Novinky z města

Na základě vašich požadavků Pečovatelská Služba zvyšuje dojezd na 25 km

Od 1. ledna 2024 jsme zvýšili dojezdovou vzdálenost fakultativního úkonu "Dovozu do a z místa bydliště" pečovatelské služby na 25 km od Lázní Bělohradu, která nyní zahrnuje i město Jičín a Dvůr Králové na Labem.
celý článek

Vodné a stočné na Jičínsku vzroste: Co přinese zvýšení cen a jaké jsou plány společnosti?

Občané Jičínska se musejí připravit na zvýšení cen vodného a stočného od roku 2024. Vodohospodářská a obchodní společnost a. s. ohlásila celkový nárůst cen o zhruba 10 %, a k tomu se ještě připočítá nárůst DPH o 2 %. Co to pro zákazníky přesně znamená?
celý článek

Pečovatelská služba Lázně Bělohrad poskytuje od ledna 2024 novou službu

Od ledna 2024 poskytuje Pečovatelská služba Lázně Bělohrad novou službu pro občany Lázní Bělohradu, kteří jsou uživatelé pečovatelské služby, případně, na základě uzavření smlouvy o poskytování, se uživateli stanou.
celý článek

Studie revitalizace bývalých pivovarských sklepů

Na zasedání zastupitelstva byla prezentována studie na revitalizaci bývalých pivovarských sklepů.
celý článek

Usazení a obnova populací dutinových pěvců: 50 nových budek v lokalitách města Lázně Bělohrad

V rámci poslání péče o krajinu se Město Lázně Bělohrad a Z E P O BĚLOHRAD a.s. společně zapojily do inovativního projektu, který se zaměřuje na usazení a obnovu populací dutinových pěvců v naší krajině.
celý článek


Zpráva o nákladech investičních akcí města Lázně Bělohrad - Ucelený sumář roku 2020

Náklady na investice a opravy, včetně projektových dokumentací (PD), vynaloženými v roce 2020.
Stáhnout dokument

Informace z úřadu

Finanční úřad KHK pořádá výjezdy svých pracovníků na pomoc s vyplněním a podáním daňových přiznání

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj, Územní pracoviště v Jičíně pro vás v období podávání daňových přiznání k dani z příjmů za rok 2023 pořádá výjezdy svých zaměstnanců do obcí na pomoc s vyplněním a podáním daňových přiznání.
celý článek

Novelizace obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích

V souvislosti s novelou zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích s účinností od 1.1.2024, vznikla obcím povinnost novelizovat obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích.
celý článek


Rozpočet Lázeňského mikroregionu na rok 2022

Rozpočet Lázeňského mikroregionu na rok 2022
Stáhnout dokument

Výroční zpráva o činnosti města Lázně Bělohrad v oblasti poskytování informací za rok 2020

Výroční zprávu předkládá město Lázně Bělohrad jako povinný subjekt v souladu s ust. § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Stáhnout dokumentVítejte v našem městě, ve městě bohatých tradic, kultury a lázeňství...

Znával jsem cestičku do dáli,
sluneční jas mi ji zlatil,
ptáci tam v topolech zpívali,
les mi ji šumem svým krátil.

Chodil jsem cestičkou mnoho let,
dávno je, dávno již tomu,
jak nemá srdce mě zabolet,
byla to cestička domů.

K. V. RaisMěsto Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad