Dokumenty ke stažení


typ :
úsek:
Datum vložení:
strana: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
14.10.2021 | obecné | úřední deska

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Stáhnout dokument

11.10.2021 | obecné | rozpočty a závěrečné účty

Rozpočtové opatření č. 10/2021

Rozpočtové opatření č. 10/2021 města Lázní Bělohradu

Stáhnout dokument

11.10.2021 | obecné | rozpočty a závěrečné účty

Rozpočtové opatření č. 9/2021

Rozpočtové opatření č. 9/2021 města Lázní Bělohradu

Stáhnout dokument

8.10.2021 | obecné | úřední deska

VV - Opatření obecné povahy - trvalá místní úprava dopravního značení na sil. II/284, III/28424 a II/501 v lokalitě Lázně Bělohrad

VV - Opatření obecné povahy - trvalá místní úprava dopravního značení na sil. II/284, III/28424 a II/501 v lokalitě Lázně Bělohrad 

Stáhnout dokument

4.10.2021 | obecné | úřední deska

Uzavírka místní komunikace III. třídy mezi náměstím K. V. Raise a ulicí Třetí strana od 06.10.2021 do29.06.2022

Uzavírka místní komunikace III. třídy mezi náměstím K. V. Raise a ulicí Třetí strana od 06.10.2021 do29.06.2022

Stáhnout dokument

4.10.2021 | obecné | úřední deska

Sběr nebezpečného odpadu

Dne 20. října 2021 proběhne ve sběrném dvoře v Prostřední Nové Vsi SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU. Odpad bude od občanů odebírán pouze v originálním obalu s označením nebezpečnosti. Sběrný dvůr je otevřen 09.00 - 11.30, 12.30 - 17.00 hod.

Stáhnout dokument

1.10.2021 | obecné | úřední deska

Obecně závazná vyhláška č. 3/2021, kterou se stanová společný školský obvod základní školy

Obecně závazná vyhláška č. 3/2021, kterou se stanoví společný školský obvod základní školy

Stáhnout dokument

1.10.2021 | obecné | úřední deska

Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, kterou se stanoví společný školský obvod mateřské školy

Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, kterou se stanoví společný školský obvod mateřské školy

Stáhnout dokument

30.9.2021 | obecné | úřední deska

Elektronická aukce na prodej stavební parcely č. 134/2, součástí je stavba bez čp./če.v k.ú. Lázně Bělohrad.

Elektronická aukce na prodej stavební parcely č. 134/2, součástí je stavba bez čp./če.v k.ú. Lázně Bělohrad

Stáhnout dokument

30.9.2021 | obecné | úřední deska

Informace o výlukách na železniční trati č. 042 v úseku Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou

Informace o výlukách na železniční trati č. 042 v úseku Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou

Stáhnout dokument

27.9.2021 | obecné | sport

Provozní doba a ceník tenisové haly Ing. Jiřího Kučery

Provozní doba a ceník tenisové haly Ing. Jiřího Kučery

Stáhnout dokument

27.9.2021 | obecné | sport

Provozní řád tenisové haly Ing. Jiřího Kučery

Tento provozní řád je závazný pro každého návštěvníka tenisové haly. Návštěvníkem se pro účely tohoto provozní řádu rozumí již každá osoba, která provede rezervaci termínu dle tohoto provozního řádu.

Stáhnout dokument

16.9.2021 | obecné | úřední deska

VV - Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 17110/2020-MZE-16212

VV - Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 17110/2020-MZE-16212

Stáhnout dokument

7.9.2021 | obecné | rozpočty a závěrečné účty

Rozpočtové opatření č. 8/2021

Rozpočtové opatření č. 8/2021 města Lázní Bělohradu

Stáhnout dokument

26.8.2021 | formuláře | rada města

Žádost o udělení souhlasu s použitím znaku města Lázně Bělohrad

Žádost o udělení souhlasu s použitím znaku města Lázně Bělohrad ve formátu docx

Stáhnout dokument

26.8.2021 | obecné | rada města

Pravidla pro užívání znaku města

Rada města Lázně Bělohrad vydává tato pravidla pro užívání znaku města Lázně Bělohrad

Stáhnout dokument

1.9.2021 | obecné | hřbitovy, hrobová místa

Ceník hrobnických prací a služeb pro veřejná pohřebiště města Lázně Bělohrad

Tento ceník byl schválen Radou města Lázně Bělohrad dne 23. července 2021 usnesením č. 53/28/2021/RM.

Stáhnout dokument

1.9.2021 | obecné | hřbitovy, hrobová místa

Řád veřejného pohřebiště

Rada města Lázně Bělohrad se na svém zasedání dne 23. července 2021 usnesením č. 53/27/2021/RM usnesla vydat na základě zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a se souhlasem Krajského úřadu Královéhradeckého kraje č. j.: KUKHK-25241/RG/2021 ze dne 16. července 2021 tento Řád veřejných pohřebišť.Stáhnout dokument

11.8.2021 | obecné | úřední deska

Smlouva č. 4/2021/ID/ZM

Smlouva č. 4/2021/ID/ZM

Stáhnout dokument

11.8.2021 | obecné | úřední deska

Smlouva č. 3/2021/ID/ZM

Smlouva č. 3/2021/ID/ZM

Stáhnout dokumentMěsto Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad