Dokumenty ke stažení


typ :
úsek:
Datum vložení:
strana: 1 | 2 | 3 | 4
10.5.2023 | obecné | poskytování informací

Informace o zaevidování písemnosti doručené společností KM Klinik s.r.o. dne 6. 4. 2023 do elektronického systému spisové služby a termínu zveřejnění Záměru o pronájmu č. 6/2023 na úřední desce

Žádost o poskytnutí informací o přesných časových údajích zaevidování písemnosti doručené společností KM Klinik s.r.o. dne 6. 4. 2023 do elektronického systému spisové služby povinného subjektu, města Lázně Bělohrad, a o zveřejnění Záměru o pronájmu č. 6/2023 na úřední desce povinného subjektu. 

Stáhnout dokument

5.4.2023 | obecné | poskytování informací

Informace z rozhodnutí vydaných stavebním úřadem v 1. čtvrtletí roku 2023 týkajících se pozemních staveb pro právnické osoby

Žádost o poskytnutí informací z rozhodnutí vydaných Městským úřadem Lázně Bělohrad v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb. za období od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2023 týkajících se pozemních staveb (budov) pro právnické osoby.

Stáhnout dokument

4.4.2023 | obecné | poskytování informací

Informace o řízeních o odstranění stavby právnických osob vydaných stavebním úřadem od 1. 10. 2022 doposud

Žádost o poskytnutí informací z rozhodnutí, povolení a odstranění stavby vydaných podle § 128 odst. 4 a § 129 stavebního zákona od 1. 10. 2022 doposud, o probíhajících řízeních o odstranění stavby, o podaných ohlášeních záměru odstranit stavbu, a to pouze u právnických osob.

Stáhnout dokument

15.3.2023 | obecné | poskytování informací

Investiční plány města pro rok 2023

Žádost o zaslání investičních plánů města Lázně Bělohradpro rok 2023, respektive seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které  město plánuje uskutečnit v letech 2023 - 2024, případně jsou dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu města, krajského úřadu nebo z dotačních titulů či ta jejich podpory. Stáhnout dokument

6.2.2023 | obecné | poskytování informací

Výroční zpráva o činnosti města Lázně Bělohrad v oblasti poskytování informací za rok 2022

Výroční zprávu zveřejňuje město Lázně Bělohrad jako povinný subjekt v souladu s ust. § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

Stáhnout dokument

17.1.2023 | obecné | poskytování informací

Investiční plány města pro rok 2023

Žádost o poskytnutí investičních plánu města Lázně Bělohrad pro rok 2023, respektive seznamu stavebních projektů týkajících se pozemních staveb, které jsou plánovány městem na rok 2023 a budou financovány z rozpočtů města nebo jiných rozpočtů. 

Stáhnout dokument

10.1.2023 | obecné | poskytování informací

Informace z rozhodnutí vydaných stavebním úřadem ve 4. čtvrtletí roku 2022 týkajících se pozemních staveb pro právnické osoby

Žádost o poskytnutí informací z rozhodnutí vydaných Městským úřadem Lázně Bělohrad v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb. za období od 1. 10. 2022 dio 31. 12. 2022 týkající se pozemních staveb (budov) pro právnické osoby.

Stáhnout dokument

13.10.2022 | obecné | poskytování informací

Informace z rozhodnutí vydaných stavebním úřadem ve 3. čtvrtletí roku 2022 týkajících se pozemních staveb pro právnické osoby

Žádost o poskytnutí informací z rozhodnutí vydaných Městským úřadem Lázně Bělohrad v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb. za období od 01.07.2022 - 30.09.2022 týkajících se pozemních staveb (budov) pro právnické osoby

Stáhnout dokument

11.10.2022 | obecné | poskytování informací

Informace o rozhodnutích vydaných stavebním úřadem o odstranění stavby

Žádost o poskytnutí informací o rozhodnutích vydaných stavebním úřadem o odstranění stavby od 01.02.2022 do 10.10.2022

Stáhnout dokument

12.7.2022 | obecné | poskytování informací

Informace z rozhodnutí vydaných stavebním úřadem ve 2. čtvrtletí roku 2022 týkajících se pozemních staveb pro právnické osoby

Žádost o poskytnutí informací z rozhodnutí vydaných Městským úřadem Lázně Bělohrad v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb. za období od 01.04.2022 do 31.06.2022 týkajích se pozemních staveb (budov) pro právnické osoby.Stáhnout dokument

4.5.2022 | obecné | poskytování informací

Informace o pozemku p. č. 191/13, k. ú. Lázně Bělohrad

Žádost o poskytnutí informací o pozemku p. č. 191/13, k. ú. Lázně Bělohrad, z hlediska výstavby

Stáhnout dokument

6.4.2022 | obecné | poskytování informací

Přehled rozhodnutí vydaných stavebním úřadem pro právnické osoby v 1. čtvrtletí roku 2022 týkajících se podzemních staveb

Žádost o poskytnutí informací z rozhodnutí vydaných Městským úřadem Lázně Bělohrad pro právnické osoby v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb. za období od 01.01.2022 do 31.03.2022 týkajících pozemních staveb (budov).

Stáhnout dokument

15.2.2022 | obecné | poskytování informací

Investiční plány města pro rok 2022

Žádost o poskytnutí investičních plánu města Lázně Bělohrad pro rok 2022, respektive seznamu stavebních projektů týkajících se pozemních staveb, které jsou plánovány městem na rok 2022 a budou financovány z rozpočtů města nebo jiných rozpočtů. 

Stáhnout dokument

2.2.2022 | obecné | poskytování informací

Výroční zpráva o činnosti města Lázně Bělohrad v oblasti poskytování informací za rok 2021

Výroční zprávu předkládá město Lázně Bělohrad jako povinný subjekt v souladu s ust. § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Stáhnout dokument

14.1.2022 | obecné | poskytování informací

Přehled rozhodnutí vydaných stavebním úřadem pro právnické osoby v roce 2021 a týkajících se pozemních staveb

Žádost o poskytnutí informací z rozhodnutí vydaných Městským úřadem Lázně Bělohrad pro právnické osoby v rámci územního a stavebního řízení a týkajících se pozemních staveb (budov).

Stáhnout dokument

23.7.2021 | obecné | poskytování informací

Doprovodná informace k žádosti o informace doručené dne 28. 6. 2021

Žádost o poskytnutí kopií výkresů, souvisejících s novostavbou rodinného domu, jejích změn a dalších stavebních činností na pozemku p. č. 233/9 v k. ú. Lázně Bělohrad, obec Lázně Bělohrad.

Stáhnout dokument

23.7.2021 | obecné | poskytování informací

Doprovodná informace k žádosti o informace doručené dne 3. 5. 2021

Žádost o poskytnutí dokumentů, souvisejících s řízeními, které vedl stavební úřad ve věci novostavby rodinného domu, jejích změn a dalších stavebních činností na pozemku p. č. 233/9 v k. ú. Lázně Bělohrad, obec Lázně Bělohrad, s odkazem na čj. LB-1175/2021-SZU-AZ.

Stáhnout dokument

29.4.2021 | obecné | poskytování informací

Monitoring potrubí kanalizace v obci Brtev

Žádost o poskytnutí výsledků druhé kontroly stavu kanalizace v obci Brtev provedené firmou Ekolservis s.r.o.

Stáhnout dokument

31.3.2021 | obecné | poskytování informací

Investiční plány města pro rok 2021

Žádost o zaslání investičních plánu města Lázně Bělohrad pro rok 2021, resp. seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které se plánují uskutečnit v letech 2021 - 2022, případně jsou dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu města nebo z dotačních titulů či za jejich podpory.

Stáhnout dokument

5.3.2021 | obecné | poskytování informací

Vzdělání a platové zařazení pracovnic stavebního úřadu

Žádost o poskytnutí informace o vzdělání a platovém zařazení pracovnic stavebního úřadu Městského úřadu Lázně Bělohrad.

Stáhnout dokumentMěsto Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad