Exekuce, dražba
Datum vyvěsení Datum svěšení Název
2.12.2022 12.12.2022 Dodatek č. 1 k aukční vyhlášce a k návrhu kupní smlouvy - předmětem elektronické aukce jsou nemovité věci: st.p.č. 1404, p.p.č. 850/23 zapsané v LV č. 60000 pro k.ú. a obec Jičín
25.11.2022 12.12.2022 Aukční vyhláška - předmětem elektronické aukce jsou nemovité věci: st.p.č. 1404, p.p.č. 850/23 zapsané v LV č. 60000 pro k.ú. a obec Jičín
23.11.2022 15.12.2022 Aukční vyhláška - vyhlášení elektronické aukce - budova bez čp/če, způsob využití garáž, na parcelách st. 1624/1, LV 10001 a st. 1624/2, LV 3607

Rozpočet
Datum vyvěsení Datum svěšení Název
28.11.2022 14.12.2022 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2024 - 2028 - Město Lázně Bělohrad
28.11.2022 14.12.2022 Návrh rozpočtu města Lázně Bělohrad na rok 2023
28.11.2022 14.12.2022 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2024 - 2028 Lázeňský mikroregion
28.11.2022 14.12.2022 Návrh rozpočtu - Lázeňský mikroregion na rok 2023
14.10.2022 31.12.2022 Informace o zveřejnění účetních dokumentů

Různé
Datum vyvěsení Datum svěšení Název
25.11.2022 12.12.2022 VV - Návrh opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek

Upozornění občanům
Datum vyvěsení Datum svěšení Název
30.11.2022 15.12.2022 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 14.12.2022- Horní Nová Ves
21.11.2022 9.12.2022 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 08.12.2022 - L. Bělohrad, Vachkova

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
Datum vyvěsení Datum svěšení Název
13.10.2022 13.10.2025 Smlouva č. 5/2022/ID/ZM
13.10.2022 13.10.2025 Smlouva č. 4/2022/ID/ZM
18.7.2022 10.3.2025 Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 1 /2022/ID/ZM
10.3.2022 10.3.2025 Smlouva č. 2/2022/ID/ZM
10.3.2022 10.3.2025 Smlouva č. 3/2022/ID/ZM
10.3.2022 10.3.2025 Smlouva č. 1/2022/ID/ZM
22.11.2021 22.11.2024 Smlouva č. 5/2021/ID/ZM
11.8.2021 11.8.2024 Smlouva č. 3/2021/ID/ZM
11.8.2021 11.8.2024 Smlouva č. 4/2021/ID/ZM
11.8.2021 11.8.2024 Smlouva č. 2/2021/ID/ZM
11.8.2021 11.8.2024 Smlouva č. 1/2021/ID/ZM
20.10.2020 20.10.2023 Smlouva č. 4/2020/ID/ZM
22.7.2020 22.7.2023 Smlouva č. 2/2020/ID/ZM
17.7.2020 17.7.2023 Smlouva č. 1/2020/ID/ZM
15.7.2020 15.7.2023 Smlouva č. 3/2020/ID/ZM

Volby
Datum vyvěsení Datum svěšení Název
25.11.2022 29.1.2023 Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volbu prezidenta ČR
10.11.2022 15.12.2022 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volbu prezidenta ČR

Vyhlášky a nařízení
Datum vyvěsení Datum svěšení Název
3.11.2022 31.12.2023 VV - Opatření obecné povahy, kterým se s účinností od 01.01.2023 mění opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 17110/2020-ME-16212, ze dne 02.04.2020, ve znění opatření obecné povahy č.j. MZE-49892/2021-16212 ze dne 14.09.2021
16.9.2021 31.12.2022 VV - Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 17110/2020-MZE-16212
28.7.2020 31.12.2022 VV Opatření obecné povahy - MZČR - kalamitní poškození lesních porostů
18.12.2019 31.12.2022 VV - Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství
3.9.2019 31.12.2022 VV- Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obec. povahy vydané Ministerstvem zemědělství
11.4.2019 31.12.2022 VV - Opatření obecné povahy, kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ust. lesního zákona


Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad