Novinky z města

Anna Fassatiová byla oceněna jako bojovnice proti komunismu

Anna Fassatiová ze staré bělohradské rodiny žijící od konce 19. století v Prostřední Nové Vsi byla oceněna ministryní obrany ČR jako bojovnice proti komunismu.
celý článek

Informace k problémům s příjmem Televizního signálu

Dne 26. 9. 2022 jsme na webových stránkách zveřejnili informaci Českého telekomunikačního úřadu, kde ČTU informuje o zahájení provozu základnových stanic nových mobilních sítí, což může za určitých nepříznivých podmínek způsobit zhoršení kvality příjmu televizního signálu přes anténu. Vzhledem k četným zprávám o problémech s příjmem televizního vysílání jsme se obrátili na ČTU s žádostí o informace o aktuální situaci na našem území.
celý článek

Nové vedení města Lázně Bělohrad

V pondělí 24. října 2022 proběhlo očekávané ustavující Zastupitelstvo města Lázně Bělohrad, které mimo jiné volilo především složení nového vedení města.
celý článek

Řád Tomáše Garrigua Masaryka byl propůjčen paní Mileně Černé

Dne 28. října 2022 prezident republiky propůjčil Řád Tomáše Garrigua Masaryka I. třídy, in memoriam doktorce Mileně Černé, která je úzce spjata s naším městečkem.
celý článek

Reportáž: Cvičení SDH Lázně Bělohrad

Sbor dobrovolných hasičů v Lázních Bělohradě byl založen roku 1880 a ještě téhož roku 12. prosince byly schváleny stanovy. Byly vyzvány i obce Dolní Nová Ves a Prostřední Nová Ves.
celý článek

Reportáž: Ing. Pavel Šubr - 24 let starostou

Šest volebních období, tedy 24 let, stál v čele bělohradské radnice Pavel Šubr. Za tu dobu prošlo lázeňské město velkou proměnou. Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, úspěšný sportovec a bývalý sportovní novinář, v této funkci končí. Společně jsme se ohlédli, co se za téměř čtvrtstoletí v Bělohradě změnilo, co se podařilo a co ne.
celý článek


Rozhodnutí o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události

Prominutí místního poplatku za obecní systém se vztahuje na fyzické osoby, které přichází do České republiky z Ukrajiny v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině.
Stáhnout dokument

Informace z úřadu

Automatické zřízení datových schránek pro OSVČ a nepodnikajíci právnické osoby

Vážení spoluobčané, od 1. ledna 2023 na základě změny zákona automaticky získají datovou schránku všichni živnostníci a nepodnikající právnické osoby. Pokud patříte do jedné ze jmenovaných skupin a dosud datovou schránku nemáte, věnujte této zprávě pozornost.
celý článek


Milostivé léto II - informační leták

V rámci Milostivého léta II máte jedinečnou možnost splatit exekuce bez úroků. Fyzickým osobám, které mají dluh vůči státu a jiným veřejnoprávním věřitelům vymáhaný soudním exekutorem, se otevírá možnost splnit svůj dluh zjednodušeným a finančně výrazně méně nákladným způsobem. Pokud dlužník využije „milostivého léta", věřitel sice ztrácí dosud nezaplacené příslušenství, bude mu však uhrazen původní dluh, který je často dlouhodobě nevymahatelný.
Stáhnout dokument

Rozpočet Lázeňského mikroregionu na rok 2022

Rozpočet Lázeňského mikroregionu na rok 2022
Stáhnout dokument

Nejbližší kulturní akce

5.12.2022  Dnes chodí Mikuláš

8.12.2022  THAJSKO - Těžká závislost
Vítejte v našem městě, ve městě bohatých tradic, kultury a lázeňství...

Znával jsem cestičku do dáli,
sluneční jas mi ji zlatil,
ptáci tam v topolech zpívali,
les mi ji šumem svým krátil.

Chodil jsem cestičkou mnoho let,
dávno je, dávno již tomu,
jak nemá srdce mě zabolet,
byla to cestička domů.

K. V. RaisMěsto Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad