Prodej, pronájem nemovitostí
Datum vyvěsení Datum svěšení Název
26.3.2020 14.4.2020 Záměr č. 1/2020 prodat část pozemku v k.ú. a obci Lázně Bělohrad p.p.č. 48/2

Rozpočet
Datum vyvěsení Datum svěšení Název
8.4.2020 31.12.2020 Informace o zveřejnění účetních dokumentů

Různé
Datum vyvěsení Datum svěšení Název
7.4.2020 23.4.2020 VV - opatření obecné povahy (lesní zákon)
18.12.2019 31.12.2022 VV - Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství
3.9.2019 31.12.2022 VV- Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obec. povahy vydané Ministerstvem zemědělství
11.4.2019 31.12.2022 VV - Opatření obecné povahy, kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ust. lesního zákona

Upozornění občanům
Datum vyvěsení Datum svěšení Název
8.4.2020 24.4.2020 Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
7.4.2020 17.4.2020 Otevření sběrného dvora
26.3.2020 30.4.2020 Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR k používání některých ochranných prostředků
18.3.2020 13.4.2020 Žádost o součinnost při plnění úkolů v rámci krizového řízení
18.3.2020 13.4.2020 Opatření pro seniory
16.3.2020 13.4.2020 Opatření úřadu a města Lázně Bělohrad
16.3.2020 30.6.2020 Oznámení - platnost svozových samolepek se prodlužuje do 30.06.2020
14.3.2020 13.4.2020 Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření
13.3.2020 13.4.2020 Informace pro cestující
13.3.2020 13.4.2020 Usnesení vlády České republiky - opatření o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR
13.3.2020 13.4.2020 Usnesení vlády České republiky - opatření o zákazu pořádání kulturních, sportovních a dalších akcí s účastí nad 30 osob
13.3.2020 13.4.2020 Usnesení vlády České republiky - opatření o zákazu školní docházky, vzdělávacích a volnočasových aktivit ve školství
13.3.2020 13.4.2020 Usnesení vlády České republiky - opatření o zákazu vstupu do ČR a cestování do rizikových zemí
13.3.2020 13.4.2020 Usnesení vlády České republiky - opatření v mezinárodní osobní dopravě
13.3.2020 13.4.2020 Usnesení vlády České republiky k vyhlášení nouzového stavu
5.2.2020 31.12.2020 Město Lázně Bělohrad nabízí k prodeji palivové dřevo

Územní plán
Datum vyvěsení Datum svěšení Název
13.3.2020 14.4.2020 VV - Oznámení o vyvěšení návrhu změny č. 2 územního plánu (dále jen ÚP) Lázně Bělohrad

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
Datum vyvěsení Datum svěšení Název
26.7.2019 26.7.2022 Smlouva č. 6/2019/ID/ZM
11.6.2019 11.6.2022 Smlouva č. 2/2019/ID/ZM
28.5.2019 28.5.2022 Smlouva č. 1/2019/ID/ZM
22.5.2019 22.5.2022 Smlouva č. 3/2019/ID/ZM
22.5.2019 22.5.2022 Smlouva č. 4/2019/ID/ZM
22.5.2019 22.5.2022 Smlouva č. 5/2019/ID/ZM
17.4.2018 19.4.2021 Smlouva č. 4/2018/ID/ZM
17.4.2018 19.4.2021 Smlouva č. 5/2018/ID/ZM
3.4.2018 5.4.2021 Smlouva č. 3/2018/ID/ZM
3.4.2018 5.4.2021 Smlouva č. 2/2018/ID/ZM
8.3.2018 8.3.2021 Smlouva č. 1/2018/ID/ZM
22.11.2017 22.11.2020 Smlouva č. 33/2017/ID
27.9.2017 28.9.2020 Smlouva č. 28/2017/ID
30.6.2017 30.6.2020 Smlouva č. 26/2017/ID
17.5.2017 18.5.2020 Smlouva č.2/2017/ID
17.5.2017 18.5.2020 Smlouva č.1/2017/ID
15.5.2017 15.5.2020 Smlouva č.5/2017/ID
9.5.2017 9.5.2020 Smlouva č.6/2017/ID
5.5.2017 5.5.2020 Smlouva č.3/2017/ID

Volná pracovní místa (konkurzy a výběrová řízení)
Datum vyvěsení Datum svěšení Název
9.4.2020 1.6.2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - "referent Odboru investic a správy majetku"
7.4.2020 27.4.2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Vedoucí úřadu - tajemník/tajemnice
7.4.2020 27.4.2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - vedoucí organizační složky - Pečovatelská služba Lázně Bělohrad


Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad