Dokumenty ke stažení


typ :
úsek:
Datum vložení:
strana: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
17.4.2015 | obecné | zastupitelstvo

Veřejné zasedání zastupitelstva

Město Lázně Bělohrad zve všechny občany na VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA, které se koná dne 29. dubna 2015 od 18:00 hod. v kulturním sále hotelu Grand Lázně Bělohrad a.s.

Stáhnout dokument

15.4.2015 | obecné | úřední deska

Usnesení o nařízení dražebního roku - elektronická dražba proti povinnému Grof Jiří

Usnesení o nařízení dražebního roku - elektronická dražba proti povinnému Grof Jiří

Stáhnout dokument

14.4.2015 | obecné | rada města

Zápis č. 8/2015 ze zasedání rady města

Zápis č. 8/2015 ze zasedání Rady města Lázně Bělohrad na volební období 2014-2018, které se konalo dne 1.4.2015 v 08:00 hodin na MěÚ v Lázních Bělohradě.

Stáhnout dokument

13.4.2015 | obecné | úřední deska

Veřejná vyhláška-konání veřejného projednání NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠÁROVCOVA LHOTA

Veřejná vyhláška-konání veřejného projednání NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠÁROVCOVA LHOTA

Stáhnout dokument

8.4.2015 | obecné | rada města

Záměr č. 3/2015 prodat pozemek v kú. Lázně Bělohrad za účelem výstavby restaurace s podmínkou kolaudace v roce 2016 za cenu dle znaleckého posudku

Záměr č. 3/2015 prodat pozemek v kú. Lázně Bělohrad za účelem výstavby restaurace s podmínkou kolaudace v roce 2016 za cenu dle znaleckého posudku

Stáhnout dokument

17.3.2015 | obecné | zastupitelstvo

Zápis č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva města

Zápis č. 3/2015 ze zasedání Zastupitelstva města Lázně Bělohrad na volební období 2014-2018, které se konalo dne 26.2.2015 v 18:00 hodin v kulturním sále hotelu Grand společnosti Lázně Bělohrad a.s.

Stáhnout dokument

17.3.2015 | obecné | rada města

Zápis č. 7/2015 ze zasedání rady města

Zápis č. 7/2015 ze zasedání Rady města Lázně Bělohrad na volební období 2014-2018, které se konalo dne 11.3.2015 v 08:00 hodin na MěÚ v Lázních Bělohradě.

Stáhnout dokument

9.3.2015 | obecné | sport

Fotbal - rozlosování jaro 2015

TJ Lázně Bělohrad + FKM Javorka – rozlosování JARO 2015

Stáhnout dokument

4.3.2015 | obecné | úřední deska

Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy-výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků

Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy-výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků

Stáhnout dokument

3.3.2015 | obecné | poskytování informací

Výroční zpráva o činnosti města Lázně Bělohrad v oblasti poskytování informací za rok 2014

Výroční zprávu předkládá město Lázne Bělohrad jako povinný subjekt v souladu s ust. § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodnémm přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

Stáhnout dokument

3.3.2015 | obecné | místostarosta

2. Zpráva o průběhu investičních akcí města Lázně Bělohrad

Vážení zastupitelé a spoluobčané, dovolte mi, abych Vás tak jako v minulém období informoval o dění ve městě a o průběhu investičních akcí, které právě v Lázních Bělohradě probíhají.

Stáhnout dokument

3.3.2015 | obecné | místostarosta

1. Zpráva o průběhu investičních akcí města Lázně Bělohrad

Na podkladě programu koalice pro Lázně Bělohrad, oddílu III., bodu 1, kde jsme se zavázali ke zkvalitnění informovanosti občanů o dění ve městě a poskytování více informací, bych vás rád informoval o průběhu investičních akcí, které právě v Lázních Bělohradě probíhají.

Stáhnout dokument

2.3.2015 | obecné | bytové hospodářství

Vzor nájemní smlouvy + přílohy 1-4

Vzor nájemní smlouvy, vybavení bytu, předávací protokol k bytu, stanovení záloh na služby, Vymezení běžné údržby a drobných oprav souvisejících s užíváním bytu ve vlastnictví města Lázně Bělohrad, které provádí a hradí nájemce.

Stáhnout dokument

2.3.2015 | obecné | bytové hospodářství

Žádost o schválení výměny bytů

ve smyslu pravidel pro přidělování bytů do nájmu občanům – článek 8

Stáhnout dokument

2.3.2015 | obecné | bytové hospodářství

Žádost o přidělení bytu v domě se soustředěnou pečovatelskou službou

ve smyslu pravidel pro přidělování bytů do nájmu občanům – článek 7

Stáhnout dokument

2.3.2015 | obecné | bytové hospodářství

Žádost o nájem bytu výběrovým řízením

ve smyslu pravidel pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům - článek 6

Stáhnout dokument

2.3.2015 | obecné | bytové hospodářství

Žádost o byt pro sociálně potřebné občany

ve smyslu pravidel pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům - článek 5

Stáhnout dokument

2.3.2015 | obecné | bytové hospodářství

Pravidla pro přidělování obecních bytů do nájmu občanů

Tato pravdidla byla schválena usnesením rady města č. 6/22/2015/RM dne 18.2.2015.

Stáhnout dokument

26.2.2015 | obecné | rada města

Zápis č. 6/2015 ze zasedání rady města

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Rady města Lázně Bělohrad na volební období 2014-2018, které se konalo dne 18.2.2015 v 08:00 hodin na MěÚ v Lázních Bělohradě.

Stáhnout dokument

4.2.2015 | obecné | rada města

Zápis č. 5/2015 ze zasedání rady města

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Rady města Lázně Bělohrad na volební období 2014-2018, které se konalo dne 28.1.2015 v 08:00 hodin na MěÚ v Lázních Bělohradě.

Stáhnout dokumentMěsto Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad