Exekuce, dražba
Datum vyvěsení Datum svěšení Název
15.4.2015 18.5.2015 Usnesení o nařízení dražebního roku - elektronická dražba proti povinnému Grof Jiří

Prodej, pronájem nemovitostí
Datum vyvěsení Datum svěšení Název
28.4.2015 14.5.2015 Záměr č. 4/2015 prodat pozemek v obci L. Bělohrad a k.ú. Brtev
28.4.2015 14.5.2015 Záměr č. 5/2015 prodat budovu č.p. 78 se st.p. č. 90 o výměře 571 m2 a pozemky p.p. č. 393/3 o výměře 1127 m2 a 393/4 o výměře 674 m2 v kú Brtev
9.1.2015 31.12.2015 Záměr č. 1/2015 prodat pozemek určený k výstavbě RD v obci L. Bělohrad a kú H. N. Ves

Různé
Datum vyvěsení Datum svěšení Název
4.5.2015 4.6.2015 Celkové vyúčtování položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné - Hřídelec
28.4.2015 14.5.2015 VV-oznámení o zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu jímž se uvedeným subjektům stanovuje DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2015
13.4.2015 13.5.2015 Veřejná vyhláška-konání veřejného projednání NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠÁROVCOVA LHOTA
4.3.2015 1.1.2016 Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy-výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků

Upozornění občanům
Datum vyvěsení Datum svěšení Název
28.4.2015 7.5.2015 Mimořádné zasedání zastupitelstva

Výběrové řízení
Datum vyvěsení Datum svěšení Název
24.4.2015 1.6.2015 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 6/2015 -pracovník technických služeb


Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad