Prodej, pronájem nemovitostí
Datum vyvěsení Datum svěšení Název
9.1.2015 31.12.2015 Záměr č. 1/2015 prodat pozemek určený k výstavbě RD v obci L. Bělohrad a kú H. N. Ves
9.1.2015 31.12.2015 Záměr č. 2/2015 prodat pozemek k výstavbě RD v obci a kú L. Bělohrad

Různé
Datum vyvěsení Datum svěšení Název
8.1.2015 9.2.2015 Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci,,Národní plán povodí Labe"
8.1.2015 9.2.2015 Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci,,Program rozvoje cestovního ruchu v KHK pro období 2014 - 2020"

Upozornění občanům
Datum vyvěsení Datum svěšení Název
8.1.2015 2.3.2015 Telefonní spojení
12.12.2014 30.1.2015 Svozový kalendář na rok 2015

Výběrové řízení
Datum vyvěsení Datum svěšení Název
13.1.2015 3.2.2015 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - vedoucí odboru sociálních věcí
13.1.2015 3.2.2015 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - vedoucí odboru investic a správy majetku

Vyhlášky a nařízení
Datum vyvěsení Datum svěšení Název
12.1.2015 28.1.2015 VV-Vyrozumění o pokračování v přerušeném odvolacím řízení a vyrozumění o skončení dokazování


Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad