozvoji našeho města, aby se přihlásily na Městském úřadu Lázně Bělohrad, u místostarosty města Jana Pavláska.Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad