Prodej, pronájem nemovitostí
Datum vyvěsení Datum svěšení Název
24.7.2015 25.8.2015 Záměr pronájmu č. 9/2015 nebytových prostor v přízemí domu Hřídelec č.p.18 vhodné k provozování pohostinské činnosti
17.7.2015 6.8.2015 Výběrové řízení č. HJC/144/2015 - 1.kolo - spoluvlastnický podíl k pozemku v kú. Horní Nová Ves
25.6.2015 10.9.2015 Záměr č. 8/2015 - uzavřít smlouvu o zřízení práva stavby s vkladem do katastru nemovitostí, jejímž předmětem bude právo vybudovat stavbu letní restaurace - staveb. parcela č.134/1 o výměře 783 m2 v kú L. Bělohrad
9.1.2015 31.12.2015 Záměr č. 1/2015 prodat pozemek určený k výstavbě RD v obci L. Bělohrad a kú H. N. Ves

Různé
Datum vyvěsení Datum svěšení Název
21.7.2015 21.8.2015 Veřejná vyhláška- Zveřejnění návrhu obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05 a výzva k uplatnění připomínek a námitek
21.7.2015 21.8.2015 Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY- Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod CZ05
21.7.2015 21.8.2015 Program zlepšování kvality ovzduší - ZÓNA SEVEROVÝCHOD CZ05
4.3.2015 1.1.2016 Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy-výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků

Upozornění občanům
Datum vyvěsení Datum svěšení Název
24.7.2015 10.8.2015 Výzva majitelům hrobového zařízení
17.7.2015 31.8.2015 Nekončí platnost Vašeho občanského průkazu?
25.6.2015 31.8.2015 Oznámení o omezení odběru vody - vodovod Hřídelec
5.6.2015 31.8.2015 Nabídka pronájmu zubní ordinace
5.6.2015 31.8.2015 Podomní a pochůzkový prodej
5.6.2015 31.8.2015 Zveřejňování soukromé a komerční inzerce

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
Datum vyvěsení Datum svěšení Název
1.7.2015 2.7.2018 Smlouva č.1/2015/PR
1.7.2015 2.7.2018 Smlouva č.2/2015/PR
1.7.2015 2.7.2018 Smlouva č.3/2015/PR
1.7.2015 2.7.2018 Smlouva č.4/2015/PR


Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad