Prodej, pronájem nemovitostí
Datum vyvěsení Datum svěšení Název
2.11.2015 31.12.2015 Záměr pronájmu č. 12/2015 nebytových prostor v přízemí domu Hřídelec č.p. 18 L.B., vhodné k provozování pohostinské činnosti

Rozpočet
Datum vyvěsení Datum svěšení Název
23.11.2015 9.12.2015 Návrh rozpočtu - Lázeňský mikroregion na rok 2016

Různé
Datum vyvěsení Datum svěšení Název
24.11.2015 10.12.2015 VV-o doručení návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje KHK a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území
4.3.2015 1.1.2016 Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy-výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků

Upozornění občanům
Datum vyvěsení Datum svěšení Název
12.11.2015 31.12.2015 Odstávka na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů Městského úřadu v Jičíně
12.11.2015 31.12.2015 Zdravotnická dokumentace Mudr. Aleny Havlatové
12.11.2015 31.12.2015 Bioodpad
4.11.2015 30.11.2015 Informace pro občany o zprovoznění vodovodu a kanalizace v obci Brtev
23.10.2015 31.10.2016 Výzva majitelům hrobového zařízení

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
Datum vyvěsení Datum svěšení Název
1.7.2015 2.7.2018 Smlouva č.1/2015/PR
1.7.2015 2.7.2018 Smlouva č.2/2015/PR
1.7.2015 2.7.2018 Smlouva č.3/2015/PR
1.7.2015 2.7.2018 Smlouva č.4/2015/PR

Volná pracovní místa (konkurzy a výběrová řízení)
Datum vyvěsení Datum svěšení Název
5.11.2015 1.12.2015 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - vedoucí technických služeb města Lázně Bělohrad

Výběrové řízení
Datum vyvěsení Datum svěšení Název
24.11.2015 15.12.2015 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení-vedoucí odboru sociálních věcí


Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad