Dokumenty ke stažení


typ :
úsek:
Datum vložení:
strana: 1 | 2 | 3 | 4 | 5
10.5.2024 | obecné | poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací, který je zároveň přílohou Směrnice č. 2/2012 upravující postup při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. pro město Lázně Bělohrad a jeho orgány a nabývá účinnosti dne 10. 5. 2024.

Stáhnout dokument

10.5.2024 | obecné | poskytování informací

Směrnice č. 2/2012 upravující postup při poskytování informací

Směrnice č. 2/2012 upravující postup při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Stáhnout dokument

6.5.2024 | obecné | poskytování informací

Odpověď na žádost o informace doručenou dne 19. 4. 2024

Informace související s přijetím nové vedoucí ekonomického odboru do funkce.

Stáhnout dokument

12.4.2024 | obecné | poskytování informací

Odpověď na žádost o informace doručenou dne 10. 4. 2024

Informace o řízeních o odstranění stavby, kde je vlastníkem právnická osoba, vydaných stavebním úřadem od 1. 3. 2023 dosud.

Stáhnout dokument

12.4.2024 | obecné | poskytování informací

Odpověď na žádost o informace doručenou dne 2. 4. 2024

Informace z rozhodnutí vydaných stavebním úřadem v 1. čtvrtletí roku 2024 týkajících se pozemních staveb pro právnické osoby.

Stáhnout dokument

4.4.2024 | obecné | poskytování informací

Odpověď na žádost o informace doručenou dne 21. 3. 2024

Žádost o poskytnutí kopie povolení či opatření na stavbu dešťové kanalizace vedoucí na pozemku parc. č. 309/1, 309/2, 124/63, 124/52, 249/7 v katastrálním území Dolní Nová Ves, obec Lázne Bělohrad.

Stáhnout dokument

20.3.2024 | obecné | poskytování informací

Odpověď na žádost o informace doručenou dne 18. 3. 2024

Žádost o poskytnutí kopie kolaudačního rozhodnutí pro stavbu čp. 144 na pozemku p.č.st. 230 v katastrálním území Dolní Nová Ves, Lázně Bělohrad.

Stáhnout dokument

5.2.2024 | obecné | poskytování informací

Výroční zpráva o činnosti města Lázně Bělohrad v oblasti poskytování informací za rok 2023

Výroční zprávu zveřejňuje město Lázně Bělohrad jako povinný subjekt v souladu s ust. § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.Stáhnout dokument

15.1.2024 | obecné | poskytování informací

Odpověď na žádost o informace doručenou dne 4. 1. 2024

Žádost o poskytnutí informací o povoleních (územní rozhodnutí, stavební povolení nebo společné povolení nebo veřejnoprávní smlouvu toto povolení nahrazující) vydaných stavebním úřadem v termínu od 1. srpna 2023 do data podání žádosti o informaci pro samotné stavby výroben elektřiny - fotovoltaické elektrárny o výkonu 5 MW a vyšším.

Stáhnout dokument

15.1.2024 | obecné | poskytování informací

Odpověď na žádost o informace doručenou dne 1. 1. 2024

Žádost o poskytnutí investičních plánů města Lázně Bělohrad pro rok 2024, respektive seznamu stavebních projektů týkajících se pozemních staveb (tedy budov bez infrastruktury), které jsou plánovány městem na rok 2024 a budou financovány z rozpočtu města nebo z jiných rozpočtů.

Stáhnout dokument

5.1.2024 | obecné | poskytování informací

Odpověď na žádost o informace doručenou dne 22. 12. 2023

Informace týkající se výběrového řízení č. 2/2023 na obsazení pracovního místa a pro jmenování do funkce „vedoucí ekonomického odboru".

Stáhnout dokument

4.1.2024 | obecné | poskytování informací

Odpověď na žádost o informace doručenou dne 1. 1. 2024

Informace z rozhodnutí vydaných stavebním úřadem ve 4. čtvrtletí roku 2023 týkajících se pozemních staveb pro právnické osoby.

Stáhnout dokument

20.12.2023 | obecné | poskytování informací

Odpověď na žádost o informace doručenou dne 14. 12.2023

Informace o vydaných souhlasech územního samosprávného celku s jinou výdělečnou činností úředníka podle ust. § 16 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb.

Stáhnout dokument

6.10.2023 | obecné | poskytování informací

Odpověď na žádost o informace doručenou dne 2. 10. 2023

Informace z rozhodnutí vydaných stavebním úřadem ve 3. čtvrtletí roku 2023 týkajících se pozemních staveb pro právnické osoby.

Stáhnout dokument

4.10.2023 | obecné | poskytování informací

Odpověď na žádost o informace doručenou dne 20. 9. 2023

Informace o ohlášeních, či povoleních staveb na pozemcích p. č. st. 388, p. č. 290/18, 290/14, 290/30, 290/29, k. ú. Lázně Bělohrad.

Stáhnout dokument

18.7.2023 | obecné | poskytování informací

Informace týkající se staveb fotovoltaických elektráren o výkonu 5 MW a vyšším

Žádost o poskytnutí informací o vydaných povoleních, příp. vedených řízeních o povolení staveb fotovoltaických elektráren o výkonu 5 MW a vyšším v roce 2022 nebo 2023.

Stáhnout dokument

13.7.2023 | obecné | poskytování informací

Informace z rozhodnutí vydaných stavebním úřadem v 2. čtvrtletí roku 2023 týkajících se pozemních staveb pro právnické osoby

Žádost o poskytnutí informací z rozhodnutí vydaných Městským úřadem Lázně Bělohrad v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb. za období od 1. 4. 2023 do 30. 6. 2023 týkajících se pozemních staveb (budov) pro právnické osoby. 

Stáhnout dokument

10.5.2023 | obecné | poskytování informací

Informace o zaevidování písemnosti doručené společností KM Klinik s.r.o. dne 6. 4. 2023 do elektronického systému spisové služby a termínu zveřejnění Záměru o pronájmu č. 6/2023 na úřední desce

Žádost o poskytnutí informací o přesných časových údajích zaevidování písemnosti doručené společností KM Klinik s.r.o. dne 6. 4. 2023 do elektronického systému spisové služby povinného subjektu, města Lázně Bělohrad, a o zveřejnění Záměru o pronájmu č. 6/2023 na úřední desce povinného subjektu. 

Stáhnout dokument

5.4.2023 | obecné | poskytování informací

Informace z rozhodnutí vydaných stavebním úřadem v 1. čtvrtletí roku 2023 týkajících se pozemních staveb pro právnické osoby

Žádost o poskytnutí informací z rozhodnutí vydaných Městským úřadem Lázně Bělohrad v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb. za období od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2023 týkajících se pozemních staveb (budov) pro právnické osoby.

Stáhnout dokument

4.4.2023 | obecné | poskytování informací

Informace o řízeních o odstranění stavby právnických osob vydaných stavebním úřadem od 1. 10. 2022 doposud

Žádost o poskytnutí informací z rozhodnutí, povolení a odstranění stavby vydaných podle § 128 odst. 4 a § 129 stavebního zákona od 1. 10. 2022 doposud, o probíhajících řízeních o odstranění stavby, o podaných ohlášeních záměru odstranit stavbu, a to pouze u právnických osob.

Stáhnout dokumentMěsto Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad