Prodej, pronájem nemovitostí
Datum vyvěsení Datum svěšení Název
2.2.2017 31.12.2017 Záměr č. 2/2017 prodat pozemky v k.ú. a obci Lázně Bělohrad za cenu 700,- Kč/m2

Rozpočet
Datum vyvěsení Datum svěšení Název
24.4.2017 21.12.2017 Rozpočtové opatření č. 3/2017
16.3.2017 31.12.2017 Rozpočet - Lázeňský mikroregion na rok 2017
16.3.2017 21.12.2017 Rozpočtové opatření č. 1/2017
16.3.2017 21.12.2017 Rozpočtové opatření č. 2/2017
16.3.2017 31.12.2017 Rozpočet města Lázně Bělohrad na rok 2017

Různé
Datum vyvěsení Datum svěšení Název
24.4.2017 10.5.2017 Veřejná vyhláška-oznámení o zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu jímž se uvedeným daňovým subjektům stanovuje daň z nemovitých věcí za rok 2017
12.4.2017 28.4.2017 Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Bělohradská bažantnice
2.2.2017 28.4.2017 Životní podmínky 2017 - výběrové šetření v domácnostech
15.4.2016 31.12.2020 Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy - výkon agendy speciálního stavebního úřadu
25.2.2016 31.12.2018 Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků

Upozornění občanům
Datum vyvěsení Datum svěšení Název
20.4.2017 28.4.2017 Informace o výluce traťové koleje v úseku Ostroměř - Lázně Bělohrad - Nová Paka ve dnech 24. - 28.4.2017
13.4.2017 2.5.2017 Nabídka pronájmu č. 3/2017
11.4.2017 28.4.2017 Zápis žáků do 1. ročníku Základní školy k. V. Raise, Lázně Bělohrad
13.7.2016 13.7.2017 Výzva majitelům hrobového zařízení

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
Datum vyvěsení Datum svěšení Název
30.6.2016 30.6.2019 Smlouva č.29/2016/ID
30.6.2016 30.6.2019 Smlouva č.30/2016/ID
28.6.2016 28.6.2019 Smlouva č.31/2016/ID
25.5.2016 25.5.2019 Smlouva č.26/2016/ID
25.5.2016 25.5.2019 Smlouva č.27/2016/ID
21.4.2016 22.4.2019 Smlouva č.2/2016/ID
13.4.2016 15.4.2019 Smlouva č.3/2016/ID
7.4.2016 8.4.2019 Smlouva č.5/2016/ID
6.4.2016 8.4.2019 Smlouva č.1/2016/ID
6.4.2016 8.4.2019 Smlouva č.4/2016/ID
1.7.2015 2.7.2018 Smlouva č.1/2015/PR
1.7.2015 2.7.2018 Smlouva č.2/2015/PR
1.7.2015 2.7.2018 Smlouva č.3/2015/PR
1.7.2015 2.7.2018 Smlouva č.4/2015/PR


Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad