Prodej, pronájem nemovitostí
Datum vyvěsení Datum svěšení Název
30.9.2015 16.10.2015 Záměr č. 13/2015 prodat pozemky v kú. Lázně Bělohrad
2.9.2015 31.12.2015 Záměr pronájmu č. 9/2015 nebytových prostor v přízemí domu Hřídelec č.p.18 vhodné k provozování pohostinské činnosti

Různé
Datum vyvěsení Datum svěšení Název
23.9.2015 9.10.2015 Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
22.9.2015 8.10.2015 VV-rozhodnutí o zastavení řízení - vymezení ochranného pásma chalupy č.p. 12 s mlýna č.p. 17 v Dolním Javoř
4.3.2015 1.1.2016 Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy-výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků

Stavební úřad
Datum vyvěsení Datum svěšení Název
30.9.2015 16.10.2015 VV-společné rozhodnutí o umístění stavby a vydání stavebního povolení v kú Š.Lhota

Upozornění občanům
Datum vyvěsení Datum svěšení Název
2.10.2015 22.10.2015 Sběrný den
22.9.2015 7.10.2015 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
22.9.2015 8.10.2015 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
11.9.2015 16.11.2015 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
Datum vyvěsení Datum svěšení Název
1.7.2015 2.7.2018 Smlouva č.1/2015/PR
1.7.2015 2.7.2018 Smlouva č.2/2015/PR
1.7.2015 2.7.2018 Smlouva č.3/2015/PR
1.7.2015 2.7.2018 Smlouva č.4/2015/PR


Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad