Exekuce, dražba
Datum vyvěsení Datum svěšení Název
7.2.2024 29.2.2024 Aukční vyhláška - předmětem elektronické aukce jsou nemovité věci zapsané v LV 6109 pro k.ú Jičín včetně spoluvlastnického podílu stavby Valdické Předměstí , č.p. 243

Prodej, pronájem nemovitostí
Datum vyvěsení Datum svěšení Název
23.2.2024 11.3.2024 Záměr prodeje č. 5/2024/SO – část pozemku p. č. 659 a část pozemku st. p. č. 3/3 v k. ú. a obci Lázně Bělohrad
16.2.2024 4.3.2024 Záměr pronájmu č. 3/2024/SO - část pozemku p.č. 334 v k.ú. Hřídelec a obci Lázně Bělohrad

Rozpočet
Datum vyvěsení Datum svěšení Název
7.2.2024 31.12.2024 Informace o zveřejnění účetních dokumentů

Různé
Datum vyvěsení Datum svěšení Název
5.2.2024 5.3.2024 Výroční zpráva o činnosti města Lázně Bělohrad v oblasti poskytování informací za rok 2023

Upozornění občanům
Datum vyvěsení Datum svěšení Název
16.2.2024 5.3.2024 Záměr prodeje traktoru - Zetor 5545
12.2.2024 28.3.2024 Možnost odevzdání daňového přiznání
8.8.2023 31.12.2024 Oznámení Městského úřadu Jičín – informace o povinné výměně občanského průkazu z důvodu změny adresy sídla ohlašovny Městského úřadu Lázně Bělohrad pro občany, kteří jsou evidováni k trvalému pobytu na této adrese

Územní plán
Datum vyvěsení Datum svěšení Název
14.2.2024 10.4.2024 VV - Oznámení místa a termínu veřejného projednání spojeného s výkladem k návrhu Změny č. 3 Územního plánu Lázně Bělohrad a jeho vystavení

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
Datum vyvěsení Datum svěšení Název
2.1.2024 2.1.2027 Smlouva č. 10/2023/ID/ZM
25.9.2023 25.9.2026 Smlouva č. 8/2023/ID/ZM
25.9.2023 25.9.2026 Smlouva č. 9/2023/ID/ZM
17.7.2023 17.7.2026 Smlouva č. 7/2023/ID/ZM
7.6.2023 7.6.2026 Smlouva č. 5/2023/ID/ZM
12.5.2023 12.5.2026 Smlouva č. 3/2023/ID/ZM
12.5.2023 12.5.2026 Smlouva č. 4/2023/ID/ZM
8.3.2023 8.3.2026 Smlouva č. 1/2023/ID/ZM
13.10.2022 13.10.2025 Smlouva č. 5/2022/ID/ZM
13.10.2022 13.10.2025 Smlouva č. 4/2022/ID/ZM
18.7.2022 10.3.2025 Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 1 /2022/ID/ZM
10.3.2022 10.3.2025 Smlouva č. 2/2022/ID/ZM
10.3.2022 10.3.2025 Smlouva č. 3/2022/ID/ZM
10.3.2022 10.3.2025 Smlouva č. 1/2022/ID/ZM
22.11.2021 22.11.2024 Smlouva č. 5/2021/ID/ZM
11.8.2021 11.8.2024 Smlouva č. 3/2021/ID/ZM
11.8.2021 11.8.2024 Smlouva č. 4/2021/ID/ZM
11.8.2021 11.8.2024 Smlouva č. 2/2021/ID/ZM
11.8.2021 11.8.2024 Smlouva č. 1/2021/ID/ZM

Volná pracovní místa (konkurzy a výběrová řízení)
Datum vyvěsení Datum svěšení Název
6.11.2023 1.7.2024 Oznámení o volné pracovní pozici - "řidič/řidička - údržbář/údržbářka"
6.11.2023 1.7.2024 Oznámení o volné pracovní pozici - řidič/řidička motorových vozidel - zahradník/zahradnice"

Vyhlášky a nařízení
Datum vyvěsení Datum svěšení Název
15.2.2024 4.3.2024 VV - Oznámení o zahájení řízení ve věci změny příjmení


Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad