Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Zpět

Konání voleb a informace

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konají ve dnech 20. a 21. října 2017

Vše o volbách naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR

Vydávání voličských průkazů

Volič, který se v době voleb do Poslanecké sněmovny nebude zdržovat ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat na voličský průkaz v jakémkoli volebním okrsku na území ČR nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Volič může již nyní žádat obecní úřad příslušný podle místa trvalého pobytu o vydání voličského průkazu, a to

  • osobně na příslušném obecním úřadě nejpozději 18. října 2017 do 16:00 hod.
  • doručením žádosti příslušnému obecnímu úřadu nejpozději 13. října 2017 do 16:00 hod.
    1. v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem žadatele (ověření podpisu je osvobozeno od správního poplatku)
    2. v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.

Obecní úřad může předat voličský průkaz nejdříve 5. října 2017.

Vzor žádosti o vydání voličského průkazu ke stažení ve formátu PDF/DOCX

Dokumenty


6.10.2017 | obecné | volby

Přehled telefonních spojení do volebních místností

Přehled telefonních spojení do volebních místností ve správním obvodu Městského úřadu Lázně BělohradMěsto Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad