Prodej, pronájem nemovitostí
Datum vyvěsení Datum svěšení Název
20.12.2016 31.1.2017 Záměr č. 20/2016 prodat výběrovým řízením č. 3 - Brtev pozemky v k.ú. Brtev a obci L. Bělohrad
20.12.2016 31.1.2017 Záměr č. 21/2016 prodat výběrovým řízením č. 4 - Tyršova ulice pozemky v k.ú. a obci L. Bělohrad

Různé
Datum vyvěsení Datum svěšení Název
16.1.2017 16.3.2017 Informace o zasílaní údajů pro proplacení daně z nemovitých věcí do e-mailové schránky
12.1.2017 30.1.2017 Mimořádná změna jízdních řádů od 16. 01. 2017 IREDO 507 Jičín - Lázně Bělohrad(630076)
10.1.2017 26.1.2017 Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v roce 2017
2.1.2017 31.1.2017 Oznámení - místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunál.odpadů za rok 2017
2.1.2017 18.1.2017 Příkaz ředitele o úpravě pitné vody a za odvádění odpadních vod pro lokalitu Brtev
29.12.2016 31.3.2017 Svozový kalendář na rok 2017
15.4.2016 31.12.2020 Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy - výkon agendy speciálního stavebního úřadu
25.2.2016 31.12.2018 Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků

Stavební úřad
Datum vyvěsení Datum svěšení Název
13.1.2017 30.1.2017 Oznámení o zahájení řízení o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
4.1.2017 20.1.2017 VV-oznámení o zahájení územního řízení - "Lázně Bělohrad, Uhlíře - rekonstrukce nn"Lázně Bělohrad, Uhlíře

Upozornění občanům
Datum vyvěsení Datum svěšení Název
13.7.2016 13.7.2017 Výzva majitelům hrobového zařízení

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
Datum vyvěsení Datum svěšení Název
30.6.2016 30.6.2019 Smlouva č.29/2016/ID
30.6.2016 30.6.2019 Smlouva č.30/2016/ID
28.6.2016 28.6.2019 Smlouva č.31/2016/ID
25.5.2016 25.5.2019 Smlouva č.26/2016/ID
25.5.2016 25.5.2019 Smlouva č.27/2016/ID
21.4.2016 22.4.2019 Smlouva č.2/2016/ID
13.4.2016 15.4.2019 Smlouva č.3/2016/ID
7.4.2016 8.4.2019 Smlouva č.5/2016/ID
6.4.2016 8.4.2019 Smlouva č.1/2016/ID
6.4.2016 8.4.2019 Smlouva č.4/2016/ID
1.7.2015 2.7.2018 Smlouva č.1/2015/PR
1.7.2015 2.7.2018 Smlouva č.2/2015/PR
1.7.2015 2.7.2018 Smlouva č.3/2015/PR
1.7.2015 2.7.2018 Smlouva č.4/2015/PR

Volná pracovní místa (konkurzy a výběrová řízení)
Datum vyvěsení Datum svěšení Název
3.1.2017 31.1.2017 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - vedoucí odboru sociálních věcí
22.12.2016 31.1.2017 Oznámení o prodloužení výběrového řízení č. 7/2016 na obsazení pracovního místa - IMVESTIČNÍ REFERENT ROZVOJE MĚSTA


Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad