Exekuce, dražba
Datum vyvěsení Datum svěšení Název
6.2.2023 5.4.2023 Usnesení o nařízení elektronické dražby - nemovité věci k.ú. Uhlíře

Oznámení o uložení písemnosti
Datum vyvěsení Datum svěšení Název
17.3.2023 3.4.2023 Oznámení o uložení písemnosti

Prodej, pronájem nemovitostí
Datum vyvěsení Datum svěšení Název
6.3.2023 22.3.2023 Záměr výpůčky č. 5/2023 bytu č. 2, nám. K. V. Raise 112, Lázně Bělohrad
6.3.2023 22.3.2023 Záměr výpůjčky č. 4/2023 bytu č. 1, nám. K. V. Raise 20, Lázně Bělohrad
6.3.2023 22.3.2023 Záměr výpůjčky č. 3/2023 bytu č. 7, T. G. Masaryka 287, Lázně Bělohrad
6.3.2023 22.3.2023 Záměr výpůjčky č. 2/2023 bytu č. 5, T. G. Masaryka 287, Lázně Bělohrad
6.3.2023 22.3.2023 Záměr výpůjčky č. 1/2023 bytu č. 4, T. G. Masaryka 287, Lázně Bělohrad

Rozpočet
Datum vyvěsení Datum svěšení Název
14.3.2023 31.12.2023 Informace o zveřejnění účetních dokumentů

Různé
Datum vyvěsení Datum svěšení Název
9.3.2023 27.3.2023 Usnesení o ustanovení opatrovníka

Upozornění občanům
Datum vyvěsení Datum svěšení Název
20.3.2023 6.4.2023 Omezení provozu v úseku Lázně Bělohrad - Stará Paka na trati 040 - Chlumec n.Cidlinou - Trutnov hl. nádraží
17.3.2023 27.3.2023 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 24.03.2023 - Horní Nová Ves
15.3.2023 23.3.2023 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 22.03. - Hřídelec, Choteč, Mlázovice, Svatojanský Újezd
10.3.2023 27.3.2023 VV - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici II/284, II/501 a III/28424 - Lázně Bělohrad pro akci "rekonstrukce kanalizace a vodovodu Miletín" v termínu od 3. 4. 2023 do 16. 7. 2023
6.3.2023 22.3.2023 Zrušení mimořádného veterinárního opatření omezující venkovní chov drůbeže
27.2.2023 23.3.2023 Daňové přiznání v Lázních Bělohradě

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
Datum vyvěsení Datum svěšení Název
8.3.2023 8.3.2026 Smlouva č. 1/2023/ID/ZM
13.10.2022 13.10.2025 Smlouva č. 5/2022/ID/ZM
13.10.2022 13.10.2025 Smlouva č. 4/2022/ID/ZM
18.7.2022 10.3.2025 Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 1 /2022/ID/ZM
10.3.2022 10.3.2025 Smlouva č. 2/2022/ID/ZM
10.3.2022 10.3.2025 Smlouva č. 3/2022/ID/ZM
10.3.2022 10.3.2025 Smlouva č. 1/2022/ID/ZM
22.11.2021 22.11.2024 Smlouva č. 5/2021/ID/ZM
11.8.2021 11.8.2024 Smlouva č. 3/2021/ID/ZM
11.8.2021 11.8.2024 Smlouva č. 4/2021/ID/ZM
11.8.2021 11.8.2024 Smlouva č. 2/2021/ID/ZM
11.8.2021 11.8.2024 Smlouva č. 1/2021/ID/ZM
20.10.2020 20.10.2023 Smlouva č. 4/2020/ID/ZM
22.7.2020 22.7.2023 Smlouva č. 2/2020/ID/ZM
17.7.2020 17.7.2023 Smlouva č. 1/2020/ID/ZM
15.7.2020 15.7.2023 Smlouva č. 3/2020/ID/ZM

Volná pracovní místa (konkurzy a výběrová řízení)
Datum vyvěsení Datum svěšení Název
28.2.2023 31.12.2023 Oznámení o volné pracovní pozici - Řidič/řidička pracovních strojů
28.2.2023 31.12.2023 Oznámení o volné pracovní pozici - "vedoucí zahradník/zahradnice"

Vyhlášky a nařízení
Datum vyvěsení Datum svěšení Název
3.11.2022 31.12.2023 VV - Opatření obecné povahy, kterým se s účinností od 01.01.2023 mění opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 17110/2020-ME-16212, ze dne 02.04.2020, ve znění opatření obecné povahy č.j. MZE-49892/2021-16212 ze dne 14.09.2021


Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad