Dokumenty ke stažení


typ :
úsek:
Datum vložení:
strana: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
23.2.2024 | obecné | úřední deska

Záměr prodeje č. 5/2024/SO – část pozemku p. č. 659 a část pozemku st. p. č. 3/3 v k. ú. a obci Lázně Bělohrad

Záměr prodeje č. 5/2024/SO - část pozemku p. č. 659 a část pozemku st. p. č. 3/3 v k. ú. a obci Lázně Bělohrad

Stáhnout dokument

16.2.2024 | obecné | úřední deska

Záměr prodeje traktoru - Zetor 5545

Záměr prodeje traktoru - Zetor 5545

Stáhnout dokument

16.2.2024 | obecné | úřední deska

Záměr pronájmu č. 3/2024/SO - část pozemku p.č. 334 v k.ú. Hřídelec a obci Lázně Bělohrad

Záměr pronájmu č. 3/2024/SO - část pozemku p.č. 334 v k.ú. Hřídelec a obci Lázně Bělohrad

Stáhnout dokument

15.2.2024 | obecné | úřední deska

VV - Oznámení o zahájení řízení ve věci změny příjmení

VV - Oznámení o zahájení řízení ve věci změny příjmení 

Stáhnout dokument

14.2.2024 | obecné | úřední deska

VV - Oznámení místa a termínu veřejného projednání spojeného s výkladem k návrhu Změny č. 3 Územního plánu Lázně Bělohrad a jeho vystavení

VV - Oznámení místa a termínu veřejného projednání spojeného s výkladem k návrhu Změny č. 3 Územního plánu Lázně Bělohrad a jeho vystavení

Stáhnout dokument

12.2.2024 | obecné | úřední deska

Možnost odevzdání daňového přiznání

Možnost odevzdání daňového přiznání

Stáhnout dokument

7.2.2024 | obecné | úřední deska

Aukční vyhláška - předmětem elektronické aukce jsou nemovité věci zapsané v LV 6109 pro k.ú Jičín včetně spoluvlastnického podílu stavby Valdické Předměstí , č.p. 243

Aukční vyhláška - předmětem elektronické aukce jsou nemovité věci zapsané v LV 6109 pro k.ú Jičín včetně spoluvlastnického podílu stavby Valdické Předměstí , č.p. 243

Stáhnout dokument

7.2.2024 | obecné | rozpočty a závěrečné účty

Rozpočtové opatření č. 1/2024

Rozpočtové opatření č. 1/2024 města Lázně Bělohrad

Stáhnout dokument

7.2.2024 | obecné | rozpočty a závěrečné účty

Rozpočtové opatření č. 20/2023

Rozpočtové opatření č. 20/2023 města Lázně Bělohrad

Stáhnout dokument

5.2.2024 | obecné | poskytování informací

Výroční zpráva o činnosti města Lázně Bělohrad v oblasti poskytování informací za rok 2023

Výroční zprávu zveřejňuje město Lázně Bělohrad jako povinný subjekt v souladu s ust. § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.Stáhnout dokument

5.2.2024 | obecné | úřední deska

Výroční zpráva o činnosti města Lázně Bělohrad v oblasti poskytování informací za rok 2023

Výroční zpráva o činnosti města Lázně Bělohrad v oblasti poskytování informací za rok 2023

Stáhnout dokument

25.1.2024 | formuláře | matrika

Dotazník k registrovanému partnertství

Dotazník ke vstupu do registrovaného partneství

Stáhnout dokument

19.1.2024 | formuláře | místní poplatek - komunální odpad

Ohlášení zániku poplatkové povinnosti

Ohlášení zániku poplatkové povinnosti pro fyzickou osobu přihlášenou v obci; pro fyzickou nebo právnickou osobu, která vlastní na území města Lázní Bělohradu nemovitou věc k místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Stáhnout dokument

19.1.2024 | formuláře | místní poplatek - komunální odpad

Ohlášení vzniku poplatkové povinnosti – vlastnictví nemovité věci

Ohlášení vzniku poplatkové povinnosti pro fyzickou nebo právnickou osobu, která vlastní na území města Lázní Bělohradu nemovitou věc k místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Stáhnout dokument

19.1.2024 | formuláře | místní poplatek - komunální odpad

Ohlášení vzniku poplatkové povinnosti - přihlášení - fyzická osoba

Ohlášení vzniku poplatkové povinnosti pro fyzickou osobu přihlášenou na území města Lázní Bělohradu k místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Stáhnout dokument

18.1.2024 | formuláře | místní poplatek - komunální odpad

Žádost o vrácení vratitelného přeplatku

Žádost o vrácení vratitelného přeplatku na místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Stáhnout dokument

18.1.2024 | formuláře | místní poplatek - komunální odpad

Žádost o osvobození od místního poplatku

Žádost o osvobození od místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Stáhnout dokument

15.1.2024 | obecné | poskytování informací

Odpověď na žádost o informace doručenou dne 1. 1. 2024

Žádost o poskytnutí investičních plánů města Lázně Bělohrad pro rok 2024, respektive seznamu stavebních projektů týkajících se pozemních staveb (tedy budov bez infrastruktury), které jsou plánovány městem na rok 2024 a budou financovány z rozpočtu města nebo z jiných rozpočtů.

Stáhnout dokument

15.1.2024 | obecné | poskytování informací

Odpověď na žádost o informace doručenou dne 4. 1. 2024

Žádost o poskytnutí informací o povoleních (územní rozhodnutí, stavební povolení nebo společné povolení nebo veřejnoprávní smlouvu toto povolení nahrazující) vydaných stavebním úřadem v termínu od 1. srpna 2023 do data podání žádosti o informaci pro samotné stavby výroben elektřiny - fotovoltaické elektrárny o výkonu 5 MW a vyšším.

Stáhnout dokument

5.1.2024 | obecné | poskytování informací

Odpověď na žádost o informace doručenou dne 22. 12. 2023

Informace týkající se výběrového řízení č. 2/2023 na obsazení pracovního místa a pro jmenování do funkce „vedoucí ekonomického odboru".

Stáhnout dokumentMěsto Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad