Prodej, pronájem nemovitostí
Datum vyvěsení Datum svěšení Název
28.11.2016 14.12.2016 Záměr č. 13/2016 prodat výběrovým řízením č. 1 - Brtev pozemky v kú. Brtev
28.11.2016 14.12.2016 Záměr č. 14/2016 prodat výběrovým řízením č. 2 - Tyršova ulice pozemky v kú. L. Bělohrad
24.11.2016 12.12.2016 Záměr č. 15/2016 propachtovat pozemek v obci L. Bělohrad a kú. H. H. Ves
24.11.2016 12.12.2016 Záměr č. 16/2016 prodat pozemek v obci L. Bělohrad a kú. H. N. Ves
24.11.2016 12.12.2016 Záměr č. 17/2016 směnit pozemky v kú. a obci L. Bělohrad
24.11.2016 12.12.2016 Záměr č. 18/2016 prodat pozemek v obci L. Bělohrad a kú. H. N. Ves
24.11.2016 12.12.2016 Záměr č. 19/2016 pronajmout v obci L. Bělohrad a kú. Hřídelec vodovod včetně úpravny vody za účelem jeho provozování
21.4.2016 30.12.2016 Město Lázně Bělohrad nabízí k pronájmu nebytové prostory ve Hřídelci č.p. 18, Lázně Bělohrad
2.11.2015 31.12.2016 Záměr pronájmu č. 12/2015 nebytových prostor v přízemí domu Hřídelec č.p. 18 L.B., vhodné k provozování pohostinské činnosti

Rozpočet
Datum vyvěsení Datum svěšení Název
5.12.2016 21.12.2016 Návrh rozpočtu města Lázně Bělohrad na rok 2017
25.11.2016 8.12.2016 Návrh rozpočtu - Lázeňský mikroregion na rok 2017

Různé
Datum vyvěsení Datum svěšení Název
5.12.2016 21.12.2016 VV-Opatření obecné povahy - místní úprava provozu na silnici III. třídy č. 28425 v Lázních Bělohradu na příjezdu k úpravně vody ve směru od Lán
2.12.2016 12.12.2016 VV-Opatření obecné povahy-přechodná úprava provozu na silnice I/16, I/35
1.12.2016 16.12.2016 VV-Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu, stanovení přechodného dopravního značení na silnici II/501, oprava železničního přejezdu P 4462 - I/35 Ostroměř
24.11.2016 31.12.2016 Informace pro zájemce o volné hodiny v tenisové hale
1.7.2016 31.12.2016 Nařízení města Jičína č. 2/2016 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
15.6.2016 30.12.2016 Elektronická evidence tržeb
15.4.2016 31.12.2016 Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy – výkon agendy speciálního stavebního úřadu pro stavby místních komunikací
25.2.2016 31.12.2018 Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků

Upozornění občanům
Datum vyvěsení Datum svěšení Název
2.12.2016 31.12.2016 Vánoční provoz na Městském úřadě Lázně Bělohrad
29.11.2016 31.12.2016 Provozní doba sběrného dvora v prosinci 2016
22.11.2016 12.12.2016 Výluka traťové koleje v úseku Ostroměř - Lázně Bělohrad - Nová Paka ve dnech 30.11. - 09.12.2016
10.11.2016 30.12.2016 Rozúčtování nákladů na provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2015
13.7.2016 13.7.2017 Výzva majitelům hrobového zařízení

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
Datum vyvěsení Datum svěšení Název
30.6.2016 30.6.2019 Smlouva č.29/2016/ID
30.6.2016 30.6.2019 Smlouva č.30/2016/ID
28.6.2016 28.6.2019 Smlouva č.31/2016/ID
25.5.2016 25.5.2019 Smlouva č.26/2016/ID
25.5.2016 25.5.2019 Smlouva č.27/2016/ID
21.4.2016 22.4.2019 Smlouva č.2/2016/ID
13.4.2016 15.4.2019 Smlouva č.3/2016/ID
7.4.2016 8.4.2019 Smlouva č.5/2016/ID
6.4.2016 8.4.2019 Smlouva č.1/2016/ID
6.4.2016 8.4.2019 Smlouva č.4/2016/ID
1.7.2015 2.7.2018 Smlouva č.1/2015/PR
1.7.2015 2.7.2018 Smlouva č.2/2015/PR
1.7.2015 2.7.2018 Smlouva č.3/2015/PR
1.7.2015 2.7.2018 Smlouva č.4/2015/PR

Volná pracovní místa (konkurzy a výběrová řízení)
Datum vyvěsení Datum svěšení Název
5.12.2016 21.12.2016 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - vedoucí odboru vnitřních věcí
5.12.2016 21.12.2016 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - investiční referent rozvoje města


Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad