Prodej, pronájem nemovitostí
Datum vyvěsení Datum svěšení Název
2.11.2015 31.12.2016 Záměr pronájmu č. 12/2015 nebytových prostor v přízemí domu Hřídelec č.p. 18 L.B., vhodné k provozování pohostinské činnosti

Různé
Datum vyvěsení Datum svěšení Název
9.2.2016 25.2.2016 Veřejnoprávní smlouva č. 41/VS/2014 uzavřená mezi městem Jičín a městem L.Bělohrad - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
7.1.2016 11.3.2016 Informace o přemístění opuštěného vozidla Ford Escort RZ: 2H6 2718

Upozornění občanům
Datum vyvěsení Datum svěšení Název
3.2.2016 31.3.2016 Možnost odevzdat daňové přiznání k dani z příjmů v Lázních Bělohradě
29.1.2016 11.2.2016 Veřejné zasedání zastupitelstva
28.1.2016 29.2.2016 Informace o šetření v domácnostech ČSÚ - životní podmínky 2016
11.1.2016 31.3.2016 Informace pro občany o ukládání bioodpadu
23.10.2015 31.10.2016 Výzva majitelům hrobového zařízení

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
Datum vyvěsení Datum svěšení Název
1.7.2015 2.7.2018 Smlouva č.1/2015/PR
1.7.2015 2.7.2018 Smlouva č.2/2015/PR
1.7.2015 2.7.2018 Smlouva č.3/2015/PR
1.7.2015 2.7.2018 Smlouva č.4/2015/PR


Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad