Dokumenty ke stažení


typ :
úsek:
Datum vložení:
strana: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
15.10.2018 | obecné | pečovatelská služba

Město Lázně Bělohrad přijme uchazeče na pracovní místo v sociálních službách

Pečovatelská službaV rámci péče o své občany a k naplnění poslání pečovatelské služby, kterým je poskytovat a zajišťovat především seniorům podporu a pomoc, aby mohli i nadále zůstat ve svém důvěrně známém domácím prostředí a zachovat si tak navyklý způsob života a společenské zázemí, na které jsou zvyklí, Město Lázně Bělohrad od ledna 2019 posiluje výkon terénní pečovatelské služby o jednoho pracovníka a rozšiřuje poskytování služby i na sobotu a neděli. Informace pro uchazeče o toto pracovní místo jsou v přiloženém dokumentu.Stáhnout dokument

12.10.2018 | obecné | úřední deska

Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitosti

Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitosti

Stáhnout dokument

12.10.2018 | obecné | úřední deska

Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

Stáhnout dokument

12.10.2018 | obecné | úřední deska

Záměr č. 9/2018 - prodej pozemku v k.ú. D. N. Ves, p.p. č. 44/35

Záměr č. 9/2018 - prodej pozemku v k.ú. D. N. Ves, p.p. č. 44/35

Stáhnout dokument

12.10.2018 | obecné | úřední deska

Vyhlášení nálezu - Kanystr 2x

Vyhlášení nálezu - Kanystr 2x

Stáhnout dokument

8.10.2018 | obecné | úřední deska

Výzva k podání nabídky - "Přeložka STL plynovodu v ulici Tyršova"

Výzva k podání nabídky - "Přeložka STL plynovodu v ulici Tyršova"

Stáhnout dokument

6.10.2018 | obecné | úřední deska

Výsledky voleb do zastupitelstva obce - Lázně Bělohrad

Výsledky voleb do zastupitelstva obce - Lázně Bělohrad

Stáhnout dokument

6.10.2018 | obecné | úřední deska

Výsledky voleb do zastupitelstva obce - Šárovcova Lhota

Výsledky voleb do zastupitelstva obce - Šárovcova Lhota

Stáhnout dokument

6.10.2018 | obecné | úřední deska

Výsledky voleb do zastupitelstva obce - Svatojanský Újezd

Výsledky voleb do zastupitelstva obce - Svatojanský Újezd

Stáhnout dokument

6.10.2018 | obecné | úřední deska

Výsledky voleb do zastupitelstva obce - Mlázovice

Výsledky voleb do zastupitelstva obce - Mlázovice

Stáhnout dokument

6.10.2018 | obecné | úřední deska

Výsledky voleb do zastupitelstva obce - Choteč

Výsledky voleb do zastupitelstva obce - Choteč

Stáhnout dokument

3.10.2018 | obecné | úřední deska

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny na D. N. Vsi

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny na D. N. Vsi

Stáhnout dokument

3.10.2018 | obecné | úřední deska

Sběrný den

Dne 17. října 2018 proběhne ve sběrném dvoře v Prostřední Nové Vsi SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU. Odpad bude od občanů odebírán přímou obsluhou.  

Stáhnout dokument

27.9.2018 | obecné | úřední deska

VV - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici II/284 - PNV pro akci "pokládka knn" v termínu 10.10.2018 - 21.10.2018

VV - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici II/284 - PNV pro akci "pokládka knn" v termínu 10.10.2018 - 21.10.2018

Stáhnout dokument

24.9.2018 | formuláře | životní prostředí

Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les

podává vlastník pozemku či nájemce se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostoucí mimo les rostou

Stáhnout dokument

24.9.2018 | formuláře | životní prostředí

Oznámení o pokácení dřevin rostoucích mimo les

podle § 8 odst. 2 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Stáhnout dokument

24.9.2018 | obecné | stavební úřad

Ohlášení dokončení stavby

podle ustanovení § 152 odst. 3 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Stáhnout dokument

24.9.2018 | obecné | stavební úřad

Žádost o přidělení č.p./č.ev.

podle ustanovení § 31a odst. 1 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nebo § 14a odst. 1 písm. a) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

Stáhnout dokument

21.9.2018 | obecné | starosta

Hondocení hospodaření 2007 - 2017

Přehled o příjmech a výdajích města v letech 2007 - 2017

Stáhnout dokument

20.9.2118 | obecné | starosta

Hodnocení volebního období 2014 – 2018

Ilustrační obrázekVolební období 2014 až 2018 lze z řady pohledů hodnotit pro město Lázně Bělohrad velice pozitivně. Oproti minulým obdobím se výrazně zvýšily příjmy i výdaje města, což nejlépe vystihuje rozbor příjmů a výdajů v absolutních číslech a v podobě grafů v příloze.Stáhnout dokumentMěsto Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad