Zeď nářků

Uživatelé jsou povinni, v rámci svých příspěvků a otázek, dodržovat právní předpisy České republiky, když zejména jejich příspěvky nesmí obsahovat či propagovat rasovou, národnostní, náboženskou ani jinou nesnášenlivost nebo diskriminaci.

Uživatelé jsou povinni zachovávat zásady slušného chování, zejména se zdržet užívání vulgárních výrazů a urážek, projevů agrese nebo ponižování, porušování práv jiných osob či jinak jednat proti dobrým mravům. Uživatelé nesmí používat skrytou či zjevnou reklamu.

Provozovatel si vyhrazuje právo vymazat jakýkoliv příspěvek či otázku, a to i bez udání důvodu. Provozovatel zejména bezodkladně vymaže takový příspěvek či otázku, který bude v rozporu s právními předpisy nebo s těmito zásadami. Provozovatel neodpovídá za obsah otázek či příspěvků uživatelů. Provozovatel je oprávněn zejména vymazat anonymní otázky či příspěvky. Provozovatel si vyhrazuje právo zakázat účast uživateli, který v minulosti porušil právní předpisy nebo tyto zásady, v odůvodněných případech, může provozovatel rozhodnout o zákazu přístupu i z jiných důvodů.

Vaše jméno:
Email:

Kolik je 2 + 6?


VAŠE NÁZORY


Jaroslav Jirásko 13.2.2018

Dobrý den,
chtěl bych doplnit odpověď pro paní Kozákovou. Pokud používá facebook, existuje fb skupina Staré pohledy a fotografie Lázně Bělohrad a okolí, kde je k prohlédnutí i ke stažení velká sbírka historických pohledů na Lázně Bělohrad a okolí. Odkaz zde


Jana Kozáková 12.2.2018

Dobrý den,
obracím se na Vás s velikou prosbou. Moje rodina pochází z Lázní Bělohradu, já sama jsem zde vyrostla. Dnes jsem na Vašem portálu nalezla publikace Lázně Bělohrad ve fotografii a Dějiny Bělohradu. Obě, bohužel, vyšly již před nějakým časem. Bylo by možno tyto zmiňované publikace u Vás zakoupit, tedy lépe zaslat?
Velice děkuji, s pozdravem
Jana Kozáková


Dobrý den paní Kozáková, knihy máme - Lázně Bělohrad na historických pohlednicích a v současné fotografii (249,- Kč) a Lázně Bělohrad Balzám pro tělo a duši (179,- Kč).
Knihy je možné poslat dle vašeho výběru způsobu doručení.
Ladislav Stuchlík, vedoucí MKS


Lubomír Hoška 8.2.2018

Dobrý den.,
já si myslím, že odkaz "Zeď nářků" je nepřesný. Odkaz bych přejmenoval třeba na "Ohlasy" nebo "Vzkazy". Určitě by tento odkaz byl zajímavější a více vypovídající.
Lubomír Hoška


Odpověď:
Dobrý den,
zřejmě by se opravdu našel vhodnější název (např. Dotazy na město, Diskusní fórum atd.). Na Zeď nářků jsme ale už na současných webových stránkách města zvyklí, takže název zatím ponecháme. V současné době připravujeme s využitím dotace nové webové stránky města, kde bude název obdobné rubriky výstižnější a vhodnější.
Ing. Pavel Šubr, starosta


Jaroslav Jirásko 6.2.2018

Dobrý den,
chtěl bych vyjádřit spokojenost s bělohradskou knihovnou. Paní knihovnice Kuželová je příjemná a snaží se každému čtenáři věnovat, dobře poradí a výběr knih je pestrý a zajímavý včetně nákupu skvělých novinek. Děkuji mimo jiné i za to, že mi paní Kuželová obstarala knihu v angličtině, která běžně v knihovnách není v nabídce a ona ji sehnala. Je skvělé mít v našem městě takovou krásnou knihovnu s hezkými knihami a ochotnou knihovnicí.


Odpověď:
Dobrý den,
děkuji za pochvalný mail, kterých na Zdi nářků příliš nemáme. Činnost knihovny jsme hodnotili i na jednání rady města a jsme rádi, že se podařilo dokončit rekonstrukci vnitřních prostor (včetně rozšíření knihovny o bývalý služební byt) a zateplení budovy hasičské zbrojnice a knihovny, a že se do knihovny vrátila po mateřské dovolené paní Alena Kuželová. Na její knihovnickou práci a pořádání akcí v knihovně máme řadu podobných příznivých ohlasů jako od pana ing. Jaroslava Jiráska.
Ing. Pavel Šubr, starosta


Kamil 29.1.2018

Dobrý den,
reaguji na přispěvek ohledně zákazu zastavení v ulici T.G. Masaryka u obuvi, výmluvu typu, že je dopravní situace složitá a není zde obchvat není odpověděď na mou otázku. Dle mého názoru může místní obecní úřad upozornit policii ČR. Popřípadě vodorovné značení.
Kamil


Odpověď:
Dobrý den,

s Policií ČR jsme o problému jednali s místostarostou mnohokrát, naposledy minulý týden. Dost často Policii ČR ohledně nesprávného parkování ve městě voláme, občas i na základě požadavku občanů. Obvodní oddělení Policie ČR Nová Paka má na ale na starost velké území od Mlázovic, Bělohradu přes Pecku, Novou a Starou Paku, takže ne vždy má hlídka čas přijet okamžitě. Ještě horší je to s dopravní policií z Jičína, která kontroluje a řeší dopravní přestupky na území celého okresu Jičín. Na podzim jsem o problému jednal také s náměstkem hejtmana Královéhradeckého kraje zodpovědným za oblast dopravy Mgr. Martinem Červíčkem.
Dopravní značení navrhuje vlastník komunikace, což je Královéhradecký kraj (můžeme ho ale o změnu dopravního značení požádat). K návrhu se vyjadřuje Policie ČR a schvaluje ho odbor dopravy místně příslušné obce s rozšířenou působností, v našem případě tedy MěÚ Jičín. Píšete o vodorovném dopravním značení. Buď by byla možná žlutá čára, která pak neumožňuje zastavení ani zásobování a dopravní obsluze, nebo vyznačení míst pro zásobování jednotlivých nemovitostí (především obchodů). Ani jednu verzi nepovažuji za rozumnou, druhá by určitě nebyla ani povolena. Jsem přesvědčen, že dopravní značení je v úseku ulice T. G. Masaryka mezi spořitelnou a odbočkou na Hořice jednoznačné a dostatečné – zákaz zastavení mimo zásobování. Problém je, že především místní občané ho nerespektují a místo, aby třeba při nákupu potravin ve večerce zastavili na Malém náměstí a do obchodu došli, musí zastavit přímo před obchodem a tím porušit dopravní značení a způsobit dopravní komplikace. Problém je prostě v nekázni obyvatel a nerespektování dopravního značení, nikoliv ve špatném dopravním značení. Ostatně pokud přestupek zaregistrujete, můžete ho sám Policii ČR oznámit.
Ing. Pavel Šubr, starosta


Honza 23.1.2018

Dobrý den, dovolil bych se pozeptat, jak je to s tím Zákazem zastavení / Mimo zásobování v úseku u drogerie. Na stejný problém se ptal Kamil 6.11. a též o tom byl článek v BL. V odpovědi jsme se bohužel dočetli o tom, jak to je/ bylo s obchvatem, ale o řešení konkrétní situace nic. A vězte, že situace tam není bezpečná (křižovatka na HC, silnice od JC v zatáčce a v klesání a do toho ještě přechod a stojící auta).


Odpověď:
Dobrý den,
v úseku silnice III. třídy u drogerie platí na obou stranách dopravní značení Zákaz zastavení mimo zásobování, které je povinen respektovat a dodržovat každý řidič. Jiné řešení asi v současné době bohužel neexistuje. Zrušení přechodu nic nevyřeší, protože lidé by zde stejně přecházeli. Komplexním řešením dopravní situace je opravdu jedině přeložka silnic.
Ing. Pavel Šubr, starosta


Elvíra 22.1.2018

Dobrý den, chci se zeptat, proč jsou odstěhovany kontejnery na tříděný odpad na Třetí straně. Děkuji za odpověď


Odpověď:
Dobrý den paní Elvíro,
kontejnery na tříděný odpad, které byly doposud v prostoru asfaltové plochy u domu čp. 28 na Nám. K. V. Raise, byly přestěhovány do ulice Za Mostem z toho důvodu, že objekt čp. 28 spolu s celou asfaltovou plochou je určen k výstavbě nové budovy městského úřadu. Na tomto místě začnou v nejbližších dnes demoliční práce a celý tento prostor je určen jako prostor staveniště, resp. prostor přináležející k demolicím. Z tohoto důvodu jsme byli nuceni nalézt nové místo v centru města pro umístění kontejnerů na tříděný odpad. Prostor ulice Za Mostem je nově určen pro umístění těchto kontejnerů. Zároveň, jakmile to počasí dovolí, bude v ulici Třetí strana vyhotoveno ještě jedno stání pro kontejnery, kam bude část těchto přesunuta z ulice Za Mostem. Místo jednoho prostoru u domu čp. 28 nám tak vzniknou dva nové.
Děkuji za váš dotaz.
Jan Pavlásek, místostarosta


Eva Pavlíková 22.1.2018

Dobrý den, náhodou jsem narazila na bělohradskou "ZEĎ NÁŘKŮ".
Je to velmi dobrý nápad. Reaguji na zahořklý příspěvek pana Tomáše. Několik let jsem pracovala ve školství a nakonec jsem z naší školy odešla i z toho důvodu, že zde nebyla vůle zavádět novinky, které dětem prokazatelně pomáhají v přípravě na další život. A když učitelka používala v první třídě razítko "ZLOBÍ"? Dnes již moc lidí nepíše "psacím písmem". Comenia Script je pro dnešní uspěchanou dobu použitelnější a děti s ním píší raději. Některé prvky z Matematiky prof. Hejného používá i moje dcera již od čtyř let jejího syna a výsledky jsou neuvěřitelné! Oceňuji statečnost pana ředitele i jeho učitelů, že zavádějí novinky ve výuce. Nikdo si nedovede představit, kolik práce dá poctivě se připravovat na každou hodinu. Určitě by pro učitele bylo jednodušší, kdyby stále vyučovali podle svých starých zavedených příprav. Panu řediteli i jeho učitelům a učitelkám přeji hodně síly v zavádění dalších novinek v jejich škole. Eva Pavlíková


Gita Cabalková 9.1.2018

Súhlasím s názormi pána riaditeľa ZŠ - Ing. Jiráska. Škola má dobré meno, kvalitné referencie zaručujú úspešní študenti stredných a vysokých škôl, absolventi tejto školy, čo je v dnešnej dobe dôležité. Jeden pokus by mal ale uskutočniť p. Tomáš, zmeniť u seba neopodstatnenú kritiku na objektívnu rozhladenosť.


Ing. Jaroslav Jirásko, MBA - ředitel ZŠ 5.1.2018

Dobrý den, chtěl bych zareagovat na pana Tomáše, který se zmiňuje ve svém dotaze mimo jiné o mně. Jsem rád, že bude vypsáno výběrové řízení, ještě nejsem zcela rozhodnutý, zda se budu hlásit. Rozhodně by škole prospěl někdo mladší a schopnější, kéž by se našel.
Co se týká "komerčního písma", už jen tento výraz svědčí o tom, že pan Tomáš o něm neví vůbec nic. Nespojovaným psacím písmem (tzv. Comenia Scriptem) píší žáci na naší škole již šest let. Máme absolventy, kteří patří mezi nejlepší na víceletých gymnáziích (píší rychle, bez chyb a úhledně), máme žáky na II. stupni naší ZŠ, kde se písmo osvědčuje a písemné projevy žáků jsou nadstandardní (co se týká úpravy, rychlosti a hlavně čitelnosti). Jsme otevřená škola a pan Tomáš se může přijít kdykoliv podívat, budeme rádi.
Matematika profesora Hejného je fenomenální metoda rozvíjející především logiku a samostatnost matematických řešení u žáků. Je podporována státem (MŠMT) a kladně hodnocena odborníky i ČŠI. Zatím se u nás neučí (zařazujeme jen některé prvky z této výuky), ale panu Tomášovi garantuji, že (ať se mnou nebo beze mě) se na bělohradské škole v budoucnu učit bude.
Můžu pana Tomáše ubezpečit, že na škole děláme i další "pokusy na dětech", čtenářské dílny, projekty, používáme metody aktivního učení, uvažujeme o metodě CLILL a výrazně modernizujeme výuku přírodovědných předmětů.
Pan Tomáš asi moc nevidí, že svět se mění - a to stále rychleji. Možná mu uniklo, že zedníci už nepoužívají maltu, ale lepidlo, cihlu už skoro nevezmou do ruky, ale mají sádrokarton, že lékaři už neoperují skalpelem, ale laserem a zubaři už téměř neznají amalgám, ale bílé plomby. Že řidiči nejezdí podle mapy, ale mají navigaci. A že školy jsou už poněkud jiné, než by si pan Tomáš žijící v krásném světě kalamářů a inkoustu představoval.
Pokud se stane, že i v dalším období budu ředitelem, budu, pane Tomáši, inovovat a modernizovat školu ze všech sil. Je mnohé, co je třeba změnit. A je to jediná cesta, jak přeměnit školu na instituci, která bude připravovat žáky na praktický život.


Odpověď:
Dobrý den,
děkuji řediteli ZŠ ing. Jiráskovi za rozšiřující odpověď panu Tomášovi a hlavně za to, jak naše základní škola funguje. Jsem velice rád, že naše škola je progresivní, zavádí nové metody výuky a jak píše pan ředitel v závěru „připravuje žáky na praktický život“.
Ing. Pavel Šubr, starosta


Petr Šubr 2.1.2018

Dobrý den, na Nový rok jsem v rámci novoročního vyšlápnutí prošel tam a zpět Bělohradskou bažantnicí, kdysi krásný lesopark mi připadal jak tankodrom a prales dohromady . Dnes jsem se na zdejší ZDI dočetl vysvětlení na dotaz pana J. Duška , že nějaký specialista na přírodní památky z kraje vypracoval plán péče o Bělohradskou bažantnici a další,(asi vrcholoví manager)v lázních tento plán péče svědomitě plní.Dokonce bylo správné pečování o přírodní památku kontrolováno s výsledkem, že je vše v souladu se zákonem č. 114/1992 sb.
Musím přiznat, že mi letitý žalostný stav" bažárny"připomíná vše,jen ne péči o památku a ti borci, kdo tuto devastaci organizují musí být opravdu velcí odborníci přes přírodu!!!
A tak se ptám: Je opravdu vše v pořádku?Nebo si jen něco nalháváme a příroda trpí.

S pozdravem Petr Šubr


Pavel Pospisil 2.1.2018

Dekuji mestu,resp. Mestskemu uradu,ze si uvedomilo ze je zima a zacalo snezit.Opravdu dekuji za vyhrnuti snehu.


Odpověd:
Přeji hezký den. Technické služby se drží plánu zimní údržby místních komunikací, který je k nahlédnutí na webových stránkách města Lázně Bělohrad. S odklízením sněhu se začíná v době, kdy vrstva sněhu dosáhne minimální výšky 5 cm. Dne 30.12.2017 sice vrstva sněhu uvedené výšky nedosáhla, ale pro lepší pohodu spoluobčanů jsme prohrnuli chodníky. Děkujeme za poděkování.
Všem občanům našeho města a okolních obcí přeji v roce 2018 hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Jan Flégl, vedoucí technických služeb


Iveta Turková 2.1.2018

Dobrý den,ráda bych se touto cestou zeptala jak to vypadá s městskými byty.Zda letos ještě nějaké budou k dispozici nebo ne.Předem děkuji za kladnou odpověd Iveta Turkova


Odpověď:
Dobrý den sl. Turková,
v současné době jsou neobsazené celkem 3 městské byty a to dva v bytovém domě v Kotykově aleji a jeden byt v budově bývalé školy v Brtvi. Dále máme dva neobsazené byty v domě s pečovatelskou službou. Všechny tyto byty jsou v takovém technickém stavu, že je nutná jejich celková oprava. V rozpočtu města máme vyčleněny finanční prostředky na realizaci jednoho bytu v Kotykově aleji a obou bytů v domě s pečovatelskou službou. S opravami těchto bytů počítáme ihned zkraje roku a měly by být připraveny k pronajmutí občanům v měsících únor a březen. Na opravy dalších bytů chceme uvolnit prostředky co nejdříve. Jakmile budeme mít finanční prostředky uvolněné, začneme s realizací dalších oprav. V tuto chvíli ale není ani jeden městský byt volný k okamžitému nastěhování.
Děkuji za váš dotaz.
Jan Pavlásek, místostarosta


Tomáš 2.1.2018

Dlouho jsem váhal zda sem přispět, ale nakonec to udělám.
Na zvážení či řešení:
- Kostelní ulici prosím přejmenovat na ulici psých bobků
- zkontrolovat legálnost umisťovaní pneumatik v pneuservisu v Kostelní ulici
- vymyslet řešení přechodu u městského úřadu - současný stav není bezpečný
- chválim vypsání výběrového řízení na nového ředitele ZŠ, to co si tento pán dovoluje dělat za pokusy na dětech je pro mnoho rodičů nepřijatelné - komerční písmo namísto klasického vázaného, hejného metoda výuky matetiky, nedodržené sliby otevření třídy s klasickým písmem pokud se najde dodstatek rodičů (našlo se)
- parkování na chodníku či trávě vsudě možně po bělohradu (zvyšuje režii na opravy z veřejných peněz)
- parkování na ulici v obytných zónách
- už přes rok je na kraji příjezdové silnice do HNV od Nové Paky kmen, pokaždé když jedu kolem čekam, že už bude v silnici
Chválím:
- hezká dětská hřiště
- přiměřená čistota města


Odpověď:
Dobrý den,
Na vaše dotazy odpovím postupně:
- Technické služby rozhodně nejsou jen od toho, aby uklízely psí exkrementy. Je to především věc lidské slušnosti majitelů psů. Možná by přejmenování ulice pomohlo…
- Umístění pneumatik na soukromém pozemku město kontrolovat nemůže, je to věc bezpečnosti práce.
- Přechod u městského úřadu je zhotoven dle schválené projektové dokumentace. Jaké řešení navrhujete?
- U ředitele základní školy si vážím řady nadstandardních činností, což oceňuje jak školní inspekce, tak školská rada a rada města. Rada města se ale už z minulosti domnívá, že na místa ředitelů příspěvkových organizací města by mělo být po určité době (6 let dle zákona) vypsáno výběrové řízení. Co se týče písma, mám dceru v první třídě a nevím, že by se mezi rodiči letos nějak řešil druh písma.
- Parkování je problém většiny měst, letos jsme vybudovali téměř 40 parkovacích míst po městě a v příštím roce připravujeme další jak na sídlišti, tak v dalších částech města. Řešením ale není nahradit trávníky mezi chodníky a silnicí štěrkem (nedávno jsem dostal dopis v tomto duchu), ale třeba v lokalitě u lázní kázeň zaměstnanců lázní, aby parkovali na parkovišti, které mají zdarma, a ne „kde se dá“ v okolních ulicích. S vedením lázní jsme jednali i o tom, aby dlouhodobí klienti měli povinnost parkovat na k tomu vyhraženém parkovišti u Stromu života, jako je tomu v jiných lázeňských městech.
- Na kmen v Horní Nové Vsi se podívám a případně na něj upozorním zaměstnance Údržby silnic Královéhradeckého kraje, která spravuje tuto silnici II. třídy.
- Za pochvalu dětských hřišť a přiměřené čistoty města děkuji.

Ing. Pavel Šubr, starosta


Helena Kurfiřtová 28.12.2017

Dobrý den, nemám dotaz, jen bych sem chtěla napsat poděkování bělohradské základní škole za předvánoční vystoupení. Jsem z Liberce, pracuji ve školství a v adventní době jsem navštívila Vaše městečko. Jen tak z profesního zájmu jsem navštívila besídku školy v kostele, ale byla jsem z úrovně výkonů, z krásných textů a z kázně vystupujících žáků opravdu velmi mile překvapená. Opravdu není jednoduché toto připravit, klobouk dolů.


Odpověď:
Dobrý den,
děkuji za poděkování naší základní škole za předvánoční vystoupení. Jsem velice rád, že bělohradská základní škola je velice aktivní, kladně jsme všechny aktivity ZŠ hodnotili také na podzimním jednání školské rady, kde jsme schvalovali Výroční zprávu o činnosti Základní školy K. V. Raise Lázně Bělohrad za školní rok 2016/2017. Vyslovili jsme při tom poděkování vedení ZŠ za všechny aktivity vykonávané nad rámec běžné výuky.
Ing. Pavel Šubr, starosta


Elvíra 20.12.2017

Dobrý den, mám dotaz, proslýchá se, že zubaři v L.Bělohradě končí. To znamená, že město bude opět bez zubařů? Děkuji za odpověď.


Odpověď:
Dobrý den,
o odpověď na tento dotaz jsem požádal zástupce firmy Ecce Dent s.r.o. pana Slavíka. Tato firma zprostředkovala pro naše město i současné zubaře pana Ponomarenka a slečnu Ratushnou:

Dobrý den pane starosto,
situace je taková, že současní lékaři od ledna pracovat nebudou a budou se intenzivně připravovat na jarní aprobační zkoušky. Na tuto dobu se snažíme zajistit zástup, aby Lázně Bělohrad nezůstaly bez zubaře. Jednalo by se o jednoho lékaře. Jakmile lékaři zkoušky udělají, vše se vrátí do původního stavu.
S pozdravem Roman Slavík, Ecce Dent, s.r.o.

Problém je v tom, že zástupci Stomatologické komory ČR jsou přesvědčeni, že v naší republice působí dostatek českých zubařů a zahraniční zubaři mají obrovský problém složit aprobační zkoušky. To se právě našim zubařům p. Ponomarenkovi a slečně Ratushné nyní na podzim nepodařilo (stejně jako naprosté většině ukrajinských zubařů). Věřím, že na jaře budou oba úspěšní, zkoušky složí a zůstanou v Lázních Bělohradě nastálo. Od občanů města a jejich dalších klientů na ně slyším jen příznivé ohlasy. Budu se je proto snažit při přípravě na zkoušky podporovat.

S pozdravem
Ing. Pavel Šubr, starosta


Lenka Hátlová 7.12.2017

Dobrý den,
u benzinové pumpy v Horní Nové Vsi se buduje kanalizace, v Brtvi je již kanalizace vybudována. Ráda bych se touto cestou zeptala, proč není možné vybudovat kanalizaci v naší lokalitě, když na základě směrnice č. 91/271/EHS a čl. II odst. 6 závěrečných a přechodných ustanovení zavedených novelou zákona č. 254/2001 Sb., o vodách tuto povinnost obec má. Tímto jednáním se dopouštíte přestupku. Domníváme se, že bychom měli mít stejné podmínky jako ostatní obyvatelé našeho města.
Děkuji za odpověď.


Odpověď:
Ahoj Lenko,
dovol mi, abych odpověděl na tvůj dotaz na zdi nářků. Situaci kolem odkanalizování lokality kde bydlíš a která čítá celkem 4 nemovitosti, společně řešíme již několik let. Nejen ty sama, ale i ostatní obyvatelé této lokality se na vybudování kanalizace v ulici dotazovali opakovaně a opakovaně vám bylo sděleno, že vybudování kanalizace v této ulici by bylo finančně velmi náročné v poměru k počtu nemovitostí, jelikož zde terén vede do kopce a splašky by musely být přečerpávány. Z tohoto důvodu nebyla ulice doposud odkanalizována a nebyla na odkanalizování ani zpracována projektová dokumentace. Toto je již ale záležitost poměrně stará, z doby, kdy se budovala kanalizace na celé Horní Nové Vsi. Pokud se budeme zaobírat směrnicí evropské rady, kterou cituješ ve svém dotazu, tak Článek 3 směrnice ve svém prvním odstavci používá větu: Pokud není vybudování stokové soustavy vhodné buď proto, že by nepřineslo životnímu prostředí žádný užitek, nebo proto, že by si vyžádalo příliš vysoké finanční náklady, použijí se individuální nebo jiné vyhovující systémy, které zajistí stejnou úroveň ochrany životního prostředí. Právě z důvodu vysoké finanční náročnosti, jak píšu výše, nebyla kanalizace vybudována a byly jste odkázáni na vybudování vlastních systémů odkanalizování. Dvě ze čtyř nemovitostí již mají toto vyřešeno. Myslím, že právě citovaná směrnice nám dává za pravdu a nemyslím si, že se svým postupem město dopouští jakéhokoli přestupku, nebo jiného protiprávního jednání. Rozumím tomu, že bys chtěla mít i ty svůj objekt odkanalizovaný, ale na druhou stranu se prosím snaž i ty pochopit kroky města, které nechce vynakládat neadekvátně vysoké náklady na vybudování kanalizace v lokalitě, kde je to opravdu velmi komplikované. Kanalizační přípojky, které budujeme a o kterých píšeš, jsou finančně daleko dostupnější, jsou již dlouhodobě naprojektované a budujeme je vlastně jako takový rest, jelikož nebylo možné je vybudovat za použití dotace, jako jiné hlavní řady ve městě. Není to tedy o tom, že nechceme něco vybudovat, ale o tom, že nechceme vynakládat nepřiměřeně vysoké náklady vzhledem k velikosti případné stavby. Doufám, že jsem neodpověděl moc kostrbatě a pevně věřím, že jsem ti dostatečně vysvětlil důvody toho, proč tobě, a tvým sousedům nemůžeme v tomto případě vyhovět.
Děkuji za tvůj dotaz a přeji hezký zbytek roku a pohodový rok 2018.
Jan Pavlásek, místostarosta


Žákyně základní školy 6.12.2017

Dobrý den,
V aktualitách píšete , že příští rok proběhne výběrové řízení na nového ředitele zemědělského učiliště v našem městě po sloučení ještě s nějakými dalšími. Chtěla bych se zeptat, jestli bude vybírán taky nový pan ředitel naší školy? Ten pan Jirásko je tam už hodně dlouho.
Já bych docela chtěla nového mladšího, než školu opustím a jsem už v sedmé třídě
Děkuji přeji pěkné Vánoce a raději se nepodepisuji


Odpověď:
Dobrý den,
se SOU Lázně Bělohrad je to trochu jinak. Krajští zastupitelé v pondělí schválili (podle mě nesmyslně) jeho zrušení a od 1. července 2018 jeho splynutí s Gymnáziem, SOŠ, SOU a VOŠ Hořice, které předtím také zanikne. Od 1. července 2018 tak bude existovat nová škola s názvem Zemědělská akademie Hořice a na jejího ředitele bude vypsán konkurs.
Konkurs na ředitele základní školy v Lázních Bělohradě se uskuteční v příštím roce v souladu se školským zákonem, který umožňuje radě města vyhlásit konkurs na ředitele školy po 6 letech a toto období uběhne příští rok. Stejně tak bude v příštím roce vypsán konkurs na ředitele Bělohradské mateřské školy.
S pozdravem
Ing. Pavel Šubr, starosta


občan 5.12.2017

Dobrý den pane vážený místostarosto,
Děkuji za vysvětlení, jen malá připomínka.Dřevěná ohrada není dřevěný plot,ten je sestaven z latí tak, aby skrz něj bylo vidět.Ohrada je z prken bez mezer a to většinou nastojato, u Stromu naležato.Alespoň že nepoužili vlnitý plech a doufejme,že výstavba ohrad v areálu lázní skončila.
Přeji všem bohatého Jéžiška!!!


Odpověď:
Odpověď:
Dobrý den vážený občane,
nedá mi to, abych krátce nezareagoval na vaše poděkování za vysvětlení, ale i na vaši věcnou připomínku. Souhlasím s vámi, že je dobře, že nebyl na stavbu použit vlnitý plech. Zda podobná výstavba v areálu lázní skončila nevím, ale prozatím není známo to, že by měla kdekoli pokračovat. K čemu ale musím udělat i já mírné doplnění na vysvětlenou je chápání pojmu plot, resp. ohrada. Odborná literatura praví, že plot, ohrada, či cokoli podobného je co do zákonného pojmu Rozhradou, která je zakotvena v novém občanském zákoníku. Pokud se budeme bavit o pojmu samotném, tak rozhrada byla upravena už obecným zákoníkem občanským z roku 1811. Občanské zákoníky z let 1950 a 1964 takový právní institut neznaly a tak se vrací až s novým občanským zákoníkem, kde je podrobně upravena v § 1024–1028. Pokud bychom se věnovali oplocení jako stavbě samotné, tak plot či oplocení je volně stojící stavba, která má za úkol zabránit nebo omezit pohyb přes nějakou hranici. Některé druhy plotů zabraňují nejenom pohybu ale i průhledu, jiné umožňují částečný nebo úplný pohled skrz oplocení. Plot je také prvek zahradní architektury používaný v sadovnické tvorbě. Ploty pak mají různé užití. Ohrada má za úkol udržet hospodářská zvířata na určeném místě, zabránit přístupu predátorů ke zvěři (např. v oborách) , nebo zamezit poškození rostlin (např. lesní oplocenky). Oplocení má pak za úkol zejména zabezpečit soukromí, brání průhledu nebo pronikání hluku a prachu (např. živý plot), dále má za úkol omezení pohybu např. při dopravní uzavírce nebo při stavebních pracích. Bezpečnostní plot pak brání pohybu nepovolaných osob a v neposlední řadě dekorativní plot dotváří celkový vzhled domu, zahrady nebo krajiny. Z citovaného je tedy patrné, že oplocení může být i zcela neprůhledné a je úplně jedno, zda jsou jednotlivé plotové dílce sestaveny vodorovně, či svisle. Samozřejmě by se dalo o celé věci donekonečna diskutovat, jelikož vše je věc osobního názoru a úhlu pohledu na věc. Každopádně děkuji za věcnou připomínku a přeji hezký zbytek roku.
Jan Pavlásek, místostarosta


občan 29.11.2017

Dobrý den,
Za lázeňským hotelem Strom života byla postavena dřevěná ohrada,která hyzdí pěkné stromořadí vzrostlých dubů.Zajímalo by mne jestli se k takovému nevkusu vyjadřuje město jako soused, vlastník hráze?A proč ohradu vlastně postavili? To abychom neviděli my je, nebo oni nás?


Odpověď:
Odpověď:
Dobrý den vážený občane,
dřevěná ohrada, resp. oplocení, bylo v zadní části areálu za hotelem vyhotoveno tak, jak bylo naplánováno již v původní studii stavby Stromu života, která je z roku 2007. Stavba byla v souladu s touto studií, resp. následnou projektovou dokumentací i městem v roce 2008 odsouhlasena a příslušným orgánem povolena. Proč na místě poté vyrostl plot ze sloupků a pletiva a proč došlo ke stavbě dřevěného plotu až nyní by byla spíše otázka na investora, tedy Lázně Bělohrad a.s. Každopádně se oplocení nachází přesně na hranici pozemků, město se na jeho stavbě nikterak finančně nepodílelo a byl postaven dle předem daných podmínek města. Zda byl plot navržen a následně i postaven proto, abychom neviděli my je, nebo oni nás netuším, toto si asi bude muset zodpovědět každý sám pro sebe.
Děkuji za váš dotaz a přeji pohodový nastávající advent.
Jan Pavlásek, místostarosta


Antonína Malá 23.11.2017

Dobrý den, ráda bych se zeptala, proč ředitel vaší základní školy pan Jirásko, veřejně na fb uráží učitele, dokonce absolventy a vytahuje se, že se nezabývá řízením školy a holduje alkoholu? Je to vhodná reprezentace školy? Co potom můžeme čekat za úctu od žáků? S pozdravem Malá


Odpověď:
Dobrý den,
původně jsem váš dotaz ani nechtěl zveřejnit, protože je na hraně pravidel diskuse na „Zdi nářků“. Když jsem si ale přečetl, co ředitel základní školy napsal na fb (na soukromém profilu) v diskusi o učitelských platech ve srovnání s platem skladníka v Lidlu, rozhodl jsem se, že dotaz včetně názoru pana ředitele z fb (zřejmě napsaného v nadsázce) a jedné z reakcí zveřejním, aby si každý udělal obrázek. Jde o dlouhodobou diskusi o kvalitě pedagogických fakult, která probíhá ve skupině učitelů. Obecně panuje názor, že pedagogické fakulty nereagují na podněty ze škol, jedou ve vyjetých kolejích a tomu odpovídá kvalita absolventů.
Ing. Pavel Šubr


J. Dušek 22.11.2017

Dobrý den,
v parku Bažantnice jsem byl koncem října několikrát v době rozsáhlé těžby dřeva. Nechápu, jak mohl někdo takto rozsáhlou těžbu zdravých stromů v přírodní památce povolit. Navíc těžba probíhala těžkou technikou místo šetrným způsobem. Celá jihovýchodní část parku je vážně poškozena a bude se z této těžby dlouho vzpamatovávat. Zajímalo by mě, kdo tuto těžbu povolil. Vše mám fotograficky zdokumentováno a fotografie mohu doložit.
J.Dušek


Odpověď:
Dobrý den,
koncem října (v období Dušiček, kdy lidé jezdili na hřbitov na Byšičkách) mně volalo a ve městě zastavilo několik lidí a ptali se, jak je možné, že v Bažantnici probíhá rozsáhlá těžba dřeva, navíc těžkou technikou. Dotázal jsem se vedoucí stavebního odboru MěÚ, pod který spadá i životní prostředí, jestli o těžbě ví. Ta volala do lázní, které jsou majitelem parku Bažantnice, a dostala odpověď, že těžba je odsouhlasena odborem životního prostředí Královéhradeckého kraje. Minulý týden se mě opět na těžbu v Bažantnici a zavážení kolejí po těžební technice stavební sutí ptalo několik lidí. Z lázní jsem obdržel protokol o kontrole z odboru životního prostředí Královéhradeckého kraje z 16.11., z něhož vyplývá, že vlastník „provedl pouze odtěžení dřevin naklánějících se nad komunikacemi využívanými veřejností a v jihovýchodní části přírodní památky byl odtěžen smrk napadený kůrovcem, což není v rozporu se zákonem č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ani plánem péče o přírodní památku“.
Ing. Pavel Šubr, starosta


Petra 15.11.2017

Dobrý den, ráda bych se zeptala, jak je možné že v lesoparku Bažantnice probíhá těžba dřeva a park není uzavřen veřejnosti. Jakto, že do zadních cestiček je volný přístup a je normální tam potkat osbní auto s odpadem, které je vyhazováno na místa do Bažárny. Mylsím,že Bažantnice je majetek Lázní, ale co bezpečnost občanů, o ty by se mělo starat město, respektive ti, kteří byli k tomu zvoleni. Letos došlo také k vykácení stromů podél řeky Javorky, v minusti v ulicích k fotbalovému řišti a truhlárně atd..Bohužel zde žádná výsatba nových stromů neproběhla. Plánuje se navrátit tuto zeleň? Kdo rozhoduje o kácení stromů v ulicích, proč není zodpovědný a vzdělaný zahradník, který by uměl stromy ošetřit.Vždyť po těchto neodborných zásazích většina stromů v ulicích mizí. Nebo je to snad záměr aby zaměstnanci města neměli moc práce se sekáním okolo stromů? Je smutné, že místní zeleň a park, který je známý, nebude pro další generace zachován. Je smutné že není možná spolupráce Města a Lázní, vždyť jde o jeden cíl. Tedy mělo by jít. Děkuji za Vaši odpověď.


Odpověď:
Dobrý den,
asi vás zklamu, ale zabezpečit lokalitu, v níž probíhá těžba dřeva, musí majitel pozemku, případně těžební firma. Město nemůže toto zařizovat ani majiteli zabezpečení nařizovat, maximálně ho může na nezabezpečení lokality upozornit nebo vyzvat orgány zabývající se bezpečností práce, aby zajistily nápravu. Místo v zadní části Bažantnice jsem si prošel, na stromech bylo upozornění na zákaz vstupu z důvodu kalamity a pásky s nápisem „Vstup zakázán“. Druhou věcí je špatný stav přírodní památky „Bažantnice“, na který mě občané často upozorňují. Vzhledem k tomu, že Bažantnice je přírodní památka, její údržba musí probíhat v souladu s „Plánem péče o přírodní památku“, který vydává Královéhradecký kraj a ten také kontroluje jeho plnění a dodržování. Právě Plán péče o přírodní památku by měl přispět k jejímu zachování pro příští generace. Jinak máte pravdu, že majitelem parku Bažantnice jsou místní lázně, tedy Lázně Bělohrad a.s.
Lidé mě často zastavují a říkají, ať např. vyčistíme koryto řeky Javorky (majitelem je s.p. Povodí Labe), ať zajistíme zimní údržbu krajské silnice Choteč – Hřídelec, ať zakážeme
těžbu stromů v Hůře (majitelem je s.p. Lesy ČR) atd. Všechny tyto záležitosti musí ale řešit majitelé, město s nimi může maximálně o těchto věcech jednat.
Co se týče kácení stromů ve městě především kolem řeky Javorky, tak město již několik let připravuje projekt revitalizace veřejné zeleně. Projekt podrobně představili na zasedání zastupitelstva města cca před rokem jeho autoři architekti Lukáš Lattenberg a Daniel Matějka. Jejich záměry a vlastní projekt se setkaly s příznivým ohlasem mezi zastupiteli a přítomnými občany. Projekt rovněž popsali v Bělohradských listech. Na základě tohoto projektu jsme požádali SFŽP o dotaci, která nám byla letos v létě cca po 6 měsících projednávání přiznána. Následně proběhlo výběrové řízení na zhotovitele, před několika dny jsme s vítěznou firmou podepsali smlouvu o dílo a na jaře proběhne ve městě výsadba cca 1000 kusů dřevin. Projekt obsahoval popis všech stromů a u poškozených buď doporučení ke skácení nebo odbornému prořezu. Vyjadřovali se k němu odborníci z Agentury ochrany přírody a krajiny a z odboru životního prostředí MěÚ v Jičíně. Na základě jejich posudků proběhlo kácení především vážně poškozených a nemocných jeřábů kolem Javorky a právě na jejich místě bude provedena nová výsadba. Kácení tedy probíhalo pod odborným dohledem specialistů. V současné době je dokončován projekt revitalizace zámeckého parku, k němuž se vyjadřují navíc orgány památkové péče. Zde chceme parku vrátit jeho historické rysy. Na jaře budeme rovněž žádat o dotaci ze SFŽP.
Vloni jsme také s využitím dotací vysadili aleje podél komunikací pod Byšičky a na Horní Nové Vsi, před několika dny potom alej z Dolní Nové Vsi na Hrádek. Podél nové silnice na Jičín v Kotykově aleji proběhne kompletní výsadba nové lipové aleje pod valem silnice tak, aby při předpokládaném dalším kácení starých a poškozených lip (jejich pokácení nyní nepovolily orgány životního prostředí) vyrůstala kompletní celá alej nových lip.
Často nás také oslovují lidé s požadavkem na kácení pohledově nebezpečných stromů z důvodu bezpečnosti. Odpovědnost zde nese obec a tak po posouzení odborníky musíme některé stromy pokácet i z tohoto důvodu.
S pozdravem
Ing. Pavel Šubr, starosta


kamil 6.11.2017

Dobrý den,
chci se zeptat jestli by nešla nějak vyřešit situace před bývalým mlíčákem, kde je značka ZÁKAZ ZASTAVENÍ. Kterou řidiči nijak nerespektují, ještě nyní, kdy tam jsou semafory a je tam nepřehledná situace.
Děkuji Kamil


Odpověď:
Dobrý den,
dopravní situaci v centru města, hlavně v ulicích T. G. Masaryka, ve spodní části náměstí K. V. Raise a v Lázeňské ulici dost sleduji a vím, že její stav je špatný. Pokud nebudou řidiči respektovat dopravní značení, asi se situace nezlepší. A určitě nemůžeme počítat s tím, že by intenzita dopravy bez nějakých opatření poklesla. Průjezdní silnice městem jsou v majetku a správě Královéhradeckého kraje a dopravní značení řeší jeho příspěvková organizace Správa silnic Královéhradeckého kraje. S náměstkem hejtmana Královéhradeckého kraje zodpovědným za oblast dopravy Martinem Červíčkem jsem před nedávnem jednal o dopravní situaci ve městě. Shodli jsme se, že asi jediným možným řešením je v současné době omezení dopravy např. zákazem průjezdu vozidel nad 7,5 tuny Lázeňskou ulicí. Tento zákaz by omezil i dopravu ve výše uvedených lokalitách. Komplexním řešením je ale pouze výstavba přeložky silnic.
Už naši předci věděli, že do budoucna je ve městě nutná výstavba obchvatu (přeložky silnic), který by dopravu odvedl z centra města a lázeňského území a zároveň otevřel lokality severně od Lázeňské ulice a ulice T. G. Masaryka pro další výstavbu. Proto je již cca od roku 1930 v územních plánech města zařazen tento obchvat. V průběhu let došlo k jeho mírným úpravám (vzdálení severně od centra města a změna místa napojení na silnici na Jičín). Do územního plánu byla po roce 2000 zařazena také navazující přeložka silnice na Hořice Nádražní ulicí a mezi stávající zástavbou v Dolní Nové Vsi a železniční tratí. V roce 2003 zpracoval Královéhradecký kraj (jako investor stavby přeložky) studii přeložky od Jičína na Miletín a následně i její projektovou dokumentaci pro územní řízení a příslušné posudky (vliv na životní prostředí atd.). V lednu 2005 občanské sdružení Bílý hrad vydalo „Petici za rozumné řešení dopravy v Lázních Bělohradě“, ve které vyslovilo zásadní nesouhlas s výstavbou této přeložky (důvody: nízká intenzita dopravy ve městě, zničení rázu krajiny, odříznutí Brtve od města, zatížení středu města emisemi a hlukem, znehodnocení rázu Prostřední Nové Vsi, snížení dostupnosti přilehlých obcí atd.). Petici podepsalo 1241 lidí. Zastupitelstvo města důvody k zastavení prací na přeložce silnic uvedené v petici na základě odborných posudků vyvrátilo a Královéhradecký kraj schválil finanční prostředky na výkup pozemků, který mělo zajistit město. K dohodě se všemi vlastníky ale nedošlo a o.s. Bílý hrad nadále s výstavbou přeložky nesouhlasilo. Tím nemohlo být zahájeno územní řízení a Královéhradecký kraj nemohl požádat o dotaci z fondů Evropské unie na výstavbu této přeložky. Přitom orgány Královéhradeckého kraje výstavbu přeložky s využitím evropských fondů podporovaly. Po roce 2010 se kraj ale rozhodl zlepšit stav stávajících silnic II. a III. třídy a práce na obchvatech zastavil. Já jsem stále přesvědčen, že je z řady důvodů obrovská škoda pro město, že se přeložku silnic nepodařilo vybudovat.
Ing. Pavel Šubr, starosta


Filip Simon 6.11.2017

Vážený pane starosto, vážení zastupitelé,
dovoluji si Vám dát ke zvážení, zda se nezapojit do projektu Zdravé město Asociace Národní síť zdravých měst, jehož snahou je skrze aktivní občanství zlepšit kvalitu veřejné správy. Domnívám se, že jde o zdařilý projekt, jenž nabízí vhodnou alternativu k anonymním online diskusím – a to i vzhledem k blížícím se komunálním volbám.
Viz www.zdravamesta.cz
Jsem s pozdravem
Filip Simon


Odpověď:
Dobrý den,
podobných projektů existuje poměrně hodně. Myšlenka je to určitě zajímavá, ale bohužel zapojení obcí a jejich následná činnost je poměrně malá. Svědčí o tom 2 čísla – v České republice existuje více než 6.200 samostatných měst a obcí a do projektu Zdravá města je zapojeno cca 130 členů. Sice se uvádí, že projekt se týká asi 50 % obyvatel, ale je to tím, že do projektu je zapojeno 5 krajů. Když se podíváte na podklady menších měst zapojených do projektu, jsou údaje o nich prázdné.
My jsme letos získali dotaci (více než 1,5 milionu Kč) na projekt „Moderní a otevřený úřad Lázně Bělohrad“, jehož cílem bylo zpracovat různé strategické materiály o městě (strategický rozvojový plán), zajistit různá školení zastupitelů a úředníků a různými formami posílit aktivní občanství ve městě. Od projektu jsme nakonec ustoupili a jdeme cestou zkvalitnění informačních technologií ve vztahu k občanům města. Jsme si vědomi např. nepřehlednosti a celkové nízké kvality webových stránek města. Získali jsme 90 % dotaci na nové webové stránky města, kde chceme zkvalitnit jejich vypovídací schopnost, přehlednost i zvýšit možnost zapojení obyvatel na fungování města.
Město je zapojeno do různých aktivit a projektů – např. do činnosti Svazu měst a obcí České republiky (jsem zde členem pracovní skupiny obcí II. typu), Sdružení lázeňských míst, Lázeňského mikroregionu, sdružení obcí „Podzvičinsko“ atd. Za činnostmi těchto organizací vidím konkrétní přínosy pro město. Znám se i s některými starosty měst zapojených do projektu „Zdravá města“, zkusím se jich zeptat na hodnocení a přínosy tohoto projektu.
Ing. Pavel Šubr, starosta


Zuzana 26.10.2017

Dobrý večer pane starosto,

ještě jednou velice děkuji za opět vyčerpávající odpověď.
Budu doufat, že těmito dotazy jsem napomohla i ostatním občanům, kteří se by se nedostali k těmto informacím. Pravděpodobně budou nyní postupy žádostí, obálkových metod, jednání rady či zastupitelů více srozumitelnější.
S pozdravem
Zuzana


Odpověď:
Dobrý den paní Zuzano,
i já Vám děkuji za dotazy. Snad jsme tak pomohli vysvětlit způsob prodeje městských pozemků, který město musí provádět v souladu se zákonem o obcích a dalšími právními předpisy.
Ing. Pavel Šubr, starosta


Zuzana 20.10.2017

Dobrý den, pane starosto,
velice děkuji za Vaši rozsáhlou odpověď.
Ještě mi dovolte jeden dotaz. Při pročítání webových stránek ohledně termínů jednání Rady města i též zastupitelstva se nachází v "Informacích o jednání " i informace o "uzamčení jednání ", která např. pro jednání Rady je 2 dny před jednáním.
Co přesně znamená toto "uzamčení jednání", a na které věci, body se toto vztahuje?
Můžeme si to ukázat přímo na příkladě tohoto záměru, který jsem zmiňovala níže podaná písemná žádost 8.9. a druhá 12.9. - jednání Rady 13.9.
Jsem velice ráda, za Vaše odpovědi.
Jsme malé město, o to spíše se ráda o tyto dotazy podělím s ostatními, kteří by též nevěděli, jaký je proces před jednáním rady města i zastupitelstva.
Ještě jednou velice děkuji
Zuzana


Odpověď:
Dobrý den paní Zuzano,
těší mě Váš zájem o jednání rady a zastupitelstva města. Obecně se tato jednání řídí zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), detaily potom upravuje jednací řád rady města a jednací řád zastupitelstva města. V článku 4.2. Jednacího řádu Rady města Lázně Bělohrad je uvedeno: „Materiály určené pro jednání rady jsou zpracovány prostřednictvím speciálního počítačového programu a to nejpozději 2 pracovní dny před jednáním rady. Výjimka z tohoto ustanovení musí být odůvodněna a odsouhlasena starostou.“ Je to z toho důvodu, aby členové rady města měli dostatek času na prostudování projednávaných záležitostí. Do té doby mohou předkládat body na program jednání všichni členové rady města. Na druhou stranu jsou body, které buď ze zákonných důvodů nebo z důvodu zájmů města (třeba schválení podání žádosti o dotaci) či z jiných důvodů je nutné předložit do jednání rady města v kratším termínu než 2 dny před jednáním. Jejich předložení musí být ale odsouhlaseno starostou. Dva dny před jednáním rady města tedy dojde k „uzamčení jednání“ a následně může body (navržené buď vedoucími odborů, řediteli příspěvkových organizací, členy rady města atd.) předložit v počítačovém programu pouze starosta. Týká se to i prodeje pozemků, neboť dle právního výkladu jsme povinni přihlédnou ke všem nabídkám. A to dokonce i k nabídkám, které přijdou mezi zasedáním rady města a zasedáním zastupitelstva města, neboť o prodeji nemovitostí rozhoduje zastupitelstvo města.
U bodu jednání, který Vás zajímá, byl ještě v den jednání rady města 13.9. předložen návrh usnesení ve znění, že „rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej p.p.č. 381/14 v k.ú. Lázně Bělohradu nabídce… z 8.9. Ale rada města byla upozorněna příslušným pracovníkem městského úřadu, že 12.9. přišla druhá nabídka na odkoupení tohoto pozemku, a rada města proto přijala protinávrh zrušení záměru č. 5/2017, stažení tohoto bodu z programu zasedání zastupitelstva města a zveřejnění nového záměru prodeje tohoto pozemku formou výběrového řízení tzv. „obálkovou metodou“.
Ale i v případě zveřejnění záměru prodeje nemovitosti výběrovým řízením tzv. obálkovou metodou, kde je stanoven přesný termín pro podávání nabídek, může zastupitelstvo města přihlédnou k nabídce podané po tomto termínu. Svědčí o tom rozbor Právní poradny Svazu měst a obcí České republiky, v němž je uvedeno: „Jestliže bylo v záměru „napevno“ stanoveno, že nabídky musí být podány do určitého data, tak po tomto datu podané nabídce by vyhověno být nemělo. Platí totiž, že platně lze uzavřít smlouvu pouze v takovém případě, kdy dojde k přijetí nabídky, která je v souladu se záměrem. Pokud ovšem po stanoveném datu obec obdrží výhodnou nabídku, měla by i tato nabídka být zastupitelstvu obce předložena. Ačkoliv s ohledem na formulaci záměru taková nabídka přijata být nemůže, tak v duchu povinnosti obce nakládat se svým majetkem účelně a hospodárně může být taková nabídka podnětem k tomu, aby došlo k opětovnému zveřejnění záměru. S ohledem na uvedené a taktéž zákonné povinnosti obce tedy v případě opožděně podané a pro obec výhodné nabídky doporučujeme záměr opětovně zveřejnit.“
Pokud budete mít k záležitosti další dotaz, opět napište na Zeď nářků nebo znovu nabízím osobní schůzku.
S pozdravem
Ing. Pavel Šubr, starosta


Zuzana 17.10.2017

Dobrý den,
v minulém týdnu jsem posílala dotaz ohledně záměru prodeje pozemku a bohužel mi
nebylo vyhověno v odpovědi, ani k vložení dotazu na zeď nářků.
Vyskytl se tu nějaký problém, který by narušoval pravidla zdi nářků? Prosím o informaci popřípadě odpověď do emailu.
Děkuji


Odpověď:
Dobrý den,

Váš dotaz jsem obdržel minulou středu, ale koncem týdne a včera jsem měl různá jednání, takže jsem odpověděl až dnes (úterý 17.10.). Odpovědět na dotazy na „Zdi nářků“ se vždy snažím do týdne, snad to není tak pozdě.
Ing. Pavel Šubr, starosta


Zuzana 17.10.2017

Vážený pane starosto, zastupitelé a rado města,

jako nestranný pozorovatel věci prodeje pozemku č. 382/14 záměr č.5/2017 bych Vám ráda položila pár otázek. Jedná se mi o to, že občané Lázní Bělohrad by měli vědět, jaká jsou stanovená pravidla Města Lázně Bělohrad ohledně podávání žádostí na úřad a s tím spojené další kroky.
Na záměru č. 5/2017 nebyly zadány žádné pravidla ohledně podání žádosti o koupi tohoto pozemku ( požadavky na žádost - termín podání žádosti, jakou formou písemnou, telefonickou, emailovou )
Prosím o termín, kdy měna být žádost o odkoupení pozemku podána pro Radu města Lázně Bělohrad, která se konala dne 13.9. a z jakého důvodu byl tento bod zrušen pro veřejné zasedání zastupitelstva.
Prosím dále o informaci, kolik žádostí (i jakou formou ) byly podány na Město Lázně Bělohrad a dále termíny podání těchto žádostí.
Se záměrem prodeje tohoto pozemku vidím ( nejenom má osoba ), že nastaly drobné nesrovnalosti v pravidlech jednání jak Rady města Lázně Bělohrad tak následného zastupitelstva a ráda bych, aby odpovědí byly krystalicky jasné kroky, které vedly jak radu, tak zastupitelstvo k vyřazení bodu záměru prodeje tohoto pozemku a následného rozhodnutí záměru prodej, ale obálkovou metodou.
Chápu, že město se musí chovat jako řádný hospodář, ale postupy pro jednotlivé záměry by měly být přílohou každého záměru ( nejen pravidla pro již danou koupi )jak pro občany města LB, tak i pro ostatní občany se zájmem o odkup nemovitosti.
Je možné někde nalézt pravidla/postupy pro tyto záměry ?
Věřím, že odpovědi, které dostanu by mohli pomoci všem v podávání žádostí nebo i ke zkvalitnění procesu záměrů, kde všichni uchazeči obdrží jasně dané podmínky a pravidla k jejich žádostem.
Předem velice děkuji za objasnění této situace.
Vaše dlouholetá občanka města Zuzana


Odpověď:
Dobrý den,
město prodává pozemky buď na základě písemné žádosti občana, který má např. oplocenou část pozemku města nebo chce rozšířit svůj pozemek o přilehlý pozemek města atd. Rada města po obdržení žádosti zveřejní na úřední desce na 15 dnů záměr prodeje pozemku a poté zastupitelstvo města projedná a případně schválí prodej tohoto pozemku. Cena je stanovena u pozemků do 200 m2 v Lázních Bělohradě, Dolní, Prostřední a Horní Nové Vsi a Brtvi na 300,- Kč/m2 a v Lánech, Hřídelci, Dolním Javoří a Uhlířích na 200,- Kč/m2. U pozemků větších než 200 m2 je obvyklá cena stanovena na základě znaleckého posudku.
Město prodává také pozemky z vlastní iniciativy, většinou jde o stavební parcely. Zde město např. u v současné době prodávaných pozemků v Tyršově ulici a Brtvi nejprve zveřejnilo záměr, kde byly uvedeny podmínky prodeje výběrovým řízením - tzv. „obálkovou metodou“. Byla stanovena minimální cena pozemku (v Tyršově ulici 700,- Kč/m2, v Brtvi 400,- Kč/m2), povinnost zájemce nabídnout cenu v zalepené obálce, termín pro podávání nabídek, termín otevírání obálek a že jediným kritériem je cena. Veřejné otevírání obálek proběhlo na radě města a prodej nejvyšší nabídce poté schválilo na nejbližším zasedání zastupitelstvo města. U podobného způsobu prodeje jsme byli ale i v minulosti kritizováni, že zájemci někdy zbytečně zaplatili více, než kolik činila cena dle znaleckého posudku, protože nabídli vyšší cenu, a nakonec o pozemek projevili zájem pouze oni.
Proto jsme po prvním kole prodeje pozemků v Tyršově ulici a v Brtvi zveřejnili záměr, kde bylo pouze uvedeno, že město prodává tyto pozemky za cenu 400,- Kč včetně DPH za m2 v Brtvi a za 700,- Kč včetně DPH za m2 v Tyršově ulici. Na tyto další pozemky podal písemnou nabídku vždy jeden zájemce a rada města doporučila zastupitelstvu města schválit tento prodej. Pokud bychom ale obdrželi nabídky dvě, museli bychom zveřejnit nový záměr prodeje, a to opět výše uvedenou „obálkovou metodou“.
Záměr prodeje pozemku p.p.č. 381/14 (o ten vám jako nestrannému pozorovateli zřejmě jde, i když uvádíte pozemek p.p.č. 382/14) v Kotykově aleji město zveřejnilo už před cca 2 roky, ale zájem o jeho odkoupení nikdo neprojevil. Město poté provedlo v souladu s projektovou dokumentací úpravu terénu tohoto pozemku a letos v létě rada města opět schválila zveřejnění záměru jeho prodeje za cenu obvyklou stanovenou dle znaleckého posudku ve výši 400,- Kč vč. DPH za m2. Vzhledem k tomu, že o pozemek nebyl v minulosti zájem, nepřistoupili jsme k prodeji tzv. „obálkovou metodou“. Před jednáním rady města 13. září jsme písemně obdrželi 2 nabídky (8.9. a 12.9.), proto jsme záměr zrušili a zároveň schválili zveřejnění nového záměru prodeje výběrovým řízením – tzv. „obálkovou metodou“, kde jsou uvedeny podmínky prodeje - minimální cena 400,- Kč/m2, termín pro podávání nabídek v zalepené obálce do 24.10. do 14 hodin, veřejné otevírání obálek 25.10. v 10.30 hodin na jednání rady města a že jediným kritériem je nabídnutá cena. Bližší podmínky prodeje najdete na úřední desce města na náměstí K.V.Raise nebo na elektronické úřední desce města na www.lazne-belohrad.cz.
Tento postup jsme konzultovali s právním oddělením Svazu měst a obcí a rovněž s právním zástupcem města.
Děkuji za váš dotaz, snad jsem v odpovědi dostatečně vysvětlil způsob prodeje pozemků městem. Pokud by vás v této oblasti zajímaly další informace, klidně se u mě zastavte na městském úřadě a informace vám rád poskytnu.
S pozdravem
Pavel Šubr, starosta


Radomír Pekař 17.10.2017

Dobrý den
Rád bych poděkoval osobě, která rozhodla o umístěni květináče na parkovací místo v ulici Třetí strana naproti bývalé pošty. V této ulici je místa na parkování velký nedostatek, proto toto jednání nechápu. O pracovním volnu a svátcích zde mohl parkovat jeden vůz což je dnes nemožné. Argument o poškození vozu zásobovacími vozy obchodu by měl řešit někdo z vedení obchodu ve spolupráci s dopravním inspektorátem a Městským úřadem. Značka, kterou tam někdo umístil, není dle mého mínění platná.
Spozdravem Pekař Radomír


Odpověď:
Ahoj Radku,
o umístění květináče na místo u řeky u vjezdu do zásobovací zóny jsem rozhodl já po vzájemné domluvě s panem starostou a vedoucím technického úseku Jednoty SD Nová Paka panem Ing. Markem Hylmarem, který nás kontaktoval z důvodu dlouhodobě přetrvávajících problémů se zásobováním obchodu na Nám. K. V. Raise, k němuž je přístup pouze z ulice Třetí strana. Problémy se zásobováním tohoto obchodu jsou dlouholeté a již několikrát jsme byli situaci nuceni řešit. V minulosti, když ještě nebyla ulice jednosměrná, jsme se věc snažili řešit tím, že jsme apelovali na řidiče motorových vozidel, aby neparkovali naproti vjezdu za obchod, což se míjelo naprosto účinkem. Chtěl bych připomenout a upozornit na to, že dokud nebyla tato část ulice jednosměrná, všichni zde parkující řidiči se dopouštěli přestupku, jelikož nezanechali alespoň 3 metry široký jízdní pruh pro každý směr jízdy. Abychom nemuseli majitele vozidel, resp. řidiče vystavovat nebezpečí postihu za spáchání přestupku, přistoupili jsme k variantě ulici zjednosměrnit a tím de facto zlegalizovat parkování v této ulici. Tím se ale nevyřešil problém se zásobováním prodejny. Již z dřívější doby je na tebou uvedeném místě umístěna cedulka, která žádá řidiče, aby na uvedeném místě neparkovali. Vzhledem k tomu, že se nejedná o oficiální schválenou dopravní značku, má spíše informativní charakter, ale k ničemu to nikoho nezavazuje. Vzhledem k tomu, že neustále přetrvávají problémy s vjezdem nákladních vozidel pro zásobování prodejny, přistoupili jsme myslím k nejméně omezujícímu opatření tím, že jsme do jednoho z mnoha parkovacích míst umístili květináč, tím zamezili parkování vozidla v daném místě a vyřešili tím problém se zásobování prodejny. Vím a uvědomuji si, že parkovaní vozidel před bývalou poštou je čím dál větší problém a v budoucnu to nebude určitě lepší, ale toto řešení se nám jeví jako nejefektivnější a to i z toho důvodu, že v příštím roce chceme vyčlenit finanční prostředky na výstavbu parkovacích stání v ulici Třetí strana a to dále od mostu přes Javorku ve směru k Horní Nové Vsi po levé straně ulice u řeky a to po celém úseku ulice až téměř po odbočku zpět do náměstí. Vytvoříme tak minimálně 20 parkovacích míst, které dle mého názoru budou pro celou ulici, ale hlavně pro objekt bývalé pošty dostačující. Samozřejmě se mnou nemusíš v tomto souhlasit, ale myslím, že se nám opravdu podařilo udělat konstruktivní a efektivní kompromis. Ostatně co se týče parkování ve městě a celkového počtu parkovacích míst, je to obrovský problém, který lze v současné situaci a možnostem, jen velmi těžko vyřešit tak, aby byli spokojeni všichni občané a abychom nevystavili nikoho nebezpečí ze spáchání přestupku jeho špatným parkováním.
Každopádně děkuji za tvůj věcný podnět a přeji hezké dny.
Jan Pavlásek, místostarosta


Petr Šubr 3.10.2017

Dobrý den,
17-tého září se v Bělohradě u Stromu života konal druhý ročník závodu v běhu na kolečkových lyžích.Děkuji- vedení města za finanční podporu a zametení silnice,- všem přátelům za pomoc zajistit bezpečné průjezdy křižovatek,občerstvení a profesionální výsledkový servis,-sponzorům a krajskému zastupiteli Rudolfu Coganovi za ceny a pánům Vovsovi,Laušmanovi a Pekařovi za pěkné fotky a video.
Závodníci a diváci si závod za pěkného počasí užívali a novou sportovní disciplínu pochválili.
S přáním pěkného dne Petr Šubr


Odpověď:
Ahoj Petře,
je dobře, že se závod podařil, a že v tomto roce přilákal více závodníků, než tomu bylo při loňském prvním ročníku. Doufám, že se v našem městě stane tradiční a přiláká k nám zase jednu méně známou sportovní disciplínu. Budeme rádi, když v jeho pořádání budeš i nadále pokračovat. Je to dobrá práce. Děkuji a přeji hezké podzimní dny.
Jan Pavlásek, místostarosta


Rebeka 2.10.2017

Dobrý den,

ráda bych se zeptala na spoje autobusů. Proč už ráno nejezdí autobus spol. ICOM trasa Špindlerův Mlyn -> Hlinsko? tento autobus teto společnosti jezdil i v sobotu stejnou trasu, jezdívala jsem s ním z Pardubic nebo z Hradce Králové ale teď se do Bělohradu nebo Nové Paky i dál v sobotu vůbec nedostanu. Bylo by možné posílit spoje o víkendu z Hradce Králové naším směrem Lázně Bělohrad, Nová Paka? Pokud někdo jede z z Pardubic, kde jsou také školy, tak se prostě k nám nedostane a s přestupem v Hradci mu to taky nepomůže, protože nic nejede. Někdo řekne, existuje vlak ale bohužel vlak nemá přípoj v Ostroměři- musí se tam hodinu čekat. Autobusem s přestupem do Hořic to taky nejde a vůbec v zimě.
Předem děkuji za odpověď
R.


Odpověď:
Dobrý den,
autobusové jízdní řády připravuje v rámci kraje firma Oredo s.r.o., kterou pro tento účel zřídil Královéhradecký kraj. Veškeré připravované změny jízdních řádů nám zasílají, my je vyvěšujeme na úřední desce, aby se k nim občané mohli vyjádřit. Při úpravách jízdních řádů většinou vycházejí z využití jednotlivých spojů. Váš e-mail jsem na Oredo přeposlal, zkuste na Oredo též zavolat nebo napsat Vaši připomínku. Kontakt je: Oredo s.r.o., Nerudova 104, 500 02 Hradec Králové, tel. 491580333, e-mail oredo@oredo.cz.
Ing. Pavel Šubr, starosta

Odpověď:
Vážený pane starosto,
níže uvedené spoje linky 720308 zajišťovala společnost ČSAD Ústí nad Orlicí (člen koncernu ICOM transport) v trase Brno – Žďár n. Sáz. – Pardubice – H. Králové – N. Paka – Špindlerův Mlýn na vlastní komerční riziko. Z ekonomických důvodů provoz této linky k 2. 9. 2017 ale ukončila. Královéhradecký kraj vyhodnotil zajištění dopravní obslužnosti po svém území těmito spoji a od 3. 9. reagoval změnou jízdního řádu a objednal po svém území vybrané spoje mezi Vrchlabím a H. Králové jako náhradu za ty zrušené (zejména v pracovní dny). V neděli je zajištěn nově z Lázní Bělohrad spoj ve 14:11 až do H. Králové, kde je možné přestoupit na vlaky směr Pardubice. V opačném směru je v neděli zajištěn spoj v 15:45 z Hradce Králové do Lázní Bělohrad. Vzhledem k tomu, že na zajištění využívanějších spojů v pracovních dnech a nedělích bude KHK doplácet okolo 500 tis. Kč/rok, nebyly v soboty další spoje objednány. V soboty dopoledne tak lze namísto zrušeného spoje cestovat např. v 9:47 z L. Bělohrad do H. Králové vlakem přes Chlumec n. Cidlinou (doba jízdy stejná jako s přestupem v Ostroměři a cena v IDS IREDO také stejná, tzn. 50 Kč).

S pozdravem
Mgr. Dominik Prymš
dopravní specialista - technolog veřejné dopravy


Kateřina Pavlišová 27.9.2017

Vážený pane starosto,
viděla jsem Vás hovořit v TV o SOU v Lázních Bělohradě. SOU má nějaký problém se svým zřizovatelem (krajem) a Vy to (už poněkolikáté) tzv. žehlíte. Chtěla jsem se zeptat na dvě věci. 1. Proč tak stojíte o školu, kterou nezřizujete ?
2. Proč za tuto školu nehovoří ten pán, co kolem nás jezdí v létě na kole ( a v zimě ho je prý možné potkat na běžkách v Krkonoších) a je prý na této škole ředitelem ?
Děkuji
Katka


Odpověď:
Dobrý den,
nejprve vysvětlím, co se kolem SOU děje, a pak odpovím na Vaše dotazy. Už několik let SOU připravuje projekt kompletního zateplení (výměna oken, zateplení fasády atd.) budovy školy a sportovní haly. Ještě vloni před krajskými volbami schválilo zastupitelstvo kraje uvolnit finanční prostředky na kofinancování této akce, nové zastupitelstvo kraje toto letos v únoru potvrdilo a rada kraje schválila realizaci akce v případě, že SOU obdrží dotaci. V březnu letošního roku SOU Lázně Bělohrad skutečně dotaci obdrželo (z celkových nákladů cca 20 mil. Kč činí dotace více než 8 mil. Kč) a prostřednictvím krajem zřizované organizace CIRI (Centrum investic, rozvoje a inovací) bylo v červnu zahájeno výběrové řízení na zhotovitele zateplení. V červenci (jeden pracovní den před otevíráním obálek!) ale náměstkyně hejtmana paní Berdychová zodpovědná za oblast školství požádala ředitele SOU o odložení otevírání obálek na 30. září 2017. Důvodem bylo, že v průběhu srpna bude připravován záměr úprav v síti škol zřizovaných krajem. Ředitel SOU nakonec s tímto posunem souhlasil. 21. srpna doporučila rada kraje zastupitelstvu kraje revokovat své usnesení z února a zrušit projekt zateplení SOU Lázně Bělohrad (podobně bylo doporučeno nezateplit zahradnickou školu v Kopidlně a průmyslovou školu v Novém Městě nad Metují). 11. září ale proběhlo zasedání zastupitelstva kraje, které revokaci neschválilo (pro revokaci hlasovalo pouze 13 zastupitelů ze 45). Paní náměstkyně Berdychová však následně 19. září telefonicky a 21. září na společném jednání žádala ředitele SOU Lázně Bělohrad o zrušení výběrového řízení. Jednali jsme znovu s hejtmanem a jeho náměstky, neboť postup paní náměstkyně Berdychové považujeme za porušení usnesení zastupitelstva kraje. O problému začala informovat i média. Dle neoficiálních zpráv rada kraje na schůzce 25.9. rozhodla pokračovat v projektu, což by měla definitivně potvrdit na svém zasedání v pondělí 2. října. Problémem se ale stává dodržení všech termínů (realizace zateplení by měla proběhnou do 30. června 2018).
Nyní k Vašim dotazům: Dotaz č. 1: Nyní jde o zateplení budovy školy a sportovní haly. Domnívám se, že hala je důležitá jak pro tělesnou výchovu žáků základní školy, tak pro řadu oddílů Tělovýchovné jednoty Lázně Bělohrad, a její provoz bez zateplení by byl nadále neekonomický a tudíž téměř nemožný. Dále se domnívám, že do města naší velikosti patří alespoň jedno středoškolské zařízení. Provoz budovy školy bez výměny oken je už i nebezpečný, neboť při manipulaci hrozí vypadnutí skel z rámů. Budova SOU je nedaleko základní školy na sídlišti, kde jednotlivé domy jsou zateplovány, mají nové fasády a budova SOU začíná být pohledově nejhorším objektem v lokalitě. Navíc, i kdyby se stalo s SOU cokoliv, využití budov bude určitě snazší v případě jejich zateplení.
Dotaz č. 2: Pan ředitel SOU jednal o všech záležitostech, psal vyjádření a dopisy, jednal s právníkem, atd., vystupoval i v televizní reportáži. V určité chvíli byla ale nutná podpora města. Proto jsem se zúčastnil jednání zastupitelstva kraje 11.9., jednání s paní náměstkyní Berdychovou a následně s hejtmanem a dalšími členy rady kraje. Podobně jednal i starosta Nového Města nad Metují pan Hable. Pro zajímavost ředitel průmyslovky z Nového Města se jednání ani neúčastnil. Tolik na vysvětlenou k problematice SOU Lázně Bělohrad.
S pozdravem
Ing. Pavel Šubr, starosta


Karin 15.9.2017

Dobreý den. Při nedávné návštěvě v P.N.Vsi jsem si nemohla nevšimnout "opravdu útulného prostředí" kolem truhlářství pana Suchardy. Pominu-li velký počet nepojízdných vraků na obecním pozemku u pole i u plotu ( cca 4-5 nepojízdných vraků) tak mě nadále utkvěla v paměti veliká hromada prken,trámů,polen zasahujících z pozemku pana Suchardy na pozemek obecní a dále téměř do místní komunikace což vzhledem k odstaveným vrakům znemožňuje průjezd po komunikaci. Nebylo by namístě upozornit na odstranění???
Děkuji Karin


Odpověď na dotaz:
Dobrý den paní Karin,
děkujme za upozornění na nepořádek v jedné z ulic na Prostřední Nové Vsi. Vozidla a materiál, který popisujete, se skutečně nachází na pozemku ve vlastnictví města. Na základě vašeho podnětu budeme s vlastníky vozidel, vraků vozidel a materiálu jednat o jejich odstranění.
Děkuji a přeji hezký den.
Jan Pavlásek, místostarosta


Petr Šubr 7.9.2017

Dobrý den,ještě trochu k maratonu kol.
Před devatenácti lety jsme s kamarádem Láďou Blažkem přišeli s nápadem zorganizovat MTB maraton vedoucí krásným okolým Bělohradu , několik let se trasa závodu tvořila, až vznilka současná 9O-ka a 50-ka.
S pomocí kamarádů jsem po mnoho let zajišťoval celoroční značení terénem , s vedením města jsem sjednal tři velkoplošné mapy,které jsou umístěny na náměstí v kempu Pecka a na vrcholu Zvičiny,dále 2500 trhacích map pro turisty a trénující závodníky.Tím vznikla speciální a pro Českou republiku dosti vyjímečná bike-trasa, na které se vždy první sobotu v srpnu koná MTB závod.Ve svém volnu jsem vyrobil nebo vypůjčil od kamaráda 40 cedulí s nápisem" POZOR závod" a nechal ušít 25 reflexních vest s logem akce.V den závodu jsem více než 15 let organizoval díky partě bělohradských hasičů a peckovských sportovců plynulé a hlavně bezpečné průjezdy křižovatek celého startovního pole.Toto pro mne byla vždy nejdůležitější věc.

Bohužel současnost je nyní taková - celoroční značení se pořadatelům nechce obnovovat protože je to moc pracné, takže raději v předvečer závodu sypou po trase vápno(letos jim ale uplavalo). Cedule a vesty jsou poztráceny nebo zničeny,poslední tři cedule jsem si proto zachránil tím,že jsem nikoho do skladu nepustil, aby nedošlo k další škodě na majetku TJ.Zabezpečení trasy na křižovatkách bylo letos naprosto nedostačující-Přejezdy silnice v Mezihoří , v Lánech a nebezpečný sjezd v Libínem bez pořadatelů.Křižovatky bez oslovení řidičů, aby mohli reagovat na projíždějící závodníky.
Přitom v propozicích závodu je jasně uvedeno, že část startovného je na značení trasy a zajištění křižovatek.
Příští rok je na řadě jubilejní 20-tý ročník závodu,tak žádám Jirku Štefana a ostatní dobrovolné pořadatele, aby opravili vše co zničili a zajistili důstojný a kvalitně zabezpečený závod.
Díky -Petr Šubr zakladatel bělohradského MTB maratonu.


Jiří Štefan 31.8.2017

Dobrý den,
urážet organizátory závodu, kteří se zadarmo podílejí na zdárném průběhu maratonu horských kol je opravdu ubohé. Zvláště poté, co se pan Petr Šubr snaží sám této akci zamezit tím, že vymění na dveřích městského majetku zámky od skladu, kde jsou uloženy informační cedule pro cyklistický závod, které roky k podobným akcím všem a zcela zdarma sloužily. Rád bych se podělil o jiný a myslím objektivní pohled na maraton horských kol v našem městě. Na maratonu se podílím již více jak 7 let, společně připravujeme občerstvovací stanice a jejich zázemí. Z pozice účastníka jsem objel dlouhou trať závodu. V našem městě máme spoustu těch, kteří dělají tuto akci zadarmo a dobrovolně. Velký dík patří všem, kteří připravují zdarma a již několik let prezentaci závodu, zajišťují křižovatky, občerstvovací stanice a závěrečný úklid v lese a blízkém okolí. Velký dík patří také městu, které tuto akci plně podporuje a je tím i oceněno. Dle mého názoru se jedná o druhou nejvíce navštěvovanou akci s jednoznačným prospěchem pro Bělohrad, restaurace, potraviny, turistika. Startuje zde cca 800 závodníků, průměrná cena startovného je 375 Kč, tedy okolo 300 000 Kč činí příjem ze startovného, kromě příspěvku města nemá závod prakticky žádný vedlejší vyšší příjem. V ceně startovného obdrží každý předem přihlášený závodník a pořadatelé kvalitní triko v letošní ceně za 245 Kč s logem sponzora pořádající maraton (185 000 Kč), občerstvovací stanice a teplé jídlo v cíli včetně piva, limonády po dojezdu závodu (81 000 Kč), startovní číslo s integrovaným čipem pro měření časomíry (55000 Kč ), doprovodní motorkáři (5000 Kč), zajištění občerstvovacích stanic a křižovatek (20000 Kč), reklama Rádio Černá hora, sanitky atd., tedy vše v součtu výdajů převyšujících hrubě vybrané startovné i příspěvek města a tento výčet není zdaleka celý. Na vložený závod dětí se vždy již v pátek naskladní paleta čokolády Carla. Maraton jde každý rok do ztráty, ale cílem maratonu je spokojený závodník, nikoliv pořadatel akce. Celou ztrátu dorovná cca 100 000 Kč pořádající firma Kupkolo.cz zcela ze svého, jak říká sám majitel, je to jeho nejlepší reklama.
Z pozice cyklisty mohu dále uvést pouze to, že již prakticky nejsou takovéto závody, kde za 350 Kč dostanu slušné triko, najíst teplého jídla na talíři a myslím, že i ten poslední závodník dostal na občerstvovací stanici minimálně banán. Tombola, která tuto akci doprovází je naprostou raritou. Na obdobných závodech šplhá startovné na 600 Kč předem a na místě 700 Kč a to pouze za občerstvovací stanice, jídlo v cíli. Je to však logické, pokud to někdo dělá se záměrem výdělku na takovéto akci, tak za nižší startovné není možné takovou akci uspořádat.
Bylo by dobré změnit názor a přístup k této akci. Kritizovat dokáže každý, ale uspořádat takovou akci již málokdo.
Pedálu zdar !


Odpověď:
Dobrý den,
z vlastní zkušenosti vím, jak náročné je uspořádat podobnou sportovní akci. Proto chci poděkovat všem organizátorům Podkrkonošského maratonu a hlavnímu sponzorovi firmě Kupkolo, bez nichž by nebylo možné maraton uspořádat. A za těch 20 let už maraton MTB k našemu městu patří.
Ing. Pavel Šubr, starosta


Vojtíšek Daniel ČRS Lázně Bělohrad 31.8.2017

Dobrý den,
jenom takový postřeh k opravě komunikace Kotykova alej, tak jak jsou značené objížďky, to je hotová katastrofa, vozidla bloudící kolem bytovky v aleji, nemožnost parkování vozidel osob bydlících v těchto bytech, prostě chaos. Firma Swietelsky se arogantně chová k lidem, kteří tam bydlí. Vjezd na rybářskou parcelu zcela znemožněn, na dotaz stavbyvedoucího, jak se tam máme dostat zněla odpověď, že ho to nezajímá, že on tam nebydlí, ať si jdeme na město stěžovat. Jako rybáři máme pronajatou budovu v Kotykově mlýnu, opět se tam nelze dostat a nikoho to nezajímá. Když jsem jednal s firmou Swietelsky a SaM, aby mohli po prázdninách děti chodit do místních dílen SOU přes rybářský pozemek, kde je provizorní chodník, tak nebyl v ničem problém, ale jak se říká, pro dobrotu na žebrotu. Toť můj postřeh k této rekonstrukci vozovky a firmě, která ji provádí.


Odpověď:
Dobrý den,
kritických názorů ke značení a zajištění objízdných tras a dodavatelské firmě Swietelsky jsem slyšel hodně. Objízdné trasy a jejich značení schvaluje odbor dopravy Městského úřadu v Jičíně, investorem je Královéhradecký kraj. Doporučuji připomínky a stížnosti směřovat na tyto dvě instituce. Tento mail jim přeposílám a zítra mám jednání s náměstkem hejtmana Královéhradeckého kraje panem Červíčkem, se kterým záležitost také projednám. Bohužel město není ani investorem akce ani neschvalujeme dopravní značení. Na druhou stranu jsme rádi, že se podařilo zařadit opravu silnice na Jičín mezi investiční akce kraje a že občany dlouhodobě kritizovaný stav této silnice bude zlepšen.
Ing. Pavel Šubr, starosta


Jarmila 29.8.2017

Dobrý den, prosím Vás jak to vypadá s opravou pozemní komunikace z města směrem na Choteč? Pokud si pamatuji bylo psáno, že to do 3.září bude hotové a od 4.září se bude moct jezdit. A ještě by mne zajímalo co bude dál s průlezkou na hřišti mezi bytovkami? V jakém stavu jsou ostatní herní prvky? Ono dát ceduli s upozorněním o hrozícím nebezpečí není asi dlouhodobě vhodné. Děkuji za odpovědi. J.V.


Odpověď:
Dobrý den,
investorem rekonstrukce silnice II. třídy na Jičín je Královéhradecký kraj a jím zřízená SÚS. Dodavatelem stavby je firma Swietelsky. Dle posledních informací se v současné době jedná o prodloužení termínu dokončení stavby z důvodu řady víceprací o 5 týdnů, to znamená do 8. října. Silnice z Lázní Bělohradu na Lány by měla být zprovozněna zhruba v polovině září.
Co se týče dětského hřiště mezi bytovkami, tak asi 3 týdny máme objednanou průlezku a další náhradní díly. Ihned po jejich výrobě je odborná firma nainstaluje. Cedule s upozorněním na nebezpečí není samozřejmě dlouhodobým řešením, ale musíme počkat, až dodavatel díly dodá.
Ing. Pavel Šubr, starosta


Balcarová 25.8.2017

Dobrý den, chtěla bych se zeptat zda se do budoucnosti neplánuje postavit v Bělohradě větší obchod s potravinami např. Penny, Lidl.
Děkuji Balcarová


Odpověď:
Dobrý den,
o stavbu obchodu měly v Bělohradě v minulosti zájem 2 firmy – Penny Market a Norma. S oběma jednalo vedení společnosti Deprag CZ s tím, že by prodejna byla na pozemcích v areálu firmy v místě odstraněné výrobní haly u silnice na Jičín. K dohodě s Penny Market nakonec nedošlo, neboť majitelé firmy Deprag upřednostnili na tomto místě výstavbu vlastních provozů. Před několika měsíci se společnost Penny Market zajímala o odkoupení budovy „lesní správy“ proti zámku a pozemku za ní. Ptal jsem se na názor občanů města a byly naprosto rozdílné. Někdo byl nadšen, někdo si v těchto místech nedovedl prodejnu Penny Market představit. Věc se ale vyřešila tak, že budovu lesní správy nakonec odkoupil jiný investor a bude ji rekonstruovat na byty. Se zástupci firmy Penny Market jsem jednal dále a upozornil je na možnost odkoupení pozemku na Horní Nové Vsi za bývalou továrnou Tiba. O ně ale neměli zájem. Pochopil jsem, že jim šlo o výstavbu prodejny více v centru města a u silnice Jičín – Miletín. Před několika lety mě informoval jeden občan vlastnící pozemky vhodné pro výstavbu takovéto prodejny, že oslovil další společnosti (Lidl, Tesco, Billa, Albert…), ale žádná o výstavbu prodejny v našem místě neměla zájem. Hlavním důvodem je to, že 10 km od našeho města (tedy v dojezdové vzdálenosti) jsou Hořice a Nová Paka, kde jsou prodejny Penny Market, Lidl a některé další.
Ing. Pavel Šubr, starosta


Petr Šubr 24.8.2017

Dobrý den,
Dvanáctého srpna se konal v Bělohradě devatenáctý ročník maratonu na horských kolech.
Závod absolvovalo asi 8OO lidí, všichni zaplatili nemalý startovní poplatek a k tomu vedení města přispělo 27 tisíci, zapůjčilo bez poplatku mnoho materiálu jako oplůtky, dva stany,stoly, ozvučení náměstí a celý prostor v parku včetně podia.Pořadatel z Bílé Třemešné pan Berger s rodinou měl tedy téměř půl milionu na zajištění a přípravu akce.
Bohužel na křižovatkách a výjezdech na silnice byli velké nedostatky(popisuji je v dopise pro vedení města) a hrozilo zranění aktérů,také značení trasy v terénu bylo nedostatečné a závodníci hlavně na trase 90km hledali kam vlastně jet.
.Zajímalo by mne kam se peníze poděly, když priority jako je zajištění bezpečnosti na komunikacích, kde jezdí mnoho aut a značení závodu byly hrubě ošizeny.
Žádám Vás proto o zveřejnění vyúčtování této akce v BL,tak jak bylo zveřejněno před několika lety.
S pozdravem Petr Šubr


Odpověď:
Ahoj Petře, Podkrkonošský maraton horských kol je pro město Lázně Bělohrad již tradiční akcí, ale ne proto, že jej město pořádá, ale proto, že je pořádána v našem městě. Tak jako mnoha jiným organizacím a pořadatelům různých akcí, přispívá město na základě žádosti a podle pravidel, i pořadatelům maratonu. Pro letošní rok to byla částka 27.000,-Kč, kterou je pořadatel akce v termínu do konce roku povinen vyúčtovat a následně probíhá poměrně podrobná kontrola. Nemyslím si, že by vyúčtování této akce mělo být zveřejňováno v BL, jak žádáš. Pokud bys do vyúčtování chtěl nahlédnout, myslím, že na tom není nic špatného, když se na počátku příštího roku zastavíš na úřadě a vyúčtování akce ti můžeme zpřístupnit k nahlédnutí. Co se týče další pomoci ze strany města, tak jako u každé akce pomáháme s přípravami. Přípravy na maraton horských kol město přijdou když započtu veškerou práci a náklady na pohonné hmoty na cca 20.000,-Kč. Ze strany města je tedy maraton zajištěn nákladem necelých 50.000,-Kč. Zda byla akce zajištěna z hlediska pořadatelské služby dostatečně či nikoli, nedovedu sám posoudit, jelikož jsem se akce nezúčastnil a je spíše na zváženou pro pořadatele, jestli je zajištění dostačující, či nikoli. Každopádně, pokud je pravda co píšeš, určitě to není správně. Z vlastní zkušenosti víš, že uspořádání tak velké akce je velmi složité a logisticky náročné. Vyžaduje to zapojení poměrně velkého počtu lidí a zabere to hodně času. Po finanční stránce to také není zrovna levná záležitost. Jen na ceny pro závodníky byla vynaložena částka kolem 200.000,-Kč, dále trička pro závodníky, zaplacení ozvučení, lékařské pomoci atd. Nic není v dnešní době zadarmo a myslím, že maraton není pro nikoho výdělečnou akcí. Pokud přeci jenom nějaká ta koruna zbyde, nevidím žádný problém v tom, že poslouží jako určitá forma odměny pořádající firmě.
Děkuji za tvůj příspěvek,
Jan Pavlásek, místostarosta


Jan Simon 17.8.2017

Dobrý den,
děkuji pane místostarosto za obsáhlou a fundovanou odpověď,
nicméně si přesto z laického hlediska myslím, že Bělohrad již bohužel ztratil punc
nejklidnějšího města v kraji (viz. další případ nálezu těla v Prostřední Nové Vsi v kukuřičném poli). Samozřejmě, že zřízení stálé policejní služebny v lázeňském městě vše nevyřeší, ale podle mého názoru i z hlediska prevence by to výrazně přispělo k bezpečnosti.
Děkuji a přeji mnoho zdaru do Vaší další práce a přejme si společně klid a pořádek
ve městě.
Jan Simon


Odpověď:
Dobrý den pane Simon,
souhlasím s vámi, že naše město v současné době zcela jistě nemá punc nejklidnějšího města v kraji, nicméně doufám, že si jej opět vybuduje, a že se již podobné excesy opakovat nebudou. Dnes jsme měli jednání mimo jiné i se zástupcem vedoucího obvodního oddělení Policie ČR v Nové Pace, se kterým jsme se domluvili na posílení výjezdu hlídek PČR do našeho města. Doufejme tedy, že i tento krok přispěje k většímu pocitu bezpečí našich občanů, a že i tento krok bude eliminovat případné kriminální činy v našem městě. Budu se ale opakovat, událostem, které se za poslední týden odehrály, ani přítomnost policistů ve městě nezabrání. Rovněž s vámi souhlasím, že prevence je jedno z nejdůležitějších hledisek při předcházení kriminalitě a té není nikdy dost. Proto jsme také učinili dohodu s policií v Nové Pace o posílení hlídek v našem městě. Doufejme, že to přinese kýžený efekt.
Děkuji za vaši reakci a přeji krásný zbytek léta.
Jan Pavlásek, místostarosta


Cyklista 16.8.2017

Dobrý den, rád bych se zeptal jak je to s cestou z horní nové vsi na dolní javoří podél levého břehu Javorky. Všiml jsem si betonových zátarasů v místě před loukou. Rád bych znal stanovisko města zda na pozemcích, přes které vede tato cesta, je věcné břemeno.
Na mapy.cz https://mapy.cz/s/1WNJr je tato cesta přerušena, rád bych při procházce či projížďce na kole měl v ruce jasné tvrzení o oprávněnosti vstupu, jezdit na kole po hlavní silnici mě v tomto místě opravdu neláká.
Také nevyžaduji aby tam byl asfalt, jak to tu co se dívám zaznělo.
děkuji za jakoukoli odpověď


Odpověď:
Dobrý den,
věcné břemeno na těchto pozemcích zřízeno není. V minulosti propojovala Horní Novou Ves a Dolní Javoří podél Javorky turistická značka, ale její trasa byla Klubem českých turistů v 90. letech minulého století na přání majitelů pozemků změněna a vede lesem nad Dolní Javoří. Od kamenolomu Javorka vede komunikace v majetku města Lázně Bělohrad, dále jde o komunikaci v majetku Lesů ČR, s.p. U betonových zátarasů začínají soukromé pozemky vedené v KN jako trvalý travní porost. Veřejně přístupná komunikace je až opět cca 100 metrů od mostu přes Javorku do Dolního Javoří. S 2 majiteli pozemků mezi oběma komunikacemi jsme před 5 lety jednali o možnosti výstavby cyklostezky. S jedním jsme se písemně dohodli na umožnění průchodu pěším a průjezdu cyklistům přes jeho pozemek (první od zátarasů – p.p.č. 553/3 v k.ú. Horní Nová Ves), ale nesouhlasil s výstavbou cyklostezky. Druhý jakýkoliv vstup na jeho pozemek p.p.č. 148/4 v k.ú. Dolní Javoří rezolutně zakázal. Před nedávnem došlo ke změně majitele tohoto pozemku a současný majitel nemá problém s tím, aby se přes jeho pozemek chodilo a jezdilo na kole. V současné době opět jednáme o možnosti výstavby cyklostezky, projektant připravil novou trasu po pozemcích města blíže k řece Javorce. Tuto trasu budeme projednávat s příslušnými dotčenými orgány státní správy.
Ing. Pavel Šubr, starosta


Jan Simon, Zuzana Švaňhalová 15.8.2017

Dobrý den,
vážení zastupitelé,
v posledních dnech, jak všichni víme, došlo v našem lázeňském městě k řadě závažných kriminálních činů. Neuvažujete do budoucna o zřízení stálé policejní služebny ve městě ? Vím, že toto bylo již mnohokrát diskutováno a že jste se snažili o řešení tohoto problému. Myslím si, že v tomto úsilí budete mít podporu většiny občanů města.
Děkuji Jan Simon
---
Dobrý den. Neuvažujete prosím vzhledem k posledním událostem o zřízení služebny Městské policie či stálé služebny Policie ČR?
Zuzana Švaňhalová


Odpověď:
Vážená paní Švaňhalová a pane Simon,
na vaše dotazy, týkající se zřízení služebny městské policie, nebo Policie ČR, si dovolím odpovědět vzhledem k jejich shodnosti zároveň. Policie České republiky, tehdy ještě Veřejná bezpečnost, měla v Lázních Bělohradě svoje oddělení ještě v sedmdesátých letech, když vlastnila dům na náměstí K. V. Raise čp. 10. Vzhledem k tomu, že tehdy došlo k reorganizaci Veřejné bezpečnosti, bylo celé oddělení přestěhováno do Nové Paky, kde je do současné doby a do Lázní Bělohradu policie zajíždí právě odtud. Ještě v devadesátých letech minulého stolení a na počátku stolení současného, byl dům na náměstí využíván jako policejní služebna, kde sice nebyla stálá služba, ale byla využívána pro potřeby policie např. na vydávání občanských průkazů a jako výslechové místnosti. Když policie dům prodala do soukromých rukou, začalo město jednat o zřízení služebny, nebo alespoň o zajištění místnosti, kde by mohla policie fungovat a být tak blíže občanům města. V roce 2011 se podařilo domluvit s podnikem Deprag CZ, který vyčlenil ve svém objektu dvě místnosti se sociálním zázemím, právě pro potřeby Policie ČR. Tuto místnost policie využívá doposud. Ještě bych doplnil, že pan starosta v minulosti jednal se dvěma policejními prezidenty o možnosti zřízení stálého oddělení Policie ČR v Lázních Bělohradě, přičemž pokaždé neúspěšně. Odůvodněním mu byla odpověď, že v Lázních Bělohradě stálá služba není potřebná, jelikož je město v dobré spádovosti oddělení v Nové Pace a v Hořicích. Pokud se mám ale vyjádřit k současnému stavu a bezpečnostní situaci ve městě, myslím si, že zřízení stálé služby Policie ČR ve městě nebude z výše popsaných důvodů možné, a zřizovat služebnu městské policie, resp. zakládat městskou policii ve městě není potřebné. Uznávám, že po událostech z posledního týdne si zřízení stálé služby policie ve městě přímo říká. Vždyť od počátku třicátých let minulého století, kdy ve městě byla spáchána poslední vražda, se jedná o jednoznačně nejtragičtější události, nebo spíše celý týden, v celé historii našeho města. Nejen pokus vraždy na Dolní Nové Vsi, ale především trojnásobná vražda ze sobotní noci na Prostřední Nové Vsi, je obrovsky tragická událost pro rodinu obětí, ale myslím, že velmi výrazně zasáhla celé město a na nějaký čas to zcela nepochybně ovlivní chod celého města. Na druhou stranu je třeba ale konstatovat, že tyto tragické události byly incidenty, které by pachatelé spáchali bez ohledu na to, zda je ve městě stálá služba policie či nikoli. Takovéto kriminální činy zpravidla přítomnost policistů vůbec neovlivní. Jediné, co by v takovýchto případech bylo pozitivní, je skutečnost, že by zasahující hlídka policistů byla po oznámení o spáchání na místě činu o něco dříve, než hlídka z Nové Paky, nebo Hořic. Na incidentu a jeho důsledcích by se ale bohužel vůbec nic nezměnilo. Z dlouhodobého hlediska je město Lázně Bělohrad jedno z nejklidnějších měst v celém kraji, což je moc dobře. Uplynulý týden byl sice nejtragičtější v celé historii města, ale jako důvod ke zřízení městské policie to dle mého názoru není. Pevně doufám a věřím, že je již s obdobnými událostmi konec, a že se již v budoucnu nebudou nikdy opakovat. Uvědomuji si, že bezpečí občanů je velmi důležitá věc, ale opravdu mi věřte, že bychom si nijak stálou službou policie ve městě v podobných tragických případech nepomohli.
Děkuji vám za vaše dotazy a přeji nejen vám, ale celému městu klidné a pohodové dny.
Jan Pavlásek, místostarosta


Eliška 11.8.2017

Dobrý den,
děkuji Vám za kompostér. Budeme pečlivě kompostovat. Přijďte se příští rok podívat.


Odpověď:
Dobrý den paní Somrová,
slova díků čtu moc rád, obzvláště na zdi nářků. Proto i já vám děkuji a věřím, že nejen vám, ale i všem ostatním 684 odběratelům kompostéru, bude kompostér dobře sloužit a přispěje k větší míře třídění odpadů a pevně doufám, že do budoucna i ke snížením nákladů na svoz komunálního odpadu ve městě.
Ještě jednou děkuji a přeji krásný zbytek léta.
Jan Pavlásek, místostarosta


Anonym 4.7.2017

Dobrý den,
rád bych se zeptal jak je to se zahradkami u restauraci a nočním klidem? Je pravda, že by se měly zavřít ve 22:00 a hosty přesunout do vnitř ?
Děkuji za odpověď


Odpověď:
Dobrý den vážený anonyme, ale i všichni ostatní.
V Česku je noční klid definován jako období mezi 22. hodinou večerní a 6. hodinou ranní. (Vedle toho je pro účely ochrany před hlukem a vibracemi stejným způsobem definována „noční doba“ v zákoně o ochraně veřejného zdraví.) Obce mohou ve výjimečných případech tuto dobu omezit nebo zrušit obecně závaznou vyhláškou. Rušení nočního klidu je přestupkem. Viz. § 5 odst. 5 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, § 34 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a § 5 odst. 1 písm. d) a odst. 2 písm. a) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. Město Lázně Bělohrad v současné době nemá schválenou obecně závaznou vyhlášku upravující dobu nočního klidu, resp. noční doby, proto pro všechny bez výjimky platí ustanovení zákona. Co se týče zahrádek před restauracemi, tak zde není nikde zakotveno, že musejí být v době nočního klidu uzavřeny a hosté přesunuti do vnitřních prostor restaurace. Pro každého návštěvníka zahrádky před restaurací platí, že se musí chovat tak, aby svým jednání nerušil noční klid, jinak by se mohl dopustit shora citovaného přestupku.
Děkuji za váš dotaz,
Jan Pavlásek, místostarosta


Martin Štraus 28.6.2017

Dobrý den,
postavit workout hřiště hned před hospodou nebyl zrovna ten nejlepší nápad. Člověka to tam akorát tak odrazuje chodit.
S pozdravem,
Martin Š.


Odpověď:
Dobrý den,
workoutové hřiště je ve sportovním areálu U Bažantnice na místě bývalé „opičí dráhy“ vybudované panem učitelem Menclem. Není u hospody, ale u klubovny fotbalových kabin. Ta je otevřena pouze v době fotbalových zápasů nebo výjimečně po trénincích, atd. Myslím, že většinu času je v tomto místě klid na cvičení a že hřiště je umístěno vhodně. Workoutová hřiště jsou často umístěna v mnohem rušnějším prostředí.
Ing. Pavel Šubr, starosta


Filip Simon 28.6.2017

Vážený pane starosto, vážení zastupitelé,
dovolte mi navrhnout, abyste zvážili, zda nezpřísníte pravidla pro diskusi v rámci „zdi nářků“. Domnívám se, že řada anonymních dotazů nemá na oficiálních stránkách města své místo – nejde totiž o vzájemný dialog, ale spíše o osobní důležitost a snahu poškodit vedení města. Jsem ten poslední, kdo by chtěl omezovat veřejnou diskusi – ovšem bez pravidel není svobody.

Jsem s pozdravem
Filip Simon, Lázeňská 61


Odpověď:
Dobrý den,
souhlasím s Vámi. Už v minulosti jsme tento problém ve vedení města řešili, nyní vygradoval v souvislosti s jednáním o možnosti odkoupení Lázeňského hotelu, kdy skupina lidí kolem jeho majitele nemůže pochopit, že si město nechalo zpracovat znalecký posudek a nabídlo odkoupení Lázeňského hotelu a Pižlova domu za cenu obvyklou. V současné době připravujeme nové webové stránky města, na které jsme dostali dotaci. Chceme v nich podmínky diskuse zpřísnit tak, aby se do ní mohli zapojit pouze zaregistrovaní diskutující. Do té doby zachováme současnou praxi, že mohou diskutovat i anonymní diskutující. Praxe v různých městech je rozdílná, někde třeba diskusi na webových stránkách zrušili úplně, někde ji neomezují vůbec, někde pravidla diskuse zpřísnili.
Ing. Pavel Šubr, starosta


Pan Káč 16.6.2017

Dobrý den pane starosto.
Postrádáme zde Vaše odpovědi na příspěvky podepsané jménem Petr Šubr.
Je to záměr ? Pokud ne, doplňte pro nás občany Vaše stnovisko.
Zajímá nás.


Odpověď:
Dobrý den,
na dotazy podepsané jménem Petr Šubr většinou na Zdi nářků reaguji a odpovídám na ně. Nereagoval jsem na dotaz z 18.5., který se shodoval s názorem zastupitelstva, tj. odkoupit od p. Groha Lázeňský hotel a Pižlův dům za cenu dle znaleckých posudků (18,4 mil. Kč) a ne za jím nabízenou cenu 36 milionů Kč.
Ing. Pavel Šubr, starosta


Martin David 16.6.2017

Dobrý den, zajímalo by mě na kolik město vyjdou MFF ,,Pod Zvičinou". Dle mého názoru je tato každoroční akce prodělečná...
Děkuji za odpověď.


Odpověď:
Dobrý den,
v letošním roce zastupitelstvo města schválilo dotaci folklornímu souboru Hořeňák jako pořadateli Mezinárodního folklorního festivalu „Pod Zvičinou“ ve výši 350.000 Kč. V loňském roce činila tato dotace 250.000 Kč a v roce 2015 200.000 Kč. V minulých letech byl ale vyšší příspěvek Královéhradeckého kraje a letos pořadatelé neobdrželi ani dotaci z Ministerstva kultury a z Folklorního sdružení České republiky, díky kterým se v minulých letech podařilo naplnit rozpočet festivalu (ten letos činí cca 650.000 Kč). Další položkou je práce Technických služeb města Lázně Bělohrad při přípravě a organizaci MFF, která vloni vyšla na cca 75.000 Kč. Z tohoto pohledu je folklorní festival finančně prodělečný stejně jako řada dalších akcí nebo činností, které město pořádá nebo podporuje (namátkou divadelní představení, činnost knihovny, pečovatelská služba, školství, oprava kulturních památek, likvidace komunálního odpadu, atd.). Město proto dostává od státu podíl na tzv. sdílených daních a volené orgány města rozhodnou, na co tyto finanční prostředky použijí. Nejprve musí pokrýt tzv. mandatorní výdaje (např. provoz úřadu, příspěvky zřizovaným školám,…), potom výdaje obligatorní, kterými jsou třeba investiční akce nebo podpora zájmových činností, kultury, sportu. Naše město je po celé republice známé folklorním festivalem, proto zastupitelé tuto akci výrazně podporují, i když každoročně o výši příspěvku (i o výši příspěvku na další akce) diskutují a posuzují je.
Ing. Pavel Šubr, starosta


Lukáš 14.6.2017

Dobrý den,
chtěl bych Vás pochválit, za výsadbu stromořadí na HNV a pod Byšičkami. Myslím si, že je to velice prospěšný počin. Zvláště v dnešní době, kdy začínáme trpět nedostatkem vláhy. Stromořadí působí jako větrolam a tím omezuje ztrátu vody z půdy vyfoukáním. Proto by mě zajímalo, jestli je v dohledné době v plánu výsadba dalších stromů podél cest ? Také by mě zajímalo, na kolik korun tato stromořadí vyšla a kdo jej financoval?
Jen bych měl malou připomínku. Několik stromů uschlo jak pod Byšičky tak na HNV. Proto by mě zajímalo, jestli je v plánu výměna za nové, aby bylo stromořadí kompletní ? A ještě by bylo vhodné dodat opěrný kůl minimálně k jednomu stromu na HNV, jelikož je koruna ohlá k zemi a hrozí poškození nebo zlomení. Děkuji za odpověd a ještě jednou děkuji za záslužný počin.


Odpověď:
Dobrý den,

děkuji za pochvalný příspěvek, spíše dostáváme ty kritické… Ze stromořadí mám také radost, jen mně ji kalí skutečnost, že pod Byšičky jakýsi vandal 11 stromů zlomil a rovněž na Horní Nové Vsi je též několik stromků zlomených. Na stromořadí jsme získali 100 % dotace z Ministerstva životního prostředí, na Horní Nové Vsi činila 204.453 Kč, na Byšičkách 128.937 Kč. Město zaplatilo pouze náklady za zpracování projektů ve výši 12.000 Kč. Problém je, že stromy musí být dle podmínek dotace vysazeny na pozemku města, takže jsou často poměrně blízko komunikace. Několik stromků uschlo, ty nahradíme na podzim, neboť pracovníci MŽP nyní kontrolují, zda byl vysazen správný počet stromů dle projektu. Stejně tak nahradíme některé zlomené.
Letos žádáme opět o dotaci, tentokrát bychom chtěli vysadit alej podél cesty z Dolní Nové Vsi na Hrádek. Dotace letos už není 100, ale 90 %. Věřím, že dotaci dostaneme a na podzim vysadíme další alej. Stejně tak jsme obdrželi informaci, že je v pořádku dokumentace u žádosti města o dotaci na revitalizaci zeleně ve městě (především podél Javorky od Dolní Nové Vsi až na Horní Novou Ves). Nyní čekáme na rozhodnutí o poskytnutí dotace, provedeme výběrové řízení na dodavatele prací a na podzim bychom chtěli výsadbu provést. Rovněž připravujeme projekt revitalizace zeleně v zámeckém parku, kde je situace složitější, neboť jde o kulturní památku a musíme vycházet z historických podkladů. Věřím, že i zde dotaci získáme a v roce 2018 zeleň v zámeckém parku upravíme.
Ing. Pavel Šubr, starosta


občan 14.6.2017

Hmm....den otevřených dveří , jen se pochlubte jaký že jste vlastníci/hospodáři.


Odpověď:
Dobrý den,
dům č.p. 28 v čele náměstí získalo město v roce 1992 od státu. Už tehdy ale byl ve velice špatném stavu. V minulosti jsem si často říkal, že by na tomto místě mohl jednou stát městský úřad, který by oživil a stavebně zakončil severní část náměstí. Kolem roku 2000 jsme nechali zpracovat první studii jeho rekonstrukce na sídlo úřadu, město ale před sebou mělo důležitější investiční akce (rekonstrukce základní školy, vodovody, kanalizace, komunikace, zateplení budov, přípravu stavebních parcel, atd.), na které navíc získávalo dotace. Po roce 2006 jsme nechali zpracovat dokumentaci pro stavební povolení a získali stavební povolení na rekonstrukci tohoto domu (v podstatě by ale byly využity jen obvodové zdi) na městský úřad. Vloni na podzim jsme požádali pana architekta Janečka o zpracování prováděcí dokumentace na tuto rekonstrukci. Pan Janeček ale rekonstrukci nedoporučil vzhledem k velice špatnému stavebnětechnickému stavu budovy. Doporučil demolici a výstavbu nové budovy městského úřadu (viz Bělohradské listy č. 1/2017). Jak na demolici, tak na výstavbu nové veřejné budovy v pasivním standardu navíc město může získat dotaci. Na demolici jsme už 5 mil. Kč získali. Nyní připravujeme architektonickou soutěž na nové sídlo úřadu v tomto místě a zřejmě necháme na architektech, zda stávající dům nějakým způsobem využijí. Dům jsem ale už s několika architekty prošel a ani jeden jeho záchranu nedoporučil. Den otevřených dveří jsme uspořádali z důvodu, aby i občané viděli stav tohoto domu.
Ing. Pavel Šubr, starosta


Petr Horák 8.6.2017

Dobrý den,můj návrh.
Kdyby se ke stávajícímu domu v čele náměstí udelaly tři vstupní oblouky až na zem,nad nima jako jako průčelí vysoký štít a případně i věžička jako bývaly na radnicích odjakživa tak by nová radnice vypadala autenticky a odpovídala by prosbám místních lidí.
Nemuselo by se bourat a investice by se vešla do 20 mil s přehledem.
Více by bylo plýtvání prostředky.


Odpověď:
Dobrý den,
děkuji za návrh, jak by měla vypadat budoucí radnice. Nedávno jsem třeba obdržel e-mail, že stačí opravit fasádu a městský úřad se může do domu č.p. 28 nastěhovat. Rada města ale spíše důvěřuje architektům. Před 10 lety zpracoval projektovou dokumentaci pro stavební povolení rekonstrukce tohoto domu na nový městský úřad p. ing. Janeček. Řekl nám, že využít se dají pouze obvodové zdi a náklady na rekonstrukci odhadl na více než 40 milionů Kč. Před rokem jsme ho požádali o zpracování prováděcí dokumentace rekonstrukce a on nám řekl, že rekonstrukci nedoporučuje z hlediska ekonomických a stavebnětechnických a doporučil novostavbu městského úřadu. Vzhledem k tomu, že město neodkoupí pro nové sídlo městského úřadu Lázeňský hotel (jeho majitel za něj požaduje dle posledního mailu 39 mil. Kč), připravujeme architektonickou soutěž na nové sídlo úřadu v čele náměstí. Soutěžní podmínky by mělo projednávat zastupitelstvo města 21. června. Architekty nechceme příliš omezovat a zřejmě necháme na jejich posouzení, zda nový úřad řešit jako rekonstrukci stávajícího objektu a přístavbu k němu nebo jako novostavbu. Zároveň je připraven „Den otevřených dveří“ ve stávající budově č.p. 28, aby občané viděli její stav. Den otevřených dveří se uskuteční ve středu 28. června od 15 do 18 hodin.

S pozdravem
Ing. Pavel Šubr, starosta


Jezbera Petr 5.6.2017

Dobrý den.Chtěl bych se optat,zda-li by bylo možné častěji sekat trávu na dětském hřišti mezi bytovkami? Malé děti to tu mají rádi,ale bohužel tu běhají ve vysoké trávě.Chápu,že toho je po městě na sekání až až,ale přesto by jsme byli moc rádi,když by se to tu mohlo sekat častěji.Předem děkuji za odpověď.


Odpověď:
Přeji hezký den. Častější sekání dětských hřišť by bylo na úkor jiných ploch a to by nám narušilo plán. Vzhledem k tomu, že nám o sportoviště u Bažantnice pečuje správce a nemusíme používat stroje Belos na sekání fotbalových hřišť se nám daří udržovat ostatní plochy ve městě a okolních obcích časově lépe. Posekat dětské hřiště mezi bytovkami plánujeme v polovině tohoto týdne, pokud nás nezastaví počasí. Děkuji za pochopení.
Jan Flég, vedoucí TS


Jana Dejlová 29.5.2017

Vážený pane starosto,
každý rok navštěvuji vaše krásné město a vždy jsem v očekávání, zda jsou konečně umístěny na náměstí či v přilehlých ulicích nějaké lavičky. Ale opět nic. Je to nepříjemné --lázně bez laviček. Odpověď--že se devastují--nic neřeší. To bylo a bude. Sortiment nabídky laviček je tak rozmanitý, že při dobré vůli, se i toto dá vyřešit. Přispělo by to ke kvalitě pobytu u vás. Děkuji za vyjádření. J.D.


Odpověď:
Dobrý den,
nedomnívám se, že v našem městě je málo laviček. Jsou jak v parcích ve městě, tak i na náměstí a v Lázeňské ulici. Problém není v ničení laviček vandaly, ale v tom, že je lidé nechtějí u svých domů, neboť noční návštěvníci je pak ruší svým hlukem. Z tohoto důvodu jsme jich několik museli třeba z Lázeňské ulice odstranit.
S pozdravem
Ing. Pavel Šubr, starosta


Ivana Velebná 29.5.2017

Byli jsem s rodinou ve věkovém rozmezí 18-82 let na výletě v Bělohradě. Všem se líbila procházka kolem Paroubku, zejména v zadní části, kde je nad chodník nad mokřinou. Podobné turisticky zajímavé místo je důvodem k opakování návštěvy města , spojené s posezením v kavárně a obědem.


Odpověď:
Dobrý den,
děkujeme a jsme rádi, že se vám rybník Pardoubek (název je podle „pár doubků“ na hrázi a nemá nic společného s expolitikem Jiřím Paroubkem) a jeho okolí líbilo. Lokalitu bychom chtěli ještě zlepšit odbahněním rybníka a odstraněním panelů z jeho dna. V současné době připravujeme projekt a žádost o dotaci. Bohužel bahno se bude muset zřejmě vyvážet v zadní části rybníka částečně přes „seniorpark“ (s vývozem přes brtevskou pláž a kolem Stromu života nesouhlasí Ministerstvo zdravotnictví a nově opravená brtevská silnice by se vývozem poškodila). Problémem Pardoubku je chybějící voda. Pomoci vrátit ji do rybníka by mělo odstranění panelů, které jsou i v místech pramenů. Dlouho se také mluví o tom, že vodu propouští hráz. Podle posledních průzkumů tomu tak skutečně je, takže připravujeme ještě další projekt na rekonstrukci hráze a stavidla. Letos jsme ve spolupráci s lázněmi provedli prořez dubů na hrázi a v zadní části Pardoubku u „seniorparku“ bychom chtěli ještě umístit altán.
S pozdravem
Ing. Pavel Šubr, starosta


Forejt 25.5.2017

Dobrý den pane starosto,
jak zajišťujete aby Vaši kolegové a zaměstnanci nezneužívali náš společný městský majetek pro vlastní obohacování?
Máte nějaký systém kontroly?
Děkuju za odpověď.
Milan


Odpověď:
Dobrý den pane Burdo,
systém kontroly máme na městském úřadě zajištěn jednak vnitřním (interním) auditem, dále provádí kontrolu hospodaření audit z Královéhradeckého kraje. Zastupitelstvo města zřizuje také kontrolní výbor a systém kontroly posílí rovněž zřízení odborů se zvýšenou kontrolní pravomocí vedoucích odborů.
Ing. Pavel Šubr, starosta


Notář 24.5.2017

Dobrý den,zkuste měřit stejným metrem a být objektivnější.
Takto jste jak ti prohnilí politici.
V Bělohradě je hodně chátrajících objektů a jsou to i objekty ve vlastnictví města.Hlavně města.
Ale i soukromých a firemních majitelů,stačí se projít parkem a pak městem.
Kdo je větší ho..do, ten kdo léta vlastnil a nechal zchátrat,nebo ten kdo koupil a opravuje?
Poukazujete stále na p.Groha,ale on aspoň stále investuje viditelně milionové částky na rozdíl od vás i ostatních nečinných.A Lázeňák se teď turistům hodně líbí.Za to mu poděkujte.
Jestli jste mu zakázali nějaké stavby-pižluv dům- a on nestaví tak asi má důvod být naštvaný a nestavět,ne? Mám informace od p. zastupitele,že to tak je.Že to byla schválnost a podraz.
Trocha objektivity by vám slušela,pochválili jste mu také někdy něco?
Kolik Vám jeho činnost dodnes vynesla? 30.000.000,-?
Pomohli jste mu někdy s lázeňským domem jako pomáhají jiné obce,komunikujete,plánujete?
Akce tam dělají ,to vím,přinášíte mu taky něco?nebo jen mluvíte?
Přeju si aby vám nic neprodaval a domy doopravil a byl už v klidu.
Pokud by jste se takhle chovali ke členovi moji rodiny,nevím nevím.
A zámek, to je nesmysl od začátku,nejdřív bojujete a soudíte se aby jste ho získali a pak ho zdevastujete a za drobné prodáte.O tom mluvte.
Nemáte ekonomické vzdělání,že ne?
A pak chcete plánovat investiční akce za občany?


Odpověď:
Dobrý den,
na takovýto dotaz se dost těžko reaguje. Na pana Groha nikdo nepoukazuje, jen jsme se ho dotázali na možnost odkupu Lázeňského hotelu a on nám odpověděl, že ho prodá společně s Pižlovým domem za 36 milionů Kč. Nechali jsme si zpracovat znalecké posudky na cenu obvyklou, která činí za obě nemovitosti 18,4 milionu Kč a za tuto cenu jsme mu odkoupení nabídli. Zastupitelstvo města si dost těžko může dovolit nakupovat nemovitosti za neadekvátní cenu.
Jsem rád, že se p. Grohovi daří opravovat jeho objekty a že Lázeňský hotel se teď turistům hodně líbí. K Pižlovu domu uvedu jen, že p. Groh územní rozhodnutí na výstavbu vícepodlažního domu na jeho místě obdržel, ale o stavební povolení nikdy nepožádal, takže mu stavební úřad nemohl ani nic zakázat. Samozřejmě si také přeji, aby p. Groh všechny své nemovitosti doopravil a byl v klidu.
O zámek jsme se nesoudili, soudil se stát a město ho od státu získalo na základě bezúplatného převodu. Prodali jsme ho za 12 milionů Kč, protože jeho rekonstrukce byla nad finanční možnosti města a město pro zámek nemělo ani odpovídající využití.
Jinak třeba já ekonomické vzdělání mám, konkrétně obor finance na Vysoké škole ekonomické. A o tom, že neinvestujeme, by se dalo diskutovat. Při srovnání Bělohradu s obdobně velkými městy investujeme výrazně. Třeba do inženýrských sítí (vodovody a kanalizace) jsme díky dotacím investovali přes 200 mil. Kč, máme zrekonstruované všechny školy, dostavujeme sportovní areál, atd.
S pozdravem
Ing. Pavel Šubr, starosta


Kolemjdoucí 23.5.2017

Dobrý den, proč už delší dobu nefunguje veřejné osvětlení od has. zbrojnice PNV dále v bočních ulicích směrem k HNV? (Od ul. K.Moora, Štefánikova, Zahradní, L.Mašínové..) Je to další pokus města ušetřit, technický problém nebo snaha zajistit občanům nerušený výhled na hvězdy bez světelného smogu? Pokud platí varianta C, nechte je prosím vypnuté jen za plné viditelnosti oblohy.
Díky
Kolemjdoucí


Odpověď:
Osvětlení nebylo funkční z důvodu závažné poruchy. Místo poruchy se nám podařilo zjistit a odstranit. Včera večer tj. dne 22.5. VO již svítilo. Dnes odstraníme poslední závadu v ulici Zahradní a vše bude opět v pořádku.
Jan Flégl, vedoucí TS


občan 23.5.2017

Hezký den,
prosím o vysvětlení. Proč město prodá zámek a nemovitost v Lázeňské ulici jako nepotřebné a necelý rok po po prodeji chce koupit jiné nemovitosti?


Odpověď:
Dobrý den,
rekonstrukce zámku byla nad finanční možnosti města (předpokládané náklady na rekonstrukci byly odhadnuty na minimálně 150 mil. Kč) a město nemělo pro tak rozlehlý objekt adekvátní využití. Proto jsme hledali investora, který by zámek odkoupil a zrekonstruoval. Budovy rehabilitace a školy v areálu dětské léčebny je nutné rovněž zrekonstruovat a logicky se nabízelo je prodat lázním, které je využívají. Lokalita je navíc dle územního plánu určena pro rozvoj lázeňství a ministerstvo zdravotnictví by jiné využití nepovolilo. Za tyto nemovitosti jsme získali 17,5 milionu Kč, které chceme použít na nový městský úřad. Zde jsou 2 možnosti – buď postavit úřad v čele severní strany náměstí nebo odkoupit chátrající Lázeňský hotel a úřad vybudovat v něm. Pižlův dům je vzhledem ke svému stavebnětechnickému stavu ostudou města a proto jednáme i o jeho odkupu. Bližší informace o všech jednáních o odkupu těchto nemovitostí jsem už vícekrát na „Zdi nářků“ popsal.
Ing. Pavel Šubr, starosta


Karas 19.5.2017

Dobrý den
Jen pro informaci a pro paní Zahradníkovou ze stavebního úřadu.
Pan Jánský ale nepostavil rodinný dům jak uvádíte ale budovu určenou pro své podnikání!!!Prosím o uvedení příspěvku na zeď nářků děkuji.
Karas


Odpověď :
Dobrý den, stavební povolení bylo manželům Jánským vydáno na stavbu „novostavba rodinného domu včetně přípojek inženýrských sítí a zpevněných ploch“, jedná se o stavbu s jednou bytovou jednotkou 2+kk a skladem květin.
Alena Zahradníková, vedoucí stavebního úřadu


Suchoj 18.5.2017

Musím oponovat, jinak to nejde, neříkejte, že Pižlův dům je na demolici, dům je zajištěn k návštěvám nezvaným a to beru jako velice hodnotné, dům je odvětráván. To jsem si zjistil, takže?
Budeme se tedy bavit o barabizně nezajištěné, která patří bývalému starostovi? Kde tam vidíte znemožnění vniknutí do barabizny? Nikde a dokonce Vás tento dům nezajímá a přitom stačí toto: z PH Vyhlášky města cituji: - Budovy ve špatném stavu musí majitel zajistit, proti vniknutí, proti ublížení si chodců atd.
Jak naloží Měštanstvo s touto hrůzou a nebezpečnou atrakcí městečka?
Jakým právem staví lidi u silnice(Hořeňák) a to téměř metr u silnice?
Jak se vyjádří p starosta k prodeji Zámku?


Odpověď:
Dobrý den,
já na rozdíl od vás považuji za největší hrůzu ve městě Pižlův dům (a stejně tak celá řada návštěvníků našeho města). Mám dost obavy, jestli se přestavby na rodinnou kavárnu, kterou p. Groh naplánoval na roky 2026 až 2029, dožije…
S pozdravem
Ing. Pavel Šubr, starosta


Odpověď:
Dobrý den, reaguji na příspěvek na Zdi nářků, týkající se agendy stavebního úřadu. Pisatel zmiňuje stavbu na „Hořeňáku u silnice“, domnívám se, že jde o rodinný dům manželů Jánských vedle ubytovny Jiskra. Tato stavba byla v loňském roce řádně povolena ve společném územním a stavebním řízení, stavebník doložil souhlasná stanoviska všech dotčených orgánů (Hasičský záchranný sbor, Krajská hygienická stanice, odbor dopravy a odbor životního prostředí Městského úřadu Jičín, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo zdravotnictví). Výjimka z umístění stavby ve vzdálenosti 1 m od vlastnické hranice byla povolena v samostatném řízení.
Na přestavbu objektu, který dnes vlastní pan Machek a paní Podolská, bylo vydáno stavební povolení v roce 1989, od té doby byla několikrát řešena změna stavby před dokončením (změna stavebníka, změna věcné náplně, změna termínu dokončení stavby). Stavební úřad nemá ve stavebním zákonu oporu v těchto případech, v podstatě není možnost donutit stavebníka, aby stavbu dokončil, když to není jeho vůle. Ačkoli se objekt tváří jako rozestavěný, tak všichni víme, že se tam roky nic nového neděje. Zástupci města při jednání v jiné věci požádali vlastníky, aby kolem objektu uklidili a rozebrali rezavý vrátek, případně si objekt zajistili, což bylo vlastníky odmítnuto.
Alena Zahradníková, vedoucí stavebního úřadu


Petr Šubr 18.5.2017

Dobrý den,
V březnu jsem zde napsal návrh,aby město jednalo s majitelem Lázeňského domu o jeho odkoupení a vybudování v něm nový úřad města. Tento názor mělo asi více lidí a tak se s panem majitelem začalo jednat.
Děkuji zástupcům města, že se o odkoupení pokouší.
18,5 milionů je poctivá cena, která by pomohla P. Grohovi opravit jeho dva nájemní domy a město by opravilo Pižlův dům a vybudovalo plánovaný úřad v budově kam patří,takže by do středu města přibyly hned čtyři nově opravené budovy.
Rychlá přestavba domu v Lázeňské ulici na penzion pro lázeňské hosty by vytvořilo stabilní zdroj příjmu-určitě výnosnější než hrací automaty.
Vlastnit v Bělohradě čtyři velké chátrající budovy a nemít peníze na opravu může být v budoucnu neřešitelný problém.Koupit hotel za 13 a prodat s rujnou Pyžlova domu za 18,5 je slušný obchod.Pavle myslím, že Ti nikdo z úřadu nechce škodit , ale naopak Ti pomoct a uskutečnit navrhovaný obchod by pomohlo všem-hlavně vzhledu města.

S přáním pěkného dne Petr Šubr
Pavel Groh 16.5.2017

Vážení i nevážení,už se tady hájit nehodlám a toto je můj poslední příspěvek do vaší rubriky.Pak zas rozjeďte lži a osočování.)))))))))))))
Je mě jedno,že se mě STÁTNÍ ZAMĚSTNANCI vysmívají,že nemám dost prostředků na okamžité rekonstrukce všech mých objektů.....rád bych vás viděl pánové,ale asi máte lepší zdroje.))))
Je mě jedno,že mě dlouhodobě poškozujete a lžete,protože jsem koupil dva domy,které město nemůže dodnes rozdýchat a dává mě to,,sežrat".
Je mě jedno,že dál plánujete jak mě potrestat a čím na mě zase vystartovat.
Jsem odolnější po těch letech a mám cosi za sebou...ju?
Fakt,je mě to už jedno,nemám v LB plány,na kterých by mě nějak víc záleželo.
Mě zajímají důležitější věci než tyto vaše malosti a nesmysly.
Do budoucna budu dělat jen to ,co mě bude bavit a spolupracovat budu jen s tím ,kde bude oboustraný respekt a zájem.

PS:na kávu jsem nikoho nezval.))))))))


Odpověď:
Dobrý den pane Groh,
nikdo se Vám nevysmívá ani Vás neosočuje. Naopak Vy stále někde uvádíte, jak Vám město škodí, ale nikdy jste neuvedl jak. Rozzlobilo Vás, že město od Vás nechce odkoupit Lázeňský hotel a Pižlův dům za neadekvátní cenu 36 milionů Kč. Přitom jste Lázeňský hotel koupil v roce 2009 za 13 milionů Kč. My Vám za něj nabízíme cenu dle znaleckého posudku 15,5 milionu Kč, případně společně s Pižlovým domem 18,4 mil. Kč. Zastupitelé by se museli stydět před občany města, kdyby s Vaší cenou 36 mil. Kč souhlasili, a myslím, že naše nabídka na odkup Lázeňského hotelu a Pižlova domu je seriózní.
To, že jste na podzim 2016 dostal od rady města dopis, abyste uvedl své nemovitosti (Pižlův dům, dům na křižovatce ulic Komenského a TGM, dům v Lázeňské ulici, Lázeňský hotel a nemovitosti v Brtvi) do slušného stavebnětechnického stavu, není žádné osočování, ale snaha rady města, aby naše město bylo upravené a jeho hostům, návštěvníkům a samozřejmě i občanům se v něm líbilo. Tyto Vaše nemovitosti ale žádnou ozdobou našeho města nejsou.
S pozdravem Ing. Pavel Šubr, starosta


turista 16.5.2017

Hmm....pro pana cyklistu/starostu/ Šubra by koupě Lázenského hotelu připadala v úvahu pouze pokud by z něho mohl udělal nějakou cyklostezku !


Odpověď:
Na podobné nářky snad nemá cenu odpovídat.
Ing. Pavel Šubr, starosta


jana 15.5.2017

P. starosto... prosím naučte se alespoň skloňovat správně, těch chybek a jak vy sportovci to máte rádi .... minel je opravdu hodně, je s podivem, že někdo takto gramaticky vymožen může zastupovat krásné rozsvícené lázeňské město, nikoho nezajímá hřiště a potažmo parkoviště na místech, kde to obyčejný místní člověk nevyužije


Odpověď:
Dobrý den,
já si zase myslím, že češtinu zvládám docela obstojně a nenapadá mě, jaké chyby a minely máte na mysli. Co se týče sportovního areálu, na jeho rekonstrukci a dostavbě se shodli jednoznačně všichni zastupitelé. Určitě je mnohem lepší, když děti a mládež sportují, než když tráví čas v herně u výherního automatu. A protože máme 21. století, tak bychom měli mít sportovní areál v podobné kvalitě jako to je naprosto běžné v obdobně velkých městech na západ od nás. A ke sportovnímu areálu patří i kvalitní a dostatečně kapacitní parkoviště.
S pozdravem
Ing. Pavel Šubr, starosta


Jaroslav Jirásko 15.5.2017

Dobrý den, chtěl bych poděkovat panu Pavlu Grohovi za vše. Je dobře, že ho tady máme. Naprosto chápu, co všechno pro Bělohrad dělá. Těším se na rok 2030. Káva v kulturním centru Pižlův dům bude opravdové pohlazení.
Jaroslav Jirásko


Odpověď:
Ahoj Jardo,
pokud se toho dožijeme, tak si dám s radostí tu kávu v Pižlově domě s tebou!
Ing. Pavel Šubr, starosta


Jicinak 15.5.2017

Dobry den,
jenom technicka pani Valentova-pan starosta mel samozrejme pravdu, ze Jicin ma Vyhlasku omezeujici a hlavne zakazujici hazard, chcete-li herny. A to jiz hezkou radku let. Neresim zde, co je a co neni dobre zakazat-jen, ze pravdu mel p. Starosta a Vy jednoduse nikoliv a nechapu, za co se Vam omlouval.


Odpověď:
Dobrý den,
děkuji za opravu. Připadá mně skoro zbytečné hledat, která města hazard zakázala a která ne. Trend je jasný – hazard města postupně zakazují a my jsme jedno z nich.
S pozdravem
Ing. Pavel Šubr, starosta


Pavel Groh 10.5.2017


Vážení,
starosta operuje odhadem na Lázeňský hotel ve výši směšných 15mil,který zastupitelstvu po proběhnutí asi pěti místností vytvořil najatý p.Mazáček,kterého jsem se smíšenými pocity na chvíli vpustil do jedné části hotelu.
Zdůraznuji,že opravdu můžu doložit odborné znalecké posudky od 2008 s nejnižší cenou 36mil.Posudky byly vytvořeny objektivně bankami a to pro ně, kvůli zajištění úvěru.
Komerční banka odhadla hotel tehdy bez nových investic z poslední doby na 44mil.!!!!!!tržní/obvyklé ceny.
I běžnému člověku ,který se o nemovitosti nezajímá musí být jasné, že
tak velký zdravý komerční (výdělečný)objekt nemůže stát totéž co rodinný dům, byť u Hradce.
Já mám silný pocit,že starosta stále od r.2008 hledá výmluvy proč hotel nekoupit,potom nechápu proč mě jako odvážnému kupci a nadšenému investorovi stále ztěžuje život zákazy, omezeními a kontrolami.
Proto,i kdybych snížil cenu o 10mil. za hotel na 26mil.(schválně chcete ho?prodám.) stejně by ho město odmítlo a totéž si myslím i kdybych kývl na těch úsměvných 15mil. a prodělal všechny svoje investice za posledních 8 let.
Protože,zřejmě jde o to, bourat za dotace a stavět za dotace,hlavně aby byly dotační toky.)))
Ještě Vám spoluobčané sdělím svoje plány ve městě za peníze ,které musím vydělat a zdanit.Bez dotací.
Dá li bůh zdraví.
- 2017-komletní doplacení všech úvěrú na nemovitosti dle smluv.ujednání
- 2018-20-dokončení oprav všech bytů v bytových domech
- 2021-23-dokončení výměny oken a kompletní střechy na hotelu
- 2024-26-znovuotevření hotelu
- 2026-29-přestavba Pižlova domu na rodinnou kavárnu a komunitní centrum

Šlo by to i rychleji,ale po zákazu heren mě vypadne příjem z pronájmu.
Přesto to dle propočtů zvládnu z pronájmu svých bytových domů a objektů v okolních městech a taky zde v Bělohradě.
Kdo bude mít zájem, může mě napsat na email. stinovaradnice@centrum.cz a já rád zodpovím.
Stejně tak brzy zprovozníme web. www.stinovaradnice.cz kde se budou moci občané města hájit z nařčení a svěřovat svoje problémy ve městě,které se budeme snažit vyřešit.
S pozdravem majitel staré RADNICE P.Groh
Tento příspěvek je vkládán před svědky a zálohován.
To pro případ výpadku techniky.


Odpověď:
Dobrý den,
znalecký posudek Lázeňského hotelu z roku 2008 na 36 milionů Kč, který nám předložil p. Groh, vychází např. z ceny za pozemek ve výši 5.900 Kč/m2 a ročního hrubého zisku z provozní činnosti ve výši 11,5 mil. Kč. Každý vidí, že tato 2 čísla jsou naprosto neobjektivní a bezcenná.
Nechali jsme proto zpracovat vlastní posudky obvyklé ceny Lázeňského hotelu a Pižlova domu. U Pižlova domu vyšla cena obvyklá 2,9 mil. Kč, u Lázeňského hotelu 15,5 mil. Kč. I u těchto posudků jsou dle znalce ceny stanoveny na horní hranici ceny obvyklé. U Pižlova doma je např. stanovena cena pozemku ve výši 2.500 Kč/m2, takže cena celého pozemku činí 2.227.500 Kč (891 m2 x 2.500 Kč) a dům potom vychází na 672.500 Kč. Jako reálnou hodnotu vidím u Pižlova domu částku kolem 1,5 mil. Kč (dům 600.000 Kč – považuji ho už za neopravitelný, pozemek 900.000 Kč – tj. 1.000 Kč/m2). Pro město je ale tento dům „bolákem“ na jeho vzhledu, proto jsme ochotni ho odkoupit za částku vyšší. Mimochodem, Pižlův dům v ještě celkem dobrém stavu město prodalo po roce 1990 za 80.000 Kč, pozemek následně v roce 1994 za cca 120.000 Kč.
U Lázeňského hotelu znalec porovnal 10 podobných objektů v nabídce realitních kanceláří. Jejich cena se pohybovala od 10 do 22 milionů Kč. Je nutné vzít v potaz, že šlo o nabídkové ceny a skutečná realizovaná cena se obvykle snižuje o 10 až 20 %. U těchto 10 objektů je v nabídkách realitních kanceláří možné zjistit, že jde většinou o provozuschopné a zmodernizované hotely s reastaurací a často s velkým pozemkem. Navíc mají vysoký standard vnitřního vybavení. Cenu ovlivňuje také atraktivnost lokality. Při všech porovnáních mně vychází cena obvyklá Lázeňského hotelu (hlavně vzhledem k jeho významu pro město) kolem 15 mil. Kč.
V roce 2008 jsme s ČSAD Semily jednali o odkoupení Lázeňského hotelu. Prodejní cena činila 18 mil. Kč a zástupce ČSAD Semily řekl, že s ní nemohou jít v žádném případě níže. Město v té době mělo úvěry ve výši 15 mil. Kč a na účtech jsme neměli téměř žádné finanční prostředky. Volné jsme tehdy ročně měli cca 4 mil. Kč. Nemohli jsme si tedy vzít ani úvěr na odkoupení Lázeňského hotelu, natož na jeho rekonstrukci. Navíc jsme měli požádáno o dotaci (ve výši 92,5 %) na velký projekt zahrnující rekonstrukci domu čp. 28 na nový městský úřad, rekonstrukci Památníku K.V.Raise a rekonstrukci několika komunikací ve městě. Mimochodem mě dost překvapilo, když jsem zjistil, že p. Groh koupil Lázeňský hotel za 13 mil. Kč…
Dost dobře nechápu slova p. Groha, že mu (zřejmě já nebo město) „jako odvážnému kupci a nadšenému investorovi stále ztěžuje život zákazy, omezeními a kontrolami“. Město ani já jsme mu nic nezakázali ani ho nijak neomezili, jsou to lži. Až snad nyní jsme ho omezili zákazem heren a také mu vloni rada města poslala dopis, aby své nemovistosti uvedl do slušného stavu. Vše ostatní s ním řeší stavební úřad v souladu s příslušnými zákony a město do těchto řízení vůbec nevstupuje. Na rekonstrukci Pižlova domu získal územní rozhodnutí, ale o stavební povolení nikdy nepožádal. V Brtvi získal na stavbu rodinného domu (za nímž má nezkolaudovanou „díru v zemi“) stavební povolení. Stavební úpravy Lázeňského hotelu a domu č.p. 149 na Lázeňské ulici prováděl bez projednání se stavebním úřadem a jde tedy o „čené stavby“.
Přesto p. Grohovi přeji, aby se mu všechny plány ve městě zdařily. Budu tomu (a určitě nejen já) velice rád.
Ing. Pavel Šubr, starosta


M.Valentová 9.5.2017

Už delší dobu sleduji názory na,,Zdi nářků" a nemohla jsem si nevšimnout debaty,ohledně
provozu heren ve Vašem městě.
Nejvíce mě zarazilo jak pán starosta píše že je zákaz heren i ve městě Jičíně.
To mě opravdu pobavilo.)
Jistě vím že u nás herny v Jičíně zakázané nejsou a ani se to neplánuje.
Tak se ptám,pana starosty,proč lidi uvádíte v omyl .
A taky si uvědomte kolik lidí přijde o práci ,všichni zaměstnanci a dodavatelé..
S pozdravem M.Valentova
ps: vraťte se do doby kdy jste nebyl starostou a byl normální pracující člověk,neovlivněný..Odpověď:
Dobrý den,
omlouvám se za mylnou informaci o zrušení heren v Jičíně. Byl jsem uveden v omyl dotazem na této Zdi nářků z 30.12.2016, kde se mě dotázala paní Tereza, kdy zrušíme v našem městě herny. Napsala, že v Jičíně, Nové Pace, Hořicích, Dvoře Králové a v Miletíně jsou herny zrušeny. Její informaci jsem si už neověřoval. Jisté ale je, že počet měst rušících herny se rychle rozšiřuje.
S pozdravem Ing. Pavel Šubr, starosta


Honza 9.5.2017

Dobry den,
jako Belohradak bych Vam rad pane starosto a take Zastupitelum, rad podekoval, ze jste nepodlehli tlaku na odkup Lazenskeho domu, protoze byl-li odhad rekonstrukce z roku 2009 cca 60 mil.Kc, tak vzhledem k tomu, jak se od te doby/krize, zvedly ceny prace+stavebnich materialu+nelze zapomenout, ze za tech 8 let LD jeste vice zchatral, s velkou pravdepodobnosti by jsme se tu bavili nikoliv o nutnych 60 mil.Kc do rekonstrukce, ale spise o milionech 80ti.
Tedy s nakupem by jste zatizili Mestsky rozpocet o bratru 120 milionu Kc+ uroky z uveru- coz by melo bez pochyby fatalni dusledky pro nase Mesto.
Jeste jednou diky.


Odpověď:
Dobrý den,
náklady na rekonstrukci Lázeňského hotelu na městský úřad se dají velice těžko odhadnout. Těch 60 mil. Kč vycházelo ze studie rekonstrukce Lázeňského hotelu na ubytovací, stravovací a školící středisko pro ČSAD. Městský úřad by musel mít kanceláře v patře, takže by se musel zřídit výtah, veřejné budovy musí splňovat energetické standardy, které se navíc zpřísňují, a náklady na splnění těchto podmínek se nyní bez zpracovaného energetického auditu a alespoň studie řešení dají obtížně odhadnout. Je také otázka, zda je vnitřní dispozice Lázeňského hotelu vůbec vhodná pro sídlo městského úřadu a jaké by byly náklady na jeho přestavbu na funkční městský úřad. Lázeňský hotel nebyl v letech 1893 – 1894 stavěn jako radnice, ale jako „záloženský a společenský dům“. Radnice zde měla 2 místnosti v přízemí a později při zvýšení počtu úředníků se městský úřad přestěhoval do současné budovy. Jsem přesvědčen, že využití Lázeňského hotelu jako hotelu s ubytováním, stravováním a společenským sálem by bylo pro občany a návštěvníky města tím nejvhodnějším řešením. Umístění městského úřadu v této budově by pro občany, úředníky ani návštěvníky města nebylo tak komfortní, jako umístění městského úřadu v novostavbě splňující současné prostorové, energetické, informační a jiné parametry.
Odkoupení Lázeňského hotelu za neadekvátní cenu 36 milionů Kč bych považoval za porušení dvou pravidel zastupitelstva města a to „hospodařit s péčí řádného hospodáře“ a „nemovitý majetek kupovat a prodávat za cenu v místě a čase obvyklou“. Jeho odkoupení za tuto cenu by znamenalo zadlužit města v maximální možné míře a jeho následná rekonstrukce by znamenala zastavit všechny ostatní investiční akce, navíc v době, kdy je možné získat různé dotace především z fondů EU.

S pozdravem
Ing. Pavel Šubr, starosta


michal 9.5.2017

Takze jste zjistili jak je drahy udrzet Hotel Lazensky dum pro dalsim generace a proto jste majiteli sebrali moznost prijmu na opravy?


Odpověď:
Města a obce herny postupně ruší a byla jen otázka času, kdy dojde k jejich zrušení i v našem městě. I majitel Lázeňského hotelu musel počítat s tím, že vzhledem k vývoji situace kolem heren jednou k jejich zrušení dojde.
Ing. Pavel Šubr, starosta


Suchoj 5.5.2017

Info od pana majitele p. Grohy je pochopitelné a nelze se informacím divit. Chápu z určitého pohledu zachování heren.
Lázně Bělohrad je lázeňským městečkem. Městečko si nemůže hrát na mega mega město a toto městečko mělo možnost zakoupit Lázeňský dům za směšnou částku, prodal se Zámek a opět za směšnou cenu a Radnice chce plnit neuskutečnitelné sny a to sama sobě. Dům na náměstí je zralý k demolici. Jenom demolice bude zhruba okolo 12 milionů, povolení další a další peníze a nakonec město zjistí, že proinvestuje 50 milionů a to jsem opatrný, takže nekoupení Lázeňského domu od p. Grohy beru jako velikou chybu


Odpověď:
Dobrý den,
co se týče heren, naše město bylo jedno z posledních měst v okolí, kde byly ještě herny povoleny. Jsou zakázány v Jičíně, Nové Pace, Hořicích, Miletíně, atd., takže rozhodnutí zastupitelstva o jejich zákazu v našem městě je logické. Jen si myslím, že stát by měl jinak přistoupit k rozdělování peněz z hazardu a nezvýhodňovat města a obce, kde mají herny povoleny.
Samozřejmě by bylo krásné, kdyby město vlastnilo Lázeňský hotel jako jednu z dominant města. Jeho odkoupení za 36 milionů Kč (včetně Pižlova domu) ale považuji za nesmysl, dle znaleckého posudku má Lázeňský hotel tržní cenu 15,5 mil. Kč. Panu Grohovi zastupitelstvo zaslalo dopis, že bychom jednali o odkoupení za cenu obvyklou, která činí u obou nemovitostí dle znaleckých posudků 18,4 mil. Kč. Při jednáních o odkoupení Lázeňského hotelu si zastupitelé museli dát na misky vah všechna pro a proti. Hodně neznámou ale zatím je, zda by bylo vůbec umístění městského úřadu do Lázeňského hotelu vhodné a pro občany komfortní, jaké by byly náklady na rekonstrukci Lázeňského hotelu a jaké by byly budoucí provozní náklady. V roce 2009 jsme dostali informaci od ČSAD Semily, že podle zpracované studie jsou předpokládané náklady na rekonstrukci Lázeňského hotelu 60 mil. Kč. Jednoduchým početním úkonem se tak při koupi a rekonstrukci Lázeňského hotelu na nový městský úřad dostaneme k částce 100 mil. Kč (36 odkup, 60 rekonstrukce bez možnosti dotace, 4 vnitřní vybavení, projekt, atd.).
Co se týče domu čp. 28 v čele náměstí, tak náklady na jeho demolici provedenou v souladu se všemi normami nepřesáhnou 5 milionů Kč a navíc máme na tuto demolici potvrzenou dotaci ve výši 80 % nákladů (maximálně 5 mil. Kč). Náklady na výstavbu nového úřadu jsme předpokládali ve výši 35 milionů Kč bez DPH, což představuje 45 mil. Kč s DPH. Na stavbu nové veřejné budovy v pasivním standardu je možné získat dotaci ve výši 40 %. Celkové náklady na vybudování nového úřadu v čele náměstí tak vycházejí na cca 57 mil. Kč (1 demolice s využitím potvrzené dotace, 45 výstavba, 5 venkovní úpravy – zeleň, parkovací prostory, 6 architektonická soutěž, projekt, vnitřní vybavení, atd.). V případě získání 40 % dotace na výstavbu budovy v pasivním standardu se dostaneme na celkových asi 40 mil. Kč.
Hodně mě mrzí stav Pižlova domu. My Bělohraďáci si to až tolik neuvědomujeme, ale návštěvy se ptají, proč je přímo v centru města dům v takovém hrozném stavu. Město ho po roce 1990 prodalo a za 27 let už je zralý pouze na demolici. Na jednání zastupitelstva jsem ho označil za „bolák“. Dle názoru architektů by zde byl vhodný vícepodlažní objekt jako protiváha lékárně, spořitelně a „Březohrádku“. Snad se to jednou povede…
Pavel Šubr, starosta


Miroslav Beránek 5.5.2017

Dobrý den, MŽP vyhlásilo program Dešťovka,
mají naši občané nárok na podporovanou variantu:
Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady?

To je podmíněno:
Pokud v obci bylo od roku 2014 (alespoň jedno z kritérií):
- nutné alespoň jednou zajistit náhradní zásobování pitnou vodou;
- místní vyhláškou opakovaně omezeno používání pitné vody minimálně ve dvou letech;
- místní vyhláškou dlouhodobě omezeno používání pitné vody minimálně na dobu 3 měsíců v jednom roce.

děkuji za informace


Odpověď:
Ahoj Míro, přesné znění kritérií v dané výzvě je takovéto :
1 - V obci bylo nutné od počátku roku 2014 alespoň jednou zajistit náhradní zásobování pitnou vodou přistavením mobilního zdroje nebo dovozem pitné vody do vodojemu zásobujícího místní - vodovod, a to z důvodu nedostatku vody v obvykle používaném zdroji.
2 - V obci bylo od roku 2014 místní vyhláškou opakovaně omezeno používání pitné vody z místního vodovodu, a to minimálně ve dvou různých letech.
3 - V obci bylo od roku 2014 místní vyhláškou dlouhodobě omezeno používání pitné vody z místního vodovodu, a to minimálně na dobu 3 měsíců v jednom roce.
Veškeré informace k výzvě jsou na : https://www.dotacedestovka.cz/
Město Lázně Bělohrad a jeho přilehlé obce bohužel kritéria poskytnutí dotací nesplňuje, proto není možné o dotaci žádat. Sice je v posledních letech málo vody v krajině, ale nebylo nikdy tak málo, že bychom museli činit jakákoli omezující opatření, vyjma zákazu používání vody z potoků a studen na zálivku trávníků a plnění domovních bazénů. To se ale této výzvy přímo netýká.
Děkuji za tvůj dotaz.
Jan Pavlásek, místostarosta


Daniel Vojtíšek ČRS Lázně Bělohrad 4.5.2017

Dobrý den,
mám jeden dotaz, zda dojde k úpravě cesty k rybníku Zhoř, tato cesta je totálně zničená od techniky, která zajišťovala nové elektrické sloupy.
Děkuji Vojtíšek.


Odpověď:
Dobrý den,
o uvedení cesty k rybníku Zhoř do původního stavu jednáme s investorem rekonstrukce elektrického vedení, tedy s ČEZem.
Ing. Pavel Šubr, starosta


Pavel Groh 4.5.2017

Dobrý den,
pominu že zákaz heren u nás, přišel uprostřed jednání o prodeji
mého Lázeňského hotelu a Pižlova domu městu což není zrovna slušné,ale ani chytré od kupujícího...
zkuste to, až budete souseda žádat třeba o kus zahrady....

Ptám se všech odpůrců heren jestli opravdu chápou souvislosti.
moje zkušenosti za 22 let v oboru a v 9 městech

zákaz heren způsobí:

-pocit křivdy a naštvanosti u všech postižených-máte spolu dál žít.
-konec investic do objektů(Lázeňský hotel ,prakticky značka našeho města,investice 24mil. např. dvě etapy oken a dveří za 3,5mil a lucerny identické jako na Pražském hradě,sklepení,terasy,sítě,statika,interiery.)
-konec dotování jiných, většinou prodělečných aktivit např.sál v budově hotelu.
-konec nočního vyžití ve městě a konec posezení s přáteli kdy se Vám zachce, třeba po odpolední směně.
-konec bezpečného nočního města,již nejsou v ulicích přítomni chodci-svědci a případní zachránci ,z města se stane potemnělá zóna bez očí a uší.
-konec pomoci policii,která vždy jezdila do nočních podniků pro informace a kamerové záznamy nesouvisející s bary ale s okolím.
-zvýšení cen v ostatních podnicích(logicky)
-uzavřením jednoho podnikání vznikne jiné využití budovy a to může připravit o práci zas někoho jiného jinde(ubytování,pension,kavárna,cukrárna,pizzerie,posilovna,kadeřnictví a pod.
-po zákazu automatů většinou nájmy přebírají ,,střelci" kteří nectí zažitá pravidla a často nadřazují prodej alkoholu všemu,a pokud se lidé nebojí prodávat drogy tak je ani nelegální hazard netíží.
A je jich opravdu hodně.
-mládež se z hlídaných monitorovaných podniků ministerstvy a úřady přesune do bytů a domů svých kamarádů kam už oko nikoho nedohlédne.
Se všemi důsledky pro mladé ,ale i pro sousedy.
-se zákazem přejdou problémoví zákazníci do zbylých slušnějších restaurací.
-zákaz často donutil majitele domů nahradit ušlý nájem pronájmem prostor sociálně vyloučeným se všemi důsledky pro komunitu.

proto....domysleli jste to? .....vím, podobné chyby dělají i světové mocnosti ,že něco udělají a výsledek je ještě horší než původní stav,
proto se Vám ani moc nedivím.

Hodně štěstí Bělohrade. P.Groh


Martina Jezberová 24.4.2017

Dobrý den, chtěla bych se zeptat na možnost zvětšení přehlednosti křižovatky na náměstí K. V. Raise u lékárny, kde se mi již několikrát stalo, že auto jedoucí z Lázeňské ulice mi nedalo přednost, i když jsem jela po hlavní silnici směrem od jičína. Bylo by možné zde přidat např. vodorovné značení? Předem děkuji za odpověď


Odpověď :
Dobrý den paní Jezberová, problematiku dopravního značení křižovatky ulic Lázeňská a Nám. K. V. Raise u lékárny jsme řešili již v loňském roce, kdy jsem věc konzultoval s Policií ČR a ta jednoznačně upřednostňuje ponechat současné dopravní značení jako dostačující. Dále jsem věc konzultoval se správou silnic, která má dopravní značení této komunikace v kompetenci a ti, pokud nedostanou jasný souhlas od Policie ČR, resp. odboru dopravy MěÚ Jičín, nebudou žádné dopravní značení v této lokalitě řešit. Jedná se totiž o silnici druhé třídy a zde je k dopravnímu značení kompetentní právě správa silnic.
Děkuji za váš dotaz.
Jan Pavlásek, místostarosta


Kovarik 18.4.2017

Dobry den,
zajímalo by mě jak často, chodí po městě Security. Z pátka na sobotu byl neskutečný nepořádek autobusovém nádraží, pravidlem bývá i nepořádek v parku. Míní s tím město něco dělat, aby se to již nestávalo?
Děkuji Kovařík


Odpověď :
Dobrý den pane Kovařík,
bezpečnostní agentura, se kterou má město smlouvu na ostrahu majetku, má nepravidelné služby plánované namátkově v rozsahu 8 – 10 služeb v měsíci. Někdy slouží přes den, někdy v noci, ve všední dny i o víkendech a svátcích. Vzhledem k výši finančních prostředků, které máme na tuto službu v rozpočtu města schváleny, pokrýváme službami především kulturní a sportovní akce, u kterých je předpoklad zvýšeného nebezpečí na rušení nočního klidu a narušování veřejného pořádku. Dále pak plánujeme dle rozpočtu služby na ostatní dny v rozsahu zpravidla osmihodinových služeb. O nepořádku na autobusovém nádraží víme. Nepořádek je v tomto prostoru prakticky každý den. Téměř denně je velký nepořádek také v zámeckém parku, v parku u Fričova muzea, v Bažantnici, na seniorparku na Pardoubku, u pump parku v Horní Nové Vsi a několika dalších místech ve městě. Abychom zabezpečili pořádek ve městě každý den a všude, museli bychom služby bezpečnostní agentury plánovat téměř na každý den a to není vzhledem k uvolněným finančním prostředkům v současné době možné. I tak si ale dovolím konstatovat, že bezpečnostní agentura význam ve městě má, protože při každé službě několikrát upozorňuje naše spoluobčany, především ty mladší, na to, jak se mají chovat a téměř při každé jejich službě, některý z našich mladých pod dohledem agentury uklízí nějaký ten rozkopaný koš, poházené odpadky, či rozbité lahve od pití a podobně. Pracovníkům agentury patří za jejich svědomitou práci velký dík. A vandalům nezbývá, než opět vzkázat, aby si šli dělat nepořádek k sobě domů a neotravovali život svým chováním nám všem slušným lidem.
Děkuji za Váš dotaz a přeji krásné dny.
Jan Pavlásek, místostarosta


Roman Šeps 11.4.2017

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, zda by město nezvážilo instalaci bezpečnostních kamer ve městě. V poslední době stoupl v Lázních Bělohradě nárůst kriminality- vloupání do domů, garáží atd. Myslím si, že krom umístění opravdových kamer by pomohlo i umístění pár atrap k nerozeznání od skutečných. V případě nějakého přestupku či trestného činu by se pak zpětně mohl dohledat pohyb osob i aut ve městě v inkriminované době.


Odpověď :
Ahoj Romane, instalací kamerového systému ve městě jsme se zabývali již v roce 2012 a prakticky se touto myšlenkou zabýváme neustále. Je třeba dobře uvážit, jaký kamerový systém by byl pro město nejvhodnější, kdo se o něj bude starat, jakým způsobem budou určeny role osob, které budou mít oprávnění do systému vstupovat a hlavně kolik finančních prostředků by město bylo ochotno na kamerový systém uvolnit. Upozorňuji, že se bavíme o částce v řádu statisíců v případě jednoduchého systému s několika málo kamerami. Vzhledem k tomu, že nemáme obecní policii, bylo by velmi obtížné systém řádně spravovat a kontrolovat, protože oprávnění v tomto případě má Policie ČR, která nemá trvalé sídlo v Lázních Bělohradě a tak by byl systém pouze na prohlížení záznamů se zpožděním a to by nemělo ten požadovaný efekt. Myslím si, že klasický městský kamerový systém nepotřebujeme. Kriminalita ve městě není na špatné úrovni, navíc od roku 2012 prokazatelně klesá, což vychází z policejních statistik. Nám by se vyplatily kamery, nebo jiné sledovací prostředky pouze na několika místech, kde dochází k poškozování veřejného majetku a kde je třeba vysledovat skupinky vandalů, kteří nám ničí náš společný majetek. Kriminalitě, jako jsou vloupání do domů a garáží, ale žádný kamerový systém nezabrání. Navíc mají všichni soukromí vlastníci své možnosti ochrany vlastního majetku a můžou tak sami napomoci odhalení pachatele v případě vloupání do jejich objektu. Poslední věc, umístění atrap kamer po městě, nebude mít vůbec žádný efekt a nenapomůže to ničemu. Možná, že si to moc lidí neuvědomuje, ale již v současné době po městě několik atrap kamer je a nepřináší to vůbec nic.
Děkuji za tvůj dotaz.
Jan Pavlásek, místostarosta

Roman


Turista 10.4.2017

Hmm....vydrancovat alej, zdemolovat dům, vyasfaltovat Kouta.....JAK VÁM VAŠEHO STAROSTU ZÁVIDÍM.


Odpověď:
Dobrý den,
víte, ono je nejjednodušší strčit hlavu do písku a nic neřešit. Stromy v Kotykově aleji byly bohužel v takovém stavu, že vážně ohrožovaly bezpečnost dopravy i stav silnice. Nepřál bych Vám jednat s člověkem, kterému spadla větev na automobil a moc nescházelo a přišel o život. Posudek odborné firmy jednoznačně doporučil cca 66 stromů pokácet a nahradit je novou výsadbou a u ostatních provést zdravotní prořez. Tento posudek potvrdil i odbor životního prostředí MěÚ v Jičíně. Hodně občanů za mnou naopak chodí s tím, že se měla pokácet celá alej a nahradit novou výsadbou ve větší vzdálenosti od silnice.
Dům č.p. 28 v čele náměstí posuzovali v minulosti orgány památkové péče (stejně jako další nemovitosti ve městě) a neuznaly ho za vhodný pro památkovou ochranu. Před 9 lety zpracoval pan architekt Josef Janeček projektovou dokumentaci rekonstrukce tohoto objektu na nový městský úřad. Vloni jsme ho požádali o zpracování prováděcí dokumentace. Jednoznačně nám řekl, že doporučuje demolici domu a jeho náhradu novou stavbou, neboť „dům je technicky i morálně zcela dožilý a nemá význam uvažovat o jeho rekonstrukci pro účely nové radnice“. Přitom jde o architekta, který se celoživotně zabýval záchranou historických staveb. Podobný názor má řada dalších architektů. Proto jsme požádali o dotaci na demolici domu a z Ministerstva pro místní rozvoj jsme obdrželi dotaci 5 milionů Kč. O dalším osudu tohoto domu rozhodne zastupitelstvo města.
Cyklostezka Horní Nová Ves - Dolní Javoří by měla vzniknout na přání občanů, neboť úsek silnice 2. třídy na Koutech je pro cyklodopravu (především s dětmi) velice nebezpečný. Možná jste si všiml, že výstavba cyklostezek je v současné době hodně rozšířena a navíc podpořena dotacemi z Evropské unie. Projektant, který projekt naší cyklostezky připravuje, potvrdil, že připravovaná cyklostezka řeší úsek, který je pro vybudování cyklostezky naprosto vhodný a právě v takových úsecích by měly cyklostezky vznikat. Výstavba cyklostezek je v současné době podpořena dotacemi z EU ve výši 90 %.
Jak jsem napsal na začátku, někdy mně připadá, že je nejjednodušší nic neřešit, nic nestavět, nic nevymýšlet a pak jsou všichni spokojeni…
Ing. Pavel Šubr, starosta


Jarmila Nováková 4.4.2017

Dobrý den,
ráda bych se zeptala, zda se k návrhu nové radnice a demolice stávající stavby vyjádřil i památkový úřad ( i když stavba není považována jako architektonicky cennou stavbu nebo památku ) Předmětné stávající stavbě, která je součástí architektonického celku náměstí hrozí demolice. Úřad památkové péče většinou dodatečně získává informace o odstranění stavby, která by zasluhovala památkovou ochranu a daná stavba je srovnána se zemí ( místo uznání stavby za architektonicky cennou ).
Předem děkuji za odpověď
Velmi děkuji


Odpověď:
Dobrý den,
s pracovníky Národního památkového ústavu jsme před několika lety prošli celé město z důvodu vytipování objektů, které by zasloužily památkovou ochranu. U některých domů došlo ale v minulosti k rekonstrukcím, které jejich historickou hodnotu poškodily (např. úpravy sokolovny, hotelu Grand nebo některých roubenek). Na náměstí pracovníci NPÚ doporučili památkovou ochranu pouze u Lázeňského hotelu, s čímž nesouhlasil jeho majitel. Dům v čele náměstí navržen nebyl. Navrženy nebyly ani historicky zajímavé budovy na náměstí (lékárna U České koruny, Finkův dům, atd.).
K posouzení domu v čele náměstí nyní domlouvám schůzku s vedoucím oddělení památkové péče MěÚ Jičín, ale ani tento orgán se oficíálně k demolici staré nebo stavbě nové budovy nevyjadřuje, pokud není v památkové zóně nebo není památkově chráněna.
Ing. Pavel Šubr, starosta


Jiři Wagenknecht ml., Radek Šorm ml. 3.4.2017

Dobrý den,
Zajímalo by nás, kdy se začnou zavlažovat fotbalová hřistě?
Předem děkujem za odpověď.


Odpověď :
Dobrý den,
po dohodě s odbornou osobou, která se mimochodem stará i o údržbu a stavby prvoligových trávníků a se kterou konzultujeme již od loňské sezóny údržbu obou fotbalových hřišť, budeme hřiště zavlažovat od tohoto týdne. Dle provedených testů a posouzení, bylo po letošní zimě dostatek vody v terénu a zavlažování tak nebylo do současné doby třeba realizovat. V případě dalších dotazů nás neváhejte kdykoli kontaktovat, rádi odpovíme.
Děkuji za dotaz.
Jan Pavlásek, místostarosta


Jana Nováková 30.3.2017

Dobrý den, chtěla bych se zeptat na silnice (cesta ) v ulici pod Hůrou- Brtev. Máte ji v plánu opravovat? Děkuji


Odpověď :
Dobrý den paní Nováková, komunikaci v ulici Pod Hůrou vedoucí do Brtve upravujeme několikrát do roka a to materiálem odpovídajícím kvalitě cesty. Vzhledem k tomu, že je cesta poměrně dost frekventovaná a to především zemědělskými stroji, je zapotřebí ji upravovat několikrát do roka. Připravujeme proto jednání se společností ZEPO a.s. o případné spolupráci na opravách této cesty. Celková rekonstrukce této komunikace ale v plánu prozatím není. Komunikaci budeme i nadále opravovat stejným způsobem, jako doposud.
Děkuji za Váš dotaz.
Jan Pavlásek, místostarosta


Jana Ponikelská 30.3.2017

Dobrý den,
možná to co chci napsat sem nepatří,ale nedá my to abych nenapsala pár řádků.Dnes jsem měla možnost navštívit knihovnu,kde malí děti,mí vnoučata měli za doprovodu maminek a paní Smotlachové vystoupení.Byla jsem nadšená nejen z vystoupení malých capartů,ale i nově zrekonstruované knihovny.Škoda,že nemám tolik času,abych ho mohla trávit tak v útulné knihovně.Moc všem bych touto cestou chtěla poděkovat kdo se podílel na její rekonstrukci-opravdu se to povedlo.Ať takových projektů je více -Jana Ponikelská


Odpověď :
Ahoj Jano, moc děkuji za slova chvály a díků, která si myslím, že na zeď nářků také patří, i když jich je jako šafránu. Musím souhlasit s tím, že knihovna se zrekonstruovat opravdu povedla a slova chvály zaslouží nejen stavební firma ASJ Světí, která prováděla stavební práce, ale také kluci z technických služeb, kteří smontovali a rozestavěli všechny regály a další nábytek a v neposlední řadě naše šikovné knihovnice, které vymyslely celé rozvržení knihovny, malůvky na zdech a další věci, bez kterých by knihovna nebyla taková, jaká je.
Děkuji za příspěvek a hezká slova.
Jan Pavlásek, místostarosta


Jiří 29.3.2017

... tímto bych chtěl poděkovat úředníkům životního prostředí MěÚ Jičín, a copak bude s vydrancovaným dřevem?


Odpověď :
Dobrý den pane Valenta,
dřevo, které je z pokácených lip a to celkem 4 kusů, jejichž kácení realizovaly naše technické služby, bylo odvezeno k využití pro řezbáře, nebo na řezivo, dále větve byly seštěpkovány a špatné dřevo bylo pořezáno na palivo, které bude dále poskytnuto našim organizacím jako otop na zimu. Dřevo z dalších stromů v aleji, jejichž kácení zajišťovala odborná firma v rámci akce rekonstrukce komunikace v Kotykově aleji a kde investorem akce je Královéhradecký kraj, bude bezezbytku seštěpkováno a zlikvidováno.
Děkuji za Váš dotaz,
Jan Pavlásek, místostarosta


Ivana Špůrová 27.3.2017

Krásný den,
ráda bych se zeptala, proč se lípy v Kotykově aleji nenechaly pokácet všechny? Bylo by bezpečnější a hezčí, osázet břehy novými stromy. Kdo rozhoduje, které stromy padnou a které ne?
Děkuji za odpověď.


Odpověď:
Dobrý den,

v projektu rekonstrukce silnice II. třídy v Kotykově aleji, kterou bude provádět Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje, bylo naplánováno pokácení 35 stromů. Město Lázně Bělohrad nechalo zpracovat posudek na zbývající stromy, neboť jsme se domnívali, že také další stromy jsou ve velice špatném stavu, způsobují poškození silnice a hlavně jsou nebezpečné z důvodu pádu větví. Z odborného posudku vyplynulo doporučení pokácet dalších 31 stromů. K tomuto posudku musel dát vzhledem k tomu, že jde o významný krajinný prvek, stanovisko odbor životního prostředí Městského úřadu v Jičíně. Vlastní povolení potom vydala na základě uvedeného posudku a stanoviska pracovnice životního prostředí MěÚ v Lázních Bělohradě. U zbývajících stromů, které se nebudou kácet, bude proveden jejich prořez dle odborného posudku.
Stromy v Kotykově aleji jsou ve špatném stavu a navíc rostou velice blízko silnice. Připadalo nám logické nahradit celou alej novou výsadbou, navíc dále od silnice a i s většími vzdálenostmi mezi jednotlivými stromy (tak budou vysázeny nové stromy, které nahradí pokácené). Stromy by měly lepší prostor pro zdravý růst, alej by byla bezpečnější a za několik let hezčí. Ale v odborném posudku a následném stanovisku životního prostředí MěÚ Jičín bylo povolenou pokácet jen uvedených 66 stromů.

S pozdravem
Ing. Pavel Šubr


Rebeka Vočková 24.3.2017

Dobrý den, už tu delší dobu sleduji komentáře ohledně nového MěÚ. Chtěla bych se také připojit a sdělit Vám svůj názor a názor mého okolí.
Stavba je pěkná ale do našeho malého městečka se opravdu nehodí. Vypadá to jako nějaká smuteční síň, je to smutná budova a křiklavá do okolí náměstí. Nedokáži si představit, koukat na tuto novou budovu z autobusového nádraží. Ano bude nepřehlédnutelná. Ale potřebuje Bělohrad takovou budovu? Myslím si, že ne. Proč nepostavit úplně stejnou repliku domu, který tam stojí teď? Vedle elektry je také zrekonstruovaný podobný dům, vypadá pěkně a hlavně se do náměstí hodí. Proč nezachovat původní vzhled domu.
V Bělohradě chybí spoustu věcí, zejména pořádná cukrárna, kam si člověk po krásné a dlouhé procházce po okolí může v klidu sednout a má ještě nějaký výběr z nabízených dobrot.


Petr Šubr 21.3.2017

Dobrý den,
Sleduji, stejně jako většina Bělohraďáků debatu okolo nové budovy radnice a tak si dovoluji také přidat názor.
Přiznávám, že tvar navrhovaný Ondrou Plašilem umístit do čela náměstí mi taky neučarovává -trochu to připomíná krabicového robota,které sestavoval Ládik Hnízdo.V Liberci(rodiště Ondry) na náměstí stojí starodávná radnice s věžičkama-je stále funkční, turisté si jí prohlížejí a fotí,protože je moc hezká a kousek od ní stojí moderní krabicovitá knihovna a ta nikoho nezajímá protože je ošklivá.
V Bělohradě taky máme pěknou radnici s věžičkama, kterou si turisté prohlíží a fotí , tu žádná šedivá krabice nepřekoná. Před několika lety mělo vedení města možnost radnici koupit od ČSAD,bohužel nekoupilo, což je velká chyba.Možná že by ještě stálo za to oslovit majitele radnice a pokusit ji od něho koupit, zrekonstruovat a udělat radnici v "radnici".
Bělohradu hlavně chybí kulturní sál , který navrhovaná novostavba stejně neřeší a ten v radnici je přitom tak nádherný.

S přáním pěkného dne Petr Šubr


Křivková Jindřiška 14.3.2017

Chtěla bych se také vyjádřit ke zveřejněné studii na výstavbu nové radnice.To,co jsem viděla vůbec neodpovídá charakteristice okolní zástavby.Strohá a nepřiměřená stavba -doufám,že zvítězí něco daleko lepšího.Přeji městu i všem občanům stavbu na kterou bude radost pohledět. 13.3.2017 Jindřiška


David Janák 14.3.2017

Dobrý den,
chtěl bych požádat zda by v oblasti lázeňského objektu Strom života nešlo udělat žabí přechod. Jako občan Lázní Bělohrad už několik let s hrůzou pozoruji jak obrovské množství žab skončí rozježděných na silnici spojující Lázně Bělohrad s Miletínem, či Brtví. Troufnu si tvrdit, že záchytná plachta na žáby v tomto úseku by až tolik městský rozpočet nenarušila a o občasné přenesení kyblíku s žábami by se snad mohl postarat některý z pracovníků městských služeb. Zvažte prosím učinění nějakého ochranného opatření pro tyto obojživelníky dříve než se začnou rozmnožovat a migrovat přes komunikace.
S přáním krásného dne
David Janák


Odpověď:
Dobrý den pane Janák,
ohledně transferu obojživelníků mezi Bažantnicí a Pardoubkem jsem jednal se zástupkyní Českého svazu ochránců přírody Křižánky z Jičína. Odpověď paní Zíkové, v níž popisuje celou záležitost, zveřejňuji za touto mojí odpovědí. Město by určitě zajistilo výstavbu zábran, vlastní přenos zajišťují převážně dobrovolníci. Kontakt na paní Zíkovou je uveden v její odpovědi, ozvěte se jí a společně s dalšími dobrovolníky (v Bělohradě je dost lidí, kteří se zajímají o ochranu přírody) se můžete na záchraně žab podílet.
Zdraví Pavel Šubr, starosta

Dobrý den pane starosto,
transfer obojživelníků v Lázních Bělohradě momentálně neplánujeme. Transfery u vás v Bělohradě jsme ukončili někdy v roce 2006 (musela bych hledat ve starých papírech) a to po dohodě s odborným garantem projektu "Ochrana obojživelníků", především z důvodu toho, že zde žab ubývalo. Jaký byl důvod netuším, záleží na mnoho okolnostech. Vrhli jsme naši snahu na dvě lokality v jižní části okresu Jičín, kde táhne dne 100x více obojživelníků než u Vás (až 5 - 6000 ks) a v 7 různých druzích ( u Vás to byla jen ropucha obecná). Nejsem personálně schopna bohužel zajistit k těmto lokalitám i Lázně Bělohrad. Každý rok ale Lázně Bělohrad v době nejsilnějších tahů navštěvuji a počítám přejeté žáby. V minulém roce, který byl na obojživelníky obzvlášť dobrý, jich u Vás bylo přejeto poměrně hodně - cca 250 ks/800 m - 29.3.2016. V roce 2015 to bylo 27.3. cca 90 ks. Možná, že to letos zase trochu poklesne, přece jenom byla po dlouhé době pořádná zima.
Sama tedy uvažuji, co u Vás s tím. Letos jsem měla v plánu pouze tuto kontrolu, která je důležitá i z hlediska toho, kam zábrany postavit. Podle mého sledování se tah posunul směrem na Tetín (v porovnání s lety, kdy jsme to dělali my).
Abych to tedy shrnula. Já sama to personálně nezabezpečím, pokud byste vy měli cca 6 dobrovolníků, kteří by zábrany postavili (asi částečně pod mým vedením, aby to fungovalo, musí se splňovat určité podmínky) a po té prováděli vlastní vybírání pastí - a tím myslím kontrolu každý den, o sobotách, o nedělích, o velikonocích,... cca od začátku března do konce dubna, můžeme se do toho pustit. Skutečně musí být alespoň jeden člověk, který za to zodpovídá, není možné, aby tam žáby hynuly v pastích, to je lépe nechat je táhnout s rizikem přejetí. Každopádně určitě už ne letos. Pro tuto činnost musíte mít výjimku z ochrany zvláště chráněných druhů, kterou my už na lokalitu Lázně Bělohrad nevlastníme. Nebyl by ale problém si ji do jara 2018 z Krajského úřadu vyžádat. Materiál na stavbu zábran bych Vám také mohla částečně poskytnout. Záleží tedy jen na lidech. Pokud někoho objevíte, můžete mu dát na mne telefon (608335112) či email, abych to probrala přímo s ním.
Zdravím Petra Zíková, ČSOP Křižánky Jičín


Jan Pavlásek 13.3.2017

Dne 10.3.2017 ve 14:30 hod. přišel na zeď nářků podnět od osoby LUKEŠ. Tento příspěvek nebude z důvodu porušení pravidel pro zveřejňování příspěvků zveřejněn, neboť jeho obsah porušuje pravidla dobrého chování a dobrých mravů. Děkujeme za pochopení.
Jan Pavlásek, místostarosta


Miroslav Janku 9.3.2017

Dobrý den,

Jako častý lážeňský host, se mi v žádném připadě nelíbí nový vzhled MÚ. Po debatě s několika občany bělohradu, mi přijde, že si několik pár lidí z MÚ usmyslelo, co a jak bude a nikdo se už nikoho neptal. Měli by si to zvolit bělohraďáci a ne pár osob z MÚ. Dle mého názoru je to tragický vzhled budovy..


Jitka Kolbe Růžičková 9.3.2017

Pane starosto,
V několika diskuzích se zmiňujete o mně a o tom , co jsem dle Vás měla říci .
Napsal jste o mně, že jsem arch. Plašila nazvala diletantem .
Není to pravda .
Nesnížila bych se k tomu , abych kohokoli takto titulovala .
Na zasedání jsem musela reagovat na to , co nám pan arch. Plašil předvedl .
Velice dobře si pamatuji , že jsem řekla , že jeho návrhu naprosto chybí pokora a úcta k prostředí . K místu , kde má nový dům stát – k náměstí a celkově k městu a že to minimum které prezentoval , vzhledem k důležitosti místa a stavby je neprofesionální , diletantské .
Tak v tomto smyslu jsem zmíněné slovo použila a to je prosím velký rozdíl.
Z jeho vystoupení , včetně značně podceněné prezentace , bylo patrné , že se žádná diskuze neočekávala , že mělo jít o pouhou formalitu a rychlé , poklidné schválení.
Také jsem -v dopise č.1 – nepoužila žádné výrazy , které by na zasedání nezazněly.
V sále jsem zajisté nebyla sama , kdo tyto věty slyšel a dokonce pár lidí rozesmály – mně do smíchu nebylo.
Nicméně , tady toto vše je nepodstatný balast , který zakrývá daleko větší problém a to je záležitost , že se zde , na výrazném místě náměstí má postavit nová radnice za 40 miliónů Kč – z veřejných peněz .
Zároveň původní historická budova , která výrazným způsobem určuje charakter náměstí , má být stržena . A že na takto důležitou stavbu nebyla vyhlášena architektonická soutěž !
Celá informace byla předložena v Bělohradských listech až měsíc po schvalovacím zasedání.
Probíhá zde zvláštní hra na „líbí – nelíbí“, přičemž není z čeho vybírat .
Přitom Bělohrad postupně ztrácí svou tvář a charakter lázeňského městečka.
Jsem přesvědčená , že návrh a realizace nové radnice , by měla být zahájena veřejnou diskuzí a po té veřejnou architektonickou soutěží , která by byla vedena podle pravidel České komory architektů a zároveň vítězný návrh být vybrán profesionální komisí , kterou tato ČKA disponuje .
Protože se jedná o velice zajímavou a lukrativní záležitost , zajisté – pokud budou nastavena jasná pravidla ČKA – se této soutěže zúčastní řady architektonických ateliérů .
Jsem přesvědčená , že jedině tento přístup může Bělohradu pomoci ke kvalitní stavbě – třeba to nakonec pan Plašil i vyhraje , anebo někdo bude výrazně zajímavější , v každém případě to bude znamenat pro město přínos více možností a spíše ukáže , kterou cestou se vydat.
Přece snad o to , aby náměstí vypadalo co nejlépe , jde nám všem , co máme Bělohrad rádi.

Jitka Kolbe Růžičková


Milena 8.3.2017

Dobry den, jsem byvala obyvatelka mesta, casto, a rada se sem vracim a sleduji jeho deni na webovych strankach.
Nezavisle na velmi vysokych nakladech na vystabu a skutecne potreby ??? noveho sidla pro mestsky urad - navrh pana Plasila se mne absolutne nelibi, je to jako pest na oko, nehlede na to, ze primo na strakach mesta je Lazne Belohrad popsano jako “malebne mestecko”. Pod slovem malebne si predstavuji puvabne, ladne…..Tahle nova budova se na belohradske namesti vubec nehodi a nezapada!
Rada bych se zeptala, co mel na mysli pan mistostarosta slovy “ parcik se vstupem do reky”, coz me velmi pobavilo…...k cemu bude slouzit ten vsutp do reky?
S pozdravem
Milena


Odpověď:
Vážená paní Mileno,
především děkuji za Váš dotaz a názor a přijměte moji omluvu za poměrně pozdní odpověď. Měl jsem dovolenou, proto odpovídám až dnes. Nebudu se vyjadřovat k Vašemu názoru na plán stavby nové budovy úřadu, jelikož zde sdělujete svůj osobní pohled na věc, jako mnoho dalších občanů. Ptáte se, co jsem měl na mysli slovy „parčík se vstupem do řeky“. Reagujete zde nejspíš na moji odpověď na dotaz na zdi nářků, kterou jsem napsal paní MUDr. Vlastě Matoušové. Pokud si dobře prohlédnete na stránkách města na tomto odkazu : http://www.lazne-belohrad.cz/urbanisticke-navrhy-studii-noveho-mestskeho-uradu/ , přiložený pdf soubor s názvem „Další varianty řešení“, tak na stránce 7 vizualizace prostoru mezi navrhovanou budovou nového úřadu a řekou Javorkou, je patrný parčík, nebo chcete-li zeleň se stromy, s navazujícím schodištěm směrem k řece Javorce. Tímto prostorem bychom rádi propojili novou budovu s celým prostorem, jelikož do přízemí budovy je plánována obřadní místnost, kterou bychom rádi udělali s východem právě směrem k tomuto parčíku a řece tak, aby byl celý prostor spojený v příjemné prostředí. Návrh je řešen jako doplnění prostoru a k čemu bude sloužit vstup do řeky ? To, ať si každý vyloží sám po svém, co by se dalo s takovým vstupem do řeky dělat, resp. k čemu bude takový vstup sloužit. Je to myslím na fantazii každého z nás. Jen podotýkám, jedná se o návrh řešení, nikoli konečné řešení stavu celého navrhovaného prostoru. Doufám, že jsem Vám svojí odpovědí dostatečně vysvětlil svá předešlá slova. Pokud byste potřebovala cokoli dalšího vysvětlit, neváhejte se na nás obrátit, rádi Vám odpovíme a vše potřebné vysvětlíme.
Děkuji a přeji hezké dny.
Jan Pavlásek, místostarosta


Alena Teimerová 1.3.2017

Pane starosto,
Píši Vám jako velmi nespokojený občan – volič.
Náhodou na internetu, na bělohradských stránkách, jsem se dozvěděla, že se má bourat výrazná budova na náměstí, pocházející z 19.stol.
Tato budova se řeší už řadu let a Vy sám jste se nechal slyšet, že budovu zachováte v původním duchu. Já i řada dalších spoluobčanů jsme žili v tomto domnění a teď to je pro nás šok. Především téměř nikdo z nás neměl ani ponětí, že na velice nenápadně oznámeném zastupitelstvu – 8.2.2017- se má řešit tak závažná záležitost pro naše lázeňské městečko.
Na „Zdi nářků“ byla umístěna vize, která ve mně asociovala budovu krematoria a navíc ani někteří zastupitelé se s touto vizí neztotožňovali.
Dostavila jsem se na zastupitelstvo, protože jsem chtěla podpořit ty zastupitele, kteří požadovali konkurenční studie a další možná zpracování – prostě architektonickou soutěž, Zde jsem s hrůzou zjistila, že už je vše dohodnuto! Bez nás občanů,voličů!
Navíc jsem měla pocit, že zastupitelé jsou starostou tlačeni k rychlému schválení této problematické stavby.
Argumentace pana architekta mně zklamala. Měl s klidem prezentovat proč si za svým návrhem stojí, nic takového se nestalo, naopak jednal uraženě, ješitně.
Ani jsme nebyli seznámeni s nějakými dalšími realizacemi jeho staveb. Na internetu jsem bohužel také žádné realizace nenašla. Vzbuzoval dojem a suverénní jistotu, že on už je vybrán a na námitky, že by bylo dobré vidět i jiné přístupy od dalších architektů reagoval s tím, že „on s tím nesouhlasí“!
Starosta pana Plašila podpořil ve verzi vyhnout se architektonické soutěži, uvedl zavádějící a nepřesné informace o jiných soutěžích, na což nikdo z nás v daný okamžik neměl dost informací a nebyl odborně připraven. Včetně zastupitelů.
Z tohoto důvodu já za sebe, závěrečné prohlášení zastupitelstva považuji za nekompetentní.
Smím se dotázat, proč jste na takto významnou stavbu - investice za cca 40 miliónů – nevyužil obvyklé možnosti architektonické soutěže, ale přímo vybral pány arch. Plašily?
Proč veřejnost nebyla dostatečně informována?
Děkuji za odpověď.
Možná na někoho může působit můj názor zaujatě nebo emotivně, proto Vás žádám o zveřejnění zvukového záznamu z tohoto zasedání na stránkách města.
Alena Teimerová


Odpověď:
Dobrý den,
zbourat současnou budovu č.p. 28 v čele náměstí doporučil z řady důvodů sám autor projektové dokumentace její rekonstrukce z období před 10 lety pan Ing. Janeček v okamžiku, kdy jsme ho na podzim 2016 požádali o dopracování prováděcí dokumentace této rekonstrukce.
Zasedání zastupitelstva města svolávám vždy stejným způsobem – zveřejněním pozvánky s programem na úřední desce města, na plakátovacích plochách, na webu města a mailem členům zastupitelstva města, rozhodně nebylo svoláno „velice nenápadně“. Navíc o novém městském úřadu se už jednalo na zasedání ZM v prosinci 2016.
Na „Zdi nářků“ byla zveřejněna úplně prvotní studie, i když už zastupitelé měli v podkladech pro jednání ZM další studie a studii doporučenou ing. arch. Plašilem. Domnívám se, že ing. arch. Plašil na zasedání zastupitelstva města (a také v Bělohradských listech) popsal a zdůvodnil přístup k architektonickému řešení nové radnice a ostřeji reagoval až v okamžiku, kdy ho paní Kolbe Růžičková označila za diletanta.
Nevím, jaké zavádějící a nepřesné informace o architektonické soutěži jsem uvedl. Řekl jsem, že nevýhodou je její cena (2 – 2,5 % z ceny realizace, což u bělohradské radnice je částka téměř 1 milion Kč) a že jejím výsledkem bude určitě v moderní architektuře navržená budova, se kterou se občané ani zastupitelé nemusí ztotožnit. Ještě jsem vysvětlil, že v hodnotící komisi u architektonické soutěže musí být nadpoloviční počet architektů, takže o vítězi architektonické soutěži nerozhodují občané nebo zastupitelé, jak někteří zastupitelé požadovali a jak vyplývá i z tohoto Vašeho příspěvku.
Veřejnost byla o připravované stavbě informována v Bělohradských listech a na webu města. Reagovalo ale dost málo spoluobčanů, jedni návrh chválí, dalším se nelíbí a převážně chtějí rekonstrukci stávajícího objektu nebo historizující budovu, což zase nedoporučují další oslovení architekti. Někteří občané jsou obecně proti stavbě nového úřadu, od někoho jsou naopak dostal hodně moderní návrhy.
Ing. arch. Plašil byl vybrán tak, že jsme provedli výběrové řízení na zpracování kompletní projektové dokumentace (studie, projektová dokumentace pro územní řízení, projektová dokumentace pro stavební řízení a prováděcí dokumentace) nové budovy městského úřadu oslovením 3 architektonických kanceláří. Jeho úvodní studie jsme pak zaslali dalším architektonickým kancelářím (např. AK Tsunami Náchod, R-ateliér Brno, AK Karlínblok, s.r.o.,…) k vyjádření a posouzení. P. Plašil pak dle jejich připomínek a připomínek zastupitelů na prosincové pracovní schůzce studie upravil (příčná nebo osová varianta, řešení vchodu a oken, atd.).
Zvukový záznam ze zasedání ZM je možné na webu města zveřejnit, záznam je ale nekvalitní. Zveřejnění projednám s příslušným pracovníkem MěÚ.
S pozdravem
Ing. Pavel Šubr, starosta


Jiřina Pomikálková 21.2.2017

Dobrý den, návrh na novou radnici se zakulacenou přední částí je super, i ostatní se mně dost líbí. Jenomže celá diskuze je jen o "líbí"-"nelíbí". Někomu ano, někomu ne. Málokdo z "nelíbičů" ale napíše, co by tam podle něj mělo být, když současná budova, která byla asi kdysi dávno velmi hezká, patří zbourat. Takže pokud to takto bude, bude to tu jen "žvanírna". Říkat, co nechci, dokáže každý. Ale co chci, to už je problém. I když jsem skupina "líbičů", nebude mi vadit, když vzniknou i další návrhy. Jenomže každý z nich se opět bude líbit a nelíbit - a paní Kolbe Růžičkové, zdá se, se jen tak něco nezalíbí......inu, nemáte to vůbec jednoduché rozhodování. Rozhodně si nemyslím, že pan architekt je diletant, jak tu píše Eva, která má asi připraven nediletantský návrh na něco překrásného.......


Odpověď:
Dobrý den,
děkuji za názor. Pozorně sleduji veškerou diskusi kolem nové radnice. Trochu jsem čekal, že mnoho konkrétních připomínek a názorů neobdržíme. Diskuse se nese v duchu, jestli novou radnici vůbec potřebujeme (na facebooku), nebo že se studie nelíbí, protože je to „ošklivá krabice“, nebo že se naopak líbí. Myslím, že moc lidí si ani neotevřelo odkazy, aby vidělo vývoj řešení studií, jak je postupně připravoval ing. arch. Plašil, nebo další vizualizace urbanistického řešení horní části náměstí. K tomu vysvětlím, že poslední verze jsou dvě, které jsou zveřejněny u 2 článků o nové radnici na webových stránkách města.
Také se vrátím k paní Kolbe Růžičkové. Mrzí mě, že ve svém názoru píše nepravdu. Ze zasedání zastupitelstva města existuje zvukový záznam a pan architekt Plašil nikdy neřekl slova, která mu vložila do úst (že se navrhovaná stavba nebude líbit, ale za 20 - 30 let si lidé zvyknou, atd.). Píše o zásadě fair play a zatím ji sama nedodržuje. Je zajímavé, že podobná slova byla vložena do úst i mně v souvislosti s budovami sokolovny a hotelu Grand. I zde zvukový záznam ze zasedání ZM prokázal, že jsem nic takového neřekl.
Ještě jsem obdržel několik odkazů na nové veřejné stavby. Většinou jde o supermoderní architekturu, o které pochybuji, že by byla občany pozitivně přijata.

Ing. Pavel Šubr, starosta


Eva Skarolková - Stuchlíková 21.2.2017

Děkuji za odpověď a zaslaná jiná řešení.
Ještě dodávám: Já nejsem proti moderní architektuře. Možná, že bych přivítala i modernější řešení, které by bylo klidnější.
S úpravou oken je návrh - studie - přijatelnější, ale ještě nemáte můj souhlas, zatím stále nesouhlasím a vítám veřejnou soutěž.
Názorů jiných architektů jsem si všimla, ale nepřesvědčili mě. Věž k radnici patří, ta radnice má průčelí do náměstí a do vedlejší ulice, jenže divák tato průčelí bude vždy vnímat odděleně. Věž na hraně budovy vnáší neklid od stavby a nadměrně na sebe upozorňuje. Hodiny jsou pozitivní, ty však mohou být umístěny na ploše stěny.
Nemohu posoudit, jak dalece LB potřebuje novou radnici a nepletu se do toho. A kolik to bude stát, nevím a jaky máte rozpočet pro celý LB, také nevím a vědět ani nechci.
Jako hlavní problém vidím náměstí jako celek. Je pravda, že některé zdobené fasády již byly obětovány - za socíku, další po revoluci a dalším to hrozí. Vidím jako hlavní problém náměstí jako celek. Je samozřejmé, že většina domů vám nepatří a debaty s vlastníky budou náročné.
Soc. prodejna.......
Domek na malém náměstí - ať je soukromý nebo ne, je třeba to urychleně řešit. Dle mého názoru se jedná a empírovou nebo pseudo... budovu . Nebo ten dům spadne a my pamětníci budeme plakat. Objekt je vhodný pro kavárnu, restauraci, služby - kadeřnictví,..... nebo chráněnou dílnu.
Řekněme - pokud by stavba radnice byla ve výsledku levnější, mohli byste působit na vlastníky a formou dotace jim na fasády přispět. Mnohé je o komunikaci.
Další věc: v LB je památkově chráněn zámek, kostel, Wagnerova chalupa. Nemohu pochopit, že stará Radnice - dům ČSA nebo komu to teď patří, památkově chráněn není. Návrh byl podán, ale neprošel. Údajně - jsou tam přistavěny nějaké kůlny a malby již stejně byly přemalovány. Kůlny jdou zbourat a malby ..... my to umíme osnímat a uvést do co nejvíce původního stavu. Prosím, žádejte o zapsání novorenesanční radnice znovu - pokud byste potř. posudek rest., že přemalby lze sejmout, dám vám ho. Tedy památkově chránit plášt a sál, to si myslím, že by stačilo a pana podnikatele by to zásadně neomezilo.
Sama jsem podala žádost na zapsání toho domu vedle pošty. Vím, že to není architektonický lumen, ale je to jeden z posledních zdobných domů na náměstí. Zde je mi varováním průčelí Bohumilky, která teď vypadá, jak vypadá ( v lázeňské ulici!). Přitom výroba secesních ornamentů je řešitelná a jejich zpětné osazení na fasádu také.
Možná by dům vedle pošty prošel, kdyby se ke mně připojil městský úřad.
Další problém bělohradeckého náměstí - potulování mladšího obyvatelsta ovíněného a posíleného ještě kdoví čím. (Žije večer a v noci Bělohrad?)
Množství parkování - uvítala bych méně míst k parkování, kdyby to náměstí bylo jaksi "lidštější" .... více zeleně, tu tam trávníček.....Nešťastné javory jsme řešili již před časem.
Tyto javory rostou pomalu a kouzlo, které měla stará alej, prostě nemají. Nebylo by možné třeba po jednotlivé sazenici vracet tam původní druh ?..... teď je tam prý druh parkový, který nikdy pořádně nevyroste ( zde mám však informace od někoho, nevím koho, tak nevím......)
O domečku paní Pařízkové - škoda slov. Nemám nic proti Vietnamcům a jejich podnikání.
Osobně bych viděla jako velkou pomoc pro Lázně Bělohrad - zavést zde nějakou ochranou zónu - nevím jakou, městskou památkovou nebo rozšířit lázeňskou na náměstí a malé náměstí...... aby byla při jakékoliv rekonstrkci nutnost konzultovat s více zúčastněnými, odborníky, víc hlav víc ví.
Ještě k tomu, že se jde v LB dobře najíst - vidím to jinak: Na mostě je téměř stále obsazeno, u Kapra - jídla dobrá, leč velmi dlouhé čekání a někdy ..... dnes máme jen picu. A u Sehnalových mi po více zkouškách tedy opravdu nechutná.
Takže by se další kvalitní objet stravovací ještě hodil.
Pořádáte pohádkou Bažantnici.
Pro mne je Bělohrad spojen s Raisem a pantátou Bezouškem. Mohla by třeba vzniknout akce - Bělohrad za Raise ...... maškarní průvod po městě v dobových kostýmech, toho bych se asi zúčastnila.
S pozdravem a držením palců ve prospěch Bělohradu
ak. mal. Eva Skarolková - Stuchlíková


Odpověď:
Dobrý den,
s většinou věcí souhlasím, bohužel realizace je složitější. O zapsání některých objektů (radnice, stará pošta,,…) do seznamu kulturních památek jsme se pokoušeli, ale zapsání není možné, pokud nesouhlasí vlastník. Pižlův dům proti lékárně mě mrzí snad nejvíce, ale naši předchůdci na radnici ho po roce 1990 (stejně jako některé další objekty) prodali. V roce 1999 jsem s jeho tehdejší majitelkou jednal o jeho zpětném odkoupení do majetku města, neboť jsme v něm chtěli vybudovat informační centrum. Bohužel se odkoupení nezdařilo. Pak jsme ještě přes NPÚ zabránili demolici tohoto domu. Považuji ho ze velkou ostudu města stejně jako dům v čele náměstí, na jehož místě chceme právě vybudovat nový městský úřad.
Na opravy fasád na náměstí město v minulosti přispívalo, využití bylo ale minimální stejně jako při poskytování nízkoúročených půjček na rekonstrukce domů k bydlení.
K zeleni na náměstí – v současné době připravujeme projekt revitalizace zeleně, do kterého jsme chtěli zahrnout i náměstí. Jednou z verzí řešení bylo nahradit současné dvě řady parkových javorů jednou řadou platanů. Nakonec náměstí v rámci této akce neřešíme, naopak čekám, že negativní reakce vyvolají i úpravy zeleně prakticky v celém městě, na které v současné době žádáme o dotaci. Ale představení projektu revitalizace zeleně na zasedání zastupitelstva města bylo přijato zastupiteli i veřejností velice pozitivně. K úpravě zeleně na náměstí se určitě vrátíme.
Možnosti stravování příliš neovlivníme, „potulování mládeže“ řešíme často s bezpečnostní agenturou nebo Policií ČR, ze svých zkušeností stejně jako s diskusí s jinými starosty vím, že je to tak trochu nekonečný boj.
Nakonec k nové radnici. Studie s těmito okny byla představena ing. arch. Plašíilem už na zasedání zastupitelstva města 8.2., stejně jako verze s kulatým nárožím. Bohužel lidé často hodnotí úplně první verzi studie, kterou několik zastupitelů zveřejnilo na „Zdi nářků“. Verze projednávané na zasedání ZM 8.2. budou zveřejněny včetně dalších pohledů tento týden v Bělohradských listech. S ing. arch. Plašilem jsme řešili i zeleň, která by měla být v horní části náměstí před úřadem a mezi novým úřadem a Javorkou, a parkování v horní části náměstí. Jinak Vám děkuji za zaslání několika fotografií objektů, které by mohly být vzorem pro nový úřad, mám ale obavy, že ještě modernější řešení by občané vůbec nepřijali.

Ing. Pavel Šubr, starosta


Akad.mal. Jitka Kolbe Růžičková 20.2.2017

Vážení,
reaguji na zasedání zastupitelstva ze dne 8.2.2017 – schvalování stavby „nové radnice“.
Reaguji z toho důvodu, že se jedná o nejviditelnější a určující místo celého náměstí a stavba, která zde vznikne, ovlivní nejen vzhled náměstí , ale i celého města.
Věřím,že vám záleží na tom, aby náměstí nebylo rozbito nevhodnou stavbou, ale naopak,aby zde dostala šanci vyrůst skutečně současná architektura,která , pokud už bude muset nahradit krásnou stávající budovu, postavenou koncem 19. století, tak ji nahradí opravdu důstojně.
Na zasedání jsme viděli pouze návrh od pana arch. Plašila a jeho syna – což je zajisté nedostačující. Naprosto chyběl názorový střet jiných přístupů k současné architektuře. Návrh pana arch.Plašila, který se zde měl schválit, měl zásadní problém a tím byly perspektivy. Nebyly prezentovány žádné perspektivní pohledy celého náměstí s navrhovanou stavbou. Chybělo měřítko se stávajícími budovami.
Jak jsme všichni měli možnost slyšet, pan arch.Plašil tyto a další vytýkané nedostatky – kterých nebylo málo- obhajoval vyjmenováváním jiných nepovedených staveb a dle jeho názoru „ na náměstí jsou všechny domy -kromě dvou - tak ošklivý“, že je dávat do souvislosti se svou stavbou považuje za zbytečné. Také nám sdělil, že „ví, že se navrhovaná stavba nebude líbit, ale za 20- 30 let si lidé zvyknou“ atd……….
V tomto duchu a podobné argumentaci se nesla celá obhajoba a vysvětlování jeho návrhu….
Je známo,že hodně peněz věnujete do budování cyklostezek a dalšího sportovního vybavení a vyžití. Jistě tedy máte rádi sport, kde platí zásada fair play.Tak proč nehrát fair play i zde?

Jednoduché řešení je vyhlásit VEŘEJNOU ANONYMNÍ ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ
Je to naprosto jednoduché, ČESKÁ KOMORA ARCHITEKTŮ, se sídlem v Praze,se zabývá radou a pomocí městům za tímto účelem - účelem vyhlášení soutěží.
Stačí na zastupitelstvo pozvat odborníka z této ČKA a ten již vysvětlí postup, jak soutěž vyhlásit, jak připravit podklady a podmínky pro účastníky.
Čas, který necháte architektům na připravení návrhů záleží na vás a také jakou vypíšete odměnu prvním třem místům. Např.: pokud odměna za druhé a třetí místo bude třeba 150 000Kč a první dostane zakázku, tak vás náklady na soutěž vyjdou na 300 000 Kč.
Starosta na zasedání říkal, že město na tuto stavbu počítá s částkou 40miliónů Kč. Z tohoto pohledu a zároveň z ohledu na důležitost a umístění stavby se domnívám , že náklady spojené s vypsáním soutěže jsou zanedbatelné a bylo by chybou této možnosti nevyužít. A co je také důležité – ČKA má své speciálně vyškolené architekty , kteří sami vyhodnocují návrhy zaslané do těchto soutěží.
Jde tedy o opravdu nezávislé a skutečné odborníky.
Pan arch.Plašil a syn dostanou svúj návrh zaplacen a vyzvete je k účasti na soutěži.
Návrhy této soutěže pak můžete v létě vystavit v Památníku K.V.Raise a zpřístupnit je tak veřejnosti, které se to přece týká především. Spekulace ohledně této stavby by zmizely a město navíc získalo šanci mít skutečně zajímavou,architektonicky výraznou budovu.
Akad.mal. Jitka Kolbe Růžičková


Eva 20.2.2017

Nezlobte se, ale ta nová radnice v konceptu Bělohradského náměstí vypadá opravdu příšerně, absolutně se nehodí do prostředí lázeňsého městečka. Architekt naprosto ignoruje okolí a co je nejhorší ignoruje původní dnes již historickou stavbu. V dnešní době ve všech vyspělých evropských městech je trend kombinovat starou, původní architekturu s modnerní, a to takovym způsobem, aby ladila s okolím a vyzvedávala jedinečnost historické stavby NE BOURAT a stavět naprosto nehodící se budovu jak za minulého režimu! Přesně to je to čeho budou lidi za dvacet let litovat, v případě že se prosadí tento necitlivý, devastační a diletantsky návrh.


Eva Skarolková - Stuchlíková 20.2.2017

Vážený pane starosto!
Cítím potřebu vyjádřit se též k zamýšlené stavbě nové radnice na náměstí v Lázních Bělohradě.
Do Lázní Bělohradu jsem se přistěhovala v 6 letech, dodnes zde mám trvalé bydliště a přijíždím tam a scházím se s přáteli a známými, jak mi to pracovní povinnosti dovolí.
Profesí jsem restaurátorka. Je pro mne velmi důležitá atmosféra míst, abych je mohla pozitivně vnímat a cítit se tam dobře. Osobně se domnívám, že původ dnešní podoby náměstí Bělohradu , i když neznám data staveb jednotlivých budov, je v 19. století a 1. polovině st. 20.
Bělohradské náměstí bohužel klidnou, historickou, lázeňskou atmosféru postrádá a mám obavu, že ji bude ztrácet nadále. Takto si střed lázeňského městečka nepředstavuji .
Studie architektů Plášilových se mi nelíbí a vnímám ji jako cizorodou a neklidnou( velká okny, nárožní věž, členění fasády...). Dle mého názoru neopravňuje vznik takové stavby ani existence již dalších bolavých míst ( socialistická prodejna, některé nepříliš vhodné rekonstrukce, nešťastná situace rohové budovy Malého náměstí). Nejsem proti moderní architektuře, ale toto se na náměstí nehodí ( nejedná se z mé strany o projev staromilství).
Věřím, že bude na projekt nové radnice vypsána veřejná architektonická soutěž a projekt bude vybírat nezávislá komise složená z odborníků.
Abych nebyla jen negativní - budovy vzniklé kolem starých lázní atmosféru mají ....
Děkuji za pozornost věnovanou mému textu.
Eva Skarolková - Stuchlíková, L. Bělohrad 349


Taťána Perglerová 15.2.2017

Dobrý den, zajímá mě výstavba nové radnice a tak jenom pár poznámek.
- V předloženém návrhu chybí celkový pohled na náměstí s novou navrhovanou radnicí. V čísle 6/2016 Bělohradských listů na straně 16 je fotografie náměstí od křižovatky směrem na horní konec náměstí. Také v čísle 2/2015 jsou dvě fotografie s lékárnou a lázeňským domem v popředí. Tedy, jak bude náměstí vypadat jako celek?
- V komentáři píšete, že si lidé na novou radnici zvyknou. Myslím ale, že hodně občanů si dodnes nezvyklo na budovu "obchoďáku" na náměstí, která tam opravdu nepasuje. A i když nová radnice bude stát samostatně, měla by s celým náměstím nějak vizuálně souznít a nebýt jenom "moderní". Je to velká zodpovědnost radních, jaký projekt upřednostní. Například ve Francii je zákon, který říká, že všechny veřejné stavby musejí projít soutěží, a je to prý "sakra znát".
- Sama o sobě je navrhovaná budova zajímavá a moderní, ale každá moderní budova přece nemusí mít rovnou střechu. Je otázka, zda rovná střecha je pro Bělohradské náměstí ta pravá. Pro zamyšlení posílám odkaz na moderní administrativní budovu mezi staršími domy. Ať si každý prosím představí tuto budovu s rovnou střechou. Dobře je to vidět na fotografii č. 3 zleva.


Odpověď :
Vážená paní Perglerová, právě dnes jsme na webových stránkách města zveřejnili celkové tři studie a varianty řešení budovy nového městského úřadu, na kterých je patrné navrhované řešení celého prostoru severní části náměstí. Společně s architektem pracujeme na dalších pohledech a úpravách návrhu řešení, které vyplývají z různých podnětů a návrhů na úpravu řešení. Jakmile budeme mít na stole další materiál, tento samozřejmě opět zveřejníme tak, aby měli lidé další pohledy a návrhy řešení k nahlédnutí a připomínkování.
Děkuji za Vaši připomínku a názor.
Jan Pavlásek, místostarosta

Dobrý den,
jsem na dovolené v zahraničí a bohužel mně nejde otevřít zaslaný odkaz, tak jen doplním informace ke konstruktivnímu dotazu, za který děkuji:
Urbanistickým řešením umístění radnice a celého náměstí jsme se ve spolupráci s architekty hodně zabývali a snažili jsme se, aby nová radnice s náměstím souzněla. Celkové řešení náměstí (zeleň, parkování a další úpravy) bude možné zrealizovat zřejmě až po vyřešení přeložky silnic II. třídy a odklonění dopravy z centra města. Pan architekt Plašil se ale na řešení okolí nové radnice zaměřil a doporučil např. odklonění dopravy ze Třetí strany a tím vytvoření klidového prostoru před budoucí radnicí s vodním prvkem, zelení a parkovacími místy. Dále jsme se shodli na vytvoření dalšího klidového prostoru se zelení východně od budoucí radnice směrem k Javorce ( v místě, kde jsou dnes kontejnery na odpad), kam bude přímý výstup z obřadní místnosti v přízemí radnice.
Nikdy jsem neřekl, že si lidé na novou radnici zvyknou. Naopak, když si pozorně přečtete diskusi na Zdi nářků, zjistíte, že mně tato slova byla vložena do úst skupinou 4 zastupitelů v souvislosti s budovami sokolovny nebo hotelu Grand a já jsem se proti tomu ohradil.
Na budovu radnice jsme nevyhlásili architektonickou soutěž z několika důvodů. Náklady na architektonickou soutěž činí 2 – 2,5 % z předpokládané ceny realizace, u nás by to byl téměř 1 milion korun. Komisi tvoří především architekti, urbanisté a pouze zástupce investora. Zkušenosti z jiných měst jsou takové, že architektonickou soutěž často vyhrává návrh, se kterým se následně neztotožní zastupitelé. My jsme nechtěli supermoderní řešení radnice, ale řešení, která bude „souznít s historickým prostředím města“, jak napsal ve svém hodnocení studie ing. arch. Ježek. Právě o názory dalších architektů jsme se opírali při jednáních s ing. arch. Plašilem, který vyhrál obchodní soutěž na autora projektové dokumentace nové radnice. Jednali jsme a nechali si návrhy p. Plašila posoudit od architektů Janečka a Kutějové (tvůrci projektu rekonstrukce původní budovy v čele náměstí), Ježka, Krtičky, Lattenberga, Kružíka a dalších. Řešili jsme také, zda jít do varianty osové nebo příčné, právě architekti nám dost jednoznačně doporučili variantu příčnou, kterou nyní arch. Plašil rozpracovává (změna vnitřních dispozic, změna umístění vchodu do budovy, atd.). Diskutujeme třeba také o nezvyklém uspořádání oken.
K rovné střeše – právě z diskuse s architekty vyplynulo, že k moderní budově tohoto typu se nehodí sedlová či šikmá střecha. Navíc chceme mít budovu radnice v pasivním standardu (na takové veřejné budovy je možné žádat o až 40 % dotace).
S pozdravem
Ing. Pavel Šubr


MUDr. Vlasta Matoušová 15.2.2017

Jako dávná občanka města Lázně Bělohrad a současná chalupářka mohu říci, že se mi moderní návrh budoucí radnice velice líbí. Jen je třeba pamatovat na to/ a věřím že kvalifikovaní architekti na to pamatují/, že výjezd z náměstí je v tom místě směrem na Bělou u Pecky dost úzký, a pokud se bude stavět, mělo by se to alespoň o pár metrů rozšířit. Jinak milí Bělohraďáci jsem toho názoru, že máte veliké štěstí, že vaše náměstí náměstí má takové možnosti parkování a takový tvar, jaký má. Díky tomu z náměstí nevymizel život, lidé se tam potkávají, pohodlně si nakoupí, mají možnost zajít do několika restaurací. Podívejte se třeba na blízký Dvůr Králové, kde vzniklo krásné zrekonstruované náměstí a v 17 hodin tam život končí, kromě několika akcí za rok/ 1.máj, trhy apod/ tam není nikdo. Dr. Vlasta Matoušová


Odpověď:
Vážená paní Matoušová, děkujeme za Váš názor týkající se návrhu nové radnice našeho města. Co se týče výjezdu směrem na Bělou u Pecky, tak v návrhu řešení je varianta, že celý nový objekt přijde posunout o cca jeden metr od hlavní silnice protínající náměstí a to směrem k řece, čímž vznikne větší rozhledový prostor pro vyjíždění od nové budovy. Co je ale asi hlavní říci je to, že urbanisticky je celý prostor navrhován úplně nově a komplexně. Na stránkách města zveřejníme komplexní návrhy studií nové budovy úřadu s celkovými pohledy a novým návrhem řešení celého okolí. Komunikace, parkovací stání, návrh nové zeleně, nová kašna, chodníky a parčík se vstupem do řeky jako doplnění celé zóny tak, aby byla celkově příjemná a budila dojem klidné části náměstí s návazností z jedné strany na komunikaci, ze druhé pak na řeku a z prostoru od centra náměstí na celou plochu náměstí.
Ještě jednou děkuji za Váš názor a přeji hezké dny.
Jan Pavlásek, místostarosta


Ing. arch. Jarmila Kutějová, Ing. Josef Janeček 8.2.2017

Dobrý den,
poté, co jsme se v posledních dnech seznámili s názory a vyjádřeními k problematice výstavby nové radnice, bychom rádi dodali následující.
Náš názor na optimální řešení realizace nového sídla radnice v současné době jsme vyjádřili již v našem dopise ze dne 21. 12. 2016. Námi zpracovaný návrh na rekonstrukci stávajícího objektu č.p. 28 vznikal za jiných výchozích podmínek, než je tomu v současné době – jiný dotační program, menší stavební parcela než je k dispozici nyní. V současnosti je vypsán dotační program na demolici stávajících objektů a výstavbu veřejných budov v pasivním standardu. Za těchto podmínek volbu novostavby v žádném případě nevnímáme jako zatracení původního návrhu rekonstrukce objektu, ale jako správné řešení jak z hlediska ekonomického, tak architektonického.
S pozdravem
Ing. arch. Jarmila Kutějová, Ing. Josef Janeček


Jaroslav Jirásko 7.2.2017

Dobrý den,
dovolte mi příspěvek k diskuzi kolem radnice. Především chci zdůraznit, že každé současné umění vzbuzuje emoce a dělí obvykle lidi na dva tábory. Já patřím mezi ty, kterým se budova navržená panem Plašilem líbí. Určitě se nenajde taková varianta, která se bude líbit úplně všem občanům, vždy bude diskuze a kontroverze. Konečné rozhodnutí bude na zastupitelích - od toho je máme (opravdu bych nerad, aby se rozhodovalo nějakým všelidovým hlasováním). Významným zdrojem informací by pro ně měly být názory odborníků.
Myslím si, že pan Janeček navrhoval REKONSTRUKCI, proto je ten návrh ve stylu, jaký předložil. Nyní se jedná o NOVOU BUDOVU. Bylo by škoda, aby se v době, kdy architektura dokáže neskutečné věci, promarnila šance na to vybudovat v Bělohradě stavbu, o které se návštěvníkům třeba za sto let bude moci říci, že patří mezi významné ukázky architektury 21. století. Budova kopírující styl počátku minulého století pravděpodobně žádnou díru do světa architektury neudělá.


Jaroslav Jirásko - ředitel ZŠ 7.2.2017

Dobrý den, vážení zaměstnanci technických služeb,
chtěl bych vám všem za základní školu poděkovat za vyhrnování, udržování a kropení ledu během měsíce ledna. Po několika teplých zimách si děti bruslení mohly opravdu užít. Že takový led dá práci, víme všichni, takže moc děkujeme.
Za ZŠ Lázně Bělohrad Jaroslav Jirásko


Odpověď:
Vážený pane řediteli,
velice si vážíme Vašich díků za výrobu a údržbu ledové plochy za sokolovnou. To, že výroba ledu zabere opravdu hodně času a je na ní zapotřebí velkého úsilí, by nám všem mohli potvrdit ti, bez kterých by led nebyl, a sice Jiří Stránský a Miloslav Huťa, kteří byli pasováni na hlavní ledaře bělohradské ledové plochy. Jim dvěma tedy patří velký dík. Já se přidám a i když to chlapi určitě vědí, děkuji jim za všechny bruslaře, kteří ledovou plochu v letošní zimě navštívili, protože bez nich by led nebyl.
Honza Pavlásek, místostarosta.


Jiří Bareš, Jiří Bičiště, Alena Kuželová, Jiří Wagenknecht 2.2.2017

Dobrý den,
rádi bychom tímto reagovali na článek pana starosty, který byl uvedený v Jičínském deníku viz. tento odkaz.

Není nám jasné, kde pan starosta bere jistotu, že zamýšlená stavba bude opravdu v duchu moderní architektury, protože na dané téma došlo na posledním zastupitelstvu k velké diskuzi a někteří zastupitelé jasně naznačili, že by pro projekt navržený panem architektem Plašilem rozhodně nebyli. Studie, kterou pan Plašil navrhl, by měla zatím posloužit pouze jako doplňující materiál k podané žádosti o dotaci na demolici objektu, ne jako samotný návrh objektu nového úřadu.
Studie budovy městského úřadu
Studie rekonstrukce původní budovy
Dovolte, abychom zacitovali pana místostarostu Pavláska tak, jak je uvedeno v zápisu ze zastupitelstva města konaného 21. 12. 2016, odst. 4:" Dnes tady schvalujeme žádost o podání dotace na demolici, ale ne, jak bude vypadat nový městský úřad. To, co je na stole, je prvotní nástřel studie, ne projekt a nikdo nikoho netlačí do toho, že tam tohle bude stát." Soudíme, že by se na dané téma měli vyjádřit i občané, přeci jen rozhodujeme o budově, která bude sloužit hlavně jim a dívat se na ni budou další generace. My sami bychom byli rádi za budovu v klasickém stylu, se sedlovou střechou, která by, dle našeho názoru, nejlépe doplňovala severní roh náměstí a hlavně by vystihovala podstatu našeho malého lázeňského města. Zmiňuji také informaci, že jsme naším jménem podali žádost radě města, aby byly zadány další tři nezávislé studie, které by měly být, dle našeho přání, předloženy veřejnosti. Argument pana starosty, že město nejvíce rozkvetlo v době 30. let, kdy městu vládl funkcionalistický styl, nemůžeme brát vážně, jinak si totiž neumíme vysvětlit, proč nejsou tyto budovy považovány za chloubu města, jimiž Bělohrad prezentujeme na městských brožurách. Prostudováním těchto materiálů zjistíte, že na jejich stránkách ukazujeme architekturu z přelomu 19. a 20. století. Právě z těchto budov vychází i prvotní návrh architekta Janečka na výstavbu nového městského úřadu a který byl současným vedením města zatracen. Pro představu přikládáme diskutované návrhy, aby měli lidé možnost na dané téma vyjádřit svůj názor, ten je totiž prvořadý. Proč stavět opět něco, co kdysi, dle slov pana starosty, vyvolalo u občanů vlnu nevole a také si zvykli (Kellerova vila, hotel Grand...)? My bychom byli rádi za budovu, se kterou se občané ztotožní, ne si zvyknou...

Děkujeme za uveřejnění názoru. Jiří Bareš, Jiří Bičiště, Alena Kuželová, Jiří WagenknechtOdpověď:
Dobrý den,
K dopisu 4 zastupitelů uvedu následující:
1. V příspěvku je napsáno, že v Jičínském deníku byl uveden můj článek, což je zkreslující. Článek v Jičínském deníku napsala novinářka a já jsem ho ani neautorizoval. Určitě bych ho upravil třeba v tom smyslu, že o dotaci na rekonstrukci starého objektu bylo možné žádat cca před 10 lety, nyní je naopak možnost žádat o dotaci (podpora 40 %) pouze na novostavbu moderní veřejné budovy v pasivním standardu.
2. Nikdy jsem neřekl, že funkcionalistické stavby 30. let „vyvolaly vlnu nevole a občané si také zvykli“. Řekl jsem, že v 30. letech vznikly ve městě moderní funkcionalistické stavby (sokolovna, hotely Grand a Janeček, spořitelna, Kellerův dům proti budoucí radnici a další), které vyvolaly diskusi, a že třeba Sokolové, kteří byli vždy nositelé historických tradic, postavili sokolovnu v moderním funkcionalistickém stylu. Dále jsem řekl, že největší diskusi vyvolala stavba hotelu Grand. Ten je i dnes často na pohledech a brožurách o městě.
3. Za nefér považuji větu, že „prvotní návrh architekta Janečka byl současným vedením města zatracen“. Všichni zastupitelé už v prosinci obdrželi stanovisko pana architekta Janečka, které jsem navíc přečetl na prosincovém zasedání zastupitelstva. Pan Janeček jednoznačně doporučuje zbourat stávající dům č.p. 28 a na jeho místě postavit moderní budovu radnice. Konkrétně napsal následující: „a) Stávající objekt je technicky i morálně zcela dožilý a nemá význam uvažovat o jeho rekonstrukci pro účely nové radnice. Toto řešení by bylo technicky nejsložitější a ekonomicky nevýhodné. b) Z našeho hlediska je nejlepší řešení dané situace stávající stavbu zbourat a na uvolněné parcele vybudovat zcela nový objekt, který by optimálně řešil jednak jeho hmotové a polohové začlenění do daného prostoru náměstí a jednak disposiční požadavky na provoz městského úřadu. Architektonicky a historicky nedosahuje stávající objekt takové hodnoty, aby se dalo uvažovat o výstavbě jeho repliky. Naopak architektonicky kvalitní návrh nové moderní budovy radnice a úprav jeho okolí se začleněním řeky Javorky může výrazně zhodnotit tuto část náměstí.“
Pro zajímavost dědeček ing. Janečka byl např. autorem projektu rekonstrukce hotelu Vlach u lázní na dnešní hotel Janeček nebo Kellerova domu s kulatým nárožím proti budoucí radnici.
4. Zveřejněná studie pana architekta Plašila je prvotní záměr, o kterém diskutujeme a budeme diskutovat třena na příštím zasedání zastupitelstva města 8. února. Aktuální studie, přístup architekta Plašila k řešení radnice, ale i celého prostoru severní části náměstí, názory dalších architektů budou zveřejněny také v příštím čísle Bělohradských listů.

Ing. Pavel Šubr, starosta


Petr Šubr 14.1.2017

Dobrý den,
Zdravím Vás ze Smržovky, kde jsou ideální lyžařské podmínky a to jak na běžky, tak na sjezdovky ( 2 vleky s nočním lyžováním).No a právě proto píšu.
Dnes jsem obdržel reportáž Naší televize o zimních radovánkách v Bělohradě.
Starosta (bratr) tam říká "Před několika lety jsme dělali také sjezdovku s vlekem,
několik let nebyl sníh, tak vlek letos neděláme."
Tato informace je dosti nepravdivá a tak si dovoluji trochu informaci poopravit a doplnit.
Vlek(vlastník lyžařský oddíl) na Slíváku stavělo a provozovalo se mnou pár tatínků z Kotykovky.Začalo to r.1995 a končilo 2007.Za těchto 12 let jsme každou zimu alespoň jeden měsíc jezdili a ročně se na Slíváku naučilo základy jízdy z kopce 40 až 50 dětí.Jízdné bylo 20,-Kč na celý den. Za utržené peníze jsme vždy trochu vlek vylepšili, dokonce jsme pátky prodloužily provoz a jezdili s umělým osvětlením a pro děti byl čaj zadarmo. Asi pětkrát se konaly dětské závody ve slalomu,bylo 13 branek a čokoládové ceny.Tak to tenkrát bylo.Vlek jsme dělali my ve svém volnu a ne městský úřad.
Informace,že tři roky nebyl sníh a proto vlek nebude (ikdyž je letos sněhu spousta) je taky zavádějící. Dle mého názoru -Zima teprve začala, tak proč provozuschopný vlek znovu neoprášit jako skůtra na stopy.Vždytˇrekord v délce provozu je 3-tí duben!!!V pěti lidech jsme ho zprovoznili za dopoledne,mám doma ještě nepoužité lano,tak jen sehnat pár ochotných tatínků, kteří se o vlek postarají.
Nebojte se není to práce JE TO RADOST pro Vaše děti!!

SKOL Petr Šubr


Lenka Voňková 11.1.2017

Dobrý den, také bych moc ráda poděkovala všem za přípravu a podporu zimních sportovišť, jak běžkařské trasy, tak kluziště za sokolovnou. Travíme zde společný čas s celou rodinou a přáteli a všem se nám tu moc líbí. Ještě jednou děkujeme moc všem. Voňkovi


Marie Hanzlová 9.1.2017

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, co se podíleli na přípravě krásného běžeckého ski areálu Pardoubek - Brtev. Krásné svezení. Snad nám počasí bude přát a budeme lyžovat co nejdéle. Hanzlovi


Odpověď:
Děkuji za poděkování. Po několika letech, kdy jsme se v Bělohradě na běžkách nesvezli, jsou letos zatím podmínky perfektní. S vytvořením běžeckých stop jsme letos ale měli problém, neboť ve středu přestal fungovat sněžný skútr a objednaná náhradní součástka dorazila v pátek Českou poštou místo do Bělohradu do Rychnova nad Kněžnou. Pracovník Technických služeb města pan Miroslav Čech ale ještě v pátek odpoledne dojel do Liberce pro novou součástku, navečer skútr opravil a pan Jiří Břízek vyjel večer lyžařské běžecké stopy, aby se o víkendu nechalo lyžovat. To poděkování patří tedy hlavně jim. A já bych chtěl poděkovat dalším 2 pracovníkům Technických služeb města – panu Jiřímu Stránskému a panu Miloslavu Huťovi, kteří vytvořili a starají se o ledovou plochu za sokolovnou. Dnes jsme se s nimi domluvili, že bruslení bude i v podvečerních hodinách od 17 do 20 hodin za umělého osvětlení.
Jan Pavlásek, místostarosta


Petr Šubr 9.1.2017

Děkuji za odpovědˇ,
jen ještě malou otázku: V reportáži ČT pan Rožánek říká, že se letos budou v Pardubicích školit také iránští vojenští piloti.Budou tito muži ubytováni také v lázních? V jejich rodných zemích se bojuje a tak je logické, že oproti Hořicím a Nové Pace(kde mají stálou policejní stanici) bude v Bělohradě méně bezpečno a tak by bylo dobré na přítomnost cizích vojáků a muslimských klientů lázní nějak reagovat!
Zažádá město o stálou policejní stanici také pro Bělohrad ?
S pozdravem P. Šubr


Odpověď:
Ahoj Petře, informaci o tom, zda budou v lázních ubytováni další vojáci cizí armády město nemá, tuto informaci by poskytl spíše kompetentní pracovník Lázní Bělohrad a.s. Nemyslím si, že bude v případě ubytování v lázních kohokoli méně bezpečno, ale je to samozřejmě věc názoru. Město nechce nikoho omezovat v jeho podnikání a činit oficiální kroky proti ubytování muslimských klientů v lázních. Je to věc každého jednotlivého podnikatele, koho si do svého ubytovacího zařízení za finanční úplatu ubytuje. Samozřejmě si ale také každý sám musí uvědomit případné následky svého jednání, pokud by v budoucnu došlo k nějakému problému. Více, myslím, nemá smysl tuto otázku rozebírat.
Co se týče stále služebny Policie ČR v Lázních Bělohradě, to je věc jiná. Když v sedmdesátých letech v Lázních Bělohradě přestalo fungovat oddělení tehdy ještě VB, veškeré služby byly přesunuty do Nové Paky. Od té doby je tento trend stejný a i dnes jsou Lázně Bělohrad rajonem obvodního oddělení v Nové Pace. Do doby, kdy bylo vydávání občanských průkazů, řidičských průkazů a cestovních pasů v dikci PČR, byla v Lázních Bělohradě služebna a dvakrát týdně tu byl občanům policista k dispozici. Jakmile ale veškeré evidence přešly do kompetence úřadů s rozšířenou působností, v Lázních Bělohradě přestalo stálé pracoviště Policie ČR fungovat. Od té doby v našem městě policie na stálo není, pouze využívá v současné době služební místnost v Depragu, která je v provozu od roku 2012. Vím o tom, a pamatuji tuto dobu ještě jako policista, že se město Lázně Bělohrad v minulosti opakovaně snažilo do města stálou policejní služebnu přivést, ale toto se nikdy nepodařilo. Pokud mám dobré zprávy, tak se to ani v nejbližší době nepodaří, protože na to nejsou finance a vzhledem k vývoji bezpečností situace u nás ve městě, to prý není ani potřeba. S Policií ČR ale úzce spolupracujeme a vím o tom, že ve služební místnosti v Depragu policie rozšířila své vybavení a má tak větší možnost k jejímu využití. Vzhledem k tomu, že je i plánované posílení početního stavu policistů na OOP Nová Paka, máme slíbeno i výrazné posílení služby v Lázních Bělohradě. Nebudeme tedy mít v našem městě stálou služebnu, ale myslím, že policisty budeme potkávat čím dál častěji.
Děkuji za dotaz,
Jan Pavlásek, místostarosta


Petr Šubr 6.1.2017

Dobrý den,
Na stránkách města byla zveřejněna reportáž Čt o vojenských letcích, kteří jsou ubytováni ve Stromě života, včera jsem se na Čt 24 doslechl,že se u Stromu života a v jeho okolí pohybují ozbrojené policejní hlídky.Mají tyto dvě televizní reportáže nějakou spojitost a neni celá vojenská výcviková "akce" pro klidné lázeňské podkrkonošské městečko tak trochu antireklama?
Děkuji za odpovědˇ. P. Šubr


Odpověď:
Ahoj Petře, ale i ostatní, kteří sledujete současnou situaci v souvislosti s teroristickými útoky. Ubytování letců ve Stromu života s policejními hlídkami, které se pohybovaly v okolí lázeňských hotelů, nemají vůbec žádnou souvislost. Zvýšená činnost Policie ČR přímo souvisí s nedávnými teroristickými útoky, zejména pak s útokem, ke kterému došlo v pondělí dne 19.12.2016 v Berlíně. Bezpečnostní složky státu přijaly opatření, které spočívalo ve zvýšené aktivitě hlídek v terénu a to především v místech, kde je předpoklad shromáždění většího počtu lidí. U nás v Lázních Bělohradě jsme mohli zaznamenat největší opatření v noci z 31.12. na 1.1., kdy byl v prostoru před Stromem života k vidění ohňostroj a byl zde předpoklad, že se zde bude pohybovat více lidí najednou. Proto Policie ČR, ve spolupráci s městem, z důvodu bezpečnosti, provedla v době od 23:00 do 01:30 hod. preventivní bezpečnostní opatření, aby zabránila případnému pokusu o nějaký útok na naše občany a hosty lázní. Další opatření související s danou věcí, spočívala ve zvýšeném dohledu Policie ČR v našem městě, když jsme si mohli všichni povšimnout skutečnosti, že se nám po městě prakticky každý den pohybuje hlídka Policie ČR. Já osobně tento fakt vnímám velmi pozitivně a to nejen z důvodu prevence proti terorismu, ale hlavně z důvody prevence na úseku veřejného pořádku a páchání trestné činnosti.
Děkuji za dotaz,
Jan Pavlásek, místostarosta


Oldřich Majer 4.1.2017

Chci se zeptat proč se v Bělohradě neudělá nějaká běžecká dráha? V poslední době potkávám mnoho běžců, kteří jsou ohrožením pro řidiče.


Odpověď:
Dobrý den,

nevím, co si představujete pod běžeckou dráhou. Atletický ovál je na sportovišti za základní školou, rekreační běžce ale neláká běhat na atletickém ovále, nýbrž v přírodě. V Bělohradě přitom máme ideální podmínky pro běhání např. v Bažantnici a jejím okolí, v Hůře nebo i na jiných klidných místech. Potvrzují mně to různí návštěvníci Bělohradu, kteří jsou z podmínek pro rekreační běhání v Bělohradě nadšeni.
Pro zajímavost v současné době jednám s organizací Mattoni FreeRun (mimo jiné organizátor pražského maratonu) o vytvoření pětikilometrové běžecké trasy s centrem zřejmě v Bažantnici (pokud bude souhlasit a.s. Lázně Bělohrad), která by byla certifikována Českým atletickým svazem. Podobné trasy vznikají po celé republice a cílem je podpora zdravého životního stylu, umožnit běžcům sportovat na bezpečných tratích a také se podívat na zajímavá místa v České republice.

S pozdravem
Ing. Pavel Šubr, starosta


Zdenek 3.1.2017

Dobrý den,
pro Bělohrad by bylo jedině dobře, kdyby byly herny zakázány. Doma ať každý dělá co chce.. Nevymlouvejte se na 2 miliony Kč pro město, hrajou tu chudáci a Vy to podporujete!


Odpověď:
Dobrý den,
na dotaz ohledně zákazu sázkových her v Lázních Bělohradě jsem dnes již odpověděl. K těm 2 milionům – pro město to nejsou zanedbatelné peníze, které využívá na podporu sportu a kultury. Věřím, že přerozdělování finančních prostředků z odvodu z výherních hracích přístrojů a loterií ze strany státu nebude do budoucna závislé na tom, zda jsou ve městě zakázány herny nebo ne. Pro zajímavost, naše město získalo za leden až listopad 2016 z těchto odvodů 2.280.000 Kč.

S pozdravem
Ing. Pavel Šubr, starosta


Tereza 3.1.2017

Dobry den pane starosto, dekuji Vam za Vas cas, bohuzel nikoliv za Vasi odpoved, protoze na moji jedinou otazku jste neodpovedel, zkusim tedy na konci jeste jednou.
Vzdy jsem si Vas vazila a take vzdy Vas volila, nicmene jste zde jenom shrnul nejake obecne veci, mnohe nepravdive, ci alespon zavadejicim zpusobem.
Napr. Horice, ktere jste chybne zminil, maji plosny a naprosty zakaz heren s tim, ze se herny definitivne rusi tak, jak maji povoleni od MF CR. Vetsina heren jiz skoncila,( mela povoleni do 12/2015, ci konce roku 2016) posledni herna ma povoleni do 31/12/2017 a ta skonci tedy letos take.
Dale-jestli nekdo provozuje "cerny hazard", tak to neni omluva, ci ospravdlneni, nybrz prace pro OCTR a nasledne pro soud. Cili Vase vysvetleni, "...ze by se stejne hralo dal, ale v hernach cernych..." nemuzete verim myslet vazne. ( povolme kradeze, protoze krast se bude stejne, ci nechme doma lidi varit pervitin, protoze zadny zakaz nic nevyresi...)
Take zrejme velmi dobre vite, ze od vcera, tedy od 1.1.2017 vstoupil v platnost novy zakon, kdy provozovani hazardu bez povoleni, vc. tzv. kvizomatu, ktere jste zminil, je zavazny tr.cin s vysokou sazbou a tudiz se jiz tato "klicka" nebude pouzivat.
Diky za Vase shrnuti a zeptam se Vas pane starosto jeste jednou: Pripravuje stavajici Rada Mesta a Zastupitelstvo, nejakou vyhlasku o zakazy hazardu, po vzoru vsech sousednich mest, v LB? Pokud ano, v jakem horizontu a v jake podobe?
Dekuji jeste jednou, T.Odpověď:
Dobrý den,

děkuji za Váš názor, díky kterému jsem si prošel obecně závazné vyhlášky o provozování sázkových her v některých městech. Musím se omluvit za Hořice, skutečně v září 2015 tam zastupitelstvo města schválilo OZV o zákazu provozování sázkových her. Na webu města ale stále mají také OZV ze září 2014, na základě které město Hořice omezilo počet míst, kde mohou být provozovány sázkové hry, na 10. Provozování sázkových her zakázalo v letech 2015 a 2016 mnoho dalších měst. V Bělohradě jsme v roce 2011 omezili počet míst s možností provozovat sázkové hry na 2. I na základě Vašeho mailu jsme nyní začali připravovat OZV o úplném zákazu provozování sázkových her ve městě. Vzhledem k novému zákonu o loteriích musíme nechat tuto obecně závaznou vyhlášku zkontrolovat pracovníky ministerstva vnitra, takže nyní nedokážu říct, zda vyhlášku stihneme předložit na zasedání zastupitelstva města v únoru nebo v dubnu 2017.
V této souvislosti jsem obdržel i dotaz, že částka 2 miliony Kč, kterou získává naše město z výtěžku z loterií, je obrovská a kolik Kč musí v Bělohradě lidé prosázet. Tato částka není výtěžek ze sázkových her v Bělohradě, ale město ji dostává jako podíl z výtěžku z loterií (včetně Sazky, Fortuny, Tipsportu, Synotu, atd.) od státu. O tom, jak by měl stát tento výtěžek rozdělovat, se diskutuje. Myslím si, že nyní masový a výkonnostní sport nejvíce podporují města a obce, takže by jim měl tento výtěžek zůstat nebo být kompenzován jiným příjmem (např. vyšším podílem na sdílených daních) bez ohledu na to, zda zakázaly na svém území provozování sázkových her nebo nezakázaly. Mám obavy, že pokud bude výtěžek z loterií rozdělovat do sportu ministerstvo školství, nedostanou se až do jednotlivých tělovýchovných jednot a sportovních klubů, které je nejvíce potřebují.
I z tohoto důvodu nepřistoupilo plno měst k úplnému zákazu hazardu, protože by dle současného systému o podíl na výtěžku z loterií přišlo.

S pozdravem
Ing. Pavel Šubr, starosta


Tereza 30.12.2016

Dobry den,
chtela bych se Vas zeptat, pane starosto, jelikoz vsechna okolni mesta ( NP, Horice, D.Kralove, Jicin, Miletin) a taktez vetsina lazenskych mest ( L. Bohdanec, Teplice, Marianske lazne, z casti Podebrady) jiz maji nejaky cas obecne zavaznou vyhlasku o zakazu provozovani hazardu, chcete-li heren, zda-li nase mesto take konecne neco podobneho pripravuje.
Tedy, zda-li se i my v Belohrade konecne dockame neceho takoveho? (zakaz heren, omezeni oteviraci doby apod)
Dekuji za odpoved


Odpověď:
Dobrý den,
o problematice úplného zákazu hazardu se hodně diskutuje. Ve městech, kde hazard zakázali, mají problémy s černými hernami, případně s používáním tzv. kvízomatů. Je také prokázáno, že po omezování počtu heren ze strany měst se stejně hraje dál a navíc ve větším rozsahu třeba na internetu, není ani problém dojet hrát do měst, kde jsou herny povoleny. V našem městě jsou povoleny pouze 2 herny a vyhláškou města je zakázán vznik nových. Podobně tomu je v dalších městech, myslím, že třeba v Hořicích. V minulosti jsme v našem městě často řešili problémy spíše s rušením nočního klidu a výtržnostmi, které z provozu heren vyplývaly. Nyní má navíc jedna herna časově omezený provoz a je v ní zrušen bar. Dalším faktorem, proč naopak některá města úplně neruší herny, je příjem z výtěžku z loterií. Ten získávají pouze města, která herny nezrušila. Pro naše město jde o roční příjem cca 2 miliony Kč, díky němuž můžeme výrazně podporovat třeba kulturu a sport. Ministerstvo financí už několikrát informovalo, že výtěžek z loterií bude rozdělován jinak a městům bude navýšen příjem z rozpočtového určení daní, ale zatím se tak nestalo.

S pozdravem
Ing. Pavel Šubr, starosta


Kristyna 14.12.2016

Dobrý den, prosím vás kdo je zodpovědný za to aby na náměstí byl správný jízdní řád? Autobusový je neplatný a přesto tam stále je.
Děkuji, Kristýna


Odpověď:
Dobrý den, jízdní řády na označovacích autobusových stáních mění dopravci. Tabuli na zdi u bankomatu vyměňuje město. V pondělí, odkdy platí nový jízdní řád, byla tabule po 12,30 hod. sundána, aby lidi nemátly původní odjezdy.
Velkou závadou je, že dopravci jsou schopni dát městu podklady pro změnu odjezdů nejdříve den po zveřejnění na označovacích stáních. V tomto případě v úterý 13. 12. 2016. Nyní bude minimálně týden trvat výroba nové tabule.
PS: je úterý 13. 12. 12, 30 hod. a podklady zde ještě nejsou.
14:37 Po dotazech na Královéhradecký kraj - odbor dopravy a firmu Oredo jsem zjistil následující: Kraj má informace pouze o regionálních dopravcích. Spoje např. Praha - Janské Lázně má v gesci OREDO. Oredo má bohužel informace pouze od některých mimoregionálních dopravců a ani oni nejsou schopni dodat veškeré informace. Zatím jediný, kdo nám v minulosti pomohl, je ing. Josef Hanzlík z firmy BUS LINE, který posháněl všechny podklady a z toho sestavil odjezdník z Lázní Bělohradu. Bohužel podle informace zaměstnanců odboru dopravy Královéhradeckého kraje se mu to nepodaří dříve, než týden po spuštění nových jízdních řádů. Nezbývá nic jiného než počkat.

S pozdravem
Ladislav Stuchlík


Občan 7.12.2016

Zajímalo by mě kdo je podle Vás více nebezpečný, zda uprchlik z islámské země či turista, který se domu rád vrací.
Za mě to je druhá možnost, u uprchlíka je větší pravděpodobnost, že s fungováním státu, ze kterého pochází nesouhlasí (pokud to není tzv. dvojí agent)
Těžko očekávat od občana Saudské Arábie, která praktikuje šárii, ústava vychází z koránu (který mimo jiné hlásá že lhát nevěřícímu je dobrý skutek), že se zde bude chovat dle českých zákonů.
Dotaci 150 milionu na stavbu hotelu za 300 milionu považuji za ostudnou, nevšiml jsem si, že by místní hoteliéři a restaurateři dostali takovouto podporu. A je úplně jedno zda to platila ČR či EU, ve výsledku to je jedno.
Nevěřím, že toto zde uveřejníte, ale budu doufat, snad i s věcnou reakcí.


Vojta Vohralíková 5.12.2016

V rejstříku ekonomických subjektů jsou členy představenstva Shaikh Isa Khalid Abdulla Al Khalifa (24), Ali Khalifa Juma Khalifa Al Noaimi (27) a Shaikh Khalifa bin Khalid Bin Abdulla Al Khalifa (29). Zatím ale lázně jsou snad stále české i když ...


Odpověď:
Dobrý den,
kdo je členem orgánů společnosti najdete opravdu v rejstříku ekonomických subjektů. Čísla v závorce neznamenají akcionářský podíl, ale číslo zápisu. Pokud chcete bližší informace, obraťte se přímo na vedení Lázně Bělohrad, a.s.

S pozdravem
Ing. Pavel Šubr, starosta


Petr Šubr 4.12.2016

Dovolte mi ještě malý doplněk k mému příspěvku- Mám kamaráda, který zažil osobně válku v dalekém Afganistánu, kde měl funkci obranného odstřelovače. O víkendu jsem mu volal a zeptal jsem se, jestli někteří naši vojáci ( třeba velení) bydleli v hotelích společně s nic netušícím civilními klienty tak jako Afgánci u nás ve Stromě.Řekl,že velitelé bydleli s mužstvem v chráněném prostoru daleko od civilního obyvatelstva.Shodli jsme se,že zdraví vojáci mají spát v kasárnách a pacienti v lázeňských hotelích!!!
Totˇvše a děkuji za zveřejnění mého názoru.
S pozdravem Petr Šubr


Petr Šubr 1.12.2016

Dobrý den,
dovoluji si přidat svůj názor k diskuzi ohledně příspěvku pana Stejskala.
Protože jsem občan Bělohradu,tak jsem také obdržel "mail",který je zkreslený, jeho obsah je nepravdivý a jeho text poškozuje naše pěkné městečko.
Po přečtení názoru paní Černé a pana Jiráska musím reagovat.
Paní Černá oproti Vám jsem ve Stromě života pracoval, absolvoval jsem školení zaměstnanců specialistkou na arabskou kulturu.Paní nám vysvětlovala,že dle arabských pravidel je žena méněhodnotná než muž.Arabské cestovní kanceláře popisují Česko jako zemi volných sexuálních mravů,takže mladí Arabští klienti si rádi pohladí nebo poplácají české ženy(hlavně blond) pracující v hotelu.
V létě jsem potkal u Stromu malou holčičku a ta mi se strachem v očích říkala,"Pane pozor jsou tady bubáci".
Takže paní Černá proč se mají české ženy ve své rodné zemi nachávat oplacávat a děti se bát?

Jardo oproti Tobě jsem na vojně sloužil u jednotky s vysokým stupněm utajení.
Všichni jsme po přísaze podepsali " Mlčenlivost".O výcviku afgánských vojáků a jejich ubytování ve Stromě ale ví celá republika.Jednou večer jsem si sednul na lavičku na Pardoubku a sledoval pohyb mladých vysportovaných agentů s vysílačkama v uších a pistolema u pasu.Ti tam hlídali,aby na afgánské vojáky někdo nezaútočil.Co když ale někdo opravdu zaútočí-a ne na Pardoubku ale třeba na fotbalovém hřišti nebo v posilovně.
Ubytování afgánckých bojovníků, odtučňování Bahrajnců a Saudů je asi velký kšeft, ale má to klidný Bělohrad zapotřebí.
Mě se to nelíbí!!!!

S pozdravem Petr Šubr


Nájemník 30.11.2016

Dobrý den,
nezasloužilo by si toto "Záměr č. 14/2016 prodat výběrovým řízením č. 2 - Tyršova ulice pozemky v kú. L. Bělohrad" trošku více pozornosti? Je to po cca 10 letech relativně slušná nabídka pozemků od obce. Například hezký banner nahoře ve všech stránkách webu lazne-belohrad.cz by byl adekvátní. Né každý čte každý týden úřední desku, i když já to na vaše doporučení léta dělám, ačkoli teď už jen ze zvědavosti. Takto je šance, že si toho všimnou jen nekteří. Nevím tedy zda to je záměr či jen běžný přístup bez jiných postranních důvodů.


Odpověď:
Dobrý den pane nájemníku,
prodeji pozemků můžeme udělat větší propagaci nebo je třeba prodávat prostřednictvím realitní kanceláře. Asi bychom dosáhli i vyšší ceny. Původně jsme ale chtěli při prodeji pozemků zvýhodnit občany Bělohradu a tyto stavební pozemky (kromě 6 pozemků v Tyršově ulici prodáváme také 5 pozemků v Brtvi – záměr č. 13/2016) nabídnout pouze občanům s trvalým bydlištěm v našem městě. Po konzultaci podmínek prodeje s auditory hospodaření města z krajského úřadu nám bylo řečeno, že prodej nesmíme tímto způsobem omezit, neboť by šlo o diskriminaci a prodej by mohl být zneplatněn. Pozemky tedy může koupit každý, kdo uspěje ve výběrovém řízení. Rada města zvolila postup, který je v souladu se zákonem o obcích, tedy že prodej je zveřejněn na úřední desce města. S občany z Bělohradu, kteří se o stavební pozemky zajímali, jsme byli v kontaktu a na připravovaný prodej je upozornili. Samozřejmě můžeme udělat prodeji těchto stavebních pozemků větší reklamu, možná pak ale budete překvapeni, kdo pozemky koupí.

S pozdravem
Ing. Pavel Šubr, starosta


Jaroslav Jirásko 30.11.2016

Dobrý den,
přidávám se k diskuzi ohledně příspěvku pana Stejskala. Domnívám se, že se ona slátanina na webu města nemá vůbec objevit. Když pominu nenávistnou povahu celého příspěvku a urážlivé výrazy (slimáci - uprchlíci), míchá pan Stejskal alias Jiří Kašpar dohromady uprchlíky, klienty lázní, arabského šejcha, do toho pan starosta afgánské piloty (prověřená elita z Afghánistánu). Je asi zbytečné tady něco vysvětlovat. Mělo by ale platit, že nenávistné příspěvky se nevyvěšují (viz záhlaví "Zdi nářků") a měly by se dodržovat základní evropské principy - což je mimo jiné právo volného pohybu a právo na náboženské vyznání. Arabské ženy se zahalenými tvářemi chodící po našem městě neohrožují svobodu nikoho z nás. Zvláštní je, že arabská žena s černým šátkem na hlavě tolik pobuřuje, ale opilí mladiství se satanistickými symboly nechávají pana Stejskala a další v naprostém klidu. Jde tu stále jen o jedno - hrát na strunu české islamofobie a strachu vycházejícího z neznalostí. A v Bělohradě se k tomu přidává patologická nepochopitelná nepřejícnost ke všemu, co souvisí s lázněmi. K tomu by ale web Města Lázně Bělohrad sloužit neměl. Jaroslav Jirásko


Odpověď:
Dobrý den,
pokud by šlo o mail, který by přišel pouze na Zeď nářků, tak bych ho zřejmě nezveřejnil. Vzhledem k tomu, že je přeposílán a koluje mezi lidmi (sám ho neustále dostávám z pro mě neznámých mailových adres a od neznámých lidí) a na „situaci“ v Bělohradě se mě stále někdo ptá, považoval jsem za správné na něj odpovědět. Vše bylo asi tak, že autorem mailu byl letos na jaře nějaký p. Kašpar, který ho poslal na různá místa (předseda vlády Sobotka, Okamura, Veleba,…) a od něho jsem ho dostal poprvé i já. Další lidé (a vůbec nejde o lidi z Bělohradu a okolí), kteří ho také dostali, ho přeposlali dál a mail se tak šířil jako lavina. Zhruba od září ho dostávám stále častěji, často i s velice drsnými dodatky. V říjnu jsem byl např. na srazu od vysoké školy a na mail a situaci v Bělohradě se mě ptali i spolužáci. Jeden člověk, kterému jsem napsal, že jeho mail předám policii, se mně dokonce následně omluvil a řekl, že „o Bělohradě nic neví, ale mail už dostal po několikáté, tak na tom musí něco být“. Další člověk podepsaný jako Stejskal pak tento zmatený mail (prodej zámku spojuje rovněž s lázněmi) zaslal na naši Zeď nářků. I proto si myslím, že je správné na podobný mail reagovat.
S pozdravem
Ing. Pavel Šubr, starosta


Milena Černá 28.11.2016

Pane starosto,
moc Vás prosím, nenechte šířit takové strachy z lidí jiné barvy pleti a jiného náboženství v Lázních Bělohradě, kde žijí lidé, kteří neznají Listinu lidských práv a svobod, ani tzv. antidiskriminační zákon, který je u nás v platnosti. Jejich emoce jsou nakažlivé, sama to pozoruji při rozhovorech i s lidmi, které považuji za sobě blízké. Osobně si myslím, že se do těchto nářků promítá řevnivost vůči Stromu života, jeho klienti jsou trnem v oku obyvatel Lázní Bělohradu, ať mají jakoukoliv barvu pleti. Pobavilo mne, že autor příspěvku dokáže posoudit, zda žena či muž jsou zdraví nebo nemocní. Chcete snad zakázat, aby tito "jiní" nesměli ven z lázeňského komplexu? Pane starosto, nevyprávějte o "afgánských vojácích", když sám neznáte detaily. Postavte se proti těmto ubohým řečem rezolutně a odvážně.


Odpověď:
Dobrý den paní doktorko,
tento mail (v různých úpravách a často ještě s tvrdšími reakcemi) jsem obdržel na mou mailovou adresu od letošního léta zhruba 20x. Od léta mně rovněž telefonují a píší různí lidé, co se to v Bělohradě děje. V létě před tenisovým turnajem žen mně kdosi volal, zda je vůbec v bělohradské Bažantnici pro mladé ženy bezpečno, na situaci v Bělohradě se mě ptali lidé z vedení Královéhradeckého kraje, ze Sdružení lázeňských míst, kolegové starostové, novináři z různých médií, kamarádi sportovci, ale i pro mě neznámí lidé, atd. Vím, že tento mail se šíří jako lavina a je dokonce zveřejněn na některých webových stránkách. Když přišel dotaz na naši Zeď nářků, váhal jsem, zda ho zveřejnit. Za nejlepší ale považuji nenechat bez vysvětlení podobné fámy a smyšlenky dále šířit, ale odpovědět na ně. Samozřejmě by bylo nejjednodušší dotaz smazat, ale šířil by se dál bez odpovědi a vysvětlení. Proto jsem situaci popsal ze svého pohledu. Reakce jsou různé – na jedné straně nesouhlasné, proč jsem dotaz zveřejnil, na druhé straně souhlasné, neboť lidem z různých koutů naší země konečně někdo vysvětlil, že situace v Bělohradě není taková, jak je v mailu popsána.

S pozdravem
Ing. Pavel Šubr, starosta


František Stejskal 21.11.2016

Dobrý den,
dnes do mé e-pošty přišla zpráva o prodeji zámku.Níže uvádím text dopisu.Můžete prosím reagovat?Děkuji.
Předmět: Lázně Bělohrad - mají nového majitele !
K tomuto tématu jsem chtěl upřesnit, že s tím nic nenaděláme. Před chvilkou jsem přes SKYPE komunikoval s mladším synem, co momentálně žije v Bahrajnu a ten mě sdělil, že chodí hrát tenis s kamarádem šejka Kalifa a ten koupil lázně Bělohrad, a tím pádem si tam může pozvat své kamarády!!!!
a tak psát Velebovi nebo Zemanovi je naprostá blbost. Lázně byly dlouho na prodej a to, že u nás o ně nikdo neprojevil zájem, je velká škoda, ale teď už s tím nejde nic udělat!!!
V malebném Podkrkonoší, kde v klidu žijeme, je stejně malebné městečko Lázně Bělohrad s novorenesančním hotelem na náměstí a s Lázeňskou péčí pro lidi s nutností rehabilitace pohybového ústrojí. Je u toho i rozkošný park s prameny železité vody, zvaný "Bažantnice".
Při návštěvě své sestry, kantorky soukromého gymnázia v důchodovém věku, která rehabilituje endoprotézní kyčelní kloub, jsem na společné obchůzce parkem potkal nemalý počet zcela zdravých muslimských dvojic, kde ženy byly v černých halábech s plně zahalenými tvářemi burkou, s dvojicí očí, se kterými když se setkal můj tázavý pohled, ukázalo se, že k silné nelibosti jejího muslima.
Sestra mi sdělila, že v nejbližších dnech je bude v lázních "obšťastňovat" další třicítka zdravých mladých muslimů, ale sólo. Někdo je sem poslal. Nikde jsme o tom neslyšeli že tam jsou.
Soukromé fitcentrum pak řeší problém, že bude muset zdarma poskytovat své služby, ale pouze pro muslimy.
Celý park o rozloze více než 10-ti hektarů střeží dva sekuriťáci, procházející se zvolna Bažantnicí.
Nikdo v městečku se neodváží proti tomuto stavu ani pípnout. Kde dál ještě jsou, aniž by to lidé věděli?
Po českých venkovech se rozlézají potichu slimáci utečenci.
Nikdo nic netuší....Vážení, co bych v tuto chvíli mohl doporučit, ještě těm několika málo zodpovědných politiků, za které Vás považuji, je zajistit především výměnu obsazení mainstreamu ve veřejných mediích. V ohrožené zemi nesmí být trpěna zfašizovaná protinárodní pátá kolona, řídící masy v cizím zájmu. Uvažujte, spojte se, přemýšlejte, máte odpovědnost - my se bojíme, lidé se bojí a hrbí se níž a níž.
Až budeme na kolenou, kdo povstane? Volby dnes vyhrává ten, kdo má media.
Ve školkách v Hradci Králové již malinké děti se musí učit o Islámu!!
Toto plíživé ohýbání lidí nepamatuji ani za nejhorší normalizace 1971-85, kdy jsem kolportoval a rozmnožoval z NDR zakázanou literaturu.
S pozdravem Jiří Kašpar


Odpověď:
Dobrý den,
podobnou mailovou zprávu jsem dostal už několikrát z různých zdrojů a vím, že se šíří internetem. Skutečnost je taková, že bělohradské lázně (Lázně Bělohrad, a.s.) asi v roce 2007 začaly připravovat stavbu nového lázeňského resortu Tree of Life. Při zvyšování základního kapitálu Lázně Bělohrad a.s. koupila akcie této společnosti společnost, v níž mají podíl občané Bahrajnu, kteří tak získali v lázních podíl. Díky tomu se v Lázních Bělohradě postavil jeden z nejmodernějších lázeňských komplexů v republice.
V poslední době lázně nebyly na prodej, jak uvádíte, ke změně majitelů lázní také nedošlo a lázně nebyly prodány. Prodej zámku ze strany města českému investorovi nemá s lázněmi a jejich majiteli nic společného.
Od roku 2009, kdy byl nový lázeňský resort Tree of Life uveden do provozu, do něho jezdí i klienti z arabských zemí. V letošním roce (v létě) byl jejich počet vyšší než v letech minulých, bylo zde i poměrně dost žen, které se pohybovaly po městě a jeho okolí v burkách. Nezaznamenal jsem ale žádný problém mezi arabskými klienty lázní a občany města.
Letos je v lázeňském resortu Tree of Life ubytováno také cca 25 vojáků z Afghanistánu, kteří se cvičí na letce na českých letištích. Detaily nevím, jen jsem si všiml, že se kolem nich opravdu pohybují 2 příslušníci ochranky. Ani s těmito mladými muži nejsou ve městě problémy. Vím, že občas chodí hrát fotbal a že se ptali starosty Sokola, zda by mohli využívat posilovnu, která je právě v sokolovně. Nejde ale o soukromou posilovnu a ani ji nechtěli využívat zdarma.
Pro někoho určitě není příjemné potkávat zahalené Araby a Arabky třeba v místních parcích, kde v rámci programu absolvují lekce „nordic walkingu“. Jejich přítomnost ve městě je samozřejmě předmětem diskusí mezi občany, a ne všem se arabská klientela v místních lázních líbí.
To je zhruba popis situace kolem místních lázní a jejich arabské klientely, jak ji vidím já.
Pavel Šubr - starosta


Vlastimil 15.11.2016

Dobrý den. Chci se zeptat jestli se bude vzniklý problém s rušením televizního signálu díky LTE řešit hromadně městem a nebo musí každý jednotlivec kontaktovat ČTÚ sám. Díky


Odpověď:
Dobrý den pane Vlastimile,
vzniklý problém by si měl dle mého názoru řešit každý sám. Město nemá představu o tom, koho se daný problém týká a ČTÚ, myslím, udělá patřičné kroky i na základě podnětu jednotlivců. Pro lepší vysvětlení ještě přikládám odkaz na zveřejněnou informaci (http://www.lazne-belohrad.cz/problemy-s-prijmem-televizniho-signalu/) a daném problému s tím, že jsme poskytli jednotlivým občanům návod na to, jak problém vyřešit. Nenabízíme vyřešení problému z naší strany. Děkuji za pochopení.
Jan Pavlásek, místostarosta


Jana 11.11.2016

Vážený pane starosto,
chtěla jsem se optat kolik finančích prostředků přibylo do rozpočtu města z černých staveb. Dle stavebního zákona § 179 písmeno c) lze stavebníkovi uložit pokutu do 1 0000 000 Kč. Každý, kdo zahájí stavbu bez povolení stav.úřadu musí s touto pokutou počítat a jestli-že je ani tato sankce neodradí (zřejmě mají dost peněz), měla by tedy být vymáhána v plné výši. Např. u hřiště v HNVsi se rýsuje novostavba zřejmě bez povolení, protože každý stavebník, který si projde všemi souhlasy a povoleními si hrdě vyvěsí stavební povolení na viditelném místě. Pevně věřím, že dohlédnete na to, aby se nabízené finance z černých staveb dostaly do městského rozpočtu ku prospěchu všech občanů LB. Děkuji.


Odpověď:
Stavební úřad Městského úřadu Lázně Bělohrad vybírá za přestupky a delikty pokuty od roku 2013, jednalo se o 11 případů, za které bylo vybráno celkem 89.000,- Kč. Zpravidla se jednalo o stavby provedené bez stavebního povolení, v jednom případě o stavbu provedenou v rozporu s vydaným stavebním povolením. V současné době je v řízení 7 obdobných případů nepovolených staveb, na které se bude vztahovat řízení o přestupcích. Výše udělené pokuty je v pravomoci stavebního úřadu, měla by se odvíjet od závažnosti přestupku, přestupky obdobného charakteru jsou pokutovány ve stejné výši. Udělovaná výše pokuty se většinou pohybuje při dolní hranici sazby. Domníváme se, že pokuta za přestupek by neměla být pro stavebníka likvidační, měla by mít spíše výchovný charakter, aby k přestupkům nedocházelo opakovaně. Pokud bychom udělovali pokuty podle představ pisatele, tak by asi nastal dost velký problém s jejich vymáháním, a na území našeho města by se začaly množit rozestavěné stavby stavebníků, kteří by neměli prostředky na jejich dokončení. Nemyslíme si, že to by bylo nejvhodnější řešení, do dnešního dne byly všechny udělené pokuty uhrazeny a nepovolené stavby byly dodatečně povoleny. Takže o tom, která z cest je správná, bychom mohli polemizovat.
Zmíněná novostavba u hřiště v HNV byla skutečně zahájena bez stavebního povolení, práce na ní byly bezodkladně zastaveny. Stavební úřad zahájí řízení o odstranění stavby, přičemž stavební zákon dává stavebníkovi možnost požádat o dodatečné povolení stavby. Na tuto stavbu se bude vztahovat i řízení o přestupku či deliktu.

Alena Zahradníková, vedoucí stavebního úřadu MěÚ


Tomáš Vais 26.10.2016

Dobrý den,
chtěl jsem se zeptat na situaci v ulici Jínova v úseku Macharova-Tyršova, která se od otevření hotelu Tree of Life zasadě zhoršila. Během celého roku zde parkují auta zaměstnanců a hostů lázní, kteří ulici vyhledávají jako bezplatnou alternativu parkování při návštěvě lázní. Zásadní problémy jsou dva.
Za prvé auta zaberou celou ulici v daném úseku a znemožňují parkování místních rezidentů. Prakticky každý den člověk řeší zda zaparkuje před vlastním domem, ani sjezdy na vlastní pozemky nejsou řešením z důvodu bezohledného parkování před branami. Dále z důvodu více rodin v domech a aut na jednu rodinu jedno parkovací místo na vlastním pozemku není řešením.
Z druhé z důvodu chybějící kanalizace silnice v tomto úseků dochází díky frekventovanému stání na zelení k devastaci zeleně a jarních/podzimních měsících musí místní rezidenti řešit jak se dostat do vlastního domu,aniž by potřebovali holinky. O estetickém působení ulice ani nemluvě. Děkuji


Odpověď:
Dobrý den,
problém parkování hostů a zaměstnanců lázní v ulicích kolem lázní řešíme poměrně často. Někde jsme umístili značky zákaz zastavení, podle zákona se ale nesmí parkovat ani na veřejné zeleni – čili na zeleném pruhu mezi komunikací a chodníkem nebo komunikací a plotem a samozřejmě před vjezdy k nemovitostem. V případě problémů zveme Policii ČR, za stěrače parkujících aut dáváme upozornění o porušení zákona. Často jsou však parkujícími místní občané nebo majitelé nemovitostí, kteří by měli parkovat na svém pozemku. Zaměstnanci lázní zase mohou bezplatně parkovat na parkovišti u Stromu života, ale často raději docházejí ze vzdálenějších ulic, kde mají problém zaparkovat a navíc porušují zákon. Problém je opět v mezilidské slušnosti nebo bezohlednosti.
Co se týče vzhledu této části Jínovy ulice, také mně vadí její stav. Proto jsme cca před 2-3 roky chtěli plochu mezi komunikací a plotem upravit a udělat její provizorní zpevnění a zlegalizovat tak parkování. Místní občané (hlavně váš otec) s tím ale nesouhlasili. Vybudovat zde chodník nebo vydlážděné parkovací stání a úsek odvodnit dešťovou kanalizací ale zatím nemůžeme, protože ČEZ zde připravuje zrušení betonových sloupů a kabelizaci elektrického vedení (i v části Macharovy ulice). K němu chce město přiložit veřejné osvětlení, které je nyní právě na betonových sloupech. Tato akce je podle posledního jednání se zástupci firmy ČEZ naplánována na roky 2018 nebo 2019. Potom zde město vybuduje odvodnění a chodník nebo parkovací stání. Budovat zde nyní chodník by nemělo význam, protože při kabelizaci elektrického vedení by byl prakticky celý opět rozkopán. S Technickými službami se nyní domluvíme alespoň na úpravě plochy zeminou, ale během pár dnů bude její stav stejný, jako je teď.

S pozdravem
Ing. Pavel Šubr, starosta


Jana Ponikelská 26.10.2016

Dobrý den,chtěla bych se optat zda se uvažuje o zprovoznění promítání filmů a pohádek v našem malém městečku?Děkuji za odpověď Jana Ponikelská

Dobrý den,
bohužel, naše technologie neumožňuje promítat v současném elektronickém formátu. Filmy na klasickém 36 mm pásu byly zrušeny a nelze je vypůjčit. Máme pouze možnost promítat v DVD formátu z malého promítacího zařízení, jaké je např. ve školách. Pokud by byl zájem, toto by bylo možné, ale s klasickým kinem to nelze srovnávat. Je tu však výhoda mobility a je možné promítat např. přímo ve školce, pokud o to projeví vedení MŠ zájem.

S pozdravem
Ladislav Stuchlík


Jana Moudrá 14.10.2016

Vážený pane starosto,

k popisu situace v Uhlířích kolem nemovitosti č.p. 3 , jak ji popisuje pan Čestmír Vorel se plně připojuji.
Jenom dodávám, že nás, chalupáře z č.p. 7 ,obtěžuje i hluk do pozdních
nočních hodin (sekání trávy, oprava a používání zemědělských strojů,... )


Jaroslav Jirásko 14.10.2016

Dobrý den,
včera 12.10. prodalo Město Lázně Bělohrad zámek soukromému majiteli. Chtěl bych ocenit tento čin a poděkovat zastupitelům za to, že zbavili město zchátralé a nepotřebné nemovitosti. Exteriér zámku bude součástí našeho města i nadále a interiér v tomto stavu a rozsahu byl velký, nepotřebný a potřebující zbytečně velkou investici. Za mě palec nahoru.


Odpověď:
Dobrý den,
já jsem také rád, že jsme našli investora a po řadě let se začne zámek rekonstruovat. Vím, že hodně občanů mělo názor, že rekonstrukci zámku by mělo provést město, ale takto rozsáhlá investiční akce je opravdu nad jeho síly a také budoucí provoz bude hodně nákladný. Navíc nemáme pro zámek adekvátní využití. Získané prostředky chceme ponechat v rezervě a použít je na rekonstrukci (spíše demolici a novostavbu) domu č.p. 28 v čele náměstí na nové sídlo radnice.
Nový majitel zámku ho chce zrekonstruovat na seniorské bydlení, ale také otevřít pro občany města, neboť v zámku by měla vzniknout restaurace nebo kavárna, bude možné využívat kapli třeba na svatby a také společenský sál. V příštím roce chce investor zrekonstruovat střechu, svody dešťové vody a provést odvodnění objektu, kompletní rekonstrukci by chtěl provést do šesti let. V kupní smlouvě máme ustanovení, že rekonstrukce střechy a svodů proběhne do 3 let a celková rekonstrukce zámku do 10 let. Věřím, že se to podaří.

S pozdravem
Ing. Pavel Šubr, starosta


Karel 14.10.2016

Dobrý den,

přidávám se do diskuze ohledně lavičky pana Havla. Myslim, že je to dobrý nápad, ale myslím si, že třeba v parku by moc dlouho nevydržela. Stačí jít po víkendu parkem a vidět nepořádek a vandalismus, který tam omladina po sobě zanechala. Město to přehlíží a nijak s tím nic nedělá!!! Je to pro ostudu, když jdete parkem a vidíte to, natož, že si v parku často hrají děti z MŠ.


Odpověď:
Dobrý den pane Karle,
reaguji na druhou část vašeho názoru. Město má smlouvu s bezpečnostní agenturou, která dohlíží přednostně na zámecký park a dění v něm. Dostáváme od ní po každé službě zprávy, takže víme, jak často v parku proti místním vandalům musí zakročovat. Často volá také Policii ČR. Sám jsem letos rovněž několikrát Policii ČR do zámeckého parku volal. Jednou, když místní mladíci rozbíjeli cíleně okna u zámku, jsem pak byl dokonce osočen jejich známými, co si to dovoluji volat na ně policii. Pane Karle, možná mně doporučíte, co bychom měli s vandaly dělat. A ještě dodám, že jde většinou o místní občany a často mladistvé, kde se domnívám, že by se o ně měli zajímat hlavně jejich rodiče.

S pozdravem
Ing. Pavel Šubr, starosta


Petr Šubr 14.10.2016

Jak na pana presidenta Havla ,tak i na všechny hrdiny, kteří nám pomohli od něčeho zlého by se nemělo zapomenout. Dle mého názoru by bylo na " parčík Václava Havla" dobré pojmenovat prostranství mezi čs-spořitelnou a lázeňským hotelem.Při sametové revoluci se tam začali scházet lidé a konečně se nebáli svobodně promluvit.U sochy a někdy i v jejím náručí se zapalovaly svíčky-tento parčík je snad zatím bezejmený.
S pozdravem Petr Šubr.


Čestmír Vorel 14.10.2016

Vážení,
potom co jsem na vašich stránkách kliknul na virtuální prohlídku Uhlířů jsem nucen napsat tento nářek na vaši zeď. Myslím, že se jedná totiž o jisté klamání veřejnosti. Krásné panoramatické záběry vesnice jsou v rozporu s tím co lze vidět kolem nemovitosti č.p.3 a to jak pro návštěvníka jen projíždějícího, tak pro rekreanty i trvale bydlící obyvatele. .
Patřím mezi chalupáře a od roku 1979 jsem zachraňoval, a doufám zachránil, roubenku ve značně zchátralém stavu. Při každém příjezdu od Valdova jsme ten pohled po výjezdu z lesa milovali. Původní starousedlíci Brádlovi s minimálním hospodářstvím udržovali i do pozdního stáří prostory kolem domu č.3 v naprostém pořádku.
Když se asi před sedmi lety do stavení nastěhovala mladá rodina brali jsme to jako klad. Jednak proto, že vesnice ožije a taky s vnuky jsme se rádi zašli podívat na ovečku, koníka nebo pejska a kočičku. Dnes je pro kolemjdoucího žalostný pohled na to, jak tahle část obce vypadá. Dříve udržované louky jsou zvířaty zdevastované a na části z nich je větší sbírka zemědělských strojů. Stav dnešní, který se změnil během let, lze porovnat s fotografiemi, které najdete při kliknutí na Mapy staré cca 5 let.
Nemám znalosti ze zemědělství, ale zdá se mi, že na tak malou rozlohu nemovitostí má hospodář nadměrné množství zvířat. Má to zřejmě i negativní vliv na množství a hospodaření s hnojem. Při určitém počasí ho cítíme i na severní stráni obce. Pro obyvatele v domech č.p.2,7 a 9 musí být sousedství s tímto hospodářstvím velmi nepříjemné.
Dále je tu nešvar posledních měsíců, který zmíněné hospodářství přineslo, mne i ostatní sousedy na severní stráni značně obtěžuje. Dvakrát denně, brzy ráno a po poledni se objeví na stráni velké stádo ovcí a nespásají trávu, ale vegetaci na našich neoplocených pozemcích. U mne příkladně jiřiny, zlatý déšť, okrasný habr, v tomto období i spadaná jablka a bojím se co jim ještě zachutná. Protože se u nás jedná o svažitý terén, dochází i k značné devastaci povrchu pozemku.
Dokud ovce držel hospodář v ohradách na svých pozemcích k tomuto dříve nedocházelo. Dnes mu buď pro velké množství někudy utečou a nebo si snad myslí ,že uhlířské stráně jsou k jeho využití. S devastací životního prostředí si evidentně hospodář hlavu neláme. Oplocovat svoje pozemky nehodlám a není to ani v této krajině obvyklé.
Možná, že jste se situací v Uhlířích do jisté míry seznámeni. Jsem si vědom, že problémů a nedostatků na území pod vaší správou, které musíte řešit, je jistě stále dost. Z vývoje problému ,který jsem se pokusil popsat, se dá předpokládat, že se situace může i zhoršovat. Tomu je nejlépe předcházet a rád bych věděl jestli je z hlediska obecní či státní správy reálný zásah.


Odpověď:
Dobrý den,
také mě stav okolí domu č.p. 3 v Uhlířích velice vadí. Vždy jsem rád různé návštěvy vozil do Dolního Javoří a Uhlířů a všem se obě obce líbily. Bohužel dnes už toto neplatí, neboť vzhled Uhlířů je hospodařením (pokud se toto za hospodaření nechá označit) v okolí domu č.p. 3 vážně narušen. V minulých dnech jsem majitelům domu č.p. 3 a okolních pozemků zaslal výzvu, že narušují vzhled obce a rada obce jim může uložit pokutu až do výše 100.000 Kč. Na uvedení okolí domu do pořádku jsem jim stanovil termín do konce roku 2016. Zároveň jsem upozornil na stav těchto nemovitostí odbor životního prostředí Městského úřadu v Jičíně a o problémech s chovem zvířat jednám i se Státní veterinární správou. Věřím, že se podaří vzhled okolí domu uvést do podobného stavu, jako to bylo v době, kdy objekt vlastnili Brádlovi.
S pozdravem
Ing. Pavel Šubr, starosta


Alena Fléglová 12.10.2016

Dobrý den, velmi mě potěšil příspěvek pana ředitele Jiráska a naprosto souhlasím s názorem, že by našemu městu slušela nějaká připomínka na našeho jedinečného pana prezidenta Václava Havla. Myslím, že moc hezkým nápadem je - lavička Václava Havla. Jedná se o celosvětový projekt. Možná by to bylo jednodušší než přejmenovat nějakou ulici nebo objekt. Krásně by se vyjímala třeba v zámeckém parku...


Jaroslav Jirásko 11.10.2016

Dobrý den, tentokrát bych měl spíše prosbu než dotaz. Pan prezident Havel by měl v těchto dnech osmdesáté narozeniny. Ukazuje se, že jeho názory a hlavně jeho autorita u nás i v zahraničí této zemi chybí. Myslím, že by našemu městu slušela připomínka pana prezidenta Havla pojmenováním nějakého veřejného prostoru, ulice či dominanty. Vím, že tímto se úcta těch, kdo ji nemají, nedá získat. Ale ti, kdo ji mají, ji takto mohou vyjádřit.. Děkuji. Jaroslav Jirásko.


Odpověď:
Dobrý den,
určitě by bylo vhodné pojmenovat nějakou ulici či objekt ve městě po prezidentu Václavu Havlovi. Je však složité měnit název ulice, takže bychom mohli pojmenovat novou ulici. Nové ulice vznikají ale minimálně. Pak je možnost takto pojmenovat třeba mateřskou školu, která na rozdíl od Základní školy K. V. Raise žádné jméno v názvu nemá. Jiná dominanta mě zatím nenapadá.

S pozdravem
Ing. Pavel Šubr, starostaPetr Šubr 7.10.2016

Dovolte mi krátkou reakci na odpověď k mému příspěvku.
Městský úřad a jeho hospodaření je součástí hospodaření státního, když bylo potřeba 120 milionů pro likvidaci zamořeného podloží v Depragu - peníze se našly.Když bylo potřeba 150 milionů na stavbu hotelu pro léčení arabů -peníze se našly.Přitom tyto státní peníze přešly do rukou bohatých soukromníků.
Nyní je v plánu výstavba umělého osvětlení fotbalového hřiště, ikdyž jedno osvětlené je již u školy a další použitelná světla stojí za sokolovnou.Ale když je možné čerpat dotace,tak proč nepostavit třeba Ajfelovku.
Koupit a opravit dům rodiny Vojtíškovi by zas tolik nestálo, prohlídku by mohl provádět člověk, který by měl na starost obě městská muzea.Stát by určitě finančně přispěl, protože na hrdiny by se nemělo zapomínat.
Byla by to velká vlastenecká prohra, kdyby dům koupil arab, pamětní desku sundal a vybudoval v Bělohradě druhou celoročně používanou modlitebnu!!!


Jitka Záňová 6.10.2016

Dobrý den,
jsem moc ráda, že mohu jménem svým a svých spoluobčanů z Družstevní ulice v Horní Nové Vsi poděkovat panu místostarostovi za dodržení slova a za pěkné a vyhovující chodníky.
Poděkování patří i firmě pana Mareše za kvalitně odvedenou práci.
Jitka Záňová


Odpověď:
Vážená paní Záňová,
slova díků se na naši zdi nářků moc často neobjevují. Jsem moc rád, že se povedla zase jedna dobrá věc a bude dlouho sloužit Vám všem, občanům Družstevní ulice. Pan Mareš odvedl opravdu kus dobré práce.
Děkuji za Vaši pochvalu a přeji hezké dny.
Jan Pavlásek, místostarosta

S pozdravem
Jan Pavlásek, místostarosta


Petr Šubr 6.10.2016

Dobrý den, minulý týden jsem viděl nově zpracované strhující drama ANTHROPOID.
Příběh o válečném hrdinství parašutistů při atentátu na tyrana Heydricha.
Události kolem akce anthropoid mají vazbu na naše město. Na základě udání byla tehdy vyvražděna rodina Vojtíškova.Pomoc parašutistům byla velkým hrdinstvím a Vojtíškovi spolu
s válečnými piloty jsou největší hrdinové Bělohradu.
Bohužel rodiný dům po Vojtíškových chátrá a je delší dobu na prodej.Vedení města stále něco prodává, proto by bylo dobré z utržených peněz zase něco koupit-například dům hrdinů a vybudovat v něm důstojné místo připomínající všechny bělohradské válečné hrdiny druhé světové války!
Bylo by škoda aby, tento dům dopadl stejně jako dům Pižlův a radnice, nebo aby se stal majetkem exotického návštěvníka lázní.
S pozdravem Petr Šubr


Odpověď:
Dobrý den,
rodinu Vojtíškových a další válečné hrdiny Jiřího Sehnala, Bohumila a Jaroslava Liškovi nebo Eduarda Rulfa považujeme za významné osobnosti města, všem jsme odhalili pamětní desky, píšeme o nich v Bělohradských listech a vloni jsme o nich u příležitosti 70. výročí ukončení 2. světové války připravili ve Fričově muzeu expozici, kterou otevřel místopředseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka.
Ve městě máme 2 muzea – Památník K. V. Raise a Fričovo muzeum, možná by stálo za zvážení vytvořit v jednom z nich i stálou expozici těmto válečným hrdinům. V současné době nám tyto hrdiny připomínají také tabule s informacemi o nich umístěné ve Fričově muzeu. Nedomnívám se však, že bychom měli odkoupit a zrekonstruovat dům Vojtíškových ve Vojtíškově ulici a vytvořit z něho další muzeum. Jde jednak o náklady na odkoupení domu (cca 2 mil. Kč) a na rekonstrukci (odhaduji minimálně též 2 mil. Kč), o budoucí provozní náklady, ale též o návštěvnost, neboť na výstavu o válečných hrdinech jsme měli z Historického vojenského ústavu zapůjčenu celou řadu zajímavých dokumentů, přesto nebyla návštěvnost pětiměsíční výstavy nějak vysoká.
Občané města by chtěli, abychom odkoupili Lázeňský hotel, Pižlův dům (podle mě neuváženě prodaný za pár korun na začátku 90. let), Bezuchovu roubenku na Malém náměstí, některé roubenky na Třetí straně, atd. a vše zrekonstruovali. Kromě toho bychom měli zrekonstruovat zámek, školu v Brtvi, ubytovnu Jiskru v Horní Nové Vsi, kulturní dům v Lánech, provádět další rekonstrukce a úpravy ve školských budovách, rekonstruovat městské byty, postavit nový úřad, budovat nové vodovodní a kanalizační řady, silnice, chodníky, parkoviště, dětská hřiště, revitalizovat a vysazovat zeleň, všechny strany si přáli zrekonstruovat a rozšířit sportovní areál u Bažantnice, atd. Zastupitelstvo musí vycházet z toho, že ročně máme na investice volné prostředky ve výši cca 13 mil. Kč, říci si priority a těm se věnovat a zbytný majetek třeba prodat. Proto jsme prodali budovu rehabilitace léčebny dětí a dorostu a prodáváme zámek. Získané finanční prostředky chceme použít na stavbu nového úřadu v čele náměstí, na další potřebné a využívané objekty se pokoušíme získat dotace (třeba na rekonstrukci hasičské zbrojnice a knihovny jsme letos získali od kraje 1,2 mil. Kč a příští rok na zateplení od SFŽP cca 3 mil. Kč, pokoušíme se získat dotaci na rekonstrukci ubytovny Jiskry).
Rozhodně město nebude skupovat nemovitosti jenom proto, že u nichž hrozí, že je koupí někteří podnikatelé nebo exotičtí návštěvníci lázní.

S pozdravem
Ing. Pavel Šubr, starosta


čtenářka 3.10.2016

Dobrý den, za všechny čtenáře moc děkuji za krásně zrekonstruované prostory knihovny. Všichni si jistě přijdou na své a knihovna má konečně odpovídající ráz. V minulosti to byla hrůza...
Jen bych ráda věděla, proč knihovnu stále hyzdí ta stará okna a na chodbu byla použita tak, odpusťte mi ten výraz, ale jiný mě nenapadá, ohavná výmalba? Kdo to vymyslel? Navíc krásnou rekonstrukci degradují zničené vstupní dveře, rozbité okno v přízemí a v neposlední řadě díra v plotě? Každého nekuřáka také odpudí při vstupu zápach z cigaret, které si nejspíš páni hasiči nejsou schopni v budově odpustit...Ptám se, má město v plánu vše dotáhnout do konce?
děkuji, čtenářka Jarka


Odpověď:
Dobrý den paní Jarko,
nejprve Vám děkuji za pochvalu krásně zrekonstruovaných prostor městské knihovny, které pro nás po stavební stránce zhotovila firma ASJ Světí. Musím také vyzdvihnout velký kus práce, který udělaly naše knihovnice Kateřina Hrnčířová a Alena Kuželová spolu s technickými službami a Tomášem Honsem. Jejich zásluhou je v knihovně hezké prostředí, za které se opravdu nemusíme stydět. K ostatním Vašim dotazům, okna a dveře jsme v letošním roce neměnili záměrně. Na rekonstrukci hasičské zbrojnice a knihovny jsme od Královéhradeckého kraje obdrželi dotaci ve výši 1.200.000,-Kč a tyto prostředky jsme museli profinancovat v letošním roce. S výměnou oken a vstupních dveří počítáme také, ale to až v příštím roce, jelikož máme podanou žádost o dotaci na zateplení celé budovy hasičské zbrojnice a v rámci této akce dojde i na výměnu oken a dveří. Zdá se to být nelogické, nejprve zrekonstruovat vnitřní část a poté se pustit do výměny oken a dveří, ale vzhledem k tomu, že na zateplení máme možnost získat poměrně velkou dotaci, zvolili jsme tento postup a tím ušetříme nemalé prostředky. Výmalba v chodbě budovy byla zvolena s ohledem na využití budovy jako celku, kde hlavní část tvoří hasičská zbrojnice a proto po poradě s hasičským záchranným sborem a projektantem akce, byla zvolena právě tato výmalba. Chodba tvoří jeden nedílný celek a proto jsme zvolili s ohledem právě na spodní část budovy, kde sídlí hasiči, výmalbu v jejich barvách. Díra v plotě, která je vedle vstupu do budovy bude v nejbližší době opravena a okna budou zasklena. V neposlední řadě problém s kuřáky. Po dohodě s našimi hasiči, bude popelník od vstupních dveří odstraněn, prostor bude uklizen a bude zde instalována informace o zákazu kouření. Zda to pomůže nevím, jelikož před budovou nekouří pouze hasiči, ale také i mládež, která si zde krátí svůj čas surfováním po internetu na svých mobilních zařízeních. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že město plánuje vše dotáhnout do konce. Na závěr mi dovolte, abych Vás pozval na den otevřených dveří městské knihovny a hasičské zbrojnice, který proběhne ve čtvrtek dne 13.10.2016 od 14:00 do 18:00 hod.
Děkuji za Váš dotaz a přeji hezké dny.
Jan Pavlásek, místostarosta


Novotny 29.9.2016

Dobrý den, po přiblížení dotací města nad 50 000,- právnickým osobám pro rok 2016, mě zajímá důvod jak je možné, že tenisté obdřzeli dotaci ve výši 170 000,-. Plus mají vlastní přivýdělek za pronájem tenisových kurtů, což mi přijde jako neoprávněné podnikání. Kdy přijde doba, kdy TJ a jiné spolky budou pronajímat své zapůjčené prostory. Tudíž mě zajímá kam tyto peníze plynou a proč mají tak velké dotace, když na tom vydělávají? Děkuji Novotný


Odpověď:
Dobrý den pane Novotný,
právní subjektivitu má celá TJ Lázně Bělohrad, takže v minulých letech dávalo město příspěvek celé TJ. V tomto volebním období vznikla sportovní komise, která se snaží vytvořit pravidla pro rozdělení příspěvku mezi jednotlivé oddíly TJ, kde by prioritou měla být práce s mládeží. Vytvořit taková pravidla je ale velice těžké, protože je obtížné porovnávat jednotlivé sporty, jejich činnost, úroveň, náklady, příjmy, co pro ně zajišťuje město, atd. Pro letošní rok komise posoudila činnost jednotlivých oddílů a doporučila zastupitelstvu města rozdělení finančních prostředků mezi ně. Celkem bylo v rámci TJ Lázně Bělohrad rozděleno 700.000 Kč, dalších 200.000 Kč obdržel Sokol Lázně Bělohrad a dalších 200.000 Kč FKM Javorka.
Co se týče tenisového oddílu, tak z pronájmu tenisových kurtů je z části hrazen provoz a správa kurtů (správce, materiál, údržba, opravy, atd.), zbytek se pokrývá z hracích příspěvků členů oddílu. Z příspěvku od města oddíl tenisu hradí tréninkovou a sportovní činnost mládežnických družstev (především pronájem tenisové haly, cestovné, startovné, sportovní potřeby, trenéry, atd.). Konkrétně u oddílu tenisu jsme stáli před rozhodnutím, zda umožnit trénink dětí v tenisové hale zdarma nebo za symbolickou částku nebo od nich za pronájem haly vybírat a pak navýšit příspěvek od města. Šli jsme druhou cestou (při první by bylo výrazně zkresleno hospodaření tenisové haly) a pro zajímavost oddíl tenisu využívá halu pro trénink dětí cca 40 hodin týdně a hodina stojí pro děti registrované v TJ 200,- Kč. Za 5 zimních měsíců (listopad až březen) tak stojí hraní dětí v hale cca 160.000 Kč. Asi se mnou budete souhlasit, že je v zájmu města nabídnout bělohradským dětem možnosti sportovního vyžití za co nejpřijatelnějších podmínek. I proto jsme třeba postavili sportoviště za školou, pumppark, dostavujeme sportovní areál u Bažantnice nebo budujeme a udržujeme dětská hřiště.

S pozdravem
Ing. Pavel Šubr, starosta


Zdeňka Kodejšová 26.9.2016

Dobrý den,
ještě k areálu Technických služeb města v Prostřední Nové Vsi. Po dnešní návštěvě jmenovaných končin musím konstatovat, že došlo ke zlepšení. Jak praví pan Flégl: "V současné době je areál vyčištěn a dle možností upraven."
PS: Tentokrát jsem nepotkala žádnou lišku


Evžen 23.9.2016

Městskému úřadu vše vadí a vše zpoplatňuje. Zajímalo by mě tedy,kolik platí za pronájem sloupu veřejného osvětlení pan Dvořák v kostelní ulici, který si ho použil jako reklamní poutač na své podnikání.
Děkuji


Odpověď:
Dobrý den pane Evžene, reklamy na sloupech veřejného osvětlení jsou upraveny smlouvou o reklamě a zpoplatněny částkou 1.000,- Kč na rok. Reklama pana Dvořáka na sloupu veřejného osvětlení bude zpoplatněna stejným způsobem. Děkujeme za upozornění.
Veronika Festová, agenda místních poplatků


Somrová Eliška 21.9.2016

Dobrý den,
v požární nádrži v Brtvi už rybičky nenaříkají, jsou mrtvé. Fotečku nepřikládám, ale uschovám si ji. Přijďte se podívat a budete plakat.


Odpověď:
Dobrý den paní Somrová,
také radní a zastupitele města mrzí problémy s nedostatkem vody v Brtvi a stav rybníčku. Ale právě kvůli tomu, že v Brtvi měli lidé např. v roce 2003 vyschlé studny a žádali město o výstavbu vodovodu, jsme se do této akce pustili. Logiku mělo kromě vodovodu vybudovat i kanalizaci, navíc to byla podmínka pro získání dotace. Vliv na skutečnost, že lidé nemají ve studních vodu (a také v rybníčku, který má přítok z přepadu studny), má kromě suchých roků samozřejmě i to, že se stavěl vodovod a kanalizace. Vliv stavby se nedá úplně eliminovat, kvalitu stavby ovlivňuje i nesmyslná podmínka výběrových řízení, že musí vyhrát nejlevnější firma. Ale jsem rád, že v Brtvi jsou vodovod a kanalizace dokončeny a zkolaudovány a že lidé se mohou na tyto sítě připojovat. Teď zrovna řeším, že obrovské problémy s pitnou vodou má Šárovcova Lhota, kde vyschly zdroje místního vodovodu, v rámci VOS řešíme nedostatek pitné vody v řadě dalších obcí. Jsem přesvědčen, že občané Brtve by měli problémy s nedostatkem vody ve studních (a v rybníčku) i bez stavby vodovodu a kanalizace, a že jsme naopak výstavbou vodovodu problémy s nedostatkem pitné vody vyřešili. Navíc dotace ze SFŽP a z VOS výrazně napomohly financování akce. A neustále kritizovaný stav silnice na Brtev je také vyřešen, dokonce si myslím, že by se bez stavby vodovodu a kanalizace nepovedlo zajistit její opravu takto brzy.

S pozdravem
Ing. Pavel Šubr, starosta


Kamil 21.9.2016

Dobrý den, zajímalo by mě na jakou částku město vyšel cyklistický závod East Bohemia Tour? Zaslechl jsem, že to nebyla malá částka.

Odpověď:
Dobrý den pane Blato,
rada města schválila poskytnutí dotace na tento závod ve výši 45.000 Kč. V Bělohradě jsme díky tomu mohli vidět závod 2. kategorie Světové cyklistické unie s řadou špičkových jezdců. Mimochodem startovali závodníci z 23 zemí a nejlepší český jezdec skončil celkově až kolem 20. místa. Závod přinesl městu dobrou propagaci ať už v brožuře k závodu, kterou obdrželi všichni závodníci a členové doprovodu, nebo v médiích. Stát se etapovým městem toho závodu měla zájem i další města Královéhradeckého kraje. Průběh etapy a naše město bylo cyklistickými činovníky a závodníky hodnoceno velice dobře, takže jsme v průběhu dne mluvili i o možnosti, že by v Lázních Bělohradě mohlo být společné mistrovství České republiky a Slovenské republiky v silniční cyklistice.

S pozdravem
Ing. Pavel Šubr, starosta


Zdeňka Kodejšová 21.9.2016

Dobrý den,

souhlasím s paní Černou o stavu skladu Technických služeb města v Prostřední Nové Vsi. (Jedná se tedy o areál proti bývalým jeslím.) Pánové, kteří mají pocit, že je to dobře uspořádané a závidění hodné, mají na mysli buď jiný areál nebo se jejich představa pořádku rovná neladnému chaosu. Asfaltem se to rozhodně nezachrání. Ostaně je ve městě spousta jiných míst, kde by byl nový asfalt více potřebný.

PS
v areálu jsem viděla málo ostražitou lišku. Doufám, že tam pouze dávala dobrou noc a neměla vzteklinu.


Turista 5.9.2016

Dobrý den
....celkový krásný dojem z cyklovýletu po Bělohradsku nám pokazil nepříjemný zápach z vytékající kanalizace do místní Javorky / most u splavu v H.N.VSI nejspíš z okolní bytovky/ nechtělo by to nějak řešit?
s pozdravem turista.


Odpověď:
Dobrý den vážený turisto, předně děkujeme za dobrý dojem z cyklovýletu po Bělohradsku. Rovněž děkujeme za podnět týkající se vytékající kanalizace do Javorky v Horní Nové Vsi. Tuto skutečnost jsme prověřili a podnikneme příslušné kroky k nápravě věci.
Přeji hezké dny.
Jan Pavlásek, místostarosta


Luboš Janák 2.9.2016

Dobrý den!
Chci se zeptat jaký je záměr s lipami v Kotykově Aleji. Slyšel jsem, že se tyto stromy mají pokácet při plánované opravě silnice na Jičín. Osobně si neumím představit, že by tato alej zmizela.
Děkuji za odpověď.
Luboš Janák


Odpověď:
Dobrý den,
ani já si nedovedu představit, že by se lípy v Kotykově aleji vykácely. Silnici od železničního přejezdu až cca 100 metrů za odbočku na účelovou komunikaci na Lány bude Královéhradecký kraj rekonstruovat příští rok na jaře (bližší informace jsou v Bělohradských listech č. 4/2016). V projektové dokumentaci jsou podrobně popsány jednotlivé lípy, z nichž řada je ve velice špatném stavu. Z více než 140 stromů, které tvoří Kotykovu alej, by jich mělo být vykáceno zhruba 30. Se SÚS jednáme o jejich nahrazení novými stromy. V Kotykově aleji sice provedla SÚS v loňské zimě zdravotní řez lip, přesto z mnohých z nich v případě větru mohou spadnout proschlé větve a ohrozit projíždějící vozidla, cyklisty nebo chodce. Proto jsem rád, že nejhorší proschlé stromy budou pokáceny.
Ve městě jsme v poslední době několikrát řešili problém s pádem větví ze stromů (v Bažantnici na tenisové kurty, na hrázi Pardoubku), proto ve spolupráci s lázněmi provedeme ještě letos např. zdravotní řez nebo instalaci bezpečnostní vazby na dubech a jilmech na hrázi Pardoubku. Zároveň připravujeme projekt revitalizace zeleně ve městě. Dle něho už letos v zimě budeme kácet některé poškozené stromy – např. jeřáby u silnice na Brtev, na Dolní Nové Vsi a za benzinovou pumpou podél Javorky. Nová výsadba by pak měla proběhnout v případě získání dotace na podzim 2017 nebo na jaře 2018.

S pozdravem
Ing. Pavel Šubr, starosta


občan Brtev 2.9.2016

Dobrý den,
předem mého dotazu bych rád poděkoval za novou asfaltovou cestu k nám do Brtve. Bohužel s novým povrchem se zvýšila rychlost aut. Já sám často jezdím do práce na kole a provoz na Brtev je opravdu velký a hlavně rychlý. Navíc je cesta často využívána lázeňskými hosty a pěšími turisty, sportují zde děti, proto se chci zeptat, zda je možné, aby byla v úseku od hotelu k vesnici snížena rychlost, případně cedule s názvem obce posunuta. Dále mne pak trápí úsek s živým plotem u papoušků, je zde možno namontovat alespoň zrcadlo? Úsek je hrozně nebezpečný a nepřehledný... Předem děkuji za zodpovězení.


Odpověď:
Dobrý den,
silnice na Brtev je zatím v majetku Královéhradeckého kraje a zastupitelstvo kraje bude na podzim schvalovat její bezúplatný převod na město. Zhruba před 2 roky jsme začali se zástupci kraje jednat o tom, že silnice má spíše charakter místní komunikace a že město ji stejně udržuje (vyhrnování sněhu, sekání příkopů). Dohodli jsme se proto, že kraj silnici zrekonstruuje a následně ji převede na město. Po získání této silnice do majetku města chceme řešit dopravní značení (omezení maximální hmotnosti vozidel ve vesnici a snížení rychlosti mezi lázněmi a začátkem obce). I když bude silnice v našem majetku, nemůžeme o dopravním značení rozhodnout sami. Postup je poněkud zdlouhavý, protože po schválení radou města dává k návrhu dopravního značení stanovisko Policie ČR a dopravní značení poté schvaluje odbor dopravy MěÚ v Jičíně.
Na nepřehledné zatáčky na začátku Brtve mě často někdo upozorňuje, po převzetí komunikace vytyčíme hranice pozemků a podle vytyčení budeme postupovat dále. Zrcadlo v zatáčce umístěno je, ale pouze pro výjezd z obce. Jeho umístění i druhým směrem zvážíme. Také umístění zrcadla schvaluje odbor dopravy MěÚ Jičín.
U silnice chceme také vykácet dožívající jeřáby. Zároveň připravujeme projekt na revitalizaci zeleně ve městě, v jehož rámci chceme podél této silnice vysázet nové stromy. Stále jsem také přesvědčen o tom, že pro občany a hlavně děti z Brtve by bylo nejlepším řešením vybudování přeložky silnice II. třídy (obchvat města). Automobily z Brtve by se na ní napojily poblíž lípy u této silnice a vyjely by po ní buď směrem na Novou Paku, Jičín, do města nebo na druhou stranu na Miletín. Na zbytku silnice do Bělohradu a v Lázeňské ulici by mohli jezdit pouze cyklisté a dopravní obsluha. Křížení silnice na Brtev s přeložkou by bylo bezpečné, protože uprostřed přeložky měl být středový ostrůvek.

S pozdravem
Ing. Pavel Šubr, starosta


Gita Cabalková 2.9.2016

Dobrý deň,
rada by som začala pochvalou na kalendár, ktorý sme mali minuilý rok - 2015. Bol krásny, spoznali sme vďaka fotkám v ňom Bělohrad v rôznych pohľadoch a bol ozdobou našich bytov.
Tento rok ste nám už tú radosť pozerať denne do pekného kalendára nedopriali, tak sa pýtam, či nás milo neprekvapíte v roku 2017.
S pozdravom
Cabalková Gita


Odpověď:
Dobrý den,
v současné době vedoucí MěKS p. Stuchlík kalendář ve spolupráci s tiskárnou ARPA připravuje a chtěli bychom ho začít prodávat na přelomu září a října. V minulých letech jsme kalendáře měli hotové až později (v listopadu) a lidé je příliš nekupovali, protože už měli jiné. Děkuji také za pochvalu za kalendář na rok 2015 a věřím, že Vás a další občany a návštěvníky našeho města nový kalendář pro rok 2017 opět potěší.
S pozdravem
Ing. Pavel Šubr, starosta


Občan - sídliště 1.9.2016

Dobrý den, dovolte mi zareagovat na poslední příspěvky paní Černé a "Občana".
Nejdříve bych chtěl reagovat na stížnost paní Černé. Opravdu nevím jak si dnes lidé představují pojem nepořádek. Okolo areálu často projíždím a žádný problém jsem nezaregistroval. Pokud vím, tak bělohradští skauti v sousedním areálu nepořádají tábory a každým rokem vyrážejí tábořit do přírody v okolí. Stačí si k tomu např. otevřít kterékoliv srpnové číslo BL. Naopak bych zde chtěl zaměstnancům poděkovat za to, jakým způsobem se starají o prostředí a chod města.
Jelikož jsme na zdi nářků, chtěl bych zde sdělit radním věc, která mne v našem krásném městě bohužel delší dobu mrzí. Jedná se o areál Bažantnice. Pokud je nějaké místo v našem městě nedostatečně udržované, myslím, že je to právě Bažantnice. Neudržované cestičky, chybějící lavičky, ztrouchnivělé dřevěné lávky a zábradlí zejména v okolí jezírek. Za vrchol považuji cestičku šesti smyslů, která svému účelu sloužila krátkou dobu a od té doby chátrá. Informující cedulka o stezce v rekonstrukci je spíše k pobavení. Zarostlé cesty, vyvrácené kůly, shnilé ohradníky s pískem, zeminou atd. Bohužel vím, že s tímto město asi nic neudělá, jelikož areál je v majetku Lázně Bělohrad a.s. Pouze jsem chtěl vyjádřit svoji stížnost která se také týká našeho města.
Ke stížnosti "Občana" bych chtěl také zareagovat. Myslím, že večerní hudební program by mělo v letních měsících provozovat každé správně fungující MKS. Samozřejmě chápu rozhořčení některých občanů, kteří např. ráno vstávají do práce. Pouze bych zde lehce vytknul pořadatelům stálé opakování kapel (Komunál, Vaťák, Seven). Rád bych zde viděl nové kapely a umělce.


Lukáš Jezbera 31.8.2016

Dobrý den, chci se zeptat kdy bude možno posekat vysokou trávu na sídlišti v Zámecké ulici? Předem děkuji


Odpověď:
Přeji hezký den. Sídliště se bude sekat v druhé polovině tohoto týdne.
S pozdravem
Jan Flégl, vedoucí TS


Občan 31.8.2016

Krásný večer,
Pokud se dá ovšem říct, že krásný. Zajímalo by mě, jak je možné, že koncerty v zámeckém parku, v OBYDLENÉ čtvrti převážně starších lidí nebo malých dětí překračují 22.h. Pokud je mi známo minulý rok byl koncert v Bažantnici. Proč tomu není ani letos ? Nejde jen o koncert, který trvá někdy až do 1 hodiny ráno, ale o veselé spoluobčany, kteří se hlučně vracejí domů. Mnoho stížností vám už na úřad padlo, a jak to dopadlo? Zamítnuto! A víte proč? Nikdo z vás v dané čtvrti nebydlí a neslyší to. Pokud chcete uspořádat koncert v zámeckém parku, budiž, ale nemělo by to překračovat do nočního klidu. Myslím, že ho někdo nezavedl jen tak pro nic za nic a aby se porušoval. Polud ovšem chcete pořádat akce, které by měly trvat déle než do 22h měly by být někde kde není jeden dům vedle druhého. Například v bažantnici. Většina lidí třeba chodí do práce, a ráno vstává, a myslím, že nechtějí do 1h poslouchat řev.


Odpověď:
Dobrý den,
mrzí nás, že vás koncerty ruší. Akcí v zámeckém parku po 22 hodině je zastupitelstvem města povoleno pět za rok. Mezi ně patří MFF Pod Zvičinou a Country festival, které určitě nepatří mezi „ty výrazně hlučné“. Pak to byly letos tři koncerty skupin Seven, Komunál a Slza. Žádný z nich nepřesáhl povolenou hranici do 24 hod. Stánek s občerstvením zavírá hned po skončení akce a tím se snažíme, aby „veselí spoluobčané“ šli co nejdříve domů. Navíc koncerty v zámeckém parku se konají v pátek nebo v sobotu, když je další volný den.
Večerní koncert v Bažantnici je každoročně pouze jeden při akci „Bažantnice ještě žije“. Bažantnice patří lázním a navíc přesunout koncerty tam je technicky i organizačně značně náročné. Proto vás prosíme o shovívavost a na oplátku se budeme snažit, aby byl po koncertě v co nejkratší době klid.
S pozdravem
Ladislav Stuchlík, vedoucí MKS


Milena Černá 23.8.2016

Vážení radní,
podívejte se, prosím, kritickým zrakem, jak vypadá sklad Technických služeb města v Prostřední Nové Vsi. Vzrostlé stromky trčící z hromad materiálu svědčí o tom, že se zde léta nedělal pořádek. Je to ostudná vizitka města. V bezprostřední blízkosti se nachází skautský tábor, divím se, že má někdo zájem pořádat letní tábory pro děti v tak nepodnětném prostředí.
Zdraví
Milena Černá


Odpověď:
Není pravdou, že se v areálu Technických služeb léta nedělal pořádek, protože několikrát ročně probíhá pravidelné odstraňování náletových dřevin a plevele . V současné době je areál vyčištěn a dle možností upraven. Uskladněné sypké materiály jsou skladovány dle norem a v plánu máme zbudování boxů v zadní části skladu. Vámi uváděné vzrostlé stromy jsou úmyslně zasazeny v hromadě písku, neboť se jedná o stromy zakoupené a určené k výsadbě. Dle mého názoru areál TS není ostudnou vizitkou města, je ve stavu jaký nám dovoluje finanční rozpočet. Bylo by potřeba vyasfaltovat celou plochu areálu, zakoupit a vystavět další halu na vozový park a přestavět zázemí pro zaměstnance. I přes tyto nedostatky je ale mnoho okolních měst, která nám areál závidí.

S pozdravem
Jan Flégl, vedoucí TS


Václav Svoboda 18.8.2016

Radi bychom se za majitele níže jmenovaných bytových jednotek dotázali, kdy se dostane do plánu investičních akcí úprava prostranství v Zámecké ulici mezi bytovkami vlastníků ČP. 417 ,418 a 407,408včetně příjezdové cesty. Tímto zdevastovaným asfaltovým prašným povrchem (přes 40 let starým) se denně pohybuje nejen 27 partají z výše jmenovaných bytovek, ale další desítky lidí ze sídliště za Zámeckou ulicí při cestě za nákupy do prodejny Coop.O přilehlém chodníku směrem k nádraží se ani zmiňovat nemá cenu, to je ostuda, když lazenští hosté raději své kufry tlačí po silnici. Myslíme si, že úprava těchto prostorů je pro obyvatele lázeňské ho města důležitější než např. cyklostezka z H.N.Vsi do Javoří. S pozdravem za společnost. vlastníků : Svoboda V. a Šubrt M.
Svoboda V. a Šubrt M.


Odpověď:
Dobrý den,
město Lázně Bělohrad získalo pozemky na sídlišti bezúplatným převodem od Stavebního bytového družstva občanů Jičín a firmy DEPRAG CZ zhruba před 10 lety v nepříliš dobrém stavu. Už při jejich převzetí jsme upozorňovali, že úpravu těchto pozemků budeme provádět postupně. Město zatím vybudovalo na sídlišti chodníky a parkovací stání u domu č.p. 404 až 406 v Zámecké ulici, menší parkoviště u č.p. 450 až 452 také v Zámecké ulici, výstavbu chodníků u č.p. 394 až 396 v ulici T. G. Masaryka a výstavbu chodníků a parkoviště u č.p. 381 až 383 a 421 a 422 ve Václavské ulici. Dále město upravilo veřejnou zeleň a vybudovalo spojovací chodníky z tzv. jemnomletky a postavilo dětské hřiště mezi bytovými domy. Chodník v části Zámecké ulice od křižovatky s Václavskou ulicí směrem k nádraží jsme před několika lety také vybudovali nový. Co se týče parkoviště mezi bytovými domy č.p. 407, 408 a 417 a 418, tak zde máme připravenu studii řešení a připravujeme projektovou dokumentaci. Chceme řešit i další parkovací místa a chodník v této části Zámecké ulice. Termín realizace bude záležet na rozhodnutí zastupitelstva města, ale bude záviset i na postupu a koordinaci prací se společností RWE, která bude v této lokalitě provádět výměnu nízkotlakého plynovodního vedení za středotlaké a budovat nové přípojky k uvedeným bytovým domům. RWE zahájí tuto výměnu zřejmě již letos v Kotykově aleji a příští rok by měla pokračovat v ulicích T. G. Masaryka a Václavské. Bližší podrobnosti budeme znát po podzimní schůzce se zástupci RWE.
K porovnání s cyklostezkou z Horní Nové Vsi do Dolního Javoří bych uvedl, že na její výstavbu je možné získat dotaci až 90 % nákladů. Na její výstavbu zatím připravujeme projektovou dokumentaci a bez získání dotace ji určitě stavět nebudeme. Na místní komunikace a parkoviště dotace nejsou, pouze MMR letos vypsalo dotační program na výstavbu a rekonstrukce místních komunikací, ale bohužel pouze pro obce do 3 000 obyvatel. Parkoviště a chodníky tedy budeme zřejmě stavět z prostředků města.
Pavel Šubr, starosta


Jiří Podlipný 4.8.2016

Dobrý den,
chtěl bych se touto cestou zeptat jedince, který chodí po Hořeňáku/Bělohradě/Doleňáku a fotí drobné přestupky proti užívání veřejného prostoru nebo drobné neoficiálně všeobecně tolerované dopravní přestupky (např. parkování v obytných zónách v protisměru apod.), jejichž fotodokumentaci poté zasílá Městskému úřadu/ Policii ČR, proč to dělá a zda-li mu mohu nějak pomoci. Tím nemyslí pomoci fotografovat pochopitelně...
Děkuji za odpověď, i když asi marně.
S pozdravem
Jiří Podlipný


Odpověď:
Ahoj Jirko, tvůj dotaz pro onoho jedince zveřejňujeme. Snad se ozve a vysvětlí ti veškeré důvody toho, proč fotografuje přestupky a tyto oznamuje k vyřešení. Více, myslím, není třeba dalších komentářů.
Děkuji za dotaz a přeji hezké dny.
Jan Pavlásek, místostarosta


Brtev 11.7.2016

Dobrý den,
v Brtvi na kontejneru na papír chybí část víka. Bylo by vhodné provést opravu, aby nedocházelo k úletu papíru po okolí.
Děkuji


Odpověď:
Děkuji za upozornění – svozová firma odklopné víko na vhození papíru a současně uzavření kontejneru dodá.

S pozdravem
Jitka Břeská, DiS.


Galapetr 13.6.2016

Dobrý den.
Chtěl bych se prosím zeptat, zda je v platnosti vyhláška která zakazuje používání hlučných strojů (sekačky , pily ...) ve svátcích a v neděli . V případě že taková vyhláška není , zda uvažujete o jejím schválení . Připadá mě totiž , že někteří spoluobčané považují dělat kravál v neděli za národní sport .
Děkuji.


Odpověď:
Dobrý den,

vyhlášku nemáme a ani o ni neuvažujeme. Jsem přesvědčen, že problém je v ohleduplnosti občanů. Navíc u podobných vyhlášek (zákaz kouření na autobusových zastávkách, zákaz pití alkoholu na veřejnosti,…) je velký problém s kontrolou jejich dodržování. Nedávno jsem si v Lidových novinách přečetl vyjádření místostarosty Klimkovic k vyhlášce o zákazu používání hlučných strojů v neděli a o svátcích a úplně se s ním ztotožňuji. Píše: „Před 5 lety jsem byl mezi zastupiteli, kteří zvedli ruku pro vyhlášku zakazující hlučné práce v neděli po obědě. Dnes si říkám, jestli opravdu bylo té vyhlášky třeba, jestli nebylo lepší vysvětlovat, vychovávat, motivovat. V Německu nikoho nenapadne rušit v neděli sousedy nějakým hlučným zařízením a zákazů k tomu není zapotřebí. A kdyby se přece jen někdo rozhodl, že ohleduplnost je zbytný pojem, jeho okolí ho rychle umravní i bez úředních glejtů.“
S pozdravem
Ing. Pavel Šubr, starosta


Občan 9.6.2016

Dobrý den,

mám dotaz ohledně chodníku u krámku s květinami p. Lejdara.
Chodník má sloužit chodcům a ne k podnikatelskému záměru. Vadí mi konkrétně to, že ulička která tam mezi vystavenými květinami zbývá, je sotva pro jednoho člověka. A když si tam někdo začne ty květiny prohlížet, už se nedá projít vůbec. A tak se ptám, jak toto můžete dovolit? Představte si, že takto se zachová každý prodejce ve městě. Kudy by pak podle Vás měli chodit chodci, když z chodníku bude prodejní pult...
Děkuji za odpověď


Odpověď:
Dobrý den,
pan Lejdar má povolený zábor veřejného prostranství za účelem vystavení zboží určeného k prodeji a zaplacený místní poplatek za užívání veřejného prostranství. Na problém s průchodností po chodníku byla paní Lejdarová upozorněna a byla přislíbena náprava tak, aby byl zaručen volný průchod.
Veronika Festová, referent agendy místních poplatků


Dominik 6.6.2016

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat jestli není v plánu workoutové hřiště?
Děkuij za odpověď, D.


Odpověď:
Dobrý den,

workoutové hřiště je v projektu II. etapy dostavby sportovního areálu u Bažantnice. Bude severně od budovy fotbalových kabin a herny na stolní tenis společně s menším dětským hřištěm. Dále připravujeme vybudování tzv. „senior parku“ (dřevěné cvičební stroje především pro starší generaci) u Pardoubku.
S pozdravem
Ing. Pavel Šubr, starosta


Jarmila 31.5.2016

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat jak je nastaveno sekání trávy na hřišti mezi bytovkami Kostelní - Zámecká apod.... Myslím si že toto nastavení není dobré. Hřiště má sloužit k různým hrám a porost, který se seká při výšce výrazně přerůstající i sezení na lavičkách k tomu asi není příliš vhodný (pro představu, nebudu to měřit metrem děkuji). Prosím tedy o přehodnocení plánu těchto prací na hřisti. Nejedná se o zanedbatelný limit který je akutní několik týdnů v sezóně a je to škoda.
Děkuji Jarmila


Odpověď:
Dobrý den paní Jarmilo,
technické služby se od začátku roku potýkají s nedostatkem pracovníků z úřadu práce (VPP) a dlouhodobou nemocností některých kmenových zaměstnanců. Veškerou zahradnickou činnost v současné době provádí pouze čtyři zaměstnanci. Od začátku měsíce června se naše situace zlepší, neboť nastoupí několik brigádníků. Problém s přerostlou trávou tedy není v nastavení sekání, ale v nedostatku pracovníků. Váš dotaz ovšem bereme jako podnět a pokusíme se sekání dětských hřišť provádět častěji v návaznosti na sekání sportovišť. V současné době je již dětské hřiště a okolí posekané.
Jan Flégl, vedoucí TS


Lenka Pourová 31.5.2016

Dobrý den,
Chtěla bych poděkovat technickým službám jmenovitě panu L.Mečířovi a M.Pechovi za skvělou a pohotovou spolupráci při řešení krizové situace ve školní kuchyni mateřské školy. Děkuji Lenka Pourová

Odpověď:
Dobrý den paní Pourová,
Děkuji za příspěvek, poděkování panu L. Mečířovi st. a M. Pechovi jsem vyřídil.
Jan Flégl, vedoucí TS


Jitka Záňová 31.5.2016

Dobrý den,
můj dotaz nesměruje přímo na pana starostu, ale věřím, že mi bude odpovězeno.
Ráda bych věděla a věřte, že to zajímá i mé sousedy, kdy v Družstevní ulici budou nové chodníky. Na podzimním zastupitelstvu mi bylo řečeno, že na jaře 2016. Zatím tomu však nic nenasvědčuje.
A dále bych moc ráda znala záměr s ozeleněním nebo úpravou hřbitova v Horní Nové Vsi. Na toto místo chodím opravdu často a jsem přesvědčena, že "živé ploty" byly opravdu živé. Chápu, že některé stromy musely být vykáceny a je jistě jen otázkou polemiky, zda musely padnout opravdu všechny. Ale je tam nyní pusto, prázdno a neupraveně. Děkuji za odpověď.


Odpověď:
Dobrý den paní Záňová,
co se týče první části vašeho dotazu, pochopil jsem, že Váš dotaz je směřován na moji osobu, tedy místostarostu, jelikož jsme společně téma chodníků na Horní Nové Vsi, v ulici Družstevní již v minulosti řešili a já vám slíbil, že se tato záležitost řešit bude. V současné době je stav této věci takový, že máme připraveno poptávkové řízení na dodavatele překládky chodníků s tím, že ve druhé polovině června bychom rádi po poradě s vítěznou firmou znali termín realizace této akce. Moje představa je taková, že bych rád měl vše hotové do konce září letošního roku. V rozpočtu města máme na tuto akci alokovanou částku 300.000,-Kč, takže může po dokončení všech přípravných prací směle vypuknout. Pokud se mám vyjádřit ke druhé části Vašeho dotazu, tedy záměru s ozeleněním hřbitova na Horní Nové Vsi, záměr je následující: V současné době jsou ze hřbitova a jeho okolí odstraněny živé ploty a stromy, které byli již dožité a nebyly příliš vzhledné. Máme v plánu výsadbu nového živého plotu a výsadbu nových stromů před hřbitovem. V současné době je ale poměrně velké sucho a výsadbou stromů v tomto období bychom riskovali jejich záhubu a proto jsme se rozhodli, že živý plot, i stromy před hřbitovem vysadíme, jakmile k tomu bude vhodné počasí a budeme vědět, že se blíží dostatek srážek na to, aby nám nové stromky neuschly. Byla by to přeci jenom docela škoda. Úpravu děláme rozsáhlou a na dlouhé období, tak nemá smysl pospíchat a naděla t více škody, než užitku. V případě potřeby jakéhokoli dalšího dotazu, se na mě můžete kdykoli obrátit, rád Vám zodpovím.
Děkuji za Váš dotaz a přeji krásné léto.
Jan Pavlásek, místostarosta


Jezbera Lukáš 31.5.2016

Dobrý den, chtěl bych se zeptat kdy se konečně poseče vysoká tráva na sídlišti u dětského hřiště? Malé děti zde už pomalu nejsou vidět:-) předem děkuji za odpověď


Odpověď:
Dobrý den pane Jezbera,
reaguji na Váš dotaz týkající se sečení trávy na dětském hřišti mezi bytovkami. Dětské hřiště je již v tuto dobu posekáno, takže opět plní svoji funkci. To, že nebylo posekáno včas je způsobeno nedostatkem pracovníků úřadu práce, kterých jsme v minulých letech v tomto období měli i 10 a minimálně dva byli k dispozici na sečení trávy. Nedostatek pracovníků je způsoben velmi nízkou nezaměstnaností na okrese Jičín, která se pohybuje okolo 3,5 % a tudíž není možné získání pracovníků v dostatečném množství, jako v minulých letech. Dále nám zpoždění způsobil i fakt, že máme na technických službách dva lidi dlouhodobě nemocné a práce je takové množství, že se zkrátka vše v termínu, na který jsme byli jako občané města doposud zvyklí, nedá stihnout. Z tohoto důvodu jsme od 1.6.2016 najmuli několik brigádníků, kteří nám s pracemi pro město pomůžou. I přes to bych rád touto cestou poděkoval všem zaměstnancům technických služeb, protože se všichni jako jeden muž podílejí na úklidu města a na tom, aby se nám tu dobře žilo, i když to není vždycky na první pohled vidět. Vezměte si, že v minulém měsíci, než se nám podařilo získat dva pracovníky od úřadu práce, se na úklidu města, vyvážení odpadkových košů a zametání ulic, podíleli i zedníci a elektrikář, nemluvě o ostatních lidech, kteří tímto nemohli řádně dělat jinou práci a ta nám logicky stála. Myslím, že město dělá pro čistotu v ulicích a údržbu veřejné zeleně maximum pro to, abyste byli vy, občané města, spokojeni. Omlouvám se za občasné malé nedostatky a zdržení v provedení jednotlivých prací, ale věřte mi, že technické služby dělají maximum. Samozřejmě budeme rádi, když nám nedostatky v úklidu, nebo třeba různá poškození a poruchy včas ohlásíte, protože nemůžeme být všude a zjistit vše jako první. Děkuji za jakýkoli podnět.
Děkuji za Váš dotaz a přeji hezké dny.
Jan Pavlásek, místostarosta


Alena Herinková 17.5.2016

Dobrý den,
ráda bych se zeptala, jaké jsou plány s rybníčkem uprostřed obce Brtev? - Po "úspěšně" a "odborně" provedené stavbě sítě vodovodu a kanalizace se z rybníčka stala díra s minimem vody - je zde pouze bahno a stojatá voda. Dle slov pana Pavláska měla problém vyřešit zima. Nyní vše spěje k tomu, aby rybníček vypadal stejně jako v loňském létě - nepěkná díra s bahnem a komářištěm. Co město plánuje, aby rybníček takto opět nedopadl? Není moc příjemné mít tuto "nádheru" před okny. Předem děkuji za odpověď a řešení situace.


Odpověď:
Dobrý den paní Herinková,
přiznám se, že jsme záležitost rybníčku v Brtvi u čp. 30 již v letošním roce řešili, jelikož jeho neutěšený stav ani nás netěší. Vzhledem k tomu, že byl především loňskou stavbou kanalizace a vodovodu v obci silně znečištěn, budeme ho čistit a pokusíme se jeho stav celkově zlepšit. Jelikož bude i v letošním roce nejspíš dost suchý rok, budeme asi řešit problém s vodou v rybníčku a tak v současné době nemohu slíbit konkrétní termín, kdy k realizaci čištění dojde. Otázkou je naplnění, přítok a následná cirkulace vody v rybníčku tak, aby se nekazila a nebylo zde, jak píšete, komářiště i v budoucnu. Asi budeme nuceni najít nějaké vhodné řešení, protože je tato vodní plocha zároveň zařazena do systému hasičského záchranného sboru jako zdroj vody pro případ požáru.
Děkuji za Váš dotaz.
Jan Pavlásek, místostarosta


turista 2.5.2016

Hmm....cyklostezka Horní Nová Ves - Dolní Javoří, není už toho betonu a asfaltu dost , asfalt na Kouta nepatří !!!


Odpověď:

O cyklostezce Horní Nová Ves (od lomu Javorka) k silnici na Dolní Javoří (úsek dlouhý cca 1100 metrů) jsme uvažovali již před několika lety a bylo to na přání občanů po otevření Javorského mlýna. Tehdy jsme se nedohodli s majiteli pozemků. Nyní došlo k některým změnám majitelů pozemků a věříme, že se s nimi na výstavbě cyklostezky domluvíme. Jednání proběhnou co nejdříve. S projektanty jsme již trasu plánované cyklostezky prošli a řekli nám, že toto je typický úsek, kde by cyklostezka měla být. Směřuje k určitému cíli (Dolní Javoří a Javorský mlýn), nahrazuje pro cyklisty a hlavně malé děti nebezpečný úsek po silnici II. třídy (Kouta) a vytváří zajímavý okruh pro půldenní výlet (trasa L. Bělohrad – Brtev – Kamenná Hůra – Dolní Javoří – Horní Nová Ves –L. Bělohrad). Navíc podobné propojení doporučoval architekt, který nám zpracovával územní plán. Podle něho má naše město obrovskou výhodu souběžné komunikace se silnicí II. třídy po druhé straně Javorky, která propojuje celé město od Dolní Nové Vsi po Horní Novou Ves a vlastně propojuje Byšičky až s Dolním Javořím. Samozřejmě můžeme diskutovat o tom, jestli je asfalt vhodný povrch. Podobná diskuse probíhá třeba v Jičíně u připravované cyklostezky Jičín – Železnice. Nedomnívám se, že by v úseku Horní Nová Ves - Dolní Javoří asfaltová cyklostezka nějak narušovala vzhled krajiny, má ale navíc od štětové stezky výhodu, že ji mohou využívat i lidé na kolečkových bruslích.

S pozdravem
Ing. Pavel Šubr, starosta


Bedruna999 29.4.2016

Dobrý den chěla bych se zeptat proč už u nás není pouť a jestli o tom uvažujete děkuji.


Odpověď:

Dobrý den,
v Bělohradě bývaly velké poutě, kdy stánky výrobců a obchodníků a další atrakce včetně provazolezců, cirkusů, apod. stály nejen po celém hlavním náměstí, ale také na Malém náměstí a někdy i v ulici T. G. Masaryka. Tyto slavné poutě se tradují do doby první republiky a psal o nich např. v Bělohradských listech pan Jiří Vacek. Termín pouti v našem městě je ale velice pozdní (v neděli po svátku Všech svatých, který je 1. listopadu). Právě termín bělohradské pouti a často nepříznivé počasí zřejmě odradily stánkaře a význam poutí v Bělohradě postupně upadal. Myslím, že někdy od 70. Let minulého století se tradiční poutě se stánkaři na náměstí v našem městě nekonají. Můžeme se pokusit oslovit prodejce, kteří navštěvují naše město při různých jiných akcích, zda by měli zájem prodávat zboží i při pouti, mám ale obavy, že ne. I termín nové akce v našem městě Slavností jablek a cibule, která se koná poslední sobotu v září, je pro řadu z nich příliš pozdní.

Ing. Pavel Šubr, starosta


Rebeka 22.4.2016

Dobrý den,
ráda bych reagovala na příspěvek ohledně popelnic v našem městě. Vždy když chci dát do kontejnerů na plasty pet lahve (třídím odpad), tak jsou kontejnery jak u hasičárny, tak u Jednoty plné a to kdykoli. Všimla jsem si, že se tyto kontejnery vyváží pouze jednou týdně? Nemohlo by se zařídít, aby byl častější vývoz těchto kontejnerů? Kolikrát to není ani kam dát ty plasty nebo papíry! V Nová Pace fungují i černé popelnice, kam lidé hází odpad jako šlupky od brambor atd. jsou takové popelnice i nás?
Děkuji za odpověď


Odpověď:
Náklady na vývoz 34 ks kontejnerů na plasty rozmístěných po městě Lázně Bělohrad a jeho částech jsou cca 500 tis. Kč ročně. Vyváží se každý čtvrtek. Kontejnerů na papír je 18 ks, vyváží se také každý čtvrtek a náklady na vývoz jsou 200 tis Kč. Od Ekokomu dostane město zpět cca 400 tis. Kč. Při zdvojnásobení vývozu tříděného odpadu by město doplácelo na tříděný odpad nejméně 600 tis. Kč ročně, ale spíše až 750 tis Kč. Částku dosahující tři čtvrtě milionu Kč bychom buď museli zaplatit z rozpočtu města, nebo zvýšit místní poplatek za komunální odpad. Ten se ale snažíme dlouhodobě udržet na částce 500 Kč na poplatníka. Přesto město doplácí na systém likvidace komunálního odpadu cca 750.000 Kč ročně (v roce 2014 i 2015), což představuje zhruba 180 Kč na poplatníka.
Pro občany města je otevřen sběrný dvůr, kde je možné vytříděný odpad odkládat. Právě sběrný dvůr by měl být místem, kam občané budou vytříděný odpad (plasty, papír, tetrapacky, sklo, …) prioritně odvážet. Na městském úřadě a ve sběrném dvoře si každý může vzít pytle na plasty a tetrapacky a ty pak plné ve sběrném dvoře odevzdat.
Bohužel kontejnery na papír a plasty jsou často plné hned po jejich vývozu, neboť stačí jeden občan, který do nich vhodí třeba nesešlapané kartonové krabice a kontejner zcela zaplní. Také v kontejnerech na plasty často končí úplně jiný odpad než plasty. Takže zvýšení počtu svozů by možná ani příliš nepomohlo.
Černé popelnice v Lázních Bělohradě nemáme a ani o nich v dohledné době město neuvažuje. Komunitní kompostárna na Horní Nové Vsi je otevřena s obsluhou každé úterý a pátek od 14—17 hodin. Na trávu je zde přistaven modrý kontejner, na větve, listí apod. je vyhrazen prostor před oplocenkou. Občané zde mohou bioodpad nebo větve odložit kdykoli. Bioodpod je navíc možné odkládat i ve středu a v sobotu ve sběrném dvoře.
Myslím si, že celý systém likvidace komunálního odpadu musí být postaven na kázni občanů, pokud ta nebude, nepomůže ani větší množství svozů.

Pavel Šubr s použitím podkladů Jitky Břeské


občan 19.4.2016

Dobrý den, rozčiluje mě neustálý nepořádek u kontejnerů na tříděný odpad na náměstí u domu č. 28. Nechápu, jak můžou být občané města takový prasata, když zde máme k dispozici sběrný dvůr. Tento týden byla u kontejnerů na plasty hromada ( koberce, rákosové rošty, atd.) Na tomto místě je uvedeno, že je prostot monitorován. Zajímalo by mě, jak je monitorován, když zde žádná kamera není a jestli při tomto ,,monitorování,, byl už někdo chycen za pracky a potrestán....Mimochodem bordel od lidí, je tam bohužel každý týden:-(


Odpověď:
Děkuji za dotaz. I mne dlouhodobě mrzí nepořádek kolem kontejnerů. Jak sám uvádíte - občané odkládají směsný odpad, který patří do sběrného dvora, ke kontejnerům na tříděný odpad. Situaci, kterou zmiňujete, jsem osobně viděla a zamrzelo to o to víc, že se stala ve středu, kdy je sběrný dvůr otevřen. Nechápu.
Jsou dvě varianty řešení. První - město umístí ke kontejnerům na tříděný odpad kontejner na směsný komunální odpad. To ale podle zkušeností povede ještě k většímu nepořádku, protože to "ti" občané budou mít blíž, než do sběrného dvora. Druhá varianta (radikální) - je prostě všechny kontejnery na tříděný odpad z tohoto místa odvézt. Vyvstává nám otázka, která varianta je lepší pro občany. Sama nevím.
Dále mne přímo rozčiluje odkládání domovního odpadu našimi spoluobčany do odpadkových košů města. Ti nám zvesela vloží igelitovou tašku s domovním odpadem do košů na pouličním osvětlení. Taška je naplněna až po okraj a odpad samovolně vypadává na chodník, když trošičku zafouká větřík, tak se můžete na náměstí střetnout s kdoví čím. Na sloupy s odpadkovými koši i vstupní dveře bylo vyvěšeno upozornění. Bohužel upozornění zmizela (už visí jen jedno) a náprava nikde.
Stanoviště v horní části náměstí bylo monitorováno fotopastí, bohužel ji někdo ukradl.


S pozdravem
Jitka Břeská, DiS., odpadové hospodářství


Libor Suchý 14.4.2016

Reakce na odpověď starosty ze dne 17.3.2016
Dobrý den,
Děkuji za Vaši odpověď, byť jste můj příspěvek a dotaz zveřejnil až po více jak 14ti dnech . Nicméně nijak nepolemizuji s Vaším výkladem zákona a vím, zřejmě jako každý , že údaje z Katastrálního úřadu jsou volně přístupné. Pokud si ovšem vy nebo Váš právní zástupce přečte stanovisko Nejvyššího kontrolního úřadu, nejsou tyto informace použitelné k dalšímu zveřejňování , ale pouze pro potřebu osoby , která má o ně zájem a ta je nesmí dál šířit. Z toho vyplývá, že jste zákon skutečně porušil. Pokud to uspokojuje Vaše ego prosím klidně pokračujte. Koupil a prodal jsem celou řadu pozemků a klidně informace zveřejňujte dál. Nějak mi ale Váš zájem o mou osobu vadí z hlediska morálního. Jen pro vysvětlení – dotyčný pozemek jsem koupil od soukromé osoby a to až dva roky poté, co sousední pozemek pro potřeby hřiště zakoupilo město. Komu jsem ho prodal je čistě moje věc. Paní Kráčmarová pozemek zakoupila na stavbu rodinného domu, dokonce Vám může, jak jsem se informoval a pokud bude chtít, předložit studii stavby, měření radonu atd., do kterých investovala svoje prostředky. Nejednalo se o nic jiného než o normální koupi a prodej.
Vaše drzé a arogantní tvrzení , že se jedná o neetickou záležitost je útokem na mou osobu, laskavě mi vysvětlete co na tom spatřujete neetického, kam tím míříte a co Vás k tomu vede. Pokud se jako tonoucí chytáte stébla, abyste mě dehonestoval , protože Vás a Vaše kroky někdy kritizuji, svědčí to pouze o tom, co si o Vás myslím již delší dobu. Ve Vaší funkci jste začal politikařit, do funkcí ve městě a organizací , které zřizujete, dohazujete své spřízněné duše, pouštíte do světa celou řadu polopravd a v mém případě i pomluv a nařčení.
Jen tak dál.
Libor Suchý 11.4.2016Odpověď:
Dobrý den,
na to, proč město nepostavilo větší parkoviště u fotbalového hřiště, se zeptal na posledním zasedání zastupitelstva města p. Kiec a odpověděl mu p. Bičiště, že vedlejší pozemky vlastní ing. Wagenknecht. Já jsem jen uvedl na základě následného dotazu na Zdi nářků historii těchto pozemků. Nikdy jindy jsem o Vaší (překvapuje mě, že si najednou vykáme) osobě nic nepsal. O tom, že prodej pozemků může být neetický, jsem se zmínil pouze obecně. Skutečně v mnoha městech využili úředníci města nebo volení zastupitelé informací a skoupili pozemky, jejichž hodnota následně výrazně vzrostla. A takové jednání považuji za neetické.
O personálních změnách na úřadě a v technických službách jsem už jednou na Zdi nářků odpovídal. Nebývám až na výjimky členem výběrové komise a vždy jsem v radě města názor komise respektoval. Nikdy jsem nikoho do žádné funkce nedohodil. A nechápu, o jakém šíření polopravd a politikaření píšete.
Bohužel úroveň diskuse na „Zdi nářků“ dost poklesla, někteří lidé využívají anonymitu k osobním útokům nebo dokonce zneužívají některá jména (minulý týden mně třeba volal J. Novotný, že není autorem posledního příspěvku a že jen někdo použil jeho jméno). V radě města zvažujeme, co se Zdí nářků dál. Když ji zrušíme, budeme kritizováni, že bráníme diskusi. Dalším řešením je registrace diskutujících. Zeď nářků měla sloužit pro informování občanů o různých akcích, jejich důvodech a průběhu, v poslední době nám ale připadá, že diskuse se dostala do úplně jiné roviny.

S pozdravem
Ing. Pavel Šubr, starosta


Vladimír Kunst 6.4.2016

Dobrý den,
něco málo o krytu pod budovou nové školy. Za dob mého působení jako vedoucího zahradnictví jsem měl nabídku k využití veškerých prostor bývalých pivovarských sklepů, které zasahovaly až pod maličkou budovu, kde žáci školy měli výuku různých řemeslných prací. Po prohlídce sklepů jsme potom po několik roků v uvedených prostorách pěstovali žampióny. O využití jako krytu pro školu, bylo v případě nutnosti uvažováno o vyklizení a předání pro účel krytu. Za stavu v jakém toto sklepení bylo, byla nebezpečná i činnost zahradnická. Možná má někdo jiné poznatky, ale přispívám tím co vím.


Novotný J. 6.4.2016

Dobrý den,
pročítám diskuzi na zdi nářků už delší dobu a nemohu jinak než reagovat... Pro mě, jako obyčejného občana, je velmi těžké vytvořit si objektivní názor na vedení města a jeho zastupitele či radní. Ať už čtu příspěvek fotbalistů či pana Wagenknechta, stále mi z toho vychází pan starosta jako člověk "kličkař". V politice je již dlouho a jistě v ní umí chodit. My občané a jeho voliči se ovšem nyní neubráníme pocitu, že to ve městě až tak fér není, a to zejména ze strany vedení, která má páky na to, jak nás, občany, ošálit a podat informace přinejmenším tak, jak se to hodí...Můj příspěvek není dotazem, jen vyjádřením postoje jednoho z občanů, a proto děkuji za jeho zveřejnění. N. J.


Odpověď:
Děkuji za vyjádření postoje…
S pozdravem
Ing. Pavel Šubr, starosta


Anonym 6.4.2016

Dobrý den, poprosil bych o všeobecný zákaz "zabávné" pyrotechniky a ohňostrojů mimo pár jasně definovaných dnů v roce (silvestr, pálení čarodejnic). Co vy na to?


Odpověď:
Dobrý den,
město nepřipravuje vydání vyhlášky, která by zakazovala použití zábavné pyrotechniky. Podobně nepřipravujeme vydání vyhlášky omezující např. používání zahradní techniky, atd.
S pozdravem, Ing. Pavel Šubr


Ing. Pavel Šubr 23.3.2016

V posledním příspěvku Ing. Wagenknechta na Zdi nářků je uvedeno: „Pro větší objektivitu a informovanost veřejnosti uvádím, že v minulosti koupili pozemky i jiní zastupitelé za účelem výstavby. Např. Ing. Kalfus v Brtvi a starosta Ing. Šubr v Lázních Bělohradě. Předtím byly pozemky v majetku města. To jste ale asi nechtěla slyšet, že?“
Toto není pravda, nikdy jsem žádné pozemky od města nekoupil. Pozemky pro stavbu rodinného domu jsem zdědil po své mamince a pak jsme s manželkou přikoupili 2 ary od s.p. Lesy České republiky. V Bělohradě jsem nikdy nekoupil ani žádné jiné pozemky a jsem pouze majitelem nebo spolumajitelem rodinného domu a nemovitostí u něho v Husově ulici.
S pozdravem
Pavel Šubr


Reakce JW:
Omluva panu starostovi
Omlouvám se tímto panu starostovi za uvedení nepravdivých faktů. Nezkoumal jsem tyto věci na katastrálním úřadu, pouze jsem si vzpomínal, že jsme v minulosti projednávali na zasedání zastupitelstva prodej pozemku, na kterém stojí část jeho rodinného domu.
Takže abych vše uvedl na pravou míru. Ve skutečnosti se ale projednával pouze souhlas s provedením oddělovacího geometrického plánu. Pozemek, který náležel k bytovému domu tzv. „lesácké bytovky“ v Lázeňské ulici, kupovalo město do svého vlastnictví od s.p. Lesy ČR. Zároveň byla geometrickým plánem od původní pozemkové parcely oddělena její část, kterou si zhruba ve stejném období koupil přímo od zmíněné organizace, jak sám uvedl, pan starosta s manželkou. Jedná se o záležitost starou možná 10 let, takže detaily jsem si bohužel nevybavil správně a ještě jednou se omlouvám.
Hezký den
Jiří Wagenknecht


Pavlína Štěpánková 18.3.2016

Dobrý den,
Za dob základoškolských studií nám během branných dnů byly vyprávěny "příběhy" o krytu/podzemí u školy. Myslela jsem si, že jsou to jen zvěsti. Ale nyní jsem se dozvěděla, že dřívější generace prý tyto prostory v rámci branných cvičení navštěvovaly.
Existuje ještě bělohradské podzemí? V jakém je stavu?
Předem děkuji za informace. (Mimochodem by to mohl být zajímavý návrh na téma článku při Bělohradské listy)


Odpověď:
Dobrý den,
mám také informace o krytu pod novou budovou školy. Obvolal jsem několil pamětníků, ale příliš konkrétních informací o krytu jsem neobdržel. Jisté je, že zde kryt byl, snad vybavený i plynovými maskami, a sahal až do bývalých pivovarských sklepů. Určitě by to byl zajímavý námět pro Bělohradské listy. Na redakční radě domluvím, aby toto téma někdo zpracoval. Možná by se někdo z pamětníků mohl na základě tohoto příspěvku ozvat s bližšími informacemi.
S pozdravem
Pavel Šubr, starosta


Oldřich Velich, Patrik Ježek 18.3.2016

V poslední době mohla nejenom bělohradská veřejnost zachytit informace ze strany pana starosty, Pavla Šubra, které se týkají našich fotbalových oddílů, tzn. TJ Lázně Bělohrad oddíl kopané a FKM Javorka. Články se objevily v Bělohradských listech nebo na Zdi nářků Městského úřadu.
Jako současní představitelé těchto fotbalových klubů v Lázních Bělohradě, se musíme vyjádřit k některým tvrzením a také veřejnost informovat, jak to vše ve skutečnosti je. I když se bohužel jedná o záležitosti staré několik let. Což je trochu zarážející…
V předmětných článcích se veřejnost a i my dozvídáme, že: „FK Lázně Bělohrad – Pecka je např. členem TJ Lázně Bělohrad, dle stanov TJ s vlastní právní subjektivitou, kterou ale ve skutečnosti nemá a nikdy neměl, přesto žádal město o dotace.„
Takže je nám vlastně sděleno, že klub v podstatě není a nikdy neexistoval! Toto tvrzení je opřeno o rozbor právního zástupce města. My jsme od začátku tvrdili, že tomu tak není, ale jelikož nejsme právníci a v předmětné době jsme ani nebyli ve vedení oddílu, tak jsme také, ač neradi, museli nechat udělat právní náhled: „ Fotbalový klub Lázně Bělohrad – Pecka vznikl v roce 2008 jako organizační jednotka občanského sdružení TJ Lázně Bělohrad. Organizační jednotka je odvozenou (vedlejší) právnickou osobou, která je závislá na existenci hlavního sdružení (TJ Lázně Bělohrad). Zda má, nebo nemá právní subjektivitu, vyplývá přímo a pouze z registrovaných stanov sdružení. V roce 2008 nebyla možnost ověřit si informace o právním režimu organizačních jednotek v žádném veřejném rejstříku, což opravdu představovalo nejistotu v právních vztazích. Fotbalový klub si tento zákonný nedostatek uvědomoval a městu proto předložil i stanovy TJ Lázně Bělohrad, které mu výslovně právní subjektivitu přiznávají. Nový občanský zákoník přinesl terminologickou změnu a od 1. 1. 2014 se na občanská sdružení pohlíží jako na spolky a na organizační jednotky jako na pobočné spolky. Po zápisu změn však dosavadní práva a povinnosti zůstávají zachovány. Z výše uvedeného vyplývá, že Fotbalový klub Lázně Bělohrad – Pecka skutečně existoval i po právní stránce a byl oprávněn žádat město o dotace.„
Naším předmětem činnosti je ale sportovní činnost. Jak je všem v Bělohradě i v širokém okolí známo, toto naše poslání téměř každý den spoustu let a zadarmo (na úkor svých rodin, firem a svého osobního volna) vykonáváme. Takže moc dobře nechápeme, proč jsou tyto záležitosti řešeny až nyní a v médiích.
Dalším bodem pomyslného a jednostranného „sváru“ je to, že městu není znám důvod samotné existence FKM Javorka, jako bělohradského fotbalového klubu mládeže.
Opět se vracíme až do roku 2008, kdy byl klub založen jako spojení fotbalové mládeže v Lázních Bělohradě a na Pecce. Děje se tak všude, jelikož dětí ubývá. Pro příklad – RMSK Cidlina, FKM Úpa, RSCM Rozkoš nebo FC Táborsko, FC Slovácko atd. Sídlo klubu je na Pecce, jelikož sekretářem je Ing. V. Stárek, který tam bydlí a chodí k němu přímo veškerá korespondence z KFS a z jiných oddílů. Myslíme si také, že za dobu svojí existence si Javorka vydobyla pevné místo na fotbalové mapě a kdo se o fotbal alespoň trochu zajímá, tak ji zná. Ostatní ji mohou jedním kliknutím na internetu také okamžitě poznat.
V této souvislosti musíme také upřesnit, že FKM Javorka, údajně, bez smluvního vztahu s městem, resp. s TJ, užívá místní sportovní areál. Na základě dosud platných dohod a smluv tomu tak není, což opět dokládáme vyjádřením našeho právního zástupce: „ TJ Lázně Bělohrad na základě Smlouvy o výpůjčce ze dne 18. 12. 2014, která nahradila Smlouvu o výpůjčce z roku 2008, uzavřené s městem Lázně Bělohrad bezplatně užívá mimo jiné fotbalové prostory za účelem své činnosti, tj. především činnosti sportovní, a dále k pořádání kulturních a společenských akcí. TJ Lázně Bělohrad se zavázala FKM Javorce poskytnout sportovní plochy, kabiny, míče a další sportovní vybavení pro účely konání zápasů, turnajových akcí a tréninků. Toto ujednání vyplývá ze Smlouvy o spolupráci při výchově mládeže ze dne 23. 3. 2007 uzavřené mezi FKM Javorka, SK Harant Pecka a TJ Lázně Bělohrad. Jde tedy o využívání fotbalového areálu v souladu se Smlouvou o výpůjčce, tento stav je dostačující a není nutné uzavírat samostatnou smlouvu. Současně jsou všichni členové FKM Javorka od počátku také členy TJ Lázně Bělohrad s právem aktivně se účastnit její tělovýchovné činnosti „.
Dále jsme rádi, že pan starosta uvedl, jaký příspěvek my fotbalisti od města dostáváme. To znamená, 100.000,-Kč na dospělé a 200.000,- Kč na mládež. Naše členská základna čítá cca 130 aktivních členů. Vše je ale relativní, např. fotbalisté z Nové Paky, kteří hrají o 2 soutěže níže než my, dostávají 500.000,- Kč.
Pro objektivní informování veřejnosti žádáme, aby byly zveřejněny příspěvky všech oddílů (+ seznamy opravdu aktivních členů) ve městě, které je od města dostávají. A nehledělo se jen na fotbal, který se nemá v našem městě, dle našeho názoru, za co stydět (ligoví hráči a reprezentanti z našich řad atd.). Případným zájemcům z řad veřejnosti rádi odpovíme na jejich dotazy.
A na závěr se musíme vyjádřit i k výstavbě fotbalových kabin, protože si myslíme, že veřejnost má, na základě uveřejněných informací, nedostatek informací a tím i zkreslenou představu. Hlavním iniciátorem změny zázemí fotbalového oddílu byli od počátku sami fotbalisté. Staré kabiny, které byly postaveny v roce 1972, současnému využití, nejen z hlediska technického, ale především z hlediska kapacitního, nedostačují. Ano, kabiny byly staré, ale vždy uklizené a čisté! Důležité je ještě sdělit, že až do roku 2014 byly kabiny majetkem TJ Lázně Bělohrad. Na podzim roku 2014 ale došlo k převodu majetku na město. Již v roce 2004 výbor fotbalového oddílu začal připravovat projektovou dokumentaci, která byla dokončena v roce 2006, a následně bylo vydáno stavební povolení. Začali se shánět finance na rekonstrukci. Žádalo se několikrát o dotace na MŠMT ČR a MF ČR. Bohužel neúspěšně. Proto se v roce 2010 požádalo město o finanční příspěvek 3,5 mil. Kč na rekonstrukci kabin vlastními silami. Žádost nebyla schválena. Proto došlo k rozhodnutí rekonstruovat kabiny v několika etapách. V roce 2011 bylo požádáno město o 200.000,- Kč na výstavbu základů pro rozšíření budovy. Peníze byly schváleny a proinvestovalo se 120.000,- Kč. Zbytek byl vrácen. A nyní zdůrazňujeme, tyto základy byly zcela v pořádku k původnímu projektu rekonstrukce kabin. V té době nebylo známo, že se staré kabiny úplně zbourají a postaví se úplně jiný objekt, který bude potřebovat, logicky, i jiné základy! Pro další etapy rekonstrukce bylo po aktualizaci projektu požádáno město o příspěvek 4 mil. Kč, který by byl rozložen do dvou let. Zastupitelstvo města se nakonec rozhodlo pro kompletní přestavbu sportovního areálu (parkoviště, objekt pro fotbal a stolní tenis, nový tenisový kurt, 2 nové kurty pro plážový volejbal atd.)
Nyní probíhá první etapa. Jedná se o stavbu zázemí pro fotbalový oddíl (přízemí) a oddíl stolního tenisu (1. patro). To vše, dle smlouvy o dílo, za 17,8 mil. Kč. Tato první etapa výstavby měla trvat od 17. 7. do 16. 12. 2015.
V polovině července 2015 nám bylo oficiálně ze strany města oznámeno, že se bude stavět. Během týdne jsme vystěhovali kabiny. Byli jsme také ujištěni, že jarní část sezony již sehrajeme v domácím prostředí, v nových kabinách a na hlavním hřišti. Ihned jsme o tomto záměru informovali Krajský fotbalový svaz. Došlo k dohodě, že podzimní část sezony sehrajeme pouze na hřištích soupeřů a jarní pouze v domácím prostředí. Zápasy starších žáků jsme přesunuli na Pecku a turnaje přípravek do Miletína. V průběhu podzimu 2015 jsme byli ze strany města ujištěni, přes skluz v časovém harmonogramu prací, o tom, že do začátku jarní soutěže bude vše připraveno. Tak se bohužel nestalo a na osobní schůzce u pana starosty nám byl sdělen návrh odehrát jarní část soutěže na tréninkovém hřišti a zázemí mít v hernách stolního tenisu (původních), případně v zázemí tenisu (při utkáních – hosté a rozhodčí). Oznámil to i na KFS. Zástupce KFS, pan Brož, se spojil i s námi a vše s námi zkonzultoval. Po zvážení všech pro a proti, vzhledem k požadavkům a nárokům soutěže, odpovědnosti za případné porušení Soutěžního řádu a stavu tréninkového hřiště, jsme se rozhodli odehrát i jarní část soutěže mimo bělohradský sportovní areál. Oslovili jsme SK Miletín, který nám vyšel vstříc. Tuto variantu nám také „ posvětil „ KFS.
Nakonec, ač nechceme, si musíme položit otázku. Kdo a co chce tímto vším (právní rozbory, jednostranné informace, atd.) dokázat? My jsme chtěli dělat sport a toto nesmyslné dokazování nemáme vůbec zapotřebí.
Jelikož se naše odpovědi týkají i článku pana starosty, který byl otištěn v Bělohradských listech, žádáme o uveřejnění v BL.
Za výbor TJ Lázně Bělohrad z.s. – oddíl kopané, Patrik Ježek - předseda
Za výbor FKM Javorka, Oldřich Velich – předseda
V Lázních Bělohradě dne 18. 3. 2016


Odpověď:
V minulých dnech zveřejnili pánové Patrik Ježek a Oldřich Velich své stanovisko k mému vyjádření o dostavbě sportovního areálu u Bažantnice v únorových Bělohradských listech. Dost dobře jejich stanovisko nechápu, obzvlášť v době, kdy město po letech dohadů rekonstruuje sportovní areál. Navíc mně připadá, že občany příliš tyto spory nezajímají a podobnou diskusi považuji za zbytečnou.
Prvním bodem stanoviska je právní subjektivita FK Lázně Bělohrad – Pecka. Vše začalo koncem ledna 2016, kdy město podávalo žádost o dotaci na dostavbu sportovního areálu. V žádosti se uvádí, kolik sportovních klubů nebo jednot bude sportoviště využívat. Byl jsem přitom upozorněn zástupci firmy, která nám žádost připravovala, že ve stanovách TJ Lázně Bělohrad je uvedeno, že „v TJ se sdružuje Fotbalový klub Lázně Bělohrad – Pecka, který má svoji právní subjektivitu“. Zástupci firmy chtěli tento klub do žádosti uvést, ale zjistili, že FK Lázně Bělohrad – Pecka nemá IČO. Obratem jsem požádal o stanovisko právního zástupce města, který mně napsal: „Z informací a dokladů vyplývá, že FK Lázně Bělohrad – Pecka neprokázal svoji samotnou existenci v právním smyslu slova. Nebylo prokázáno, že by se jednalo o právnickou osobu ve smyslu ust. § 20 občanského zákoníku.“ Podle § 6 odst. 2 tehdy platného zákona o sdružování občanů bylo možné zřízení organizačních jednotek dvojího typu, a to s právní subjektivitou a bez právní subjektivity. Organizační jednotky s právní subjektivitou, na rozdíl od těch bez právní subjektivity, musí zakládat svoje právní postavení ze schválených či evidovaných stanov sdružení ministerstvem. To však nevylučuje, aby ve stanovách byla i ustanovení o organizačních jednotkách, které právní subjektivitu nemají, resp. mít nebudou. Navíc dle názoru právního zástupce města je zákonným omezením činnosti organizační jednotky jako právnické osoby jen na vlastní činnost občanského sdružení obsaženou ve stanovách registrovaného (evidovaného) občanského sdružení, případně v jejich změnách vzatých ministerstvem na vědomí, jež organizační jednotka nesmí překročit. Za zásadní však dále považuji skutečnost, že existence organizační jednotky není zřejmá z veřejných zdrojů a bylo tak věcí FK Lázně Bělohrad - Pecka vždy prokázat svoji existenci a zejména, kdo je oprávněn za něj jednat, což však v minulosti nikdy neučinil. Navíc by mu TJ měla vystavit doklad o výše uvedených skutečnostech – registrační list, což se také nikdy nestalo. Na doporučení právního zástupce města jsem tedy informoval vedení TJ, že by měli tyto záležitosti ve stanovách uvést do pořádku. Zároveň jsem jím byl upozorněn, že pokud by město poskytlo FK Lázně Bělohrad – Pecka požadované 4 miliony Kč, mohl by mít problémy klub i město. Ještě pro doplnění – v našem městě působí 3 organizace zabývající se fotbalem – oddíl kopané TJ Lázně Bělohrad, FK Lázně Bělohrad – Pecka a FKM Javorka. Majitelem fotbalových kabin byla do roku 2014 TJ Lázně Bělohrad, nikoliv FK Lázně Bělohrad – Pecka, který přitom město žádal o dotaci 4 miliony Kč na jejich rekonstrukci.
O FKM Javorka jsem v Bělohradských listech nic nepsal, jen jsem upozornil p. Ježka a Velicha, že FKM Javorka využívá sportovní areál města, trénuje zde, hraje zápasy, a proto by měl být upraven jeho právní vztah k tomuto areálu. Řekl jsem, že úplně stačí souhlas rady města na základě žádosti TJ. Opět jsem vyšel z právního rozboru Mgr. Malíka: „K otázce užívání sportovního areálu uvádím, že v uzavřené smlouvě o výpůjčce mezi městem a TJ z 18.12.2014 je uvedeno, že další pronájem nemovitostí, které jsou předmětem této smlouvy, může TJ uskutečnit pouze s předchozím písemným souhlasem města. Proto navrhuji, aby město Lázně Bělohrad dalo výslovný souhlas s uzavřením další smlouvy o výpůjčce, na základě které by TJ přenechala toto hřiště na určenou dobu do užívání FKM Javorka. Toto řešení je nutné už jen z důvodu případné odpovědnosti za škody, pojištění nemovitostí, apod.“ Město dostavuje sportovní areál hlavně z důvodu, aby sloužil mládeži, aby se mládež nepoflakovala po městě nebo neseděla u počítačů, ale sportovala. Nechápu reakci vedení fotbalu, které se snaží hledat právní důvody, místo toho, aby jednoduše dalo věc do pořádku.
K FKM Javorka jsem na Zdi nářků uvedl, že rada města by byla ráda, kdyby třeba v názvu FKM Javorka se objevilo, že jde o klub z Lázní Bělohradu, i když má sídlo na Pecce. Je to z důvodu, že mu město letos přispívá na činnost 200.000 Kč. Příspěvek je tak vysoký proto, že si vážíme toho, jak FKM Javorka pracuje s mládeží.
Dalším bodem stanoviska fotbalistů je výše příspěvků jednotlivým oddílům. Touto záležitostí se zabývala sportovní komise města, která navrhla a zastupitelstvo města schválilo následující výši příspěvků:
FKM Javorka: 200.000 Kč - 135 členů, kopaná: 100.000 Kč - 135 členů, tenis: 170.000 Kč - 115 členů, šachy: 15.000 Kč - 21 členů, národní házená: 80.000 Kč - 84 členů, stolní tenis: 25.000 Kč - 36 členů, ASPV: 20.000 Kč - 78 členů, volejbal: 40.000 Kč - 59 členů, turistika: 5.000 Kč - 45 členů, florbal: 100.000 Kč - 46 členů, režie TJ: 125.000 Kč, Sokol Lázně Bělohrad: 200.000 Kč - 174 členů.
FK Lázně Bělohrad – Pecka o příspěvek nepožádal a u oddílu kopané TJ Lázně Bělohrad a FKM Javorka jde zřejmě o stejnou členskou základnu.
K tomu dodám, že porovnání činnosti jednotlivých oddílů je velice obtížné. Komise preferovala především práci s mládeží, finanční náročnost využití sportovišť, popularitu sportu, atd. Musím připomenout, že tenisté využívají v zimě tenisovou halu. Týdně 50 hodin, za což členové oddílu za 6 měsíců zaplatí cca 250.000 Kč. Zatímco o fotbalový areál se stará město a fotbal platí pouze přípravu v hale SOU nebo za trénink na umělé trávě. Členskou základnu oddílu florbalu zase tvoří téměř jen mládež a peníze budou využity z velké části na nákup vybavení, protože oddíl funguje krátkou dobu. Fotbal vloni dostal od města 460.000 Kč, z toho 260.000 na nákup bezpečných branek, a veškeré náklady na energie (elektřina,...) mu TJ hradí z položky režie.
K porovnání s Novou Pakou uvedu, že fotbalisté v Nové Pace si z příspěvku hradí provoz a údržbu tréninkového hřiště. Dále např. město Chlumec nad Cidlinou, kde fotbalisté hrají o třídu výše, než Bělohrad, poskytuje letos fotbalu příspěvek 285.000 Kč a na údržbu fotbalového areálu, kterou si fotbalisté zajišťují sami, 100.000 Kč ročně. Fotbalisté si tam nyní sami budují osvětlení tréninkového hřiště. Město Dobruška, kde fotbalisté hrají stejně jako v Chlumci krajský přebor, přispívá oddílu fotbalu 125.000 Kč a fotbalisté si sami udržují svůj areál. V Lázních Bohdaneč město přispívá fotbalu na činnost 20.000 Kč a fotbalisté hradí městu nájem za stadion 60.000 Kč. Myslím, že v Bělohradě je podpora fotbalu a sportu vůbec velice nadstandardní.
K dostavbě fotbalového areálu jsem už napsal a řekl hodně. Chci jen dodat, že fotbalisté místo aby byli rádi, že město jim buduje takovéto zázemí, nás jen kritizují. Přitom na dostavbě prakticky nespolupracují. Uvedu 3 příklady: V prosinci jsem pozval zastupitele a zástupce TJ včetně fotbalu (p. Ježek a Velich) na prohlídku stavby. Ani jeden nepřišel, takže jsem jim telefonoval a p. Ježek mně řekl, že stavbu vidět nemusí, že mu stačí projekt. V únoru jsme řešili dlažby a obklady ve fotbalových kabinách. Opět jsme zvali zástupce fotbalu, aby si obklady vybrali. Nepřišli, jen vzkázali, ať je vybereme sami. V březnu jsme vybírali dodavatele vnitřního vybavení (nábytek), do hodnotící komise jsme jmenovali p. Velicha a jako náhradníka p. Ježka, na jednání komise nepřišli a pouze sdělili, že nemají čas.
Po posledním podzimním zápase jsem slíbil hráčům áčka, že na jaře budou moci hrát v Bělohradě. Od stavební firmy jsme měli totiž v té době slíbeno dokončení stavby do poloviny února a předpokládali jsme, že poté požádáme stavební úřad o předčasné užívání kabin. Pak jsme ale museli řešit další záležitosti na stavbě (systém ukotvení stropních panelů, neexistující evidence podzemních inženýrských sítí, odhlučnění herny na stolní tenis, atd.) Vedení fotbalu, které od podzimu vědělo, že na jaře nebude možné hrát na hlavním hřišti z důvodu nutné výměny kanalizační přípojky pod ním, jsme navrhli možnost využití jako zázemí pro hráče a rozhodčí herny na stolní tenis a tenisové klubovny. Toto jsem projednal na krajském fotbalovém svazu, kde mně sekretář pan Brož v nadsázce řekl, že v této soutěži povolují i převlékání „pod břízou vedle hřiště“. Od vedení bělohradského fotbalu jsem se pak dozvěděl, že z hlediska bezpečnosti doma hrát nebudou. Respektuji to, alespoň můžeme stavbu v klidu dokončit a hlavně nechat vyschnout před instalací nábytku, dveří, odhlučnění, kazetového stropu a povrchu Taraflex.
Základy, které vybudovali sami fotbalisté z příspěvku města, byly určeny pro novou část kabin. Nešlo o základy pod budovou starých kabin. Základy vybudované fotbalisty měly být dle projektu využity i pro novou stavbu kabin s nástavbou pro stolní tenis. Provedením sond se ale zjistilo, že základy jsou z několika druhů betonu, které se navzájem lámou, v horní části mají šířku 80 cm, ve spodní kolem 50 cm, mají tvar písmene T a je v nich plno betonových prvků, které snižují nosnost. O všem je zápis ve stavebním deníku podepsaný zástupci projektanta, TDI, zhotovitele, subdodavatele a města. Stav základů jsme ukázali i ing. Wagenknechtovi, který byl v době stavby základů předsedou oddílu kopané. O stavu základů před jejich odstraněním je též pořízena fotodokumentace.
Nakonec zopakuji větu ze stanoviska fotbalistů – „Kdo a co chce tímto vším (právní rozbory, jednostranné informace, atd.) dokázat?“ Zkuste si třeba znovu přečíst moji odpověď na dotaz k dostavbě fotbalových kabin v únorovém čísle Bělohradských listů.
Pavel Šubr – starosta města


Libor Suchý 17.3.2016

Pane starosto,
Ve své odpovědi na dotaz občana pana Poláka ze dne 12.2. jste konstatoval , že jsem dne 24.6.1997 odkoupil pozemek 246/24 o výměře 3986 m2 od paní Kalinové. Tato informace je pravdivá a nevidím nic problematického na tom, že k tomu došlo. Je nasnadě, že se pozemky prodávají a kupují a jistě na tom není nic nezákonného.
Velmi se mi ale nelíbí, že jste zveřejnil informace o mých aktivitách zcela bezdůvodně a hlavně bez mého souhlasu, který bych Vám na Vaši žádost dal. Odkazuji se na Zákon o ochraně osobních informací. Je pravda , že údaje z Katastru nemovitostí jsou zpřístupňovány jednotlivým fyzickým osobám výlučně pro jejich potřebu a i směrnice č.95/46ES v souladu s paragrafem 3, odst.3) zákona o ochraně osobních se stanoví, že zákon o ochraně osobních údajů se nevztahuje na zpracování osobních údajů fyzickou osobou výlučně pro její potřebu. Zde zdůrazňuji slovo výlučně. Jelikož jste nepoužil tuto informaci tak, jak stanoví zákon, zcela bezdůvodně jste ji zveřejnil, ptám se Vás –
1. Proč jste zveřejnil informaci o této transakci a tím porušil zákon, protože jste ji použil jako veřejně činná osoba a ne osoba fyzická výhradně pro svoji potřebu?
2. Kdo a kdy tuto informaci pro Vás, jak píšete, dohledal na katastru nemovitostí a Vám ji předal, čímž opět porušil zákon z důvodů výše uvedených?
3. Kdo uhradil správní poplatek za tyto informace, zda město, vy, nebo osoba která Vám informace předala.
Děkuji za odpověď. Jelikož se mi již stalo, že můj příspěvek nebyl zveřejněn na zdi nářků, současně ho zveřejňuji na stránkách www.belohradsko.cz
Libor Suchý


Odpověď:
Dobrý den,
souhlasím, že pozemky se prodávají a nakupují a není na tom nic nezákonného. Jen nákup a prodej pozemků může být někdy třeba neetický…
K Vašim dotazům:
1. Informace lze poskytovat na základě řady zákonných zmocnění. Konkrétně poskytování údajů z katastru nemovitostí je řešeno Vyhláškou č. 358/2013 Sb. o poskytování informací ze sbírky listin katastrálního úřadu, a pak zejména dle ustanovení § 7 a § 8 této vyhlášky. Podle těchto ustanovení Katastrální úřad vyhotoví na žádost prostou kopii písemnosti v listinné podobě ze sbírky listin katastru nebo poskytne výstup vzniklý převedením písemností v elektronické podobě. Navíc od roku 2016 je náhled do sbírky listin možný dálkovým přístupem. Informace ze sbírky listin jsou tedy obecně přístupné. Pro úplnost dodávám, že zpracováním osobních údajů se rozumí jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji. Ke zpracování osobních údajů tedy v tomto daném případě nedošlo. Toto bylo konzultováno i právním zástupcem města.
2. Informace dohledala na katastru nemovitostí na základě mého pokynu tajemnice MěÚ Mgr. Jitka Košťálová 19. února 2016.
3. Poplatek ve výši 200 Kč uhradilo město, doklad podepsala a předložila do pokladny města k proplacení tajemnice MěÚ Mgr. Košťálová.
To, že Váš příspěvek nebyl zveřejněn na Zdi nářků, mě překvapuje. S panem Tomášem Honsem, který jako informační technolog Zeď nářků spravuje, pravidelně kontroluji, zda byly všechny dotazy a příspěvky, které neporušují pravidla pro zveřejnění, na Zdi nářků zveřejněny. Zjistili jsme, že vloni byl zveřejněn jeden Váš příspěvek vztahující se ke stavbě vodovodu a kanalizace v obci Brtev. V tomto volebním období nebyl po konzultaci s právním zástupcem zveřejněn pouze jeden příspěvek vztahující se k arabské klientele lázní. Zároveň jsem tento příspěvek předal k posouzení, zda ho zveřejnit, vedení lázní.
V minulém volebním období nebyl opět po konzultaci s právním zástupcem města zveřejněn jeden příspěvek obviňující jistou osobu ze spolupráce se Státní bezpečností a dále odmítl bývalý místostarosta Jiří Bičiště odpovědět na asi 4 dotazy vztahující se k veřejným zakázkám města.
S pozdravem
Pavel Šubr - starosta


Občanka z bělohradska 16.3.2016

Reakce na Ing. Wagenknechta
Vážený pane inženýre Wagenknechte,
opravdu máte takový zájem o kulturní sál v Lázních Bělohradě ? Sám jste vždy kritizoval, kolik Bělohrad dává na kulturu a dokonce jste se vyjadřoval v tom smyslu, jak na tom je sport špatně, protože například kulrura má placené dva lidi a sport nikoho. Objevilo se to před lety zde na Zdi. Že je tedy na MěKS přezaměstnanost.
Kulturní sál ve vnitřním lázeňském území? Na pozemku, který je zcela přirozenou součástí lázeňského areálu ? To myslíte vážně ? U hotelu, kde spí lázeňští pacienti ? Asi musíte tušit, že tam to postavit nejde! Byl jste poměrně dlouhou dobu na radnici, o kulturu jste projevoval minimální zájem a sama jsem Vás slyšela, jak jste řekl, že Vás kultura nezajímá, že na nic nechodíte. Vaší prioritou byl vždy jen a jen fotbal. Proč jste jako místostarosta neusiloval o kulturní sál v Bělohradě ? Teď u Vás jaksi došlo k podivné metamorfóze a jste kulturofil.
Zajímalo by mě Vaše vyjádření k pozemkům u fotbalového hřiště. Je divné, že jste v době, kdy jste byl místostarostou, koupil pozemky (respektivě Vy a Vaše sestra), které původně vlastnil jeden majitel. Část koupilo město a část Vaše rodina. Proč jste se nezasadil o to, aby pozemek jako celek koupilo město? Mohlo se tam rozšířit sportovní zázemí, nebo tam vybudovat nový kulturní sál.
Děkuji za odpověď.


Odpověď:
Vážená občanko,
od doby mého vyjádření, na které se odvoláváte, již uplynula řada let a některé věci se samozřejmě změnily. Tak to na světě chodí a je to úplně normální. Ale abych uvedl vše na pravou míru, píši pár, podle mne logických, odpovědí.
1) Nikdy jsem neřekl, ani nenapsal, že je na MěKS přezaměstnanost. Považuji toto vaše tvrzení, nezlobte se, za výplod Vaší fantazie. Pokud to ale tvrdíte, tak to dokažte! Prohlásil jsem, že kultura s rozpočtem tenkrát okolo 2 mil. Kč ročně, je oproti sportu, který v té době dostával příspěvek cca 280 000,- za rok pro všechny oddíly TJ, které měli 550 členů, výrazně podporována. Nevím, jestli jsou uvedené částky úplně přesné, ale vypovídací hodnota této skutečnosti je jasná. Za svým tehdejším tvrzením si samozřejmě stojím. Letos je příspěvek na sport o dost vyšší než v minulém roce. Tím bych současné financování činnosti oddílů TJ viděl jako věc naprosto vyhovující a vyřešenou. Chtěl bych za to poděkovat i ostatním zastupitelům, kteří návrh sportovní komise jednomyslně podpořili v rámci schválení rozpočtu města na tento rok.
2) Pozemek, dle mých informací, je součástí areálu dětské léčebny až z doby budování socialismu, po konfiskaci domu a pozemku, který patřil jakémusi soukromému majiteli německé národnosti, státem.
3) Kulturní zařízení ve vnitřním lázeňském území si představit dovedu. Hned vedle penzionu Věžička, o který Vám zřejmě jde, kde spí lázeňští hosté, je hotel Bohumilka. Tam se hraje k tanci minimálně jednou týdně za hojné účasti především lázeňských hostů. Kulturní zařízení ale přece v žádném případě není jen o pořádání plesů a zábav. Myslím, že kulturní zařízení se čtyřmi nebo pěti plesy ročně, by odpočinek lázeňských hostů příliš nenarušilo. Pokud si myslíte, že ano, tak bychom museli opustit i myšlenku využití sokolovny k těmto účelům! Samozřejmě za předpokladu, že se městu vůbec podaří ji získat do majetku a případně přestavět. Pokud ji město někdy získá (i když již nyní financuje její chod), tak nastane podobný problém, jelikož se taktéž nachází ve vnitřním lázeňském území. Dokonce blíž areálu samotných lázní. Je podle vás tedy také nevhodná pro tyto účely?
4) V době, kdy jsem byl místostarostou, byl využíván pro kulturu sál v budově ČSAD na náměstí. Město necítilo potřebu zázemí nějakým způsobem řešit. Změnou majitele této nemovitosti je využití velmi problematické a řekl bych, že ve stávající podobě nevyhovující.
5) Oblíbené pozemky. Záležitost ze strany města stará více jak 20 let. Pokud si vzpomínám, město nemělo zájem o více pozemků a ani samy majitelky nechtěly městu prodat další, Vámi uvedené pozemky. Pouze pro potřeby budoucího hřiště a to na základě usnesení zastupitelstva před rokem 1994, kdy jsem na městě vůbec nebyl. Pozemky se prostě kupují a prodávají. Záleží pouze na tom, zda se vlastník s případným zájemcem domluví. To je naprosto běžná legitimní věc a já jsem je koupil po více jak dvou letech od doby, kdy koupilo město pozemky pro hřiště. V tomto období je mohl koupit i kdokoliv jiný. A koupil jsem je od soukromé osoby, která upustila od záměru pozemek využít pro vlastní potřebu. Není tedy pravdou, jak vy tvrdíte, že to bylo od stejných, tedy původních majitelek, od kterých pozemky kupovalo město!!! To popsal detailně již pan starosta ve své odpovědi letos v únoru, takže to nehodlám dále pitvat. Vyjádření k této záležitosti je z mé strany konečné.
Pro větší objektivitu a informovanost veřejnosti uvádím, že v minulosti koupili pozemky i jiní zastupitelé za účelem výstavby. Např. Ing. Kalfus v Brtvi nebo starosta Ing. Šubr v Lázních Bělohradě. Předtím byly pozemky v majetku města. To jste ale asi nechtěla slyšet, že? Já osobně na tom nevidím vůbec nic špatného.
Vidíte, že se potřeby města skutečně v čase vyvíjí a vlastně nepřímo podporujete mou myšlenku z mého minulého příspěvku. Pokud nemáme ve věci zázemí pro kulturu konkrétní jasné řešení, tak zbavit se v podstatě prodejem pozemků lázním, s ohledem na budoucnost, resp. možnost jejich využití k jinému veřejnému účelu, se mi opravdu v tuto chvíli jeví jako nekoncepční.
6) Stavba zařízení pro kulturu u hřiště. Postavit v této lokalitě na periferii kulturní sál se mi osobně jeví jako naprosto nevhodné. Podle mne má být využito k těmto účelům území blízko centra města.
7) K mé metamorfóze. I já, jako osoba, se v čase vyvíjím. V minulém roce jsem byl na několika kulturních akcích pořádaných MěKS. Z řad stávajících zastupitelů jsem jich tam příliš neviděl. S výjimkou pana starosty, který se jich opravdu účastní, řekl bych ve velké míře. Takže, jak se ze mne, bohužel, postupem času stává vetchý stařec, začínám se o tyto věci zajímat. Dokonce se někdy probouzím s pocitem, že se těším na svou účast při pravidelných nedělních koncertech dechové hudby v Bažantnici.
Samozřejmě pouze v případě, že termíny koncertů nebudou kolidovat s domácími zápasy bělohradských fotbalových mužstev, ve kterých hrají mí dva synové. I proto, že motem naší rodiny je: „V zdravém těle, zdravý duch„.
Doufám, že vás, vážená paní občanko, moje, řekl bych, poměrně vyčerpávající odpověď uspokojí. Nakonec bych Vás chtěl poprosit, zda by nebylo možné se představit, protože je hloupé odpovídat nikomu. Svým článkem bez podpisu podle mne pouze účelově matete veřejnost. Napadá mne, v této souvislosti, jedna asociace. Lidé si začali podávat ruku na důkaz toho, že v ní neskrývají kámen, který by po Vás chtěli hodit. Vy ji nechcete otevřít a podat mi ji, že? Co v ní asi skrýváte?
Hezký den
Jiří Wagenknecht


Lubor 15.3.2016

Hezký den,
kdy bude zkolaudováno nové zázemí pro fotbalisty a hráče stolního tenisu v Bažantnici? Bude dodavatel stavby nějak penalizován za toto zpoždění nebo se to zamete "pod koberec"?
DěkujiOdpověď:
Dobrý den,
kolaudace stavby fotbalových kabin a herny na stolní tenis by měla proběhnout v průběhu června po instalaci vnitřního vybavení (vybavení jednotlivých kabin, šaten, klubovny a kuchyněk nábytkem, položení povrchu Taraflex v herně stolního tenisu, atd.). Stavební firma dle upraveného harmonogramu by měla předat dokončenou stavbu do 10. dubna. Vnitřní vybavení není možné následně instalovat do vlhkého prostředí, např. u Taraflexu se doporučuje minimálně 6 týdnů po položení podkladového betonu, stejně tak u nábytku. Stavební firma bude penalizována v souladu se smlouvou o dílo. V ní byla doba výstavby stanovena z důvodu žádosti o dotaci a jejího využití v příslušném kalendářním roce na 5 měsíců ode dne předání staveniště (to proběhlo 17. července). Za dokončení stavby se dle SOD nepovažuje kolaudace, ale předání stavby. Původně jsme chtěli požádat o předčasné užívání stavby fotbalových kabin (sociálního zařízení a sprch), ale vzhledem k tomu, že jarní část soutěže odehrají fotbalisté v Miletíně, o toto předčasné užívání žádat nebudeme.
S pozdravem
Pavel Šubr - starosta


Filip Simon 12.3.2016

Vážený pane starosto, vážení zastupitelé,

reaguji na Vaše rozhodnutí nezúčastnit se mezinárodní kampaně "Vlajka pro Tibet", do které se 10. března zapojilo více než 740 českých obcí. Osobně se domnívám, že vyvěšení tibetské vlajky není jen připomenutím protičínského povstání, při kterém zemřelo na 80 000 Tibeťanů, ale především a hlavně projevem solidarity svobodného demokratického světa s těmi, jimž je svoboda upírána. Proto nemohu souhlasit s Vaší argumentací, kterou jste uveřejnili na webovém portálu idnes.cz, že se nezapojujete proto, že „by se měly vyvěšovat i vlajky jiných diskriminovaných zemí“ nebo, že „na komunální úrovni (…) není nutné řešit celosvětové problémy.“ Váš první argument považuji za zástupný problém, protože nebudeme-li jednat z toho důvodu, že lze dělat více, tak nemusíme dělat zhola nic. Dále jsem toho názoru, že i komunální politik zvolený v demokratickém státě, který byl založen na principech liberální demokracie a úctě k lidským právům, by se k celosvětovým problémům vyjadřovat měl – neboť cokoliv se dnes ve světě stane, tak to v konečném důsledku ovlivní i nás samotné. A ostatně ani my, v kontextu imperiálních zájmů Putinovského Ruska a vzestupu fašistických a izolacionistických nálad v Evropě, nevíme, zda jednou sami takový projev solidarity nebudeme potřebovat. Žádám Vás proto, abyste v příštím roce své rozhodnutí zvážili a kampaně se zúčastnili. Jsem přesvědčen, že takové rozhodnutí by obzvláště v dnešní době, kdy lidé začínají mít opět strach vyjádřit svůj názor a žáci dostávají na lístečcích předpřipravené otázky, bylo vítaným krokem – a to i vzhledem k tomu, jaké politické strany a hnutí kampaň na celostátní úrovni blokují. Závěrem Vám mohu říci, že jsem měl možnost Tibet navštívit a zároveň se setkat s několika světovými disidenty a že vyvěšení jedné vlajky jeden den v roce v jednom evropském městě může v konečném důsledku znamenat mnohem více, než-li se na první pohled zdá.
Filip Simon
V Lázních Bělohradě dne 12. března 2016


Odpověď:
Dobrý den,
děkuji za názor. Návrh na zapojení se do akce "Vlajka pro Tibet" v roce 2017 předložím zastupitelstvu města. O "Vlajce pro Tibet" se diskutovalo na jednání zastupitelstev mnoha měst, zapojuje se 740 měst a obcí z 6 250 v České republice. Myslím, že aktuálně bychom mohli vyvěšovat i vlajky Ukrajiny nebo některých arabských zemí, kde situace v nich je důvodem uprchlické krize v Evropě. Protože jsem měl možnost na vlastní oči poznat životní podmínky a osud původních obyvatel Austrálie Aboroginců nebo Indiánů v Americe, není mně lhostejný ani osud těchto národů. Váhám proto, jestli je vhodné na komunální úrovni zdůrazňovat pouze situaci v Tibetu, o níž jsem se mimochodem bavil i s některými našimi horolezci. V krajském zastupitelstvu jsem třeba hlasoval pro vyvěšení tibetské vlajky, protože si myslím, že na této úrovni by se už mezinárodní záležitosti řešit měly. Ale o těchto věcech by se mohlo diskutovat dlouho.

Zdraví
Pavel Šubr
starosta


Jiří Wagenknecht 11.3.2016

Dobrý den,
prosím o včasné zveřejnění mého vyjádření. Děkuji. J. Wagenknecht

Vyjádření postoje k prodeji budovy rehabilitace a školy dětské léčebny
Dobrý den.
Důvody, které mne vedly ke hlasování proti zveřejnění záměru prodat výše uvedené budovy a
především rozlehlý pozemek 3 110 m2, který lze, dle mého názoru, využít i k jiným účelům ve
prospěch města jsou následující:
Město nemá např. vyřešenou situaci týkající se zázemí pro kulturu, případně jiné společenské vyžití.
Chybí sál nejen pro možnost pořádání plesů ale i dalších kulturních akcí, včetně divadelních představení. Po předložení studie na rekonstrukci zámku, vzhledem k vysokým finančním nákladům zastupitelstvo definitivně upustilo od záměru využít tuto budovu pro účely nejen kultury, ale obecně ve prospěch města. Budovu sokolovny, která by, dle mého názoru, byla také vhodná, se město snaží získat do majetku již odhadem minimálně 10 let a situace se bohužel nijak příznivě nevyvíjí. Nabízí se tedy v budoucnu využít zmíněné pozemky, o které měly lázně zájem třeba na stavbu budovy tohoto charakteru nejen pro občany města, ale i návštěvníky lázní. V současné chvíli nevíme jak situaci okolo kultury řešit. Až budeme mít jasno že kultura bude řešena konkrétním způsobem na konkrétním místě ve městě, můžeme se bavit o prodeji. Ani v případě získání sokolovny do majetku neexistuje žádná současná studie přístavby stávající budovy ( jedná se např. divadelní jeviště, dalšího potřebného zázemí atd.). Může se ukázat že i pro tento účel by bylo nutné využít část pozemku, který lázně chtěly koupit a v podstatě navazuje na stávající budovu.
Samotná budova školy, kterou jsme si prohlédli před prosincovým zasedáním, je v dobrém stavebně technickém stavu. Nevykazuje vůbec žádné praskliny nebo narušení statiky. Je nutné investovat po dohodě s nájemcem ( zde se nabízí i otázka stávající výše nájmu), ale osobně to nevidím na částku uvedenou panem starostou. Budova dětské léčebny, kde jsou děti ubytované a tráví zde nejvíce času svého pobytu v lázních, se od 80. let také nezměnila a výrazně se tedy od ostatních budov vůbec neliší. Vzhledem ke skutečnosti, že probíhá, jak tomu říkám, tzv. mediální kolečko – vedení města uveřejňuje články týkající se tohoto záměru v Novinách Jičínska, na webových stránkách města - zdi nářků a zatím chybí již pouze odpověď v rubrice Bělohradských listů - Starosta odpovídá, se domnívám, že lázně opět projeví zájem o odkoupení areálu. Těmito články se totiž vedení města, dle mého názoru, snaží o to, aby se veřejnosti jevil případný prodej jako to nejsprávnější řešení. V této domněnce mne podporuje i fakt, který jsem se dozvěděl od současného majitele budovy naproti sokolovně ( mezi bytovým domem města a domem Špirhanzlových ), pana Grohy, že lázně shání administrativní prostory a mají zájem si pronajmout dvě patra tohoto objektu.
Případné řešení zázemí pro kulturu v našem městě se pravděpodobně nebude realizovat v tomto volebním období. Ale zbavit se v podstatě prodejem možností, které jsem nastínil, s ohledem na budoucnost, se mi v tuto chvíli jeví jako nekoncepční. Měli bychom nějaké možnosti zachovat i pro ty zastupitele, kteří budou rozhodovat o těchto otázkách po nás, v letech příštích. Důvody, které uvádím možná povedou k tomu, že někteří občané po přečtení mého příspěvku budou pohlížet na celou problematiku prodeje z jiného úhlu pohledu.
Závěrem je třeba zmínit, že bychom neměli zapomínat na to, že od samotného záměru léčebnu koupit lázně odstoupily, a to z důvodu ceny za nemovitost a také, dle jejich slov, z důvodu neochoty některých ze zastupitelů vyjednávat ohledně splátkového kalendáře, který lázně vyžadovaly. Na vině nejsou čtyři zmiňovaní zastupitelé, ti z různých důvodů hlasovali proti zveřejnění záměru budovu dětské léčebny prodat, o samotném prodeji lázní se totiž ani nehlasovalo z důvodů výše zmíněných.
Jiří Wagenknecht


Michal Hons 7.3.2016

Dobrý den,
chtěl bych zeptat, zda město uvažuje o modernizaci povrchu hřiště za základní školou a o opravě jeho osvětlení. Děkuji za odpověď.


Odpověď:
Dobrý den pane Hons,
hřiště za základní školou bylo renovováno v loňském roce, tedy jeho zelená část. Tato renovace město stála 110.000,-Kč. Dle firmy, která renovaci prováděla, a která zároveň samotný povrch hřiště stavěla, je zelená část (umělá tráva) ještě v pořádku a není třeba její výměny. Co se týče atletické dráhy, tato byla firmou také překontrolována. Firma sdělila, že bude třeba do dvou let provést obnovu povrchu atletické dráhy tzv. retoping. Cena této renovace je vyčíslena na částku přes 850.000,-Kč. Tato částka by měla být tedy zařazena do rozpočtu města pro rok 2017, jelikož se v letošním roce s renovací atletické dráhy nepočítá. V roce 2017, pokud bude schválen rozpočet města, by mělo dojít k renovaci i atletické dráhy. K opravě poškozeného osvětlení mělo dojít již před několika týdny, ale firma, která toto stavěla, zkrachovala a tak jsme museli najít jinou firmu, která by opravu zvládla. Vlastními silami opravu zajistit nedokážeme. Dle čerstvých informací, a pokud bude odpovídající počasí, by mělo k opravě dojít ve středu 9. 3. 2016.
Děkuji za Váš dotaz.
Jan Pavlásek, místostarosta


Občan 1.3.2016

Přečetl jsem si článek o dětské léčebně. Jsem přesvědčen, že město ji mělo prodat lázním a zbavit se tak zbytečné zátěže spojené s její rekonstrukcí. Můžete napsat, kdo byl proti jejímu prodeji lázním a z jakého důvodu?


Odpověď:
Dobrý den,
o záměru prodeje dětské léčebny (budovy rehabilitace a školy, které jsou v majetku města a město je lázním pronajímá, nikoliv ubytovací části, která je v majetku lázní) jednalo zastupitelstvo města na svém zasedání 23. září 2015. Proti zveřejnění záměru byli ze 14 přítomných zastupitelů 4 - Ing. Jiří Bareš, Alena Kuželová, DiS., Bc. Vojtěch Lámr a Ing. Jiří Wagenknecht. O dětské léčebně pak zastupitelé diskutovali ještě na veřejném zasedání 16. prosince 2015 při jednání o rozpočtu města na rok 2016 a po informaci, že lázně od záměru odkoupení budovy dětské léčebny od města odstupují.
Paní Kuželová uvedla, že důvodem hlasování proti prodeji dětské léčebny bylo např., že lázně nejsou garantem toho, že tam bude opravdu dětská léčebna, a nechce, aby tam lázně nepostavily něco, co by pak občanům vadilo. Ing. Bareš uvedl, že se mu budova líbí a nechce, aby tam lázně postavily něco moderního. Chtěl by, aby město budovu dětské léčebny zrekonstruovalo a nechalo to tak, jak to běží. Zápisy ze zasedání zastupitelstva města jsou zveřejněny na webových stránkách města www.lazne-belohrad.cz a můžete si v nich přečíst celou diskusi o dětské léčebně.
Dle mého názoru jsou tyto budovy sice na atraktivním místě v centru města, do budov je ale nutné hodně investovat (střecha, okna, topení, zateplení, podlahy, atd.) a abychom je uvedli do konkurenceschopného stavu ve srovnání s ostatními dětskými léčebnami v republice, šlo by minimálně o investici cca 5 milionů Kč. Budovy jsou navíc umístěny v lokalitě, která dle územního plánu slouží pro potřeby lázeňství. Město by mělo rekonstruovat a stavět budovy, které budou sloužit občanům města a ne budovy pro účely lázeňství. Ideální je, když budovy vlastní organizace, která je využívá pro své podnikání a podle svých potřeb je i rekonstruuje. Proto jsem byl pro prodej budov a nyní mám obavy z toho, že město jako jejich majitel do nich bude muset investovat finanční prostředky, které by se daly využít účelněji ve prospěch občanů města.

Ing. Pavel Šubr, starosta


David Ubrousek 26.2.2016

Vážený pane starosto/místostarosto,
dne 25.2.2016 v 14:20 jsem procházel městským parkem a zahlédl jsem Policii ČR, jak autem projíždí od památníku K.V.Raise k pódiu. Požaduji vysvětlení, proč strážci zákona nemohou udělat pár kroků pěšky? To si můžem dovolit i my ostatní občané?
S přáním pěkného dne D. Ubrousek
26.2.2016


Odpověď:
Vážený pane Ubrousku,
Váš požadavek vysvětlení vzniklé situace jsem ověřil na Policii ČR v Nové Pace, kde mi vedoucí oddělení sdělil, že dne 25.2.2016 kolem 14:20 hod. projela zámeckým parkem hlídka Policie ČR z Hradce Králové, která zde vykonávala činnost směřující k prevenci drogové kriminality. Dávám Vám za pravdu, že tato hlídka neměla přímo jezdit do parku, ale měla jej projít pěšky. S tím nic zpětně nenaděláme. Vedoucí OOP Nová Paka ale přislíbil, že se tento incident již nebude opakovat a na příslušném místě věc vyřídí. Do zámeckého parku se vozidly jezdit nesmí, vyjma vozidel technických služeb a vozidel zajišťujících kulturní a sportovní akce. Z tohoto vyplývá, že si jezdit do parku nemůžeme dovolit ani my, ostatní občané. Děkuji za Váš dotaz, který pevně doufám, přispěje do budoucna k tomu, aby nám nikdo autem do parku nejezdil.
Jan Pavlásek, místostarosta


Tomáš 24.2.2016

Je možné že p. Wagenknech proti vedoucímu TS skutečně nic nemá. Ne každému je jedno, jak si ve městě hospodaříte. Každý třetí se baví o tom, jestli se mu nechce moc pracovat, tak ať si počká až město bude někoho hledat, že se tam uklidí. Stačí být kamarád. Ve městě s 4000 obyvateli je to na úřadě jsou to samí vedoucí. Máme i odbor informačních technologíí. Když se na matrice kousne počítač, tak ho přijde restartovat. Aby udělal nové moderní stránky města, které za dva roky nebudou zastaralé, tak to ne. Protože to neumí. Nyní máme tedy vedoucího TS, který bude městskou kasu stát s odvody brutto 500 000kč ročně + náhrady za užívání soukromého vozu navíc. Sem tedy zvědav, kde to bude vidět. Ve městě naší velikosti tuto pozici má zastávat tajemník. Naše tajemnice to nezvládne. Pan Jirásko by mohl prozradit, kdo bude nově vykonávat na ZŠ ekonomickou vedoucí. Slyšel jsem, že to bude manželka našeho starosty. Vyhrála prý výběrové řízení. Nečekaně..


Odpověď:
Dobrý den pane Tomáši,
docela by mě zajímalo, kde jste přišel k této snůšce lží a pomluv. Ono se ale anonymně dá lhát, pomlouvat a šířit fámy docela snadno. Obzvlášť, když na to někdo má náturu…

K vašim „informacím“:
1. Píšete, že ne každému je jedno, jak si ve městě hospodaříme. Hospodaření města za rok 2015 skončilo přebytkem téměř 19 milionů Kč a proinvestovali jsme více než 62 miliony Kč. Na červnovém zasedání zastupitelstva města budeme hospodaření města za rok 2015 hodnotit a schvalovat závěrečný účet města. Rád bych vás pozval, abyste nám sdělil, co se vám na hospodaření města nelíbí.

2. Tvrdíte, že se na město uklízí lidé, kterým se nechce pracovat a že stačí být kamarád. Na město v loňském a letošním roce nastoupilo několik nových zaměstnanců. Byl bych docela rád, kdybyste jim toto dokázal říct do očí. Konkrétně do technických služeb nastoupil jako automechanik p. Petr Bajer (místo p. Josefa Štefana), jako řidič p. Petr Tomášek (místo p. Radmila Rejmonta) a jako zedník p. Miloslav Huťa (místo p. Ladislava Adolfa). Na městský úřad pak jako investiční referent Bc. Martin Zívr (místo Ing. Martiny Šubrtové) a jako vedoucí odboru sociálních věcí Mgr. Eva Bičišťová (místo Mgr. Pavlíny Čepelkové). Jako sociální pracovnice do odboru sociálních věcí pak Mgr. Tereza Mejsnarová (dlouho jsme za neobsazení místa sociální pracovnice byli kritizováni kontrolními orgány) a jako vedoucí Technických služeb města p. Jan Flégl. Všichni prošli výběrovými řízeními a z jejich práce mám dobrý pocit.

3. Píšete, že na úřadě jsou samí vedoucí a máme i odbor informačních technologií. Na městě máme 2 odbory – stavební a sociálních věcí. Takže další lež. Rada města je ale přesvědčena, že na městském úřadě naší velikosti by měly fungovat odbory ekonomický, správní a majetkový. Domnívám se, že výše uvedené odbory mohou vzniknout bez nárůstu počtu pracovníků. V průběhu března proběhne na úřadě personální audit, který by měl posoudit fungování a řízení úřadu a i možnost vzniku odborů. Zároveň žádáme MPSV o dotaci na zkvalitnění řízení veřejné správy. Dotace činí 95 % nákladů a v rámci ní chceme dále řízení úřadu zkvalitnit a také zmodernizovat webové stránky města, které jsou opravdu málo přehledné (v tom jediném vám dávám za pravdu).

4. Technické služby nebyly do letošního roku nijak právně ukotveny. Od roku 2016 jsou organizační složkou města (podobně jako Městské kulturní středisko). Nemají tedy právní subjektivitu. Neznám město naší velikosti, kde by postavení TS nebylo nijak upraveno a neměly svého vedoucího. Pro informaci - naše TS mají 15 stálých zaměstnanců a přes letní období až 13 zaměstnanců z Úřadu práce. Výběrové řízení na vedoucího vyhrál p. Flégl, který nemá žádné náhrady za užívání soukromého vozu. Naopak jsem přesvědčen, že jeho činnost přinese úspory v technických službách, třeba v lepší organizaci práce, využívání techniky, atd.

5. Tvrdíte, že ve městě naší velikosti má technické služby řídit tajemník. Neznám město naší velikosti, kde technické služby řídí tajemník. Pokud nějaké znáte, napište mně jeho jméno. Tajemník má úplně jiné úkoly spojené především s řízením městského úřadu.

6. K průběhu výběrového řízení na ekonomku základní školy se vyjadřovat nebudu, to je záležitost základní školy a sám ho neznám. Ale potvrzuji, že moje manželka splňující podmínky vzdělání a praxe nastoupila v loňském roce jako ekonomka v základní škole.

Pokud máte nějaké další „všemožné zaručené informace“ o městě a městském úřadě, klidně přijďte na zasedání zastupitelstva města a buď já, místostarosta nebo členové rady města vám je rádi ozřejmí.

S pozdravem
Pavel Šubr, starosta


Byšička 24.2.2016

Dobrý den,
chci se zeptat jestli by nešlo něco udělat se stráněmi v okolí kostelíka na Byšičkách. Každoročně jsou zarostlá a není to hezký pohled. Vím, že to nejde posekat strojově, ale myslím si, že by bylo vhodné tyto stráně oplotit a nechat je spásat ovcemi. Myslím si, že by to byl hezký pohled i lákadlo pro obyvatele s malými dětmi na procházku.
Děkuji


Odpověď:
Dobrý den,
stav strání severně a jižně od kostelíka sv. Petra a Pavla na Byšičkách mě velice mrzí. Stráně nejsou už možná více než 10 let posekané. Pozemky jsou ale v soukromém vlastnictví a už několikrát jsme jednali společně s pracovníky odboru životního prostředí Městského úřadu Jičín s vlastníky pozemků o jejich údržbě, výsledek je zatím nulový. Město alespoň odkoupilo pozemky kolem hřbitova (mezi cestami), které udržujeme a chceme na nich obnovit třešňové sady.
Kolem Byšiček chtěli majitelé pozemků ve spolupráci se soukromým investorem budovat golfové hřiště, stanovisko orgánů životního prostředí bylo ale negativní. Důvodem bylo, že pravidelné sekání těchto pozemků vzhledem k možnému výskytu chráněných rostlin není vhodné. Byšičky mám velice rád, pravidelně je navštěvuji a už tenkrát (před 7 roky) jsem předvídal, že stráně jednou skončí zarostlé. Mám obavy, že chráněné rostliny už byly plevelem dávno zahubeny… Město ale nemá žádnou páku donutit majitele k údržbě těchto pozemků.

S pozdravem
Ing. Pavel Šubr, starosta


Jaroslav Jirásko 23.2.2016

Reakce na příspěvek Ing. Wagenknechta:
Čtu diskuzi s velkým zájmem. A hle, co se zde nepíše : "Proti Honzovi Fléglovi nic nemám, znám ho léta, byl výborně připraven, v mnohém může být přínosem, klidně bych ho dal na první místo ..... ale ta jeho výsluha s tím platem, to je docela zajímavá finanční částka". (Ing. Jiří Wagenknecht zde na Zdi nářků, 18. 2. a 22.2. 2016). Jinak řečeno, občane bělohradský, rozuměj tomu tak, že státní renta (naprosto zasloužená) a k tomu plat vedoucího technických služeb je zde v Bělohradě neodpustitelné stigma. Zvláště pro "opoziční" politiky. Jak trapné.....(zajímavé je, že "politiku na vsi" rozpoutal zde na webu "občan" a k němu se přidali pan Wagenknecht a pan Lámr, bez těchto tří by se žádná "politika na vsi" neděla. Jaká ta politika je, vidíme všichni - je to závist a negace všeho rozumného).
Argument pana Ing. Wagenknechta, že vedoucí TS mohl vykonávat stavební dozor, je hodně alibistický a oblbuje občany. Nedělalo se výběrové řízení na stavební odbor, ale na TS. Je to podobná manipulace, jako kdyby se přihlásil do konkurzu na vedoucího TS například veterinář a Ing. Wagenknecht ho volil proto, že ve městě žádný veterinář není. Myslím, že byste už panu Fléglovi mohli dát pokoj, aby měl klid na práci. Není mu co závidět.


Jan Pavlásek 22.2.2016

Dobrý den, jelikož se kolem volby vedoucího technických služeb města Lázně Bělohrad strhla dle mého názoru až zbytečná diskuze, chtěl bych napsat na toto téma také několik vysvětlujících řádků. V první řadě si položím otázku, proč je takováto diskuze právě kolem výběrového řízení na post vedoucího technických služeb a nebyla třeba také u výběrového řízení na post investičního referenta, vedoucího odboru sociálních věcí, na sociální pracovnici, nebo třeba na post zedníka, automechanika, nebo řidiče. Všechna tato výběrová řízení jsme v posledním roce provedli a nikdy nebyl žádný ohlas, až nyní. Musím dodat, že všichni přijatí dnes již spolupracovníci pracují skvěle a ve všech případech to byla správná volba. Že by v tom hrála nějakou roli politika, jak píše Jirka Wagenknecht? Nebo něco jiného? Nevím. Úsudek, ať si každý udělá sám. Sám za sebe mohu s čistým svědomím říci, že jsem dal svůj hlas člověku, o kterém jsem byl přesvědčen, že bude nakonec pro město Lázně Bělohrad ten nejlepší a nejvhodnější. Věřte mi nebo ne, bez ohledu na politickou příslušnost, kamarádství či cokoli jiného. Jelikož jsem celé výběrové řízení od samého počátku vlastně organizoval a připravoval, měl jsem možnost se osobně setkat se všemi sedmi kandidáty, kteří si nakonec podali přihlášku do výběrového řízení. Všech sedm kandidátů jsem osobně provedl areálem technických služeb, seznámil je s fungováním, strukturou, personálním obsazením a dalšími aspekty, které byly zapotřebí pro řádný výběr toho nejvhodnějšího kandidáta. Všichni kandidáti, pokud tedy měli zájem, měli možnost se dotázat na cokoli z fungování technických služeb a ve své koncepci měli možnost vyjádřit svůj názor na budoucí chod technických služeb. Z vypracovaných koncepcí, osobních pohovorů, návštěv a rozhovorů mi jako nejvhodnější kandidát, i když o malý kousek, vyšel Honza Flégl. Tohoto člověka, stejně jako ostatní uchazeče znám osobně a s převážnou většinou mám i pracovní zkušenosti. Mé důvody toho, proč jsem se nakonec já osobně rozhodl pro volbu Honzy Flégla, jsou takové, že dle mého názoru se jedná o plně kompetentního člověka pro výkon dané funkce, člověka, který má spoustu životních zkušeností a praktických dovedností, člověka, který zná město jako své boty a dovede se v případě potřeby racionálně a rychle rozhodovat. Je to místní občan, který je navíc veřejně činný a tak má i k občanům daleko blíže, než ostatní kandidáti. Pro výkon funkce vedoucího technických služeb je to pro mě nejlepší kandidát. Z již téměř dvouměsíční praxe musím konstatovat, že spolupráce Honzy Flégla s vedením města, pracovníky městského úřadu, pracovníky technických služeb a občany je na velice vysoké úrovni a myslím, že tato volba nebyla v žádném případě špatná. Samozřejmě až čas ukáže, zda bude zvládat veškeré činnosti, které tato pozice obnáší, ale myslím, že to nebude žádný problém a město má v Honzovi Fléglovi toho pravého vedoucího technických služeb, na kterého se občané budou moci kdykoli obrátit s jakýmkoli problémem, a který bude vždy v rámci možností a kompetencí vyřešen ku prospěchu všech stran.
Děkuji za Váš čas.
Jan Pavlásek, místostarosta


Jiří Wagenknecht 22.2.2016

Vyjádření k odpovědi pana starosty - výběrové řízení na vedoucího TS

Dobrý den,

již pouze krátce se naposledy vyjádřím k výše uvedenému a nebudu se k této záležitosti již vracet bez ohledu na další případná budoucí vyjádření. Nevím jestli názor, že TS by měl řídit „Bělohraďák“, už předem není tak trochu diskriminační vůči ostatním případným uchazečům, kteří nejsou občany našeho města. Ba naopak. Myslím že člověk odjinud, který není příliš svázaný s Bělohradem ale naše město zná, může být v mnohém přínosem. To že byl p. Flégl dobře připraven nepopírám. Již druhé volební období je členem rady a má tedy již dlouhou dobu přehled o fungování města. Na pohovor šel až druhý den. Na otázku, kterou jsem mimo jiné položil každému z uchazečů jako jediný odpověděl dříve, než jsem mu tuto otázku stihl položit. Může to být i náhoda, ale pro mne z toho vyplynulo že byl opravdu velmi dobře připraven.
Jiří Wagenknecht


Bezpečí 21.2.2016

Dobrý den. Chtěl bych se zeptat ,jestli město neuvažuje o pořízení alespoň dvou městských kamer co by sledovali náměstí z obou stran. Poslední dobou dochází v nočních hodinách k výtržnostem,ničení majetku města,hluku apod... Jelikož tu nemáme policii, bylo by rozumné pořízení alespoň kamer co by případně usvědčili místní pachatelé.


Odpověď:
Dobrý den, město uvažovalo o zřízení kamerového systému již v letech 2010 - 2012 a nechalo si vypracovat od odborné firmy cenovou nabídku na dvě varianty systému, který by byl ve městě instalován. Jednalo se o návrhy, kde by bylo instalováno celkem 7 kamer, které by pokrývaly nejdůležitější místa ve městě. Instalace systému dle předložené cenové nabídky by přesáhla částku ve výši 3.000.000,-Kč. Vzhledem k poměrně vysoké ceně tenkrát nebylo k realizaci přistoupeno. Přiznám se, že v poslední době čím dál častěji uvažujeme o zabezpečení města několika kamerami a to hlavně z důvodu narušování veřejného pořádku a vandalství. Máme vytipováno i několik míst, na které bychom kamery chtěli umístit. V plánu máme i jednání s několika firmami, které by nám zpracovaly cenovou nabídku, abychom si udělali alespoň představu o cenách kamerových systémů. Vše tedy bude záležet na výši cenové nabídky a poté samozřejmě finančních možnostech města. Musíme věc také řádně ošetřit ve vztahu k zákonu na ochranu osobních údajů, protože ne každý má právo do kamerového systému nahlížet a pořizovat z něho následně záznamy. Každopádně ale nechceme, aby naše město hlídal nějaký „Velký bratr“. Chtěli bychom obsáhnout nejkritičtější místa s tím, abychom co nejvíce ochránili město od vandalů a narušitelů veřejného pořádku.
Děkuji za Váš dotaz.
Jan Pavlásek, místostarosta


Jiří Wagenknecht 18.2.2016

Vyjádření k výběrovému řízení na vedoucího technických služeb

Dobrý den všem,
vzhledem k tomu, že jsem byl jmenován na zdi nářků jako člen výběrové komise na výše uvedený pracovní post, dovolte mi, abych se také vyjádřil k této záležitosti a doplnil některé informace a poté vyjádřil i svůj subjektivní názor na toto řízení.
Z výčtu členů komise, který uvedl starosta Ing. Pavel Šubr je patrné, že tři členové pětičlenné komise jsou koaličními partnery.
Na úvod podle mne velmi důležitá informace - výběrová komise má pouze hlas doporučující a nikoliv rozhodující. Nového vedoucího TS schvaluje rada města, která tak učinila na svém jednání v prosinci – viz zápis zjednání RM ( pro Ing. Šubr, p. Pavlásek, Ing. Kalfus, p. Matouš a zdržel se p. Flégl vzhledem ke střetu zájmů). Rada města se skládá pouze z partnerů koalice, která v současnosti vládne počtem deseti zastupitelů z celkových patnácti, našemu městu.
I já jsem preferoval jiného kandidáta a měl odlišný názor, shodný s V. Lámrem, než zbytek výběrové komise. Na základě pohovoru a především profesních předpokladů, znalostí a praxe, kterou měl mimochodem jako jediný ze všech uchazečů s výkonem této funkce, se mi jevil tento uchazeč jako poměrně jasný favorit, který skutečně, a to nejenom dle mého názoru, předčil všechny ostatní. Měl např. i oprávnění k vykonávání funkce stavebního dozoru investora. Tento dozor mohl provádět v rámci výkonu funkce vedoucího, společně např. s některým z uvolněných zastupitelů ( starosta, místostarosta ). V současnosti nikdo technickým věcem příliš nerozumí a město si na tuto činnost najímá a platí externí firmy. Dle mého názoru Vojtěch Lámr, který má jediný ze všech členů výběrové komise vzdělání stavebního směru a několikaletou praxi pracovníka stavebního úřadu, mohl asi nejlépe posoudit vhodnost tohoto kandidáta po profesní stránce a zcela jsme se v otázce výběru nejvhodnějšího kandidáta shodli.
Takže výběrová komise a rada města rozhodla tak jak rozhodla a důvody si může domýšlet každý občan sám… Můj názor je ten, že třeba dnes pomůžu já tobě a až to bude někdy nutné, tak třeba na oplátku ty mně. Ach ta politika na vsi…... On totiž plat vedoucího TS společně s policejní výsluhou dělá tuto funkci na bělohradské poměry, dle mého názoru, z finančního hlediska docela zajímavou. Osobně proti Honzovi Fléglovi nic nemám a kdyby on předčil ostatní kandidáty po odborné stránce i dalších předpokladů. Dal bych ho klidně i já na první místo. Rozhodovat přece ale mají především tyto již výše uvedené odborné předpoklady, obzvlášť pokud se jedná o takový důležitý post.
Věřím že tímto příspěvkem se i já stanu v brzké době častějším terčem dotazů, které se najednou objeví jako mávnutím kouzelného proutku, od různých nepodepsaných občanů. Nebo se případně dotazujících pod pseudonymem, které se budou velmi pravděpodobně týkat mé dávné činnosti, kdy jsem působil jako místostarosta.
V L. Bělohradě 18.02. 2016. Datum píšu proto, aby byl můj příspěvek zveřejněn dříve než kolegy Lámra. V jeho případě to trvalo asi 10 dnů, což se mi zdá hodně
Jiří WagenknechtOdpověď:
Dobrý den,

byl jsem též členem výběrové komise a hlasoval jsem v ní i na radě města pro pana Flégla. Rozhodování nebylo jednoduché také proto, že se hlásili další zájemci z Bělohradu, kteří by dle mého názoru mohli funkci vedoucího technických služeb vykonávat.
Pro pana Flégla jsem hlasoval z důvodu, že písemné podklady (hlavně koncepci řízení technických služeb) měl mnohem kvalitnější než druhý v pořadí, při ústním pohovoru měl nejvíce konkrétních nápadů a postřehů k fungování technických služeb, nejlépe znal problematiku města a cítil jsem z něho největší „zápal“ pro věc. Za důležité jsem považoval i to, aby technické služby řídil „Bělohraďák“. Podmínky vzděláni přitom splňoval.
Zhruba po 2 měsících fungování p. Flégla ve funkci vedoucího technických služeb mám z jeho práce dobrý pocit. Ale správnost volby budeme moci posoudit až po delší době.
Vedoucí technických služeb má jiné povinnosti než dělat technický dozor na stavbách. Ten pro většinu měst a obcí dělají externí firmy nebo investiční referenti. Rozhodně také nedělají technický dozor starostové nebo místostarostové, kteří na výkon technického dozoru nemají v 99 % případů oprávnění. Starostové a místostarostové se účastní kontrolních dnů, aby měli stavbu pod dohledem.
Nefér mně přijde věta z dotazu: „On totiž plat vedoucího TS společně s policejní výsluhou dělá tuto funkci z finančního hlediska docela zajímavou“. Mě zajímá pouze plat vedoucího TS, který má p. Flégl 21.390 Kč hrubého a po 3 měsících může dostat osobní příplatek. Na to, že se jedná o pozici vedoucího organizační složky města, mně nepřijde nijak mimořádný. Policejní výsluhu má z naprosto jiných důvodů a jde o jeho soukromou záležitost.

S pozdravem
Pavel Šubr - starosta


Anonym 12.2.2016

Dobrý den,
když už se tu řeší ta bažantnice a tenisové kurty.
Je podle Vás v pořádku, že tenisté trvale desítky let zavážení bažantnici antukou? Těch několik kubíku antuky navežených přímo za značkou "Přírodní památka" je ostudou města. Pokud nevíte na co narážím tak jste buď slepí nebo to videt nechcete.
GPS 50.4262033N, 15.5913142E na mapy.cz


Odpověď:
Dobrý den,

stejnou anonymní stížnost jsme obdrželi už na jaře roku 2013. Šetřil ji odbor životního prostředí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje se závěrem, že TJ Lázně Bělohrad nesmí nadále vyvážet shrabanou antuku na pozemek, který je v majetku akciové společnosti Lázně Bělohrad a který leží v ochranném pásmu přírodní památky Bělohradská bažantnice. Šlo o minimální množství antuky shrabané z kurtů při jejich jarní přípravě a podzimním úklidu. Podobně se dle zjištění opravdu postupovalo desítky let. Od té doby tenisté nechávají shrabanou antuku na asfaltové ploše za odrazovou zdí a pracovníci technických služeb města ji pak odvážejí.

Ing. Pavel Šubr, starosta


Jiří Polák 12.2.2016

Na předvčerejším zasedání zastupitelstva vysvětlil bývalý místostarosta Bičiště, že parkoviště u fotbalového hřiště nemohlo být větší, protože vedlejší pozemky vlastní Ing. Wágenknecht. Slyšel jsem, že Ing. Wágenknecht tyto pozemky koupil, když měl kdysi pro město jako místostarosta zajistit výkup pozemků pro tréninkové fotbalové hřiště. Navíc stejným způsobem získal vedlejší pozemky pro svou sestru. Město s ní pak muselo před několika lety směnit mnohem lukrativnější pozemky Na Lepším, aby vůbec mohlo stavbu parkoviště u Bažantnice uskutečnit. Je to pravda?!


Odpověď:
Dobrý den,

nechal jsem dohledat veřejně přístupné dokumenty vztahující se k pozemkům pro výstavbu parkoviště ve Vachkově ulici v katastru nemovitostí. Zjistil jsem následující:
- 22.9.1995 město Lázně Bělohrad odkoupilo od paní Kalinové a Havelkové pozemky (246/82, 246/94, 246/96 a 272/11 o výměře 9968 m2)především pro tréninkové fotbalové hřiště
- 24.6.1997 pan Libor Suchý odkoupil od paní Kalinové a Havelkové pozemek 246/24 o výměře 3986 m2, na kterém je nyní převážná část parkoviště až po úroveň jižní hranice tréninkového fotbalového hřiště
- 26.11.1997 odkoupili ing. Jiří Wagenknecht a paní Hana Kráčmarová výše uvedený pozemek 246/24 od p. Libora Suchého
- 10.4.2004 uzavřeli ing. Jiří Wagenknecht a paní Hana Kráčmarová dohodu o zrušení a vypořádání spolupodílového vlastnictví těchto pozemku 246/24 tak, že ing. Jiří Wagenknecht se stal vlastníkem parcely vedle parkoviště (246/95 o výměře 1994 m2) a paní Hana Kráčmarová parcely 246/121 o výměře 1993 m2 v místech, kde je nyní převážná část parkoviště
- 24.6.2004 směnila paní Hana Kráčmarová s městem parcelu č. 246/121 o výměře 1993 m2 za stejně velkou parcelu 562/191 v ulici Karla Moora
- 5.5.2006 odprodal ing. Jiří Wagenknecht městu pozemek 246/122 o výměře 208 m2 (část pozemku 246/95) pro výstavbu komunikace u parkoviště
- 11.9.2006 získalo město na základě směnné smlouvy s p. Zdeňkem Horáčkem pozemky 246/66 (výměra 482 m2) a 699 (výměra 238 m2) a „rodinný dům“ č.p.75
V roce 2011 zadalo město zpracování projektové dokumentace výstavby parkoviště na parcelách 246/121, 246/66, 246/96 a 699 a komunikace na parcelách 246/103, 246/105, 246/117 a 246/122.
V roce 2015 došlo k výstavbě parkoviště.

S pozdravem Pavel Šubr, starosta


Alice 10.2.2016

Dobrý den,
bude doplněna rubrika Bělohradský listů rokem 2015?
DO Bělohradu už nejezdím, ale občastník mám stále ráda.
Děkuji Alice J.


Odpověď:
Patnáctý ročník Bělohradských listů v náhledové podobě bude na stránky města uveden po vydání prvního čísla ročníku 2016, to znamená koncem února. Důvodem je zájem města prodávat především papírovou verzi listů.

Ladislav Stuchlík, vedoucí MKS


Občan města 9.2.2016

Dobrý den, pane starosto,
mohl byste porovnat kolik peněz ročně dostane oddíl kopané v Lázních Bělohrad a jejich dalších mládežnických týmech s ostatními městy, které mají oddily fotbalu?


Odpověď:
Dobrý den,

pro rok 2016 schválilo zastupitelstvo města dotaci oddílu kopané při TJ Lázně Bělohrad ve výši 100.00 Kč a FKM Javorka 200.000 Kč. Kromě toho město na základě smlouvy o výpůjčce s TJ Lázně Bělohrad zajišťuje údržbu 2 fotbalových hřišť. Letos poprvé zastupitelstvo města rozdělilo konkrétní příspěvky jednotlivým oddílům v rámci TJ Lázně Bělohrad (i když oddíly nemají právní subjektivitu), protože chceme podporovat především oddíly pracující s mládeží. Proto jsme také schválili příspěvek FKM Javorka, kde sportují převážně bělohradské děti, i když klub má sídlo na Pecce. V loňském roce rozděloval dotaci od města výbor TJ Lázně Bělohrad a oddíl kopané obdržel 200.000 Kč a k tomu účelově od města 260.000 Kč na nákup bezpečných branek. FKM Javorka o dotaci město vloni nežádal a tudíž ani dotaci nedostal.
U starostů některých měst jsem si už dříve zjišťoval výši příspěvku na sport, někde i konkrétně na fotbal. Např. Luhačovice přispívají na fotbal 315.000 Kč na činnost a zajišťují údržbu fotbalového areálu, Chlumec nad Cidlinou 130.000 Kč na činnost a 110.000 Kč na údržbu fotbalového areálu, Libáň 180.000 Kč na činnost a zajišťují údržbu, Sobotka 200.000 Kč na činnost, Miletín 100.000 Kč na činnost a zajišťují údržbu, Hořice zajišťují údržbu a na činnost přispívají 80.000 Kč a fotbalisté tam mají možnost získat další granty na konkrétní účely (soustředění, nákupy materiálu…). Slyšel jsem, že někde přispívají i výrazně více než v Bělohradě.
Naše město získává ročně více než 2 miliony Kč od státu z výtěžku loterií a z těchto peněz podporujeme především sport, kulturu a další volnočasové aktivity. Spolková činnost a hlavně práce s mládeží je pro město velice důležitá. Určitě je lepší, když děti sportují, než když sedí u počítače. Říká se také, že koruna vložená do sportování mládeže se mnohonásobně vrátí díky menším budoucím nákladům na řešení kriminality, drogových a zdravotních problémů, atd.
S fotbalisty v současné době jednám i o tom, že v Bělohradě působí 3 subjekty zabývající se fotbalem: oddíl kopané při TJ Lázně Bělohrad, FK Lázně Bělohrad – Pecka a FKM Javorka. FK Lázně Bělohrad – Pecka je např. členem TJ Lázně Bělohrad dle stanov TJ s vlastní právní subjektivitou, kterou ale ve skutečnosti nemá a nikdy neměl, přesto žádal město o dotace. FKM Javorka zase hraje zápasy a trénuje v Bělohradě, ač nemá žádný smluvní vztah ani s TJ ani s městem, což by mohlo způsobit problémy (třeba v případě odpovědnosti za škody). Radní města by také byli rádi, aby FKM Javorka měl v názvu klubu název města – Lázně Bělohrad, vzhledem k tomu, že FKM Javorka a jeho práci s dětmi podporujeme. Proto chceme, aby si fotbalisté zprůhlednili všechny tyto záležitosti.

Ing. Pavel Šubr, starosta


Vojtěch Lámr 8.2.2016

Dobrý den,
rád bych tímto, jakožto člen výběrových komisí na vedoucího technických služeb a vedoucího odboru sociálních věcí, krátce reagoval na předchozí související příspěvky.

Uchazečů na pozici vedoucího technických služeb bylo celkem 7, po výběrových pohovorech rozložených do 2 dnů proběhla vcelku rozsáhlá diskuze a závěrečné hlasování. Je pravdou, že jsem na předmětnou pozici, s přihlédnutím k průběhu ústního pohovoru, profesním předpokladům a pracovním zkušenostem, preferoval jiného kandidáta. Většinový názor komise byl však odlišný.
Na výsledku výběrového řízení do funkce vedoucí odboru sociálních věcí se komise jednomyslně shodla mimo jiné i proto, že vybraná uchazečka má přímé zkušenosti v oboru. Zda se jedná o rozhodnutí správné ukáže, stejně jako v případě vedoucího technických služeb, čas.
Skutečnost, že někteří uchazeči pracovali u policie, mi byla známa mimo jiné z předložených životopisů. Tento fakt jsem při svém rozhodování ve prospěch konkrétních osob nezohledňoval, nebyl k tomu důvod.

Vojtěch Lámr


Anna Svobodová 5.2.2016

Dobrý den,
Moc mě těší, že se sportovní areál Bažantnice modernizuje, Nicméně bych ráda uvedla několik připomínek.
Opravdu je nutné kvůli tomu pokácet tolik stromů? Chápu, že např. stromy v okolí volejbalu by mohly ohrozit klubovnu. Ovšem třeba stromy v okolí tenisové klubovny podle mě ničemu nevadí. Vymýcení stromů v blízkosti potoka mi přijde rovněž ne jako ideální, jelikož hrozí odplavování zeminy na břehu a zatopení okolí.
Také nevím proč došlo k tak drastickému ořezu stromků v blízkosti kurtu č. 3. Vadily snad stromy tenistům, nebo se jedná o vandalství?
PS Přikládám odkaz na stánku s fotografiemi současné situace, kterou jsem nedávno objevila.
http://cms.bazantnice8.webnode.cz/fotogalerie/kaceni-a-vyvoz-stare-antuky-do-raseliniste-bazantnice/#!
S pozdravem, Anna Svobodová.Odpověď :
Dobrý den paní Svobodová,
dovolte mi odpovědět na dotazy týkající se kácení stromů v areálu sportoviště v Bažantnici. Stromy byly pokáceny z toho důvodu, že některé byly v havarijním stavu a některé již dožité. Hlavním důvodem ale je to, že namísto těchto stromů vyroste v rámci stavby sportoviště dětské hřiště a workoutové hřiště. Na zbylých prázdných místech bude provedena nová výsadba. Strom u potoka byl plánovaně pokácen z bezpečnostních důvodů. Veškeré kácení bylo řádně povoleno i odborem životního prostředí. Co se týče ořezaných smrčků mezi tenisovými kurty, s tímto nemá výstavba sportoviště, ani přání tenistů nic společného. Stromy poškodil nějaký vandal. Poškozené smrčky se nacházejí na pozemku, který je ve vlastnictví a.s. Lázně Bělohrad, nikoli město Lázně Bělohrad. Pokud byste se chtěla vy, nebo kdokoli jiný o výstavbě sportoviště a dění v areálu v Bažantnici dovědět více, můžete se kdykoli zastravit na MěÚ, rád vše vysvětlím. Pro doplnění uvádím, že jsem na shodný dotaz odpovídal již na facebookové stránce města Lázně Bělohrad, kde jsou některé fotografie zveřejněny také.
Děkuji za Váš dotaz
Jan Pavlásek, místostarosta


Jaroslav Jirásko 4.2.2016

Dobrý den, vím, že na "Zdi nářků" se má naříkat a že každý má právo si tu dosyta zanaříkat, jak je libo. Chtěl bych zareagovat na nářek "občanky" ohledně pana Flégla. Myslím, že se jí dělá špatně spíše ze závisti. Z toho, že se férový, angažovaný a organizačně schopný člověk prosadil ve výběrovém řízení. Ještě nemá zaschlý inkoust na jmenovacím dekretu - a už je vše špatně. Jak typické pro naše kultivované městečko.....Jsem rád, že pan Flégl toto místo získal. Nebude to mít lehké a na hodnocení jeho práce bude dostatek času. Třeba až někdy napadne nějaký sníh.....


občanka 1.2.2016

Dobrý den, můžete uvést jména lidí z kterých se skládala výběrová komise při výběrovém řízení na post vedoucího Technických služeb?


Odpověď:
Ano, členy výběrové komise byli pánové Jaroslav Kostelníček, Vojtěch Lámr, Jan Pavlásek, Pavel Šubr a Jiří Wagenknecht. Pokud máte k výběrovému řízení nějaké další dotazy, klidně se mně kdykoliv ozvěte a vše Vám ukážu.
Ing. Pavel Šubr, starosta


Miluše Vojtová 28.1.2016

Děkuji za uveřejnění mé prosby o jakoukoliv informaci o panu Zmatlíkovi a jeho potomcích. Už jsme ve spojení :-) Bez Vaší Zdi nářků a ochoty bych je neměla šanci najít. S přáním pohodových dnů ještě jednou děkuje Vojtová Miluše


MARKOVÁ 26.1.2016

Dobry den chci se zeptat jak je to s parkováním na veřejné zeleni. V ulici za Mostem stojí pravidelně dodávka ATALIAN a běžte se tam podívat. Bláto a vyjeté koleje. To nemá firma parkování jinde. Děkuji.


Odpověď:
Dobrý den paní Marková,
parkování na veřejné zeleni není dovoleno nikde. Pokud se jedná o zeleň v těsné blízkosti komunikace, jedná se o součást pozemní komunikace a to travnatý pás, na kterém je přímo zákaz zastavení a to bez výjimky. Jedná se o přestupek proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, který řeší buď Policie ČR, nebo příslušný správní orgán. Vzhledem k tomu, že město nemá obecní policii, nemá jinou možnost, než zjištěné přestupky oznámit k vyřešení právě PČR, nebo správnímu orgánu. To samé platí i pro každého občana, který protiprávní jednání zjistí. Má možnost toto oznámit buď na linku 158, nebo přímo na Policii ČR, OOP Nová Paka. Jiná oficiální možnost, jak proti tomuto nešvaru bojovat v dané věci není.
Děkuji za Váš dotaz.
Jan Pavlásek, místostarosta


Zdeňka Rychterová 26.1.2016

dobrý den,

kde na stránkách města najdu místní koeficient dle § 12 zákona o dani z nemovitých věcí? Bohužel vyhledavač na toto nefunguje - i když mi to nalezne Vyhláška č. 1/2005 o místních poplatcích, nejde rozkliknout...a v oddělení vyhlášek - toto není. Stánky se mi celkově jeví jako nepřehledné, špatně se vyhledávají informace - neuvažuje město o předělání webových stránek?


Odpověď:
Dobrý den,
obecně závaznou vyhlášku o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí v Lázních Bělohradě nemůžete na našich stránkách najít, protože nebyla žádná schválena. Zastupitelé města nevyužili možnost upravit vyhláškou (tj. zvýšit) koeficienty podle zákona o dani z nemovitostí a rozhodli vlastníky nemovitostí na území města nezatěžovat dalším zvyšováním daní. Pro Vaši informaci ve zde uvedeném odkazu uvádím údaje za město Lázně Bělohrad:
http://www.lazne-belohrad.cz/soubory/download/20160129074840.pdf
Nové internetové stránky města se připravují a do konce roku by měly být spuštěny. Je také možné, že město získá dotaci na nové stránky, ale ještě čekáme na zpracování této cesty financování webu.
Jitka Košťálová, tajemnice.


Jaroslav Jirásko - ředitel ZŠ 25.1.2016

Dobrý den,
děkuji zaměstnancům městského úřadu za vytvoření ledové plochy za sokolovnou v době mrazivých dnů. Dá to hodně práce, zimy jsou mírné a mrazů málo, přesto vám stálo za to na několik dní vytvořit pro děti podmínky pro zimní radovánky. My ze školy jsme si led pořádně užili. Děkuji za všechny děti, které si mohly alespoň pár dní zabruslit.


Odpověď:
Poděkování patří zaměstnancům technických služeb Jiřímu Stránskému a Miloslavu Huťovi, kteří přípravou ledu doslova žili. Lidé se mě ptají na možnost rozšíření kluziště (mantinelů) i do zadní části hřiště. Zvažujeme to, ale bohužel v posledních letech se dá ledová plocha připravovat jen pár dnů a v zadní části led taje vždy mnohem rychleji, protože na něj svítí slunce. Přípravě ledové plochy by prospěla úprava hřiště, které není rovné a voda stéká na stranu k lázním a právě dozadu k bývalým kabinám. Hřiště je ale majetkem Sokola (stejně jako sokolovna) a město by nemělo do cizího majetku investovat. Viděl jsem podobná hřiště s rovnou asfaltovou plochou v jiných městech – v létě jsou využívána na hokejbal, v zimě na přírodní led, třeba se nám také jednou povede takto hřiště za sokolovnou upravit.

S pozdravem
Ing. Pavel Šubr, starosta


Verča 25.1.2016

Dobrý den! Bude město letos realizovat stavební zakázky ve kterých se budou moci účastnit ve výběrovém řízení místní firmy? (např. nové chodníky atd.) Nebylo by vhodné, aby město i výběrová řízení na menší zakázky včas předem vyvěsilo na webové stránky města v sekci dokumenty? V loňském roce jsem se také zajímala o tyto zakázky a místostarosta mě řekl, že město výběrová řízení zveřejní, ale to se nestalo i když sem se snažila stránky města sledovat. Zjistila jsem, že zakázky jsou vysoutěžené až když začali jezdit náklaďáky. Vzpomínám na dobu, kdy bývalý místostarosta přiděloval zakázky svým kamarádům a o místních firmách tvrdil, že jsou drahé a nekvalitní i přes to, že nás nikdy nijak neoslovil. Na úřadě je mnoho nových posil a proto věřím, že to zvládnete.


Odpověď:
Dobrý den Verčo, jak jsem odpovídal již v roce 2014, město Lázně Bělohrad i v kalendářním roce 2016 plánuje mimo jiné i několik stavebních akcí. Dle schváleného rozpočtu města a schválených připravovaných investičních akcí se jedná o akce, jejichž výčet je uveden v 7. Zprávě o investičních akcích města, která bude zveřejněna na stránkách města po projednání na veřejném zasedání zastupitelstva dne 10.2.2016. Jak jsem uváděl již minule, do každého řízení, se má možnost přihlásit jakákoli místní, ale i cizí firma, která splňuje kvalifikační předpoklady pro danou zakázku. Ze žádného řízení předem nikoho nevyřadíme jen proto, že si myslíme, že by mohl být drahý, nebo jeho práce nekvalitní. Naopak jsme zastánci rovných příležitostí a chtěli bychom dát šanci každému, kdo má zájem pro město pracovat. Přiznám se, že mám trochu rest v tom, že již v loňském roce nebyly na webových stránkách zveřejňovány veškeré připravované akce. Částečně to bylo z toho důvodu, že převážná většina byla zveřejněna na profilu zadavatele, který na webových stránkách města je a je možné do tohoto kdykoli nahlížet a částečně tím, že další investiční stavební akce neprobíhaly. Pokud i přes to nějaké práce byly, jednalo se o různé opravy, které jsme si byli schopni udělat sami prostřednictvím technických služeb. Máte velmi dobrý nápad v tom, že by bylo dobré na webových stránkách včas připravované akce zveřejňovat. Napříště tedy budou tyto akce uveřejňované v dokumentech místostarosty a to i s předpokládaným termínem realizace tak, aby se kdokoli mohl přihlásit se svým zájmem účastnit se výběrového řízení. Potom bude stačit, když si firma, která bude mít zájem podílet se na realizaci určité zakázky, podá žádost na městě s tím, že chce být přizvána do výběrového řízení a my ji poté oslovíme se žádostí o vypracování cenové nabídky.
Děkuji za Váš dotaz.
Jan Pavlásek, místostarosta


občanka 20.1.2016

Dobrý den, jen by mně zajímalo, jak probíhá vyběrové řízení na posty pracovníků města. Tohle už se nenechá přehlédnout bez povšimnutí, uděláte z úřadu policejní úřad, nebo jak tomu mám rozumět? Jen by mně zajímalo, jak pan Flégl přišel k praxi v oboru, aby mohl vést Technické služby? Asi protože doma malinko hospodaří a má traktor? Opravdu mi je z toho všeho zle. Prý nastoupila k městu ještě nějaká paní, která taky dříve pracovala u Policiie, je to pravda?


Odpověď:
Dobrý den,
výběrová řízení na všechna pracovní místa na městském úřadě a v organizačních složkách města jsou zveřejněna na úřední desce města. K 1. lednu 2016 jsme přijímali vedoucího organizační složky města Technické služby města. Mezi požadavky bylo např. minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou, výhodou pak praxe ve funkci vedoucího zaměstnance, znalost problematiky technických služeb, atd. Každý zájemce musel předložit vlastní koncepci fungování technických služeb. Do výběrového řízení se přihlásilo 7 zájemců, výběrová komise po pohovorech s jednotlivými zájemci, které byly zaměřeny právě na koncepci a fungování technických služeb, doporučila radě města p. Flégla a rada města následně schválila jeho jmenování do funkce.
K 1. lednu 2016 nastoupila do funkce vedoucí odboru sociálních věcí paní Mgr. Eva Bičišťová z Mlázovic. Také na toto místo bylo vypsáno výběrové řízení, neboť bývalá vedoucí odboru Mgr. Čepelková ukončila pracovní poměr dohodou. Do výběrového řízení se přihlásily 2 zájemkyně, výběrová komise doporučila radě města právě Mgr. Bičišťovou, která splňovala podmínku vysokoškolského vzdělání sociálního zaměření. Ta v minulosti pracovala stejně jako pan Flégl u Policie ČR, poté na Městském úřadě v Nové Pace jako referentka sociálněprávní ochrany dětí a následně jako sociální pracovnice v Oblastní Charitě Jičín.

S pozdravem
Ing. Pavel Šubr, starosta


Miluše Vojtová 11.1.2016

Dobrý den všem, kteří si přečtou mé řádky a třeba i pomohou. Nevím, jestli jsem tu správně, zda můj příspěvek patří na ,,Zeď nářků'', ale nic lepšího mě nenapadá. Hledám potomky sourozenců mého dědy. Byl to Jaroslav Zmatlík, narozen roku 1889 ve Vysokém Veselí rodičům Jan a Barbora ( Obešlo). Podle vyprávění mé maminky by ve vašem městečku někdo z rodiny Zmatliků kolem roku 1980 měl žít. Prosím pamětníky o jakoukoliv zprávičku. Děkuji všem za čas, věnovaný mým řàdkům a přeji pohodový rok 2016
Miluše Vojtová


Jedličková 27.12.2015

Dobrý den! Je nějakým předpisem upraveno odpalování zábavné pyrotechniky? Nemám nic proti rozumnému oslavování Nového roku, ale odpalování petard od Mikuláše až do Tří králů? Ano, mám ráda nejen lidi, ale i zvířata a vidím, že trpí nejen psi a kočky. A to nemluvím o starších lidech, kteří zažili válku. Asi by neškodilo více ohleduplnosti.


Odpověď:
Dobrý den,
při odpalování zábavné pyrotechniky se nesmí rušit noční klid, nesmí se znečišťovat veřejné prostranství a nesmí se narušovat občanské soužití. Prokazování přestupku je ale poměrně obtížné, v případě ohlášení polici tato řeší záležitost většinou domluvou. Město žádnou speciální vyhlášku o používání zábavné pyrotechniky nemá. Máte pravdu, že by při používání pyrotechniky mělo být především více ohleduplnosti.

S pozdravem
Ing. Pavel Šubr, starosta


Anonym 23.12.2015

Přeji pěkné prožití vánočních svátku a při té příležitosti bych se rád zeptal.
Je v pořádku vyfukování nevábných pachů vinárnou v suterénu hotelu Lázenský dům na náměstí směrem na chodník? Občas je to opravdu nechutné, zápach cigaret, piva a nevím čeho dalšího.


Odpověď:
Dobrý den,
děkuji za přání. Váš dotaz jsem konzultoval na Krajské hygienické stanici. Doporučili mně upozornit majitele nebo provozovatele vinárny na tuto nepříjemnost a požádat ho o zajištění filtru k ventilátoru (klimatizaci), aby k vyfukování nevábných pachů nedocházelo.

S pozdravem
Ing. Pavel Šubr, starosta


Petr Šubr 13.12.2015

Dobrý den, po přečtení názoru občana Spokojeného musím také reagovat na jeho myšlenky. Pan Spokojený chválí výstavbu hřiště u školy, součástí tohoto areálu je krásné osvětlené hřiště s umělou trávou. Město plánuje vybudovat další umělé osvětlení u fotbalového tréninkového hřiště. PROČ,fotbalisté nemohou večer trénovat u školy?.
Co se týče zámku: Historicky nejkrásnější budovy v Bělohradě jsou kostel a zámek. Jenom blázen by nechal tak pěkný zámek zpustnout a spadnout.
Co se týče koupaliště: Zjistil jsem od provozovatelů koupalištˇ Lodín a Pecka,že oba areály( včetně kempu) jsou vydělečné, navštíví je mnoho rekreantů, čímž zviditelňují obec a plní její pokladnu.Myslím,že něčím podobným nahradit zrušenou plovárnu Pardoubek , by nebylo pro město vůbec špatné.
PS: Pane Spokojený nebojte se příště pod svůj názor podepsat,za chválení Vás zastupitelé budou mít rádi.
S pozdravem Petr Šubr


Spokojený občan 9.12.2015

Po přečtení názoru Anonyma musím reagovat.Myslím,že město investuje velice rozumně,vždyť jen letos staví vodovod a kanalizace v Brtvi,výtah v pečovatelském domě,dětské hřiště v mateřské škole,parkoviště,atd.Stačí si přečíst informace na webových stránkách.Máme opraveny obě mateřské školy,základní školu,nové chodníky,veřejné osvětlení,kanalizaci a vodovod v celém městě,v dobrém stavu silnice,plno dětských hřišť a město upravené.Investici do sportovišť považuji také za rozumnou,tím za školou se třeba moc měst pochlubit nemůže a areál u Bažantnice nutně potřeboval přestavět a dokončit.A jen blázen by se pustil do stavby koupaliště nebo rekonstrukce zámku,jak mnozí chytráci pořád píší a požadují.


Anonym 1.12.2015

Dobry den mam vitky k našim starostum..peníze z kasy jdou na zmar...Machek vše investoval myslivosti a do kostela.A teď dáváte vše do sportu.Na co potřebujou fotbalisti?vyhřívané hřiště se zavlažovanim a nové kabyny,když hrajou pralesní ligu? Investujte to do zámku to je důležitější.


Odpověď:
Dobrý den pane,
divím se Vám, že šíříte nepravdivé informace. Město nebuduje vyhřívané hřiště a zavlažování si zařídili fotbalisté sami před několika lety z dotace fotbalového svazu. Město staví budovu s fotbalovými kabinami, hernami na stolní tenis a nezbytné inženýrské sítě. A to proto, že oddíly fotbalu a stolního tenisu v současné době využívají i pro práci s mládeží naprosto nevyhovující zázemí. Máme připraven též projekt na 2. etapu dostavby sportovního areálu, která spočívá v přístavbě tenisové haly (sociální zázemí a zázemí správce), výstavbě 2 kurtů na plážový volejbal, 2 kurtů na tenis, pro které uvolní místo nevyhovující herna na stolní tenis a nevhodně umístěný tenisový kurt č. 5, dále artézská studna pro závlahu areálu, dětské a workoutové hřiště, osvětlení tréninkového fotbalového hřiště a terénní úpravy včetně zádažby. Tuto etapu bychom zahájili v případě získání dotace.
Sportovní areál by měl sloužit jak pro sportovní oddíly TJ (fotbal, tenis, stolní tenis a volejbal), tak pro bělohradské školy a veřejnost. Jsem rád, že tyto oddíly včetně národní házené, která využívá sportoviště u základní školy, pracují dobře s mládeží. Je to příjemný pohled, když vidíte fotbalové hřiště nebo tenisové a volejbalové kurty plné dětí. A říká se, že koruna investovaná do sportu mládeže se bohatě vrátí tím, že společnosti se v budoucnu sníží náklady na řešení drogových záležitostí, na zdravotnictví, atd.
Těší mně také, že je plně využita sportovní hala SOU, kde našel své zázemí např. nový oddíl florbalu, sokolovna, kde město letos pomohlo s rekonstrukcí parket, nebo tenisová hala, která je využita každý den od rána do večera.
Píšete, že máme raději investovat do zámku. Rekonstrukce zámku je nákladově odhadnuta zhruba na desetkrát vyšší částku než dostavba sportovního areálu. Navíc nemáme pro zámek adekvátní využití, i když chápu, že by bylo nádherné mít na zámku sídlo městského úřadu, knihovnu, Městské kulturní středisko, společenské místnosti, oredinace lékařů, obchody, atd. Jsem ale přesvědčen, že rekonstrukce zámku je nad síly města a je nutné na ni najít jiné zdroje než rozpočet našeho města. Investováním do zámku bychom na dlouhou dobu zastavili ostatní investiční akce města. Ujišťuji Vás, že na hledání zdrojů na financování rekonstrukce zámku usilovně pracuji, k možné rekonstrukci zámku jsem absolvoval už nesčíslně jednání a věřím, že i zámek se v dohledné době podaří vyřešit.
Pavel Šubr, starosta města


verča 27.11.2015

místo koupaliště raději opravujte zámek!!


Odpověď:
Souhlasím, i u mě má zámek přednost před koupalištěm. Problémem jsou ale obrovské investiční náklady na rekonstrukci zámku, jeho budoucí využití i vzhledem k jeho velikosti, budoucí provozní náklady a třeba také možnost parkování. V současné době město zadalo zpracování studie, která posoudí komplexně možnosti využití zámku včetně investičních nákladů, budoucích provozních nákladů, možnosti získání dotace na jeho rekonstrukci, atd. Tento podklad by měl sloužit pro další rozhodování zastupitelů města v otázce co dál se zámkem. V poslední době slýchávám názor, že bychom měli uspořádat sbírku na rekonstrukci zámku mezi občany města. Nedomnívám se, že bychom veřejnou sbírkou vybrali finanční prostředky na rekonstrukci zámku. Řešení vidím v silném investorovi. V poslední době se na město několik investorů obrátilo a já věřím, že se najde takový, se kterým město uzavře smlouvu na rekonstrukci zámku.

S pozdravem
Ing. Pavel Šubr, starosta


Petr Šubr 16.11.2015

Dobrý den, dovoluji si znovu oslovit vedení města a to otázkou na pacienty lázní.Před několika lety majitelé lázeńského resortu pozšířili svůj majetek o honosný moderní hotel. Tento hotelový dům využívají také klienti z arabských zemí.Tyto exotické občany můžeme potkat v městských ulicích a parcích.Tito pacienti, kteří mají většinou problém s nadváhou je možné potkat také v severočeských lázních Teplice. Takže města Teplice a Bělohrad jsou díky arabům " zviditelněna" podobně jako Lodín koupalištěm.
Doslech jsem se,že bohatí arabové kupují pozemky a domy v Bělohradě, takže se stali těžce přeplatitelnou konkurencí mladým českým rodinám.
1. otázka : Je pro město lepší bohatý arab nebo česká rodina ?

Děkuji za zveřejnění mého příspěvku na stránky města a zároven´děkuji za odpověd´.
S pozdravem Petr Šubr.


Odpověď:
Informace, že Arabové koupili v našem městě některé domy nebo pozemky, jsou fámou, kterou šíří někteří naši spoluobčané. Ano, o nemovitosti se zajímají, ale podle mých informací koupili ve městě pouze jeden rodinný dům od soukromé osoby. To město nemůže ovlivnit. Město žádnou nemovitost arabským klientů lázní neprodalo a také při budoucím prodeji stavebních pozemků chceme upřednostnit občany města.
Vzhledem k tomu, že další část „názoru“ porušuje pravidla pro zveřejňování příspěvků na Zdi nářků, nebude zveřejněna.

S pozdravem
Ing. Pavel Šubr, starosta


Byšička 11.11.2015

Dobrý den,
chtěl jsem se zeptat jak to vypadá s výsadbou třešní na Byšičkách. Před nějakým časem se zde o ni psalo. Kdy a kdo se na ní bude podílet. O kolik stromů se bude celkově jednat a o jaké odrůdy.
Děkuji za odpověď


Odpověď:
Dobrý den,
na revitalizaci zeleně ve městě bude možné získat dotaci ze Státního fondu životního prostředí. Město proto připravilo projekt, do něhož je zahrnuta úprava lokality kolem benzínové pumpy, dále revitalizace zeleně v celém městě na levém břehu Javorky a údržba dubů na břehu Pardoubku. Projekt chceme ještě doplnit o výsadbu zeleně v některých ulicích města, úpravu lesoparku v Dolní Nové Vsi, zřejmě i úpravu náměstí a zámeckého parku a také právě výsadbu třešní na Byšičkách. Projekt chceme dopracovat přes zimu a příští rok požádat SFŽP o dotaci. Následovat bude výběrové řízení na firmu, která bude revitalizaci zeleně realizovat. Letos jsme podobně využili dotační program SFŽP na 90% dotaci na dětské hřiště v přírodním stylu u mateřské školy.

Ing. Pavel Šubr, starosta


Kotykova alej 8.11.2015

Dobrý den,
již delší dobu jsem znechucen stavem na místě bývalé čističky odpadních vod v Kotykově aleji. Na jednu stranu chápu vaše smýšlení, že je to okrajová lokalita města a že toto místo není na očích, ale chtěl bych Vás poprosit o následující. Myslím si, že by bylo vhodné posekat pás stařiny mezi loukou a naváženým materiálem(okolo celého pozemku), a nějak ho zlikvidovat pokud možno odvezením nebo spálením. Dále bych si přál aby pozemek byl udržován, rovnoměrně zahrnuty navožené bioodpady od lidí a pozemek vzhledově zkulturněn. Po posečení pásu mezi loukou a navezeným materiálem by mělo dojít k urovnání pásu, aby další roky tento pás mohl být pohodlně sečen mechanizací, například příkopovým mulčovačem. Myslím si, že toto je práce na chvíli, proto bych byl rád, kdyby byla uskutečněna co nejdříve. Myslím si, že likvidace každého takového zákoutí našemu městu jen prospěje. Děkuji za kladné vyřízení a za co možná nejkvalitněji odvedenou práci. Každý den okolo tohoto místa chodím se psem a pohled na to je opravdu žalostný. Děkuji


Odpověď:
Dobrý den, vážený,
dovolte mi, abych reagoval na Vaši stížnost na zdi nářků. Na uvedený pozemek je zpracována projektová dokumentace a v příštím roce dojde k celkové úpravě uvedeného pozemku tak, aby jednak lépe vypadal, ale také, aby byl v souladu s okolními pozemky. Tedy dojde i k úpravě, která poté zabezpečí lepší obstarávání tohoto pozemku. Myslím, že by si každý občan, který toto místo zná, přál, aby bylo udržované a vzhledné. Město na tento pozemek již rok nic nevyváží, takže veškeré produkty, které Vám v současné době na pozemku vadí, jsou produkty Vás, občanů. Je smutné, že město poté musí jezdit a tento nepořádek z peněz Vás všech uklízet. Pokud bychom chtěli mít tento pozemek neustále hezký a vyčištěný, museli bychom zde uklízet každý týden. Apeluji tedy touto cestou již poněkolikáté na naše spoluobčany, aby se ke svému okolí chovali ohleduplně a veškerý svůj odpad vozili do sběrného dvora, který je otevřen dvakrát v týdnu. Nově jsme také dvakrát v týdnu otevřeli komunitní kompostárnu v Horní Nové Vsi, aby byl větší prostor na ukládání bioodpadu pro občany města. Provozní doba je zveřejněna na úřední desce města. Každopádně ale máme v plánu tento pozemek ještě před zimou ošetřit s tím, že zde zároveň umístíme cedule se zákazem skládky. Věřím ale, že to nebude nic platné, protože ze zkušenosti víme, že cedule nikoho k vyvezení odpadu nezastaví. Vzhledem k tomu, že kolem tohoto pozemku chodíte každý den, byl bych rád, abyste případné viníky vyvážení odpadu označil a sdělil jejich konání na městském úřadě, nebo Policii ČR, jelikož se tento člověk dopouští přestupku a měl by za své jednání být po zásluze odměněn pokutou.
Děkuji za Vaši stížnost.
Jan Pavlásek, místostarosta


Petr Šubr 31.10.2015

Dobrý den,děkuji za pozdrav od občana a děkuji mu , že se nebál zapojit se do diskuze o koupališti.Protože mne několik dalších nebojácných občanů oslovilo ohledně koupání v Bělohradě, tak si dovoluji ještě pár mých názorů . Před několika roky jsem četl v BL , že se vedení města bude více zaměřovat na rozvoj Bělohradu směrem turisticko- rekreačním oproti industrialnímu. K tomuto rozvoji by určitě stavba moderního koupaliště hodně pomohla a zvyditelnila naše město. Když se ještě vrátím k Lodínu-ten leží v trojúhelníku obcí Kobylice,Mokrovousy a Lískovice. Díky koupališti je Lodín z těchto čtyř obcí jasně nejznámější. Bělohrad leží v trojúhelníku Mlázovice, Miletín a Pecka. V Bělohradě není žádné koupaliště a v okolních městečkách jsou koupaliště stará cca 50 let bez skluzavek tobogánů a atrakcí pro děti.Za této situace by určitě,( při podobné propagaci jako je v Lodíně), bylo nové moderní koupaliště vydělečné.Reaguji také na informaci mého bratra,že by muselo za sto dní navštívit koupaliště minimálně 850 lidí .Lodín letos navštivilo 46 000 lidí za 120 dní což je skoro 50x více než počet návštěvštěvníků pro ekonomické výpočty Bělohradu.A můj poslední neekononický názor- v letošním parném létě jsem hodně času trávil u přehrady v Jablonci. Naplaval jsem několik kilometrů, vypil dost chlazených točených , potkal spoustu přátel a viděl hodně krásných spoře odděných slunících se " héreček". Bohužel o tyto krásné letní radosti jste u čochtátka na zahradě doma za plotem ochuzeni a to nepočítám ekonomickou a údržbovou náročnost čochtátka. Bělohrad v minulosti proslavila plovárna na Pardoubku a letní restaurace v bažantnici další plovárna s restaurací byla na Hlubáku- bohužel o těchto bělohradských chloubách můžeme nyní pouze číst v BL a naším babičkám a dědečkům tiše závidět.Zdravím občany Kamila a Občana také starostu bratra a městu přeji úspěšnou realizaci osvětlení tréninkového hřiště fotbalistů-doufám,že díky tomuto nadstardantnímu vylepšení budou trénovat minimálně do 22 hod. a vykopou pro TJ alespoň postup do DIVIZE!!!! Děkuji za zveřejnšní mého příspěvku. Petr Šubr

Dobrý den, žádám o doplnění mého(ještě nezveřejněného) příspěvku k diskuzi o koupališti-PS:14-tého října 2015 na zasedání zastupitelstva obce Lodín bylo odhlasováno rozšíření kempu. A tak se ptám, proč v Lodíně investují do "prodělečného" areálu? Děkuji za dopnění a zveřejnění mého přispěvku v celém znění. S pozdravem Petr Šubr


Odpověď:
K dotazu: v odpovědi na jeden z dotazů ke koupališti na Zdi nářků (a rovněž v Bělohradských listech) jsem napsal, že v ekonomické analýze provozu koupaliště je předpoklad, že koupaliště by muselo navštívit 850 lidí denně po dobu 100 dní a zaplatit vstupné 55 Kč, což by činilo příjem 4,6 mil. Kč. Tedy za rok by muselo koupaliště navštívit 85.000 lidí. Z Lodína mám údaj z roku 2013, kdy tamní koupaliště navštívilo 40.000 lidí. Tedy ne 50 x více, ale 2 x méně než je nutné pro zajištění ekonomiky provozu koupaliště.
Co se týče osvětlení fotbalového hřiště, tak osvětlení celého sportovního areálu včetně osvětlení fotbalového hřiště bude stát cca 400.000 Kč. Výstavba koupaliště cca 60 milionů Kč, tedy 150 x více. Srovnává se tak nesrovnatelné. Mimochodem v minulých dnech jsem se byl podívat na sportovní areál v Chlumci nad Cidlinou a právě tam budovali osvětlení tréninkového hřiště… A podobné zkušenosti mám ze zahraničí, kde má většina sportovních areálů umělé osvětlení.
S pozdravem
Ing. Pavel Šubr


cerovska 26.10.2015

Dobrý den,
velice děkuji za potěšující odpověď, jsem opravdu ráda, že hájíte zájmy bělohradských občanů.


občan Lázní Bělohradu 10.10.2015

ke koupališti v L. Bělohradě...

Dobrý den, dovolte mi pozdravit pana starostu, jeho bratra Petra a v neposlední řadě pana Kamila,
objevil jsem tyto informace, nechť každý z občanů města sám dle přiložených zpráv posoudí situaci v Lodíně ...
http://www.lodin.cz/uredni-deska?id=48&action=detail
http://www.lodin.cz/uredni-deska?id=31&action=detail
...děkuji


Odpověď:
Dobrý den,
děkuji za doplnění informací k nákladům na provoz koupaliště v Lodíně. Příspěvková organizace „Správa majetku a sportovních zařízení Lodín“ skutečně hospodařila v roce 2013 s minimální ztrátou. Musíme si ale uvědomit 2 aspekty. Za prvé investice a odpisy (což jsou nemalé položky) hradí za příspěvkovou organizaci její zřizovatel, tedy obec. Podobně tak nejsou ve ztrátě další příspěvkové organizace zřizované městy (např. školy), ale pouze z toho důvodu, že obce jim poskytují příspěvek a investice a odpisy rovněž hradí ze svého rozpočtu obec. Druhým aspektem je to, že v Lodíně je u koupaliště kemp, který (nejen v Lodíně) snižuje ztrátu z provozování koupaliště. Když se podíváte na příjmy sportovních zařízení Lodína, tak z koupaliště je za rok 2013 příjem cca 1.460.000 Kč a z kempu 1.560.000 Kč. Náklady nejsou rozděleny na koupaliště a kemp, ale za vodu činí 420.000 Kč, za elektřinu 422.000 Kč, mzdy 1.422.000 Kč, opravy a údržba 1.470.000 Kč, chemie koupaliště 140.000 Kč, zahradnické práce 185.000 Kč. To je celkem více než 4 miliony Kč a jsem přesvědčen, že převážná část těchto nákladů je z koupaliště. K tomu odpisy – u stavební části se počítá životnost 30 let, při např. 25 milionech Kč činí roční odpisy cca 800.000 Kč, u technologické části se počítá životnost 12 let, při cca 20 milionech Kč budou roční odpisy cca 1,5 mil. Kč. A odpisy, stejně jako nutné rekonstrukce a investice, hradí zřizovatel příspěvkové organizace, tedy obec.
Samozřejmě že by koupaliště zlepšilo kvalitu života obyvatel Lázní Bělohradu a zvýšilo atraktivnost našeho města, musíme ale uvažovat ekonomicky a uvědomit si, že stavba koupaliště a budoucí provozní náklady koupaliště by výrazně zasáhly do rozpočtu města. V současné době máme ročně v rozpočtu města prostředky na investice ve výši cca 13 milionů Kč. Stavba koupaliště (minimálně 40 – 50 mil. Kč) a provozní ztráta (minimálně 3 mil. Kč) by znamenaly výrazný zásah do rozpočtu města na řadu let.
Se starostou Lodína jsem mluvil pouze telefonicky, ale mám s ním domluvenou schůzku a budu se snažit získat další informace o provozování koupaliště. A je škoda, že se pod svůj příspěvek nedokážete podepsat, rád bych s vámi o nákladech na provoz koupaliště podiskutoval.

S pozdravem
Ing. Pavel Šubr, starostaStanda 10.10.2015

Dobrý den,
zajímalo by mě, jak je možné, že se zde objevil článek o prodeji dětské léčebny lázním, když, podle mých informací, zatím zastupitelstvo města pouze odsouhlasilo návrh na zveřejnění záměru o prodeji. To už je dopředu vše vyhrané pro lázně bez korektní soutěže?
děkuji za odpověď...


Odpověď:
Dobrý den pane Stando,
bohužel ne všemu, co vyjde v novinách, se dá věřit. Zastupitelstvo města pouze v souladu se zákonem o obcích zveřejnilo záměr prodeje části areálu dětské léčebny, jak správně uvádíte. Na nepravdivý článek o prodeji dětské léčebny, který vyšel v Jičínském deníku, reagoval místostarosta na webu Jičínského deníku a věc vysvětlil.
O odkoupení budovy rehabilitace, která je v majetku města, požádaly už v roce 2009 lázně. Žádost ale nakonec stáhly, neboť úhradová vyhláška znamenala výrazné omezení proplácení lázeňské péče. V minulých letech dokonce hrozilo uzavření dětské léčebny (a v některých lázeňských městech k uzavření dětských léčeben skutečně došlo). Od letošního roku se úhradová vyhláška změnila ve prospěch lázeňství, dětská léčebna je obsazená dětmi a lázně opět požádaly město o odkpupení části areálu dětské léčebny, která je v majetku města. Zastupitelstvo města schválilo zveřejnění záměru prodeje části areálu dětské léčebny a o vlastním prodeji (za tržní cenu dle znaleckého posudku a dle lázeňského statutu a územního plánu pro účely lázeňství) se bude jednat na příštím zasedání zastupitelstva města. Záměr najdete na úřední desce města a podotýkám, že budova rehabilitace není v příliš dobrém stavebnětechnickém stavu a bude nutné do ní investovat.
Pavel Šubr, starosta


Radek Heyduk 9.10.2015

Dobry den,chci se zeptat.Proc mesto pronajima byty romum,nikdo je tady nechce a pracujici clovek musi platit velke najemne v byte od sokromeho vlastnika bytu. Konkretne jsem mel zajem o byt nad prodejnou COOP.ale socialka da mestu penize vzdy,ale mi taky ja mam 20 000.mesicne a pani taktez ,ale odmitam palatit 4500 za byt 1.1plus sluzby.


Odpověď:
Dobrý den pane Heyduku,
informace, že město pronajímá byty Romům, jsou fáma šířená některými občany města. V poslední době město pronajalo romské rodině pouze jeden byt k 1.12.2013. Ostatní romské rodiny, které se v poslední době do Bělohradu přistěhovaly, bydlí v soukromých objektech. Město pronajímá byty tzv. obálkovou metodou, čili zveřejní záměr pronájmu bytu a minimální nájemné a zájemci předkládají v zalepených obálkách své nabídky s výší nájemného. Je určitě špatné a demotivující, když nejvyšší nájemné dokáže nabídnout dlouhodobě nezaměstnaný a nájem mu platí stát prostřednictvím Úřadu práce (nikoliv sociálního odboru města).
Pane Heyduku, pokud se zajímáte o malometrážní byt (cca 36 m2) v domě č.p. 373 vedle prodejny COOP, tak pro vás mám dobrou zprávu. Zveřejnění záměru pronájmu tohoto bytu obálkovou metodou bude schvalovat rada města 29.10. a minimální nájemné bude činit 1.533 Kč. Žádosti se budou přijímat do 18.11. Těším se, že o byt projevíte zájem a přeji vám, abyste ve výběrovém řízení uspěl.
Ing. Pavel Šubr, starosta


cerovska 8.10.2015

Dobrý den,
přestože se mě osobně toto téma nedotýká, dovolím si reagovat na debatu zabývající se prodejem stavebních parcel. A to konkrétně na poslední větu odpovědi pana starosty.
Nebylo by možné např. v prvním kole nabídnout přednostně k prodeji pozemky občanům bělohradska? A až teprve poté i "klientům" lázní? Nebo je jediným kritériem pouze cena, kterou zájemce o koupi pozemku nabídne?
Proč nedat možnost lidem, kteří zde vyrůstali a mají vztah k našemu kraji, vychovat zde i svoje děti?
Děkuji


Odpověď:
Dobrý den paní Čeřovská,
souhlasím s Vaším názorem, a proto společně s právním zástupcem města hledáme cesty, jak stavební parcely nejprve nabídnout občanům Lázní Bělohradu. Z minulosti ale víme, že i v období, kdy např. cizinci nesměli v České republice nakupovat nemovitosti, nakupovali je prostřednictvím českých občanů.
S pozdravem
Pavel Šubr, starosta


Petr Šubr 6.10.2015

Dobrý den, dovoluji si také ještě jednou reagovat do debaty o výstavbě koupaliště. Pan občan Kamil zpochybnil mé názory, tak se musím trochu bránit. Takže pane Kamile. Protože rád plavu napsal jsem zde pouze svůj názor, můj bratr má jiný názor protože naopak rád neplave. To že je můj bratr starosta , neznamená že nemohu přispívat na zedˇnářků a napsat co mne trápí.Dále jste zpochybnil mnou zdělené informace o hodnocení hospodaření koupaliště Lodín. Znovu jsem tedy zavolal paní Zmítkové, která je vedoucí celého areálu.Takže pro upřesnění: 15 chatiček je na celý rok beznadějně vyprodáno, letos koupaliště navštívilo 46 tisíc lidí, několikrát v sezoně museli zavřít pokladnu,protože už nebylo místo, takže by potřebovali celý areál rozšířit(což je v plánu). Protože mají reklamu v Belgii a Holandsku,tak k nim jezdí také mnoho cizinců, minulý rok se opravoval nátěrem tobogán a letos budou také nějaké investice - dohromady za obě sezony cca 100 tisíc. Takže jsou hodně v plusu.A proč bych chtěl koupaliště v Bělohradě já? Protože jsem letos naplaval asi 10 km, plaval jsem jeden závod na 1km, také jel dva triatlony.Dle mého názoru je plavání nejzdravější aktivita a výstavba koupaliště by také zvýšila turistický ruch lázeńského města . Co se týče hokejového stadionu je jasné,že po ukončení činosti hokejového týmu je stavba haly asi zbytečná. Já osobně tuto stavbu nepodporuji,ikdyž jsem hokej za Bělohrad hrál, ale bylo by zajímavé zveřejnit kdo jí z bělohradských občanů vlastně chce. Dále si ještě dovolím reagovat na výstavbu umělého osvětlení tréninkového fotbalového hřiště.Masíruji bývalého ligového fotbalistu Bohemians a jeho názor je: Pro tým co kope krajský přebor je to naprosto zbytečná investice.A tak se ptám, proč město stále podporuje hlavně fotbal? Proč třeba místo zbytečných světel nepostavit úspěšným kulturistům důstojnou posilovnu nebo klukům pro zábavu skate park-obě tyto početné party bělohradských občanů by si tuto investici určitě zasloužily. A ještě poslední věc pro pana Kamila-oproti Vám se pod své názory nebojím podepsat celým jménem, rád se s Vámi Kamile seznámím a popovídám si. Děkuji redakci " zdi nářků" za zveřejnění mého přízpěvku. S pozdravem Petr Šubr


Adam 30.9.2015

Na dotaz ke stavebním pozemkům bych rád reagoval. Před pěti lety jsem projevil písemně zájem o pozemek v družstevní ulici, škoda že to trvalo a trvá tak dlouho. Během té doby řádně sleduji úžední desku, jak mě bylo doporučeno, nic zajímavého se neobjevilo, stále se točilo to samé neprodejné.
Již mám pozemek vyhlídnut jinde, ale i tak se obávám že vzniknou pozemky o velikosti max 600 metrů čtverečných.
Mohu se tedy případně zeptat, s jakou hustotou a jak velkými pozemky je počítáno a jaký je výhled možných termínů? To by jistě paní tazatelku zajímalo a mě pokud bych ještě změnil názor také.


Odpověď:
Rada města před několika lety rozhodla, že pozemky v Družstevní ulici na Horní Nové Vsi zatím prodávat nebudeme. V posledním období město prodalo 3 jiné stavební pozemky v Horní Nové Vsi, o kterých píšete, že jsou neprodejné. V Tyršově ulici by mělo vzniknout 18 stavebních parcel o průměrné velikosti 900 m2. Nevím, kde jste vzal 600 m2, protože i v minulosti městem připravené stavební pozemky měly převážně výměru 800 až 1000 m2.
Termíny Vám nedokáži říct, bude záležet na rozhodnutí zastupitelstva města, zda a kdy je budeme zasíťovávat. Nyní připravuje MěÚ v Jičíně zadání územní studie, kterou po jejím zpracování projedná s příslušnými orgány státní správy. Až potom bude možné nechat zpracovat projektovou dokumentaci na vybudování inženýrských sítí. Trochu problém je i v tom, že o tyto pozemky mají zájem někteří klienti lázní, kteří dokáží přeplatit místní občany…

Ing. Pavel Šubr, starosta


Lenka 29.9.2015

Dobrý den,
zajímalo by mě zda město plánuje vytvořit v nějaké oblasti stavební pozemky?
Děkuji za odpověď


Odpověď:
V novém územním plánu města je několik lokalit určených pro výstavbu rodinných domů. Město ale vlastní poměrně málo pozemků pro bytovou výstavbu, většinou jsou v soukromém vlastnictví. Připravit bychom chtěli pozemky v Tyršově ulici (severně od Lázeňské ulice), kde by dle zpracované studie mělo vzniknout 18 stavebních parcel. U těchto větších lokalit je nutné pořízení tzv. územní studie. Její pořízení na tuto lokalitu máme zadáno u Městského úřadu v Jičíně. Další pozemky město vlastní v horní části Brtve (pod hájenkou), kde je dle územního plánu povolena výstavba rodinných domů v jedné řadě pod komunikací. Po dostavbě vodovodu a kanalizace v Brtvi bude možné tyto pozemky prodávat. Další větší lokalitu vlastní město na Horní Nové Vsi jižně od Družstevní ulice (východně od Mládežnické ulice). I zde je podmínkou zpracování územní studie.

Ing. Pavel Šubr, starosta


Kamil 24.9.2015

Dovolím si naposledy reagovat. Můžeme tedy vypsat referendum, že postavíme koupaliště a na přes rok zimní stadion. Kdo by nechtěl u nás koupaliště kromě starosty? Po kladném výsledku vedení města zorganizuje výstavbu a provozování, ale rozpočet se bude potýkat s deficitem a nezbude na další investice. Jako občané pak obviníme vedení města, že stavbu i provozování zpackali vinou celé řady rozhodnutí, které budou muset učinit a která se časem ukážou jako chybná.
Zdá se, že Petr Šubr neumí komunikovat se svým bratrem starostou doma, tak se do něho opírá na stránkách města. Pochybuji, že paní správcová v Lodíně dokáže zhodnotit výsledek hospodaření koupaliště v Lodíně. Možná se paní správcové zdá, když pár dní v červenci má tržbu 100 000kč denně že koupaliště fakt hodně vydělává.


Odpověď:
K názoru nemám co dodat, snad jen, že starosta Lodína mně též řekl, že nebýt příjmů ze skládky v katastru jejich obce, nebyli by schopni provoz koupaliště zvládnout. Vloni např. za opravy koupaliště zaplatili 3,5 mil. Kč.
S pozdravem Ing. Pavel Šubr


občan města 24.9.2015

Dobrý den,
dovolte mi, abych se zúčastnil diskuze na téma koupaliště. Je mi jasné, že město Lázně Bělohrad mělo a má v plánu spoustu důležitějších investičních akcí, ale nenapadlo Vás udělat z Pardoubku přírodní biotop? Tedy koupaliště přírodního rázu? V minulosti byly vypsány na podobná zařízení dotace, i když nevím, zda šité na míru přímo našim potřebám, ale jen tak pro zajímavost přikládám odkaz pro inspiraci, jak koupaliště vyřešili v jiných městech... http://www.blovice-mesto.cz/prirodni-koupaci-biotop/


Odpověď:
Dobrý den,
koupaliště přírodního rázu by asi bylo na Pardoubku vhodnější než klasické koupaliště. Ani o něm jsme ale zatím neuvažovali. Přírodní biotopy vybudovala některá města z dotací z Regionálních operačních programů EU, které skončily v roce 2014. V našem kraji (NUTS II. Severovýchod) ale přírodní biotopy podpořeny nebyly. V novém programovacím období už ROP neexistují a cestovní ruch obecně z fondů EU podpořen nebude. Pokud mám správné informace, tak vybudovat takovéto přírodní koupaliště může být investičně nákladnější než klasické koupaliště, nenáročný je ale potom provoz tohoto koupaliště.

Ing. Pavel Šubr, starosta


Kamil 22.9.2015

Dovolím si reagovat na diskusi kolem koupaliště. Myslím si, že město tady není od toho, aby vytvářelo zisk z provozu koupaliště ale poskytovalo služby pro obyvatele, které podnikatelé neposkytují třeba z ekonomických důvodů. Vždyť celý stát a tudíž i město získává finance z přerozdělování od výdělečných projektů na nevýdělečné, ale potřebné pro obyvatele. např. sociální služby, uklízení sněhu nebo v našem případě koupaliště. Přirovnám argumentaci starosty proč nebudovat koupaliště k chodníku (dalo by se vymyslet i mnoho jiných a lepších přirovnání). Chodník na sebe také nikdy nevydělá a každoročně končí se ztrátou za uklízení a opravy a přesto jej město buduje. Lidé přeci nebudou chodit po silnici.


Odpověď:
Dobrý den,
souhlasím s Vámi v tom, že město by mělo poskytovat občanům služby jako je výstavba a provozování chodníků, komunikací, škol, zajištovat podporu kultury, sportu, sociálních služeb, atd., tedy služby, které jsou převážně ztrátové a tudíž je nebudou zajišťovat soukromníci. Ale i u chodníků musí vedení města posuzovat nutnost jejich výstavby v jednotlivých lokalitách města. Výstavbu chodníků např. v centru města a kolem silnic s větší frekvencí vozidel považuji za nezbytnou, jejich výstavbu podporuje i stát (SFDI) dotacemi (např. na Horní Nové Vsi činila dotace 90 %) a jejich provozování (údržba) je ekonomicky ne příliš náročné. Jsou ale další investice, které z důvodu ztrátovosti nebudou realizovat soukromí investoři. Jde třeba právě o koupaliště, zimní stadiony a další sportovní zařízení. U nich musí zastupitelé posoudit výši vstupní investice, nutnost této investice z hlediska budoucího využití a následně i ekonomiku jejich provozování. Ve své odpovědi na minulé dotazy ohledně koupaliště jsem se proto snažil vysvětlit, že výstavba koupaliště je investičně velice náročná a ekonomicky náročný je i následný provoz koupaliště. Rozhodně jsem ale nikde nenapsal, že město by mělo vytvářet zisk z provozu koupaliště. Pro zajímavost - v poslední době jsem opět dostal několik dotazů, jestli město nepostaví zimní stadion. Důvod - zimy jsou stále teplejší a bělohradské děti nemají kde bruslit. Zastupitelé by určitě měli rádi ve městě koupaliště a zimní stadion, na druhou stranu ale vědí, že město má ročně na investice cca 13 mil. Kč, s touto částkou musí rozumně hospodařit a také ji nesnižovat provozem ekonomicky náročných staveb a zařízení.
S pozdravem
Ing. Pavel Šubr, starosta


Petr Šubr 18.9.2015

Dobrý den, děkuji za vysvětlení proč koupaliště nestavět, Také napíšu perličku nakonec. Zavolal jsem paní správcové koupalště v Lodíně a ta mi řekla, že je koupaliště hodně, hodně vydělečné. Možná by o zrealizování koupaliště neměl rozhodovat jen jeden člověk, ale více lidí, nebo vyhlásit referendum.

S pozdravem Petr Šubr


Člověk 15.9.2015

Vztahuje se zákaz podomního prodeje i na jehovisty co obcházejí domy a byty?


Odpověď:
Nařízení města Lázně Bělohrad č.1/2014, o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce, se vztahuje na podomní a pochůzkový prodej zboží a poskytování služeb v bytech, domech, budovách a na veřejných prostranstvích na území města Lázně Bělohrad (tzn. ve všech jeho částech: Brtev, Dolní Javoří, Dolní Nová Ves, Horní Nová Ves, Hřídelec, Lázně Bělohrad, Prostřední Nová Ves a Uhlíře). V případě Svědků Jehovových, kteří pomocí předem nedomluvených osobních návštěv lákají do svých řad, se nejedná o nabídku služby „v režimu živnostenského zákona“, a tudíž se na tuto činnost nařízení města nevztahuje.
Vyzýváme proto alespoň občany k opatrnosti. Nikoho cizího si do domu, bytu nebo na svůj pozemek ve vlastním zájmu nepouštějte.
V případě, že Vás budou přes vydané nařízení podobní prodejci zboží a služeb obtěžovat zavolejte přímo policii na linku 158.
Pokud máte zájem, je možné si vyzvednou zdarma na Městském úřadě v Lázních Bělohradě samolepku, jež si můžete nalepit na dveře či schránku, která informuje o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území města.

Mgr. Jitka Košťálová, tajemnice


.... 13.9.2015

dobry den, chci se zeptat, proč nemůžete udělat něco s tou Javorkou ? jestlito takhle bude pokračovat i dále, tak to úplně zaroste. a nekecejte furt že se to má řešit přes vodohospodářskou společnost, jste snad starosta města a máte se o to starat ne ? co kdyby Javorka tepla ve vaší ulici, to by byla krásně čístá a vybraná bagrem že ? Starosta k ničemu.


Odpověď:
Dobrý den,
řeku Javorku nespravuje Vodohospodářská a obchodní společnost, ale Povodí Labe. S touto organizací jsme v poslední době řešili např. opravy nábřežních zdí Javorky po povodni v červnu 2013. Povodí Labe opravilo tyto zdi jak přímo ve městě (ulice Za Mostem), tak vloni a letos v Horní Nové Vsi. S Povodím Labe jednáme i o vyčištění koryta řeky, v posledních letech bylo vybagrováno hlavně v Horní a Prostřední Nové Vsi. Sekání trávy v korytě řeky v našem městě zahájilo letos Povodí Labe až tento týden. Dle informací pracovníků Povodí Labe se sekání zdrželo proto, že firma, která vyhrála výběrové řízení, odstoupila od smlouvy. To, že koryto řeky zarostlo, způsobily hlavně 2 faktory. Jednak nízký průtok vody v průběhu roku, jednak to, že Povodí Labe má nově zakázáno používat na likvidaci trávy Roundup. Po posekání trávy v korytě řeky budeme s Povodím Labe jednat dále o případném vybagrování dalších úseků řeky. Město samo ale nemůže z řady důvodů sekat ani vybagrovat koryto řeky.

S pozdravem
Ing. Pavel Šubr


J. Novotný 7.9.2015

Dobrý den,
dovolte mi zde reagovat na příspěvek pana starosty v rubrice Starosta odpovídá aktuálních Bělohradských listů. Má otázka se týká článku o sčítání odměn našich zastupitelů. Nejde mi ani tak o to, kolik je výše odměny a zda si ji zastupitelé zaslouží, ale spíše mne překvapilo, že přestože na původním ustavujícím zastupitelstvu v listopadu loňského roku, kterého jsem se účastnil, se zastupitelé dohodli, že se odměny sčítat nebudou, nyní je vše jinak. Dle zápisu zastupitelstva jsem zjistil, že na svém si stojí pouze čtyři zastupitelé z původních deseti, tudíž se ptám, na základě čeho došlo nakonec k této změně? Vysvětlení této skutečnosti totiž v Bělohradských listech postrádám.
Předem děkuji, Novotný.


Odpověď:
Dobrý den,
můj názor je, že práce zastupitele (pokud se jí věnuje důsledně) je poměrně náročná a zodpovědná. Zastupitel za svá rozhodnutí ručí i svým majetkem. V minulých volebních obdobích jsme odměny zastupitelů při kumulaci funkcí sčítali a nikdo v tom neviděl problém. Na ustavujícím zasedání zastupitelstva města vznikla atmosféra, že by zastupitelé měli mít minimální odměny nebo se jich vzdát. V této atmosféře někteří podlehli a buď hlasovali proti sčítání odměn nebo se hlasování zdrželi. Po půlroce jsem na radě města navrhl vrátit se k systému minulých let a odměny sčítat. Toto řešení doporučily rada města i finanční výbor a bylo schváleno na červnovém zasedání zastupitelstva města s platností od 1. července. Podobně postupují ve většině měst, odměny členů a předsedů komisí a výborů bývají ještě podstatně vyšší, než jsou u nás. Pro zajímavost zopakuji výši odměn: zastupitel 600 Kč měsíčně, radní 1.900 Kč měsíčně, člen výboru nebo komise 300 Kč měsíčně a předseda výboru nebo komise 1.000 Kč měsíčně. Tzn., že člen rady města, který je členem komise nebo výboru má odměnu 2.800 Kč měsíčně. Tato odměna ještě podléhá zdanění. Domnívám se, že se nedá jen sčítat, kolik času stráví zastupitel na jednáních. Na tato jednání by se měl připravovat a myslím si, že prostudování všech podkladových materiálů může být časově náročnější než vlastní zasedání. Jsou zastupitelé, kteří nechtějí být členem žádné komise nebo výboru. Myslím si, že ti, kteří naopak aktivně pracují pro město a jsou členy komisí nebo výborů, by měli mít vyšší odměnu.

S pozdravem
Ing. Pavel Šubr, starosta


Petr Šubr 7.9.2015

Dobrý den, dovoluji si také reagovat na otázku pana Sebastiana Zakouřila ohledně koupaliště na Pardoubku. Z jeho dotazu neni poznat,jestli on sám koupaliště chce či nechce, ale protože se ptá 30-tého srpna v době největších veder, tak mu asi koupání v Bělohradě chybí stejně jako mě . Myslím, že můj bratr starosta mohl odpovědět jednou větou. "Likvidace plovárny na Pardoubku se zastupitelům města zdařila, tak proč se ptáte na vyřešenou záležitost"? Bohužel i lokalita pro vybudování nového koupaliště pod Slívákem asi také nedopadne,nebotˇ je blokována církevní restitucí- je jasné, že když církev mokřinu u říčky Heřmanky získá, tak nastane stejná situace jako při stavbě sportovního areálu u dvou bělohradských škol. Církev svatá nepustí pro potřebu spoluobčanů ani metr.Možná díky této církevní politice zůstal KDU už jenom jeden městský zastupitel-pan Bareš. Rád bych se také vyjádřil k rozpočtu nového koupaliště. Protože nějaký plánek se bohužel nikde neobjevil, nemůžu posoudit zdali avizovaných 66 milionů je reálných. Jen mohu říci, že jsem jednou navštívil moderní areál koupaliště v Lodíně a tam mi správce prozradil, že lodínské koupaliště stálo 33 milionů a v případě teplého léta je pro obec vydělečné.
Souhlasím s názorem , že je možné navštívit koupaliště v okolních městech a obcích. Například v 10 km vzdálené Pecce je pěkné koupaliště, celý jeho areál je chloubou města a zřejmně je též vydělečný, stejně jako přístupný hrad. Opakem je právě Bělohrad.Při své práci ve městě se setkávám s jeho návštěvníky a to jak s lázeňskými paciety, nebo s lidmi na dovolené. Při povídání s nimi je nejčastější otázkou , proč je nepřístupný a rozpadá se tak pěkný zámek a proč se tu nedá koupat.Nic jim nevysvětluji jen s nedostatky pro turisty souhlasím.
Můj bratr také píše o velkém množství soukromých bazénků, ano ti movitější občané mají plastový,chudší gumový a ještě pro doplnění možností - ti co nemají nic si mohou v parnu zalézt u Vovsů do splavu - i to je řešení,ale neni právě důvod výstavby soukromých bazénků chybějící koupání?
Kdo sleduje současný vývoj počací a rychlé oteplování planety, tomu je jasné,že parná léta jako to letošní budou stále častější.Proto se ptám "Zastupitelé - přátelé, nebylo by dobré špatnou situaci s koupáním v Bělohradě ještě přehodnotit"?
Děkuji za zveřejnění mého příspěvku v plném znění bez úprav a přeji v budoucnu městu Bělohrad nové pěkné koupaliště.Občané i návštěvníci by ho určitě rádi navštěvovali.
S pozdravem Petr Šubr


Odpověď:
K tomuto příspěvku jen uvedu, že jsem mluvil se starostou Lodína a ten mně řekl, že průměrně končí provoz jejich koupaliště roční ztrátou 2 mil. Kč. Navíc musí ročně investovat jen do oprav kachlíků v bazénu 200 až 300 tisíc Kč. K tomu jsou nutné i další opravy. Koupaliště v Lodíně se stavělo před 16 lety a stálo skutečně kolem 30 milionů Kč. Starosta mně ale současně řekl, že by nyní zvolili jiné technologie (např. bazén z nerezu) a cenu odhadl na 80 mil. Kč. Se starostkou z Pecky jsem také v kontaktu, řekla mně, že provoz koupaliště končí každoročně výraznou ztrátou. Totéž mně řekl i starosta Miletína. A jako perličku na závěr - před několika lety jsem se byl podívat na zrekonstruované koupaliště v Novém Bydžově. Starosta mě přivítal slovy: Jestli uvažuješ o stavbě koupaliště, tak ti ruce zpřerážím…

S pozdravem
Ing. Pavel Šubr, starosta


Sebastian Zakouřil 30.8.2015

Dobrý den. Je v plánu udělat z Pardoubku koupaliště? Děkuji.


Odpověď:
Dobrý den,
vybudovat z Pardoubku koupaliště neplánujeme, chceme pouze upravit jeho okolí (přeložení dlažby na hrázi, propojení vycházkové trasy s hrází, revitalizace dubů na hrázi, případně dřevěné sochy dalších pohádkových bytostí a stroje na cvičení). Problémem Pardoubku je nedostatek vody v případě suchého léta jako je letos. V územním plánu města je vymezena plocha pro koupaliště pod „Slívákem“. Mysleli jsme, že tyto pozemky, které vlastní stát, město získá právě tím, že zde bude v ÚP využití pro veřejně prospěšnou stavbu. Na pozemky se ale vztahuje církevní restituce, takže budou navráceny církvi. Na koupaliště v této lokalitě jsme před několika lety nechali zpracovat studii. Pro zajímavost, protože se mě hodně lidí ptá, zda připravujeme stavbu koupliště, předpokládané investiční náklady činily cca 66 mil. Kč bez DPH (z toho 31 mil. Kč víceúčelový a dětský bazén a tobogán, 11 mil. Kč bazénová technologie, 11,5 mil. Kč provozně sociální objekt, 3,5 mil. Kč přípojky a vnitřní rozvody, 6,5 mil. Kč komunikace, parkoviště, zpevněné plochy a oplocení, 2 mil. Kč projektová dokumentace, technický a autorský dozor, atd.). Předpokládané provozní náklady potom činily 6,2 mil. Kč ročně, a aby byly uhrazeny, muselo by koupaliště navštívit 850 lidí po dobu 100 dní v roce při průměrném vstupném 55 Kč (cca 4,6 mil. Kč) a tobogán sjet 250 osob za hodinu při provozu 100 dní v roce, 12 hodin denně a ceně 5 Kč (cca 1,5 mil. Kč). Další příjem by mohl být z pronájmu bufetu. Z čísel jasně vyplývá, že na provoz koupaliště by město doplácelo odhadem 3 až 4 miliony Kč ročně. Na investiční náklady navíc už není možné jako v minulosti získat dotaci. V okolí je navíc poměrně hodně koupališť (Miletín, Dachovy, Pecka, Mlázovice, Milovice, Jičín, Mostek,…) a hodně lidí má domovní bazény. Ze všech těchto důvodů stavbu koupaliště neplánujeme.

S pozdravem
Ing. Pavel Šubr, starosta


Lázeňský návšťěvník 24.8.2015

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat jestli je pravda že v LB jsou tajné tunely, nebo jestli existuje nějaká zmíňka o nějakém pokladu či kletbě , jsem dobrodruh a vaše historie mě velmi zajímá :) .. Děkuju za odpověď

Dobrý den,
na váš dotaz mohu odpovědět pouze v rozsahu svých vědomostí. Tajné tunely v Bělohradě s největší pravděpodobností nejsou. Jejich vybudování bránila v minulosti vysoká hladina spodní vody. Bělohrad leží v kotlině s plochým dnem jímž protéká meandrující říčka Javorka svázaná regulací ve třicátých letech min. století. Bělohradský "Koštofrank" tedy Castellum Francum - svobodný hrádek, byl chráněn spíše nepřístupností močálů než strmými srázy a vysokými hradbami s podzemními chodbami. I když jej nějaké valy zřejmě odklopovaly. Poklad a tajemné historky se samozřejmě v lidovém hovorovém podání dochovaly. Přečíst si o nich můžete například na stránkách "Novopacko - vlastivědná monografie" sepsaná Františkem Čípem a vydaná v roce 1929. Historky vyšly asi před pěti lety samostatně.

Ladislav Stuchlík, vedoucí MKS


občan 16.8.2015

Dobrý den,
chci se zeptat, kdy začne slibovaná rekultivace prostoru na Slíváku? Zajímá mě, jak bude probíhat a kdo bude následně pozemek udržovat a kdy tato akce skončí.
Děkuji za odpověď

Dobrý den,

na Slíváku (a u fotbalového hřiště na Horní Nové Vsi) probíhá akce nazvaná „Analýza rizik potenciálních zdrojů znečištění ohrožujících významný vodárenský zdroj v Lázních Bělohradě“. Jde o bývalé skládky, u nichž existuje podezření na uložení závadných látek (např. kalírenské soli s obsahem kyanidu). Na obou místech jsou prováděny vrty a sondy a z rozboru odebraných vzorků vyplyne, zda hrozí nebezpečí ohrožení podzemních vod. Na provedení této analýzy rizik získalo město neinvestiční dotaci ve výši 90 % ze Státního fondu životního prostředí, o úhradě zbylých 10 % jednáme s Královéhradeckým krajem.
Nejedná se ale o rekultivaci prostoru na Slíváku. Pozemky zde jsou v soukromém vlastnictví a jejich údržbu musí provádět majitel, případně nájemce. ZEPO a.s. již několikrát provedl urovnání rostlinných zbytků v této lokalitě, město výkopem kolem místa znemožnilo přístup, přesto sem někteří občané odvážejí odpad, který patří do sběrného dvora.

S pozdravem
Ing. Pavel Šubr


Stuchlikova 16.8.2015

Dobry den zajímalo by me jak je to s hlukem o víkendech. Na Malem namesti dne 16.8. v nedeli cely den rvala motorova pila a dve starsi damy tak hlukem obtezovali všechny v okoli. Kdyby se tak chovali všichni tak nevim.


Odpověď:
Dobrý den paní Stuchlíková,
pokud se mám vyjádřit k nadměrnému hluku o víkendech, nebo státních svátcích, město Lázně Bělohrad tuto problematiku nijak upravenou nemá. Každý tedy musí dodržovat platné zákony. Nadměrným hlukem nikdo nesmí obtěžovat své okolí především v noční době, která je zákonem stanovena na dobu od 22:00 do 06:00 každý den v týdnu. Existují hlukové limity, které nesmí nikdo překročit samozřejmě i v denní době, ale musím říci, že tyto se jen velmi těžko dají hlídat. Aby bylo možné někoho postihnout za nadměrný hluk, muselo by nejprve dojít k jeho oficiálnímu změření. Tato měření provádí hygienická stanice s tím, že musí přijet na něčí popud na místo a hluk změřit. Samotnému měření ale musí předcházet informace tomu, kdo hluk způsobuje, jelikož zákon nepřipouští měření hladiny hluku bez vědomí toho, kdo jej způsobuje. Abychom zajistili klid od nadměrného hluku v neděli a státní svátek, muselo by město vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou by stanovilo zákaz používání určitých strojů např. v neděli a státní svátek. Jelikož město nemá obecní policii, ani pověřeného zaměstnance městského úřadu, který by na dodržování vyhlášky dohlížel, věc porušení takovéto vyhlášky by musela kontrolovat a případná oznámení občanů řešit Policie České republiky. V současné době město Lázně Bělohrad o vydání obecně závazné vyhlášky, která by používání strojů s nadměrným hlukem omezila, neuvažuje. V tomto případě je vše spíše o morálce lidí, kteří by si měli uvědomit, že by měl být v neděli klid a neměli by rušit nadměrným hlukem. Je to takové nepsané pravidlo, a neděle již ve svém názvu nese slůvko nedělat, proto si myslím, že alespoň v neděli by měl být klid. Pokud se tedy v budoucnu setkáte se situací, že někdo ve Vašem okolí bude způsobovat nadměrný hluk, obraťte se prosím na linku 158, věc oznamte Policii ČR a ta Vám s vyřešením problému pomůže. Chci ale upozornit na to, že pouze v mezích zákona. Věc bude spíše na dohodě mezi lidmi.
Děkuji za Váš dotaz.

Jan Pavlásek, místostarosta


Anonym 15.8.2015

Mám dotaz, poprosil bych o věcnou odpověď.
Často se mě zde ve městě stane, že potkám páníčka (či paničku) s velkým volně pobíhajícím psem uvnitr města. Neznám rasu, taková světle hnědá, odhaduji 25kg. Pes běhá velmi rychle a neukázněně, páníčka neposlouchá.
Jak se mám správně zachovat pokud se budu cítit ohrožen, či cítil ohrožení pro své dítě? Takový pes, ač třeba neúmyslně dokáže srazit a vážne zranit dítě.
Četl jsem něco o pokutách až 50 tisíc Kč. Rovněž ale nechci vystupovat jako veřejně činná osoba, abych se pak s človekem, kterého omezuji na jeho svobodách (které nejsou oprávněné), potkával a čekal od něj nějaké špatnosti.
Co mě tedy doporučítě?
Dokumentovat toto kamerou?
Volat policii (když je jasné, že nikdo nepřijede a kdyby přijel tak už dávno nebude co řešit)?
Jak jsem psal na začátku, opravdu bych chtěl věcnou a smysluplnou reakci.
Domluva u tohoto typu lidí nefunguje.


Odpověď :
Dobrý den,
I mně se stává, že ve městě potkám páníčka s velkým volně pobíhajícím psem. Je vcelku jedno, jakou má barvu a kolik váží kilogramů. Je i vcelku jedno, jak rychle běhá. Co již není jedno, a na co je třeba reagovat je skutečnost, že páníčka neposlouchá. Takovýto páníček již porušuje zákon a je třeba věc řešit. Úplně ideální věc je, když tohoto páníčka známe. Jediná legální obrana je totiž oznámení na Policii ČR, protože město Lázně Bělohrad nemá zřízenou obecní policii. Pokud se tedy ocitnete v prostoru, kde se pohybuje pes, který by Vás mohl ohrozit, já osobně doporučuji, tento prostor v klidu, ale co nejrychleji opustit, samozřejmě i se svým dítětem a zabránit tak napadení psem jak vašeho dítěte, tak Vás samotného. Teprve až pomine nebezpečí napadení, zavolejte na místo Policii ČR, aby věc vyřešila. Pokud si myslíte, že nepřijede, nebo přijede pozdě, můžete věc oznámit osobně, nebo písemně později, i tak se s tím bude zabývat. Pokud byste jednání psa, resp. jeho páníčka zadokumentoval na kameru, bude vše pro vyřešení věci ještě lepší, jelikož bude jednoznačně toto jednání zadokumentováno a věc bude snadnější vyřešit a konkrétního člověka postihnout. Naprosto s Vámi souhlasím, že nepostačí v daném případě pouze domluva. Pokud věc řeší Policie ČR, tato není oprávněna sama rozhodnout a věc oznámí příslušnému správnímu orgánu k vyřešení. Zde již nepůjde pouze o domluvu, ale páníček, který se protiprávního jednání dopustí, již bude muset vynaložit náklady na vyřešení této situace. Poté již nezbývá, než doufat, že se toto jednání již nebude opakovat, protože poté, kdy nepostačí ani pokuta a náklady spojené se správním řízením, již opravdu nevím, jak proti takovému člověku postupovat. Další oznámení ? Další správní řízení ? Další pokuty a správní poplatky ? Spíše by stálo za zvážení, zda takovému člověku vůbec dovolit, aby vlastnil psa, o kterého se není schopen bezpečně postarat. Toto je spíše ale téma pro naše zákonodárce.
Doufám, že jsem Vás svojí odpovědí dostatečně uspokojil a že ji považujete za věcnou a smysluplnou.
Děkuji za Váš dotaz.
Jan Pavlásek, místostarosta


Libor Suchý 30.7.2015

Dobrý den,
v souvislosti se stavbou kanalizace v naší obci (Brtev), dochází k různým dohadům, že při nesplnění termínu (28.8.2015) dodavatelem stavby, může Bělohrad přijít o dotaci na tuto akci. Je tato informace pravdivá a pokud ano o jakou částku se jedná a jak bude tuto situaci vedení města řešit. Již dnes je jasné , že stavba nebude dokončena v termínu.
Dále, jak bude kompenzováno občanům případné trvalé poškození pramenů a tím i dodávky vody a kdo odstraní škody na pozemcích( v řadě případů polí a luk) , které jsou dnes užívány v rozporu se zákonem a bez projednání s majiteli a nájemci dodavatelem stavby.
Děkuji za odpověďOdpověď:
Dobrý den pane Suchý,
nejprve odpovím na první Váš dotaz týkající se termínu dokončení stavby vodovodu a kanalizace v Brtvi. Termín dokončení byl stanoven na 28.8.2015, přičemž v případě nedodržení tohoto termínu by mohlo dojít k pokrácení dotace, nebo dokonce k jejímu celému vrácení. Vzhledem k tomu, že se blíží tento termín a je zřejmé, že dodavatel stavby, firma EVT Svitavy, nestihne vše dle plánu v termínu dokončit, zahájili jsme jednání o prodloužení termínu dokončení celé akce a dále také jednání směřující k prodloužení termínu předepsané kolaudace a závěrečného vyhodnocení této akce. Prodloužení termínu dokončení akce je z objektivních důvodů, kterými jsou především vícepráce u lázní, změna umístění ATS a změna technologie čerpací stanice. Změnu umístění ATS a změnu technologie čerpací stanice jsme řešili již v květnu a vícepráce u lázní řešíme v současné době. Dne 31.7.2015 jsme na kontrolním dnu projednávali termín dokončení s tím, že budeme na státním fondu životního prostředí žádat o prodloužení do 15.10.2015. Dle vyjádření projektové manažerky ze SFŽP je toto v naprostém pořádku a tím, že včas požádáme o prodloužení termínu dokončení, nebudeme vystaveni žádné hrozbě postihu, tedy i pokrácení dotace. Abych vše lépe vysvětlil, zhotovitel stavby provede do konce srpna 2015 stavbu v tom rozsahu, že bude položeno veškeré potrubí a to jak kanalizační, tak i vodovodní a prodloužení termínu bude z důvodu konečných úprav a asfaltování. Pokud vše půjde dle tohoto plánu, akce bude po stavební části kompletně dokončena do 15.10.2015. Plně si uvědomuji, že jsem vždy říkal, že prodloužení termínu není možné, ale situace se vyvinula jinak, než jsem předpokládal a prodloužení tedy bude muset být. V žádném případě to ale neohrozí dotaci. Prodloužení termínu mne mrzí hlavně z toho důvodu, že občané Brtve budou po delší dobu snášet stavební ruch a nepořádek. Za toto se všem omlouvám.
Co se týče poškození pramenů, v současné době probíhá hydrogeologický průzkum, který by měl stanovit, do jaké míry byly jednotlivé studny a prameny stavbou ovlivněny, a podle tohoto bude stanoven postup uvedení pramenů do původního stavu. Již na posledním veřejném zasedání zastupitelstva jsem říkal, že město udělá maximum pro to, aby byly veškeré způsobené škody uvedeny do původního stavu. V současné době nejme vůbec schopni říci, jaký stav pramenů a studen bude po dokončení akce v návaznosti na provedená nápravná opatření a do jaké míry budou tato opatření dostačující. Uděláme pro nápravu maximum. Záměrně nepíši, jak bude město případné škody kompenzovat, protože abych se přiznal, toto v současné době nevím. Ale budu se opakovat, uděláme maximum pro to, abychom vše uvedli do původního stavu a lidé nebyli stavbou v budoucnu jakkoli omezeni. K problému se studnami a s množstvím vody v Brtvi bych ještě doplnil, že hlavním důvodem budování vodovodu v obci je to, že v roce 2003 neměli obyvatelé Brtve také ve studních vodu a požádali město o stavbu vodovodu. Proto se před lety začala celá tato akce plánovat. Letos je podobně suchý rok jako byl v roce 2003 a dle informací hydrometeorologického ústavu, je v oblasti Brtve, ale nejen tam, situace ještě komplikovanější, neboť již vysychají i povrchové prameny a voda v zemi ubývá. Ne každý úbytek vody v Brtvi tedy způsobuje stavba vodovodu a kanalizace.
Poslední věc z Vašeho dotazu je odstranění škod na pozemcích, způsobených stavbou kanalizace a vodovodu. Převážná většina dotčených pozemků je v současné době v nájmu firmy ZEPO a.s., se kterou má zhotovitel dohodu, že po skončení akce firma ZEPO provede sanaci poškozených pozemků s tím, že veškeré náklady s tím spojené zaplatí zhotovitel. Dále bude zhotovitelem poskytnut materiál na opravu poškozených oficiálních polních cest v Brtvi, které byly rovněž poškozeny a tyto cesty budou také po skončení akce opraveny. Je pravda, že věc používání pozemků jako přístupové cesty, nebyla zhotovitelem projednána s jednotlivými vlastníky pozemků, ale dle informací, které od firmy mám, vše projednali se ZEPO a.s. Nejdůležitější ale je, že pozemky budou po akci uvedeny do původního stavu.
Doufám, že jsem na Vaše dotazy odpověděl dostatečně a mé odpovědi jsou srozumitelné. V případě jakýchkoli dalších dotazů se na mě můžete kdykoli obrátit, rád Vám odpovím. Děkuji.

Jan Pavlásek, místostarostaReakce pana Suchého:
Dobrý den,
děkuji za vaši odpověď. Doufám, že vše proběhne jak předpokládáte a budeme všichni spokojeni.
Děkuji a přeji pěkný den
Suchý


Marcela Valová 26.7.2015

26.7.2015
Dobrý den,
tak nás včera po dvou dlouhých týdnech opustili psi. Jako každý rok jsme si jejich "výcvikový pobyt" v parku U Lva (neboli na Slíváku) opravdu užili. Štěkání a vití psů, hysterický křik a hlasité povely majitelů...to byla náplň našich dnů i některých nocí. Nechce se mi věřit, že jsem jediná, koho toto obtěžuje. Vždyť nás tu v ulicích U Lva bydlí spousty. Co je opravdu s podivem je fakt, že dnes, 12 hodin po odjetí psů, nastoupilo, opět stejně jako každý rok, pár desítek dětí na letní tábor. Spí ve stejných chatkách, hrají si na stejných prostorech, sedí na stejné trávě, kde několik hodin před tím vylučovalo své exkrementy přes 20 psů. Je to vhodné a hygienické? Zamyslel se provozovatel parku nad tímto problémem? Mně osobně jako rodiči by toto velmi vadilo. Otázkou je, jestli rodiče dětí o tomto faktu vědí.
Nepatřím mezi psí odpůrce, ale čeho je moc, toho je příliš...
A provozovateli na příští rok navrhuji, že si s ním na ty dva týdny vyměním bydlení, ať si to vyzkouší, jaké to je, když se ani v největších vedrech nedá otevřít okno, kvůli neustálému štěkání a povyku.

PS: Pevně doufám, že jsem nebyla vulgární a nikoho jsem tímto neurazila, včetně zvířat, aby tento příspěvek mohl být celý, bez cenzury, vyvěšen na Zeď nářků". Děkuji


Odpověď:
Dobrý den, majitelem areálu U Lva je město Lázně Bělohrad, které ho pronajímá Střednímu odbornému učilišti jako internát pro učně. O prázdninách provozuje SOU areál jako rekreační zařízení pro turisty, dětské tábory, atd., přičemž už několik let ho využívá i skupina chovatelů psů. Názor jsem přeposlal vedení SOU a požádal je o vyjádření k problému.
Ing. Pavel Šubr, starosta


Odpověď ředitele SOU:
Dobrý den paní Valová,
chtěl bych reagovat na Váš příspěvek uveřejněný na „Zdi nářků“.
Děkuji za Váš příspěvek.
Jsme provozovatelem areálu „U Lva“ od roku 2010. Tato skupina se psy jezdí do tohoto areálu pravidelně již cca 13 let. „Převzali“ jsem ji po původním provozovateli. Jejich příjezd hlásíme každým rokem na městský úřad. Nikdy s nimi nebyly žádné problémy, nikdo si na ně nikdy nestěžoval. Štěkání a vytí psů nejsme schopni ovlivnit a vnímání tohoto faktu bude asi silně individuální (co vadí jednomu, nebude vadit druhému a naopak). Co se týče ubytování, psi nespí v našich chatkách, spí ve vlastních přivezených „domečcích“ s klimatizací!! Exkrementy nevylučují v našem areálu, ale na k tomu určeném místě (sjednáno s příslušnou organizací). V případě, že se tak náhodou výjimečně stane, majitelé exkrementy okamžitě uklízí. Na toto dohlíží námi pověřený zaměstnanec. Ten hodnotí celkově chování této ubytované skupiny jako příkladné. Od těchto lidí by se mnozí majitelé psů mohli učit celkovému přístupu k psům, obzvláště vidím-li, jak vypadají ulice obcí a měst naší republiky „po procházkách psů“, jak často psi pobíhají volně atd. Jinak mezi odjezdem této skupiny a příjezdem další skupiny uplynulo 24 hodin, přičemž na úklidu pracovali 4 zaměstnanci (činíme tak po odjezdu každé skupiny, nejen té se psy). Dále pak při nástupu nové skupiny si vedoucí vždy přebírá areál. Nejinak tomu bylo i nyní. Každopádně jsme Vám k dispozici k diskuzi na toto téma.

S pozdravem
Mgr. Pavel Petr, ředitel SOU Lázně Bělohrad


... 4.6.2015

Dobrý den,
ještě bych se chtěl vyjádřit k tématu stavby skladu. Nejdříve chci podotknout, že jsem velmi zklamán větou pana starosty. Níže bylo napsáno: Pokud by se jednalo o pozemky města, asi bychom investorovi přednostně nabídli pozemky blíže k Aluconu. Myslel jsem, že Vám jako hlavním představitelům města jde o vzhled města. Bohužel, zmýlil jsem se. Pokud by Vám o něj šlo, tak by v této větě nebylo napsáno slovíčko - asi. Jsem přesvědčen, že člověku kterému záleží na vzhledu a rázu krajiny a byl by vlastníkem všech pozemků v daném místě (město jím není), tak by Vás ani nenapadlo napsat slovíčko asi.
Ale teď k té hlavní věci. Město nemůže apelovat na firmu, která chce stavět halu, aby se dohodla s majiteli pozemků blíže Aluconu a dohodly se na směně pozemků? To Vás to pane starosto opravdu netrápí? Na rovinu říkám, že jsem byl nesmírně rád, že se tyto ošklivé ,, moderní " haly v našem městě nevyskytují. Byl jsem šťastný, že se naše město nemění v ošklivé staveniště. Bohužel tomuto bude nejspíše konec.
Další co mě děsí je to, že se na území města začíná rozšiřovat zábor zemědělské půdy rodinnými domy a podobnými stavbami. Přitom ve městě je plno míst, která by byla volná k zástavbě. Chápu, že lidi nemající k půdě žádný vztah toto téma netrápí. Ale prosím uvědomte si, že všichni musíte jíst. Denně v České Republice zmizí 15 hektarů orné půdy. Přitom je všude plno areálů, které jsou už nevyužívané a mohli se použít k nové výstavbě. Myslím si, že by se právě radní v obcích měli zamyslet co dovolí zničit a co ne. Co budeme jednou dělat až nebude dostatečná plocha na pěstování potravin? Kam si budeme moci jít stěžovat? Na úřad, že dovolili nesmyslné zastavět pole? Kdo za to ponese zodpovědnost? Myslím si, že tomuto problému by se mělo začít předcházet už na komunální úrovni. My jsme zodpovědní a hlavně vy, kteří máte moc v rukou, za to jakou zemi předáme našim potomkům!!


Odpověď:
Dobrý den,
co se týče pozemků pod Aluconem, město prostě není jejich vlastníkem a uvažovat a řešit, co by bylo, kdyby bylo jejich vlastníkem, mně přijde skoro zbytečné. S investorem jsme jednali, že by bylo vhodnější, aby stavěl hned vedle Aluconu. Bylo by to jednodušší i pro něho z hlediska budování i inženýrských sítí. Na odkoupení se ale dohodl až s majiteli pozemků, které jsou dále od Aluconu, tyto jsou však dle územního plánu určeny také pro stavby pro podnikání. Už jsem odpovídal, že jsme byli na druhou stranu kritizováni za to, že v minulém územním plánu jsme neměli pozemky určené pro podnikání, proto jsme pozemky pod Aluconem, které byly v minulém ÚP jako rezerva pro podnikání, do ÚP zařadili. Stejně ale nejsme schopni zájemcům o stavby pro podnikání téměř žádné pozemky nabídnout.
K druhé části dotazu, nedomnívám se, že by na území města docházelo k většímu záboru zemědělské půdy pro stavbu rodinných domů nebo jiných staveb. Naopak jsme se v novém územním plánu snažili využít různé proluky a volné plochy v intravilánu města a nerozšiřovat plochy pro výstavbu do volné krajiny. Tyto proluky jsou ale převážně v soukromém vlastnictví a málokdo dnes takové pozemky prodá. Minimalizovat zábor zemědělské půdy si při zpracování a projednávání územního plánu hlídají i orgány zabývající se životním prostředím a ochranou zemědělského půdního fondu. Při projednávání ÚP jsme paradoxně nejvíce řešili připomínky občanů (a někdy dost nekompromisní), že nebyly akceptovány jejich požadavky na rozšíření plochy pro bydlení. Nikdo ale nedal připomínku, aby se plochy pro bydlení zmenšily.
I mně vadí obrovské (převážně skladovací) haly, které zabírají kvalitní zemědělskou půdu v okolí měst. Často nechápu, že orgány státní správy takové stavby povolí. Jsem přesvědčen, že v našem městě až na Alucon a na rodinné domy v ulici Karla Moora k ničemu podobnému nedošlo. Ani v novém územním plánu nedochází k výraznějšímu rozšíření zastavitelného území na úkor zemědělské půdy.

S pozdravem
Ing. Pavel Šubr, starosta


Milan 28.5.2015

Dobrý den, všiml jsem si, že město získává z automatů dva miliony ročně. Proboha kolik tam těch pár chudáků nahází peněz, když to hodí na daních takové peníze a majitelé těch dvou zařízení se současně chlubí kolik jim ty automaty nesou.
Jak dlouho bude město tady trpět ty automaty?


Odpověď:
Dobrý den,
výtěžek z loterií, který získává město, neznamená, že jde o peníze z výherních hracích automatů ve městě. Jde o výtěžek ze všech loterií, videoterminálů, VHP, atd., které získá státní rozpočet a následně je stát podle obdobného systému jako je rozpočtové určení daní rozděluje mezi města a obce.

S pozdravem
Ing. Pavel Šubr, starosta


Hana Hůlková 19.5.2015

Vážený pane starosto,, dovolte mi jeden povzdech. Je hezké, že Bělohrad nezapomíná na statečné lidi ze II. světové války, což připomínají v poslední době odhalené pamětní desky - např. pplk. E. Rulfovi, letcům J. Sehnalovi. , B. a J. Liškovi . Co mne však velmi mrzí, že cestou na místní hřbitov vždy jdu kolem opuštěného domu rodiny Vojtíškových, která byla vyvražděná nacisty. Kdysi tam vždy bývala položena kytice jako projev pozornosti i od města. Dnes se jaksi na tuto rodinu zapomnělo, pod pamětní deskou je dokonce parkovací místo pro osobní auto. U nás na Praze 4 je mnoho pomníčků padlých za války, jsou udržované a v květnových dnech je městský úřad vždy ozdobí květinami nebo věncem. Nebo tato rodina se nepovažuje za statečnou? Mnoho úspěchů ve Vaší práci pro město. Hůlková


Odpověď:
Dobrý den,
město dávalo vždy 8. května k pamětním deskám připomínajícím 2. světovou válku umělé květiny. Podobně 28. října k pamětním deskám a pomníkům připomínajícím oběti 1. světové války. Květiny však po několika týdnech nevypadaly příliš důstojně, proto jsme se letos rozhodli u příležitosti 70. výročí ukončení 2. světové války odhalit pouze pamětní desku plk. Rulfovi a položit k ní věnec a tímto pietním aktem si připomenout i ostatní hrdiny 2. světové války. U ostatních pamětních desek jsme nechali uklidit a odstranit staré umělé květiny. U domu s pamětní deskou rodiny Vojtíškových občas stojí auto, ale rozhodně tam není zřízeno parkovací místo.

S pozdravem
Ing. Pavel Šubr, starosta


Veronika Podlipná 18.5.2015

Dobrý den,
v ulici Karla Moora stále doufáme, že na místo loňského výkopu bude položen asfalt a nebude se tu už tak prášit, dočkáme se?


Odpověď:
Výkop v ulici Karla Moora prováděla Vodohospodářská a obchodní společnost Jičín z důvodu výměny vodovodního řadu. Město při objednávání oprav komunikací objednává i opravy pro občany, kteří si budovali přípojky, nebo právě pro VOS. Následně jim opravy přefakturuje. V současné době opravy objednáváme (domlouváme se právě i s VOS) a předpokládám, že do konce července by měly být provedeny.

S pozdravem
Ing. Pavel Šubr, starosta


Berušák1 17.5.2015

Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat, jak to je s financováním fotbalu. O tom, že je fotbal léta v rozpočtu preferovaným sportem, není pochyb (mohli byste někdy uveřejnit, kolik se z rozpočtu města dalo fotbalu za posledních 10 let???). Co mě ale zarazilo letos, je skutečnost, že město převzalo do svého vlastnictví fotbalové hřiště, takže fotbalistům ubyly náklady na údržbu hřiště. Teď se o to stará město. Z nějaké položky se prostě platí sekání, hnojení, zalévání....,ale sportu (potažmo fotbalu) se dalo více peněz. Copak že chlapci tak strádali, že se jim ruka Páně opět otevřela o něco více?Odpověď:
Dobrý den,
převod sportovního areálu Tělovýchovné jednoty Lázně Bělohrad na město jsme připravovali několik let. Vloni na podzim ho valná hromada TJ a zastupitelstvo města schválily. Důvodem je to, že město nemůže investovat do cizího majetku. Kromě hlavního fotbalového hřiště a fotbalových kabin byl na město převeden i areál volejbalu, tenisová klubovna, herna na stolní tenis a některé okolní pozemky. Město připravuje investiční akci „Dostavba sportovního areálu u Bažantnice“, při níž by měla být v 1. etapě postavena hlavní budova s fotbalovými kabinami a hernou na stolní tenis a nezbytnými inženýrskými sítěmi, ve 2. etapě potom 2 nové tenisové kurty, 2 kurty na plážový volejbal, artézská studna pro závlahu areálu, sportovní hřiště a další inženýrské sítě. Podobné převody majetku sportovních klubů na město provedla řada měst – Hořice, Chlumec, atd., aby mohly do sportovních areálů investovat. Zároveň byla uzavřena smlouva o výpůjčce, na základě které město poskytuje sportovní areál TJ Lázně Bělohrad.
Co se týče příspěvku na činnost, který město poskytuje Tělovýchovné jednotě Lázně Bělohrad, tak v minulých letech činil 500.000 Kč. Je to příspěvek celé TJ a ta ho dále rozděluje mezi jednotlivé oddíly. Letos zastupitelstvo města schválilo příspěvek ve výši 860.000 Kč, z toho činí 260.000 příspěvek na nákup 8 nových fotbalový branek. Dále město provádí údržbu areálu, celkové náklady (práce technických služeb a materiál) jsou zhruba 350.000 Kč, z toho údržba 2 fotbalových hřišť zhruba 280.000 Kč. Tato částka a rozsah údržby sportovního areálu se převodem majetku TJ na město nezměnily.
Město v posledních letech získává od státu podíl na výtěžku z výherních hracích automatů. Ten by měl být použit především na podporu sportu, kultury a volnočasových a sociálních aktivit. Město tak získává více než 2 miliony Kč ročně, kterými podporuje právě sport, kulturu a práci s mládeží.

S pozdravem
Ing. Pavel Šubr, starosta


... 15.5.2015

Dobrý den,
nedávno jsem se dozvěděl, že se na DNV bude stavět skladovací hala. Proto jsem si v katastru nemovitostí vyhledal místo, kde má budova stát. Fascinuje mě, že město neapeluje na investora stavby, aby dohodl výměnu pozemků a hala stála hned vedle Aluconu. Nechápu proč se dovoluje v dnešní ´´vyspělé době´´ stavba, která bude stát uprostřed pole. Vím, že asi nikoho netrápí ráz krajiny. Bohužel mě mrzí, že nádherná země jako je Česká Republika se mění v staveniště neestetických hranatých hal. Bohužel zatím tento problém nikoho netrápí. Nemyslím si, že pár pracovních míst navíc, nahradí pohled na halu, která bude do očí bijící. Copak je normální, aby se lidé k naší krajině takto chovali? Proč se lidé přijíždějící k městu budou muset koukat na plechovou kostku místo hezkého pohledu na Hrádek. Tímto bych chtěl požádat odpovědné osoby aby se pokusili přesunout halu hned vedle Aluconu, nikoliv do prostřed pole, jak je naplánováno. Nikoho netrápí vzhled. Mnoho míst naší krajiny se proměnilo v ošklivá betonová zákoutí. Myslím si, že jednou naši potomci budou s nelibostí vzpomínat na nás za to, jakou jim předáváme krajinu. Zničený ráz krajiny se už nikdy nenapraví!!! Prosím odpovědné osoby, aby se nad tím zamysleli.


Odpověď:
Dobrý den,

zastupitelstvo města v září 2014 schválilo nový územní plán. Jako lokalita určená pro průmyslovou výrobu se do tohoto územního plánu dostala právě oblast jižně od Aluconu, která byla v minulém ÚP označena jako rezerva pro průmyslovou výrobu, ale nebylo možné ji využít. V minulosti bylo město kritizováno, že v územním plánu nemá prostor pro rozvoj průmyslu a právě o tuto oblast pod Aluconem se několik investorů zajímalo. Kromě této oblasti jsou v novém ÚP pro průmyslovou výrobu určeny některé lokality ve městě (Prpostřední Nová Ves), jejich využití je ale podmíněno výstavbou přeložky silnic (obchvatu města). Samozřejmě by bylo logické, aby výstavba skladovací haly navazovala hned na Alucon. Bylo by to výhodnější i pro investora především z důvodu inženýrských sítí. Jde ale o soukromé pozemky a investor se dohodl na odkoupení s majiteli pozemků až v jižní části lokality. Pokud by se jednalo o pozemky města, asi bychom investorovi přednostně nabídli pozemky blíže k Aluconu.

S pozdravem
Ing. Pavel Šubr, starosta


Jaroslav Jirásko 11.5.2015

Děkuji MěKS a městu za připomenutí plk. Eduarda Rulfa odhalením pamětní desky na jeho rodném domě. Životní příběhy pana Rulfa a dalších místních hrdinů jsou zajímavé už jenom tím, že měly být zapomenuty. Naštěstí se tak nestalo, na čemž mají velký podíl představitelé našeho města.


Odpověď:
Jsem rád, že jsme si v posledních letech mohli odhalením pamětních desek připomenout občany našeho města, kteří neváhali nasadit své životy a odešli bojovat do II. světové války. Šlo o letce RAF Bohumila a Jaroslava Liškovi nebo Jiřího Sehnala. Bohužel do roku 1989 se o nich prakticky nemohlo mluvit a o jejich osudech za války a často tvrdém životě po roce 1948 jsme se začali dozvídat až 45 let po skončení války. Plk. Eduard Rulf byl v době 2. světové války příslušníkem československé zahraniční armády, působil např. v zahraničním vysílání Rádia Káhira nebo u ministerstva zahraničí. Hned po válce nastoupil jako profesor matematiky a balistiky na Vojenské akademii v Hranicích, ale v roce 1948 byl z armády propuštěn a poté pracoval převážně v dělnických profesích.
Odhalení pamětní desky plk. Rulfa se zúčastnila řada hostů, m.j. první místopředseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka, jehož manželka pochází z Bělohradu a je příbuzná plk. Rulfa. Od ní a dalších příbuzných Eduarda Rulfa jsme se dozvěděli řadu zajímavostí o E. Rulfovi i o Bělohradě.

S pozdravem
Ing. Pavel Šubr, starosta


Anonym 11.5.2015

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat jáké má město stanovisko k dronum letajícím nad územím města?
- považuji to za obtěžování pokud mě nad pozemkem či blízko pozemku lítá něco co dokáže takto narušovat soukromí
- zda toto považuje za porušení zákona (každý dron/dálkově ovladatelný letající přistroj se kamerou podléhá schválení leteckého úřadu)
- jak se tomuto dá legálně bránit (zda volat 158) nebo zda to rovnou sestřelit :-)
- zda město vydá konkrétní vyhlášku a doporučení jak se zachovat
prosím o jasnou ale důkladnou odpověď


Odpověď:
Dobrý den,
s problémem dronu se setkávám poprvé. Město nebude vydávat vyhlášku, jestliže vás létající dron obtěžuje, zkuste zavolat policii.
S pozdravem Ing. Pavel Šubr, starosta


Nestavalova 7.5.2015

Dobry den.Procitala jsem starsi rocniky BL a v jedom cisle byl obrazek machadla.Tak se ptam:je machadlo opet funkcni?Pamatuji se jak jsem jezdila s babickou na nej machat pradlo.Babicka prala pradlo pro lekarnikovi Cerochovi ,tak i pro Kyselovi.Byla by skoda ho nechat spustnout.Syn zase vzpomina jak chodil na "opici"stezku u fotbaloveho hriste v Bazatnici.Ta jiz taky neni.Skoda


Odpověď:
Dobrý den,
máchadlo na Jiráskově nábřeží není funkční od doby stavby Stromu života, která zasáhla do jezírka před bývalým pensionem Pardoubek. Jezírko zásobovalo vodou potůček v Nerudově aleji a právě máchadlo. Město si při stavbě Stromu života dalo jako podmínku zachování přítoku do máchadla, ale stavbou se zdroj vody ztratil a nepomohlo ani propojení původního jezírka s novým před Stromem života. Máchadlo bylo bělohradskou raritou, je škoda, že není funkční, i když by ho dnes už zřejmě nikdo nevyužíval k máchání prádla.
Opičí stezka u fotbalového hřiště (jejím autorem byl pan učitel Bohuš Mencl) je zlikvidována už hodně dlouho. Město připravuje zhruba na jejím místě v rámci dostavby sportovního areálu výstavbu sportovního hřiště.
S pozdravem Ing. Pavel Šubr, starosta


Milena 23.4.2015

Dobry den,
chtela bych se zeptat, zda jsou Belohradske listy 2015 k dispozici take on-line.
Dekuji


Odpověď:
Bělohradské listy dáváme on-line na stránky města v únoru následujícího roku, po skončení ročníku.
Běžně si je možné zakoupit listy v bělohradských trafikách, Památníku K. V. Raise a vybraných prodejnách. Starší čísla v Památníku K. V. Raise.
S pozdravem
Ladislav Stuchlík, vedoucí MKS


Milena Černá 14.4.2015

Vím, že již po léta se uvažovalo o skácení hlohové aleje kvůli stáří stromů. Ale neodpustím si, a posílám Vám, jak vypadala alej v květu. A také, jak se podepsal na městské zeleni zahradník, snímky aleje, která byla v brzké době poté zlikvidována (2009) a nikdo žádné důsledky nenesl. Nebo snad přece?
Snímky posílám na mailovou adresu města LB.


Odpovídám na Váš dotaz, týkající se pokácené hlohové aleje v ulici Václavská. V rámci rekonstrukce této ulice (nové chodníky, parkovací stání pro auta) došlo k vykácení starých stromů po jedné straně, které byly nahrazeny novou výsadbou, ke spokojenosti místních občanů. V další etapě byly vykáceny stromy na druhé straně v zeleném pruhu, kde letos proběhne přeložka přívodu plynu do přilehlých domů. Na této straně se z důvodu bezpečnostních norem nebudou nové stromy vysazovat. Na pokácení stromů bylo vydáno povolení, které bylo zveřejněno na stránkách města a na úřední desce.
Stromy v Macharově ulici jsme ořezali z důvodu dopravní a majetkové bezpečnosti. Stromy nejen v této lokalitě byly jak před ořezem, tak i po něm záměrně likvidovány neznámým pachatelem, podobně jako na D.N.V., kde jsme podali trestní oznámení, bohužel s nulovým výsledkem. Zbylé stromy byly vykáceny a uvažuje se o náhradní výsadbě.


Jaroslav Šorm, vedoucí městské zeleně


občan 13.4.2015

Dobrý den,
po delší době jsem se šel podívat na Byšička a překvapilo mě jak na stráni pod kostelíkem ubylo ovocných stromů. Pamatuji si, jak ještě před několika lety tam rostlo mnoho hrušní, třešní a dalších ovocných stromů. Chtěl bych se zeptat jestli město neuvažuje o znovuobnovení sadu ovocných stromů na stráni ihned pod kostelíkem. Myslím si, že by tam měli být zase nasázeny staré vysokokmenné odrůdy. Myslím si, že naši předci sázeli velké množství stromů . V dnešní době (chápu že většina stromů stářím zajde a je nezbytné je odstranit) dochází spíše jen ke kácení, ale nové nikdo nesází. Doufám že s tím něco uděláte, aby se jednou naši potomci mohli také těšit z velkých a vzrostlých stromů. Děkuji.


Odpověď:
Pozemek pod kostelem na Byšičkách město odkoupilo od restituentů na podzim 2013, protože ho chceme pravidelně udržovat. Od té doby ho sečeme. Státní fond životního prostředí vypisuje v posledních letech dotační programy na revitalizaci zeleně. Tyto programy jsou určeny pro města a obce a na zeleň v intravilánu i extravilánu obce. Vloni jsme začali připravovat projekt na revitalizaci zeleně v našem městě. Týká se lokality kolem benzinové pumpy, dubů na hrázi Pardoubku (jejich prořezání) a zeleně kolem komunikace podél Javorky na Jiráskově nábřeží až na Dolní Novou Ves (u benzinové pumpy i na Dolní Nové Vsi by mělo dojít především k náhradě dožilých jeřábů). Projekt bychom chtěli doplnit o lokalitu „lesoparku“ pod hasičskou zbrojnicí v Dolní Nové Vsi a právě o výsadbu hlavně třešní na Byšičkách. Z AOPK nám navíc doporučili řešit i další revitalizaci zámeckého parku a také úpravu zeleně na náměstí. Projekt bychom chtěli postupně připravit, protože další dotační výzva má být vypsána na podzim letošního roku.

S pozdravem
Ing. Pavel Šubr, starosta


Mirek 12.4.2015

Dobrý den,
rád bych se zeptal, jak je postaráno o migrující obojživelníky, kteří na svém tahu překračují vozovku L. Bělohrad - Tetín. Vozovka odděluje Pardoubek od Bělohradské bažantnice.
Mirek


Odpověď:
V minulosti zajišťovali přesun migrujících žab organizace ochránců přírody zabývající se tímto problémem. Posledních cca 5-8 let již žádná pomoc obojživelníkům organizována není.

S pozdravem
Ing. Pavel Šubr, starosta


Anonym 9.4.2015

Dobrý den, všiml jsem si na úřední desce prodeje pozemku původní restaurace v bažantnici. Jsem velice rád a uvítám když tam něco takového bude.
Zajímá mě dle čeho byla stanovena podmínka kolaudace nové restaurace do konce roku 2016?
Za necelé dva roky stihnout vypracovat kalkulaci návratnosti (rozhodnout se zda do toho jít), projekt / architekt, stavební povolení, zajištění sítí, samotné výstavby objektu a kolaudace pro restauraterskou činnost (kde jsou nutna další povolení a kontroly).
Za dva roky se často nepostaví ani rodinný dům.
Děkuji za odpověd.


Odpověď:
Na radu města se obrátila společnost, která má zájem postavit v Bažantnici na místě bývalé letní restaurace novou dřevěnou restauraci. Pozemek, na němž letní restaurace stávala, je v majetku města Lázně Bělohrad, majitelem většiny okolních pozemků (téměř celé Bažantnice) je Lázně Bělohrad, a.s. Rada města na základě této žádosti rozhodla zveřejnit záměr prodeje pozemku pro výstavbu restaurace v Bažantnici. Rada města přitom vyšla z podmínek, které navrhla sama společnost. V kupní smlouvě tak bude uvedeno, že v případě nezajištění stavebního povolení do určitého termínu bude pozemek vrácen městu a za neuvedení restaurace do provozu ve sjednaném termínu bude uplatněna sankce. Přitom v žádosti o odkoupení pozemku je uveden předpokládaný termín otevření restaurace druhý kvartál roku 2016. Kupní smlouvu nyní připravují právníci obou stran.
Osobně jsem byl vždy poměrně skeptický k tomu, že by se letní restaurace v Bažantnici obnovila. Problémem není ani tolik vlastní stavba restaurace, jako výstavba inženýrských sítí (vodovod a kanalizace, případně plyn a elektřina). Druhým problémem je skutečnost, že místo, kde stávala restaurace, leží v bezprostřední blízkosti přírodní památky Bělohradská bažantnice.
Restaurace v Bažantnici k našemu městu téměř 100 let patřila a rada města je proto potěšena tím, že se našel zájemce, který chce letní restauraci obnovit a má zpracovánu její studii včetně řešení inženýrských sítí a s a.s. Lázně Bělohrad projednánu záležitost přístupu k restauraci.

S pozdravem
Ing. Pavel Šubr, starosta


Nestavalova 7.4.2015

Dobry den.Dekuji za odpoved tykajici se domu cp.28.Mam jeste dotaz:jak to vypada s kostelikem na Bysickach ,jestli je jiz opaveny.Pokud by to bylo mozne dat sem nejaka fota z interieru kostelika.Dekuji za odpoved


Odpověď:
Kostelík sv. Petra a Pavla na Byšičkách je v majetku Římskokatolické farnosti Lázně Bělohrad, která zajišťuje jeho opravu. V minulých letech došlo k několika etapám oprav, které byly podpořeny státními dotacemi i příspěvky města. Dle informací z oddělení státní památkové péče MěÚ Jičín by oprava kostelíka měla být finančně podpořena i letos, takže by mělo dojít také k opravě fasády. Bližší informace podá Římskokatolická farnost.

S pozdravem
Ing. Pavel Šubr, starosta


Somrová Eliška 1.4.2015

Eliška S.
Strašidelnou Bažantnici prosím zachovejte. Děti se na tuto akce těší, už teď mne kontaktují majitelé dětí, že by k nám rádi na tuto akci přijeli. A pes je mnohdy hodnější než člověk. Takže neřešit prosím.


Odpověď:
Akce bude v sobotu 27. 6. Přípravy probíhají.
Sice chápeme, že pes je často hodnější než člověk, ale na podobná velká shromáždění se většinou psi nepouští. Je to z důvodů ochrany návštěvníků, hlavně dětí, ale také částečně i z důvodů ochrany zvířat, které tak velká shromáždění stresují. Jak již bylo napsáno, situací se psy se budeme zabývat. O řešení ještě není rozhodnuto.

S pozdravem
Ladislav Stuchlík, vedoucí MKS


Občan 26.3.2015

Zazněl tu dotaz na Strašidelnou bažantnici. Rád bych se zeptal.
Je opravdu cíl aby to mělo desetitisícovou návštěvnost nebo je cílem aby to bylo především pro obyvatele tohoto města a pár spádových obcí?
Protože, to co se dělo minulý rok bylo masovou záležitostí. Vypadalo to jak na Václaváku, hlava na hlavě.
Rovněž bych poprosil o striktní zákaz pejskařů na tuto akci. Pes s hubou ve výšce 4 letého dítěte bez náhubku v davu není nic co by se dalo považovat za bezpečné a žádoucí.


Odpověď:
Dobrý den,
se psy souhlasím a budeme se touto věcí zabývat.
K masovosti akce nevím co říci. Akce začala jako recesistické setkání strašidel s vycházkou především pro děti. To co se z toho vyvinulo je záležitost genetická. Přicházelo víc a víc lidí a stejně tak mělo víc a víc lidí chuť se zapojit a zúčastnit se v masce. Asi je dnes těžké to zastavit způsobem, že tam pustíme jen polovinu lidí, stejně jako dost dobře nejde vzít jen polovinu strašidel a té mase pak vysvětlovat, že to byl úmysl. Řešením je akci zrušit a to by byla škoda, nebo pokračovat a snažit se to zvládnout lépe. Město rozhodlo pokračovat a budeme se snažit to zvládnout.

S pozdravem
Ladislav Stuchlík, vedoucí MKS


ladik 10.3.2015

Neuvažuje město o nákupu dronu s kamerou, která by přenášela obraz na webové stránky města? Občané by mohli pres web tyto droby ovladat a prohlížet město z ptáci perspektivy. Líbí se mi, ze v české republice je již rada měst, která tuto službu obcaum nabizi a je to velice žádané


Odpověď:
Dobrý den „ladiku“,
nákupu dronu s kamerou, který by přenášel obraz na webové stránky města a který by sami občané mohli ovládat, město v současné době určitě neplánuje. Nemyslím si, že by to byla velice žádaná služba občanům a upřímně řečeno, myslím, že oko velkého bratra nad městem opravdu nepotřebujeme. Pokud bychom zvažovali nějaké monitorování města, tak bychom spíše uvolnili veřejné prostředky na kamerový systém, který by nám hlídal společný majetek před vandaly a zloději. I přes to děkuji za Váš zajímavý dotaz.

Jan Pavlásek, místostarosta


m. Blažek 9.3.2015

dobrý den, rád bych se zeptal zda vedení města nepovažuje za nevhodné to, že firma budující kanalizaci v Brtvi si za úplatu pronajímá pozemek, který patří volenému zástupci města? V této souvislosti bych také rád připomněl i to, že ještě jako místostarosta sehrál významnou roli při vybudování důležitého závodu Alucon. Ovšem po odchodu z postu místostarosty se jeho firma stala hlavním dodavatelem obalových materiálů do tohoto závodu na čemž vyrostla. Do dnešní doby je také hlavním platícím zákazníkem Netvrdím, že se stal např. trestný čin, ale v dnešní době, kdy v naší zemi proběhla řada korupčních skandálů vzniká v podobných situacích pochybnost, že by zastupitelé nemuseli pracovat pro rozvoj města, ale také pro nějaký osobní a finanční prospěch.


Odpověď:
Dobrý den pane Blažek,
dovolte mi, abych v rámci svých možností, ale hlavně kompetencí, reagoval na Váš dotaz. V první řadě Vám sděluji, že se nebudu vyjadřovat k té části Vašeho dotazu, který se týká obchodního vztahu bývalého místostarosty města s firmou Alucon, jelikož mi toto v žádném případě nepřísluší. Pokud se mám ale vyjádřit k první části Vašeho dotazu, k tomu Vám, ale i všem, kdo tento příspěvek budou číst, uvádím, že firma EVT, která je zhotovitelem stavby kanalizace a vodovodu v obci Brtev, sama sjednala pronájem pozemků firmy voleného zástupce města. Na základě Vašeho dotazu jsem provedl konzultaci jak se zástupci firmy EVT, tak se zástupci firmy našeho zastupitele. K tomuto vztahu existuje oficiální smlouva mezi oběma stranami, přičemž jejím obsahem je mimo jiné to, že firma EVT má možnost v oploceném a kamerami střeženém areálu skladovat materiál určený na stavbu a ornici, která bude navrácena zpět na pole. Dále zde má firma zastřešený uzamykatelný přístřešek, kde má možnost skladovat věci, které není vhodné skladovat na volném prostranství. Tímto pronájmem je zcela jistě zaručena poměrně dobrá dostupnost naskladněných součástí stavby a není třeba věci vozit ze skladu mimo stavbu. Tím se ušetří jednak čas, ale také finanční prostředky. Je také pravdou, že tento pronájem je za úplatu, ale její výše není nikterak velká, aby se dalo uvažovat o nějakém zbohatnutí, či obohacení na úkor někoho, nebo něčeho jiného. Výše nájemného je zcela standardní ve srovnání s cenami nájmu v našem městě. O jakémkoli protiprávním jednání zde nemůže být vůbec řeč, protože jak jsem již uvedl, jedná se o čistě obchodní vztah. Pokud by dotčené pozemky byly ve vlastnictví kohokoli jiného, firma EVT by oslovila právě jeho ne proto, že je zastupitel, ale že je vlastník strategicky výhodných pozemků. Navíc a to zcela zdarma, poskytl náš zastupitel své pozemky a průjezdnou cestu přes svoji firmu pro všechny občany města a Brtve, kteří se v čase provádění stavby nemají jak dostat do spodní části obce, což je právě ten správný krok, který by jiný možná ani zdarma neudělal. Myslím tedy, že výše nájemného za pronájem pozemků firmě EVT je plně vyvážena zpřístupněním pozemků v obecním zájmu pro všechny občany, ale také případně pro složky integrovaného záchranného systému, různé přepravní společnosti a českou poštu. Nevidím v tom tedy žádný problém a nemyslím si, že je toto jednání nevhodné.
Děkuji za Váš dotaz.

Jan Pavlásek, místostarosta


Občan 5.3.2015

Nezvažuje město oživení zámeckého parku? Líbílo by se mě udělat v památníku knihovnu, přesunem z hasičárny, a menší kavárnu. Získal by se bezbariérový přístup a zámecký park by se oživil i v čase kdy tam nejsou společenské akce.


Odpověď:
Památník K. V.Raise chceme i nadále zachovat jako muzeum spisovatele K. V. Raise, výstavní prostory a sídlo Městského kulturního střediska. Nedomnívám se, že by město mělo zřizovat a provozovat restauraci nebo kavárnu, to je spíše na soukromých subjektech. U knihovny je problém, že je umístěna v hasičské zbrojnici v prvním patře, takže pro starší občany má složitější přístup. Chceme ji rekonstruovat a rozšířit, do budoucna ale spíše vidím její umístění v současné budově městského úřadu (pokud se podaří vybudovat nový úřad v domě č.p. 28 v čele náměstí).

S pozdravem
Ing. Pavel Šubr, starosta


Bílková Monika 2.3.2015

Dobrý den,
ráda bych tímto poděkovala jménem dětí i jménem svým, za přiznanou finanční dotaci na volnočasové aktivity v rybářském kroužku. Zpráva o kladném vyřízení žádosti nás velmi potěšila.
S přáním pěkného dne, Bílková Monika - vedoucí kroužku


Odpověď:
Poskytováním příspěvků na sportovní, kulturní, sociální a další volnočasové aktivity se na svém posledním zasedání zabývalo zastupitelstvo město, které schválilo poskytnutí příspěvků především společenským a zájmovým organizacím v celkové výši zhruba 1,5 mil. Kč. Na základě doporučení sportovní komise jsou podporovány hlavně organizace pracující s dětmi a mládeží. Často je ale obtížně posoudit výši příspěvků jednotlivým organizacím. Jsem rád, že vás příspěvek města potěšil.
S pozdravem
Ing. Pavel Šubr, starosta


Janakovi,Chlubnovi,Dulovi 28.2.2015

Dobry den, pri cteni kalendare na tento rok zde neni uveden termín Strasidelne bazantnice, takze bychom se rádi dozvěděli proc? Tradice, které jsou v našem městě zavedené se zničehonic ruší, viz. Šibřinky, které byly jednou z mála akcí pro mladé a snad by se měly příští rok zrušit i pro děti, což je velice smutné. I když s touto akcí nemá město nic společného, všichni bychom se měli zamyslet, zda je vhodné na pozice lidí, kteří rozhodují o dění ve městě, volit osoby, které nemají k městu žádný vztah a na tradicích jim evidentně nezáleží. Pokud se zruší i Strašidelná bažantnice, která naše město dostala do povědomí široké veřejnosti a účastnili se jí lidé z celé republiky, můžeme říct, ze se připravíme o událost, kterou naše město žilo, účastnilo se jí tolik lidí z města, aby potěšily malé děti nejen z nejbližšího okolí. Děkujeme za odpověď.


Odpovědi:
Strašidelná Bažantnice není zrušena, při schvalování rozpočtu města pro rok 2015 uvolnilo zastupitelstvo města na její uspořádání částku 100 tisíc Kč. Přípravou Strašidelné Bažantnice se v poslední době zabývala komise lázeňská, kulturní a cestovní ruchu i rada města. Pořadatelem Strašidelné Bažantnice bude Městské kulturní středisko, které bude provádět také vyúčtování akce. Důležité je sehnat dostatečný počet strašidel, protože hodně z těch minulých váhá, zda se akce letos zúčastní. Objevují se také názory pořádat Strašidelnou Bažantnici jednou za 2 roky. Přípravou Strašidelné Bažantnice, která se bude konat v sobotu 27. června 2015, se bude znovu zabývat výše uvedená komise 24. března. MěKS na tomto jednání předloží způsob zajištění akce. Chtěl bych tímto vyzvat zájemce, kteří chtějí s organizací Strašidelné Bažantnice pomoci (hlavně strašidla a příšery), aby se přihlásili na Městském kulturním středisku.
O vyjádření ke zrušení Šibřinek jsem požádal starostu Sokola Lázně Bělohrad Ing. Bc. Jaroslava Kostelníčka.
Pavel Šubr, starosta

Šibřinky jsou pořádané Sokolem Lázně Bělohrad. O nepořádání „disco“ Šibřinek a uspořádání pouze dětských Šibřinek rozhodl téměř jednohlasně výbor Sokola (jeden člen se zdržel hlasování). Výbor Sokola není volený občany města a ve výboru Sokola jsou převážně starousedlíci, rodáci z Lázní Bělohradu, kteří zde bydlí o desítky let déle než Vy. Mimochodem, kdyby Sokol zůstal věrný tradicím, po kterých tak voláte, tak původně Šibřinky byly jen pro členy Sokola a ostatním byl přístup odepřen.
Důvodem pro zrušení DISCO Šibřinek byly např. stížnosti od rodičů a hygieny, neboť ve špíně a prachu po diskotéce se pořádaly dětské Šibřinky a děti trávily odpoledne v tomto toxickém, agresivním a zdraví nebezpečném prostředí. Další stížnosti byly na agresivní chování naší mládeže v nočních hodinách po Šibřinkách, lidé poukazovali na požívání alkoholu. Z tohoto důvodu jsme museli posilovat pořadatelskou službu a řešit řadu problémů.
K činnosti Sokola Lázně Bělohrad mohu oznámit, že od loňského roku máme největší počet členů v novodobé historii, děláme spoustu aktivit především pro mladé a třeba i pro školku. Máme nejvíce vytížený rozvrh Sokolovny v historii Sokola, pro mladé jsme vytvořili podmínky pro hudební večer v Sokolovně, v Ostroměři na turnaji naši mladí florbalisté v únoru 2015 skončili na třetím místě. Neustále opravujeme Sokolovnu, vyměnili jsme nebezpečná světla za standardní světla s 3 x větší svítivostí. Opravili jsme zatékání dešťově vody do posilovny a mnoho dalších věcí.
Přesto všechno v současné době Sokolovna zatím není vhodná pro takovou akci, jako jsou DISCO Šibřinky. Také podle nové legislativy Sokol nemá licenci prodávat alkohol.
Pokud chcete volit výbor Sokola, nebo v něm pracovat, Sokolové z Lázní Bělohradu Vás rádi mezi sebou uvítají a Vaši aktivitu, kterou jste předvedla ve Vašem článku, bychom převedli do konkrétní práce pro naše členy a občany města.

Jaroslav Kostelníček, starosta T.J. Sokol Lázně Bělohrad


Roman Prusek 23.2.2015

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, na kdy je naplánován prodej pozemků v Tyršově ulici.
Děkuji


Odpověď:
Na pozemky v Tyršově ulici, které město získalo po dořešení církevních restitucí, je zpracována územní studie, podle níž vznikne v této lokalitě 18 stavebních parcel. Studii předáme odboru územního plánování MěÚ Jičín k projednání s dotčenými orgány a po jejím schválení zadáme zpracování projektové dokumentace na vybudování inženýrských sítí. Poté bychom chtěli požádat o dotaci na výstavbu těchto sítí (kanalizace, vodovod, plyn, elektřina, komunikace). Až po vybudování sítí budou pozemky nabídnuty k prodeji buď formou dražby nebo tzv. obálkovou metodou. Vedení města musí také zvážit, zda zasíťovat všech 18 parcel, nebo rozdělit lokalitu na 2 části a nejprve připravit pouze polovinu parcel. Podmínkou dotace na zasíťování je totiž kolaudace rodinných domů na všech parcelách zasíťovaných s využitím dotace do 5 let. Pokud by vše šlo dobře, mohli bychom na rok 2016 požádat o dotaci, pozemky zasíťovat a následně připravit k prodeji.

S pozdravem
Ing. Pavel Šubr, starosta


Eduard Čeliš 19.2.2015

edacell:
Vážení zastupitelé,
v ulici Na Zátiší byl před třemi měsíci opraven asfaltový povrch. Absolutně nedostatečně. „Kočičí hlavy“ jsou dnes větší než před opravou. Takto „odvedenou práci“ je třeba reklamovat! Učinil tak Městský úřad? Děkuji za odpověď.
Zároveń se domnivám, že název souboru „Zeď nářků“ je nepatřičný. Většina respondentů chce zlepšit současný stav a nehodlá si naříkat... I já chci zlepšení a vůbec nenaříkám...
S pozdravem lepších příštích Eduard Čeliš


Odpověď:
Silnice ve městě (především praskliny) byly opraveny na podzim 2014 firmou Správa a údržba silnic. Stejně tak i ulice Na Zátiší, kde však jde o vážnější poškození povrchu komunikace. Se SÚS jednal nyní pan místostarosta se závěrem, že na rozsáhlejší opravy není zvolený způsob (tzv. turbo) nejvhodnější. SÚS nyní na jaře provede zametení drtě (také její použití ve městě není příliš vhodné). V ulici Na Zátiší stejně jako v několika dalších ve městě (Nádražní, Nerudova alej,…) bude muset být uskutečněna rozsáhlejší rekonstrukce povrchu komunikace.
Diskusní fórum na webových stránkách města jsme kdysi nazvali „Zeď nářků“ po vzoru některých dalších webů. Samozřejmě je možné ho změnit, ale název je už celkem vžitý a zatím k němu žádné připomínky nebyly.

S pozdravem
Ing. Pavel Šubr, starosta


blabla 15.2.2015

dobrý den, chtěla bych se zeptat zda se po dokončení výstavby kanalizace do Brtve udělá nová silnice, tahle je příšerná. děkuji


Odpověď:
Dobrý den paní „blabla“,
součástí realizace výstavby kanalizace a vodovodu obce Brtev jsou i nové potahy silnic, ve kterých jsou prováděny práce. Celý vyfrézovaný asfalt bude tedy na konci akce položen nový. Ostatní dotčené komunikace, budou uvedeny do původního stavu, což je již od počátku podmínkou realizace této akce. Děkuji za Váš dotaz.

Jan Pavlásek, místostarosta


Melichar 25.1.2015

Dobrý den,
uplynul již více jak měsíc od mého dotazu. Zatím jsem nezaznamenal změnu. Proto se chci zeptat jak dopadlo jednání s firmou SKS o svozu nápojového kartonu společně s plastem. Pokud návrh nebyl přijat, zajímá mě důvod nepřijetí.
Dále bych se chtěl dovědět jaké množství plastu, skla, papíru, nápojového kartonu, elektroodpadu a nebezpečného odpadu bylo za loňský rok vytříděno. Pro úplnost prosím také o uvedení množství směsného komunálního odpadu.
Podpis neuvádím záměrně. Děkuji za pochopení
Děkuji za odpověď


Odpověď:
Dobrý den,
vedení svozové firmy mi na možnost vkládání tetrapackových kartonů do žlutých společných kontejnerů na plasty opakovaně sdělilo, že je to pro Město LB velmi neekonomické (drahý lidský faktor na třídírně odpadů). Možností by bylo, vkládání celých naplněných oranžových pytlů do žlutých kontejnerů, což je ovšem v praxi nemožné. Z hygienického hlediska je nemožné odkládat naplněné pytle kolem společných kontejnerů. Další možností je zřízení nových kontejnerů na tuto komoditu, ale tato varianta je taktéž pro Město velmi drahá (auto a obsluha, vzhledem ke svezenému množství). Zůstaneme nadále u praxe odkládaní naplněných oranžových pytlů na SD.
Roční hlášení o produkci odpadů ještě nemám bohužel v současné chvíli k dispozici.
Nechápu, proč se nechcete „záměrně“ podepsat. Hospodaření Města s odpady není žádná tajná věc, kdykoli přijdete, bude Vám umožněno, nahlédnout do všech dokumentů, které se týkají odpadového hospodářství.

Jitka Břeská referent odpadového hospodářství


Michal Patka 24.1.2015

Dobrý den,nám prosím dotaz. Neplánuje město vybudovat v okolí Lázni Bělohrad tratě na singltrack?Děkuji Patka


Odpověď:
Dobrý den,
tratě na singltrack pro horská kola mě zaujaly, byl jsem se na nich podívat v lázeňském městečku Libverda a se starostou jsem jejich výstavbu probíral. Tratě tam jsou umístěny na pozemcích Lesů ČR a obce. V Bělohradě je problém, že město nemá příliš svých pozemků a vždy bychom museli jednat s majiteli soukromých pozemků. S Lesy ČR bychom se zřejmě dohodli, ale problém je se soukromými vlastníky. Takto jsme třeba nezískali souhlas od jednoho majitele pozemku, když jsme chtěli budovat cyklostezku z Horní Nové Vsi podél Javorky k odbočce na Dolní Javoří. Jinak jsme ale zatím v radě nebo zastupitelstvu města o možnosti vybudovat tratě na singltrack nejednali.

S pozdravem
Ing. Pavel Šubr, starosta


Jaroslav Jirásko 20.1.2015

Dobrý den,
záměrem města je v dohledné době vybudovat veřejné parkoviště v prostoru u sportovního areálu U Bažantnice. Parkoviště je potřeba, vznikne užitečná věc. Jako problém se mi v tuto chvíli jeví příjezd na parkoviště. Prakticky jediný příjezd vede Jiráskovým nábřežím (ať již ze strany z náměstí nebo od hasičské zbrojnice DNV) a Vachkovou ulicí. Na Jiráskově nábřeží se dvě auta vyhnou (hůře dva autobusy), rozhodně tato komunikace ale není připravená pojmout "pozápasový" provoz aut a autobusů. Kritický úsek je ale ve Vachkově ulici - hlavně v místě před č.p. 505 (nebudu psát jména obyvatel) a dále až k č.p.571. Je tam nebezpečno, navíc zde jsou rodinné domky s dětmi a na fotbal jezdí také hodně lidí na kole. Tato komunikace dle mého soudu rozhodně nevyhovuje pro jízdu autobusů (týmy na zápasy) ani pro vyhýbání se dvou protijedoucích aut. Chtěl jsem touto cestou požádat, jestli by nebylo možné uvedený problém konzultovat s odborníky a řešit lépe příjezd a odjezd z parkoviště. Děkuji. Jaroslav Jirásko.


Odpověď:
Dobrý den pane Jirásko,
jak píšete, Město Lázně Bělohrad bude skutečně budovat veřejné parkoviště v prostoru u sportoviště v Bažantnici. Toto parkoviště bude vybudováno již v letošním roce a bude se nacházet přesně v místě, kde je dnes odstavná plocha pro vozidla a autobusy, vedle fotbalových hřišť. Parkoviště je budováno jako tzv. podmiňující stavba ke sportovnímu areálu v Bažantnici a bude sloužit jednak pro sportovce, ale také pro diváky, kteří budou chtít navštívit různá sportovní klání. Součástí parkoviště bude i stání pro autobusy. Na parkovišti budou 2 stání pro autobusy a cca 60 míst pro osobní vozidla. Vybudováním tohoto parkoviště ale nikterak nenaroste frekvence projíždějících vozidel ulicemi města oproti současnému stavu. Komunikace, resp. ulice, které vozidla na parkoviště ke sportovišti přivádějí, jsou převážně plně dostačující k tomu, aby předpokládaný provoz zvládly. Je pravdou, že dva autobusy se vedle sebe v ulicích pravděpodobně budou hůře vyhýbat, ale rozměry ulic jsou i k tomuto vyhovující a pokud nastane dopravní situace, kde by mohlo dojít k nějaké kolizi, řidiči se v dané chvíli jistě domluví a předejdou tak případné nehodě. Správně píšete, že problém nastává v oblasti ulice Vachkova mezi domy čp. 505, až k domu čp. 571, kde komunikace vyúsťuje do prostoru budoucího vjezdu na parkoviště. Pro ty, kdo nevědí, jaká je v místě situace, jedná se o úsek ulice, který je souběžný s oplocením fotbalového hřiště. Již v minulosti jsme tuto situaci řešili s tím, že původní záměr byl tuto komunikaci rozšířit na úkor prostoru sportoviště. Rozšířením komunikace a vybudováním chodníku by muselo dojít k zúžení prostoru pro tribunu a možná i plochy fotbalového hřiště. Nakonec jsme po zralé úvaze došli k názoru, že i když je tato lokalita poměrně úzká, mohlo by zde dojít k ohrožení bezpečnosti chodců a je zde horší průjezd míjejících se vozidel, že nebudeme tuto ulici dále upravovat. Jelikož se dle předpokladů nezvýší dopravní zatížení, v minulosti zde nikdy nedošlo k žádné dopravní nehodě, ani ohrožení chodců, nebude město přistupovat v současné době k žádné úpravě této části ulice. Naprosto chápu Vaši obavu o bezpečnost chodců a je i v zájmu města o bezpečnost chodců a ostatních účastníků silničního provozu co nejvíce dbát. Myslím si však, že právě tato lokalita není zvlášť nebezpečná. Co se týče míjejících se vozidel, v tomto směru platí všeobecné pravidlo, že se řidiči musí dohodnout a předejít způsobení škody na majetku a zdraví. Inkriminovaný úsek ulice je poměrně krátký a dobře přehledný, takže by nemělo docházet k žádným nebezpečným situacím.
Děkuji za Váš dotaz,

Jan Pavlásek, místostarosta


Petr Šubr 17.1.2015

Dobrý den, reaguji na předchozí dotaz, v minulých letech mi byly některé mé příspěvky do této stránky také upraveny a některé pasáže vypuštěny, ikdyž neobsahovaly nic špatného.Proto mne zajímá,kdo přízpěvky upravuje, nebo rozhoduje o nezveřejnění (tzv. cenzuruje) a kdo z vedení města má Zedˇna starost.Děkuji za otištění celého dotazu. S pozdravem Petr Šubr


Odpověď:
Dobrý den,
nezveřejněny případně upraveny byly dotazy týkající se údajného vyvážení kyanidů z firmy Narex a stěhování Romů do našeho města, neboť porušovaly pravidla diskuse na Zdi nářků. Problematické dotazy konzultujeme s právním zástupcem města, na dotazy odpovídají jednotliví zaměstnanci úřadu nebo starosta a místostarosta.

S pozdravem
Ing. Pavel Šubr, starosta


Jana Purmová 8.1.2015

Doobrý večer,
čas od času čtu Zeď nářků, jak tomu zde říkáte a musím říci, že tato forma dotazu a odpovědi je velice vkusná. Nikdo zde nepíše vulgárně až sprostě a má to nějakou lidově řečeno štábní kulturu. Neberte si příklad od sousedů z Nové Paky, kde se občané mezi sebou sprostě hádají a urážejí a k diskuzi na úrovni to má opravdu hodně daleko. Málo kdo má tu odvahu se pod svůj názor podepsat. Bohužel, Městský úřad v N.P to v poklidu toleruje. Touto cestou jste se zde Vy nevydaly a to se mi líbí a moc bych si přála, aby si lidé (nejen občané v N.Pace ) vzali od Vás příklad. Jana Purmová N.Paka


Odpověď:
Dobrý den, pro diskusi na „Zdi nářků“ máme stanovena pravidla (jsou na webu města uvedena). V minulosti jsme museli několik dotazů, která tato pravidla porušovala, vyřadit a nezveřejnit. Zajímavé je, že tyto dotazy byly podepsány. Na druhou stranu dostáváme řadu anonymních dotazů, které jsou konstruktivní. V minulém volebním období jsme v radě města diskutovali, zda na tyto dotazy odpovídat. Můj názor je odpovídat na všechny dotazy, které neporušují pravidla uvedená na Zdi nářků včetně anonymních.

S pozdravem
Ing. Pavel Šubr, starosta


dotaz 6.1.2015

Dobrý den, zajímalo by mě jakto, že když proběhnou církevní restituce, tak pozemky v Tyršově ulici dostane město a ne církev ?
Ještě bych chtěl poprosit pokud povedou výkopy kvůli nové kanalizaci z Brtve přes pole, tak jestli by bylo možné pohlídat, aby při zasypávání nedocházelo k jevu, že ornice se hodí na dno výkopu a jíl na vrch. Hlína by měla být vrácena podle původního seřazení. Píši to proto, že často vidím praví opak jinde.
Děkuji za odpověď


Odpověď:
Dobrý den,
církvím budou vydány pouze nemovitosti, které jsou v současné době ve vlastnictví státu nebo státních institucí (především státní podnik Lesy ČR). Za ostatní nemovitosti dostanou církve finanční náhradu. To se týká i nemovitostí, které byly v minulosti převedeny na města a obce. Pozemky v Tyršově ulici byly převedeny v minulosti na město, město ale s nimi nemohlo z důvodu nedořešení církevních restitucí nakládat (např. je prodat). Nyní tato blokace skončila, pozemky zůstaly městu a stát by za ně měl církvi poskytnout finanční náhradu.

S pozdravem Ing. Pavel Šubr, starosta

Dobrý den,
na první část dotazu již odpověděl pan starosta, takže bych se rád věnoval pouze druhé části, týkající se vodovodu a kanalizace v obci Brtev. Pokud se provádějí výkopy v poli a louce, je veškerá vrchní vrstva ornice a kvalitní hlíny skládkována poblíž stavby a přijde v závěru navézt jako vrchní vrstva zpět na pole a louku. Do výkonu je navážena zpět pouze hlína, která nelze dále využít, tedy převážně jílovitá a zbytek je vyvážen na skládku. V žádném případ tak nedochází k tomu, že je do spodní části výkopu sypána ornice a do vrchní částí jíl.
Děkuji za Váš dotaz

Jan Pavlásek, místostarosta


Nestavalova 24.12.2014

24.12.2014
Dobry den.Mam dotaz tykajici se domu cp.28 na namesti.Bude se dum opravovat?Je to srdecni zalezitost::bydlela v nem moje babicka a ja tam da se rict vyrustala.Dekuji za Vasi odpoved


Odpověď:
Dobrý den,
na rekonstrukci tohoto domu na sídlo městského úřadu máme zpracovanou projektovou dokumentaci a vydané stavební povolení. V minulých letech jsme dvakrát neúspěšně žádali o dotaci na jeho rekonstrukci z Regionálního operačního programu. Na rekonstrukci bychom chtěli najít vhodný dotační titul v novém programovacím období fondů EU na období let 2014 až 2020. Domnívám se, že tento dům by byl svým umístěním v čele náměstí velice vhodný jako sídlo městského úřadu, navíc máme odkoupen i navazující dům č.p. 27, kde by vzniklo zázemí pro městský úřad (parkoviště, atd.) a došlo by tak i k oživení severní části náměstí K. V. Raise.

S pozdravem
Ing. Pavel Šubr, starosta


Eliška 20.12.2014

Dobrý den, chci se zeptat, jestli v příštím roce bude město realizovat stavební zakázky a zda se do výběru realizační firmy budou moci přihlásit i místní firmy?
Děkuji za odpověď


Dobrý den Eliško,
Město Lázně Bělohrad v příštím kalendářním roce plánuje mimo jiné i několik stavebních akcí. Dle schváleného rozpočtu města a schválených připravovaných investičních akcí se jedná zejména o stavbu parkoviště u sportovního areálu v Bažantnici a přestavbu sportovního areálu v Bažantnici. Na obě tyto akce proběhne výběrové řízení na zhotovitele, do kterého se dle předem zadaných kritérií budou moci samozřejmě přihlásit i místní firmy. Dále město plánuje různé opravy bytů, chodníků, dětských hřišť apod., které budou částečně provádět zaměstnanci našich technických služeb. Pokud město přistoupí k realizaci kompletní rekonstrukce bytů, nebo realizaci dalších větších stavebních akcí, budeme hledat opět zhotovitele těchto staveb, kde se ve výběrovém řízení budou moci opět přihlásit i místní firmy. Veškerá výběrová řízení budou prováděna zcela transparentně se zadáním jasných podmínek tak, aby nebyl nikdo diskriminován. Odpověď na Váš dotaz, pokud bych vše zkrátil do jedné věty tedy zní : „ Ano, místní firmy se budou moci hlásit k realizaci jakékoli zakázky financované městem, Lázně Bělohrad a to nejen v příštím roce, ale i v dalších letech“. Děkuji za Váš dotaz.

Jan Pavlásek, místostarosta


Melichar 17.12.2014

Dobrý den,
dnes jsem se dočetl na internetu, že od ledna budou mít města povinnost umožnit lidem třídění kovového odpadu a bioodpadu. Chtěl bych se zeptat jak to naše město bude řešit. Uvítali bychom kdyby to nebylo pouze pomocí sběrného dvora a sběru železa na jaře díky hasičům. Dále bych chtěl požádat jestli by nebylo možné třídit nápojový karton společně s plasty. Takto se třídí například v Miletíně, Jičíně, Hořicích a na dalších místech. Podle mého názoru pytlového sběru využívá jen malé procento lidí. Pomocí pytlů dojde k vytřídění malého procenta této komodity. Lidé jsou většinou líní a tento problém je netrápí.Tímto vylepšením by jistě přibylo množství vytříděného odpadu.
Děkuji za odpovědi


Odpověď:
Dobrý den pane Melichar,
město Lázně Bělohrad o novele zákona o odpadech samozřejmě ví a s dostatečným předstihem se na tuto změnu připravilo. Kovový odpad je možné odkládat kdykoli v provozní době na SD. Komunitní kompostárna funguje již od poloviny roku 2013 na Horní Nové Vsi a je v provozu od 1.3. do 30.11. běžného kalendářního roku. Na komunitní kompostárnu je svážen bioodpad jak od občanů města (ukládaného na SD a z vymezené plochy na fotbalovém hřišti HNV), tak i z údržby městské zeleně. V komunitní kompostárně je plně využívána i již dříve zakoupená štěpkovačka. Zhruba od listopadu roku 2013 pracovalo investiční oddělení pod vedením bývalého pana místostarosty na výběrovém řízení na zakoupení 8 ks vanových kontejnerů na bioodpad a traktorového nosiče na tyto kontejnery. Celková výše zakázky je cca 0,5 mil. Kč. Výběrové řízení již proběhlo a výše uvedené velkoobjemové kontejnery, spolu s nosičem, budou městu LB dodány na jaře roku 2015. Tyto pak budou sloužit jak občanům města, tak i pracovníkům technických služeb k ukládání a svážení bioodpadu.
Problematiku třídění nápojových kartonů společně s plasty probereme s firmou SKS s.r.o., která pro město LB sváží jak komunální odpad, tak i vytříděné složky odpadu.

Jitka Břeská, DiS., odpadové hospodářství

Jméno Melichar se mezi občany města LB nevyskytuje. Příště prosím o skutečné jméno. Děkuji


........... 16.12.2014

Dobrý den,
často chodím na procházky se svým psem a musím Vás pochválit. Město je upravené, čisté a budovy opravené. Nikde nevidíme přetékající odpadkové koše. Opadané listí je uklizené a odvezené. Jen jedno místo je katastrofální. Když zajdu na Slívák tak po pravé straně je již několik let navážen odpad. Většinou se jedná o rozložitelný odpad , ale jak je známo tak lidé sem vozí i plastové obaly, cihly, hlínu a mnoho dalšího odpadu. Kde jsou ty časy co se na daném místě nacházelo políčko které bylo udržované. Poté někdo vymyslel, že se shrne ornice a navozí se sem odpad z výkopů a podobně. Poté došlo k zahrnutí a od té doby je toto místo v katastrofálním stavu. Chci se zeptat jestli nejde na daném místě nějak zlikvidovat tento odpad a nasít trávu. Zemědělci při sekání louky na Slíváku by dané místo mohli posekat také. Mrzí mě, že nikoho z úřadu za tak dlouhou dobu nenapadlo něco s tím udělat.
Děkuji za nápravu


Odpověď:
Dobrý den,
Dovolte mi, abych reagoval na Váš dotaz na zdi nářků. Nejprve bych rád poděkoval za pochvalu týkající se úklidu města. Toto je celé zásluhou našich technických služeb a tuto Vaši pochvalu všem rád předám. Co se týče prostoru jak píšete na Slíváku, toto je problém, který nám přetrvává několik let. Před dvěma týdny jsme učinili dohodu s vedením společnosti ZEPO a.s. Lázně Bělohrad o nápravě současného stavu. Naše technické služby provedly v minulém týdnu výkop brázdy podél komunikace, abychom zamezili nájezdu vozidel do tohoto prostoru a tím i dalšímu navážení odpadu. Také jsme tento prostor označili cedulkami zakazujícími zde odpad skladovat. Připomínám, že pokud bude v tomto prostoru někdo přistižen, jak zde odpad i přes zákaz skladuje, bude oznámen příslušnému správnímu orgánu k projednání přestupku. Za takového jednání hrozí pokuta až do výše 5.000,-Kč. Zároveň jsme se s vedením firmy ZEPO a.s. domluvili na tom, že uvedený prostor upraví, aby již nevypadal jako skladiště odpadu a aby to nelákalo občany zde svůj odpad skladovat. V souvislosti s tímto dotazem bych rád všem občanům připomněl, že svůj odpad mohou zdarma odkládat v našem sběrném dvoře v Prostřední Nové Vsi a zároveň bych rád občany požádal, aby neodkládali svůj odpad jinam, než na určená místa. Každá likvidace takovéhoto odpadu stojí naše město nemalé prostředky, které pak mohou scházet jinde. Děkuji.

Jan Pavlásek, místostarosta


MZ 9.12.2014

Dobrý den,
jsem znechucen s tím jak se zde diskutuje.... nediskutuje. Je zde spousta odkazů, které běžnému občanovi naprosto nic neříkají... viz. vyhlášky, zákony, případné odkazování na sousední obce.
LB by hlavně mělo fungovat na tzv. rodinné atmosféře, to zde bohužel postrádám.
Má otázka ale zní zcela jinak a i když nemám trvalé bydliště v místě... chci odpověď rychlou a jasnou. Co bude s pozemkem za čističkou Kotykova alej, čtyři roky se tam naváží bordel s hlínou ne pouze kvalitní hlína. Stavět tam nebude možné, základová deska na tomto podloží popraská.
Co bude s naprosto zdevastovaným domem vedlel, tj.majitel Machek, jde o nebezpečné místo pro děti. Až se tam jednou stane neštěstí, bude pozdě.
Chápu, že nikdo z městských bytů toto neřeší, nicméně naší rodině tímto klesá reálná hodnota majetku, který je v těsném sousedství.
Děkuji za odpověď
MZ


Odpověď:
Dobrý den pane Zukal,
dovolte mi, abych reagoval na Váš dotaz, nebo spíše stížnost na zdi nářků bělohradského webu. Pokud jste znechucen tím, jak se zde diskutuje, tak věřte tomu, že je v zájmu města odpovídat na veškeré dotazy, které lidé vznesou. Jakou mají formu a jaká je forma následujících odpovědí je na delší diskuzi. Pokud se nad tímto pohoršujete, promiňte mi ten výraz, ale tak je prostě nečtěte. Každý, kdo chce a má zájem, si z dotazů a odpovědí vezme potřebné. Na stránkách města jsou odkazy, které slouží lidem a hlavně také z toho důvodu, že jsme povinni různé informace poskytovat a zveřejňovat. To, že máme na stránkách odkazy i na jiné obce a organizace, není podle mého názoru špatná věc, ba naopak. Lidé mají alespoň možnost sledovat dění v okolních obcích a nemusejí vše složitě vyhledávat jinde. Ale opět, toto je spíše téma na diskuzi a úhel pohledu nebude vždy stejný.
Konečně ale k Vašim věcným dotazům. Pozemek v Kotykově aleji, který je v současné době zavážen, je pozemek, který bude po celkové úpravě nabídnut jako stavební parcela. V současné době již skončil závoz materiálu a došlo k jeho urovnání. Podotýkám, že město zaváželo pouze svůj pozemek. Pozemky, které vypadají jako nedodělané a nezavezené, již městu nepatří a nemůže s nimi jakkoli nakládat. Poté, co navezený materiál na pozemek slehne a parcela bude vhodná ke stavění, bude zveřejněn záměr o jejím prodeji. Co se týče vedlejšího objektu, jedná se o rozestavěný dům, který je v soukromém vlastnictví. Po konzultaci se stavebním úřadem sděluji, že zákonným způsobem nelze vlastníku tohoto objektu nařídit, aby stavbu dokončil, anebo alespoň upravil tak, aby okolí vypadalo hezky. Rovněž mu nelze ukládat žádné další opatření, která by zajistila lepší vzhled okolí domu. Můžu vám jen slíbit, že město vlastníka parcely a domu vyzve k tomu, aby svůj pozemek řádně udržoval a aby zabezpečil vše, co by mohlo být pro okolí nebezpečné. Co se týče bezpečnosti v okolí tohoto objektu, tak musím bohužel pouze konstatovat to, že nikdo nemá právo vstupu do uvedeného rozestavěného domu a tudíž město nemůže převzít zodpovědnost za případnou způsobenou škodu za majitele. Pokud se tedy komukoli něco v daném objektu, nebo v jeho těsné blízkosti stane, musí se s náhradou škody na majetku či zdraví obrátit na vlastníka.
Děkuji.

Jan Pavlásek, místostarosta


Lenka Kučerová 20.11.2014

Dobrý den,
Chtěla jsem se zeptat ... Je tomu asi již dva roky, co jste zde psali, že pro pojízdné prodejny a stánkaře vyčleníte prostor.. Nyní jsem zaslechla, že sem budou jezdit už i pátky pojízdná masna, není to zbytečné, když tu je dobře zásobena prodejna s masem? Neříkám, že v pojízdné prodejně nemají dobrou uzeninu, ale jinde tyto obchodníky nepustí do města a zde to je opačně ... Jezdím sem do lázní a myslím si, že do vašeho městečka se toto nehodí! :)
Děkuji


Odpověď:
Dobrý den, město Lázně Bělohrad pracuje na vydání tržního řádu, který by vyřešil umístění pojízdných prodejen a stánkařů ve městě a dalších záležitostí, které s touto problematikou souvisí. Z důvodu napojení na elektrickou energii zůstane stání pojízdných prodejen na stejném místě jako doposud. Město Lázně Bělohrad v současnosti neuvažuje o omezení nebo zákazu pojízdných prodejen ve městě. O tom, zda je zbytečné, aby přijížděla pojízdná masna ještě další den v týdnu, rozhodnou občané města sami svým zájmem či nezájmem o nabízenou službu.
Děkujeme za Váš názor
Veronika Festová, referent agendy místních poplatků


Ingrid Jezberova 13.11.2014

Dobry den, chtela bych se zeptat zda mesto neuvazuje o umisteni nejakeho boxu s pytliky na psi exkrementy v zameckem parku. Stava se nam posledni dobou velmi casto, ze si deti pri hrani v parku do neceho slapnou. Vim,ze to neni vase chyba, ale chyba nezodpovednych pejskaru, ale jestli by prave treba ty pytliky neprispely ke zlepseni. Casto tam jsou i psi pusteni na volno ve velke vzdalenosti od svych panu, kteri pak ani nevedi, kde pes potrebu vykonava, nehlede na to, ze i deti se muzou bat neznameho psa, ktery k nim bezi. Slo by s timto problemem neco delat? Nejak na to obyvatele viditelne upozornit? Dekuji predem za odpoved


Odpověď:
Dobrý den,
město Lázně Bělohrad zvažovalo umístění boxů s pytlíky na psí exkrementy na veřejných prostranstvích, ale po špatné zkušenosti z jiných měst, kde byly sáčky vytrhané a rozházené po parcích, byla zvolena varianta rozdávání sáčků na psí exkrementy při placení místního poplatku ze psů. Problém psích výkalů na chodnících je stále aktuální. Apeluji znovu na majitele psů, aby po svých svěřencích exkrementy uklízeli a zároveň děkuji všem, kteří tak již činí.

Veronika Festová, referent agendy místních poplatků


DNV 12.11.2014

Dobrý den,
chtěl bych poprosit jestli by popeláři při vývozu skla mohli dávat kontejner tak, aby se člověk z přístupové cesty dostal pohodlně ke každému otvoru (čiré a barevné). Poslední dobou jsou kontejnery postaveny napříč a obyvatele láká házet sklo do jednoho otvoru, protože přístup k druhému je kolikrát znepřístupněn dalšími stojícími kontejnery.
Všiml jsem si toho na několika místech.
Děkuji


Odpověď:
Svozová firma se vynasnaží kontejnery po výsypu rovnat.
Jitka Břeská, odpadové hospodářství


Petr Šubr 9.11.2014

Dobrý den, před rokem a půl jsem na této stránce upozornil na načerno uložený chemický odpad nedaleko městského zdroje pitné vody v lokalitě \" na Slíváku\" tento závažný problém, ohrožující zdraví občanů Lázní Bělohradu a Jičína ale zatím nikdo neřeší, přestože o něm vysílala i televize. Sleduji často ono úložné místo, ale zatím se nic neděje. Děkuji za otištění mého příspěvku. S pozdravem Petr Šubr


Odpověď:
Město Lázně Bělohrad získalo na základě doporučení České inspekce životního prostředí dotaci ze Státního fondu životního prostředí na provedení analýzy rizik ve dvou lokalitách v Lázních Bělohradě, kam se údajně měly vyvážet závadné látky. Jde o skládky u Slívkova háje a druhou jižně od fotbalového hřiště na Horní Nové Vsi. V současné době se dopracovává projektová dokumentace, řeší se vstupy na pozemky a v průběhu příštího roku by měly být provedeny v obou lokalitách vlastní průzkumné práce spočívající např. v sondách, vrtech, apod.

S pozdravem
Ing. Pavel Šubr, starosta


Patka Michal 28.10.2014

Dobrý den,prosím Vás. Jak je to s volně pobíhajícími psi v městském parku a Bažantnici? děkuji.


Odpověď:
Dobrý den pane Patka, k Vašemu dotazu ohledně volně pobíhajících psů v městském parku a v Bažantnici uvádíme, že město Lázně Bělohrad v současnosti nemá stanovena pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích. Držitelé psů jsou však povinni zabezpečit své svěřence tak, aby nedošlo k ublížení na zdraví nebo škodám na majetku. Dále jsou majitelé psů povinni učinit opatření proti úniku zvířete. V případě porušení těchto zákonných pravidel se držitel psa dopouští přestupku. Takovéto přestupky lze oznámit písemně nebo ústně do protokolu vyhotoveném na Městském úřadě Lázně Bělohrad. V protokolu musí být označen konkrétní vlastník psa a vzhledem k prokázání pravdivosti oznámení je vhodné uvést i další osoby, které by protiprávní jednání dosvědčily. Dle závažnosti přestupku je možné k případu přivolat přímo Policii ČR.

Veronika Festová, referent místních poplatků


Ing. Pavel Šubr 29.9.2014

V poslední době jsme na „Zeď nářků“ obdrželi několik dotazů ohledně přistěhování romských rodin do našeho města. Tyto dotazy nebudou zveřejněny vzhledem k tomu, že jsou na hraně pravidel pro zveřejňování dotazů. Problém jsem popsal v posledním čísle (září 2014) Bělohradských listů v rubrice „Starosta odpovídá“.

S pozdravem
Ing. Pavel Šubr, starosta


Zlata Fofová 26.9.2014

Dobrý den,
ráda bych také tímto reagovala na rozpočet Strašidelné Bažantnice .. Byla jsem několikrát účastnice také a rozhodně je to velice krásná věc, kterou město Lázně Bělohrad pořádá.. Ale pokud se týče rozpočtu, není to moc veliká částka kvůli "jednomu dnu"? Rodiče malých dětí tady žádají jednoduché oplocení a opravu dětského hřiště "u chaloupky" ( které jediné je vhodnější pro nejmenší ), kde by náklady určitě nepřesáhly podle mého ani 20tis korun.. Je zde nějaká možnost, že by město a zastupitelé ( samozřejmě po volbách 2014 ) tuto menší částku daly dohromady?
předem děkuji za odpověď a také děkuji za minulou odpověď ohledně neukázněnosti studentů SOU


Odpověď:
Dobrý den,
rozpočet města schvaluje zastupitelstvo města a to schválilo rozpočtovým opatřením výdaje na Strašidelnou Bažantnici s tím, že některé pořízené materiály se budou využívat na tuto akci několik let. O oplocení dětského hřiště na Jiráskově nábřeží jsme jednali na radě města a schválili jsme, že do rozpočtu města pro rok 2015 bude zahrnuta také finanční částka na oplocení tohoto hřiště. Příští rok bude tedy dětské hřiště na Jiráskově nábřeží oploceno (pokud nové zastupitelstvo města nerozhodne jinak).

S pozdravem
Ing. Pavel Šubr, starosta


Občan 19.9.2014

Slyšel jsem,že starosta je taky předsedou Vodovodů a kanalizací.Zajímalo by nás,kolik za to bere.


Odpověď:
Od valné hromady v červnu 2012 jsem předsedou představenstva Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. Jičín. Tuto společnost vlastní pouze města a obce okresu Jičín, takže v jejím představenstvu a dozorčí radě pracují zástupci měst a obcí, kteří jsou delegováni svými zastupitelstvy. V představenstvu jsou kromě mě starostové Hořic a Libáně, místostarosta Nové Paky a zastupitel Jičína, v dozorčí radě jsou starostky Staré Paky a Pecky, 2 zastupitelé Jičína a Sobotky a jedna zaměstnankyně společnosti. Zákon o střetu zájmů zakazuje uvolněným členům zastupitelstva, aby dostávali odměnu za práci v představenstvech a dozorčích radách společností, v nichž mají jejich města akcionářský podíl. Z tohoto důvodu odměnu za tuto činnost nedostáváme.

S pozdravem
Ing. Pavel Šubr, starosta


Roman Dušek 17.9.2014

Dobrý den,
chtěl bych poděkovat městu a firmě za rychlé provedení prací v ulici Václavská,parkoviště,chodníky,osvětlení,je to tu hned hezčí a bezpečnější...ještě jednou všem kteří se na tom podíleli moc děkuji


Milan 13.9.2014

Na posledním jednání zastupitelstva řekla tejemnice,že Strašidekná bažantnice není ztrátová,že se na ní vybralo 97 tisíc.Ale nedávno jste schválili,že výdaje na ni jsou asi 350 tisíc,Jak to tedy je?


Odpověď:
Zastupitelstvo města Lázně Bělohrad dne 12.3.2014 schválilo v Rozpočtovém opatření č.2/Z/2014 částku ve výši 315.000,- Kč na výdaje související se Strašidelnou Bažantnicí 2014. V této částce jsou rozpočtovány náklady nejen na uspořádání osmého ročníku SB ale i např. propagaci města, kde budou využity motivy tohoto "fenoménu", který se nám podařilo s dobrovolníky (pohádkové bytosti, strašidla, příšery a jejich pomocníci) vytvořit.
Tj. např. vydání strašidelných karet za 111 320 Kč (část určena k prodeji a část určena jako propagace města), nákup reklamních banerů města, použití části výtěžku z dobrovolného vstupného na další sochu k stezce u Pardoubku v hodnotě 25.000,- Kč a rozšíření strašidelné knihovničky v městské knihovně 20.000,- Kč, v rozpočtu byl také zahrnut tisk letáků - mapky za 45.980,-Kč, nákup strašidýlek pro děti 34.110,- Kč, kulturní doprovodný program-ohňová show, zapůjčení WC, rozšíření fundusu kostýmů atd.

Provozní náklady na uspořádání Strašidelné Bažantnice 2014 činily 184.968,- Kč (pozn. v tom je zahrnuta i cena letáků, které budou použity v dalších ročnících ve výši 27.588,-Kč) příjmy v roce 2014 činí 115.940,- Kč (vstupné + sponzorské dary).

STK (Strašidelná tisková kancelář)
Mgr. Jitka Košťálová, tajemnice


Občan Brtve. 10.9.2014

Proč po opravě křížku v obci Brtev nebyl nainstalován původní kovaný plůtek.


Odpověď:
Dobrý den,
původní plůtek nebyl nainstalován, protože došlo k jeho poničení v zinkovně. Proto dodavatelská firma, která celý křížek restaurovala, nechala vyrobit nový plůtek. V termínu od 29.9. do 5.10. dojde k jeho úplnému dokončení. Finanční náklady pochopitelně nese dodavatelská firma společně se zinkovnou, která se nám za tuto politování hodnou situaci omluvila.

Jiří Bičiště
místostarosta


Zlata Fofová 2.9.2014

Dobrý den,
dnes jsem byla " posluchačem " 20ti minutového koncertu hvízdajících pneumatik motorek a aut po konci školního dne ( okolo 13:30 ) tady v Zámecké ulici před Střední odbornou školou.
Nemyslím si, že tento koncert, který se tu teď bude konat asi každý den je BEZPEČNÝM pro občany sídliště, ale především pro děti, kteří docházejí z této strany do Základní školy.
Nevím, zda se s tímto problémem dá něco dělat, ale chtěla jsem na toto nebezpečí upozornit hlavně rodiče dětí.
Hezký den


Odpověď:
Dobrý den,
o tomto problému víme, bohužel je to v ukázněnosti studentů SOU a rodičů, kteří přivážejí a odvážejí děti ze školy. Ještě před pár lety jezdili studenti do SOU hromadnými prostředky, dnes jezdí kdekdo autem. Stejně je tomu u dětí ZŠ. Na problém jsem upozornil Policii ČR a o kontroly požádám i bezpečnostní agenturu. Jenže ani oni příliš na věci nezmění, protože k porušování dopravních předpisů zřejmě nedochází. Rodiče musí upozornit své děti, aby si při cestě do a ze školy dávali pozor na toto nebezpeční, upozorním i ředitele ZŠ a SOU.

S pozdravem
Ing. Pavel Šubr, starosta


Jarmila 29.8.2014

Dobrý den... Mám malý dotaz-Po celém parku Bažantnice jsou rozmístěny altánky, ale chybějí v nich lavičky... Nešlo by s tím něco udělat? Vždy když se jdu projít a začne pršet, nemám se kam schovat a myslím že to není jen můj problém, Bažantnici navštěvují i jiní lidé, lázeňáci, turisté... I celkově by se člověk, například v mém věk,u chtěl posadit v nějakém tom altánu a zavzpomínat na mládí,jen tak posedět, poklábosit s ženskejma... Byla bych moc ráda, kdyby se aspoň v nějakých altáncích lavičky objevily. Děkuji- Jarmila


Odpověď:
Dobrý den,

tento dotaz dostávám poměrně často. Problém je v tom, že lázeňský park Bažantnici nevlastní město, ale lázně (Lázně Bělohrad, a.s.). Městu patří pouze pozemek po bývalé restauraci a pozemek pod tenisovými kurty č. 1, 2 a 5 (mezi fotbalovým hřištěm a potůčkem protékajícím mezi kurty). Ale jinak chápu váš dotaz, mně také lavičky v Bažantnici chybí… Vaši připomínku do lázní přepošlu.

S pozdravem
Ing. Pavel Šubr, starosta


Standa 25.7.2014

Dobrý den,
chtěl bych se optat, zda-li ve Vašem městě funguje taxi služba. Děkuji za odpověď


Odpověď:
Dobrý den,
oficiálně v našem městě taxislužba nefunguje, některé podniky snad ale pro své zákazníky taxislužbu zajišťují a objednávají v okolních městech.

S pozdravem
Ing. Pavel Šubr, starosta


Němcová 24.7.2014

Dobrý den, ráda bych reagovala na country festival, který se konal v zámeckém parku 19. 7. 2014. Byla jsem velmi příjemně překvapená a děkuji tím všem pořadatelům, kteří se této akce ujali. Co mě ještě velice mile překvapilo, bylo i chování návštěvníků. Všichni poslouchali, skvěle aplaudovali...byl to zkrátka zážitek, který pohladil na duši. Shodou okolností jsem se ten samý den zúčastnila ještě jednoho festivalu, především kvůli vystoupení velmi známé a výborné pěvecké legendy, a bylo mi dost líto, že se lidé nahlas bavili, smáli, tleskali jen vlažně, spíše vystoupení rušili.
Takže příjezd do bělohradského parku byl skutečným balzámem a vystoupení všech interpretů úžasným zážitkem. A že se Bělohraďáci umí dobře chovat, to bylo umocnění výborného večera.


Odpověď:
Děkujeme za názor. Velice nás potěšil. Snažíme se, aby festival měl přátelskou atmosféru a domácké prostředí. Snad se nám to bude dařit i do budoucna.
Ladislav Stuchlík, vedoucí Městského kulturního střediska Lázně Bělohrad


Veronika Podlipná 21.7.2014

Dobrý den,
již druhý měsíc probíhá v ulici Karla Moora výměna vodovodního potrubí. Chci se zeptat, kdy budou prace dokončeny a zda bude na výkop položen nový asfalt, hodně se tu práší. Děkuji za odpověď.

S pozdravem Veronika Podlipná


Odpověď:
V ul. K. Moora probíhá plánovaná výměna PE 160 za RC protect 160. Důvodem výměny byly časté poruchy na vodovodním potrubí. Výměna potrubí byla přerušena z důvodu provádění odečtů vodoměrů v Nové Pace. V tomto týdnu ve čtvrtek dne 31.7.2014 bude výměna vodovodního potrubí pokračovat od křižovatky ul. K. Moora směrem do náměstí K.V.Raise podél domu čp. 20 v délce cca 15 m. Pokud bude příznivé počasí, bude výměna vodovodu v pátek ukončena. Zaasfaltování po výkupu bude provedeno po dohodě s místostarostou p. Bičištěm. S pozdravem Bareš Jiří, za VOS a.s. Jičín.

Ing. Pavel Šubr, starosta


Franta 8.7.2014

Dobrý den
Dotaz ohledně dětského hřiště v Horní Nove Vsi.
Kam se podělo a proč zrovna před prázdninama??
Děkuji
Franta R.

Odpověď:
Dobrý den, děkuji za dotaz. Dětské hřiště bylo odstraněno záměrně, protože již nesplňovalo bezpečnostní normy. Již v roce 2013 jsme finanční částku zahrnuli do rozpočtu na letošní rok a pokusili se získat i dotaci, ale byli jsme neúspěšní. Proto jsme přistoupili k výstavbě z vlastních prostředků.
Původně jsme počítali, že nové hřiště bude v provozu před prázdninami, ale nejprve jsme čekali na vyjádření zda dotaci obdržíme a teprve pak následovalo výběrové řízení. Bohužel vše se tím pádem termínově posunulo a proto bylo hřiště odstraněno před prázdninami. K jeho montáži dojde v termínu od 21.7.2014 a bezpečnostní dopadová plocha (kačírek) pak bude navezena nejpozději do 10.8.2014. Pak bude hřiště schopné provozu.

Jiří Bičiště, místostarosta


Luděk Hruš Horní Brusnice 29.6.2014

Poděkování za všechny spokojené návštěvníky Strašidelné bažantnice ,za dospělé i ty malé,někdy vyděšené návštěvníky,za vynikající atmosféru pohádky i děsu,za dokonalé a náročné masky a dekorace,prostě za celé to obdivuhodné sobotní odpoledne.Myslím,že nechybělo moc do 10 000 návštěvníků a snad to poděkování městu,dobrovolníkům mohu vyřknout za většinu. Ještě jednou díky a smekám přede všemi ,kdo se podílel na této akci.


Odpověď:
Děkujeme, máme velikou radost, že se Vám Strašidelná Bažantnice 2014 líbila a těšíme se na Vás opět za rok v sobotu 27.6.2015.

Strašidla, příšerky, pohádkové bytosti a jejich dobrovolní pomocníci.


občan Bělohradu 10.6.2014

Dobrý den milý spoluobčané

K otázkám dění kolem přestavby a údržbě chodníků u nás ve městě můžu říct jen toto. Firma Krištof zde odvádí dlouholetou kvalitní práci, které by jsme si měli vážit. Málo kdo ví že díky této firmě máme zde nejlepší chodník v republice ( stavba obrazců a jiné), který vyhrál i soutěž "Není jedno po čem šlapeme". Tento chodník se nachází u hotelu Grand v lázenské části města. Opravdu nevím proč po tolika letech se pár občanů hodně začína zajímat dění kolem přestavby chodníků. Že by nadcházející komunální volby? Dále řeknu k bělohradským firmám to, že podle mě nemají tak dobrou kvalifikaci k této práci (pokud se mýlímtak se omlouvám) ale firma Kryštof nedělá vlastně nic jiného než chodníky. Navíc kdyby bělohradské firmy neměli své zakázky předražené tak si myslím, že by nebyl problém vyhrát tuto zakázku. A na závěr řeknu jen toto. Smekám před firmou Krištof ,že dělají za každého počasí a děkuji této firmě za krásné chodníky a doufám, že tato firma tu zůstane nadále.


Jan Šebelík 6.6.2014

Omlouvám se, že otevírám téma, které bylo dávno uzavřeno. Ale musím. Bylo mi vážně vyčiněno, že jsem na "Zdi nářků" poškodil dobré jmého bělohradského tenisového oddílu tím, že jsem ho jmenoval jako příjemce dotací. To jsem rozhodně nechtěl. Nemyslím si, že to tak mělo vyznít. Ale pokud to tak vyznělo, velmi se omlouvám.

Tenisový oddíl jsem jmenoval jenom jako příklad, když sám jsem jeho členem. Řekl jsem proto příkladně, že kdybychom zrušili poplatky za svoz komunálního odpadu, mohl bych platit o příslušnou částku víc na příspěvcích, takže oddíl by o peníze vlastně nepřišel. Kdybych byl členem jiného oddílu, nemluvil bych o tenise, ale o něčem jiním. Vždyť právě tenisový oddíl hraje v dotačním programu města vcelku zanedbatelnou roli. Podle mých informací asi 3 %.

Každopádně trvám na tom, že jakákoli dotace, ať už jde do sportu, do kultury nebo někam jinam, vždycky představuje nepravedlnost. Vždycky někdo (příjemce dotace) žije na úkor někoho jiného (daňového poplatníka).


Odpověď:
Dobrý den,
na téma dotací jsme už několikrát diskutovali. Je jasné, že narušují trh, někoho zvýhodňují, jde o subjektivní rozhodování, atd. Prostě jsou nespravedlivé. Na druhou stranu některá odvětví nebo obory si na sebe nemohou vydělat a musí být podporovány – třeba vzdělávání, sociální věci, ale i sport a kultura. Problém je najít správnou výši příspěvků a jejich rozdělení mezi žádající subjekty. Třeba sport v minulosti podporoval Český svaz tělesné výchovy, po krachu Sazky ale tento zdroj vyschl. Sportovní organizace chtěly, aby výtěžek z loterií šel přímo jim. I ve sportu je však kritika, že moc peněz zůstává v ústředí pro různé bafuňáře, že se nerozděluje spravedlivě, že tělovýchovné jednoty nedostanou skoro nic, atd. Proto velká část výtěžku z loterií jde městům a obcím, které jsou povinny podle zákona o podpoře sportu sport podporovat.
V Bělohradě podporujeme sport např. činností technických služeb a přímou dotací TJ Lázně Bělohrad, T.J. Sokol Lázně Bělohrad a Sokol Lány, případně přímou podporou některých jednotlivců. V rámci TJ Lázně Bělohrad působí zhruba 10 oddílů a peníze mezi ně rozděluje výbor TJ. Rada nebo zastupitelstvo města si netroufne říci, jestli má mít vyšší příspěvek třeba národní házená nebo volejbal, proto dáváme příspěvek celé TJ, která má navíc právní subjektivitu.
Co se týče hrazení poplatku za komunální odpad – domnívám se, že ho vytvářejí občané a měli by za něj platit. Zase je ale složité najít spravedlivá pravidla. A nešlo by také o dotaci, když by za komunální odpad, který vytvářejí občané, platilo město?
S pozdravem
Ing. Pavel Šubr, starosta


Lenka a Tomáš 5.6.2014

Dobrý den,
ráda bych se optala, jak je časově naplánovaná rekonstrukce silnice od LB směrem na Lužany. Před Chotčí už se objevily podél silnice klacky naznačující případné rozšíření silnice?
Děkuji.


Opověď:
Dobrý den,
jde o silnici II. třídy ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, který také připravuje její rekonstrukci. V zimě letošního roku se objevily informace, že kraje letos obdrží značné finanční prostředky z Operačního programu doprava na rekonstrukce silnic II. a III. třídy. Kraj měl hotovou projektovou dokumentaci, vysoutěžil zhotovitele a plánoval, že během července a srpna 2014 se rekonstrukce uskuteční. Psal o tom i ředitel Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje ing. Brandejs v lednovém čísle Bělohradských listů. Jenže peníze v Operačním programu doprava nejsou (měly do něho být převedeny z Operačního programu životní prostředí) a kraj bude muset žádat z programů v novém programovacím období na roky 2014 až 2020. Zde ale příliš finančních prostředků na rekonstrukce silnic II. a II. třídy nebude (pouze na tzv. prioritní síť). S ředitelem SÚS jsem mluvil asi před 10 dny, říkal, že více o rekonstrukci této silnice bude vědět na přelomu června a července.

S pozdravem
Ing. Pavel Šubr, starosta


občan Bělohradu 15.5.2014

Ví městský úřad něco o likvidaci labutí na Pardoubku?


Odpověď:
Dobrý den,
informaci o likvidaci vajec labutí na Pardoubku jsem dostal od Policie ČR, která obdržela podnět od klientky místních lázní. Policie ČR záležitost šetří.

Ing. Pavel Šubr, starosta


Dr.Kamil Vávra 13.5.2014

Dobrý den, chtěl bych po letech dotazů znát relevantní termín úpravy povrchu komunikace vedoucí z Jiráskova nábřeží směrem do ulic Havlíčkova nebo Nerudova. Povrch komunikace ( leží v lázeňského území ) je pravidelně sanován štěrkovým zásypem, pravděpodobně s vysokým obsahem vápence. Tato směs neuvěřitelně znepříjemňuje život obyvatel podél této místní komunikace. V suchém období dochází, po projetí vozidel od lázní nebo opačně, k nadměrné prašnosti. Prach se usazuje na oknech, rostlinách i na právě sušeném prádle. Zároveň prakticky eliminuje pobyt na přilehlých zahrádkách. Po dešti se naopak vytvoří polomazlavá směs, která utvoří z vycházkové obuvi obuv pracovní. Odpověď, kterou jsem na tuto otázku v minulosti obdržel od kompetentních pracovníků MÚ byla - "až se na komunikaci udělá to a to...", potom bude povrch opraven. Zatím to však připomíná pohádku J.Wericha " Až opadá listí z dubu".
Přes všechna tato "příkoří" zůstávám optimistou a věřím, že se tímto problémem budou časem kompetentní pracovníci města zabývat. Žijeme snad stále v lázeňském městě.....Krásné dny.


Odpověď:
Dobrý den,
v celé Nerudově aleji až k Jiráskovu nábřeží je podle provedených kamerových zkoušek ve špatném stavu kanalizace. Ta se zde budovala zřejmě na přelomu 70. a 80. let v rámci akce Z a neexistuje k ní projektová dokumentace ani doklady o stavebním řízení. Město ji bude muset vyměnit s předpokládanými náklady ve výši několika milionů Kč. Tím, že pronajímáme vodohospodářskou infrastrukturu ve městě (některé vodovody a kanalizace, ČOV) VOS a.s. Jičín, dostáváme od VOS nájem, který je ukládán na zvláštním účtu VOS a město ho může použít na opravy a rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury v majetku města. Projekt na výměnu kanalizace v Nerudově aleji máme zpracován, ale předpokládané náklady jsou zatím vyšší než zdroje u VOS. Akci jsme již na jednání zastupitelstva města projednávali, ale zatím zůstala „pod čarou“. Zastupitelé o problému vědí a kanalizace v Nerudově aleji by měla být co nejdříve vyměněna. Teprve po výměně kanalizace bude logicky provedeno vyasfaltování celého úseku komunikace od křižovatky Nerudovy aleje s Husovou a Jínovou ulicí po Jiráskovo nábřeží.

S pozdravem
Ing. Pavel Šubr, starosta


Pavla 8.5.2014

Děkuji. Ráda bych se zeptala jak město tuto firmu vybírá. Odpověď, že město postupuje podle tohoto zákona předpokládám také.
Děkuji zas lepší odpověď.


Odpověď:
Firmy jsou vybírány a následně obesílány na základě předchozích zkušeností, znalosti trhu a získaných referencí.

Jiří Bičiště, místostarosta


Jaroslav Jirásko 7.5.2014

Dobrý den, zaujala mě otázka "Pavly" a chtěl jsem požádat o to, jestli by šel zveřejnit na www stránkách města průběh výběrového řízení na opravy chodníků - tedy podmínky vyhlášení, seznam firem, které se zúčastnily včetně jejich cenových nabídek, kritéria výběru, složení výběrové komise a konečná cena. Transparentnost výběrových řízení je dnes naprosto běžná a v mnoha městech se výběrová řízení od počátku až do konce zveřejňují. Určitě by toto zveřejnění odpovědělo na mnohé otazníky nejen "Pavle", ale i jiným občanům, kteří se o dění ve městě zajímají. Také by mě zajímalo, jestli se o zakázku zajímaly bělohradské firmy či firmy z našeho regionu.


Odpověď:
Průběh výběrového řízení na zakázky malého rozsahu, kam patří i „Rekonstrukce Václavské ulice“, na vebových stránkách města zveřejňovat nemusíme, protože nám to zákon 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách neukládá. Dokumentace k poptávkovému řízení k zmíněné akci je k dispozici k nahlédnutí na MěÚ v L.Bělohradě.

Jiří Bičiště, místostarosta


Jiří Štefan 29.4.2014

Dobrý den,

rád bych prostřednictvím této otevřené diskuze sdělil svůj názor na umístění výherních automatů v našem městě a doufám,
že tento obecný názor přispěje v budoucnosti pozitivně nejenom nám, ale i následujícím generacím.

Domnívat se, že zachování hazardu v našem městě jakkoliv pomůže dnešní společnosti, je dle mého naprosto mylným názorem.
Hazard je s výhledem do budoucnosti naprosto prodělečná záležitost, která neprospěje nikomu z nás.
Způsobuje životní tragédie, které jsme již v našem městě opakovaně zažili.

Další uvedenou skutečností, že výtěžek z loterií cca 2 mil. "pomáhá" našemu sportu, kultuře apod. je neobhajitelný.
Co jsou 2 mil. do rozpočtu města proti jakkoliv "ztracenému životu". V případě sportu, kultury apod. se navíc
jedná o zbytné potřeby, které si dle mého názoru může financovat většina z nás ze své kapsy.

Myslím si, že klíčové slovo v této problematice pro naše město je prevence, předcházení věcem.
/jak řekl p. Nešpor: hazard bych povolil snad jen v indiánských rezervacích/

... a rezervací naše hezké město rozhodně není

Dále navážu na středu 16.4.2014 a pořad ČT - Hydepark. Zde odpovídal na dotazy náš přední odborník Prim. MUDr. Karel NEŠPOR, CSc.,
který se věnoval nejenom hazardu, ale i dalším závislostem. Jeho názory i závěry jsou jednoznačné, zakázat hazard ve městech.

Závěrem všem doporučuji tento cca hodinový pořad:
http://www.ceskatelevize.cz/specialy/hydepark/16.4.2014/

Hezký den Jiří Štefan


Odpověď:
Dobrý den,
celý systém hazardu v naší republice měl a má řadu chyb. Dříve nebyla prakticky žádná regulace a obce neměly žádné nebo minimální pravomoci v jeho omezování. Z tohoto podnikání se neodváděly daně a majitelé výherních hracích přístrojů poskytovali pouze výtěžek na podporu kultury, sportu, atd. Poskytovali ho nadacím, což prakticky fungovalo tak, že výtěžek šel do různých nadací, které často zřizovali sami tito podnikatelé a ti také rozhodovali o použití těchto nemalých peněz. Města a obce získávaly místní poplatek za povolení výherních hracích přístrojů. Později mohly města a obce zakázat použití výherních hracích přístrojů v okolí veřejných budov jako jsou školy, kostely a úřady. Obce začaly omezovat použití výherních hracích přístrojů, jenže se objevily tzv. videoterminály, které povolovalo ministerstvo financí bez ohledu na omezující vyhlášky měst a obcí. Obecně města a obce nemohly zakázat herny, ale použití výherních hracích přístrojů v nich. V Bělohradě jsme v roce 2011 vyhláškou schválili, že výherní hrací přístroje lze provozovat pouze na 2 místech ve městě, přesto jsou na několika dalších místech ve městě ministerstvem financí povoleny videoterminály až do roku 2019 (nejsou ale v provozu). Od loňského roku mohou města o obce zrušit výherní hrací přístroje bez omezení a ministerstvo financí respektuje při povolování videoterminálů tyto obecní vyhlášky. Čekalo se, že města a obce budou vydávat vyhlášky, kterými zruší výherní hrací přístroje ve městech. Jenže je jen několik měst a obcí, které úplně zrušily VHP ve městě. Z okolí vím jen o Nové Pace. Pokusil se i Náchod, ale nakonec vyhláška nebyla zastupitelstvem města schválena. Problém je v tom, že město, které zruší na svém územní VHP, přijde o podíl na odvodu z loterií a podobných her a na odvodu z VHP, které poskytuje obcím ministerstvo financí. U odvodu z loterií se do rozpočtu obcí rozděluje 30 % z tohoto odvodu obdobným způsobem jako při rozpočtovém určení daní a u odvodu z VHP dokonce 80 %. Pro města to jsou poměrně vysoké částky (pro naše město celkem více než 2 mil. Kč) a většinou z těchto peněz podporují kulturu a sport. Myslím si, že peníze z loterií a VHP se tak skutečně do sportu a kultury dostanou, neboť dříve třeba u sportu určitě nedoputovaly v takovém rozsahu až do sportovních klubů a tělovýchovných jednot.
Na druhé straně je problém gamblerství. I když dnes některé město úplně zruší VHP, najde si takový hráč stejně cestu, jak hrát dále (sousední město, internet, černé herny,..). Problém by měl řešit stát třeba radikálně úplným zákazem VHP nebo alespoň tak, že město, které zruší VHP nepřijde o celostátně rozdělovaný výtěžek z loterií a VHP.
O zrušení VHP jednala zastupitelstva mnoha měst a obcí, často šlo o bouřlivé diskuse, ale ze všech těchto důvodů jen minimum měst přijalo vyhlášku úplně zakazující výherní hrací přístroje.
Snažil jsem se popsat celý systém hazardu u nás, možná jsou v mé odpovědi i nepřesnosti, protože zákony a předpisy se v této oblasti měnily, stejně jako jejich výklad pracovníky ministerstva vnitra.

S pozdravem
Ing. Pavel Šubr, starosta


Pavla 18.4.2014

Dobrý den,
chtěla jsem zeptat jestli na výměnu nových chodníků po Bělohradě vyhlašujete výběrové řízení? Již několik let vidím jak chodníky vyměňuje stále stejná firma, která není ani z Bělohradu přitom v našem městě máme mnoho stavebních firem. Tímto by Bělohradské peníze zůstali v našem městě.
Děkuji za odpověď


Odpověď:
Dobrý den,
město při výběru dodavatele na rekonstrukci chodníků postupuje podle Zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb.

Jiří Bičiště, místostarosta


Eduard Čeliš 2.4.2014

Proč nemá ulice Za Mostem průjezd zakázán. Proč není pouze pro auta lidí, kteří v této části Bělohradu blízko Javorky bydlí. Vždy tato cesta byla pouze pro pěší a cyklisty, dnes i pro inline. Navíc je tato komunikace blízko dětského hřiště.
Děkuji za odpověd a jsem s pozdravem klidnějšího a bezpečnějšího města
Eduard Čeliš


Odpověď:
Dobrý den pane Čeliš, ulice Za Mostem je sice úzká a využívaná především pro rekreační účely, tedy pro in-line, jízdní kola a pro pěší, ale myslím, že označení této ulice značkou Průjezd zakázán by nebylo dobré řešení. Sice bychom částečně omezili počet motorových vozidel, která by ulicí projela, ale také bychom zakázali průjezd ulicí cyklistům, kteří by tudy chtěli pouze projíždět. Ulice by měla být i nadále volně průjezdná všem, protože ze strany řidičů motorových vozidel cyklistům, chodcům a jezdcům na in-line bruslích nehrozí velké nebezpečí. Místní, kteří tuto ulici znají, tudy jezdí pomalu a vědí, že potkají rekreační sportovce. Ze strany motoristů, kteří sem pouze zabloudí, také velké nebezpečí nehrozí, protože je ulice úzká a klikatá a proto tudy jedou poměrně pomalu. Píšete, že je komunikace blízko dětského hřiště. Tomu musím trochu oponovat, protože ulice vyúsťuje na křižovatce, kde se musí dát přednost zprava a není zde moc dobrá viditelnost, takže zde velké nebezpečí nehrozí ani hrajícím si dětem. Vozidla zde jezdí opravdu velice pomalu. Z mé strany je ulice poměrně bezpečná a nemyslím si, že by její charakter nová dopravní značka nějak významně směrem k vyššímu bezpečí změnila. Doba se malinko mění a dnes je více takových míst, jako je ulice Za Mostem, která byla dříve využívána převážně pro chodce, cyklisty a podobně. Dnes v takových místech jezdí motorová vozidla a nijak nám to místo nedělá méně bezpečnější. Město máme klidné a bezpečné a určitě by ke zlepšení nijak značka omezující provoz v ulici Za Mostem nepomohla.
I tak Vám děkuji za položený dotaz a jsem s pozdravem klidného a bezpečného města.

Jan Pavlásek, zastupitel města


Kamil 2.4.2014

Dobrý den, nebylo by vhodné v našem městě zakázat vyhláškou kouření v barech a restauracích?
Byl bych rád, aby vedení města začalo uvažovat o zákazu výherních automatů o jejichž negativním vlivu na společnost málo kdo pochybuje. Vlivem změny zákona o rozpočtovém určení daní má město výrazně vyšší příjmy a 2 mil. z automatů by částečně zůstalo u obyvatel města. Myslím, že neobstojí ani argument, že gambleři budou jezdit do jiných měst v okolí. Tyto města automaty také omezují a když vidíte, kteří obyvatelé automatem prohází výplatu, tak zjistíte, že často nemají ani auto. Takže dojíždět někam za automaty je pro ně velice komplikované. Zdá se mi, že naše město se v okolí stává skanzenem výherních automatů, protože má povoleny dvě velké herny v samém centru města. Užívání drog je také na rozhodnutí jedince, ale prodej drog je přísně zakázán.


Odpověď:
Dobrý den,
k první části otázky - obce a města nejsou oprávněna regulovat prostřednictvím obecně závazných vyhlášek kouření na veřejných prostranstvích (s výjimkou prostranství určených nebo vymezených osobám mladším 18 let) . Otázku kouření v barech a restauracích řeší zákonodárci. V některých restauracích úplný zákaz kouření je, ale kouření zrušili sami jejich provozovatelé.
Co se týče zákazu výherních automatů, tak před nedávnem jsme měli ve městě 4 herny. Obecně závaznou vyhláškou se nám jejich počet podařil snížit na dvě. V souvislosti s hernami jsme ale spíše řešili problém narušování veřejného pořádku ze strany návštěvníků heren v nočních a ranních hodinách než vlastní hraní na automatech. Obce dříve mohly počet heren pouze omezovat (zakázat je kolem škol, úřadů, kostelů, atd.), nyní je mohou zrušit. Tím ale přijdou o výtěžek z loterií, který v našem městě činí cca 2 mil. Kč ročně. Město z něj financuje např. podporu kultury, sportu, vydávání zpravodaje, atd. Samozřejmě jsou lidé, kteří gamblerství podlehli, tito lidé si ale stejně při zrušení heren ve městě najdou jinou možnost, jak hrát dál (počítače, jiná města). Otázku úplného zrušení heren ve městě řeší města a obce rozdílně, někde herny zakázali (Nová Paka), těchto měst je ale zatím poměrně málo, někde jejich počet pouze omezili (Jičín, Hořice, Lázně Bělohrad). Dnes jsem v rozhlase třeba poslouchal rozhovor se starostou Náchoda, který také zastává názor herny plošně nerušit, neboť výtěžek z loterií je významnou položku příjmů města a jejich zrušení nesníží problémy s rušením veřejného pořádku.

S pozdravem
Ing. Pavel Šubr, starosta


obyvatelka Zámecké ulice 31.3.2014

Dobrý den, už delší dobu se potýkáme s tmou...ráda bych se zeptala na příčinu. Nesvítí konkrétně ulice Zámecká, dále ulice u základní školy směrem k drogérii, celá ulice u Depragu a také ulice vedoucí od vlakového nádraží k Zemědělské škole. Je velmi pravděpodobné, že se brzy někdo zraní nebo něco ztratí. Oproti tomu ráno, když slunko svítí - svítí i pouliční osvětlení, což je celkem zbytečné. Předem díky za nápravu =o)...


Odpověď:
Dobrý den,
o problému s veřejným osvětlením víme. Porucha na rozvaděči se projevila asi před 14 dny a teď opět o víkendu. V pondělí se ihned začalo pracovat na odstranění poruchy. To, že veřejné svítí přes den je z důvodu zkoušky. Děkujeme za nahlášení a prosíme i o pochopení než dojde k odstranění závady.

Jiří Bičiště, místostarosta


Milan 24.3.2014

Dobrý den, rád bych se zeptal zda je vhodné, aby na nové autobusové zastávce byl umístěn popelník na cigarety, když by se tam kouřit nemělo.


Odpověď:
Dobrý den, na autobusové zastávce je umístěn stejný odpadkový koš jako na jiných místech ve městě, tedy s popelníkem v horní části. O typu koše na autobusové zastávky jsme se bavili i na jednání rady města. Těžko dokážeme ohlídat, aby nikdo na autobusové zastávce nekouřil, a pokud podobný koš na zastávce nebude, budou všude po zemi ležet vajgly po kuřácích. Jsem nekuřák, ale kouření na autobusových zastávkách mně vadí mnohem méně než třeba v uzavřených prostorách.

S pozdravem
Ing. Pavel Šubr, starosta


jirka blatak 12.3.2014

dobry den prosim vas posledni dobou narusta agresivita duchodcu ve vasem meste clovek jde na odpoledni do fabriky videlavat v neposledni rade na jejich duchody jako by nebylo malo ze prez davy pomalu se tahnoucich senioru pomalu nestiham si ani odcipnout ale zda se mi ze schvalne davaj berle lidem pod nohy a kduz clovek zakopne a omluvi se tak ho jeste sekne po zadech tak co je to za chovani prosim vas problem neni jen s nize zminenyma fetakama travy ale zjevne i se senilnima duchodcema prosim zamerte se pri kontrolach i na ne takovej agresivni duchodce je stejnej jak ten co si picha tu travu


Odpověď:
Přiznám se, že na tento dotaz dost těžko hledám odpověď. Zatím jsem v Bělohradě podobné agresivní důchodce nepotkal a připadá mně, že se Jirkovi Blaťákovi snad něco (možná vlivem něčeho) zdálo...

S pozdravem
Ing. Pavel Šubr, starosta


občan pro podporu městské zeleně 4.3.2014

Dobrý den,
chtěl bych poděkovat za odpověď, ale ještě bych potřeboval odpovědět na pár otázek. Jaký je přesný důvod pokácení bříz na DNV? Do jaké doby musí být provedena náhradní výsadba stromů? Dále by mě také zajímalo, jestli když občan podá žádost o pokácení stromů, jestli mu je vždy vyhověno nebo dochází k pečlivému posouzení? Zajímalo by mě, kdo tyto žádosti posuzuje a jestli to není posuzování jen od stolu a potvrzení razítkem úřadu. Nezastává úřad v tomto případě jen tzv. formalitu? Chtěl bych vědět, jaké žádosti o pokácení stromů byly zamítnuty a jaké přesně stromy uchráněny, kromě památného dubu pod Byšičkami u rybníka.
Děkuji za odpověď


Odpovědi:
Povolování kácení dřevin ve správním obvodu města řeší Městský úřad v Lázních Bělohradě, který je pověřený podle § 75 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Projednání téměř vždy probíhá ve správním řízení podle zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Obecně lze říci, že vlastník dřeviny, resp. pozemku je povinen podat žádost s požadovanými údaji, mimo jiné i druh a počet dřevin, obvod ve výši 130 cm nad zemí, umístění vyznačené na situačním výkresu a dále zdůvodnění skácení. Na základě této žádosti správní orgán oznámí zahájení řízení a stanoví datum a hodinu provedení místního šetření. Při prohlídce místa je vždy sepisován protokol a pořizována fotodokumentace. Následně je vydáno rozhodnutí, kterým je žadateli buď předmětné skácení povoleno nebo naopak nepovoleno. Vždy je přitom vycházeno ze shromažděných podkladů, výsledku prohlídky apod. Je posuzována opodstatněnost žádosti a další hlediska, jež lze obecně nazvat jako funkční a estetický význam dřevin.
Z výše uvedeného vyplývá, že režim povolování kácení dřevin není pouhou formalitou, veškeré postupy jsou odůvodňovány a evidovány. Nahlédnutím do spisové evidence několik let zpět bylo zjištěno, že většina žádostí o pokácení byla vyřízena kladně, tedy ve prospěch žadatelů. V rozhodnutích jsou uvedeny podmínky pro realizaci skácení a v odůvodněných případech je stanovena náhradní výsadba. Existuje malé množství žádostí, kde bylo skácení zamítnuto, ať už z důvodu neopodstatněnosti, tak i z důvodu nedostatků žádosti.
S pozdravem
Vojtěch Lámr, ochrana přírody a krajiny


Žádost o pokácení stromů podává na městský úřad majitel pozemku. O pokácení stromů na svých pozemcích musí městský úřad požádat také město, které řeší poměrně často žádosti občanů o pokácení stromů na pozemcích města. To je právě případ bříz na Dolní Nové Vsi u hasičské zbrojnice. O pokácení těchto bříz žádali a žádají město především občané bydlící na východním břehu řeky Javorky. Město v minulých letech (první žádost jsem zaznamenal před cca 15 lety) nesouhlasilo s pokácením těchto bříz, ale letos požádalo v souvislosti s jejich zhoršujícím se stavem o jejich pokácení. V rozhodnutí o pokácení, které vydal městský úřad, je uvedeno: „Břízy bělokoré se nacházejí podél vodního toku, v blízkosti břehové hrany, jejich výška je odhadnuta na 10 – 12 metrů, stáří na 45 let. Stromy se naklánějí východním směrem, jejich stav je nedostatečnou údržbou zhoršený, většina větví ve střední a horní bázi kmenů je suchá. Část dřevin má obnažený kořenový systém.“ K náhradní výsadbě je v rozhodnutí uvedeno: „V návaznosti na § 9 zákona bude provedena přiměřená náhradní výsadba za účelem kompenzace ekologické újmy vzniklé pokácením stromů. Náhradní výsadba bude provedena ve shodném počtu kácených dřevin, přičemž budou použity výhradně dřeviny obvyklé v místě.“ Termín uveden není, město ale provádí náhradní výsadbu hned v roce pokácení stromů. Město si často nechává stav dřevin před podáním žádosti o jejich pokácení posoudit odbornou agenturou (Agentura ochrany přírody a krajiny).
S pozdravem
Ing. Pavel Šubr, starosta


občan pro podporu městské zeleně 27.2.2014

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, proč byl pokácen strom u hasičské zbrojnice na Prostřední Nové Vsi? Zajímalo by mě, jestli bude na stejném místě vysazen nový strom? Můžete mi prosím zdělit, jestli se ještě budou kácet nějaké stromy v nejbližší době? Myslím si, že by nebylo na škodu mezi bytovkami u nádraží a zámku vysázet nějaké ovocné stromky. Určitě by to prospělo vzhledu této lokality a přidalo na atraktivnosti.
Děkuji za odpověď


Odpověď:
Dobrý den,
o pokácení smrku ztepilého u hasičské zbrojnice v Prostřední Nové Vsi požádal zástupci Sboru dobrovolných hasičů p. Hátle. Pokácení povolil Městský úřad Lázně Bělohrad, který je tímto pověřen podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Ze zdůvodnění vybírám: Stáří stromu je odhadnuto na 85 let. Dřevina je nevhodně umístěna, nachází se v těsné blízkosti objektu hasičské zbrojnice a svými větvemi se dotýká zdi a střešní krytiny a mírně se nad tento objekt naklání. Celkový stav stromu je mírně zhoršený, kořenový systém je zčásti obnažený. V případě pádu stromu hrozí vznik škody a ohrožení bezpečnosti provozu na přilehlých komunikacích. Náhradní výsadba v tomto místě není nařízena. Pokáceny byly ještě např. smrky v areálu dětské léčebny (u objektu školy) a budou břízy u hasičské zbrojnice v Dolní Nové Vsi, v obou případech je nařízena nová výsadba. Nová výsadba bude provedena také ve Václavské ulici, kde budou v souvislosti s rekonstrukcí chodníků a výstavbou parkovacích zálivů pokáceny stávající hlohy, jejichž stav posuzovala i Agentura ochrany přírody a krajiny a pokácení doporučila.
Údržbu zeleně v lokalitě bytovek u zámku a nádraží řešíme dle požadavků zástupců zde bydlících občanů. Proto zde letos došlo např. k prořezávce stromů.

S pozdravem
Ing. Pavel Šubr, starosta


Jan Novák 26.2.2014

Dobrý den, považuji se za starousedlíka, ale to co se v posledních letech děje v městském parku je nehorázná drzost. Lidé ve věku mladistvých či dospělích zcela veřejně kouří marihuanu. Jakožto občan města žádám o nápravu.


Odpověď :
Dobrý den pane Nováku,
dovolte mi, abych reagoval na Vaši připomínku, nebo spíše stížnost, týkající se kouření marihuany v prostoru městského parku. Předpokládám, že máte na mysli zámecký park v centru města. Jak píšete a s tím musím souhlasit, jedná se o nehoráznou drzost, se kterou se jak město, tak i Policie ČR snaží již řadu let bojovat. Vzhledem k tomu, že se jedná o globální problém, který se netýká pouze prostoru zámeckého parku, nespadá kompetencemi do dikce města Lázně Bělohrad, ale orgánů činných v trestním řízení, popřípadě správních orgánů obcí s rozšířenou působností. Město Lázně Bělohrad prakticky nemá žádné prostředky, kterými by mohlo bojovat proti tomuto nešvaru, proto nezbývá jiné řešení, než takovéto problémy řešit prostřednictvím oznámení Policii ČR, která poté problém podle zákona řeší. V některých případech se může jednat o přestuky, v těch horších pak o páchání trestné činnosti, např. tím, že jedna osoba prodá či podá druhé návykovou látku, v tomto případě marihuanu. Již jsem o podobném problému psal v některých svých předešlých odpovědích na zdi nářků a musím se neustále opakovat. Oznámení problému, nebo spíše nehorázné drzosti, jak píšete, je třeba provést bezodkladně, tedy nelépe na linku 158, aby mohl být problém vyřešen ihned. Oznámení o tom, že se v posledních letech děje v městském parku nehorázná drzost na zdi nářků se naprosto míjí účinkem a prakticky se s tím moc dělat nedá. Policie ČR provádí kontroly jak parků, tak i dalších míst a čas od času se podaří i někoho, kdo porušuje zákon přistihnout a podle práva potrestat. Jedná se ale spíše o vyjímky. Proto na Vás pane Nováku apeluji, pokud se s takovýmto problémem setkáte napříště, zvedněte prosím telefon, vytočte linku 158 a věc oznamte Policii ČR. Policie poté na místo vyšle hlídku, která vše prověří a zadokumentuje. Toto je totiž jediný způsob, jak se s danou věcí dá něco dělat a zjednat tak, jak žádáte, nápravu.

Přeji hezký den
Jan Pavlásek, policista OOP Nová Paka a zastupitel města


náměstí 23.2.2014

Dobrý den, chtěl bych požádat, jestli by bílý kontejner na textil z konce náměstí, nemohl být například přesunut k dětskému hřišti na DNV nebo na jiné frekventované místo? Myslím si, že je zbytečné, aby dva kontejnery na textil stály vedle sebe. Ušetřily by nejen místo, ale také by napomohly lepšímu třídění na jiných místech. Určitě je budou lidé využívat. Děkuji


Odpověď:
Otázka přemístění kontejneru na textil není tak jednoduchá. Firma Dimatex, která městu bílé kontejnery poskytla zdarma, zdarma ho také vyváží a platí za tyty kontejnery místní poplatek za užívání veřejného prostranství, má ve smlouvě o spolupráci uvedené přesné místo plnění (místo umístění kontejnerů). Dle sdělení zástupců firmy je vytíženost kontejneru na náměstí zhruba 50%. V následujícím měsíci bude výše uvedená firma kontrolovat vytíženost a následně rozhodne o případném přemístění. Asi nejlepší lokalita pro tento kontejner by byla - Dolní Nová Ves u hasičské zbrojnice.

Jitka Břeská, odpadové hospodářství


Marie Klimešová 6.2.2014

Dobrý den,
jako obyvatelé Brtve bychom se rádi se optali, jak vypadá aktuální situace týkající se plánované výstavby vodovodu a kanalizace v obci Brtev v roce 2014. Výstavbě fandíme, neboť tato investice přispěje ke zdraví místních obyvatel i ke zlepšení životního prostředí. Děkujeme předem za poskytnutí informace. S pozdravem Marie Klimešová-Vinčálková


Odpověď:
Dobrý den,
v současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby. Doufám, že již na veřejném zasedání ZM, které proběhne 12.3. budou zastupitelé seznámeni se všemi potřebnými podklady (celkové náklady na stavbu, finanční podíl města, výše úvěru, atd.), aby mohli rozhodnout zda se akce uskuteční.

Jiří Bičiště, místostarosta


Jan Šebelík 26.1.2014

Děkuji za stanovisko.
Asi je to na podrobnější rozbor nad jednotlivými položkami rozpočtu. Jenom pár myšlenek.
-
Jsem velkým zastáncem volnočasových aktivit (sport, kultura). Vadí mi ale ta nespravedlnost, že jsou financovány z kapes jedněch do kapes druhých. Kdyby lidem zůstal poplatek za svoz odpadu v kapse, mohli by si lecos financovat sami bez dotace. Za tenis platím 1200 Kč ročně, mohl bych platit 1700 Kč.
-
Ne, nemylme se - ty aktivity nefinancuje město z nějaký automatů, ty aktivity financuje každý občan ze svých daní. Kdyby město neutratilo peníze z automatů za dotace, mohlo by je věnovat na zkvalitnění veřejných služeb. Nebo snížit daň z nemovitostí. Nemylme se, tu neplatí jenom vlastníci. Ti ji promítají do výše nájmů.
-
Město dotuje nejen volnočasové aktivity (sport, kultura). V rozpočtu by se našlo dalších nemálo milionů, které proudí do kapes jenom vybraných skupin obyvatelstva z kapes všech.
Pokud to nepovažujete za nutné, nemusíte už na tento můj příspěvek reagovat. Nechci "zeď nářků" zaplevelovat touto diskusí.


Odpověď:
Také navrhuji, abychom se někdy sešli a na téma daní, poplatků, dotací, příspěvků, podpory sportu, kultury a dalších volnočasových aktivit si popovídali. Uznávám Váš názor, že daňové zatížení by mělo být jen nejnutnější a že přerozdělování narušuje fungování tržního systému, ale na druhou stranu stát i města musí z něčeho hradit veřejné služby. Třeba tím, že se platí daň z nemovitostí může město zajišťovat přístup k těmto nemovitostem budováním a údržbou komunikací, chodníků, veřejného osvětlení a zajišťovat údržbu veřejných prostranství kolem těchto nemovitostí (parky, dětská hřiště, atd.). Základní výše daně z nemovitostí je dána státem a město ji může zvýšit koeficientem 1 až 5, ale nemůže ji snížit nebo zrušit. V Lázních Bělohradě třeba stále máme koeficient 1, tedy nejnižší možnou daň.
Ještě stručně k Vašemu poslednímu názoru. Tady nejde o to, že si klidně zaplatíte za tenis místo 1200 Kč o 500 Kč více. Tady jde hlavně o to, že město svým příspěvkem TJ, Sokolu, Skautu, Hořeňáku a dalším organizacím podporuje především práci s mládeží. Rodiče se těžko složí na to, aby udržovali fotbalové hřiště, aby uhradili náklady na vytápění sokolovny, aby postavili tenisovou halu nebo atletický stadion. Město se podporou širokého spektra volnočasových aktivit snaží umožnit všem, aby si vybrali, jak plnohodnotně trávit svůj volný čas.
Mně spíš vadí jiné přerozdělování z úrovně státu. Třeba zneužívání sociálních dávek, které hradíme také všichni ze svých kapes. Rada našeho města např. zavedla systém přidělování městských bytů tzv. obálkovou metodou, kdy byt získá ten, kdo nabídne nejvyšší nájemné. Vyloučili jsme tak subjektivní vliv členů bytové komise nebo rady města na to, kdy získá volný byt. Ale nejvyšší nabídky v poslední době dostáváme od nezaměstnaných, protože stát za ně nájem zaplatí! A to mně při přerozdělování vybraných daní hodně vadí, stejně jako naprosto zbytečná přebujelá administrativa na státních a krajských institucích a další černé díry ve fungování státu, kam mizí veřejné prostředky, tedy prostředky nás všech.
Vracím se na začátek a nabízím schůzku, abychom se domluvili i na řešení, jak zkvalitnit veřejné služby ve městě, a do kapes kterých skupin obyvatelstva proudí miliony z rozpočtu města.

S pozdravem
Ing. Pavel Šubr, starosta


......... ........... 23.1.2014

Dobrý den,
zeptám se jako človek, který tomu nerozumí.
Opravdu je potřeba aby město každý rok, minimálně už 3 roky po sobě, nabízelo nepoužitelné pozemky k bydlení?
http://www.lazne-belohrad.cz/soubory/download/20140108130831.pdf
Evidentně o to nikdo nemá zájem, není lepší se na to vykašlat a raději tam nedávát nic? V horní nové vsi máte 10000 m2 stavebních pozemků (uvnitř zástavby, sítě pod ulicí), o které by zájem byl a Vy tu nabízíte takovýto s prominutím odpad.
Chápu, že na té parcele chcete maximalizovat počet trvale žijících obyvatel, asi čekáte na povolení stavby řadovek či bytových domů (nyní povolena "pouze" vesnická zástavba, která Vám nevoní), ale to se do horní nové vsi opravdu nehodí.

S pozdravem ............ ..........
(opravdu zájemce o bydlení v obci)


Odpověď:
Dobrý den,
město se při zpracování územního plánu i při prodeji stavebních pozemků snaží využít především volné proluky mezi stávající zástavbou. Postupně rozprodává takovéto stavební pozemky ve vlastnictví města a před 3 roky nabídlo k prodeji 2 pozemky na Horní Nové Vsi – nad bývalým letním kinem a pod bývalým mlýnem. Cena byla stanovena zastupitelstvem města na 400 Kč/m2. Zákon o obcích nám ukládá zveřejnit na úřední desce nabídku nemovitostí, které město nabízí k pronájmu nebo prodeji. Na posledním zasedání zastupitelstva města v roce 2013 jsme schválili snížení ceny na 300 Kč/m2 a zároveň rozšíření nabídky o pozemek vedle ubytovny Jiskra. Tuto změnu jsme opět povinni zveřejnit na úřední desce města, proto jsme tak učinili.
Co se týče pozemků v Horní Nové Vsi, o nichž píšete, tak zájem o stavební parcelu v tomto místě projevil v historii jediný člověk. A je nesmysl, že „čekáme na povolení stavby řadových domů či bytových domů“, jak uvádíte. V územním plánu má toto území označení smíšené obytné a měly by zde být rodinné domy a maximálně dvojdomky. Navíc nechápu, když máte o pozemek v této lokalitě zájem, proč se nepřijdete na městský úřad zeptat na možnost jeho prodeje a raději posíláte anonym? Město musí nechat na takovéto větší lokality zpracovat tzv. územní studie, které vyjdou na desetitisíce až statisíce korun. O tom, na které lokality nechají zastupitelé města studie zpracovat, bude rozhodovat zájem občanů. A ten je v současné době o pozemky v Tyršově ulici, kde město získalo téměř 2 ha stavebních pozemků dříve zablokovaných církevními restitucemi. Rada města proto schválila zpracování územní studie na tuto lokalitu a mělo by zde vzniknout zhruba 18 stavebních parcel, které chce město zasíťovat a prodat.
Jinak jste měl také možnost přijít na besedu o novém územním plánu města nebo na jeho veřejné projednání, kde se o stavebních pozemcích hodně mluvilo, a na využití Vámi zmiňované lokality jste se mohl zeptat.

S pozdravem
Ing. Pavel Šubr, starosta


L. Dočekalová 22.1.2014

Dobrý den,
navštíivili jsme Bělohrad, během několika dní pobytu se snažili poznat co nejvíc z historie i současnosti lázní. Určitě se znovu rádi vrátíme. První, co nám padlo do oka byly krásné chodníky a je vidět, že se tu hodně věcí změnilo k lepšímu - zaujaly nás opravené památky i historické domy, pěkné stojany na kola a ocenili jsme, že město
má v centru otevřené čisté wc - a to zdarma - na to se často zapomíná.
V hotelu i jinde jsme se setkali se vstřícností a milým chováním.
Škoda jen, že některé hodnotné stavby z minula jsou občas necitlivě přestavovány a
do dálky křičí svými pestrými barvami. A co nás bohužel také zaujalo, jsou kýčovité pestré ručníky z asijského obchodu rozvěšené na domě, který kdysi určitě býval chloubou náměstí - dnes oprýskaný se zbytky bohatého štukování :-(
I tohle uvízne návštěvníkům lázní a jistě by vedení města mohlo nastavit podmínky
prodejcům tak, aby nerušily jinak pěkný ráz centra.
LD


Odpověď:
Dobrý den paní Dočekalová,

jednak děkuji za pochvalu vzhledu města, jednak musím souhlasit s Vaším názorem na vystavené ručníky na zdi budovy bývalé pošty. Mimochodem jde o historicky zajímavý objekt, v němž např. trávil letní pobyty v Lázních Bělohradě i spisovatel K. V. Rais. špatný stavebnětechnický stav budovy určitě nedělá městu dobrou vizitku stejně jako stav tzv. Pižlova domu v dolní části náměstí a domu čp. 28 v horní části náměstí. Ten je navíc v majetku města, ale doufám, že se nám ho brzy podaří přestavět na sídlo městského úřadu.
Rada města už v minulosti řešila problém s prodejci, kteří vystavovali své zboží na chodnících a téměř znemožňovali průchod. Nyní chceme tržním řádem vyřešit i vystavování ručníků a jiného zboží na zdech budov. Nechceme ale šmahem zakázat vystavování veškerého zboží, protože třeba květiny před obchody mají svůj půvab. Ve městě chceme rovněž zakázat podomní prodej. Stále se však nemůžeme shodnout, kam umístit trhovce, kteří se svými stánky přijíždějí do města. Uvažujeme o prostoru před zámkem nebo v zadní části nově vydlážděného autobusového nádraží. Možná by nám pomohl i názor občanů, podotýkám však, že trhovci chtějí být v centru města, aby je viděli potencionální klienti.

S pozdravem
Ing. Pavel Šubr, starosta


Jan Šebelík 15.1.2014

Děkuji za odpovědi. Budu reagovat velmi stručně.
-
Ano, souhlasím, poplatek za svoz komunálního odpadu je vlastně daní. Bylo by proto nesmyslné, nahradit jednu daň jinou daní (např. z nemovitostí). To tím spíš, že celková daňová zátěž obyvatelstva je už tak obrovská (přes 50 %).
-
Město ale má v rozpočtu nemalé prostředy, kterými dotuje nejrůznější aktivity. Je třeba si uvědomit, že dotace je VŽDYCKY nepravedlivá, když zvýhodňuje jednu skupinu lidí na úkor jiné skupiny. Svoz komunálního odpadu, když už to jinak nejde, by tedy mohl být financován ze zrušení dotací. Zrušení poplatku by pomohlo všem občanům bez výjimky, zrušení dotací by se dotklo jenom nespravedlivě zvýhodňovaných skupin.


Odpověď:
Dobrý den,
naprosto s Vámi souhlasím, že daňové zatížení občanů je nesmyslně vysoké. Nedomnívám se však, že právě místní poplatek za komunální odpad ve výši 500,- Kč na občana hraje v tomto zatížení významnou roli. Navíc občan vytváří odpad, který je za tento poplatek likvidován a obec na svoz komunálního odpadu ještě doplácí.
Mohl byste upřesnit, které aktivity bychom měli přestat dotovat? Zřejmě myslíte sport, kulturu a další volnočasové aktivity, neboť jiné aktivity město nepodporuje. Všechny zájmové organizace ve městě nyní do konce ledna žádají město o příspěvek a bude mezi ně rozdělena část příjmů města z výtěžku z výherních hracích přístrojů a loterií. Dříve tyto prostředky (především ze Sazky) získávaly např. prostřednictvím ČSTV, Sokola, Orla, atd. sportovní organizace. V dalším období výtěžek z VHP posílaly firmy provozující VHP do různých podivných nadačních fondů, až se podařilo dosáhnout toho, že tyto prostředky jdou na města a obce. Ty by je měly použít právě na podporu kultury, sportu, sociálních záležitostí a volnočasových aktivit. Podporovat sport, kulturu a třeba organizace pracující s dětmi a mládeží městům také ukládá zákon.
Osobně se domnívám, že pro dobré fungování města a pokud možno spokojený a plnohodnotný život občanů je nutná podpora zájmových organizací a různých aktivit občanů. Zastupitelstvo města může ale rozhodnout jinak a podporu zájmových organizací a spolků zrušit a tyto finanční prostředky použít na část úhrady nákladů spojených s likvidací komunálního odpadu.

S pozdravem
Ing. Pavel Šubr, starosta


Ing. Pavel Šubr 15.1.2014

Dobrý den,
odpověď paní Břeské doplním tím, že některé obce (v okolí např. Kopidlno a Stará Paka) zrušily poplatek za komunální odpad a nahradily ho dvojnásobným zvýšením daně z nemovitosti, která je příjmem obce. Příjmy by u našeho města byly zhruba stejné (poplatek za KO i dvojnásobné zvýšení daně z nemovitosti činí cca 2 mil. Kč), ale daň z nemovitosti by postihla pouze některé občany (většinou ty, kteří se sami postarali o své bydlení) a navíc nemá vazbu na komunální odpad.
Současný systém je postaven takto i z toho důvodu, že při dobrovolnosti objednávání odvozu komunálního odpadu hodně lidí tvrdilo, že nemají žádný odpad a pak jsme nacházeli pytle s jejich odpadem (důkazem byly různé doklady, korespondence, atd. v těchto pytlích) po příkopech, lesích, apod.
U této místní daně její poplatník jasně vidí, na co byla použita. Mnohem horší jsou různé daně (často nesmyslně vysoké) vybírané státem, jejichž použití je značně problematické (třeba různé podivné dotace a sociální dávky často spojené s korupcí). Uznávám ale váš názor, že stát a obce by měly co nejméně zasahovat do života občanů vybíráním daní a jejich (často nesystematickým) přerozdělováním.
Konkrétně v Teplicích místní poplatek za komunální odpad nevybírají, ale také téměř nepodporují sport, kulturu a podobné činnosti. Navíc řada měst (nevím, jestli i Teplice) své běžné výdaje (třeba svoz komunálního odpadu) hradí z kapitálových příjmů (rozprodej bytů a dalších nemovitostí) a po jejich vyčerpání se logicky dostane do finančních problémů. Takové řešení považuji přinejmenším za krátkozraké.

S pozdravem
Ing. Pavel Šubr, starosta


Jan Šebelík 13.1.2014

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Pan starosta Pavel Šubr před časem napsal do Bělohradských listů něco v tomto smyslu (nepodařilo se mi to dohledat, tedy nemůžu garantovat přesnost citace): "Svoz komunálního odpadu je služba jako kterákoli jiná. Proto je třeba za ni taky tak platit." S názorem pana starosty souhlasím s těmito výhradami.

- obvykle platím za služby, které jsem si objednal
- obvykle platím za služby v takovém rozsahu, jaký jsem si objednal
- obvykle platím za služby tomu dodavateli, kterého jsem si na trhu vybral
- obvykle platím za služby takovou cenu, na kterou jsem dobrovolně přistoupil

Z tohoto pohledu není možné svoz komunálního odpadu považovat za "službu jako kteroukoli jinou" a poplatky je třeba zrušit. Když to dokáže Jaroslav Kubera v Teplicích, proč bychom to nedokázali v Bělohradě?


Odpověď:
Pane Šebelík,
píšete zde, že svoz komunálních odpadů je služba (jak říká pan starosta). Já Vám odpovídám , ANO - ale služba, kterou si objednává Město LB u firmy Severočeské komunální služby. Finanční prostředky na částečné zaplacení této služby Město LB získává z místního poplatku (což je daň – vybíraná dle daňového řádu zák. č. 280/2009 Sb. a dle zák. o místních poplatcích č. – 565/1990 Sb.).
O zrušení místního poplatku za provoz systému nakládání...s KO musí rozhodnout zastupitelstvo Města LB na svém jednání. A hlavně, musí v tomto případě zajistit financování této služby z jiných zdrojů.

Jitka Břeská, místní poplatky za KO


Jaroslav Imlauf 8.1.2014

Dobrý den,
reaguji tímto na příspěvek pana Zuny, který jsem si přečetl na webových stránkách Města Lázně Bělohrad v rubrice „Zed nářků“. Jsem majitelem firmy Imlauf. Ze slov v příspěvku vyplývá, že moje firma je nespolehlivá a odvádí nekvalitně práci a bez záruk, proto bych zde chtěl uvést několik skutečností, týkajících se stavu haly Středního odborného učiliště v Lázních Bělohrad.
Je pravda, že menší zatékání se řeší již 3 roky. Na požádání pana ředitele středního odborného učiliště jsme konzultovali důvod, proč dochází k prosakování v podhledové části stropu v určitých místech. Po dohodě jsme zatmelili některé šrouby nad místy, kde docházelo k prosakování, protože pryžové podložky jsou po 30 letech částečně opotřebené, do konstrukce střešního pláště jsme nezasahovali. Práce byly provedeny za minimální náklady. Navíc si nejsme jisti, zda to opravdu způsobují tyto šrouby. Střešní plášť haly je proveden z materiálu Al KOB, následuje minimální tepelná izolace, mezistřešní prostor a podhledová část z materiálu Al KOB. Zcela chybí paropropustná folie (hydroizolační) a na podhledové části by měla být parotěsná folie – která také chybí. Dříve se tato technologie nepoužívala. Při poslední prohlídce jsme došli k závěru, že při náhlých změnách teplot (+ topení v zimním období), dochází ke kondenzaci vody v mezistřešním prostoru a prosakování vody v podhledu na některých místech (stávající střecha není provětrána). Proto se nyní provede provětrání střechy větrnými turbínami. Nemůžeme však zaručit, že úplně odstraníme zmiňovanou kondenzaci vody, protože střešní plášť je celkově nedostatečně zateplen.
Nejlepším řešením by byla celková rekonstrukce střešního pláště včetně zateplení celého objektu, aby nedocházelo ke srážení kondenzační vody.
Nelze srovnávat moderní sportovní halu v Lomnici nad Popelkou, která je zhotovena ze sendvičových panelů, které splňují tepelnou evropskou normu, s průmyslovou halou starou 30 let , která je nedostatečně izolovaná.
Pokud budou nějaké dotazy ohledně těchto prací, rádi je zkonzultujeme se zájemci.
Jaroslav Imlauf, majitel firmy


Zdeněk Zuna 30.12.2013

Reakce na odpověď ředitele SOU Lázně Bělohrad, týkající se provozu sportovní haly.

Vážený pane magistře,
je opravdu škoda, že diskusní fórum na webových stránkách nesledujete, už jen jako statutární zástupce školského zařízení v našem městě.

Já zcela chápu, z jakého důvodu pisatelka dotazu příspěvek adresovala na diskusní fórum města a nehledala odpověď nejdříve u provozovatele. Vy to pochopitelně nemůžete vědět, když v té hale pobýváte tak akorát příležitostně zrovna když není hezké počasí v zimě na běžky a v létě na kolo a to ještě jen projdete do posilovny která je skvěle vybavena a vždy dobře zabezpečena aby do ni nemohli ani vlastní žáci.

Být Vámi raději bych se nevyjadřoval o elementární slušnosti kohokoliv zde na tomto fóru. Jak je v úvodu "Zdi nářků" uvedeno "Provozovatel si vyhrazuje právo vymazat jakýkoliv příspěvek či otázku, a to i bez udání důvodu", tak je na provozovateli jak naloží s příspěvkem.

Upozorňujete, že hlavním úkolem naší školy je zajištění výuky. - To Vám nikdo nebere a také tady nikdo nepoukazuje na problematiku zajištění výuky, od toho jsou jiné instituce.

Tělesná výchova SŠ a ZŠ probíhá 100% ve dne a v době kdy se vytápí škola. Měl by jste se podívat do jiných sportovních hal co je nadstandardní úroveň - příklad sportovní hala ZŠ v Lomnici na Popelkou.

"Sportovní hala byla postavena z velké části žáky naší školy v r. 1983 a datu stavby, roku 1983, také odpovídají i veškeré technologie stavby -"

- kromě již uvedené posilovny.

Jinak řečeno: Pronajímáme to, co máme! - To co máte na starosti a o co se máte řádně starat, zvelebovat a ne jen udržovat.

"O halu staráme dle našich možností a podmínek nejlépe jak umíme."

- Opravdu jen jak umíte.

1. kompletní zateplení východní stěny,- Ok
2. oprava a obnova ochranných sítí, - částka 30 000,- Kč co jste vynaložili na nové sítě, hlavně na základě požadavku fotbalistů se mohla vynaložit účelněji.
3. oprava podlahy
4. rekonstrukce hrazení haly - obě tyto akce byly nezbytné už jen kvůli havarijnímu stavu podlahy, do které napršelo a hrazení, které pamatuje asi ten rok 1983.
5. vymalování velké části celého objektu - snad byste nechtěl aby ještě běhali po zdech pavouci z roku 1983

"Stojím si i za tím, že hala spolu s celým jejím zázemím a okolím je denně pečlivě a čistě uklizená. "
- úklid v příspěvku také nikdo nekritizuje.

????? --jsou adekvátní stavu a místu, kde se hala nachází (ve větším městě by situace byla také určitě jiná…, ??????

- To znamená, že v našem městě taková hala nemá co dělat ???

"Hlavní naše snaha byla vždy udržet cenu tak, aby byla přijatelná pro zdejší podmínky."

- Jaké si představujete zdejší podmínky ???? Tak rovnou řekněte běžte si hrát někam na kozí plácek, když se vám to nelíbí.
"- Jen upřesňuji, píšete, že platíte 2x 300,- Kč – není to pravda, v pátek TJ fakturujeme, dle mých informací, 250,- Kč/hod. - "
- Je opravdu vidět, že nemáte vůbec přehled o tom kdo a kdy do haly chodí. My jsme neorganizovaní volejbalisté, tzn. ne TJ a tudíž platíme 2x 300,- Kč/ hod.
"- Co se týče osvětlení: Vám případně přidané zářivky by musely být v provozu při každém rozsvícení haly a zvyšovaly by cenu haly všem ostatním, kteří problém se světlem nemají. Zářivky nelze přidat tak, aby šly rozsvěcet pouze vám. (Bylo již řešeno ústně na podzim 2012 s někým z vaší skupiny.) "
- My jsme nechtěli přidat zářivky, pouze jednu řadu zářivek zhasnout a jinou rozsvítit, aby se trochu změnil charakter osvětlení, aby se nesvítilo u stěny ale více na plochu. Tím někým z naší skupiny jsem byl já a Vy jste mi sdělil, že by brankář u fotbalu špatně viděl.

"Nejzávažnější problém haly, střechu, řešíme s firmou Imlauf Lázně Bělohrad již třetím rokem a dlouho to vypadalo, že vše bude v pořádku."

- Jak je možné, že tento problém řešíte již třetím rokem se soukromou firmou, která opravu prováděla. Pokud ji jednou provedla, tak dle zákona existuje nějaká záruční doba na práci. - V čem je problém, není to náhodou v tom, že je to právě firma Imlauf ???

Reakce pana ředitele na příspěvek jednoho z nás mě přiměla doplnit některé nepřesnosti jeho odpovědi.

Zdravím všechny příznivce sportu a přeji všem hodně zdraví do nového roku.

Zdeněk Zuna


Barbora Červinková 15.12.2013

Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat, zda existuje místní vyhláška pro ochranu nočního klidu a jestli nějak upravuje používání zábavní pyrotechniky. S blížícím se Silvestrem zase někteří začínají bláznit, naposledy v noci na 15. prosince se z náměstí ozývaly rány mezi 1 a 2 hodinou v noci. Jistě nejsme jediní, kdo má děti nebo pejsky a samozřejmě bychom v noci rádi spali. Chtěla bych vědět, jestli v takovém případě může (a je ochotna) zasáhnout policie, případně na koho jiného se obrátit. Díky moc za odpověď.
B. Červinková


Odpověď:
Dobrý den paní Červinková,
Problematiku rušení nočního klidu nemá město Lázně Bělohrad nijak upraveno vydanou obecně závaznou vyhláškou, ale toto není v daném případě zapotřebí. Noční klid, pokud není upraven vyhláškou města, je zakotven v občanském zákoníku, když se všeobecně, bez rozdílu o jaký den v týdnu jde, jedná o dobu od 22:00 do 06:00 hod. V této době by se měl každý zdržet zbytečných hlasitých projevů a nemněl by způsobovat žádný tzv. „Náhodný zdroj hluku“ kterým jsou např. hlasové projevy lidí a zvířat, individuální činnosti závislé na lidském faktoru, např. práce s ručním nářadím, hluk z některých sportovních a kulturních aktivit a v neposlední řadě i odpalování jakéhokoli druhu pyrotechniky, pokud se nejedná o předem nahlášenou a městem povolenou akci v přiměřeném časovém rozsahu. Pokud lidé tyto základní pravidla jak já říkám „Slušného chování“ nerespektují a neřídí se literou zákona, vždy se dopouštějí protiprávního jednání. V případě rušení nočního klidu se jedná o přestupek proti veřejnému pořádku podle § 47 odst. 1 písm. b) Zákona č. 200/1990 Sb. O přestupcích, přičemž za takovéto jednání může být postižen uložením blokové pokuty, napomenutím anebo oznámením na příslušný městský úřad k projednání přestupku. K řešení takovéhoto protiprávního jednání je kompetentní Policie České republiky. Upozorňuji ale na skutečnost, že takovéto jednání je zapotřebí řešit okamžitě, tedy na linku 158 oznámit již v době, kdy k tomu dochází, aby mohla být spolehlivě zjištěna osoba pachatele, která pak bude po zásluze za své jednání potrestána. V případě řešení věci ze strany Policie ČR, může pachatel dostat blokovou pokutu až do výše 1.000,-Kč. V případě řešení věci před správním orgánem pak pokutu až do výše 5.000,-Kč. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že i když město nemá vydanou obecně závaznou vyhlášku upravující problematiku veřejného pořádku, řešení existuje. Věc oznamte na linku 158 Policii České republiky a ta problém vyřeší. Případné dotazy týkající se problematiky veřejného pořádku velice rád vysvětlím a poradím, jak s nastalým problémem naložit.

Jan Pavlásek, policista OOP Nová Paka a radní města Lázně Bělohrad


Petr Šubr 10.12.2013

Dobrý den, přečetl jsem si zprávu České inspekce životního prostředí ohledně skládky na Slíváku uveřejněnou v posledních BL.Popis prošetření mi přijde dost rychlý a povrchní. Sám jsem se o tomto problému snažil soukromě zjistit co nejvíce svědectví,které by pomohla objasnit co se v pod povrchem Slíváku skrývá.Bohužel někteří lidé s kterými jsem v minulých letech hovořil už nežíjí,ale jejich informace jsou hodně důležité,takže je zveřejním,třeba pomůžou při dalším postupu a nebo se ozve další svědek a popíše co ví . O vyvážení sudů s chemickým odpadem jsem se dozvěděl ,když jsem v devadesátých letech do NAREXU nastoupil.Zeptal jsem se na to pana Petra ,který byl již v důchodu,ale dříve v kalírně mistroval a měl kyanidy nastarost.On se divil,že o tom vím, vyvážení mi přiznal a snažil se mi vysvětlit,že odpad je tam uložený poměrně bezpečně v sudech a postupem let dojde k jeho chemickému rozpadu.Dále jsem se bavil s panem Matiáskem , který mi podrobně popsal,jak kyanidy od mistra Petra fasoval a jak je po upotřebení potom uklízeli do sudů.Kdy, kam a jak často se potom sudy odvážely ,ale nevěděl.Oslovil jsem proto řidiče pana Pauka.Ten o vyvážení taky věděl, ale nechtěl mi jméno řidiče, který je vozil, zdělit.Řekl mi, že nejvíce o tom ví Josef Šafka ,který měl likvidaci sudů tenkrát na starost a dokonce i po večerech "něco"sám nákladním autem z NAREXU vyvážel.Dále jsem sudy probíral na pivu u Neptuna a pan Hátle tam řekl,že si na "uskladněné" sudy pamatuje,když se skládka zavážela hlínou.Zajímavá je i informace o Josefu Šafkovi,ten byl pokutován za to,že vyvezl sudy s použitým technickým benzínem za výrobní halu a tam je podpálil.Podobným způsobem se v NAREXU likvidovaly kaly a oleje ze strojů,což způsobylo zamoření podzemí a Český stát musel zaplatit sto milionů na záchranu podzemních zdrojů pitné vody v Bělohradě. Dle mého názoru je moc dobře,že se sehnaly další peníze na průzkum Slíváku.Vždytˇzveřejněné dva miliony jsou pouze jen 2% částky ,která musela být investována v DEPRAGU. Samozřejmně by bylo nejlepší,aby se tam nic nebezpečného nenašlo,ale jestli se sudy najdou, vím jistě, že v nich nebude Novopacké pivo,nebo Dobrovodské kysané zelí.


Odpověď:
Město v těchto dnech podává ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Čistá příroda východních Čech žádost o dotaci na provedení analýzy rizik v lokalitě Slívkova háje a rovněž v lokalitě jižně od fotbalového hřiště v Horní Nové Vsi. Blíže jsem záležitost popsal v minulém čísle Bělohradských listů.

Ing. Pavel Šubr, starosta


občan 27.11.2013

Dobrý den,
chtěl jsem se zeptat, jestli by nebylo možné, vylepšit možnost třídění nápojových kartonů. Myslím si, že tímto vylepšením sběru by se zvedla míra třídění odpadu. Podle mého názoru by nebylo špatné, kdyby technické služby svážely pytle s nápojovým kartonem jednou za měsíc v určený datum od kontejnerů na tříděný odpad. Prázdné pytle na nápojové kartony by mohly být k vyzvednutí na veřejných místech, jako je například úřad, knihovna, škola a některé obchody s potravinami. Nebo by občané mohli využívat své vlastní pytle a tašky na tento odpad. Pak by stačilo den před svozem umístit nápojové kartony na svozová stanoviště. Myslím si, že by město pouze platilo navíc pohonné hmoty na svoz, což by v celkových výdajích města nebylo ani znát. Lidé by více třídili, když by možnost odložení odpadu byla blízko domu a nemuseli by s ním jezdit na sběrný dvůr. Právě toto ježdění lidi odrazuje. Takto by šly třídit i plechovky z domácností. Lidé by je taktéž odevzdali na tato místa, a pak pracovníci technických služeb by je jen vysypali ve sběrném dvoře do velkoobjemových kontejnerů na železo. Při tomto vysýpání by mohli pouze vybrat hliníkové plechovky, které by se daly zvlášť. Myslím si, že kdyby se této akci udělala osvěta mezi lidmi, tak by byla hojně využívána. Děkuji za odpověď.


Odpověď:
Vážený občane,
nápojové kartony jsou v odpadovém hospodářství cenná komodita. Město LB proto umožňuje svým občanům distribuci pytlů na nápojové kartony i na plastové lahve - zdarma (jsou k vyzvednutí na MěÚ a na SD). Občané jsou o tomto způsobu sběru vyrozumívány vždy při placení místního poplatku, pravidelně jsou upozorňovány formou plakátů, článků na stránkách města i v Bělohradským listech. Ti, kteří chtějí odpad třídit a o tuto problematiku se zajímají, své informace najdou. Trochu problém je s těmi co nechtějí třídit a ještě větší problém je s těmi co škodí, tzn. odkládají odpad libovolně vedle kontejnerů nebo, a to mi vadí nejvíce, dávají odpad do kontejnerů, který není pro tento odpad.
Odkládání pytlů u stanovišť separovaného odpadu jsme zvažovali již na samém začátku zavádění tohoto sběru. Bylo by to určitě úžasné, kdyby občané mohli pytle odložit kdy by chtěli a kde by chtěli. Ale ... jak velké místo vyhradit pro tento sběr (velikost záboru) při měsíčním/čtrnáctidenním svozu, co s pobíhajícími psi, kteří tyto pytle trhají a s tím je spojený nepořádek z vysypaných pytlů, co s větrem, deštěm a sněhem. Dopadlo by to asi tak, že vedle roztrhaných pytlů s nápojovými kartony a pet lahvemi by se na hromadě válel ještě jiný odpad neznámého původu. On není zrovna hezký pohled na hromadu pytlů a odpadků naházených u kontejnerů. V tomto ohledu jsem již po několika letech realista. „Každý“ občan by chtěl třídit, „každý“ občan by chtěl více sběrných míst, ale aby bylo všude čisto a ne před jeho okny.
Jsem moc ráda, že se nám podařilo vyladit četnost svozů – stanovit systém tak, aby kontejnery nebyly odváženy poloprázdné a naopak, aby se odpad nekupil a nepoletoval kolem kontejnerů.
V měsíci prosinci či lednu bude na horní část náměstí umístěn (Vámi zmiňovaný v minulém dotazu) červený kontejner na elektroodpad a baterie.
Tabulky výtěžnosti města LB od obalové společnosti Ekokom jsou k nahlédnutí u mne na MěÚ.

Vážený občane, upozorňuji Vás, že toto je má poslední odpověď, na Váš anonymní dotaz. U dalších dotazů se prosím podepište.

Jitka Břeská, odpadové hospodářství


Lázně Bělohrad 25.11.2013

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat na jakém přesně místě by mělo stát sportovní centrum u Bažantnice? Bude vedle stávající haly, a nebo bude na polích za plotem areálu ? Děkuji za odpověď


Odpověď:
Nejde o nové sportovní centrum, ale o dokončení stávajícího sportovního areálu u Bažantnice. Před rokem požádali fotbalisté město o příspěvek 4 miliony Kč na rekonstrukci a dostavbu fotbalových kabin. Město má zároveň z roku 2006 projekt na dostavbu tenisové haly (druhá hala se 4 hernami na stolní tenis a spojovací krček se sociálkami, bufetem, zázemím správce a posilovnou) oceněný na zhruba 18 mil. Kč včetně DPH.
Po jednáních s TJ Lázně Bělohrad zastupitelstvo města nechalo zpracovat zastavovací studii sportovního areálu, která kompletně řeší požadavky jednotlivých oddílů TJ (fotbal, tenis, stolní tenis, volejbal). Na fotbalových kabinách, které budou zrekonstruovány, rozšířeny severním směrem a budou splňovat požadavky fotbalového oddílu, bude nástavba s 5 hernami na stolní tenis, zázemím a sociálním zařízením. Nástavba bude přístupna po venkovním schodišti, takže fotbalové kabiny i herny na stolní tenis budou mít samostatný vstup. Za touto budovou bude parkoviště pro dopravní obsluhu. Severně od budovy směrem k cestičce do Bažantnice vznikne dětské hřiště. K tenisové hale bude v místě dnešní buňky přistavěno jednoduché zázemí (šatny a sociálky). V prostoru mezi tenisovou halou a stávajícími tenisovými kurty č. 1 a 2 vzniknou 2 nové tenisové kurty orientované směrem sever – jih. Nahradí tak tenisový kurt č. 5, který je užší a zároveň nevhodně orientovaný směrem východ – západ, a současnou nevyhovující hernu na stolní tenis. Dále za východní brankou tréninkového fotbalového hřiště vzniknou 2 nové kurty na plážový volejbal. Celá dostavba sportovního areálu je velice zhruba odhadnuta na 18 mil. Kč bez DPH.
Vzhledem ke vzniku nových sportovišť má toto řešení mnohem větší šanci na získání dotace než jen dostavba a rekonstrukce fotbalových kabin. A dostavba tenisové haly (herna na stolní tenis a spojovací krček) by přitom stála téměř tolik jako navržená dostavba celého sportovního areálu a znemožnila by také rozšíření tenisového areálu. Takto řešený sportovní areál by měl být i méně náročný na provozní náklady.
Popis dostavby sportovního areálu je dost stručný, bližší informace mohu poskytnout osobně.

S pozdravem
Pavel Šubr, starosta


Helena Vernerová 15.11.2013

Můj dotaz se týká haly SOU. Pronajímáme si ji na volejbal letos 2x týdně za 300 Kč na hodinu (stejně jako předchozí roky) bez sprch (tam teče pouze studená voda). Za tuto částku jsou tu k dispozici hojně používané dámské toalety, na kterých nefunguje splachování (o pánských toaletách přehled nemám, ale na první pohled hezky nevypadají). Dále nevytápěné okolní prostory (šatny, WC.....). Osvětlení haly je dlouhou dobu nevyhovující-volejbalový míč nevidí ani ti, kterým zrak funguje.... A tak si společně držíme palce, aby nepršelo, to by byla na hřišti ještě kaluž vody. Proto se dovoluji zeptat, kam jdou peníze, které platí každá skupina za pronájem této haly?
Omlouvám se, pokud tuto připomínku adresuji chybně, případně mě informujte, na koho se mám obrátit.
Mgr. Helena Vernerová


Odpověď:
Dobrý den,
majitelem sportovní haly Středního odborného učiliště je Královéhradecký kraj a provozuje ji místní Střední odborné učiliště. Dotaz proto přeposílám vedení SOU.
Ing. Pavel Šubr, starosta

Odpověď:
Dobrý den paní magistro,
diskusní fórum na webových stránkách nesleduji, a proto děkuji panu starostovi za přeposlání tohoto dotazu, jinak by totiž zůstal patrně bez odezvy.

Přiznám se, že nechápu, z jakého důvodu jste tento příspěvek plný ironie adresovala na diskusní fórum města a nehledala jste odpověď nejdříve u provozovatele. Tento postup bych považoval za elementární slušnost. Sama v příspěvku píšete „… hala SOU“ a „… nevíte, kam máte příspěvek poslat?“ Ale respektuji to!

Problematika haly je tak obsáhlá, že vysvětlit ji v pár řádkách je nereálné.

Upozorňuji, že hlavním úkolem naší školy je zajištění výuky. V tomto případě účelem naší haly bylo vždy především zajištění výuky tělesné výchovy SŠ a ZŠ, a to si myslím je na nadstandardní úrovni. Doplňkovou činností (pronajímání haly jiným subjektům) jsme se vždy snažili a snažíme maximálně vyhovět všem, kteří mají také zájem si v této hale zasportovat.

Sportovní hala byla postavena z velké části žáky naší školy v r. 1983 a datu stavby, roku 1983, také odpovídají i veškeré technologie stavby (tyto technologie značně limitují určitá řešení problémů, o kterých píšete, která se jinak zdají všem jako logická a jednoduchá).
Jinak řečeno: Pronajímáme to, co máme! Stojím si za tím, že se o halu staráme dle našich možností a podmínek nejlépe jak umíme. Každý, kdo tam chodí delší dobu, nechť posoudí sám… (jen v poslední době: kompletní zateplení východní stěny, oprava a obnova ochranných sítí, oprava podlahy, rekonstrukce hrazení haly, vymalování velké části celého objektu a mnoho dalších drobností). Stojím si i za tím, že hala spolu s celým jejím zázemím a okolím je denně pečlivě a čistě uklizená.
Jsem přesvědčen, že ceny za takto velkou halu!! (42 x 24 x 10 m, prosím, neporovnávejte nás s menšími halami a zkuste si přepočíst cenu na m3) jsou adekvátní stavu a místu, kde se hala nachází (ve větším městě by situace byla také určitě jiná…, i když v poslední době sleduji osud podobně velkých hal postavených v dřívější době, které končí jedna za druhou). Hlavní naše snaha byla vždy udržet cenu tak, aby byla přijatelná pro zdejší podmínky. Je na každém, zda má či nemá zájem si halu za daných podmínek pronajmout.

P. S.

- Jen upřesňuji, píšete, že platíte 2x 300,- Kč – není to pravda, v pátek TJ fakturujeme, dle mých informací, 250,- Kč/hod.
- K problematice sprch: V topném období vám je nabízena teplá voda ve sprše za úplatu. (Není možné zahrnout do ceny haly. Při průměrném počtu 20 účastníků a ceně sprchy 15,- Kč jsme na 300,- Kč, což je celá cena pronájmu!)
- Co se týče osvětlení: Vám případně přidané zářivky by musely být v provozu při každém rozsvícení haly a zvyšovaly by cenu haly všem ostatním, kteří problém se světlem nemají. Zářivky nelze přidat tak, aby šly rozsvěcet pouze vám. (Bylo již řešeno ústně na podzim 2012 s někým z vaší skupiny.)
- Jedenkrát za rok nebylo z důvodu havárie vody funkční splachování v celém objektu (bylo všem nájemcům dopředu hlášeno).
- Nejzávažnější problém haly, střechu, řešíme s firmou Imlauf Lázně Bělohrad již třetím rokem a dlouho to vypadalo, že vše bude v pořádku.

Závěrem zvu kohokoli na prohlídku sportovní haly s příslušenstvím pro vytvoření vlastního úsudku.

S pozdravem
Mgr. Pavel Petr, ředitel SOU Lázně Bělohrad


Zina Salačová 15.11.2013

Dobrý den, chtěla bych požádat o informaci, zda je v provozu Annamariánský pramen. Děkuji


Odpověď:
Dobrý den,
Annamariánský pramen je v provozu, ale jeho stav je žalostný. Myslím, že poslední oprava Annamariánskéhpo pramene proběhla v roce 1974, kdy došlo k nahrazení dřevěné stavby stavbou zděnou. A musím se pochlubit, že jsem se jako brigádník v lázních na této opravě podílel. Bohužel stále více občanů a návštěvníků města mě upozorňuje nejen na špatný stav pramene, ale i na zhoršující se stav celé Bažantnice. Park však není v majetku města, ale lázní. Městu patří pouze pozemek po bývalé restauraci s prodejním stánkem a pramenem obnoveným v roce 2000.

Ing. Pavel Šubr, starosta


Občan 14.11.2013

Dobrý den,
tento dotaz přímo nesouvísí s činností města, ale s tím co jsem nalezl na úřední desce. Zaujala mě praktika exekutorů, kteří pro dluh 2000 Kč dají do dražby nemovitost v hodnotě 1 800 000 Kč.
viz http://www.lazne-belohrad.cz/soubory/download/20131029141609.pdf
Jak to tedy je, žil jsem v domění, že takto nepřimeřené exekuce jsou již zakázány.


Odpověď:
Vážený Občane,
je pravda, že došlo k omezení nepřiměřených exekucí, tento konkrétní případ ale neznám, takže ho nemohu posoudit. Navíc městu vůbec nepřísluší posuzovat oprávněnost exekucí. Město ale exekuce také využívá. Někteří občané totiž nezaplatí za komunální odpad nebo mají jiné závazky vůči městu, potom ale nereagují na upomínky, nepřebírají dopisy, prostě s městem o svém dluhu nekomunikují a nejednají. Jestliže město využije marně všechny své možnosti k přímému zaplacení dluhu občanem, pak využije i exekuce. Podařilo se nám takto vymoct poměrně hodně pohledávek a dlužníci se pak velice diví, jak exekuce jejich dluh prodraží. Proto každému doporučuji svůj dluh řešit a ne strkat hlavu do písku. Město se dohodlo s jednou firmou, která každý první čtvrtek v měsíci odpoledne v hasičské zbrojnici radí lidem, jak řešit své dluhy. Existuje hodně firem, které se na dluzích lidí dále přiživují, my jsme se dohodou s touto společností snažili zabránit tomu, aby občané naletěli podvodníkům. V každém případě ještě jednou doporučuji každému své dluhy (a často nezaviněné) včas řešit. V případě jejich neřešení se často roztáčí spirála, která může skončit i tím, že dlužník přijde o své bydlení.

Ing. Pavel Šubr, starosta


Z Brtve 3.11.2013

Dobry den,
rada bych se zeptala, zda mesto Lazne Belohrad zavadi nove neoficialni dopravni znaceni, ktere je umistene na dopravni znacce na zacatku/ konci Brtve.
A musi-li tam tato, pravdepodobne nezakonna, dopravni znacka byt, nebylo by lepsi misto upozorneni na papousky, upozornit na neprehlednou zatacku?
Dekuji za odpoved.


Odpověď:
Vážená paní Z Brtve,
silnice 3. třídy Lázně Bělohrad – Brtev patří Královéhradeckému kraji a její správu včetně dopravního značení provádí Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s. Město může podávat připomínky a návrhy k dopravnímu značení, takže SÚS KHK na tuto nezákonnou značku upozorním.

Ing. Pavel Šubr, starosta


Eva Francová 2.11.2013

Dobrý den, ráda bych věděla, co se od včerejšího večera koná v Bělohradě venku za hudební akci? Bydlíme ve Svatojanském Újezdě a celou noc byla slyšet od Bělohradu hlasitá hudba a nedalo se spát. Produkce nepřetržitě pokračuje přes noc až doteď do rána. Jak je možné něco takového povolit? Děkuju za odpověď.
Eva Francová


Odpověď:
Dobrý den,
město žádnou akci s hlasitou hudbou nepovolilo a nevím, jestli ji někdo povolil. Já jsem se o ní dozvěděl až na základě vašeho dotazu 3 dny po akci. Zjišťoval jsem podrobnosti a od občanů města se dozvěděl, že proběhla nějaká hudební produkce u tzv. „Slíváku“. Policie ČR nás žádá, abychom na podobné akce upozorňovali, takže při opakování podobné akce vám doporučuji volat přímo Policii ČR.

Ing. Pavel Šubr, starosta


Jitka Záňová 29.10.2013

Mám jen skromný dotaz ohledně hřbitova v Horní Nové Vsi. Nejen mne, ale i ostatní spoluobčany trochu zaskočily úpravy hřbitova. Bezesporu měl své kouzlo a to tak trochu ztratil a jak to vypadá, nenávratně. Chápu, že je nutné vykácet vysoké stromy, jejichž kořeny by mohly vyvrátit hroby. Ale proč byly zlikvidovány i mohutné keře jehličnanů a to i před hřbitovem? Nahradily je dvě řady tůjí. Proběhnou na jaře ještě nějaké úpravy a výsadba nebo je dílo hotovo?
Děkuji za odpověď.
Jitka Záňová


Odpověď:
Na hřbitově jsme přistoupili nejen k odstranění stromů a keřů, ale i k bezpečnostnímu a zdravotnímu řezu stromů z několika důvodů.

1. Bezpečnost návštěvníků hřbitova.
2. Narušená statika hrobů.
3. Stáří a špatný stav stromů a keřů.
4. Pronájem nových hrobových míst.

V zimních měsících roků 2013-14 dojde k pokácení posledního smrku na hřbitově a tím úpravy skončí. Samozřejmě, že v budoucnu nás čeká další etapa kácení nebo provedení bezpečnostního a zdravotního řezu na všech břízách a uvidíme v jakém stavu budou keře a živé ploty.
Pochopitelně, že pravidelně provádíme ořezy javorů a tůjí.

Jiří Bičiště, místostarosta


Miloš Javůrek 24.10.2013

Dobrý den,

neuvažuje město o vyhlášce zakazující pálení listí?
Díky, s pozdravem

M.J.


Odpověď:
Dobrý den,
město má právo vydat různé vyhlášky zakazující nějakou činnost. Občané požadují například vyhlášku zakazující používat sekačky, pily a podobnou techniku o víkendech, omezující pohyb psů, zakazující rušení nočního klidu, omezující provoz předzahrádek před restauracemi, zakazující spalování nekvalitního uhlí a různých závadných materiálů v lokálních topidlech, zakazující pálení listí, atd. Město zatím vydalo vyhlášku zakazující pití alkoholu na veřejných prostranstvích, stát vydal zákon zakazující kouření na autobusových zastávkách. V praxi se ale ukazuje složitost kontroly dodržování těchto předpisů. Např. po vydání zákazu kouření na autobusových zastávkách mně každou chvíli někdo volal, že na autobusovém nádraží někdo kouří. Mohl jsem zavolat polici, která by přijela řekněme za hodinu (navíc jsem to považoval za zbytečný výjezd) nebo jít kontrolovat nádraží sám. Většinou už ale na nádraží nikdo nebyl, protože kuřák porušující zákon odjel nejbližším autobusem. Podobné je to se zákazem pití alkoholu na veřejných prostranstvích. Jde o pár problémových jedinců, které všichni známe a u nichž je stejně jakákoliv represe téměř zbytečná. I když je dostaneme před přestupkovou komisi, která jim uloží pokutu, tak tuto pokutu z nich nikdo nevymůže.
Jsem přesvědčen, že než vydávat podobné vyhlášky, měla by vítězit lidská slušnost. Domníval jsem se, že třeba podobné vyhlášky vydávají v Německu a Rakousku, ale není tomu tak a lidé se chovají slušně a ohleduplně k jiným i bez těchto vyhlášek. Snad se tak jednou budou chovat lidé i u nás…

Ing. Pavel Šubr, starosta


Jitka Mečířová 17.10.2013

Dotaz na pana starostu

Dobrý den, pane inženýre,
chtěla jsem Vás poprosit o krátkou aktuální informaci, jak je to v této době s bělohradským zámkem. Chodím na procházky po Bělohradě s pacienty lázní, kteří se na to stále ptají a já bych jim ráda odpověděla, ale sama nevím, jak to teď je.
Děkuji předem za Váš čas, který budete tomuto dotazu věnovat.
Zdraví Jitka Mečířová


Odpověď:
Dobrý den paní Mečířová,
pokusím se stručně projít poválečnou historii a současnost zámku.
Zámek byl v roce 1946 znárodněn rodině Merweldtových a sloužil k různým účelům. Od roku 1959 v něm sídlilo zemědělské učiliště, od 80. let minulého století jeho internát. V roce 1992 byl zámek na základě zákona č. 172/1991 Sb. převeden na město a to jej bezúplatně pronajalo na 50 let učilišti. V témže roce o zámek v rámci restituce požádala paní Merweldtová – Kinská. Její spor o zámek se státem trval až do roku 2004, kdy Ústavní soud rozhodl o nevydání zámku restituentce. Majitelem zámku se tak stalo město Lázně Bělohrad a začalo řešit, co se zámkem dál. Zastupitelstvo města nechtělo zámek prodat ani se nechtělo pustit do rekonstrukce samo. Byla ukončena nájemní smlouva se SOU a v roce 2008 město uzavřelo smlouvy s firmou Sherydan o revitalizaci zámku na objekt s bydlením pro seniory. Po podpisu smluv a zpracování projektové dokumentace ze strany firmy Sherydan ale upozornil „dobře informovaný hřídelecký občan“ na neoprávněnost převodu zámku na město v roce 1992. Po jednáních s Ministerstvem kultury ČR a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových se podařilo na podzim 2009 definitivně získat zámek pro město, jednání ale trvala téměř rok a Sherydan nestihl požádat o dotaci. Smlouvu s firmou Sherydan zastupitelstvo města prodloužilo do jara 2012, ale zhoršená ekonomická situace a nevypsání vhodného dotačního programu zabránily rekonstrukci zámku. Zastupitelstvo města nyní opět řeší, co se zámkem. Nové programovací období EU začne v roce 2015, ale musíme se rozhodnout, zda upřednostnit žádost o dotaci na zámek nebo na jiné investice ve městě (např. rekonstrukce domu č.p. 28 na městský úřad, opravy komunikací, dostavba sportovního areálu, rekonstrukce kulturního domu Jiskra,…). Město navíc nemá pro zámek ani využití. S firmou Sherydan jsme domluveni, že pokud najdeme jiného investora nebo kupce (s garancemi, že zámek opraví), budeme s ním jednat. Zámecký park si město chce v každém případě ponechat, sýpka patří firmě Sherydan, která ho odkoupila od likvidátora Zemědělského družstva a připravuje jeho rekonstrukci na kulturní zařízení (galerie, kulturní sál,…).
Zastupitelé města si nedávno zámek prohlédli, neboť se domnívali, že je nutné do oprav zámku co nejdříve investovat. Stav střechy na hlavním objektu ale není tak špatný, jak vypadá při pohledu zvenku. V havarijním stavu jsou však veškeré instalace, což také znemožnilo, aby byl v zámku dále internát SOU, a bohužel zámek trpí i vlivem vandalů.
Pro zajímavost rekonstrukce zámku byla odhadnuta projektanty firmy Sherydan na 200 milionů Kč. Často slyším, že město by mělo začít zámek postupně rekonstruovat. Určitě by bylo krásné vlastnit zrekonstruovaný zámek, já mám ale vážné obavy, že i při získání např. 80 % dotace je rekonstrukce zámku (podíl města by činil 40 milionů Kč) a hlavně jeho budoucí provozování nad síly města naší velikosti.

S pozdravem
Pavel Šubr, starosta


Občan 8.10.2013

Dobrý den,
chtěl bych poděkovat za možnost třídění čirého a barevného skla. Chtěl bych se zeptat jestli ještě neplánujete nějaké novinky v oblasti třídění odpadu. Myslím si, že by bylo vhodné umístit po městě několik kontejnerů na třídění drobného elektra od firmy ASEKOL, která tuto službu provozuje zdarma. Dále bych se chtěl pozeptat jestli město neuvažuje o možnosti třídění bioodpadu na místech separovaného odpadu, jako je tomu v Nové Pace. Dále by bylo vhodné rozšířit sběrnou síť tříděného odpadu po městě do některých ulic, ze kterých to mají lidé daleko ke kontejnerům a tudíž méně třídí odpad. Chtěl bych se také pozeptat, proč už není kontejner na třídění plastů u základní školy ?? Myslím si, že osvěta pro žáky základní školy v tomto směru je důležitá a do budoucna velmi prospěšná. Proto by nebylo na škodu ho tam opět vrátit.
Děkuji za odpověď


Odpověď:
Dobrý den – občane,
předem mi dovolte Vám poděkovat za již několikátý dotaz na zeď nářků. Jsem opravdu moc ráda, že se ve městě někdo zajímá o fungování celého systému nakládání s komunálním odpadem. Bohužel Vám zde mohu odpovídat velmi stroze. Vaše dotazy jsou logické a věcné, proto nechápu, proč se nepodepíšete.

1. Tříděné sklo – 1 ks kontejneru na tříděné sklo stojí cca 20.000 Kč s DPH. Po městě máme těchto nových kontejnerů 16 ks - což je 320 000 Kč. Tuto investici město nehradilo ze svého rozpočtu, ale tyto kontejnery dostalo zdarma od firmy Ekokom – ovšem až po dvouletém, soustavném, intenzivním nátlaku (telefony, e-meily, fotografie starých, návštěva seminářů....).

2. Firma Asekol – S touto firmou spolupracujeme již řadu let. Od firmy Asekol máme zdarma propůjčen plechový uzavíratelný domek 5m x 3,6 m na sběrném dvoře. O Vámi zmiňované kontejnery do města máme zažádáno.

3. Sběr biiodpadu – o komunitní kompostárně jste se již dozvěděl v minulém dotazu. Svoz bioodpadu ze stanovišť separovaného odpadu by byl skvělý. Jenže - město LB není tak bohaté, aby si tuto službu mohlo dovolit. Náklady spojené s pořízením popelnic, kontejnerů, vozů a s tím spojené náklady na pravidelný svoz, úklid kolem sběrných míst a dopravu do kompostárny by byly nepřímo úměrné k efektu sběru. V této době je možné odkládat bioodpad dvakrát týdně (St a So) do sběrného dvora. Z mého pohledu by bylo nejvhodnější zauvažovat o pořízení velkoobjemových kontejnerů, které by byly rozmístěny po částech města a pravidelně (1 x za týden) by byl bioodpad svážen do kompostárny. Vkládat biiodpad do malých, plastových popelnic mi nepřijde až tak vhodné.

4. O rozšíření stanovišť „hnízd“ kontejnerů neuvažujeme – můžeme se zde spíše bavit o jakémsi „doladění“ této sítě.

5. Kontejner na plasty u škol – zmínil jste se o základní škole. Výsyp jednoho kontejneru na plasty stojí město 250 Kč za týden. Namátkovou kontrolou bylo zjištěno, že v základní škole bylo po týdnu v kontejneru odloženo cca 10 ks plastových lahví. Proto byl tento kontejner přemístěn na lépe využité místo. Základní škole jsou pravidelně dodávány pytle na plastové lahve a na tetrapacky. Město LB je zřizovatelem této školy. Spíše bych se touto cestou chtěla zeptat SOU - kam oni dávají plasty a další separovaný odpad? Město LB není zřizovatelem SOU. A SOU si žádný kontejner neplatí!

Z výše uvedeného je vcelku jasné, že vše je o penězích. Město LB se snaží o co nejkvalitnější a o co nejefektivnější služby pro veřejnost. Město ze svého rozpočtu na komunální odpad dává ročně cca půl milionu a k tomu vybírá od občanů formou místního poplatku cca 2 milionu. Tato částka stačí na současný provoz systému nakládání s odpadem. V případě většího „komfortu“ by se vybíraná částka musela navýšit. Zastupitelstvo města může místní poplatek zvýšit ze současných 500 Kč až na částku 1000 Kč.

Dovolte mi ještě touto cestou upozornit na nový kontejner na sběr textilu, který je umístěn na horní straně náměstí u bývalé zeleniny. Textil vložený do tohoto kontejneru je přímo určený pro Diakonii Broumov.
Jitka Břeská, referent komunálního odpadu a místních poplatkůJan Pavlásek 3.10.2013

Ke stížnosti pana Horáka, resp. odpovědi sl. Veroniky bych jen dodal, že pokud je člověk napaden psem a je mu způsobeno poranění, je vždy nutné vyžadovat od majitele psa do 24 hodin od poranění veterinární vyšetření psa a doložení vyšetření poškozenému, které se následně odevzdává ošetřujícímu lékaři. Dále pak je majitel psa povinen doložit druhou prohlídku psa u veterináře a to zpravidla po 5 dnech od první prohlídky. Tato se rovněž předkládá lékaři. Pokud není s majitelem psa domluva, nebo pokud není majitel psa znám, je nutné k případu volat Policii ČR, která věc prošetří a následně oznámí příslušnému správnímu orgánu k projednání přestupku. Případné dotazy k dané problematice rád zodpovím.
Jan Pavlásek


Jan Horák 17.9.2013

Hezký den,
rád bych touto cestou vznesl dotaz, jak se můžu bránit , když jsem byl v posledních 14 dnech dvakrát napaden volně pobíhajícími dogami (rasu neumím určit, jednalo se o velmi velké psy) v blízkosti hasičské zbrojnice. Poprvé pes zaútočil na naši fenu, podruhé jsem šel se dvěma malými dětmi (7 a 3 roky) - mladší plakala a psi na nás začali štěkat a dorážet. Majitel psů (žijící v budově knihovny) reagoval jen velmi laxně - poprvé pes po nějaké době zareagoval na odvolání, podruhé nereagoval vůbec - majitel s klidem přišel a vázal si je na vodítko.
Děkuji za odpověď
Mgr. Jan Horák


Odpověď:
Dobrý den pane Horák,
k Vašemu dotazu uvádíme, že chovatel, který neučiní opatření proti úniku zvířete (ust. § 13 odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání) se dopouští přestupku. Přestupku se dále dopouští i ten, kdo jinému z nedbalosti ublíží na zdraví (ust. § 49 odst. 1 písm. b) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích). Takovéto přestupky lze oznámit písemně nebo ústně do protokolu vyhotovenému na Městském úřadě Lázně Bělohrad. Je vhodné uvést případné svědky incidentu. Agendu z oblasti přestupků vykonává pro zdejší úřad na základě veřejnoprávní smlouvy Městský úřad Jičín. Úplná podání občanů z této oblasti jsou tomuto úřadu neprodleně postupována k vyřízení.
V případě poranění psem, kdy chovatel odmítá jakoukoli spolupráci, se kontaktuje přímo Policie ČR.

Vaše upozornění bylo s majitelem psů ze strany Městského úřadu Lázně Bělohrad prozatím řešeno pouze telefonickou domluvou. Pokud by se situace opakovala, můžete podat podnět k zahájení přestupkového řízení písemně nebo ústně do protokolu na našem úřadě (viz. výše).

Veronika Festová, referent místních poplatků


Občan 2.9.2013

Dobrý den,
chtěl bych se pozeptat jak město nakládá s bioodpadem, který je odložen na sběrný dvůr? Chci se pozeptat jestli by nebylo vhodné zřídit malou kompostárnu na zpracování biologicky rozložitelného komunálního odpadu ?? V dnešní době jsou na kompostárny dotace. Vzniklý substrát by se mohl využívat ve městě do záhonů a podobně. V kompostárně by se mohl zpracovávat biologický odpad, jak od občanů tak i z údržby města a nemusel by se tento odpad vozit někam za město . Děkuji za odpověď


Dobrý den - občane.
Zastupitelstvo města Lázně Bělohrad se na svém zasedání dne 19.6.2013 usneslo vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území města Lázně Bělohrad. Dne 1.8.2013 se tato vyhláška stala účinnou. Dále rada města na svém zasedání odsouhlasila Provozní řád Komunitní kompostárny, který byl vydán 15.7.2013. Komunitní kompostárna je umístěna na části oploceného pozemku v Horní Nové Vsi (Zadní sklad materiálu technických služeb umístěný u bývalé odchovny prasat). Rostlinné zbytky jsou pravidelně sváženy do tohoto místa jak ze sběrného dvora, tak i z vymezené plochy na fotbalovém hřišti v Horní Nové Vsi. V provozním řádu je přesně uveden postup nakládání s rostlinnými zbytky.
Veškeré výše uvedené dokumenty lze nalézt na stránkách města v „dokumentech ke stažení“.
V roce 2011 byl zakoupen z dotace štěpkovací stroj za cca 500 000 Kč.

Jitka Břeská, Město Lázně Bělohrad


Jan Lelek 6.8.2013

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, kdy konečně proběhne již dlouho slibovaná celková rekonstrukce Nádražní ulice. Tato ulice je v současnosti velice frekventovaná. Jezdí zde zejména těžké zemědělské stroje z nedalekého družstva a nákladní automobily, kterých je bohužel čím dál víc. Málokterý z řidičů zde ubere rychlost a to si pak všichni myslíme, že snad začíná zemětřesení, nebo třetí světová válka. Toto všechno má i devastující následky pro náš dům. Jezdím často s dětmi na kole po městě i nejbližším okolí a těžko by se hledala podle mého názoru silnice v horším stavu, než je tato. Pokud údržba nespadá do kompetence městského úřadu, tak bych se chtěl zeptat, jestli by nešel vyvinout alespoň nějaký tlak na to, aby byla ulice uvedena do přijatelného stavu. Každoroční záplatování jsou pouze vyhozené peníze, jelikož záplaty nevydrží ani od jara do podzimu, natož aby přežily zimu.
Děkuji za odpověď.

S pozdravem
Lelek Jan, obyvatel č.p. 210


Odpověď:
Zastupitelstvo města ví, že stav Nádražní ulice patří mezi nejhorší ve městě (spolu s ulicí Na Zátiší). Máme připraven projekt na její rekonstrukci včetně vybudování chodníků. Zatím však upřednostňujeme investiční akce, kde je možné získat státní či jinou dotaci (v poslední době např. chodníky v Horní Nové Vsi či zateplení mateřské školy v Horní Nové Vsi). Také pro příští rok máme připraveny 2 velké investiční akce se státní dotací - zateplení mateřské školy v Lázních Bělohradě a výstavbu vodovodu a kanalizace v Brtvi. Na rekonstrukci Nádražní ulice jsme chtěli žádat o dotaci Státní fond dopravní infrastruktury, zatím však nebyl vypsán žádný dotační program na rekonstrukce místních komunikací.
V územním plánu města je schváleno, že Nádražní ulicí by měla procházet přeložka silnice II. třídy na Hořice (odlehčila by tak ulici T. G. Masaryka, křižovatce s Komenského ulicí a Komenského ulici). Potom by Nádražní ulice byla převedena kraji a její rekonstrukci by zajišťoval kraj. Stav krajských komunikací je ale žalostný, takže výstavba obchvatů a přeložek silnic II. třídy je zatím pozastavena a je těžké odhadnout, kdy a zda vůbec je toto řešení reálné.
Rekonstrukce Nádražní ulice včetně výstavby chodníků (bez veřejného osvětlení) je oceněna zhruba na 6,5 milionu Kč. Město má nyní ročně na investice cca 12 milionů Kč. Vzhledem k výše uvedeným plánovaným investičním akcím je její zařazení do rozpočtu příštího roku nereálné, může se však stát, že bude vypsán dotační program (starostové měst by takovýto program chtěli) a situace se může změnit.

Ing. Pavel Šubr, starosta


Miroslav Malý , Štefánikova 229 L.B. 5.8.2013

Dobrý den přeji .Pan starosta Ing.Šubr pro naše město již udělal mnoho práce a nejde si nevšimnou jak za jeho vedení město kvete do krásy.Věřím také ,že ještě mnoho udělá pro nás občany aby se nám lépe žilo.Nejhorší pro nás občany je přidělení pod Jičín a to již kvůli vzdálenosti ba i vytíženosti tamních úřadů.Jet na Odbor Dopravy je doslova horor.Dnes jsem tam zajel ,potřebuji vyměnit Profes.průkaz na což máte určitý termín jinak vám propadne.Na oddělení ŘP z 8 přepážek jela 1!A ukazatel žadatelů ukazoval 368 a na Registru vozidel 284.Píšu to proto že cestu absolvujete zbytečně protože automat na lístky vám řekne ,,přijedte ve středu" ale ve středu je to to samé.Přitom v Nové Pace a Hořicích to jede v pohodě.Nešlo by PROSÍME VÁS VŠICHNI CO NĚCO ŘÍDÍME, rozdělit nás Bělohradáky podle části obce mezi HOŘICE a PAKU a ušetřit nám najeté KM ,ČAS a HLAVNĚ NERVY ! Děkuji za odpověd i za ostatní šoféry a vlastně i za tebe PAVLE.


Odpověď:
V roce 2000 se vznikem krajských úřadů byly zrušeny okresní úřady a vznikly tzv. obce s rozšířenou působností (ORP), které převzaly řadu kompetencí okresních úřadů. V rámci okresu Jičín jsou tyto ORP v Jičíně, Nové Pace a v Hořicích. Zastupitelstvo našeho města tehdy rozhodlo, že chceme patřit pod ORP Nová Paka. Uvědomovali jsme si, že pod Jičín bude patřit zhruba 50.000 obyvatel a že můžou být problémy s frontami na přepážkách, zvažovali jsme i dopravní obslužnost do Nové Paky Chtěli jsme také podpořit Novou Paku, aby zde vůbec ORP vznikla. Město Lázně Bělohrad ale vykonává státní správu v rámci pověřeného úřadu (stavební úřad, matrika, tehdy i sociální záležitosti a vydávání pasů a OP) pro další 4 obce (Choteč, Mlázovice, Svatojanský Újezd a Šárovcova Lhota). Ty ale kvůli složitému dopravnímu spojení pod Novou Paku patřit nechtěly. Z ministerstva vnitra jsme následně dostali vyjádření, že nám bude odebrán výše uvedený výkon státní správy, neboť ji musíme vykonávat pro další minimálně 1 obec. Po řadě jednání nakonec padlo rozhodnutí, že budeme patřit pod Jičín, aby nám výkon státní správy zůstal. Hlavní myšlenkou této reformy státní správy bylo její přiblížení občanovi. Jenže stát místo toho postupně převedl i vydávání OP a pasů na ORP, sociální záležitosti na Úřady práce a dnes se snaží na ORP převést další agendy výkonu státní správy, takže státní správa se občanovi naopak vzdaluje.
Agenda řidičských průkazů a vydávání SPZ kdysi patřila pod Policii ČR, ale přešla také pod ORP. Problém je i v tom, že stát občas vyhlásí povinnou výměnu některých dokladů (nyní řidičské průkazy a profesní průkazy, kdysi OP nebo pasy) nebo povinné doklady (pasy pro děti) a větší ORP potom nápor občanů nezvládají. Ohledně problému s vydáváním řidičských a profesních průkazů jsem volal tajemníkovi MěÚ v Jičíně. Řekl mně, že mají otevřeny 2 přepážky a od září budou otevřeny 3, a kromě pondělí a středy mají otevřeno i v pátek. Za den zvládnou cca 90 průkazů, což současnému zájmu o výměnu ale nestačí.
Bohužel nelze Bělohrad rozdělit na části ani jednoduše přejít pod Novou Paku, protože si nedovedu představit, že bychom přišli o matriku a stavební úřad a občané by se všemi záležitostmi, které se týkají třeba stavebního úřadu, jezdili do Nové Paky. Vím, že čekání na úřadě je strašně nepříjemné, protože jsem vloni zajišťoval cestovní pas pro dceru, ale asi zatím není jiné řešení. Se starostou Nové Paky jsem se bavil i o variantě přechodu pod Novou Paku a zřízení detašovaného pracoviště stavebního úřadu a matriky v Lázních Bělohradě. Ale to už jsou příliš komplikovaná řešení. Mohu snad jen doporučit, že výměna občanských průkazů je možná i na jiných ORP než v Jičíně.

Ing. Pavel Šubr, starosta


Jindřiška Vondráčková 27.7.2013

Dobrý den, chtěla jsem MÚ poděkovat za zprovoznění pumpy na Byšičkách, bylo to super, ale ve středu 24.7. jsem přes veškeré úsilí napumpovala tak 2 dcl. Prosím , pokuste se opět pumpu zprovoznit.
Děkuji
Jindřiška Vondráčková
Žerotínova 1557
Hořice


Odpověď:
Dobrý den,
děkuji za upozornění a váš zájem. Dnes ráno (30.7.) jsem byl na místě a pumpu zkontroloval, fungovala normálně. Je pravda, že kontrola proběhla po nočním přívalovém dešti. Je tedy možné, že úbytek vody ve studni způsobila tropická vedra a velké sucho. Uvidíme jak se bude situace dále vyvíjet a předem děkuji za další upozornění.

Jiří Bičiště, místostarosta


Anonym 19.7.2013

Máme tu pár hezkých obytných zón (vyznačeno dopravním značením). Pominu parkování na divoko v těchto zonách, které mě nevadí.

Co mě vadí je nerespektování 20km/h omezení. To že tu někdo jede 50-60km/h v místě kde si mohou hrát děti je nebezpečné.

Chtělo by to nějak napravit. Možná by to lidem stačilo jen připomenout, co to vlastně ta obytná zóna je.

p.s. pokud vyjíždím z ulice Karla Moora na náměstí tak mě ve výhledu překáží reklamní poutač umístěn na pletivovém plotě rohového domu (vlevo), pokud to je proti zákonu mělo by se to odstranit, plot byl jiste zkolaudován jako průhledný, človek musí vjet autem do silnice aby mohl něco videt čímž ohrozí ostatní účastníky provozu


Odpověď:
Dobrý den,
myslím, že každý řidič by měl vědět, jak má jet v obytné zóně. Problémy v dopravě vyplývají z nerespektování dopravního značení (omezená rychlost, zákaz stání, obytná zóna,...) a hlavně neukázněnosti ze strany řidičů. S řadou řidičů, především špatně parkujících v lokalitě u lázní, jsem se snažil mluvit, ale většinou svůj přestupek vůbec nechtěli uznat. Stejně tak při překročení rychlosti v Lázeňské nebo Komenského ulici.
Co se týče reklamního poutače na plotu na výjezdu z ulice Karla Moora, tak stavební zákon porušen není. Poutač částečně ztěžuje výhled, ale při výjezdu z ulice není nutní vjíždět až do křižovatky. Občas mě někdo upozorní na podobné případy, kdy např. těsně za plotem jsou vysázeny tůje nebo je neprůhledný plot. Na záležitost se ještě příležitostně zeptám Policie ČR.

Ing. Pavel Šubr, starosta


Vladimíra Lelková 19.6.2013

Dobrý den,chtěla bych se zeptat proč se neseká tráva na části parcely č. 280/4 v Nádražní ulici? Děkuji

Lelková Vladimíra
Nádražní 210
Lázně Bělohrad


Odpověď:
Vážená paní Lelková,
děkuji za vaši otázku. Trávu na tomto pozemku a v celé Nádražní ulici (a i v dalších lokalitách města a přilehlých obcích) jsme posekat nezapomněli, ale zatím se tak nestalo z kapacitních důvodů. K osekání samozřejmě dojde.

S pozdravem
Jiří Bičiště, místostarosta


Petr Šubr 29.5.2013

Dobrý den,chtěl bych také reagovat na znečištění přírody v okolí lesa Zhoří.V součastné době dochází k likvidaci chemického zamoření pod starou výrobní halou NAREXU.Důvodem je hluboké zamoření podzenmích prostor ropnými produkty,které ohrožují nedaleký vodní zdroj.Ten napájí nejen bělohradský,ale i jíčínský vodovod a v jeho okolí se těží léčivá rašelina pro lázně.Tato akce je asi opravdu důležitá,protože ji náš stát dotuje sty miliony!Bohužel nebezpečná chemie není jen v areálu továrny,ale bohužel i v okolí našeho města.Před několika lety jsem se dozvěděl,že tehdejší vedení NAREXU tajně uložilo a zavezlo hlínou nedaleko lesa Zhoří na živelnou skládku velké množství sudů naplněných prudce jedovatými kyanidy,které se používaly k tepelnému zpracování kovů.Toto mi potvrdil dnes již nežijíci pracovník kalírny.Tuto věc jsem projednal i s ředitelem DEPRAGU,ale ten mi vysvětlil,že s tím už současná německá firma nemá nic společného.Což je pravda,ale ne tak docela.V DEPRAGU stále řídí výrobní proces ostroměřský Josef Šafka,kterému je již přes 60 let.Tento člověk řídil výrobu i v NAREXU a rozhodoval, jakým způsobem bude chemický odpad likvidován.Je jasné,že sudy s jedy jednou prorezatí a kyanidy prosáknou do spodních vod,ale to už bude pozdě.Otrávení vodních zdrojů je vlastně obecné ohrožení a tomu by se mělo rychle zabránit,protože svědků,kteří o této speciální "likvidaci"vědí je stále méně.

Odpověď:
O vyvážení sudů s kyanidy z firmy Narex na skládku na Slíváku v 70. a 80. letech minulého století se po městě v souvislosti s odstaňováním staré ekologické zátěže ve firmě Deprag asi diskutuje, neboť podobnou informaci jsem obdržel i telefonicky. Domnívám se, že by se ti, kteří o vyvážení vědí, měli obrátit na Policii ČR a orgány ochrany životního prostředí. O problému se neoficiálně jednalo i na kontrolním dnu sanačního zásahu ve firmě Deprag. Vzhledem k závažnosti problému a k informacím, které k záležitosti mám, vše předám Policii ČR, České inspekci životního prostředí a odboru životního prostředí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Ing. Pavel Šubr, starosta


Beze jména 21.5.2013

Dobrý den,
jistě pochopíte proč se nepodepisuji. Sport mám rád, fandím jakékoli sportovní aktivitě, ale to že tenisté vyhazují starou antuku do řašeliništ a bažin jistě není v pořádku. Děje se to již léta a divím e že to doposud nikdo ještě neřešil.


Myslím, že po tomto Vašem posledním kroku byste měli tuto zeď zrušit. Zcela ztrácí opodstatnění pokud vyžadujete plná jména pisatelů.
To už rovnou mohou lidi psát oficiální žádosti na město či okres. Viz například moje upozornění na porušování zákona o poškozování přírodní památky tenisty. Ještě zvážím zda podám podnět na odbor životního prostředí v Jičíně, jelikož Vy se s tím asi zabývat odmítáte.

Odpověď:
Dobrý den,
vzhledem k tomu, že na "Zeď nářků" začaly přicházet anonymní i podepsané názory hraničící s porušením zákona, zveřejnili jsme na "Zeď nářků" po dohodě s právním zástupcem města pravidla pro zveřejňování příspěvků. Poskytovatel služby totiž v některých případech nese zodpovědnost za zveřejněný názor. Z tohoto důvodu jsme nezveřejnili příspěvek z 20. května hraničící s pomluvou konkrétní osoby. Autorovi příspěvku doporučujeme podat podnět orgánům činným v trestním řízení, případně dalším institucím.
Co se týče Vaší připomínky k vyvážení antuky z tenisových kurtů do rašelinišť a bažin, byl jsem se společně s pracovníkem MěÚ zodpovědným za oblast životního prostředí podívat na místě a věc jsem konzultoval se zástupcem tenisového oddílu. Do strže za dřevěnou chaloupku, která dříve sloužila jako tenisová klubovna, je vyváženo listí z kurtů a na jaře při přípravě kurtů vždy cca 2-3 kolečka staré antuky. Nejde však o rašeliniště. Toto se děje za celou dobu existence tenisových kurtů. Váš podnět přesto předáváme pracovníkům odboru životního prostředí MěÚ Jičín.

Ing. Pavel Šubr, starosta


Občan 6.5.2013

Dobrý den,
tak jsem se o víkendu zašel podívat do lesa Zhoří, jelikož mě bylo přislíbeno, že bude les uklizen od navážky do konce dubna. Bohužel k tomu nedošlo což mě velice mrzí. Všiml jsem si velkého množství stavební suti, která je vysypána vedle cest a je připravena na rozhrnutí do cest. Podle mého názoru je zakázáno vyvážet stavební odpady do volné přírody, a mají se předávat oprávněným firmám k likvidaci. Na místě uložení hřbitovního odpadu též nedošlo ke změně. Nelíbí se mi jak dochází k devastaci tohoto kusu přírody, a proto se chci pokusit s tím něco udělat. Také není hezký pohled na rozježděné boční cesty od navážení hlíny a biologického odpadu. Šetření peněz tím že se odpad vyveze za město, mě přijde velice nezodpovědné. Není hezký pohled na les kde v cestách jsou cihly, kachličky, kusy drátů, a kousky betonu s dráty a pod. Za poslední roky se z tohoto lesa stal nevzhledný kus přírody v našem okolí. Už od mala je nám vtloukáno do hlavy chraň přírodu a pomáhej ji a neznečišťuj ji. Je sice nádherné když vidím uklizené centrum města za což Vám patří velké díky, ale na druhou stranu narazím na tohle, což člověku úplně zkazí náladu. Tudíž mě asi nezbude nic jiného, než tento problém řešit na jiných místech ( k tomuto tématu oprávněné), aby došlo k nápravě. Je velice smutné, že město tohoto stavu lesa dopustilo. A jelikož se nechci stát terčem urážek některých spoluobčanů raději zůstanu v anonymitě. Děkuji za pochopení


Odpověď:
Dobrý den,
dne 17.5.2013 bylo provedeno místní šetření za účasti mé osoby a místostarosty Jiřího Bičiště. Dle mého názoru stav cest odpovídá potřebám na obhospodařování lesa. V místě skládky byl nevhodný hřbitovní odpad odstraněn. Byl bych rád, kdyby jste vystoupil z anonymity a společně jsme navštívili tuto lokalitu.

Ing. Jiří Ulver, odborný lesní hospodář města Lázně Bělohrad


Ing. Pavel Šubr 3.5.2013

K diskusi kolem rekonstrukce fotbalových kabin: Nejprve se vrátím trochu do historie. Město se zhruba před 10 lety z velké části podílelo na výstavbě tréninkového fotbalového hřiště u Bažantnice, které je na pozemku města a město ho TJ Lázně Bělohrad pronajímá. Tehdy jsme uvažovali o převodu veškerých sportovišť na město podobně jako je tomu v řadě jiných měst. Fotbalisté ale už tehdy řešili nevyhovující stav kabin. Protože TJ a neziskové organizace mají lepší podmínky než města při získávání dotací z MŠMTV, převod se neuskutečnil a TJ připravila v roce 2006 projekt rekonstrukce a dostavby fotbalových kabin a několik let žádala, bohužel neúspěšně, o dotaci. V roce 2012 na podzim požádal FK Lázně Bělohrad – Pecka město o příspěvek ve výši 4 miliony Kč (rozložený do 2 let) na tuto rekonstrukci a dostavbu kabin. Fotbalisté předpokládali, že akci stavební firmou oceněnou na cca 8 mil. Kč zvládnou svépomocí a 4 miliony Kč použijí na nákup materiálu a další práce, které by nemohli provést svépomocí. Zastupitelé rekonstrukci kabin podpořili a do rozpočtu města pro rok 2013 zahrnuli rezervu 1,5 mil. Kč na tuto akci. Při projednávání smlouvy s TJ na poskytnutí tohoto příspěvku s právníkem jsme ale narazili na řadu problémů (sankce při nezkolaudování stavby v termínu, princip „de minimis“, záruky...), takže jako vhodnější způsob realizace akce se ukázal převod kabin na město a převzetí investiční akce městem. Zastupitelé ale chtěli posoudit, zda by projekt z roku 2006 nebylo možné zlevnit. Po konzultaci s architektem dospěli k závěru nechat zpracovat novou projektovou dokimentaci, v níž nástavbu na současné kabiny (1. patro) nahradí přízemní přístavba. Stavba by měla být levnější a praktičtější při jejím využívání. V současné době se tato dokumentace zpracovává.
Město by mělo mít od roku 2013 vzhledem k novele zákona o rozpočtovém určení daní podstatně vyšší daňové příjmy proti předcházejícím rokům a tyto prostředky využije především na investiční akce. Pro rok 2014 jsme již získali dotace na výstavbu vodovodu a kanalizace v Brtvi a na zateplení mateřské školy v Bělohradě. Prioritou města budou proto zřejmě tyto akce a zastupitelé budou při projednávání a schvalování rozpočtu na rok 2014 posuzovat důležitost dalších akcí a mezi nimi i rekonstrukce a dostavby fotbalových kabin.
Co se týče financování sportu, tak v diskusi na webu města je informace, že město příspívá na sport částkou 500.000 Kč. To je ale pouze letošní příspěvek Tělovýchovně jednotě Lázně Bělohrad. Město dále přispívá 100.000 Kč T.J. Sokol Lázně Bělohrad, 150.000 Kč na údržbu sportovišť, 30.000 Kč na podporu talentovaných bělohradských sportovců působících v jiných klubech (SKP JUDO Jičín, AC TJ Jičín, Klub biatlonu Jilemnice), 10.000 Kč TJ Sokol Lány, finančně podporuje i další akce – např. hradí sanitu při Podkrkonošském maratonu či přispívá na mimořádné sportovní akce. Město také zajišťuje bezplatně pro sport a tělovýchovu i další údržbu a přípravu sportovišť, která nejsou v majetku města, pracovníky technických služeb. Jde třeba o sekání trávy na fotbalových hřištích a na dalších sportovištích, pomoc při přípravě sportovních akcí, přípravu kluziště za sokolovnou, atd. Přímá podpora sportovních klubů je tedy zhruba 800.000 Kč, město navíc provozuje sportoviště za základní školou a tenisovou halu, které jsou v majetku města. Domnívám se, že podpora sportu v našem městě není malá.

Ing. Pavel Šubr, starosta


Anonym 23.4.2013

Vim, že se tu neodpovídá z nepochopitelného důvodu anonymum. Nejspíše s tím mají volení zástupci nějaký svůj osobní problém (to by rovnou mohli být volby do zastupitelstev veřejné - aneb jako před dvaceti a více lety - pokud by anonymita neměla význam - přeberte si to jak chcete) ale i tak mám dotaz.

Jak často se mění písek v pískovišti pod náměstím? Dětské hřište se zdá být v pořádku, ale o stáří písku mám jisté pochybnosti, nehledě na to, že je písek plný kamení a kamínků.


Odpověď:
Dobrý den,
myslím si, že to není nepochopitelný důvod, že na anonymy neodpovídám, protože si myslím, že je slušnost se podepsat. Nebo se za svůj názor nebo otázku stydíte?
Na dětských hřištích (Jiráskovo nábřeží, Horní Nová ves, Hřídelec) se provádí každoroční pravidelná údržba.

Jiří Bičiště, místostarosta


Jana Balšanová 21.4.2013

Dobrý den,
neřešíme už dávno otázku,jestli jsou nebo nejsou stávající kabiny vyhovující a důstojné .Ze zkušeností okolních měst se můžeme poučit . Řešit musíme, kde na opravu či dostavbu vzít a jak takovou investici obhájit před těmi naplánovanými a odloženými.
Nedaří se nám sehnat investora na rekonstrukci a využití prostor zámku , do budoucna musíme v rozpočtu města nutně počítat se značnou rezervou na náklady spojené s jeho údržbou,sanační zásah a investice je nutná do objektu zámecké oranžérie,na sídlišti není vyřešeno parkování pro osobní vozidla, především ve Václavské ulici, dlouhodobě jsou v nevyhovujícím technickém stavu například ulice Nádražní a ulice Na Zátiší .V objektu Jiskra na Horní Nové Vsi celoročně a dlouhodobě zkouší ,řečeno slovy fotbalistů, „v podmínkách zdaleka nevyhovujících standardům pro podobná zařízení „ folklorní soubor Hořeňák,který reprezentuje město a republiku po celém světě .Případná rekonstrukce a znovuzprovoznění ubytovny ve druhém podlaží tohoto objektu by uměla prostředky do rozpočtu města i vracet a případně tím podpořit činnost souboru ,stávající stav peníze poly-ká.Čeká nás pravděpodobně zatížení úvěrem na zafinancování realizace kanalizačního a vodovodního řadu do Brtve, je zpracována studie na novostavbu městského úřadu ,řeší se otázka vlastnictví a s ní spojené následné investice do rekonstrukce a provozování sokolovny,je odložena dostavba účelových budov a zázemí pro zaměstnance v areálu technických služeb.Tento výčet není určitě konečný.Investiční záměr „kabiny“do něj pouze přibyl . Zastupitelé tím,že odsouhlasili skutečnost zabývat se záměrem jako investicí města oddíl fotbalu neodmítli ,naopak stav uznali za závažný a město tím nabídlo svou pomoc situaci řešit .Nezavázalo se ale záměr jakkoli upřednostnit !Musí být zvážena všechna pro a proti,musíme vyjít z konkrétních podkladů,z nichž jedna část – projekt na dostavbu kabin - se v současné době z prostředků města zpracovává.S tou pak musejí být porovnány a zhodnoceny všechny další investice.Zatím mám stále dojem,že jsou městu ze strany potřebného kladeny především podmínky a vyvíjen tlak k rychlému uvolnění peněz „bez diskuze“ , aniž by byla vynaložena snaha o hledání společného postupu a schůdného řešení s vědomým přijetím možností v reálném čase a neopomenutím již stávajících závazků a povinností .Jak můžeme investovat do nového,když se odvoláváme na nedostatek finančních prostředků na údržbu a obnovu stávajícího ? Jana Balšanová


Jarmila Nováková 20.4.2013

Dobrý den,

chtěla bych se informovat o nákupu zvukové aparatury pro dechovou hudbu Javorka. Dočetla jsem se že jste odsouhlasili nákup zvukového aparátu pro dechovou hudbu Javorka a jako důvod bylo napsáno "lepší ladění". Částka pro tuto techniku byla uvedena 70 000.-Kč. Můžete se k tomu vyjádřit? Děkuji. Jarmila Nováková


Odpověď:
Dobrý den,
dechová hudba Javorka vznikla v roce 1993 na podnět města, protože ve městě historicky vždy dechová hudba působila a k městu patřily a patří i letní promenádní koncery dechových hudeb v Bažantnici. V roce 1996 zakoupilo Městské kulturní středisko hudební aparaturu v ceně 70.000 Kč, kterou zapůjčilo dechové hudbě Javorka, která se zároveň zavázala odehrát ročně v Lázních Bělohradě 2 koncerty zdarma. Město zároveň poskytovalo Javorce roční příspěvky ve výši 5.000 až 10.000 Kč, mimořádně poskytlo i příspěvek na oblečení členů hudby (cca 25.000 Kč). Hudební aparatura je ale po 17 letech používání ve špatném stavu, je zastaralá a vyžaduje neustálé opravy. Javorka ji už prakticky nemůže používat, a proto v loňském roce požádala město o zakoupení nové aparatury. Pro zajímavost nabídky na kompletní ozvučení dechové hudby se pohybují kolem 200.000 Kč. Na jednání zastupitelstva města se o nákupu aparatury diskutovalo se závěrem navýšit rozpočet Městského kulturního střediska o 70.000 Kč na nákup hudební aparatury, která buide zapůjčena dechové hudbě Javorka. Zároveň ve smlouvě s dechovou hudbou Javorka bude uvedeno, že tato odehraje ročně 3 koncery pro potřeby MěKS zdrarma. Dechové hudby si účtují za koncert částku kolem 5.000 Kč, dá se tedy říct, že za necelých 5 let si Javorka tuto částku "odehraje". O "lepším ladění" se nikde nepíše. Je ale škoda, že v dechové hudbě Javorka nehraje více místních hudebníků jako tomu bývalo v minulosti.

Ing. Pavel Šubr, starosta


Jakub Lánský 19.4.2013

Dobrý den,

Vážený p. Jirásko , chtěl bych se vás zeptat proč zrovna vy takto orodujete proto, aby se kabiny stavět nemohli. Měl by jste stejný názor kdyby se mělo postavit něco co potřebujete ve škole a udělalo by se něco jiného taky by jste zaujal tenhle postoj a psal, co píšete ? Můžeme se domluvit já vás vezmu před začátkem tréninků aby jste viděl jak se kluci převlékají ti kluci kteří reprezentují vaši školu. Přijde mi divné, když člověk jako vy kritizuje takovouhle věc tyto kabiny se nestaví pro nás hráče ani pro vedení klubu je to hlavně pro děti. Názor už máte ale zkuste se zapřemýšlet a třeba najdete cestu k tomu že pochopíte že tady to není o tom abych si mohli říct máme super kabiny . Jde o to říct si máme zázemí, které bude sloužit tak jak má a prostorově nám vyhovuje. S Pozdravem Lánský.


Pavel Novotný 13.4.2013

Dobrý den,
čtu příspěvky o fotbalových kabinách a nikde jsem se nedozvěděl, kolik mají vlastně stát.Místostarosta Bičiště prý říkal na zastupitelstvi,že mají stát 12,5 muilionu a že by se daly postavit za 8.To mně připadá hodně.Je to opravdu tak?
A pak jsem si všiml,že pan Wagenknecht píše,že městský úřad dává na sport 500.000 Kč a že je to 0,5 % z rozpočtu,který je 55 milionů.Ale když to přepočítám,tak to je skoro procento.V Bělohradských listech jsem zase četl v Starosta odpovídá,že městso dává na sport 732.000 Kč.Tak kdo má pravdu?A kdo třeba platí sekání fotbalového hřiště,kde pořád vidím zaměstnance města?To jde z toho půl milionu?


obcanka 13.4.2013

Dobry den chtela bych se zeptat co se bude dale delat s hristem u bytovek momentalne to je v hroznem stavu a jestli to takhle zustane i nadale tak je to akorat pro zlost a pry tam ma zustat ta hromada hliny no to si snad delate srandu budto to udelejte poradne nebo ste tam nemeli delat radci nic

Odpověď:
Dobrý den,
omlouvám se, ale na anonymy neodpovídám. Děkuji za pochopení.
Jen pro informaci, letos proběhne II. etapa výstavby, pokud máte zájem tak můžete nahlédnout do projektové dokumentace, která je na MěÚ k dispozici.

Jiří Bičiště, místostarosta


Bekera Josef 13.4.2013

zdravím váhající, ale i ostatní...sport se dělá pro zdraví, ale též pro emoce a kdo nikdy nesportoval, tak to nepochopí, nevím jestli se mám smát, anebo plakat, když tady vážení spoluobčané mlátí slámu, ale fotbal je nejrozšířenější hra, proč na II. st. sportuje již méně dětí, tak to je někde chyba, Bělohrad hraje kraj a téměř jenom s odchovanci, což je unikum, ale větší unikum je, že hrají za párek /tedy pouze doma/, kopky i cestovné si hradí...na této úrovni se to hraje již i pro diváky, kteří mají v této době alespoň nějakou radost a že modrý štítek se 14. žlutými hvězdičkami je přišroubován drobek dál, tak to je skutečně k pláči, vážím si všech, kteří se věnují mláděží, smekám před všemi, kteří to dělají za děkuji a v Javorce to dělají na vysoké úrovni, tak to je fakt, či holá skutečnost a za děkuji /ne jako vedle, jedině na Floridu/. Vážený pane prezidente, páni trenéři, budete muset ještě více zlepšit vychovu, abyste vychovali nějakou CRsedmičku a bylo hned na stadion s umělým i umělkou..., jak to propagoval Narcis z Hradu, každý ať si na sebe vydělá sám /a to to tedy dopadlo/


Jaroslav Jirásko 12.4.2013

Odpověď panu Ing. Jiřímu Wagenknechtovi.
Dobrý den, pane inženýre,
reaguji na Váš příspěvek a vynasnažím se odpovědět na Vaše otázky.

1. Nejprve malá oprava – 500 000 Kč z 55 miliónů je 0,91 % a nikoliv 0,5%, jak uvádíte

2. Dále bych chtěl citovat z článku pana starosty v BL č. 2: „Ve výdajové stránce rozpočtu máme na sport a volnočasové aktivity částku 1 579 000 Kč, z toho činí příspěvky sportovním organizacím a údržba sportovišť 732 000 Kč, na sportoviště u ZŠ 50 000 Kč, na tenisovou halu 64 000 Kč, na ostatní zájmovou činnost 158 000 Kč a na výstavbu dětského hřiště 575 000 Kč“. Skutečnost je tedy jiná, než tvrdíte.
Takže tedy – Lázně Bělohrad – rozpočet 55 mil. Kč, výdaje na sport a volnočasové aktivity 1 579 000 Kč, to jest 2,87 % - mnohem více, než Hostinné a Sobotka. Čili trvám na tom, že sport je v Bělohradě hýčkán a odmítám tvrzení, že bych negativně ovlivňoval veřejné mínění. Nechť to koneckonců posoudí čtenáři těchto diskuzí a znalci městských rozpočtů z minulých let.

3. Když narážíte na tenisovou halu, měl byste uvést celou skutečnost. Hala byla vybudována z velké části ze státní dotace – myslím, že celková částka byla cca 22 miliónů Kč, z toho město dalo cca 5 miliónů Kč, ale z této částky byly v té době vybudovány také inženýrské sítě u sportoviště Bažantnice, veřejné osvětlení, chodník , parkování a byla upravena celková plocha kolem tenisové haly. To vše pro všechny oddíly, které sportovní areál U Bažantnice využívají. Čili opět není zcela pravda to, že se dalo 5 miliónů do tenisové haly.

4. Horší podmínky než fotbalový oddíl mají dle mého soudu tyto oddíly :
a/ florbalisté (mají v sokolovně 1 pisoár a jedno WC na chlapeckých toaletách, dvě WC na dívčích toaletách, sport, který potřebuje plochu 40 x 20 m „plácají“ na parketách o rozměru cca 10 x 8 m obvykle s boulí uprostřed parket….., o sprchách si nechávají jen zdát, na střídání chodí do šatny, protože v sále není místečko pro střídající hráče)
b/ šachisté – Podzvičinská šachová škola donedávna neměla ani prostor, kde by se mládež scházela, nyní chodí do školy – pravda, jim stačí vlastní šachovnice :-) :-)(ty si koupili, tuším, loni)
c/ volejbalisté – mají u hřiště kabinku o rozměru cca 4x3 metry, kde mají úplně všechno, od lajnovaček přes balóny až po malou kuchyňku, WC a sprchy nemají
d/ národní házenkáři – mají u hřiště za školou takovou malou maringotku, která jim slouží jako zázemí
e/ stolní tenisté – čekají už několik let na nové prostory, které mají slíbené v dostavbě tenisové haly, zatím hrají v provizorním papundeklovém objektu u Bažantnice, který nesplňuje hygienické podmínky úplně stejně, jako kabiny fotbalistů.

Zarazila mě ještě jedna věta, kterou byste jako bývalý místostarosta měl umět vysvětlit. Píšete: „Město Lázně Bělohrad finanční prostředky na dostavbu fotbalových kabin v následujících dvou letech určitě MÍT BUDE“. Na listopadovém veřejném zasedání zastupitelstva padlo z úst pana místostarosty Bičištěho, že odhadované náklady na kabiny jsou cca 12,5 miliónu Kč. Prosím Vás, uveďte konkrétně, kde by město s investičním podílem 6 mil. Kč ročně peníze v rozpočtu mělo najít. Myslím, že by bylo férové toto veřejnosti sdělit.

Srdečně zdraví Jaroslav Jirásko


Tomáš Marek 12.4.2013

Dobrý den, pane řediteli,
rozhodně se na Vás nehněvám, jen jsem napsal, že to nechápu. Na což mám, myslím si, zase právo já :-). Vím, že každý má svůj názor a jako ve většině velkých akcí, je vždy někdo pro a někdo proti. O tom, jestli na to město má nebo nemá musí rozhodnou ti, kdo jsou k tomu zvoleni. Já jsem reagoval pouze pro to, že se zde objevily více či méně negativní názory na věc a myslím, že je dobré aby se toho návrhu také někdo zastal a poinformoval trochu o tom, jak jsou současné kabiny za plného provozu oddílu nedostačující. Opravdu nemohu hodnotit finanční stránku věci (neznám plánované jiné investice atd.). Vim však, že bylo několikrát požádáno o různé dotace o příspěvek na rekonstrukci kabin, ale neuspěšně. Nevím tedy, kde jinde ty finanční zdroje hledat :( Je mi jasné, že se jedná o velkou částku, ale myslím si, že investovat někam, kde se pracuje ( a troufnu si tvrdit, že na velmi dobré úrovni) s mládeží, je investice správná a v tomto případě i dlouhodobý. Nehledě na to, že do Bažantnice na fotbal opravdu dochází na domácí zápasy A mužstva velký počet návštěvníků (jeden z nejvíce navštěvovaných týmů v krajské soutěži), takže si myslím, že lepší zázemí by uvítali kromě aktivních hráčů také diváci a fanoušci. Dále jsem rád, že jste mi nastínil, jak mnoho aktivit je v našem městě pro mládež organizováno. A zcela upřímě si vážím každého, kdo se ve svém volném čase (vážím si i těch co to dělaj v práci, ale...) a zcela zadarmo věnuje mládeži. Vím totiž, co to obnáší. Třeba v mém případě je to v sezoně minimálně 12 hodin týdně ze svého volné času (nepočítám přípravu doma atd.) a proto vím, co je to za závazek když opravdu chcete aby to za něco stálo. Nicméně to nic nemění na mém názoru, že ostatní oddíly či kroužky, ke své činnosti nemají tak špatné a nedostačující prostory tak jako fotbal. I přes to všechno s Vámi souhlasím v tom, že by se mělo přistupovat ke všem těmto zájmovým organizacím a skupinám stějně a nikoho neupředňostnovat. Ovšem to, že by se také mělo přihlédnout k velikosti organizace, na jaké úrovni, jak často, jaké má výsledky, kolik lidí se podílí na výchově atd., k tomu by se dle mého názoru přihlédnout mělo. A ještě jedna zmínka k tématu všem rovnou měrou. Tenisová hala ANO (bez sebemenších náznaků diskuze), fotbalové kabiny NE? Nejsem proti tenisové hale, a ani by mě nenapadlo proti tomu nějak diskutovat, sám si tam chodím občas zahrát. Jen se ptám v čem je rozdíl, když všem stejně??


Jaroslav Jirásko 12.4.2013

Vážený pane Marku,
myslím, že nikdo z Bělohradu včetně mě nepochybuje o tom, že fotbalové kabiny jsou v opravdu špatném stavu a jsou nevyhovující. Otázkou je, za čí peníze, za kolik peněz, kdo a kdy je má rekonstruovat. V tom panují neshody a já se nebojím napsat názor, že město na nové fotbalové kabiny nemá. Nechť se generálně rekonstruují ty staré, město na to přispěje v rámci svých rozpočtových možností (v možnostech města je tak cca 1,5 milionu). Pokud opravdu prostorově a hygienicky nevyhovují a rekonstrukce nic nevyřeší, nechť se hledají zdroje na stavbu nových, ale v městském rozpočtu tyto zdroje nejsou a vzhledem k připravovaným a dlouho odkládaným nutným investicím ani v blízké době nebudou. Toť vše, co tvrdím.
Zareaguji hlavně na odstavec, kde mě zmiňujete. Pane Marku, na školu chodí 398 žáků. Z prvního stupně, který navštěvuje 244 žáků, chodí téměř všichni na jednu nebo více volnočasových aktivit, z druhého stupně cca třetina, tedy 50. Téměř 300 žáků tedy chodí nějakým způsobem organizovaně vyplňovat svůj mimoškolní čas. Z toho 80 navštěvuje fotbal, 75 florbal, 60 keramiku, 70 hudební, taneční a sborové aktivity, další žáci chodí do Skauta, Zálesáka, Hořeňáčku, do Mladých hasičů, do nefotbalových sportovních oddílů (s mládeží pracuje tenis, volejbal, stolní tenis, národní házená, šachy a další), ve městě fungují mažoretky, při škole pracuje sportovní kroužek a taneční kroužek, asi jsem na mnohé zapomněl, za což se dotyčným omlouvám. Ve městě někteří, hlavně pubescenti, provozují nové neorganizované sporty – jedná se hlavně o bajkery a skejťáky (ti nemají podmínky pro své sportování vůbec žádné). Velké množství žáků provozuje aktivity, které v našem městě nejsou a rodiče je vozí do okolních měst.

Dovolil jsem si ve svém minulém příspěvku jen naspat, že fotbalová mládež je jeden z mnoha fungujících a dobře pracujících volnočasových projektů pro mládež a že zaslouží STEJNOU (nikoliv největší) podporu, jako ostatní fungující a dobře pracující aktivity pro děti, žáky a mládež. Tak se na mě kvůli tomu hned nehněvejte.


Rostislav Exner ml. 11.4.2013

Zdravím a pozdravuji,

jakožto bělohradský rodák často navštěvuji tyto stránky a vcelku mě už unavuje zde číst výměnu názorů mezi dvěma tábory. Je chyba administrátora, že vůbec takovouto obří diskuzi dopustil. Pro nezúčastněného návštěvníka má tato přehlídka názorů nulovou hodnotu a pokud se situace okolo kabin řeší na veřejném zasedání, přijde mi zbytečné to probírat ještě zde, když své názory můžete prezentovat v reálu. Jak to asi vnímá například návštěvník města či lázní, který sem zavítá pro informace o našem městě? R.E.


Odpověď:
Dobrý den,
naopak si myslím, že diskuze na stránkách města je žádoucí a je určitě dobře že se k aktuálnímu dění ve městě může kdokoliv vyjádřit. Bohužel stránky jsou zastaralé a co se týče diskuzního fóra, zasloužilo by jej alespoň rozčlenit do tematických poddiskuzí tak, aby návštěvník webu nemusel pročítat spousty příspěvků, které ho nezajímají.

S pozdravem
Tomáš Hons, informační technologie


Tomáš Marek 10.4.2013

Dobrý den,

dovolte mi abych i já vvjádřil svůj názor k dostavbě fotbalových kabin. Nakonec, proč bych ho nemohl vyjádřit, když ho zde píší i různí anonymové a ještě k tomu uvádějí dosti zvláštní důvody proč se nepodepíší. Samozřejmě rozumím tomu, že pro člověka, který se o sport resp. fotbal v našem městě nezajímá se může jevit rekonstrukce kabin jako nesmysl. Každý má svůj názor, ale občas mi to tak trochu příjde, že čím dál více lidí prosazuje názor, že co není pro mě nebo z toho alespoň něco nemám, je vlastně nesmysl a není to potřeba. Nemám to nikomu za zlé, zřejmě je taková doba..... Na druhou stranu někdo, kdo je fotbalový příznivec (fanoušek, divák) by jistě rekonstrukci uvítal a není proti. Avšak člověk, který se na chodu klubu podílí (což je můj případ) popř. přímo hraje, ví, že rekonstrukce je prostě potřebná. V diskuzních příspěvcích se zde píše, že kabiny “po odstranění stavebních závad provozu nebrání“. Což je sice částečně pravda, ale tak trochu mi to přijde, že nám to nic moc neřeší, jelikož ty kabiny budou sice stavebně upravené, ale stále malé a NEDOSTAČUJÍCÍ. Jen pro informaci a srovnání, naše tři nejmladší kategorie (což v našem případě znamená cca 45 kluků a holek) hrají nejvyšší možnou krajskou soutěž pro své ročníky. Tyto krajské soutěže se hrají formou pravidelných (každý víkend) turnajů. Co se týká mého týmu (starší přípravka) - na každém turnaji se mezi sebou utkají čtyři týmy (hraje se v osmi hráčích v poli tzn. že v každém týmu je v průměru 10 - 15 hráčů včetně náhradníků) což znamená min. 40 dětí. Naše kategorie jezdí na turnaje společně s kategorií starší (mladší žáci – hrají také v osmi v poli), což znamená to samé ještě jednou. Z toho je jasné, že když takový turnaj pořádá náš oddíl, musíme zde v našich kabinách na jeden den “ubytovat“ minimálně 80 dětí + samozřejmě s těmito mladíky jezdí na turnaje poměrně velký počet dospělých (rodiče). Na to vše máme k dispozici tři kabiny o 12 m2 (z toho jedna slouží přes týden pro tréninkové a jiné pomůcky, takže se vše musí vynosit a vlastně se tak z nářaďovny udělá kabina) a jednu o 9 m2. A o tom, že sociální zařízení a sprchy ve stávajícíh kabinách pro toto množství lidí jsou zcela nedostačující, snad nemůže nikdo ani pochybovat. Mimochodem těchto turnajů pro jaro 2013 pořádáme pět. Podobný problém, je samozřejmě i přes týden jelikož na hřišti trénují v současnou dobu dva až tři týmy každý den. Např. ve středu zde trénují od 16:30 do 18:00 tři mládežnícké týmy a od 18:00 do 19:30 dva mláděžnické týmy a muži. Což znamená, že na dvě kabiny a jednu malou připadá kolem šesté hodiny cca 7O lidí. Už k výše uvedenému, si nemyslím tedy, že problémem je pouze to, že kabiny potřebují stavební úpravy, ale hlavně to, že jsou nedostačující a tím pádem i svým způsobem brání normálnímu fungování chodu oddílu.
Co moc nechápu je názor pana ředitele ze základní školy (viz. příspěvěk níže). Z jeho školy skoro čtvrtina ze všech dětí (ne jenon kluků) hraje fotbal a kabiny tedy využívá a doufejme, že i v budoucnu využívat bude moci..... i když vlastně chápu, naženem je do nového kulturáku... :-) :-) (nemám vůbec nic proti kůltuře, jsem rád, že se tu alespoň něco děje).
Ještě závěrem, v příspěvcích často objevuje, že za údržbu stavu kabin odpovídá oddíl. A to mi přijde, že se v rámci možností děje. Nikomu nepadá nic na hlavu, kabiny jsou uklizené, vymalované a rozhodně nejsou polorozpadlé. Ale to, že jsou kabiny zastaralé, dispozičně malé a hygienicky nedostačující pro současný provoz je fakt, s kterým bohužel fotbalisti sami moc nezmůžou.


Jiří Wagenknecht 9.4.2013

Všem dobrý den,
většinou nereaguji na podobné diskuze, ale v tomto případě jsem nucen udělat výjimku. Nemohu souhlasit s názory současné zastupitelky paní Balšanové a bývalého zastupitele p.Jaroslava Jirásko. K anonymnímu příspěvku skupiny občanů LB a HNV se vyjadřovat nebudu. Dle mého názoru by anonymní příspěvky občanů neměly být administrátorem vůbec zveřejňeny.
Nejprve tedy k názoru paní Balšanové. Rád diskutuji ke konkrétním věcem a nevím, co konkrétního si mám představit pod pojmem ,, daleko prvořadějších dlouhodobě odsunovaných investic na podporu i jiných zájmových a společenských aktivit ve městě ". Opravdu v současnosti nevím o žádném případu, kdy by nějaké zájmové sdružení či společenská aktivita trpěla tak nedůstojným a především kapacitně zcela nevyhovujícím prostředím pro svoji činnost tak, jak je tomu již dlouhodobě v případě fotbalového oddílu. Není mi znám ani případ, že by nějaké sdružení nemohlo svoji činnost po dohodě případně provozovat ve stávajících zařízeních města, které jsou na vyhovující úrovni. Vzhledem k vaši výše uvedené prezentaci se domnívám, že je takových případů celá řada. Uved´te tedy alespoň tři konkrétní a především ty z vašeho pohledu daleko prvořaďější, prosím. Vaši poznámku týkající se majetkového řešení k pozemkům a nemovitosti již vůbec nechápu, protože jsem na veřejném zastupitelstvu na konci loňského roku minimálně dvakrát za vaši přítomnosti informoval, že v případném převodu do vlastnictví města není z naši strany žádný problém.
Nyní k vyjádření pana Jiráska. Otázku majetkovou jsem již zmínil. Nevím na základě jakých KONKRÉTNÍCH informací je nesmyslně tvrzeno, že sport v Bělohradě je přímo hýčkán. Nebudu se zabývat rozpočty 10-ti let. Oddíly v rámci TJ dostávají na činnost 250.000,- Kč – celkem 9 fungujících oddílů. Pro letošní rok je příspěvek poprvé zvýšen na 500.000,- Kč. Z této částky rozdělené mezi jednotlivé oddíly jsou hrazeny výdaje na energie, sportovní vybavení, rozhodčí atd, Dle získaných základních informací si dovolím následující srovnání.Města jsem vybral na základě velikosti a obec náhodně pro srovnání jelikož vím, že v Chomuticíh funguje TJ.

Hostinné ( cca do 5000 obyvatel ) - rozpočet 61 mil. Kč, z toho 867.000,- Kč podpora sportu ( 8 oddílů) – 1,4% z celkového rozpočtu

Lázně Bělohrad ( cca 4000obyvatel) – rozpočet 55 mil. Kč, z toho 500.000,- Kč podpora sportu ( 9 oddílů ) - 0,5 % z celkového rozpočtu

Sobotka (2500 obyvatel) - rozpočet 37 mil. Kč, z toho 210.000,- Kč - pouze fotbalový oddíl SK Sobotka, ostatní oddíly ( celkem 7 oddílů - nevím )
- 0,5 % z celkového rozpočtu ale pouze fotbal

Obec Chomutice ( 650 obyvatel) - rozpočet 9,5 mil. Kč, z toho 370.000,- Kč podpora sportu ( 3 oddíly ) - 3,8 % z celkového rozpočtu

Informace jsou namátkově získané z internetu doplněné telefonicky, takže by snad měly odpovídat skutečnosti ( někteří úředníci nebyli příliš ochotní... ). Výše uvedené částky neobsahují náklady na provoz sportovišť v majetku měst a obce.
Doufám že z toho vyplývá, že nejsme nijak hýčkáni, spíše jsme byli hluboko pod jakýmsi průměrem a až letos dochází k určitému narovnání.
Takže tvrzení pana Jirásko se vůbec nezakládá na pravdě, což považuji u bývalého dlouholetého zastupitele a zároveň ředitele základní školy za politováníhodné, neboť svým příspěvkem pouze negativně ovlivňuje mínění veřejnosti.
Další tvrzení týkající se nedostatku vhodné kultury je pro mne úsměvné. Vzhledem k velikosti města je kulturních programů poměrně velký výběr a to, že lidi nechodí není rozhodně jenom proto, že nabídka je špatná nebo žádná. Oni prostě nechodí ani na dobrou kulturu, bohužel. Mimochodem
kultura je dotována částkou cca 2,4 mil. Kč ročně – 4,3 % z celkového rozpočtu..
A na závěr k tomu hlavnímu. Opakované klišé. Fotbalový oddíl má prokazatelně 92 !!! dětí v mládežnických kategoriích. Bělohradskou ZŠ navštěvuje 397 dětí. Takže oddíl pracuje 3 – 4 krát týdně po dobu devíti měsíců v roce s počtem dětí rovnajícím se téměř čtvrtině základní školy. Za těmito čísly se skrývá spousta práce hodně lidí, kterou s dovolením nelze úplně srovnávat s intenzitou práce s mládeží jiných organizací ( v žádném případě ale nechci zlehčovat práci jiných, ba naopak, jsem moc rád, že i ostatní organizace fungují) . K dispozici máme 2 normální kabiny a jednu malou ( bývalá kabina rozhodčích ) a to na činnost celého oddílu včetně dospělých, protože v jedné kabině máme veškeré pomůcky, které se nikam jinam prostě nevejdou. Dále jsou zde dvoje sprchy a z vodárny zhotovená provizorní kabinka 2 x 2 m pro rozhodčí.
Domnívám se, že již jen tyto skutečnosti stojí za zamyšlení a každý si snad udělá obrázek o tom, kde je pravda.
Rád bych, aby pan Jirásko uvedl, která organizace z těch, které jmenoval ve svém příspěvku, má horší podmínky pro svoji činnost nejen s mládeží, než fotbalový oddíl. Vypadá to že fotbal asi není hoden žádné pozornosti. Závěrem svého bohužel dlouhého, ale snad dostatečně vysvětlujícího příspěvku chci napsat, že Město Lázně Bělohrad finanční prostředky na dostavbu fotbalových kabin v následujících dvou letech určitě MÍT BUDE. Záleží pouze na zastupitelích, zda se rozhodnou do kabin investovat. Pokud se investovalo do stavby tenisové haly cca 5 mil. Kč z rozpočtu města a v případě její dostavby to bude dalších 5 – 8 mil. Kč. bez jakékoliv diskuze, očekával bych to samé i v případě oprávněných investic do kteréhokoliv sportu v Bělohradě. My nechceme žádný komfort. Nám stačí, když se posuneme do 21. století a budou vytvořeny normální podmínky pro fungování našeho oddílu.


Jana Balšanová 5.4.2013

Dobrý den,
přidávám se k diskuzi o investiční akci fotbalové kabiny.Faktem je,že stávající objekt sloužící oddílu fotbalu ve sportovním areálu v Bažantnici je v nevyhovujícím technickém stavu,to,že neodpovídá současným provozním požadavkům je možné,ale po odstranění stavebních závad provozu nebrání .Povinností každého vlastníka nemovitosti je ji udržovat.TJ začala nevyhovující situaci řešit už v roce 2006 ,připravila projekt na rekonstrukci a dostavbu objektu a snažila se získat na realizaci dotační prostředky ,bohužel bezúspěšně .Své vlastní finanční prostředkyTJ nemá ,objekt je v havarijním stavu ,a proto se oddíl fotbalu obrátil na město se žádostí o podporu .Tak závažný požadavek musel být diskutován.Zastupitelstvo došlo k závěru a odsouhlasilo,že t vysoké budoucí předpokládané náklady nelze z rozpočtu města uvolnit jako příspěvek neziskové organizaci, proto je nutné zabývat se záměrem dostavby kabin jako investiční akcí města, žádné finanční prostředky,kromě částky na zpracování projektové dokumentace , na konkrétní realizaci dostavby odsouhlaseny nebyly. Za účelem vědomé a zodpovědné přípravy záměru by dle společného ujednání zastupitelů měla být ustavena pracovní skupina složená ze zástupců města a oddílů TJ .Zásadní otázkou nyní je,jestli město může a chce riskovat nadčasové řešení záměru a vynaložit finanční prostředky na dostavbu zázemí sportovního areálu ,které by samozřejmě mělo sloužit nejen oddílu fotbalu a vědomě tuto akci upřednostní před daleko prvořadějšími a právě z důvodu nedostatku finančních prostředků dlouhodobě odsunovanými investicemi na podporou i jiných zájmových a společenských aktivit ve městě.V každém případě je neodkladné řešit a ošetřit vlastnická práva k pozemkům a nemovitostem,kterých se možná budoucí investice týká a zároveň vyčlenit finanční prostředky minimálně na opravu a údržbu stávajícího objektu v takové míře ,aby nadále nechátral a jeho údržba se nestala neekonomickou a neefektivní . Dostavbu fotbalových kabin nepovažuji za prioritní .


Občan 2.4.2013

Dobrý den, chtěl bych se zeptat proč při prořezávání líp na DNV bylo několik stromů pokáceno, protože si myslím že byly v pořádku. Dále se mi nelíbí že při prořezávání lípy v Kotykově aleji ( za obecními byty) došlo k ořezu velkých větví do které se dostane hniloba a strom bude nenávratně zničen. Proto bych uvítal kdyby byla na tyto místa ořezu instalovaná nějaká "stříška" nebo byl použit ochranný nátěr. Myslím si že je škoda postupně nechat zajít tyto vzrostlé stromy. Děkuji za pochopení


Odpověď:
Dobrý den,
odpovídám Vám na dotaz k prořezávání a kácení lip na D.N.V. V letošním roce jsme provedli revitalizaci lip. Z celkového počtu 39 ks stromů (tilia cordata) bylo 30 ks ošetřeno zdravotním a bezpečnostním řezem a 9 ks bylo pokáceno, jelikož jejich zdravotní stav (4 ks byly suché a 5 ks napadeny hnilobou a hrozilo riziko pádu či rozlomení). Máte-li zájem je možné nahlédnout do fotodokumentace pokácených stromů.
Co se týče stromů v Kotykově aleji, prořez proběhl na jaře 2012 a letos byly odstraněny pouze zlomené větve na dvou stromech. Píšete, použít na místa ořezu ochraný nátěr, nebo nějakou ,,stříšku,,. K tomu Vám můžeme odpovědět: ,,od ochraného nátěru se již několik let v arboristice ustupuje a doporučuje se nechat řezné rány bez nátěru". Řez habitu stromů nebyl tak velký, aby bylo nutné použít zastřešení. Proti jiným městům, která již aleje podél cest z bezpečnostních důvodů vykácela, jim zde poměrně věnujeme péči a snažíme se je v max. míře zachovat.
V letošním roce došlo ještě k prořezu lip v P.N.Vsi, H.N.Vsi a Brtvi.

Jaroslav Šorm, vedoucí zeleně města Lázně Bělohrad


Jaroslav Jirásko 2.4.2013

Dobrý den, dovolte mi, abych zde odprezentoval názor na stavbu fotbalových kabin a zareagoval na článek pana zastupitele Pavláska ohledně tohoto tématu.
Nedomnívám se, že stavba fotbalových kabin by měla být prioritou města (rozumím slovu "priorita" ve smyslu "věc na prvním místě", "věc mající přednost"). V našem městě vidím daleko přednější problémy, do kterých investovat, než jsou fotbalové kabiny. Pan Pavlásek píše, že podpora sportu by měla být prioritou každého města. To ale v Bělohradě je, podívejte se na rozpočty uplynulých deseti let a sport si rozhodně na finanční podporu ze strany města nemůže stěžovat, spíše naopak. Řekl bych, že je přímo hýčkán. Proto jsem mírně překvapen z toho, že fotbalové kabiny (které navíc nejsou majetkem města) jsou označeny za prioritu pro investiční aktivity města.
Také některé další argumenty pana Pavláska je dobré doplnit. Například to, že do fotbalového areálu přichází nejvíce lidí za zábavou (sportovním zážitkem). Ano, ale je to je proto, že lidé nemají možnost v našem městě jinam než na sporty jít. Pokud se občas objeví dobrá kultura, návštěvnost bývá mnohonásobně vyšší, než na fotbalovém hřišti, ale protože to nebývá často (a také často v parku prší), je místem pravidelných (a téměř jediných) setkání fotbalové hřiště. Na ostatní sporty se chodí také, ale úměrně jejich popularitě. Co třeba zařadit jako prioritu pořádný kulturní dům ? :-) :-) Možná by se rázem stal on místem nejvíce navštěvovaným. :-) :-)
Argument pana Pavláska o práci s fotbalovou mládeží je stále se opakující klišé a přitom ve městě působí celá řada dalších organizací pracující s mládeží na bázi dobrovolnosti - a stejně úspěšně (Skaut, Hořeňáček, Tělocvičná jednota Sokol, Hasiči....., ale také ostatní sporty v čele s národní házenou, která pravidelně získává pod vedením pana Pavláska medaile na MR). A upřímně řečeno, jaké podmínky některé z nich mají ?
Na závěr bych chtěl napsat, že by odpovědní zastupitelé měli především zdůraznit, že MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD NA FOTBALOVÉ KABINY NEMÁ FINANČNÍ PROSTŘEDKY. Rozpočet města je 55 mil. Kč, z toho většina výdajů plyne na neinvestiční výdaje. Na investice podle přílohy k rozpočtu připadá 6 690 000 Kč. Nechápu, že se s ohledem na investiční dluh z minulých let problematika fotbalových kabin vůbec řeší.


Skupina občanů z LB a HNV 31.3.2013

Vážený pane místostarosto Bičiště, Vaše snaha o prosazení toho, aby město vybudovalo fotbalistům ze svého rozpočtu nové fotbalové kabiny, je v době, kdy se léta odkládají různé daleko důležitější investiční akce, nezodpovědná nebo spíše drzá. Troufáme si tvrdit, že jsta Vy a Vaši bafuňářští fotbaloví kolegové ztratili veškerou soudnost. Za stav kabin, o které by si nikdo z nás dnes neopřel ani kolo, může vlastník budovy. A tím jsou fotbalisté. Nechť si vlastník svou polorozpadlou nemovitost přestavuje sám ze svého a ne z peněz všech občanů.
Omlováme se, že se prozatím nepodepisujeme, ale zkušenosti s agresivigou fotbalových příznivců majících opačný názor, než je náš, jsou dosti neblahé.


Odpověď:
Dobrý den,
omlouvám se, že nebudu na anonym reagovat. Jenom si dovolím zopakovat, že problematika investičních akcí města včetně fotbalových kabin je na rozhovor, nikoli na psané odpovědi. Proto opět nabízím osobní schůzku, na které vám vše podrobně vysvětlím nebo můžete přijít na veřejné zasedání zastupitelstva města.

Jiří Bičiště, místostarosta


anonym 25.3.2013

Dobrý večer, chtěla sem se zeptat, jak to bude s tím skateparkem?


Odpověď:
Dobrý den,
ohledně skateparku jsme se sešli již více než před rokem se skupinou zájemců o tento sport a starostou TJ Sokol, neboť jsme uvažovali o vybudování skateparku za sokolovnou. Zájemcům o výstavbu skateparku jsme sdělili podmínky města a oni nám řekli, že se ozvou. Od té doby mě ani místostarostu nikdo nekontaktoval.

Ing. Pavel Šubr, starosta


Jan Pavlásek 22.3.2013

Dobrý den.
Dovolím si jako zastupitel krátce reagovat na příspěvek pana Vágnera. Co se týče plánované výstavby fotbalových kabin, je třeba si uvědomit, že stavba nových fotbalových kabin bude stát poměrně velkou částku a že nebudou peníze na jiné projekty, ale na druhou stranu je třeba si uvědomit, že tato stavba nebude sloužit několika málo lidem na pár let, ale mnoha generacím na několik desetiletí. Vyvstává zde tedy základní otázka, zda je prioritou města investovat právě do nových fotbalových kabin. S čistým svědomím říkám, že jednoznačně ano. Podpora sportu a všeho s tím spojeného by měla být jednou z hlavních priorit každého zastupitele. Kvalitní sportovní zázemí je v dnešní době jednou z velice důležitých věcí každého sportovce, ale i celého oddílu. Každému se lépe sportuje v kvalitním zařízení a do takového areálu se i lépe lákají nové talenty. Fotbalový oddíl je po školských zařízeních organizace, která nejvíce podporuje mládež a je zde nejvíce dobrovolníků z řad bělohraďáků, kteří pracují s dětmi, ale i dorůstající mládeží a dospělými. Do fotbalového areálu také přichází nejvíce lidí za zábavou, nebo chcete-li za sportovními zážitky. Je tedy na snadě, maximálně výstavbu nových fotbalových kabin podpořit a výraznou měrou tak podpořit zlepšení prostředí pro poměrně velkou část našich občanů. Samozřejmě se tak jako pan místostarosta rád připojím k jakékoli konstruktivní diskuzi na úrovni.

Jan Pavlásek, zastupitel.


Vágner 21.3.2013

Vážené vedení města,
reaguji na veřejné zasedání zastupitelstva města, kde se řešila výstavba fotbalových kabin. Pan místostarosta se v předchozích odpovědích občanů zmiňuje vždy o nedostatku finančních prostředků na zprostředkování staveb nových chodníků, parkovišť, osvětlení atd. jak je tedy možné, že chce město zafinancovat kabiny pro fotbalové družstvo nečítající více než 200členů?Chodníky a osvětlení slouží celému městu a jistě by bylo možné alespoň částku rozdělit - jsem pouze amatér, ale výstvaba rodinného domu vyjde zhruba na 3 miliony. Proč se tedy budou stavět nesmyslně velké kabiny pro amatérské hráče - nehrají přeci první ligu,aby museli mít kabiny srovnatelné s kabinami ve velkých městech. Nebylo by vhodnější částku alespoň rozdělit a investovat pouze část finančních prostředků??


Odpověď:
Dobrý den p.Vágner,
doufám, že je to vaše pravé jméno, protože já na anonymy neodpovídám. Zřejmě jste byl přítomen na veřejném zasedání ZM. Investiční akce se vždy řídí finančními možnostmi města (případně získáním dotace, které jsou pochopitelně účelové) a investičním výhledem a potřebami. Problematika výstavby fotbalových kabin a jejich financování je na rozhovor a nedá se obsáhnout v psané odpovědi. Proto nabízím, pokud máte zájem, klidně si můžeme dohodnout schůzku, na které vám vše podrobně vysvětlím. Ale jen tak pro rychlou informaci. Pokud jste neviděl projektovou dokumentaci 1.varianty a ani studii 2.varianty, tak si myslím, že nemůžete posoudit o jak velký projekt se jedná. Já jsem na zasedání ZM neřekl, že je potřeba postavit kabiny v jednom roce naopak stavbu a tím i finance rozložit do dvou let. A také jsem řekl, že teprve výběrové řízení na dodavatele stavby určí přesnou částku a výši investice.

Jiří Bičiště, místostarosta


Občan 19.3.2013

Ještě jen pro doplnění - ty zarostlé hromady trávou jsou také starý hřbitovní odpad, který také obsahuje plno střepů a plastů. Děkuji za vyřízení.


Odpověď:
Dobrý den,
děkuji opět za upozornění, náprava bude samozřejmě sjednána. Příště bych poprosil, kdybyste se mohl podepsat, abych váš názor neřešil jako anonymní.

S pozdravem
Jiří Bičiště, místostarosta


Občan 15.3.2013

Dobrý den, po několika letech jsem zavítal do lesa Zhoří a byl jsem zděšen jak to tam po těch letech vypadá. Na cestách je rozvožena suť, která do lesa nepatří. Poté když jsem odbočil z cesty tak jsem nalezl rokly do které je navážen hřbitovní odpad ( myslím že už několik let, ale před tím jsem to neřešil) a to nejen květiny a věnce, ale také plno plastových kahánků skla a pod. Nachází se tam také kusy betonu a betonový podstavec pod lampu. Tento odpad se podle mého názoru řadí mezi komunální odpad a měl by být vyvážen na skládku komunálního odpadu a ne za město do přírody. Na jednu stranu se lidem pořád říká ať se třídí odpad a poté se samo město chová takto. Myslím si také že v celkovém součtu komunálního odpadu co se po městě ročně sveze je to zanedbatelné množství a proto by měl být odborně zlikvidován. Také tento odpad je navážen z druhé strany lesa a dochází k dalšímu rozježdění lesa. Všiml jsem si hromady suti která je připravena do "nové" cesty k rokly a přál bych si aby byla z lesa odvezena a nebyla rozhrnuta protože tam nepatří. Myslím si, že když lidé platí za odvoz odpadu tak by měl být i tento odpad řádně likvidován a ne šetřit peníze tím že znečistím přírodu. Proto bych uvítal kdyby došlo k vyčištění daného místa a odvezení na skládku a ne jen zahrnutí hlínou. Nechci aby se tento problém musel řešit na vyšších místech k tomuto tématu pověřené.


Odpověď:
Dobrý den,
děkuji za upozornění, po provedené kontrole bude sjednána náprava - nejpozději do konce dubna 2013.

Jiří Bičiště, místostarosta


hofi69 15.3.2013

Dobrý den! Reaguji na výzvu k z 21.2.2013. p. Šubra na upřesnění nepořádku při závodech kol v srpnu loňského roku. Stížnost z 15.8.2012.
Jedná se o část obce Lužany, a to za občerstvovací stanicí závodníků u prodejny Jednoty.
Tyto odpadky byly odstraněny pořadateli zřejmě do určité vzdálenosti od tohoto místa.
Což je v pořádku.
Ovšem odpad ve formě prázdných obalů od energetických nápojů atd., roztroušených
v další části trati (několik set metrů po Luňanech i přilehlém lese) již odstraněn nebyl.
Rozumím tomu a plně chápu, že pořadatelé nemohou uklízet a ručit za pořádek po celé délce tratě. To asi není v jejich silách.
Proto by bylo asi dobré o to více apelovat na samotné závodníky, aby se chovali více odpovědně a tyto obaly nezahazovali, nebo formu občerstvení volit jiným způsobem.
Poučen touto korespondencí si příště pořídím fotodokumentaci a rád se vámi podělím v kladném i záporném případě.


Občanka města 13.3.2013

Dobrý den, chci se zeptat, jestli vývěska městského kulturního střediska začala sloužit pro umisťování komerčních inzerátů, tak jako tomu je v současné době. Mám také věci, které bych ráda prodala a tak se ptám, jestli mi vyvěsíte zdarma inzerát na tuto vývěsku, jako paní Fléglové, která sedí v radě bělohradských listů. Je to snad nějaká protekce ? Děkuji za zveřejnění dotazu a odpověď.


Odpověď:
Dobrý den,
inzerát se dostal mezi plakáty a byl omylem vyvěšen. V současné době je ze skříňky odstraněn.

Ladislav Stuchlík, vedoucí MKS


Anonym 23.2.2013

Pane Antoníne Víte je pravda co říkáte , ale již dříve v minulosti město zasáhlo a to tak radikálně špatně, že vykácely právě ty krásné okrasné keře o kterých mluvíte. A chcete aby to město řešilo? Je to veliký problém a policie jistě nemá nejen dostatek peněz , ale také i čas se ještě procházet parkem jestli tam náhodou někdo nepije alkohol apd... Zatím vidím jediné řešení v tom že se prostě musí senioři vyhýbat cestám kde by mohly být tihle nezletilci. A eliminují si tak případné potíže. Podle mne by bylo dobré letos věnovat část peněz z městské kasy na obnovení keřů, které tak úplně zbytečně město nechalo vykácet a zničit tak krásný park jaký byl již dříve. PS: Pane Antoníne máme poměrně malé město a také minimum problémů tohoto tipu jak píšete Vy. Jsou větší města kde si město může dovolit zřídit městskou policii a tím tak dokonale zabezpečit město, jenže dokonale zabezpečené a s dostatkem financí pro městskou policii mají jen v Lázních Bohdaneč.


Petr Šubr 21.2.2013

Dobrý den, chtěl bych reagovat na stížnost pana Hofiho 69. Je to již více než půl roku co upozornil na každoroční nepořádek po maratonu horských kol,který se koná v srpnu v okolí našeho města.Při závodě mám na starost přípravu a úklid trasy maratonu a jsem ujištěn,že celá trasa je během několika dní uvedena do pořádku.Proto bych ho chtěl touto cestou požádat,aby upřesnil kde konkétně něco po závodnících zůstalo. Anonimní stížnost bez upřesnění defakto poškozuje práci dobrovolných pořadatelů,kteří tuto masovou akci již 15 let pomáhají uskutečnit.Letošní ročník KUPKOLO Podkrkonošského maratonu proběhne 10-tého srpna a všichni,kdo pomáhají a chtějí pomoci organizovat jsou vítáni! S pozdravem Per Šubr organizátor.


J.Hegerová 19.1.2013

Dobrý den. V dokumentech není zveřejněn svozový kalendář komunálního odpadu domácností na rok 2013. Předpokládám, že to bude urychleně doplněno. Děkuji.


Odpověď:
Dobrý den paní Hegerová,
omlouváme se, ale bohužel Zeď nářků nebyla funkční, proto odpovídám tak pozdě. Při kontrole dokumentu na stránkách města jsem jej našel (dokumenty -> v úseku "komunální odpad"). Je ale možné, že tam v době Vaší navštěvy webu ještě nebyl. Bohužel to zpětně nezjistím. Každopádně, nyní je již vše v pořádku.

Tomáš Hons, správce sítě


vágenknechtová 23.12.2012

Chtěla bych touto cestou poděkovat Jitce Košťálové,panu Šubrovi,a panu Bičišťovi.Bohužel,není tomu tak,že se na úřadech setkaváme vždy s ochotou,nebo alespoň s radou.Jsou vzorným příkladem pro jiné.Děkuju Vám...............


Dušek Roman 16.12.2012

Dobrý den,měl bych otázku ohledně chodníku,osvětlení a parkoviště v ulici Václavská 421,422. Kdy už se začnou chodníky dělat nové a jestli by nešlo udělat nějaké parkoviště,které tu opravdu chybí.Není tu kde zaparkovat,auta stojí na krajnici a to ještě musíte mít štěstí,že vubec nějaké místo u krajnice najdete všude mají u bytovek parkoviště,nové chodníky a osvětlení,jen v naší ulici pořád nic.Mužete mi prosím vás odpovědět kdy se s tím začne něco dělat?Děkuji za odpověd.


Odpověď:
Dobrý den,
v ulici Václavská je samozřejmě plánována rekonstrukce veřejného osvětlení a chodníku včetně výstavby parkovacích stání a výsadby nové zeleně. Vše máme připraveno po projekční stránce včetně příslušných povolení. Nyní vše stojí na finančních prostředcích. Již v roce 2011 jsme tuto investiční akci měli v rozpočtu, ale bohužel jsme ji nakonec museli vyřadit, protože by alokovaná částka nepokryla celou akci. Ani v letošním roce se nám do konečné podoby rozpočtu akce nedostala, byť v návrhu byla. Museli jsme však upřednostnit jiné akce, buď v návaznosti na dotační tituly nebo, které jsou ve stádiu rozpracovanosti. Uvidíme jak bude vypadat rozpočet na rok 2014, ale určitě akci do návrhu opět zařadíme. Pokud budete chtít vidět zpracovanou projektovou dokumentaci, klidně se na mě můžete obrátit.

Jiří Bičiště, místostarosta


Hana Nová 12.12.2012

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat jak to vypadá s rekonstrukcí zámku ? Zámek rok od roku čím dál víc chátrá. Nejenom, že v tomto stavu to není pěkné na pohled, ale takové stavby je opravdu škoda. Četla jsem články o velkých plánech , které slibovali podnikatelé, kteří tu chtěli podnikat, ale bohužel...
Předem děkuji za informaci.
Nová


Dobrý den,
omlouváme se za pozdní odpověď, Zeď nářků bohužel byla dočasně nefunkční. Odpověď na Váš dotaz byste měla najít v článku, který nedávno vyšel v Jičínském deníku. Článek je umístěn i na webových stránkách města

S pozdravem
Tomáš Hons, správce sítě


Anonym 10.11.2012

zajímalo by mě proč tak vážené město nezařizuje pro děti zájmové krouž jako florbal apod. Pokud ano jaký?


Odpověď:
Myslím, že sportovní kroužky pro děti nezařizuje žádné město, ale tělovýchovné jednoty nebo školy. V Lázních Bělohradě je kroužek florbalu pro děti při Tělocvičné jednotě Sokol Lázně Bělohrad. Hraje se ve 4 skupinách a celkem je do kroužku dle mých informací přihlášeno zhruba 100 dětí.

Ing. Pavel Šubr, starosta


ANonym 2.11.2012

Dobrý den.. chci se zeptat jestli je v LB nějaký sportovní kroužek.. Děkuji za odpověď


Odpověď:
V Lázních Bělohradě existuje Tělovýchovná jednota, která sdružuje následující oddíly: fotbal, tenis, stolní tenis, volejbal, národní házená, cyklisitka, šachy, turistika, triatlon a ASPV. Dále v Bělohradě působí Tělocvičná jednota Sokol a v Lánech TJ Sokol Lány.

Ing. Pavel Šubr, starosta


Petr Šubr 22.10.2012

Děkuji panu starostovi za vyčerpávající vysvětlení ohledně Pardoubku.Jsem moc rád,že v podstatě v levém slova smyslu je naše plovárna Pardoubek vlastně skoro nechovným rybníkem a kapříci velikosti K2 až K10 tam nejsou.Proto by mne ještě zajímalo,jestli si v extenzivním nepřikrmovacím rybníce může bělohradský občan před vánočním obdobím nějaký ten titěrný plůdeček odchytit?Petru zdar!!!


Petr Zkoumal 16.10.2012

Dobrý den.CHtěl bych tady pochválit hlídku Policie ČR za dobrou práci při odhalení NAFTOVÉHO GANGU. Jak je patrno ve 2.hodiny ráno slušní občané většinou spí, a kontrolovat se potloukající se automobily v ulicích měst se vyplatí !A to platí dvojnásobně je-li posádka tmavší pleti. Děkuji za pozornost.


Anonym 11.10.2012

Odpověď na Vaši reakci ohledne konkrétní sepcifikace z 12.6.2012: na podněty a stížnosti obdobného typu, u kterých není konkrétně specifikován předmětvěci, případně osoba, proti které podání směřuje, nebude příslušný správní orgán reagovat.

Vojtěch Lámr, Městský úřad Lázně Bělohrad


Adresa člověka, který zamořuje nemalé území města karcinogeny a vším možným je ....... Jak jsem již psal, v létě si rozřezával staré železniční pražce, včera si přivezl celý vozík starých bílených okenních rámů. Včera se po ulici už opět nedalo projít. Tento človek si zdarma topí (dost možná na 30 stupňů) a všem ostatním doslova zkracuje život.

Pokud nevěříte, zajděte si sem parkrát v topné sezóně!

Pokud to nebude řešit město bude to muset řešit okres či kraj. Toto je závažné ohrožení zdraví občanů města!


Odpověď:
K anonymnímu názoru vloženému dne 11.10.2012 na „Zeď nářků“ ve věci zamořování území města karcinogenním kouřem sdělujeme, že uvedený příspěvek spadá k vyřizování do oblasti ochrany životního prostředí. Výkon státní správy na tomto úseku pro město Lázně Bělohrad vykonává Stavební úřad Městského úřadu Lázně Bělohrad, kterému byl Váš podnět také postoupen k vyřízení. S obdobnými informacemi a stížnostmi se obracejte přímo na příslušné vyřizující úředníky: tel. 493 792 090, e-mail stavebni@lazne-belohrad.cz.

Mgr. Jitka Košťálová, tajemnice


Petr Šubr 6.10.2012

Dobrý den, děkuji zastupitelům města,že neprodali jižní pláž Pardoubku.Zajímalo by mne co bude s bývalou plovárnou dál.Zůstane chovným rybníkem?


Odpověď:
Bývalá plovárna není chovným rybníkem v pravém slova smyslu. Pro chov ryb v něm platí určitá omezení. Probíhá v něm tzv. jednohorkové hospodaření, tzn., že rybník se každý rok vypouští a slovuje. Je v něm také omezeno množství a velikost ryb na KO a K1, což je vlastně plůdek. Rybník je určen k extenzivnímu chovu ryb, nikoliv k inenzivnímu chovu, a je v něm také zakázáno přikrmování ryb. Vedení Základní organizace Českého rybářského svazu tato pravidla zná a mělo by je dodržovat.

Ing. Pavel Šubr, starosta


Antonín Vít 2.10.2012

Dobrý den.Nelze si nevšimnout práce Policie ČR která v určité dny zajištuje bezpečnost v Lázních Bělohrad.Ale připadá mi že je to více Dopravní Policie která sleduje dalekohledem jestli má někdo ,,pás" či jezdí pod vlivem alkoholu, ale dění ve městě je okrajová záležitost.Máme hezký Zámecký Park, ale bohužel procházka z kočárkem či dětmi je zde dosti NEBEZPEČNÁ !Po parku se prohánějí kola,motocykly a v noci i auta !Fontána je ozdobená nápisy sprejerů, a na opěradlech laviček posedávají a opíjejí se chlapci i děvčata zhruba od 14 let věku.Senioři se večer park bojí přecházet,jelikož je urážejí a škemrají po nich peníze.O nepořádku ,zdemolovaných lampách,okopaném Raisově Památníku a kolem poházených vajglů a flašek, vysypaných koších na trávník či hozených do fontány není třeba psát.Mrzí mě taky že v předvánočních a dušičkových časech si některé Bělohradské ,,DÁMY"pletou park s lesem či zahradnictvím a drze vyrážejí se zahradnickýma nůžkama si nastříhat a narvat zelenou ozdobu z parkových keřů a stromů !Bohužel tak činí i některé učitelky Mateřské Školky a dávají tak zářný příklad dětem jak se mají k městské zeleni i majetku chovat! To občan vnímá, hlídka policie však nikoli, jelikož jsem nezajde ani nezajede ! Hezký den a děkuji za pozornost.


Odpověď:
Musím konstatovat, že najít adekvátní odpověď na takovouto stížnost, je v dnešní složité době velice obtížné. Nepíši to proto, že bych chtěl hájit zájmy Policie ČR a ospravedlňovat její nečinnost, která z pisatelovy stížnosti vyplývá, ale proto, že jako občan Lázní Bělohradu tyto problémy vnímám stejně. Nejen jako občan našeho města, ale také jako policista plně souhlasím s tím, že pořádková policie v mnoha případech supluje práci dopravní policie a tudíž nevěnuje tolik času veřejnému pořádku a pořádku ve městě jako takovém. Reagovat přímo na konkrétní body stížnosti by myslím nemělo ten správný efekt a proto bych chtěl vyjádřit spíše politování nad stavem naší společnosti. Policie ČR je v současné době ve velice složité situaci, jelikož musí šetřit na všech úsecích své činnosti a to se samozřejmě musí odrazit nad jejím skutečným fungováním přímo v ulicích měst. V poslední době je trend takový, že není prakticky žádný čas na prevenci, která by byla v ulicích tolik potřebná, tedy například pravidelná obchůzková činnost v centru města a pravidelné kontroly objektů, kde dochází často k vandalství a podobnému protiprávnímu jednání. Vím, že by tomu tak nemělo být, ale v poslední době řeší Policie ČR věci, které jsou jí oznámeny občany a v důsledku nízkého početního stavu není ani čas na nic jiného. Převážná většina problémů, které jsou obsaženy ve stížnosti, jsou věci, nad kterými by se měli zamyslet i sami lidé žijící v našem městě. Pokud bychom si měli stěžovat na práci policie, tak je potřeba si také ale postěžovat na liknavost a nevšímavost našich spoluobčanů. Pokud jako občan vidím v parku opíjet se čtrnáctileté děti, jezdit lidi na kole, motorce či dokonce autem, anebo pokud vidím, jak někdo vysypává odpadkový koš, okopává památník K. V. Raise, odhazuje nedopalek cigarety, a nebo vidím, jak nůžkami ostříhává v předvánočním období výzdobu, tak takového člověka buď přímo upozorním na to, aby to nedělal, nebo pokud se na to necítím, zavolám na Policii, která na místo přijede a věc bude řešit minimálně jako přestupek a takového občana potrestá. Každé jednání lidí je totiž hlavně o morálce. Pokud v sobě budeme mít dost slušnosti, zodpovědnosti, smyslu pro pořádek a úctě k cizímu majetku, nemusíme se ničeho bát a můžeme si být jisti, že nebudeme muset číst podobné stížnosti. Bohužel tomu ale tak není a musím konstatovat, že je mezi námi stále dost lidí, kteří nám svým nevhodným chováním znepříjemňují spokojené žití v našem městě. Na závěr chci požádat každého jednotlivého občana našeho města, ale i jeho návštěvníky, aby byli k našemu společnému majetku ohleduplní a chovali se ke společným věcem tak, jakoby to byly věci vlastní. A co se týče mezilidských vztahů, které jsou ve stížnosti také obsaženy ? Není lepší poučky, než mnohokráte opakované : „ Nečiň jiným to, co bys nechtěl, aby bylo činěno tobě“ .

Jan Pavlásek, občan města Lázně Bělohrad, policista OOP Nová Paka, ale také radní a zastupitel města.


hofi 69 15.8.2012

Dobrý den! Jsem rád, že se ve městě pořádají sportovní aktivity, jako je Kupkolo Podkrkonošský maraton 2012. Jen bych chtěl upozornit pořadatele na nepořádek, který po účastnících závodů zůstává v úseku ne besprostředně po občerstvovacích místech, ale i několik stovek metrů za ním. Již nekolikátou sezonu!!!
Sportu zdar a cyklistice zvlášť.


Odpověď:
Dobrý den,
bezprostředně po závodě nepořádek na občerstvovacích stanicích a kolem nich je. Ale pořadatelé ho hned po závodě uklízejí a vím, že trasu závodu projíždějí i v dalších dnech a uklízejí odhozené kelímky či obaly po různých energetických přípravcích. Letos jsem si část tratě závodu v týdnu po maratonu také projel a naprosto výjimečně jsem objevil třeba tubu po energetickém gelu, jinak bylo vše perfektně uklizeno. Potřeboval bych proto vědět, kde konkrétně nepořádek zůstal.
Chtěl bych tímto také poděkovat všem pořadatelům Podkrkonošského maratonu, neboť tento závod se stává stále populárnějším, závodníkům se líbí tratě i celé organizační zabezpečení. Svědčí o tom i tradičně vysoký počet startujících bikerů.

Ing. Pavel Šubr, starosta
adéla 14.8.2012

dobrý den, mohla bych se zeptat na jména členů dobrovolných hasičů?? Děkuji


Odpověď:
Dobrý den,
v rámci našeho města působí 6 sborů dobrovolných hasičů. Jde o sbory v Lázních Bělohradě, Dolní Nové Vsi, Horní Nové Vsi, Prostřední Nové Vsi, Hřídelci a Lánech. Těchto 6 sborů má téměř 300 členů, takže je asi nebudu vyjmenovávat. Starostou největšího Sboru dobrovolných hasičů v Lázních Bělohradě je p. Jiří Čeřovský a velitelem p. Luboš Stárek.

Ing. Pavel Šubr, starosta


Milena Hlaváčková 12.8.2012

Dobrý den, moc se mi líbí město, často sem jezdím a to mi trochu kazí dojem. Jezdím od Šárovcovi Lhoty a na komunikaci od Lukavce, před a za krásnou cedulí "Vítá vás město Lázně Bělohrad" jsou mostky s příšerným zábradlím. Vím, že asi patří Silnicím, ale přesto si myslím, že by město jistě někde "vyškráblo" trochu barvy a ruce člověka z pracovního úřadu, které by to zábradlí natřely. Jak by to byl krásný vjezd do krásného města. Jinak vše dobré. Hlaváčková


Odpověď:
Dobrý den,
máte naprostou pravdu, mosty patří Správě a údržbě silnic Královéhradeckého kraje, která se o ně musí starat. Proto my je neudržujeme a udržovat nebudeme. To je právě povinnost SÚS. Zde nejde o to, jestli město někde "vyškrábne" trochy barvy a člověka, ale o princip. Mosty mám prostě nepatří a musí se o ně starat vlastník. Naopak my jsme v loňském a letošním roce provedli kompletní opravy (včetně nátěrů) mostů a mostků, které patří městu Lázně Bělohrad. Nám také nikdo s opravou nepomůže.

A nyní pro doplnění. V současné době se připravuje projektová dokumentace na rekonstrukci mostu (přes Lukavecký potok), který se nachází na silnici k Šárovcově Lhotě (od křižovatky U Hamerského mlýna) před odbočkou k č.p. 2. Po jeho opravě bude SÚS připravovat projektové dokumentace na rekonstrukce právě těchto mostů, které jste zmiňovala. Kdy však k rekonstrukcí fakticky dojde nevím, to je otázka pro p.Bluíčka (721 901 143), který má mosty v SÚS ve své kompetenci.

S pozdravem
Jiří Bičiště, místostarosta


Paja 6.8.2012

Dobry den!V sobotu 11.srpna ma v zameckem parku vystoupit kapely Seven a Komunal.Mohli byste mi napsat od kolika hodin a v jakem poradi skupiny hrajou?Predem dekuji za odpoved.


Odpověď:
Dobrý den,
předpokládaný začátek koncertu je ve 20,30 hod. Přesný čas je velmi těžké určit, neboť před vystoupením probíhá v zámeckém parku závod horských kol a koncert (respektive zvukařská příprava) může začít až po ukončení akce, to je po 18 hodině. Koncert vidím od 20, 30 hod. První vystoupí sk. SEVEN (Mladá Boleslav) a po nich sk. Komunál. Konec ve 24 hod.

Hezký den přeje
Ladislav Stuchlík, vedoucí Městského kulturního střediska


Iva Hlavatá 27.7.2012

Dobrý den.Chci poděkovat všem letošním "strašidlům" ze STRAŠIDELNÉ BAŽANTNICE.Letos jsem si jí prošla poprvé a byla jsem nadšená.Trochu mi vadilo to velké množství lidí,ale to se u tak zdařilé akce dá čekat.Čím jsem ovšem byla naprosto znechucena byl stánek p.Švamberka z Hořic. Myslím,že na takovém "strategickém" místě by si zasloužila stánek spíše pekárna pana Rýdla,který dal určitě i sponzorský dar-preclíky,které čarodějnice rozdávaly kolemjdoucím.To je ale jen můj subjektivní názor.


Odpověď:
Děkujeme, že se Vám na Strašidelné Bažantnici líbilo.

Od pekárny Rýdl jsme doslali sponzorským darem preclíky pro čarodějnice, za což ještě jednou touto cestou děkujeme. Reklamní poutač na preclíky byl také umístěn přímo u čarodějnic. Od pana Švamberka jsme dostali sponzorsky kompletní masku (celý oblek) pro strašidlo a ceny do tomloly na Strašidelný ples. Umístění stánku bylo na tomto místě, protože pan Švamberk zajistil prasnici s roztomilými selátky, které stálo za to dětem ukázat a jeho zaměstnanci (obsluha stánku) se o ně v průběhu celého odpoledne starali (včetně dovozu a odvozu). Na druhou stranu mi připadalo nevhodné, aby byla tato atrakce přímo v centru "občerstvovacích zařízení" u kostelíka.


S pozdravem
Mgr. Jitka Košťálová, tajemnice


Čtenář 24.7.2012

Vážené Lázně Bělohrad,
rádi bychom vás upozornili na zásadní chybu v úředním dokumentu (http://www.lazne-belohrad.cz/soubory/download/20120716145355.pdf). Slovo "zrušuje" se ve slovníku spisovné češtiny opravdu nevyskytuje.


Odpověď:
Dobrý den,
k upozornění na chybu v úředním dokumentu viz. informace Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR, v.v.i., prezentovaná zde:

http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=zru%C5%A1uje+se&Hledej=Hledej

Dagmar Blajdová, referentka vnitřních věcí


Petr Šubr 24.7.2012

Dobrý den,děkuji za obsáhlé vysvětlení jak je to s odprodejem bývalé plovárny Pardoubek do rukou česko-arabské společnosti.Dovolím si malou radu-doslechl jsem se,že jeden movitý arab chtěl nedávno koupit Miletín jako celek.Počkejte až k nám zavítá na odtučnění sám velký ALIPAŠA a prodejte mu naše město SAKUMPRDUM.Na Byšičkách mu postavte mešitu a Pardoubek vypustěte úplnně a vybudujte tam VELBLOUDARIUM:


Čtenář 20.7.2012

Dobrý den,
reaguji opět na příspěvek ohledně knihovny.
Nechci zde vypisovat seznam knih, které jsou a nejsou v naší knihovně a moc dobře vím, že knihy ruských a francouzských klasiků atd. jsou kvalitní čtení ( několik jich vlatním a mám přečtených). Kdyby byla nabídka knih v knihovně za minulé vedoucí tak šílená, jak píšete, asi by tam nikdo nechodil. Nechci se tady dohadovat, ale ve vašem prvním příspěvku jsem nějak těch 99% chvály marně hledala ( i mezi řádky). A mimochodem, knihovnu navštěvuji a jsem velice ráda, že paní Kuželová knihovnu oživila a vede ji tak dobře. Navíc je to naše vzdálená příbuzná, takže ji moc fandím. Nějaká žárlivost, jak se domníváte, z mé strany není. Jen při četbě vašeho příspěvku jsem měla pocit, a ne jenom já, že paní Rainová dělala vše špatně.
Ještě mi vytýkáte, že jsem zde nikdy paní Rainové nepoděkovala. Pokud budu chtít někomu poděkovat a pochválit ho, tak to udělám osobně a nebudu využívat stránku ,,Zeď nářků,,.


Jaroslav Jirásko 18.7.2012

Dobrý den, dovolte mi reakci na příspěvek "Čtenáře". Mrzí mě, že autor(ka) reakce vidí v mém příspěvku kritiku, když z 99% tam naopak chválím a děkuji. Ani slovo nezaznělo o tom, že bych kritizoval paní Rainovou za její neochotu či nevstřícnost, to čte "Čtenář" mezi řádky. Ani to, že by nedělala besedy a akce jsem nekritizoval, ale když už jsme u toho, které akce a besedy se za paní Rainové v knihovně pořádaly ? Prosím, připomeňte nám je......
Dále by mě zajímalo, které kvalitní tituly knih máte na mysli a uvádíte je, že jste je četla. Já jsem například v naší knihovně nikdy nesehnal knihy od Dostojevského, Tolstého, Bulgakova, Pasternaka, Greena, Chestertona, Legátové, skoro nic od Kundery, Eca....atd. Ale to by bylo na dlouhé povídání a hlavně diskuzi, co je kvalitní literatura. Myslím si ale, že minimálně knihy ruských a francouzských klasiků by v žádné veřejné knihovně chybět neměly. LN každým rokem (tuším, že již 20 let) vyhlašují anketu Kniha roku. Marně jsem hledal v bělohradské knihovně jakoukoliv knihu oceněnou tímto titulem. Také prestižní a cenami ověnčené nakladatelství TORST jakoby pro bývalou paní knihovnici neexistovalo.
Nemám nic proti tomu, když se v knihovně objeví kompletní dílo Rudy z Ostravy, F.R. Čecha, Harlekýnek, kompletní české brožované detektivky a životopisy všech možných herců a hereček. Každá knihovna bude mít nejvíce těch knih, které se nejvíce půjčují. Ale v knihovně financované z městského rozpočtu by si zkrátka měl vybrat každý, milovník červené knihovny i milovník francouzské literatury 19. století. Ty menšinové čtenáře rozhodně knihovna neuspokojuje - pravda, můžeme si zajet do Nové Paky.
K mé kritice Vám napíšu jen to, že jste naopak Vy měla příležitost pochválit paní Rainovou a poděkovat jí. Paní Rainová vedla knihovnu mnoho let a ani jednou jsme si zde od Vás nepřečetli jakoukoliv pochvalu a poděkování. Teď, když chválím paní Kuželovou, tak to najednou vnímáte jako špinění paní Rainové, což není pravda. Je otázka, kdo pozdě bycha honí. Jestli já "kritikou" paní Rainové (která ovšem v mém příspěvku není) nebo Vy její chválou. Váš příspěvek na mě spíše působí, že Vám ani tak nejde o kvalitu knihovny, jako spíš o žárlivost na oblibu a úspěch paní Kuželové.
S pozdravem
Jaroslav Jirásko


Jan 17.7.2012

Dobrý den, firma Progles produkuje při své činnosti jemné piliny, které skladuje přímo proti ulici Zborovská a tyto piliny při každém i menším větru letí do ulice. Navíc otevřenými okny přímo do polívky. Může město zakročit alespoň proti umístěný této hromady pilin? Tato firma má prý areál opustit do konce letošního roku a místo ní, tam bude sklad a zpracovatelna pískovcových bloku s těžkými lisy. Může být na dráze tato na okolí náročná činnost provozována? Bojíme se mnohem vyššího hluku, než nás obtěžuje nyní.


Odpověď:
Uvedenou záležitost stavební úřad projednal se zástupcem provozovny. Ten sdělil, že v co nejkratší době zabezpečí uložiště pilin tak, aby již k dalšímu obtěžování okolí nedocházelo. Předmětná záležitost bude rovněž nadále sledována.
O budoucím využití předmětného areálu nemá Stavební úřad v Lázních Bělohradě žádné konkrétní informace, dle dostupných dokladů není v této věci vedeno žádné správní řízení ani u jiných správních orgánů. Nutno uvést, že příslušným správním orgánem na úseku stavebního řádu není zdejší stavební úřad, ale Drážní úřad Praha, který je povinen případné nové využití areálu předem projednat dle platných předpisů.

Vojtěch Lámr, referent stavebního úřadu


Čtenář 16.7.2012

Dobrý den, reaguji na příspěvek od pana J.Jiráska ohledně knihovny v našem městě. Je fajn, že nová paní knihovnice je tak snaživá, ochotná, aktivní atd., ale je smutné, že špiníte práci paní Rainové, která pro knihovnu za léta své práce také dost udělala. Byla též ochotná, vstřícná, její chování k návštěvníkům bylo slušné a milé a různé besedy a akce se za její působnosti také dělaly (bohužel na stránkách knihovny fotky zmizely). Jsem normální čtenář a za knihovnu jsem se nestyděla a vždy jsem si tam já i moje rodina vybrala kvalitní čtení. Bylo by spíš slušností poděkovat za odvedenou dlouholetou práci a ne kritizovat až teď...


Jiří Šturma 5.7.2012

Dnešní den byl opravdu sváteční,firma Progles obtěžující nás denně nadměrným hlukem své štípačky a strojů k ní přilehlých(a nepovolených)opět nezklamala.Od rána což je přesně 6:55hod.,rozjela svůj koncert a to hned na ten nejlepší nástroj a to motorovou pilu,okružní pilu a snad 100 let starý nakladač HON,ktery je hlučnější nežli sovětské tanky,které tu někde kolem roku 1987 také jezdily.
Vedoucí pracovník f. Progles p. Sobota,má pro jistotu od rána vypnutý telefon,zřejmě aby nemusel odpovídat na naše obtěžující otázky,proč tomu hluku tak je?
Ale tak co,hlavní je že se občané Německa ohřejou,to že my jsme tady na nervy je jedno,hlavně když to sype.
Už se těším na zítřejší ráno,jistě bude také sváteční,potom je sobota,no snad v neděli bude klid.Alespoň jeden den v týdnu.


Odpověď:
Dobrý den,
Stavba skladu a úpravny dřeva firmy Progles s.r.o. na pozemku č. parc. 647/3 v katastrálním území Lázně Bělohrad je stavbou na dráze, kterou povoloval a kolaudoval speciální stavební úřad, v tomto případě Drážní úřad Praha. Veškeré stížnosti a připomínky občanů, případně jiných právních subjektů, k provozu této stavby by měly směřovat k drážnímu úřadu či krajské hygienické stanici. Stavební úřad Lázně Bělohrad nad rámec své působnosti kontaktoval zástupce výše uvedené firmy a bylo přislíbeno, že provoz v tomto areálu nebude probíhat mimo pracovní dny.

Alena Zahradníková, vedoucí stavebního úřadu


Petr Šubr 4.7.2012

Dobrý den,zajímalo by mě,proč chce město prodat lázním další pozemek u Pardoubku-konkrétně jižní bývalou pláž se zbytkem bývalých převlékáren?Co Vás k tomu nutí?


Odpověď:
Město chtělo v roce 2003 po odbahnění Pardoubku vybudovat kolem rybníka vycházkovou trasu. Na tuto vycházkovou trasu jsme nechali zpracovat projekt a chtěli požádat o dotaci. Měli jsem ale určité problémy s doporučením žádosti o dotaci od orgánů ochrany přírody, takže jsme záměr neuskutečnili. I když jsme o úpravě okolí Pardoubku několikrát jednali, vždy jsme upřednostnili investice do jiných zálěžitostí (komunikace, inženýrské sítě, objekty města,…). Po výstavbě a určité době provozu Stromu života se na město obrátilo vedení lázní, že by měli zájem odkoupit od města buď celý rybník nebo alespoň část jižní pláže se zbytkem kabin a pruh pozemku široký cca 3 metry na jižní straně rybníka. Záměrem lázní je na tomto pozemku vybudovat vycházkovou trasu se cvičebními stroji a dětským hřištěm, která by byla veřejně přístupná. Podle zákona o obcích musí město před prodejem nemovitostí zveřejnit záměr prodeje, aby se k němu mohli vyjádřit občané případně další zájemci o nemovitost. V červnu zastupitelstvo města rozhodlo o zveřejnění záměru prodeje části jižní pláže s dalšími podmínkami (co zde bude vybudováno, veřejná přístupnost, minimální cena, právo zpětného odkupu pro prodávajícího) a v září bude zastupitelstvo města na svém zasedání případný prodej projednávat.
Podobnou vycházkovou trasu kolem rybníka jsem viděl v hodně zahraničních městech při účasti na triatlonech a vždy jsem si říkal, že by byla pěkná i v našem městě kolem Pardoubku. Bohužel okolí poloprázdného Pardoubku se zbytkem kabin a nerovným chodníkem po hrázi se vedle nového lázeňského resortu Strom života příliš pěkně nevyjímá. Město nemělo v posledních letech ani dostatek volných finančních prostředků, aby mohlo tuto investici uskutečnit samo. Proto je vždy zajímavé, když se objeví investor, který chce podobnou investici vybudovat ze svých prostředků a umožnit její využití pro širokou veřejnost. Na druhou stranu by bylo pěkné vybudovat vycházkovou trasu kolem celého rybníka a ne jen na jedné straně. V minulých dnech byl navíc schválen nový zákon o rozpočtovém určení daní, který podstatně navýší příjmy našeho města (podle odhadu z 25 na 34 milionů Kč), takže město by mohlo vybudovat vycházkovou trasu samo. Samozřejmě bychom ale hned čelili dotazům, proč jsme tuto trasu vybudovali pro hosty lázní… O tom všm budou muset zastupitelé popřemýšlet a o případném prodeji (ne)rozhodnout v září na svém zasedání.

Pavel Šubr, starosta


Anonym 12.6.2012

Tak já si jdu naříkat. Soused co si v garáži leští svoji novou Škodu Octavia a kolem domu má bordel si opět navezl další topivo na zimu.

Tentokráte něco nového a to přesne přeříznutý železniční pražce, hezky napuštený oleje.

Už tuto zimu se po ulici K.Moora často nedalo projít, teším se na zimu přístí.


Odpověď:
Dobrý den,
na podněty a stížnosti obdobného typu, u kterých není konkrétně specifikován předmětvěci, případně osoba, proti které podání směřuje, nebude příslušný správní orgán reagovat.

Vojtěch Lámr, Městský úřad Lázně Bělohrad


Jaroslav Jirásko 6.6.2012

KNIHOVNA
Dobrý den, chtěl bych vyjádřit uspokojení nad personální změnou v bělohradské knihovně. Nová paní knihovnice - Alena Kuželová - má skvělé chování k návštěvníkům, je ochotná, vyjde čtenářům vstříc - a hlavně, dokupuje do knihovny knihy, které nesmějí v žádné slušné knihovně chybět. Nabídka knih za minulé vedoucí byla opravdu šílená - červená knihovna doplněná bulvárem a detektivkou z nejnižších pater literatury byla sice pravděpodobně žádaná, ale normální čtenář se musel za repertoár knihovny stydět.
Teď se už chodí do knihovny veseleji.
Kromě toho paní Kuželová zapojila knihovnu do aktivit, které se všude jinde už dávno dělají (Noc s Andersenem, Pasování čtenářů...) a též v knihovně pořádá další veřejné akce a besedy. Knihovna žije novým, aktivnějším životem.
Myslím, že asi všichni zastupitelé zároveň vnímají nevyhovující stav prostorů knihovny. Někdy v budoucnu, kdyby se náhodou naskytla příležitost, by si naše bělohradská knihovna pod vedením schopné knihovnice nové prostory určitě zasloužila.

Jaroslav Jirásko


Jirásko Vojtěch 8.5.2012

Dobrý den,
píši ohledně církevních věcí a jejich umístění na webu města Lázně Bělohrad. Byli bychom rádi, pokud by se na webu města udělala stránka zaměřená k věcem církevním a duchovním s odkazem na stránky Římskokatolické farnosti Lázně Bělohrad, které jsou: http://farnostlb.webnode.cz/

Doufám, že to nebude velký problém a předem děkuji za odpověď.

S přáním hezkého dne

Vojtěch Jirásko
za administraci webu Římskokatolické farnosti Lázně Bělohrad


Odpověď:
Dobrý den, určitě to velký problém není, naopak budeme rádi, pokud nám pošlete texty a obrázky, které budete chtít na webové stránky města umístit.
Na webu města již kategorie "CÍRKEV" existuje, najdete jí pokud zvolíte "KULTURA A SPORT", dále "KLUBY A SPOLKY". Tato kategorie je neaktualizovaná a budu rád, když jí někdo osvěží.
Pokud máte zájem, kontaktujte mě na e-mail hons@lazne-belohrad.cz.

S pozdravem
Tomáš Hons, správce webových stránek


Jarmila a ostatní posluchači 2.5.2012

Dobrý den, prosím Vás chtěla bych se zeptat jak je to s prvomájovým vystoupením Javorky na schodech - kdo to opakovaně zajišťuje, když je to opakovaně dost velká ostuda. Nechci se zabývat příčinou neboť mi to nepřísluší. Javorka má ten den od rána vystupování. Jestli je to na ně moc nebo jestli je tam jiná příčina to vědí jenom oni. Ale že se to tady v Bělohradě už nedá poslouchat jak je to falešné to je pravda. Pozvala jsem přátele v domnění že si ten koncert užijeme se vším všudy. Ale museli jsme odejít jak to bylo k neposlouchání. Nebylo by tedy možné pro příště objednat nějakou jinou muziku? Je to pěkná tradice. Děkuji za odpověď. Jarmila.

Odpověď:
Děkuji za názor, určitě k němu v budoucnu, při dalším objednávání koncertu, přihlédnu. Proč bylo vystoupení takové jaké bylo, musí odpovědět především hudebníci Javorky, kterým jsem váš názor přeposlal. Věřím, že si z něho vzali poučení.

Ladislav Stuchlík, vedoucí Městského kulturního střediska


Petr Šubr 22.4.2012

Dodrý den,ještě k Pardoubku, děkuji za konstruktívní odpovědˇa doufám,že se úprava dle mého návrhu dostane na projednání zastupitelstva.Kdyby byl problém finanční,určitě by bylo možné použít část " zisku" z prodeje penzionu a pozemku před Pardoubkem.Zajímavý je i názor vybudovat u Pardoubku posilovnu pod širým nebem.Takové zařízení ve městě hodně chybí.Malá posilovna vybavená podomácku vyrobeným zařízením je pod sokolovnou,ale tam se vejdou maximálně čtyři lidé, což určitě nestačí,nebotˇ kluků co chtějí "trochu vypadat" je stále více.Dostavba přístavby tenisové haly ve které mělo být fitko je zatím v nedohlednu. Ale v součastné době probíhá převod sokolovny na město,určitě by bylo prospěšnější vybudovat moderní celoročně přístupné fitcentrum právě tam.Na nákup posilovacích strojů by se daly použít opět peníze získané z prodeje penzionu u Pardoubku.Potom by se skupina cvičících určitě ještě rozrostla a sokolovna by na svůj provoz vydělala.


Vladimír Jirka 4.4.2012

Dobrý den,
před rokem jsem se dotazoval na počátek výstavby golfového hřiště a dostal jsem od Vás odpověď,že pokud vše dobře půjde,tak realizace by mohla začnout na jaře 2012. Za odpověď děkuji a můj dotaz zní stejně: začne se letos?

Předem děkuji za odpověď.
Vladimír Jirka,Pecka


Odpověď:
Dobrý den,
bohužel mám obavy, že ne. Investorem ani majitelem pozemků není město, takže nedokáži přesně říci stanovisko soukromého investora, který výstavbu golfového hřiště připravuje. Z posledního vzájemného jednání mám ale pocit, že investor své aktivity poněkud omezil asi i z důvodu ekonomické situace. Stále se však domnívám, že golfové hřiště by městu i regionu prosdpělo.
Mrzí mě, že Vám nemohu sdělit příznivější informace.

S pozdravem
Ing. Pavel Šubr, starosta
> Ing. Pavel Šubr


Petr Šubr 31.3.2012

Dobrý den, děkuji za vysvětlení situace proč město nechce více investovat do rybníku Pardoubek.Dovolte mi malý nesouhlas. Zeptal jsem se zástupce bělohradských rybářů pana Ponera a ten mi vysvětlil, že Pardoubek patří do skupiny čtyř hlavních chovných rybníků.Ten tedy není udržován aby nebyl " mrtvou" vodou, ale jsou v něm tisíce kaprů na vykrmení,proto se také každý rok slovuje.Dříve rybáři chodili kapry vykrmovat odpadem z výrobny těstovin, nyní jim kapry vykrmují občané města a lázenští hosté a rybáři tam ještě na víc vhazují odpad z pekárny.Díky těmto hodokvasům se na Pardoubek také slétávají kachny z širokého okolí.Paní Jana má pravdu- lidé zbytky rohlíků a chleda do Pardoubku hrnou s vervou ustavičně.Akorát chybí cedule -chovný rybník.Kdyby Pardoubek sloužil pro sportovní rybolov, jako rybník v Lůžanech, hned by se kvalita vody výrazně zlepšila. Před položením panelů na dno byl nejsilnější pramen hned u hráze vlevo.Byl tak silný,že hladina nad ním nikdy nezamrzala- byla tam v ledu díra o průměru asi pět metrů ( padali nám do ní při hokeji puky) stačilo by v tomto místě panely odstranit, pramen prohloubit, pročistit a nechat odkrytý.K tomu ještě vyspravit děravou hráz (určitě by to šlo třeba jílem) a přestala by v létě voda z Pardoubku tak rychle ubývat.Do zadní přírodní části vsadit vodní rostliny, aby se voda filtrací čistila a určitě by potom hygienické normy pro přírodní rekreační vodu splnila. Dále obnovit pískoviště pro děti,doprosřed zakotvit palubu, tak jako tam byla dříve.Pro kluky vybudovat skákadlo, aby nemuseli skákat ze zábradlí, kolotoč a klouzačku pro děti, kabinku na převléknutí a cedulky "Zákaz krmení ptactva a ryb"..To vše by se dalo vytvořit bez velké finanční zátěže.Dozor nad areálem by mohla zajistit ochranka z parkoviště nového hotelu. .Potom by lidé začali na Pardoubek zase chodit a určitě by se vyplatilo vybudovat malý kiosek s občerstvením.Nedávno jsem viděl reklamní šot na Strom života.Zaměstnanci hotelu v něm vystupují jako velice spokojení klienti a" svůj" hotel si náležitě vychvalují. Paní majitelka tam zase oceńuje výhled na " jezero". Jenže at´se dívam, jak se dívám žádné jezero za hotelem nevidím,je tam pouze- v létě poloprázdný kačák.Kdyby ale město mělo snahu a udělalo na Parďase změny,které jsem popsal.Potom by paní majitelka mohla popravdě nabídnout návštěvníkům Stromu života možnost koupání,slunění se na upravené pláži s lehátky a občerstvením, rybaření a třeba večerní projížd´ku na lodičkách.Určitě by to více zvedlo prestiž nového hotelu, než možnost krmit kachny a koupat psy.PS:Když vyhovíte pejskařům ozvou se hned také końáci a třeba i kraváci!!!


Odpověď:
K Pardoubku už bylo napsáno hodně. Zastupitelstvo města v minulosti řešilo, jestli se pokusí upravit rybník na koupaliště nebo ho jen odbahní. Nakonec se rozhodlo provést odbahnění Pardoubku, které mělo přinést i zkvalitnění podmínek pro koupání. Podmínky dotace, kterou město na odbahnění získalo v roce 2003, znemožňují po dobu 10 let upravit odbahněný rybník na koupaliště. Nyní se tedy může zastupitelstvo města rozhodnout, že se pokusí z Pardoubku koupaliště udělat, tzn. odstranit panely, prohloubit a pročistit prameny, vyspravit děravou hráz, vsadit vodní rostliny obnovit pískoviště, zakotvit palubu, vybudovat skákadlo, kolotoč a klouzačku pro děti, vybudovat kabinku na převléknutí a kiosek s občerstvením a udělat z něj rybník pro sportovní rybolov. Náklady na toto rozhodně nebudou malé. Mám však obavy, že stejně z Pardoubku nebude koupaliště splňující hygienické normy, navíc různé úpravy, které město na Pardoubku v posledních letech provedlo (oprava kabin, nové lavičky a koše, informační tabule, dřevěné sochy) jsou stále poškozovány vandaly. Myslím, že o úpravě Pardoubku a jeho okolí se bude ještě dost diskutovat, mně se líbí návrh upravit kolem rybníku vycházkovou trasu se stroji na cvičení a na místě zbytku kabin dětské hřiště.

Ing. Pavel Šubr, starosta


Jan 25.3.2012

Zvažujete zavedení "dnu klidu" například, že by se v nědeli zákazovalo používání brusného a řezného nářadí?

Když si tu sousedi v 9 ráno začnou řezat zámkovou dlažbu nebo cirkulárkou navežené dřevo a zkončí až večer není to moc hezké.

Odpověď:
Na podobný dotaz jsem odpovídal před 3 lety. Týkal se sice nedělního sekání trávy, ale odpověď je shodná i k používání brusného a řezného nářadí:
Na tento problém mě už upozornilo hodně občanů a řešili jsme ho i v radě města. Zatím jsme se rozhodli vyhlášku nevydávat. Existuje totiž řada zákonů a vyhlášek, u nichž je problém kontrolovat jejich dodržování (zákaz kouření na autobusových zastávkách, pití alkoholu na veřejnosti, pálení plastů v kamnech…) a toto by byla další z nich. Myslíme si, že by lidé měli být sami ohleduplní a pochopit, že svým jednáním obtěžují okolí. I mně dost vadí, když v neděli v okolí začnou hučet sekačky a to často i u lidí, kteří jsou v důchodu a přes týden mají spoustu času si trávník posekat. Třeba v Německu nebo v Rakousku si to nikdo nedovolí a žádnou vyhlášku k tomu nepotřebují.

Ing. Pavel Šubr, starosta


Petr Šubr 25.3.2012

Dobrý den,rád bych reagoval na debatu ohledně koupání psů v Pardoubku. Pokud je mi známo,psa by měl mít majitel na veřejných prostranstvích na vodítku s košíkem. Takže doporučuji Vám, když půjdete k Pardoubku koupejte si své psi před hotelem Strom života.Tam je malá lehce přístupná tůńka s čistou pramenitou vodou a tam Váš pes nebude nikoho obtěžovat, celou dobu ho můžete mít vzorně na vodítku a také tam nic nechytne.Ještě k čistotě vody v Pardoubku,slečna Vernerová napsala, že se " všichni schodneme na možnosti něco v Pardoubku chytit" takže tady je můj názor. Na Pardoubku jsem se naučil plavat a od té doby tam rád chodím. Také znám dost lidí,kteří si na Pardoubek zajdou zaplavat a nevím o nikom z nich,kdo by měl z vody na Pardoubku nějaký zdravotní problém.Když je voda zakalená neznamená,že je zdravotně závadná.V součastné době většina lidí preferuje průzračné chemicky ošetřené vody.Možnost vykoupání se v takové vodě je v u nás lázeńském bazénu a návštěvníkům Stromu života v hotelovém bazénku.V obou těchto prostorách jsem pracoval jako plavčík a tak vím, že mnoho lidí má na nohou pod nehty žlutou infekční plíseń.Kamarádka pracovala ve Stromě života jako pedikérka a tak mi zase říkala,jak velké množství lidí má také na nohou plíseń mezi prsty.Takže když je voda v bazénu čistá na pohled,neznamená,že právě v ní tu plíseń nechytnete.9.června se opět po 10-ti letech uskuteční v Bělohradě český pohár v triatlonu.Centrum bude na severní pláži Pardoubku, ve kterém se také odehraje první disciplína.Proto by stálo za to, aby zástupci města ještě přehodnotili svoje rozhodnutí udělat z Pardoubku chovný rybník s "koupelnou"psů a nebo udržovanou rekreační vodní plochu se sociálním zařízením a kioskem, jako je v Mlázovicích nebo v Lůžanech.Dle mého názoru by druhou variantu ocenilo nejen mnoho Bělohradských.ale i mnoho lázeńských hostů.Jestli nevěříte, přijd´te si je v parném letním dni na pláž Pardoubku poslechnout.


Odpověď:
O Pardoubku se už napsalo hodně. Je jasné, že koupaliště z něho nebude, neboť splnit všechny hygienické normy je téměř nemožné. (Letos např. zavírají koupaliště v Libáni). Voda v Pardoubku není především ke konci sezony tak kvalitrní jako dříve, neboť nemá přítok a i podzemní zdroje jsou slabší než v minulosti, navíc jsou částečně zakryty panely. V roce 2003 proběhlo odbahnění Pardoubku, které pomohlo kvalitě vody. V té době jsme opravili i kabiny na převlékání. I když skupina občanů slibovala, že na kabiny, lavičky, atd. dohlédne, skutečnost byla jiná. V kabinách přespávali bezdomovci, několikrát jsme vyměňovali poškozené dveře, vytrženou mříž, vytahovali lavičky z rybníka, atd. Proto již převlékárnu ani neotevíráme. O otevření kiosku na Pardoubku uvažovalo již několik podnikatelů, ale nakonec od záměru ustoupilo. Podobně jsme třeba zkusili pronajmout kiosek v Bažantnici, neboť nám občané říkali, kolik lidí by si tam dalo občerstvení. Nakonec kiosek funguje jen při koncertech, neboť jinak je tržba minimální. Nedomnívám se také, že by město mělo provozovat občerstvení. A město také neudělalo žádné rozhodnutí, že z Pardoubku bude chovný rybník. Rybáři mají přesně dáno podmínkami dotace, kolik ryb může v Pardoubku být, aby nebyl mrtvou vodou. Město se také snaží pravidelně udržovat sekáním okolí rybníka.

Ing. Pavel Šubr, starosta


Jana 28.2.2012

Dobrý den,
po delší době jsem otevřela stránky města a jak tak pročítám dotazy, zaujal mne ten od slečny Vernerové. Naprosto s ní totiž souhlasím. Přijde mi nesmyslné, že na Pardoubku je zakázáno koupání psů. Myslím, že se nenajde dav, který přijde svého miláčka smočit, ale kolemjdoucí pejskaři v parném létě chtě něchtě nachají svépo pejska minimálně napít a smočit nohy, protože je to jediná pořádná vodní plocha mezi Bělohradem a Vřesníkem. Navíc mne tak trochu udivuje, že se tu lidé opírají do psů, kteří jsou z 99% pejsky obstarávanými-tudíž nejsou zablešení a špinaví.
Myslím, že podstatně větší problém je, že na břehu hráze stojí parta důchodců a místnímu ptactvu a rybám ustavičně a s velkou vervou sype zbytky chleba a rohlíků. A proto mě zaráží, že mezi drobečky a trusem ptactva se plavcům plave velmi dobře, ale čistý a udržovaný pes jim vadí.

Odpověď:
O tom, zda se mohou koupat na Pardoubku psi, se diskutovalo především po odbahnění Pardoubku a zlepšení podmínek pro
plavce. V současné době dle diskuse vítězí názor, abychom tabulky s upozorněním na zákaz koupání psů odstranili. Vzhledem k tomu, že Pardoubek není koupaliště, ale rybník, tyto tabulky odstraníme.

Ing. Pavel Šubr, starosta


Pavel 13.12.2011

Dobrý den,
Tak že, když jdu po našem náměstí a svítí na mě částka 1000000 není asi vše v pořádku. Bude se něco s tím dělat? Děkuji


Odpověď:
Již při Vašem prvním dotazu jsem zkontrolovala hodnoty jackpotů na světelných tabulích u všech heren a dnes, 13.12.2011, jsem tak učinila znovu, ale u žádné z heren nebyla zobrazená hodnota jackpotu vyšší, než maximálně povolená. Není možné, že jste přehlédl desetinnou čárku, která je na světelných tabulích uvedena? V případě, že je hodnota jackpotu vyšší než povolená tzn. 100.000,- Kč, žádám Vás o sdělení v jaké herně a kdy jste tuto skutečnost zaznamenal.
Děkuji

Veronika Festová, referent agendy místních poplatků


Pavel 28.11.2011

Dobrý den,
Chtěl bych se Vás optat na reklamní tabule určující výši jackpotu. Mohou cedule vykazovat až 100tis. jakpoty? Nezáleží na tom jak je provozovna zaregistrována? Nemusí být provozovna zaregistrována jako casino? Pokud ano tak musí splňovat další podmínky a ty si myslím že naše provozovny které takto vysoké jackpoty nabízejí nesplňují. Pokud jsou zaregistrované jako herny tak mohou nabízet pouze jackpoty do víše 10tis. Nebo je tomu jinak? Děkuji za odpověď.


Odpověď:
Hodnota jackpotů zobrazovaná na světelných panelech u provozoven loterií může přesahovat výši 10.000,-Kč a to i přes skutečnost, že se nejedná o kasino. Maximální výše jackpotu se liší dle druhů loterií. Např. pro výherní hrací přístroje je v hernách stanoven maximální jackpot na 10.000,-Kč. V případě, že se jedná o jackpot pro technická zařízení povolená Ministerstvem financí (např. elektromechanická ruleta, vícemístná technická zařízení, hybridní multiruletový systém atp.) je v hernách, pro jeden objekt, maximální částka jackpotu 100.000,-Kč.

Veronika Festová, referent agendy místních poplatků


Františka Pivcová 25.11.2011

Fany 25.11.2011
Jezdím každoročně do Vašeho překrásného kraje na lázěňskou léčbu. Byla jsem tam letos již po sedmé. Ve vašem kraji a hlavně ve vašem městečku a jeho nádherném okolí se mi otevírá srdce. Je tu nádherně. Jelikož nemohu pěstovat pěší turistiku jezdím po okolí na kole.
Chtěla bych mít jednu připomínku: u rybníčka na Byšičkách stojí Erbenův dub ke kterému chodím čerpat energii. S politováním jsem zjistila, že zmizela tabulka,která byla zde umístěna a obsahovala povídání-informaci o tomto kouzelném staříčkovi. Zmizela a nebyla již ničím nahrazena. Je to moc velká škoda. Pátrala jsem v místním infocentru ale nikdo mi nebyl schopen sdělit např sráří tohoto stromu ani to proč tam není informační tabulka.
Mějte se všichni dobří lidé v tomto příjemném a milém městečku krásně. Posílám tisíce pozdravů z Karlštejna PF.


Odpověď:
Dobrý den,
děkuji za Váš pěkný e-mail, jsem moc rád, že se Vám v Bělohradě a v jeho okolí líbí. Byšičky jsou nádherné místo, možná proto si ho vybral K.J.Erben za místo, kde napsal baladu Svatební košile. Snažil jsem se zjistit informace o informační tabulce na Erbenově dubu na hrázi rybníka Dolní dvůr, ale zjistil jsem pouze, že tabulka zmizela již před více lety. Nezjistil jsem ani text na tabulce a o dubu jsem objevil jen informace, že obvod kmene měří 640 cm a že byl vyhlášen jako památný strom v roce 1996. Budu ještě pátrat a pokud něco zjistím, ozvu se Vám a pokusím se také obnovit tabulku.

Ing. Pavel Šubr, starosta


Děkuji Vám pane Šubrt za zprávu týkající se Erbenova dubu. Jen pro upřesnění tabulky s legendou o dubu ta tam byla ješte asi před třemi roky i když v dezolátním stavu.
V každém případě Vám děkuji za snahu.
S přáním dalších úspěchů v roce 2012 a hlavně pevné zdraví vám.Lázně ve vašem městečku zase nám je pomáhají obnovit.

Pivcová Františka


Adam 16.11.2011

Dobrý den,

zajímalo by mě zda zvažujete vytvoření nového "vchodu" do městského parčíku. Rohový východ u križovatky ulice Barákova a Štefánikova vlevo od Špejcharu.

V ulici Štefánikova od samoobsluhy není žádný chodník, a lidi jsou tu nuceni chodit po silnici, po které se auta prohánějí často rychleji než povolenou 50km/h.

Věřím, že by pěší ocenili průchod parkem namísto silnice.

Adam


Odpověď:
O vytvoření vchodu do zámeckého parku v křižovatce ulic Barákova a Štefánikova neuvažujeme. Jednak si myslím, že provoz ve Štefánikově ulici není až tak veliký, aby se v ni nedalo bezpečně chodit, jednak zeď kolem zámeckého parku je kulturní památka a není jednoduché v ní vytvořit další vchod. Majitelem špejcharu je firma Sherydan, která připravuje jeho rekonstrukci. Uvažovala i o variantě vytvoření vchodu do parku, ale myslím, že v poslední variantě rekonstrukce už tento vchod plánován není.

Ing. Pavel Šubr, starosta


Jaroslav JIRÁSKO 31.10.2011

Dobrý den,
chtěl bych poděkovat za akci Odhalení a posvěcení sochy svaté Anežky české ve dnech 29. - 30. října 2011. Krásná socha z bělohradského pískovce byla opravdu důstojně a za velkého množství přítomných umístěna v našem městě, které bude bezesporu zkrášlovat. Chci poděkovat radě i za místo, které pro sochu světice zvolila - v prostoru v blízkosti lázní bude připomínat lázeňským hostům Anežčino poslání - pomáhat druhým lidem. Panu starostovi patří uznání a poděkování za zorganizování a přípravu celé dvoudenní akce.
Setkání u sochy svaté Anežky bylo důstojné a obohacující i díky skvělým projevům přítomných hostů.
Měl bych jeden námět - nebylo by dobré otisknout řeč pana profesora Piťhy v plném znění v Bělohradských listech ?
Děkuji a přeji hodně zdaru
Jaroslav Jirásko


Odpověď:
Jsem rád, že celý víkendový program završený odhalením a posvěcením sochy sv. Anežky České se vydařil. Chtěl bych tímto poděkovat všem, kteří se na něm jakkoliv podíleli. Vlastní projev p. prof. PhDr. Petra Piťhy, CSc. zaujal mnoho spoluobčanů, proto jsme ho zveřejnili na webových stránkách města a vyjde i v příštím čísle Bělohradských listů. V Bělohradských listech, které vyjdou koncem listopadu, bude obsáhlá reportáž a fotogalerie z odhalení sochy.

Ing. Pavel Šubr, starosta


Broňa Lukáčová 28.10.2011

Dobrý den, ráda bych, aby mě chodily novinky na můj mejl z vašeho města. Bohužel jsem žádnou takovou možnost na vašich stránkách nenašla, jako v jiných městěch to je. Tak mi napište, jak na to. S pozdravem díky. Broňa Lukáčová Lomnice nad Pop.


Odpověď:
Dobrý den, bohužel tato funkce na současných internetových stránkách města není. V současné době pracujeme na novém webu, který by měl splňovat veškeré požadavky návštěvníků a obecně moderního webu. Odběr novinek e-mailem je samozřejmě součástí plánovaných funkcí. Pokud máte facebook, je možné přihlásit se k odběru novinek tam.

S pozdravem
Tomáš Hons, správce webu


Pavlína Vernerová 2.9.2011

Dobrý den,
chtěla jsem se tak trochu přidat k diskuzi ohledně Pardoubku. myslím si, že jsme se tady všichni shodli na tom, že se v něm nedá koupat, aniž by se člověk neobával o nějakou vyrážku, či něco podobného. Proč je zde i přes minimální návštěvnost lidí zakázáno koupání psů? Myslím si, že když nevede cesta přes lidi, mohla by vést cesta přes "páníčky"...
Děkuji za odpověď


Odpověď:
Cedulky zákaz koupání jsme na Pardoubek umístili po jeho odbahnění před cca 7 lety ze 2 dúvodů. Přála si to (kromě jiných požadavků) skupina lidí, která se tam chodí koupat. Považovali jsme to za rozumné. Druhým důvodem bylo, že jsme kolem rybníku Pardoubek připravovali vycházkovou trasu, která nakonec nebyla orgány životního prostředí doporučena. Jedním z důvodů bylo, že by při vycházkách psi ohrožovali živočichy zde žijící a že by se psi ani neměli v Pardoubku volně pohybovat. Cedulky zatím na Pardoubku necháváme.

Ing. Pavel Šubr, starosta


Honza 24.8.2011

Dobrý den. Chtěl jsem upozornit na každodenní "toulání" Vašeho psa z areálu technických služeb v P.N.Vsi. Myslím,že je to snad schválně,neboť vrata jsou stále dokořán.

Odpověď:
Dobrý den, již včera jsme byli na potulování našeho psa upozorněni. Pracovníci technických služeb byli informováni a požádáni, aby psa zavírali. Doufáme, že se situace již nebude opakovat. Omlouváme se za vzniklé komplikace.

Veronika Festová, referent agendy místních poplatků


Lenka Olejníková 13.8.2011

Dobrý den, chtěla bych poděkovat organizátorům koncertu v Bažárně dne 6.8.2011. Škoda, že bylo tak málo lidí.Obě kapely hrály výborně!!! Ještě jeden dotaz,proč nebyly HOGO na plakátech?

Odpověď:
Dobrý den,
děkujeme za pochvalu! HOGO na plakátech nebylo z důvodů podmínek stanovených agenturou Plastiků. Ta si nepřála předkapelu ani zakapelu, natož aby byla uvedena na jejich plakátech. Později se ukázalo, že samotným Plastikům to vůbec nevadí. Smlouvy ale zpracovávají agentury.

S pozdravem
Ladislav Stuchlík, vedoucí Městského kulturního střediska


Markéta 12.8.2011

Dobrý den,
máte velmi pěkné stránky, na kterých se najde mnoho užitečných informací. Takovou přehlednou a vkusně zpracovanou prezentaci města jsem ještě neviděla.
Markéta

Odpověď:
Dobrý den,
jsme moc rádi, že se Vám naše webové stránky líbí. Přestože nám dnes web už nevyhovuje, snažím se o jeho přehlednost, což se v některých případech dost špatně realizuje. V každém případě děkuji za ocenění mé práce. V současné době pracuji ve volném pracovním čase (kterého bohužel moc není) na nových webových stránkách města, které by měly být více otevřenější lidem (z pohledu města i úřadu) a více "živé" (ankety, komentáře a mnoho dalšího). Nápadů je spoustu, času málo, ale třeba se jednou všichni dočkáme.

S pozdravem Tomáš Hons, správce webu


Jiří Herman 11.7.2011

Musím se přidat k panu Pavlu Noskovi a vyjádřit pochvalu za tak skvělou podívanou, kterou nám poskytli účinkující a organizátoři Strašidelné Bažantnice.Klobouk dolů !!Nejdříve mne zarazil ohromný zájem o tento podnik, ale po několika zastaveních u atrakcí jsem pochopil.Tak bezvadné ztvárnění jednotlivých scén, provedené s velikou invencí, zájmem být co nejlepší a humorem musíme vidět ještě vícekrát, budeme si hlídat další termín a těšíme se !!Slyšel jsem, že je Bažantnice 2011 možno dostat na DVD - o ně bych měl zájem !Také ještě jednou děkujeme !


Pavel Nosek 28.6.2011

Vážení organizátoři Strašidelné Bažantnice. Dovolte abych Vám složil tu nejhlubší poklonu a poděkoval všem účinkujícím. Byl jsem zde poprvé, ale moje nadšení neznalo mezí. Moc lituji, že ještě nemáme vnoučata, ale věřím, že za takových sedm let budu moci svým vnoučatům tuto radost poskytnout. Ještě jednou děkuji.


Odpověď:
Vážený pane Nosku a Hermane,
děkujeme Vám za přízeň a podporu. Jsme velmi potěšeni, že se Vám na Strašidelné Bažantnici 2011 líbilo a doufáme, že jsme udělali radost i dalším návštěvníkům.
DVD s brožurkou bylo vydáno z prvnících 3 ročníků a je možné ho ještě zakoupit na MěKS (Památník K.V.Raise) nebo na úřadě.
DVD 2011 se pokusíme připravit (za dlouhých zimních večerů) včetně brožurky do konce roku, pokud seženeme nějakého velkorysého sponzora.
Těšíme se, že se s Vámi v roce 2012 opět setkáme.

Jitka Košťálová, za společenstvo StB (Strašidelná Bažantnice)

PS: Nechtěli byste příští ročník trochu ozvláštnit a strašit společně s námi, než Vám dorostou vnoučata? Nábor potencionálních strašidel v kanceláři tajemnice po celý rok :-)


N. Stříteská 13.6.2011

Dobrý den, po včerejší návštěvě hřbitova na Byšičkách, jsem se rozhodla požádat o větší dohled nad tímto pietním místem. Z branky zmizela informační cedule, po hřbitově pobíhal pes a opět jsem řešila krádež (vloni vzrostlý rododendron, tentokrát solární lampičky – obojí „pevně“ uložené v zemi). Byť chápu, že žádná vývěska nepomůže k tomu, aby morálně narušený člověk (neboť kdo jiný je takového činu na takovém místě schopen) cokoliv zcizil, tak se přimlouvám aspoň za základní informace pro návštěvníky, kteří nevědí, jak se na podobných místech chovat. Děkuji.

Odpověď:
Chápu, že vás krádež rozzlobila, ale město těžko dokáže zajistit takový dohled na hřbitovech, který by podobným krádežím zabránil. Město má ve správě 4 hřbitovy (L. Bělohrad, Byšičky, H. N. Ves a a Hřídelec), na brány jsme umístili informace o zákazu jízdy na kole, volného pobíhání psů a požadavek na zavírání branky. Dvě tabule ale už někdo odcizil. Krádeže na hřbitovech vůbec nechápu a tvrdě je odsuzuji. Dopadnout pachatele je však velice obtížné. Myslím si, že informační tabule nic neřeší, protože většina lidí ví, jak se na hřbitovech chovat, a zloděje stejně neodradí.

Pavel Šubr, starosta


Markéta Klimešová 6.5.2011

Dobrý den,
děkuji za odpověď! I když na výstavbu sportovních hal jsou vyčleňovány finanční prostředky z fondů Evropské unie, druhou věcí je však otázka finacování provozu takovéto haly. Chtěla jsem však mj. upozornit na neuvěřitelně rostoucí popularitu, tohoto prozatím, amatérského sportu u mladé generace. Markéta Klimešová

Odpověď:
Děkuji za informace, rozvoj florbalu sleduji a sám ho také rád hraji. Ale problémem je právě úhrada provozních nákladů haly. Mám obavy, že jsme příliš malé město pro to, abychom měli jednoúčelovou florbalovou halu. Navíc jsou dobré podmínky pro florbal v hale SOU

Ing. Pavel Šubr, starosta


Markéta Klimešová 21.4.2011

PODNĚT Sportovní hala v Lázních Bělohradu: Dobrý den, reaguji na zprávu z tisku z 12.4.2011 rozhovor se starostou Pavlem Šubrem na část týkající se výstavby sportovní haly. Pokud bych mohla doporučit zajímavá by mohla být pro Lázně Bělohrad výstavba sportovní florbalové haly. Tato hala může být využívána samozřejmě i pro jiné sporty. Z vlastní zkušenosti vím (syn florbal od dětství provozuje za Tatran Střešovice), že tento sport se stal v České republice velmi populárním a dostal se v letošním roce již na 3.místo v počtu registrovaných hračů - ca.56000 reg.hráčů(1.fotbal 2.tenis). Předpokládám, že tenis bude již v příštím roce florbalem překonán. Takovým počinem by město získalo další růst prestiže vedle populárního fotbalu, tenisu a v budoucnu i golfu. Pokud by takový zájem ze strany města byl je možné se obrátit na Českou florbalovou unii www.cfbu.cz nebo http://www.cfbu.cz/redakcni_system/index.php?clanek=5672
S přáním příjemného dne
Markéta Klimešová

Odpověď:
Dobrý den,
Děkuji za dotaz. V našem městě je víceúčelová hala, která splňuje i parametry pro florbal. Nedávno se Tělovýchovné jednotě Lázně Bělohrad podařilo do ní zajistit florbalové mantinely, takže se v ní nyní mohou hrát i florbalové soutěže. Hala, kterou provozuje Střední odborné učiliště, je florbalisty poměrně hodně využívána, florbal se navíc hraje i v sokolovně. Mám obavy, že další samostatná florbalová hala by nebyla plně využita a město by na její provoz muselo doplácet stejně jako na případné koupaliště nebo zimní stadion.

Pavel Šubr, starosta


Petr Šubr 20.4.2011

Dobrý den,dovolte,abych reagoval na Vaše vysvětlení ohledně PARDOUBKU.Celá odpovědˇzní jako jedna velká ´výmluva.Na "plovárnu" lidé nechodí, protože se o ní město nestará!!! Prameny jsou hlavně v zadní části rybníka -jen je pořádně vyčistit.Před několika lety rybáři zarybnili Pardoubek Amurem a ty kompletně zlikvidovali vodní rostliny, které filtrovali vodu. To dá lehce napravit vyčištěním, vodním zatravněním a opravou děravé hráze .Postavit na léto na pláž několik chemických záchodů , vybudovat převlékárnu a kiosek jako je v Bažantnici by nebylo problémem.Celý areál by mohlo obsluhovat několik důchodců -určitě by si rádi přivydělali jako ti co " fungují " v lázních.Říkáte,že lázně dostali dotaci na hotel,tak jako Jíčín na nové koupaliště-takže je to jen na Vaši ochotě pro občany a návštěvníky města toto přes dotace zrealizovat.A to by jste se divili jak by "PARĎAS" praskal ve švech. Jinak například koupaliště v Lodíně stálo 33 milionů přes léto zaměstnává půl vesnice, je lehce vydělečné a proslavilo Lodín v celém kraji.PARDOUBEK fungoval jako plovárna 100 let a vy jste ji pěkně pohřbyli-to je hodně smutné!!! PS:Neni hlavně problém v tom,že se Vám do rekonstrukce plovárny prostě nechce?

Odpověď:
Pardoubek už řadu let nesplňuje podmínky pro to, aby mohl fungovat jako koupaliště. Myslím si, že v rámci možností se město o Pardoubek stará jako o rekreační plochu, tzn. že okolí uklízíme, sečeme trávu, na podzim rybník čistíme. Pro to, aby fungoval jsko koupaliště, by muselo dojít k úplné rekonstrukci jako v Jičíně u rybníka Kníže. Pardoubek byl před několika lety vyčištěn a odbahněn, ryb do něho rybáři dávají jen tolik, kolik povoluje norma a byli bychom rádi, kdyby nám někdo poradil, jak opravit lehce hráz. Co se týče dotací, tak město do 5.000 obyvatel je z hlediska EU považováno za venkov a dosáhnout na větší dotaci je značný problém - zatím se nám nedaří získat ani na nový městský úřad ani na dokončení sportovního areálu u Bažantnice.

Ing. Pavel Šubr, starosta


Vlasta 6.4.2011

Dobrý den, ráda bych se zeptala na váš názor ohledně plateb za léčbu v lázních. Myslíte si, že to nějak naruší chod lázní a tím samozřejmě i život ve vašem městě? V Bělohradě jsem byla a moc se mi tam líbilo. Vlasta

Odpověď na dotaz:
Samozřejmě se rušení komplexní lázeňské léčby negativně promítne obecně v lázeňství. Řada lázeňských zařízení je postavena na komplexních léčbě a na klientech, jimž léčbu hradí zdravotní pojišťovny. Konkrétně v našem městě nový lázeňský resort Strom života navštěvují pouze samoplátci, naopak u lázeňské kliniky zase jednoznačně převládají klienti zdravotních pojišťoven. Doufám, že u některých diagnóz (především endoprotézy, atd.), které se léčí v našich lázních, zůstane komplexní léčba zachována. V našem městě jsou lázně největším zaměstnavatelem, takže případné omezení provozu lázní by mělo negativní dopad i na město. Před několika roky jsem měl možnost navštívit některá lázeňská města v Německu a právě omezení proplácení lázeňské péče ze strany zdravotních pojišťoven tam mělo dost negativní dopad a některá lázeňská zařízení stála prakticky před krachem. Problematiku proplácení lázeňské péče by ale určitě lépe osvětlili přísluční pracovníci našich lázní. Já ještě dodám, že jsem velice rád, že se Vám u nás líbilo.

Pavel Šubr, starosta


Petr Šubr 30.3.2011

Dobrý den,v Bělohradských listech jsem se dočetl,že bude provedena demolice zbytku kabin na Pardoubku.Tak se ptám co bude s "plovárnou " dál? Pardoubek a Byšička to jsou nejhezčí místa v okolí našeho města.Já jsem se na Pardoubku naučil plavat , od roku 1983 do 2003 jsem se sportovním oddílem triatlonu pořádal závody,které naše město proslavily po celých Čechách.Dokonce jsem si poslední závod zajel. Tehdy si návštěvníci našeho Pardoubku ještě mohli dojít do penzionu na WC , v lidové restauraci se naobědvat a v převlékárně se převléknout. No a večery na Pardoubku to bylo to nejkrásnější- parta muzikantů,perfektně ošetřený Staropramen a studenecký klobásky.Však taky" lázeňáci a chlapi z perutě vzpomínaj".Když jste nám penzion prodali a povolili demolici,tak bylo řečeno,že ho nahradí hotýlek ve stylu bývalé restaurace Bažantnice.Bohužel architekt to asi nepochopil a tak tam vyrostla další ( luxusní) bělohradská bytovka-která odpoledne stíní do poloviny rybníka, pozlacená restaurace Romantika je večer krásně osvětlená, ale bohužel prázdná.Část pláže byla překopána na přepad.Z plovárny se stala výkrmna kaprů a místo penzionu máme oplocené (ozbrojenci střežené) odtučňovací zařízení pro arabské tlouštíky.Takže triatlonu v Bělohradě odzvonilo a kulturně si zajít k vodě,dát si pivko a klobásku, poslechnout si večer Drupyho a spol.-to už je taky jen sen! Návštěvníci města často říkají:Máte to tu moc hezký,akorát Vám chybí pořádný koupaliště, když jste to lázeňský město, všude jinde se koupat dá! Tak se ptám jestli se plánuje nějaká náhrada za zničenou PLOVÁRNU PARDOUBEK?

Odpověď:
U pensionu Pardoubek hrozilo jeho zavření z hygienických důvodů. Poslední roky jsme jen za cenu neustálých oprav a rekonstrukcí dokázali zachránit jeho provoz, přesto si hosté pensionu stěžovali na kvalitu ubytování, která už jednoznačně neodpovídala standardu. Provoz restaurace by musel být ukončen nebo kuchyň kompletně s velkými náklady přebudována. Podobný pension (Achát) mají v Železnici, je zavřený a město složitě řeší, co s ním. Lázně měly původní záměr postavit letní restauraci s menším ubytováním, později zřejmě i z důvodu možnosti získat dotace z fondů EU se rozhodly pro stavbu hotelu.
Co se týče koupaliště, tak už řadu let chybí přítok vody a prameny byly znehodnoceny položením betonových panelů na dno. Proto je v srpnu v rybníce málo vody a její kvalita je špatná. V letech 2003-4 proběhlo odbahnění, které kvalitu vody částečně zlepšilo. Město opravilo i zbytek kabin, aby zde mohla být převlékárna. Bohužel několikrát ročně k ní musíme z důvodu vandalismu dávat nové dveře, nepomohla ani železná mříž, kterou kdosi vytrhl ze zdi, vloni kdosi vytrhal prkna u prostřední části a převlékárnu využívali více než plavci k přespávání bezdomovci. Navíc využívání Pardoubku koupajícími je minimální, důvodem je kvalita koupání, několik koupališť v okolí i množství domovních bazénů. Návštěvníci Bělohradu nás upozorňují také na celkově špatný dojem, který zbytek kabin vyvolává. Proto zastupitelstvo města rozhodlo o demolici kabin a vybudování dětského hřiště na jejich místě.
Výstavbu koupaliště zastupitelstvo města připravovalo za Kotykovým mlýnem pod „Slívákem“. Došlo zde ke změně územního plánu a požádali jsme o bezúplatný převod státních pozemků v této lokalitě na město. Bohužel se zjistilo, že na tyto popzemky se vztahují církevní restituce a stát nám je tudíž nemůže převést. Už předtím jsme nechali zpracovat studii koupaliště. Náklady na výstavbu byly vyčísleny na cca 80 mil. Kč včetně DPH (k porovnání výstavba koupaliště v Jičíně stála přes 200 mil. Kč), odpisy by ročně činily více než 4 miliony Kč a provozní náklady (chemikálie, elektrická energie, vodné, mzdové náklady, atd.) ročně cca 2,2 mil. Kč při cenách roku 2008. Aby byly provozní náklady pokryty, muselo by koupaliště např. při vstupném 50,- Kč navštívit poo dobu 100 dnů 300 návštěvníků (příjem 1,5 mil. Kč) a a tobogán sjet při ceně 5,- Kč denně 1.000 lidí (příjem 0,5 mil. Kč). Město by tedy jednoznačně na provoz doplácelo odhadem 5 mil. Kč. Navíc je v okolí do 10 km několik koupališť (Pecka, Miletín, Dachova, Mlázovice) a další jen o něco dále (Jičín, Lodín, Nový Bydžov, Hradec Králové, atd.). Zastupitelstvo města proto výstavbu koupaliště mezi své priority nezařadilo, neboť by to bylo při současné ekonomické situaci hazardování s rozpočtem města.

Pavel Šubr, starosta


Jaroslav Jirásko 18.2.2011

Poděkování za úklid sněhu

Dobrý den, velkou pochvalu zaslouží pracovníci odklízející sníh v zimním období. Zatímco v mnoha okolních městech je obvyklé, že se uklízí jen když čerstvě napadne (starý sníh jakoby nebyl sníh), v Bělohradě se uklízí, dokud není uklizeno. První úklid je obvykle naplánovaný tak, aby lidé chodící ráno do práce měli chodníky volné. Ale s velkým povděkem sleduji, že odklízecí čety pracují třeba i týden po posledním sněžení a odvážejí sníh z náměstí, ulic, chodníků, hřišť a parkovišť. Známý z Hořic se podivoval, že zde viděl náklaďáky se sněhem jezdit v době, kdy naposledy sněžilo před čtyřmi dny.
Děkuji všem, kteří mají úklid sněhu na starosti, za precizně odváděnou práci i za prostředky, které město na zlepšení mobility v zimním období vynakládá.
Jaroslav Jirásko


Petr 14.2.2011

Dobrý den,
Chtěl bych se zeptat, jak to je s podniky(herny) na náměstí, které nabízejí hraní výherních automatů.
Neexistuje vyhláška nebo něco podobného o vzdálenosti heren od autobusového nádraží atd...?Myslíte,že poutače těchto heren, které nabízejí 10tisícové jackpoty jsou pro naší mládeš, dobrou inspirací?
Děkuji

Odpověď:
Problematika výherních hracích přístrojů je poměrně složitá. Nový loterijní zájkon, který by zvyšoval pravomoci obcí, nebyl v loňském roce schválen (skončil na vetu prezidenta). V našem městě máme od roku 2009 vyhlášku, která znemožňuje vznik dalších heren kromě 4 existuijících a od 1. ledna 2011 platí další vyhláška, která zpoplatňuje i videoterminály, které povoluje ministerstvo financí. Z důvodu nejasnosti pojmů v zákoně ale firmy s tímto zpoplatněním nesouhlasí.
Vyhláška, která by upravovala vzdálenost heren od autobusového nádraží neexistuje, podle zákona je možné obecní vyhláškou upravit vzdálenost heren např. od škol, kostelů a úřadů. Složité je ale zrušit stávající herny, neboť města, která se o toto pokusila, následně prohrála soudní spory s majiteli heren.
Podobně jako vedení ostatních měst i my čekáme na nový loterijní zákon, který by měl jednoznačně upravit celou tuto problematiku včetně zdanění hazardu. Jestli chodíte na zasedání zastupitelstva města, tak určitě víte, že záležitost heren jsme v roce 2009 několikrát řešili.

Ing. Pavel Šubr, starosta


Jiři 7.2.2011

Viděl jsem reportáž ohledně obchvatu města a chce se mi zvracet vážení !!!
Celé je to komedie jenom kolem pár lidí a hlavně starosty,který si také postavil dům v lázenské ulici a chce mít klid kolem domu bez provozu,který není nijak extrémně velký jak se uvádí!!! Dále pak je pan starosta jedna ruka s majiteli lázní,jak se zdá,protože nejvíce na to tlačí hlavně lázně!!!Pane starosto,byla sepsána petice proti vámi,tak propagovanému obchvatu !!! Dejte s tím už pokoj "pane starosto" lidé to nechtějí !!!
S pozdravem
Jiří (jiri.bedna@centrum.cz)

Odpověď:
Dobrý den pane Bedno,
děkuji za Váš e-mail. Škoda, že nejste z Lázní Bělohradu (Vaše jméno není v evidenci obyvatel), takže zřejmě nevíte o přeložce silnic podrovnosti.
Stručně Vám uvedu:

1. Pro výstavbu přeložky hlasovalo v minulém volebním období 14 z 15 členů zastupitelstva města.

2. Nemám dům v Lázeňské ulici ale v Husově cca 90 metrů od Lázeňské ulice, takže mně hluk z ní vůbec nevadí.

3. Lázně tlačí na výstavbu přeložky společně s Ministerstvem zdravotnictví ČR, neboť tím, že vnitřním lázeňským územím prochází průjezdní silnice II. třídy, je porušován lázeňský zákon a ve svých důsledcích múže město přijít o statut lázeňského místa.

4. Petice byla sepsána v roce 2005 na základě zkreslených informací, které byly občanům vysvětleny a občané sami nyní ve svých dopisech obhajují výstavbu přeložky.

5. Ze strany ministerstva zdravotnictví je uplatněno negativní stanovisko s rozšiřováním ploch pro bytovou výstavbu severně od Lázeňské (Tyršovy) ulice, dokud nebude do lokality zajištěn přístup ze severu z přeložky silnic. Je tím tak výrazně pozastaven rozvoj města.

Vážený pane Bedno, pokud byste měl nějaké dotazy, rád Vám je odpovím na mé e-mailové adrese, případně telefonicky.

Ing. Pavel Šubr, starosta


Jan Šebelík 26.10.2010

Ještě malá poznámka k tomu kamerovému systému.
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/benjamin-kuras.php?itemid=11129


anonymka 19.10.2010

Dobrý den. Chtěla jsem se zeptat, zda-li máte v plánu výměnu pouličního osvětlení. Nezlobte se na mne, ale tohle je opravdu strašné. Zkuste si jít popřípadě Zámeckou ulicí. Nebáli jste se? Třeba toho, že vás za těmi křovisky překvapí nemile nějaká osoba? v té ulici je taková tma, že se tamtudy lidi bojí i chodit. Přesně tak nepochopím, proč je tam umístěna lampa, která je obrostlá stromama a svítí akorát tak přesně do popelnice? Když by vám chtěl někdo slušně řečeno dát přes ústa, tak klidně může, protože na tom sídlišti je taková tma, že byste vlastně ani nepoznali, kdo vám ublízil... Je to opravdu alarmující... Copak město nemůže zvýšit bezpečnost a buď dát do lamp "žárovky", které více svítí nebo dát klidně ve větším rozmezí nové lampy, ale hlavně, aby v té ulici bylo světlo a ne tma? Zkuste se tou ulicí projít v 9 hodin večer a pochopíte, jaké je jít domů za tmy ... :(

Odpověď:
Výměnu lamp VO v lokalitě bytovek jsme měli v plánu již tento rok, ale finanční prostředky byly nakonec přesunuty na rekonstrukci VO v PNV a HNV, protože jsme zde prováděli opravu chodníku po výstavbě kanalizace. Výměna se tak posouvá do roku 2011 a já věřím, že se nám ji povede zrealizovat. Co se týče stromů, které přerostly, tak to je spíše otázka pro obyvatele bytovek, kam a proč stromy vysadili a pak nechali i přerůst. My jsme pozemky okolo bytovek získali teprve před 5 lety od firmy Deprag, a.s., t.z. že před tím jsme se o ně nestarali. Je jasné, že před samotnou rekonstrukcí VO budeme muset některé stromy zkrátit nebo skácet, aby nasvícení komunikací a chodníků bylo dostatečné.

Jiří Bičiště, místostarosta


bikeři 19.10.2010

Dobrý den chtěl bych se jenom zeptat jak to teď vlastně vypadá s tím Skateparkem?....jakto že Holovousy s s počtem 515 obyvatel.....mají park ta 1.5mil.korun když tam jezdí 2lidi na bmx??...a tady nam to slibujete asi 5 rokua nic!!

Odpověď:
Nepodepsané dotazy ohledně skateparku dostávám poměrně často. Situace je taková, že jsme zhruba před 5 lety uvažovali vytvořit skatepark na asfaltovém hřišti za sokolovnou. S místostarostou jsme navštívili některé skateparky a uvědomili si, že hluk ze skateparku by velice negativně ovlivňoval okolní obytnou a lázeňskou zónu. Proto jsme toto řešení zavrhli a skatepark zařadili do projektu dostavby sportovního areálu u Bažantnice, konkrétně za východní branku tréninkového fotbalového hřiště. Finanční náklady na výstavbu skateparku jsou odhadnuty na cca 2,6 mil. Kč, proto jsme zatím upřednostnili investice, kde jsme získali dotace. Sportovní areál chceme řešit komplexně, ale zatím jsme nenašli vhodný dotační program. V některých městěch získali dotace na skatepark v rámci úprav veřejných prostranství z EU (např. Holovousy), někde z fondů na prevenci kriminality ministerstva vnitra (Miletín). Vím ale také, že v některých městěch skateparky způsobily značné problémy (alkohol, drogy, atd.), takže je nakonec musela města uzavřít. Proto bych byl rád, aby vznikl buď sportovní klub či oddíl TJ zaměřený na tento sport, abychom měli s kým jednat a aby někdo zodpovídal za chod skateparku. Podobně je tomu třeba v Miletíně, kde klub existuje, jeho členové pomohli se zajištěním dotace a s výstavbou skateparku a nyní i s jeho provozováním.

Ing. Pavel Šubr, starosta


Jan Šebelík 27.8.2010

Dobrý den.
Město plánuje umístění webových kamer na veřejná prostranství. OK - dozajista by to mělo přispět k zvýšení bezpečnosti. Co ale ochrana soukromí? Mohu si být jist, že ono "oko Velkého Bratra" nemůže být proti mě zneužito? Nic proti bezpečnostním kamerám třeba v Shooters baru - zachránily mi mobil. To je ale soukromý podnik, umístění kamer je rozhodnutím majitele. Ale být sledován na každém kroku na veřejnosti? Aby bylo veřejně známo kdy jsem prošel přes náměstí, s kým jsem se zastavil, s kým jsem mluvil, za chvíli možná o čem jsem mluvil? George Orwell - 1984.

Odpověď:
Máte samozřejmě pravdu. Projekt kamerového systému z těchto důvodů podléhá schválení Úřadu pro ochranu osobních údajů. Ten přísně posuzuje, aby nedošlo ke zneužití kamerového systému. A to nejen záběry, které mohou poškodit občany, ale i zneužitím kamerového systému neoprávněnými osobami. Toto vše musí být ošetřeno v projektové dokumentaci..A dokonce si myslím, že ani umístění kamer v soukromém podniku není jen na rozhodnutí majitele.

Ing. Pavel Šubr, starosta


Občané L.Bělohrad a lázen. hosté 22.8.2010

Dobrý den ,není škoda že tak pěknou čtvrť jako je ul.K Moora hyzdí neupravené parcely č 637 nebo 631/1 ( špatně čitelné) a 562/73?
2) Máme pěknou novou Poštu ,je jen škoda že návštěvníci Baru u Žižky na ní chodí s oblibou močit a její okna zdobí vždy po víkendu nespočet obřích plivanců které při pohledu od přepážek či návštěvě Zámeckého památníku nepůsobí vůbec líbivě.Zde bych při úvaze o kamerovém systému rozhodně jednu nezapoměl umístit ! S pozdravem Vaši občané.

Odpověď:
K Vašemu prvnímu dotazu: Samozřejmě, že je škoda, že ulici Karla Moora hyzdí neupravené parcely. Parcelu p.č. 637/1 vlastní město (jde o úzkou komunikaci o výměře 118 m2, u níž jsme si ani neuvědomili, že je městská), kde provedeme brzy nápravu. Navazující parcelu p.č. 562/73 o výměře 803 m2 vlastní paní Libuše Plecháčová z Rašínovy ulice.
Ve městě je mnohem víc neudržovaných pozemků. Majitele se snažíme vyzývat k nápravě, řada z nich ale vůbec nereaguje. Obecně je velice obtížné donutit majitele pozemků k jejich pravidelné údržbě. Podle zákona č. 326/2004 Sb. by měl záležitost neudržované nezemědělské půdy řešit obecní úřad obce s rozšířenou působností, t.j. městský úřad Jičín.
K druhému dotazu, s kamerou, která by pokrývala prostor mezi městským úřadem a poštou, projekt kamerového systému počítá. Líbivě nepůsobí ani jiné věci ve městě, např. poškozené lavičky, rozbité lampy veřejného osvětlení, posprejované objekty, atd. Právě kamerový systém by měl pomáhat odhalit pachatele těchto přestupků.
A jinak nemám příliš rád dopisy podepsané slovy "Vaši občané".

Ing. Pavel Šubr


jméno neuvedeno 22.7.2010

Dobrý den chtěl bych se jenom zeptat jak to teď vlastně vypadá s tím Skateparkem?...Děkuji

Odpověď:
Město má v plánu dokončit celý sportovní areál u Bažantnice (tenisová hala, fotbalové kabiny, kurty na plážový volejbal, skatepark, dětské hřiště, parkoviště). Zatím jsme nenašli vhodný dotační program a z rozpočtu měst je nemyslitelné akci ufinancovat.

Ing. Pavel Šubr, starosta


Janek 28.6.2010

Komentář ke Strašidelné Bažantnici:
Byl jsem , viděl jsem , bál jsem se. Děkuji bylo to pěkné. Byl jsem překvapen , jaký byl o akci zájem. Blahopřeji . Janek, Hořice


Bára 10.5.2010

Chtěla bych pochválit všechny zahradníky z města Lázně Bělohrad zato jak se nám hezky starají o zahrady a parky našeho města.Jen tak dál.


Tomáš Kraus 2.4.2010

Dobry den,
neuvazovali jste o umisteni webovych kamer do mesta?
Dekuji, Kraus

Odpověď:
Uvažujeme jak o zřízení kamerového systému pomocí kterého by mohla policie ve spolupráci s městem snadněji identifikovat pachatele přestupků a trestných činů ve městě, tak o webkamerách umožňujících virtuální prohlídku našeho města. Na bezpečnostní kamerový systém je již zpracován projekt, který v současné době konzultuzjeme s policií a zjišťujeme možnosti financování systému.

Ing. Pavel Šubr, starosta
Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad