Novinky z města

Kůrovcová kalamita

V letošním roce, především vlivem velkého sucha, se ani našim jehličnatým stromům nevyhnula kůrovcová kalamita, která trápí prakticky celou republiku.
celý článek

Anotace k přijatým Pravidlům pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města Lázně Bělohrad platným od 13. září 2018

Pronájem bytů realizuje město Lázně Bělohrad podle místních podmínek v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), Pravidly pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města Lázně Bělohrad (dále jen „Pravidla") a s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
celý článek

Zpráva z tisku: Lázeňskému městu chybí obchvat

Městu se konečně ulevilo, po všech peripetiích prodalo v roce 2016 budovu zámku. Lázeňské místo ale nadále sužuje zvýšená doprava, obchvat města se stává znovu akutní záležitostí.
celý článek

Architektonická studie nového městského úřadu

Město Lázně Bělohrad uzavřelo v květnu tohoto roku na základě výsledků architektonické soutěže smlouvu na zpracování všech stupňů projektové dokumentace na nový městský úřad. Smlouva byla uzavřena s architektonickou kanceláří re:architekti studio s.r.o. z Prahy 6, jejíž návrh se umístil na 3. místě v architektonické soutěži.
celý článek

Nové dopravní vozidlo pro SDH Lázně Bělohrad

V pondělí dne 10.9.2018 jsme převzali do užívání zcela nové dopravní vozidlo zn. Ford Tranzit, které je určeno pro sbor dobrovolných hasičů Lázně Bělohrad.
celý článek

Upozornění na uzavření přístupu k základní škole

Oznamujeme vám, že v rámci investiční akce Zateplení budovy SOU a sportovní haly, kterou financuje Královéhradecký kraj bude ode dne 4.9.2018 po dobu cca 4 týdnů probíhat zateplení střechy budovy sportovní haly, které si vyžádá bezpečnostní opatření ve formě uzavření přístupu k Základní škole ve směru od sídliště, od ulice Zámecká a to v plném rozsahu.
celý článek


Hodnocení volebního období 2014 – 2018

Volební období 2014 až 2018 lze z řady pohledů hodnotit pro město Lázně Bělohrad velice pozitivně. Oproti minulým obdobím se výrazně zvýšily příjmy i výdaje města, což nejlépe vystihuje rozbor příjmů a výdajů v absolutních číslech a v podobě grafů v příloze.
Stáhnout dokument

20. Zpráva o průběhu investičních akcí města Lázně Bělohrad

Vážení přátelé, zastupitelé města a spoluobčané. Dovolte mi, abych Vás v tomto volebním období již po dvacáté a naposledy, informoval o průběhu investičních a neinvestičních akcí města Lázně Bělohrad a to za období od června, do poloviny září letošního roku.
Stáhnout dokument

Vyhodnocení investic města Lázně Bělohrad z hlediska volebního období 2014 - 2018

Vážení přátelé, zastupitelé města a spoluobčané. Dovolte mi, abych Vás seznámil s komplexním přehledem a financováním investičních akcí města Lázně Bělohrad za celé volební období 2014 – 2018.
Stáhnout dokument

Kultura a sport

1. ročník soutěže autorské poezie Ze šuplíku

Městská knihovna vyhlašuje 1. ročník soutěže autorské poezie Ze šuplíku...
celý článek
Vítejte v našem městě, ve městě bohatých tradic, kultury a lázeňství...

Znával jsem cestičku do dáli,
sluneční jas mi ji zlatil,
ptáci tam v topolech zpívali,
les mi ji šumem svým krátil.

Chodil jsem cestičkou mnoho let,
dávno je, dávno již tomu,
jak nemá srdce mě zabolet,
byla to cestička domů.

K. V. RaisMěsto Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad