Veřejné zakázky

Zpět

Profil zadavatele

Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zadavatelé veřejných zakázek mají povinnost uveřejňovat některé dokumenty k veřejným zakázkám. Zadavatelé si musí zřídit profil zadavatele a uveřejnit na něm informace o zakázkách, které převyšují hodnotu 500 000,- Kč bez DPH.

Profil zadavatele

Profil zadavatele  - Město Lázně Bělohrad

Veřejné zakázky zadávané městem Lázně Bělohrad.

Aktuální výzvy

Datum uveřejnění
Název veřejné zakázky
Druh
 
   

V realizaci

Datum uveřejnění
Název veřejné zakázky
Druh
13.9.2017
Revitalizace zeleně ve městě Lázně Bělohrad služby
13.9.2017
Nákup a modernizace informačních systémů ve městě Lázně Bělohrad - Webová prezentace
dodávky
20.6.2017 Demolice budov čp. 28 a 27 Lázně Bělohrad stavební práce
16.2.2018
Oprava bytu č. 3 v bytovém domě č. p. 143 v ulici Kotykova alej v Lázních Bělohradě
stavební práce
30.1.2018 
Dodavatel Internetu pro Město Lázně Bělohrad služby
13.2.2018
Výměna oken v části budovy DPS v Lázních Bělohradě
stavební práce
2.3.2018 
Výstavba chodníků u ZŠ a k Bažantnici
stavební práce 
2.3.2018 
Výstavba zpevněné plochy na Třetí straně
stavební práce 
21.3.2018 Sdružené kanalizační přípojky A4, A6 - Zhotovitel stavební práce  
21.3.2018
Oprava komunikací HNV - (proti benzině) - Zhotovitel
stavební práce  
13.2.2018 
Lázně Bělohrad - Dopravní automobil
dodávky
21.3.2018 
Retoping povrchu atletické dráhy v Lázních Bělohradě
služby
12.4.2018
Oprava místních komunikací v Horní Nové Vsi - Zhotovitel 
stavební práce
10.5.2018
Nákup traktorového návěsu pro TS Lázně Bělohrad
dodávky

Ukončené

Datum uveřejnění
Název veřejné zakázky
Druh
 9.6.2017 Výměna povrchu chodníku, instalace nových obrub a zhotovení zpevněné plochy u objektu hasičské zbrojnice v Dolní Nové Vsi stavební práce
16.6.2017 Prevence odpadů - Lázně Bělohrad dodávky
14.7.2017
Dodávka elektrické energie na rok 2018
dodávky
14.7.2017 Oprava hřbitovní zdi v Lázních Bělohradě stavební práce
13.6.2017
Nátěr střechy včetně okapových žlabů a svodů na budově Fričova muzea v Lázních Bělohradě čp. 191
stavební práce
13.6.2017
Nátěr střechy včetně výměny okapových žlabů a svodů na garážích budovy technických služeb v Lázních Bělohradě, Prostřední Nové Vsi 
stavební práce
14.6.2017
Výstavba nových parkovacích stání pro osobní automobily v Lázních Bělohradě
stavební práce
12.9.2017
Oprava chodníku v Kotykově aleji
stavební práce 
24.8.2017 Výsadba aleje na pozemcích č. 249/9 a 249/10 v k. ú. Dolní Nová Ves služby
18.9.2017
Nakládání s odpady ve městě Lázně Bělohrad
služby
13.9.2017
Nákup a modernizace informačních systémů ve městě Lázně Bělohrad - Docházkový systém  
dodávky
23.8.2017
Nákup užitkového elektromobilu
dodávky
14.7.2017 Dodávka zemního plynu na rok 2018
dodávky 
24.8.2017
Dodávka elektrické energie na rok 2018
dodávky
5.10.2017
Nový městský úřad a úprava okolí ve městě Lázně bělohrad
architektonická soutěž 
13.2.2018
Výměna oken v části budovy KD v Hřídelci
stavební práce 
2.3.2018 Oprava chodníku na Dolní Nové Vsi
stavební práce
2.3.2018
Oprava střechy hasičské zbrojnice na Dolní Nové Vsi
stavební práce

 

Dokumenty


5.1.2018 | obecné | veřejné zakázky

Připravované stavební veřejné zakázky pro rok 2018

Přehled připravovaných veřejných zakázek na stavební práce pro rok 2018.

21.6.2017 | obecné | veřejné zakázky

Co je veřejná zakázka

Dokument popisující pojem veřejná zakázka.

13.4.2017 | obecné | veřejné zakázky

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen VZMR) ve smyslu § 27 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) není město v souladu s § 31 povinno zadávat postupem podle zákona, ale musí vždy dodržovat zásady uvedené v § 6 odst. 1, odst. 2 zákona, tj. zásady transparentnosti a přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

2.2.2016 | obecné | místostarosta

Veřejná výzva pro fyzické a právnické osoby působící v teritoriu města Lázně Bělohrad

Město Lázně Bělohrad touto cestou žádá právnické a fyzické osoby, které se chtějí podílet na rozvoji našeho města, aby se přihlásily na Městském úřadu Lázně Bělohrad, u místostarosty města Jana Pavláska.Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad