Exekuce, dražba
Datum vyvěsení Datum svěšení Název
10.11.2020 10.12.2020 Aukční vyhláška - stavba bez č.p., na st.p.č. 536/1 pro k.ú. Miletín
10.11.2020 10.12.2020 Aukční vyhláška - stavba bez č.p., na st.p.č. 646 pro k.ú. Miletín

Prodej, pronájem nemovitostí
Datum vyvěsení Datum svěšení Název
27.11.2020 14.12.2020 Záměr č. 13/2020 - propachtovat pozemek v k.ú. a obci Lázně Bělohrad
21.10.2020 31.12.2021 Záměr č. 6/2020 pronájmu nebytových prostor č.p. 2, P. N. Ves - dvě vybavené zubní ordinace

Rozpočet
Datum vyvěsení Datum svěšení Název
26.11.2020 14.12.2020 Návrh rozpočtu - Lázeňský mikroregion na rok 2021
26.11.2020 14.12.2020 Návrh střednědobého výhledu v tis. na rok 2021 až 2025 - Lázeňský mikroregion
13.10.2020 31.12.2020 Informace o zveřejnění účetních dokumentů

Různé
Datum vyvěsení Datum svěšení Název
18.12.2019 31.12.2022 VV - Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství
3.9.2019 31.12.2022 VV- Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obec. povahy vydané Ministerstvem zemědělství
11.4.2019 31.12.2022 VV - Opatření obecné povahy, kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ust. lesního zákona

Upozornění občanům
Datum vyvěsení Datum svěšení Název
20.11.2020 7.12.2020 Otevření sběrného dvora
16.11.2020 2.12.2020 Obnovení všech spojů veřejné autobusové dopravy od 18.11.2020
26.10.2020 3.1.2021 Zásady pro vstup a jednání na městském úřadě
5.2.2020 31.12.2020 Město Lázně Bělohrad nabízí k prodeji palivové dřevo

Územní plán
Datum vyvěsení Datum svěšení Název
14.4.2020 31.12.2020 VV - Oznámení o vyvěšení návrhu změny č. 2 územního plánu (dále jen ÚP) Lázně Bělohrad

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
Datum vyvěsení Datum svěšení Název
20.10.2020 20.10.2023 Smlouva č. 4/2020/ID/ZM
22.7.2020 22.7.2023 Smlouva č. 2/2020/ID/ZM
17.7.2020 17.7.2023 Smlouva č. 1/2020/ID/ZM
15.7.2020 15.7.2023 Smlouva č. 3/2020/ID/ZM
26.7.2019 26.7.2022 Smlouva č. 6/2019/ID/ZM
11.6.2019 11.6.2022 Smlouva č. 2/2019/ID/ZM
28.5.2019 28.5.2022 Smlouva č. 1/2019/ID/ZM
22.5.2019 22.5.2022 Smlouva č. 3/2019/ID/ZM
22.5.2019 22.5.2022 Smlouva č. 4/2019/ID/ZM
22.5.2019 22.5.2022 Smlouva č. 5/2019/ID/ZM
17.4.2018 19.4.2021 Smlouva č. 4/2018/ID/ZM
17.4.2018 19.4.2021 Smlouva č. 5/2018/ID/ZM
3.4.2018 5.4.2021 Smlouva č. 3/2018/ID/ZM
3.4.2018 5.4.2021 Smlouva č. 2/2018/ID/ZM
8.3.2018 8.3.2021 Smlouva č. 1/2018/ID/ZM

Volná pracovní místa (konkurzy a výběrová řízení)
Datum vyvěsení Datum svěšení Název
23.11.2020 11.12.2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 7/2020 - sociální pracovník/pracovnice Pečovatelské služby Lázně Bělohrad
11.11.2020 3.12.2020 Konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitel/ředitelka Bělohradské mateřské školy – prodloužení lhůty pro podání přihlášky
2.11.2020 30.11.2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - vedoucí městského kulturního střediska

Vyhlášky a nařízení
Datum vyvěsení Datum svěšení Název
12.11.2020 30.11.2020 Obecně závazná vyhláška města Lázně Bělohrad č. 2/2020, o místním poplatku z pobytu
28.7.2020 31.12.2022 VV Opatření obecné povahy - MZČR - kalamitní poškození lesních porostů


Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad