Prodej, pronájem nemovitostí
Datum vyvěsení Datum svěšení Název
2.2.2017 31.12.2017 Záměr č. 2/2017 prodat pozemky v k.ú. a obci Lázně Bělohrad za cenu 700,- Kč/m2
2.2.2017 31.12.2017 Záměr č. 1/2017 prodat pozemky k k.ú. Brtev a obci Lázně Bělohrad za cenu 400,-Kč

Rozpočet
Datum vyvěsení Datum svěšení Název
16.3.2017 31.12.2017 Rozpočet - Lázeňský mikroregion na rok 2017
16.3.2017 21.12.2017 Rozpočtové opatření č. 1/2017
16.3.2017 21.12.2017 Rozpočtové opatření č. 2/2017
16.3.2017 31.12.2017 Rozpočet města Lázně Bělohrad na rok 2017

Různé
Datum vyvěsení Datum svěšení Název
2.2.2017 28.4.2017 Životní podmínky 2017 - výběrové šetření v domácnostech
29.12.2016 31.3.2017 Svozový kalendář na rok 2017
15.4.2016 31.12.2020 Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy - výkon agendy speciálního stavebního úřadu
25.2.2016 31.12.2018 Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků

Upozornění občanům
Datum vyvěsení Datum svěšení Název
29.3.2017 20.4.2017 Sběrný den
24.3.2017 10.4.2017 Žádost o informaci o majiteli psa
7.3.2017 30.3.2017 Možnost odevzdat daňové přiznání k dani z příjmů v Lázních Bělohradě
13.7.2016 13.7.2017 Výzva majitelům hrobového zařízení

Územní plán
Datum vyvěsení Datum svěšení Název
14.3.2017 13.4.2017 VV - Oznámení o vyvěšení návrhu změny č. 1 územního plánu Lázně Bělohrad

Veřejné zakázky
Datum vyvěsení Datum svěšení Název
24.3.2017 4.4.2017 Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
Datum vyvěsení Datum svěšení Název
30.6.2016 30.6.2019 Smlouva č.29/2016/ID
30.6.2016 30.6.2019 Smlouva č.30/2016/ID
28.6.2016 28.6.2019 Smlouva č.31/2016/ID
25.5.2016 25.5.2019 Smlouva č.26/2016/ID
25.5.2016 25.5.2019 Smlouva č.27/2016/ID
21.4.2016 22.4.2019 Smlouva č.2/2016/ID
13.4.2016 15.4.2019 Smlouva č.3/2016/ID
7.4.2016 8.4.2019 Smlouva č.5/2016/ID
6.4.2016 8.4.2019 Smlouva č.1/2016/ID
6.4.2016 8.4.2019 Smlouva č.4/2016/ID
1.7.2015 2.7.2018 Smlouva č.1/2015/PR
1.7.2015 2.7.2018 Smlouva č.2/2015/PR
1.7.2015 2.7.2018 Smlouva č.3/2015/PR
1.7.2015 2.7.2018 Smlouva č.4/2015/PR


Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad