Dokumenty ke stažení


typ :
úsek:
Datum vložení:
strana: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
16.1.2019 | obecné | přestupky

Jednací řád Komise pro projednávání přestupků města Lázně Bělohrad

V souladu s ust. § 134 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů Komise pro projednávání přestupků města Lázně Bělohrad schvaluje tento jednací řád.


Stáhnout dokument

17.12.2018 | obecné | přestupky

Zřizovací listina Komise pro projednávání přestupků

Zřizovací listina zvláštního orgánu města Lázně Bělohrad Komise pro projedávání přestupků

Stáhnout dokument

12.6.2019 | obecné | úřední deska

Výběrové řízení HJC/12/2019 s aukcí na zjištění zájemce o koupi majetku ve vlastnictví státu

Výběrové řízení HJC/12/2019 s aukcí na zjištění zájemce o koupi majetku ve vlastnictví státu

Stáhnout dokument

12.6.2019 | obecné | výlep plakátů

Seznam plakátovacích ploch v Lázních Bělohradě a spádových obcích

Seznam plakátovacích ploch v Lázních Bělohradě a spádových obcích

Stáhnout dokument

11.6.2019 | obecné | úřední deska

Smlouva č. 2/2019/ID/ZM

Smlouva č. 2/2019/ID/ZM

Stáhnout dokument

6.6.2019 | obecné | úřední deska

Pozvánka na informativní schůzku zájemců o koupi pozemků k výstavbě garáží

Město Lázně Bělohrad zve zájemce o koupi pozemků k výstavbě garáží v lokalitě „U trati“ (mezi ulicemi Karla Moora a Barákovou). Celkem je k dispozici čtrnáct pozemků.

Stáhnout dokument

5.6.2019 | obecné | úřední deska

VV-Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu-umístění dopravního značení na silnicích II/ 28420, 28440, 28442 a 28441

VV-Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu-umístění dopravního značení na silnicích II/ 28420, 28440, 28442 a 28441

Stáhnout dokument

3.6.2019 | obecně závazné vyhlášky | odpadové hospodářství

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území města Lázně Bělohrad.

Stáhnout dokument

28.5.2019 | obecné | úřední deska

Smlouva č. 1/2019/ID/ZM

Smlouva č. 1/2019/ID/ZM

Stáhnout dokument

22.5.2019 | obecné | úřední deska

Smlouva č. 4/2019/ID/ZM

Smlouva č. 4/2019/ID/ZM

Stáhnout dokument

22.5.2019 | obecné | úřední deska

Smlouva č. 3/2019/ID/ZM

Smlouva č. 3/2019/ID/ZM

Stáhnout dokument

14.5.2019 | obecné | poskytování informací

Stavební povolení na stavbu rodinného domu

Žádost o poskytnutí informace, zda bylo vydáno stavební povolení na stavbu rodinného domu na pozemcích evidovaných na LV 794 pro k. ú. a obec Lázně Bělohrad, a informace o účastnících řízení

Stáhnout dokument

7.5.2019 | obecné | rozpočet a závěrečný účet města

Rozpočtové opatření č. 4/2019

Rozpočtové opatření č. 4/2019 města Lázní Bělohradu

Stáhnout dokument

7.5.2019 | obecné | rozpočet a závěrečný účet města

Rozpočtové opatření č. 3/2019

Rozpočtové opatření č. 3/2019 města Lázně Bělohrad

Stáhnout dokument

24.4.2019 | obecné | tajemník

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením

ParagrafSpolkům stanoví občanský zákoník od roku 2014 určité povinnosti, které je třeba plnit. Ministerstvo spravedlnosti zpracovalo ve spolupráci s Výborem pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace informaci pro spolky a bývala občanská sdružení o povinnostech vyplývající z občanského zákoníku a ze zákona o veřejných rejstřících. Informace spolkům a bývalým občanským sdružením najdete v přiloženém souboru (PDF).Stáhnout dokument

18.4.2019 | obecné | místostarosta

22. Zpráva o průběhu investičních akcí města Lázně Bělohrad

Odbahnění PardoubkuVážení zastupitelé a spoluobčané, níže vás seznámím s investicemi a opravami, které se uskutečnily v Lázních Bělohradě od počátku letošního roku.Stáhnout dokument

12.4.2019 | obecné | úřední deska

Oznámení o zkrácení doby nočního klidu

Oznámení o zkrácení doby nočního klidu

Stáhnout dokument

11.4.2019 | obecné | úřední deska

VV - Opatření obecné povahy, kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ust. lesního zákona

VV - Opatření obecné povahy, kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ust. lesního zákona

Stáhnout dokument

9.4.2019 | obecné | rozpočet a závěrečný účet města

Rozpočtové opatření č. 2/2019

Rozpočtové opatření č. 2/2019 města Lázně Bělohrad

Stáhnout dokument

11.3.2019 | obecné | dotace a příspěvky

Přehled schválených dotací RM-6/2019 dne 27.2.2019

Dotace do 50.000,- Kč právnickým a fyzickým osobám z rozpočtu města na rok 2019

Stáhnout dokumentMěsto Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad