Zeď nářků

Uživatelé jsou povinni, v rámci svých příspěvků a otázek, dodržovat právní předpisy České republiky, když zejména jejich příspěvky nesmí obsahovat či propagovat rasovou, národnostní, náboženskou ani jinou nesnášenlivost nebo diskriminaci.

Uživatelé jsou povinni zachovávat zásady slušného chování, zejména se zdržet užívání vulgárních výrazů a urážek, projevů agrese nebo ponižování, porušování práv jiných osob či jinak jednat proti dobrým mravům. Uživatelé nesmí používat skrytou či zjevnou reklamu.

Provozovatel si vyhrazuje právo vymazat jakýkoliv příspěvek či otázku, a to i bez udání důvodu. Provozovatel zejména bezodkladně vymaže takový příspěvek či otázku, který bude v rozporu s právními předpisy nebo s těmito zásadami. Provozovatel neodpovídá za obsah otázek či příspěvků uživatelů. Provozovatel je oprávněn zejména vymazat anonymní otázky či příspěvky. Provozovatel si vyhrazuje právo zakázat účast uživateli, který v minulosti porušil právní předpisy nebo tyto zásady, v odůvodněných případech, může provozovatel rozhodnout o zákazu přístupu i z jiných důvodů.

Vaše jméno:
Email:

VAŠE NÁZORY


blabla 15.2.2015

dobrý den, chtěla bych se zeptat zda se po dokončení výstavby kanalizace do Brtve udělá nová silnice, tahle je příšerná. děkuji


Odpověď:
Dobrý den paní „blabla“,
součástí realizace výstavby kanalizace a vodovodu obce Brtev jsou i nové potahy silnic, ve kterých jsou prováděny práce. Celý vyfrézovaný asfalt bude tedy na konci akce položen nový. Ostatní dotčené komunikace, budou uvedeny do původního stavu, což je již od počátku podmínkou realizace této akce. Děkuji za Váš dotaz.

Jan Pavlásek, místostarosta


Melichar 25.1.2015

Dobrý den,
uplynul již více jak měsíc od mého dotazu. Zatím jsem nezaznamenal změnu. Proto se chci zeptat jak dopadlo jednání s firmou SKS o svozu nápojového kartonu společně s plastem. Pokud návrh nebyl přijat, zajímá mě důvod nepřijetí.
Dále bych se chtěl dovědět jaké množství plastu, skla, papíru, nápojového kartonu, elektroodpadu a nebezpečného odpadu bylo za loňský rok vytříděno. Pro úplnost prosím také o uvedení množství směsného komunálního odpadu.
Podpis neuvádím záměrně. Děkuji za pochopení
Děkuji za odpověď


Odpověď:
Dobrý den,
vedení svozové firmy mi na možnost vkládání tetrapackových kartonů do žlutých společných kontejnerů na plasty opakovaně sdělilo, že je to pro Město LB velmi neekonomické (drahý lidský faktor na třídírně odpadů). Možností by bylo, vkládání celých naplněných oranžových pytlů do žlutých kontejnerů, což je ovšem v praxi nemožné. Z hygienického hlediska je nemožné odkládat naplněné pytle kolem společných kontejnerů. Další možností je zřízení nových kontejnerů na tuto komoditu, ale tato varianta je taktéž pro Město velmi drahá (auto a obsluha, vzhledem ke svezenému množství). Zůstaneme nadále u praxe odkládaní naplněných oranžových pytlů na SD.
Roční hlášení o produkci odpadů ještě nemám bohužel v současné chvíli k dispozici.
Nechápu, proč se nechcete „záměrně“ podepsat. Hospodaření Města s odpady není žádná tajná věc, kdykoli přijdete, bude Vám umožněno, nahlédnout do všech dokumentů, které se týkají odpadového hospodářství.

Jitka Břeská referent odpadového hospodářství


Michal Patka 24.1.2015

Dobrý den,nám prosím dotaz. Neplánuje město vybudovat v okolí Lázni Bělohrad tratě na singltrack?Děkuji Patka


Odpověď:
Dobrý den,
tratě na singltrack pro horská kola mě zaujaly, byl jsem se na nich podívat v lázeňském městečku Libverda a se starostou jsem jejich výstavbu probíral. Tratě tam jsou umístěny na pozemcích Lesů ČR a obce. V Bělohradě je problém, že město nemá příliš svých pozemků a vždy bychom museli jednat s majiteli soukromých pozemků. S Lesy ČR bychom se zřejmě dohodli, ale problém je se soukromými vlastníky. Takto jsme třeba nezískali souhlas od jednoho majitele pozemku, když jsme chtěli budovat cyklostezku z Horní Nové Vsi podél Javorky k odbočce na Dolní Javoří. Jinak jsme ale zatím v radě nebo zastupitelstvu města o možnosti vybudovat tratě na singltrack nejednali.

S pozdravem
Ing. Pavel Šubr, starosta


Jaroslav Jirásko 20.1.2015

Dobrý den,
záměrem města je v dohledné době vybudovat veřejné parkoviště v prostoru u sportovního areálu U Bažantnice. Parkoviště je potřeba, vznikne užitečná věc. Jako problém se mi v tuto chvíli jeví příjezd na parkoviště. Prakticky jediný příjezd vede Jiráskovým nábřežím (ať již ze strany z náměstí nebo od hasičské zbrojnice DNV) a Vachkovou ulicí. Na Jiráskově nábřeží se dvě auta vyhnou (hůře dva autobusy), rozhodně tato komunikace ale není připravená pojmout "pozápasový" provoz aut a autobusů. Kritický úsek je ale ve Vachkově ulici - hlavně v místě před č.p. 505 (nebudu psát jména obyvatel) a dále až k č.p.571. Je tam nebezpečno, navíc zde jsou rodinné domky s dětmi a na fotbal jezdí také hodně lidí na kole. Tato komunikace dle mého soudu rozhodně nevyhovuje pro jízdu autobusů (týmy na zápasy) ani pro vyhýbání se dvou protijedoucích aut. Chtěl jsem touto cestou požádat, jestli by nebylo možné uvedený problém konzultovat s odborníky a řešit lépe příjezd a odjezd z parkoviště. Děkuji. Jaroslav Jirásko.


Odpověď:
Dobrý den pane Jirásko,
jak píšete, Město Lázně Bělohrad bude skutečně budovat veřejné parkoviště v prostoru u sportoviště v Bažantnici. Toto parkoviště bude vybudováno již v letošním roce a bude se nacházet přesně v místě, kde je dnes odstavná plocha pro vozidla a autobusy, vedle fotbalových hřišť. Parkoviště je budováno jako tzv. podmiňující stavba ke sportovnímu areálu v Bažantnici a bude sloužit jednak pro sportovce, ale také pro diváky, kteří budou chtít navštívit různá sportovní klání. Součástí parkoviště bude i stání pro autobusy. Na parkovišti budou 2 stání pro autobusy a cca 60 míst pro osobní vozidla. Vybudováním tohoto parkoviště ale nikterak nenaroste frekvence projíždějících vozidel ulicemi města oproti současnému stavu. Komunikace, resp. ulice, které vozidla na parkoviště ke sportovišti přivádějí, jsou převážně plně dostačující k tomu, aby předpokládaný provoz zvládly. Je pravdou, že dva autobusy se vedle sebe v ulicích pravděpodobně budou hůře vyhýbat, ale rozměry ulic jsou i k tomuto vyhovující a pokud nastane dopravní situace, kde by mohlo dojít k nějaké kolizi, řidiči se v dané chvíli jistě domluví a předejdou tak případné nehodě. Správně píšete, že problém nastává v oblasti ulice Vachkova mezi domy čp. 505, až k domu čp. 571, kde komunikace vyúsťuje do prostoru budoucího vjezdu na parkoviště. Pro ty, kdo nevědí, jaká je v místě situace, jedná se o úsek ulice, který je souběžný s oplocením fotbalového hřiště. Již v minulosti jsme tuto situaci řešili s tím, že původní záměr byl tuto komunikaci rozšířit na úkor prostoru sportoviště. Rozšířením komunikace a vybudováním chodníku by muselo dojít k zúžení prostoru pro tribunu a možná i plochy fotbalového hřiště. Nakonec jsme po zralé úvaze došli k názoru, že i když je tato lokalita poměrně úzká, mohlo by zde dojít k ohrožení bezpečnosti chodců a je zde horší průjezd míjejících se vozidel, že nebudeme tuto ulici dále upravovat. Jelikož se dle předpokladů nezvýší dopravní zatížení, v minulosti zde nikdy nedošlo k žádné dopravní nehodě, ani ohrožení chodců, nebude město přistupovat v současné době k žádné úpravě této části ulice. Naprosto chápu Vaši obavu o bezpečnost chodců a je i v zájmu města o bezpečnost chodců a ostatních účastníků silničního provozu co nejvíce dbát. Myslím si však, že právě tato lokalita není zvlášť nebezpečná. Co se týče míjejících se vozidel, v tomto směru platí všeobecné pravidlo, že se řidiči musí dohodnout a předejít způsobení škody na majetku a zdraví. Inkriminovaný úsek ulice je poměrně krátký a dobře přehledný, takže by nemělo docházet k žádným nebezpečným situacím.
Děkuji za Váš dotaz,

Jan Pavlásek, místostarosta


Petr Šubr 17.1.2015

Dobrý den, reaguji na předchozí dotaz, v minulých letech mi byly některé mé příspěvky do této stránky také upraveny a některé pasáže vypuštěny, ikdyž neobsahovaly nic špatného.Proto mne zajímá,kdo přízpěvky upravuje, nebo rozhoduje o nezveřejnění (tzv. cenzuruje) a kdo z vedení města má Zedˇna starost.Děkuji za otištění celého dotazu. S pozdravem Petr Šubr


Odpověď:
Dobrý den,
nezveřejněny případně upraveny byly dotazy týkající se údajného vyvážení kyanidů z firmy Narex a stěhování Romů do našeho města, neboť porušovaly pravidla diskuse na Zdi nářků. Problematické dotazy konzultujeme s právním zástupcem města, na dotazy odpovídají jednotliví zaměstnanci úřadu nebo starosta a místostarosta.

S pozdravem
Ing. Pavel Šubr, starosta


Jana Purmová 8.1.2015

Doobrý večer,
čas od času čtu Zeď nářků, jak tomu zde říkáte a musím říci, že tato forma dotazu a odpovědi je velice vkusná. Nikdo zde nepíše vulgárně až sprostě a má to nějakou lidově řečeno štábní kulturu. Neberte si příklad od sousedů z Nové Paky, kde se občané mezi sebou sprostě hádají a urážejí a k diskuzi na úrovni to má opravdu hodně daleko. Málo kdo má tu odvahu se pod svůj názor podepsat. Bohužel, Městský úřad v N.P to v poklidu toleruje. Touto cestou jste se zde Vy nevydaly a to se mi líbí a moc bych si přála, aby si lidé (nejen občané v N.Pace ) vzali od Vás příklad. Jana Purmová N.Paka


Odpověď:
Dobrý den, pro diskusi na „Zdi nářků“ máme stanovena pravidla (jsou na webu města uvedena). V minulosti jsme museli několik dotazů, která tato pravidla porušovala, vyřadit a nezveřejnit. Zajímavé je, že tyto dotazy byly podepsány. Na druhou stranu dostáváme řadu anonymních dotazů, které jsou konstruktivní. V minulém volebním období jsme v radě města diskutovali, zda na tyto dotazy odpovídat. Můj názor je odpovídat na všechny dotazy, které neporušují pravidla uvedená na Zdi nářků včetně anonymních.

S pozdravem
Ing. Pavel Šubr, starosta


dotaz 6.1.2015

Dobrý den, zajímalo by mě jakto, že když proběhnou církevní restituce, tak pozemky v Tyršově ulici dostane město a ne církev ?
Ještě bych chtěl poprosit pokud povedou výkopy kvůli nové kanalizaci z Brtve přes pole, tak jestli by bylo možné pohlídat, aby při zasypávání nedocházelo k jevu, že ornice se hodí na dno výkopu a jíl na vrch. Hlína by měla být vrácena podle původního seřazení. Píši to proto, že často vidím praví opak jinde.
Děkuji za odpověď


Odpověď:
Dobrý den,
církvím budou vydány pouze nemovitosti, které jsou v současné době ve vlastnictví státu nebo státních institucí (především státní podnik Lesy ČR). Za ostatní nemovitosti dostanou církve finanční náhradu. To se týká i nemovitostí, které byly v minulosti převedeny na města a obce. Pozemky v Tyršově ulici byly převedeny v minulosti na město, město ale s nimi nemohlo z důvodu nedořešení církevních restitucí nakládat (např. je prodat). Nyní tato blokace skončila, pozemky zůstaly městu a stát by za ně měl církvi poskytnout finanční náhradu.

S pozdravem Ing. Pavel Šubr, starosta

Dobrý den,
na první část dotazu již odpověděl pan starosta, takže bych se rád věnoval pouze druhé části, týkající se vodovodu a kanalizace v obci Brtev. Pokud se provádějí výkopy v poli a louce, je veškerá vrchní vrstva ornice a kvalitní hlíny skládkována poblíž stavby a přijde v závěru navézt jako vrchní vrstva zpět na pole a louku. Do výkonu je navážena zpět pouze hlína, která nelze dále využít, tedy převážně jílovitá a zbytek je vyvážen na skládku. V žádném případ tak nedochází k tomu, že je do spodní části výkopu sypána ornice a do vrchní částí jíl.
Děkuji za Váš dotaz

Jan Pavlásek, místostarosta


Nestavalova 24.12.2014

24.12.2014
Dobry den.Mam dotaz tykajici se domu cp.28 na namesti.Bude se dum opravovat?Je to srdecni zalezitost::bydlela v nem moje babicka a ja tam da se rict vyrustala.Dekuji za Vasi odpoved


Odpověď:
Dobrý den,
na rekonstrukci tohoto domu na sídlo městského úřadu máme zpracovanou projektovou dokumentaci a vydané stavební povolení. V minulých letech jsme dvakrát neúspěšně žádali o dotaci na jeho rekonstrukci z Regionálního operačního programu. Na rekonstrukci bychom chtěli najít vhodný dotační titul v novém programovacím období fondů EU na období let 2014 až 2020. Domnívám se, že tento dům by byl svým umístěním v čele náměstí velice vhodný jako sídlo městského úřadu, navíc máme odkoupen i navazující dům č.p. 27, kde by vzniklo zázemí pro městský úřad (parkoviště, atd.) a došlo by tak i k oživení severní části náměstí K. V. Raise.

S pozdravem
Ing. Pavel Šubr, starosta


Eliška 20.12.2014

Dobrý den, chci se zeptat, jestli v příštím roce bude město realizovat stavební zakázky a zda se do výběru realizační firmy budou moci přihlásit i místní firmy?
Děkuji za odpověď


Dobrý den Eliško,
Město Lázně Bělohrad v příštím kalendářním roce plánuje mimo jiné i několik stavebních akcí. Dle schváleného rozpočtu města a schválených připravovaných investičních akcí se jedná zejména o stavbu parkoviště u sportovního areálu v Bažantnici a přestavbu sportovního areálu v Bažantnici. Na obě tyto akce proběhne výběrové řízení na zhotovitele, do kterého se dle předem zadaných kritérií budou moci samozřejmě přihlásit i místní firmy. Dále město plánuje různé opravy bytů, chodníků, dětských hřišť apod., které budou částečně provádět zaměstnanci našich technických služeb. Pokud město přistoupí k realizaci kompletní rekonstrukce bytů, nebo realizaci dalších větších stavebních akcí, budeme hledat opět zhotovitele těchto staveb, kde se ve výběrovém řízení budou moci opět přihlásit i místní firmy. Veškerá výběrová řízení budou prováděna zcela transparentně se zadáním jasných podmínek tak, aby nebyl nikdo diskriminován. Odpověď na Váš dotaz, pokud bych vše zkrátil do jedné věty tedy zní : „ Ano, místní firmy se budou moci hlásit k realizaci jakékoli zakázky financované městem, Lázně Bělohrad a to nejen v příštím roce, ale i v dalších letech“. Děkuji za Váš dotaz.

Jan Pavlásek, místostarosta


Melichar 17.12.2014

Dobrý den,
dnes jsem se dočetl na internetu, že od ledna budou mít města povinnost umožnit lidem třídění kovového odpadu a bioodpadu. Chtěl bych se zeptat jak to naše město bude řešit. Uvítali bychom kdyby to nebylo pouze pomocí sběrného dvora a sběru železa na jaře díky hasičům. Dále bych chtěl požádat jestli by nebylo možné třídit nápojový karton společně s plasty. Takto se třídí například v Miletíně, Jičíně, Hořicích a na dalších místech. Podle mého názoru pytlového sběru využívá jen malé procento lidí. Pomocí pytlů dojde k vytřídění malého procenta této komodity. Lidé jsou většinou líní a tento problém je netrápí.Tímto vylepšením by jistě přibylo množství vytříděného odpadu.
Děkuji za odpovědi


Odpověď:
Dobrý den pane Melichar,
město Lázně Bělohrad o novele zákona o odpadech samozřejmě ví a s dostatečným předstihem se na tuto změnu připravilo. Kovový odpad je možné odkládat kdykoli v provozní době na SD. Komunitní kompostárna funguje již od poloviny roku 2013 na Horní Nové Vsi a je v provozu od 1.3. do 30.11. běžného kalendářního roku. Na komunitní kompostárnu je svážen bioodpad jak od občanů města (ukládaného na SD a z vymezené plochy na fotbalovém hřišti HNV), tak i z údržby městské zeleně. V komunitní kompostárně je plně využívána i již dříve zakoupená štěpkovačka. Zhruba od listopadu roku 2013 pracovalo investiční oddělení pod vedením bývalého pana místostarosty na výběrovém řízení na zakoupení 8 ks vanových kontejnerů na bioodpad a traktorového nosiče na tyto kontejnery. Celková výše zakázky je cca 0,5 mil. Kč. Výběrové řízení již proběhlo a výše uvedené velkoobjemové kontejnery, spolu s nosičem, budou městu LB dodány na jaře roku 2015. Tyto pak budou sloužit jak občanům města, tak i pracovníkům technických služeb k ukládání a svážení bioodpadu.
Problematiku třídění nápojových kartonů společně s plasty probereme s firmou SKS s.r.o., která pro město LB sváží jak komunální odpad, tak i vytříděné složky odpadu.

Jitka Břeská, DiS., odpadové hospodářství

Jméno Melichar se mezi občany města LB nevyskytuje. Příště prosím o skutečné jméno. Děkuji


........... 16.12.2014

Dobrý den,
často chodím na procházky se svým psem a musím Vás pochválit. Město je upravené, čisté a budovy opravené. Nikde nevidíme přetékající odpadkové koše. Opadané listí je uklizené a odvezené. Jen jedno místo je katastrofální. Když zajdu na Slívák tak po pravé straně je již několik let navážen odpad. Většinou se jedná o rozložitelný odpad , ale jak je známo tak lidé sem vozí i plastové obaly, cihly, hlínu a mnoho dalšího odpadu. Kde jsou ty časy co se na daném místě nacházelo políčko které bylo udržované. Poté někdo vymyslel, že se shrne ornice a navozí se sem odpad z výkopů a podobně. Poté došlo k zahrnutí a od té doby je toto místo v katastrofálním stavu. Chci se zeptat jestli nejde na daném místě nějak zlikvidovat tento odpad a nasít trávu. Zemědělci při sekání louky na Slíváku by dané místo mohli posekat také. Mrzí mě, že nikoho z úřadu za tak dlouhou dobu nenapadlo něco s tím udělat.
Děkuji za nápravu


Odpověď:
Dobrý den,
Dovolte mi, abych reagoval na Váš dotaz na zdi nářků. Nejprve bych rád poděkoval za pochvalu týkající se úklidu města. Toto je celé zásluhou našich technických služeb a tuto Vaši pochvalu všem rád předám. Co se týče prostoru jak píšete na Slíváku, toto je problém, který nám přetrvává několik let. Před dvěma týdny jsme učinili dohodu s vedením společnosti ZEPO a.s. Lázně Bělohrad o nápravě současného stavu. Naše technické služby provedly v minulém týdnu výkop brázdy podél komunikace, abychom zamezili nájezdu vozidel do tohoto prostoru a tím i dalšímu navážení odpadu. Také jsme tento prostor označili cedulkami zakazujícími zde odpad skladovat. Připomínám, že pokud bude v tomto prostoru někdo přistižen, jak zde odpad i přes zákaz skladuje, bude oznámen příslušnému správnímu orgánu k projednání přestupku. Za takového jednání hrozí pokuta až do výše 5.000,-Kč. Zároveň jsme se s vedením firmy ZEPO a.s. domluvili na tom, že uvedený prostor upraví, aby již nevypadal jako skladiště odpadu a aby to nelákalo občany zde svůj odpad skladovat. V souvislosti s tímto dotazem bych rád všem občanům připomněl, že svůj odpad mohou zdarma odkládat v našem sběrném dvoře v Prostřední Nové Vsi a zároveň bych rád občany požádal, aby neodkládali svůj odpad jinam, než na určená místa. Každá likvidace takovéhoto odpadu stojí naše město nemalé prostředky, které pak mohou scházet jinde. Děkuji.

Jan Pavlásek, místostarosta


MZ 9.12.2014

Dobrý den,
jsem znechucen s tím jak se zde diskutuje.... nediskutuje. Je zde spousta odkazů, které běžnému občanovi naprosto nic neříkají... viz. vyhlášky, zákony, případné odkazování na sousední obce.
LB by hlavně mělo fungovat na tzv. rodinné atmosféře, to zde bohužel postrádám.
Má otázka ale zní zcela jinak a i když nemám trvalé bydliště v místě... chci odpověď rychlou a jasnou. Co bude s pozemkem za čističkou Kotykova alej, čtyři roky se tam naváží bordel s hlínou ne pouze kvalitní hlína. Stavět tam nebude možné, základová deska na tomto podloží popraská.
Co bude s naprosto zdevastovaným domem vedlel, tj.majitel Machek, jde o nebezpečné místo pro děti. Až se tam jednou stane neštěstí, bude pozdě.
Chápu, že nikdo z městských bytů toto neřeší, nicméně naší rodině tímto klesá reálná hodnota majetku, který je v těsném sousedství.
Děkuji za odpověď
MZ


Odpověď:
Dobrý den pane Zukal,
dovolte mi, abych reagoval na Váš dotaz, nebo spíše stížnost na zdi nářků bělohradského webu. Pokud jste znechucen tím, jak se zde diskutuje, tak věřte tomu, že je v zájmu města odpovídat na veškeré dotazy, které lidé vznesou. Jakou mají formu a jaká je forma následujících odpovědí je na delší diskuzi. Pokud se nad tímto pohoršujete, promiňte mi ten výraz, ale tak je prostě nečtěte. Každý, kdo chce a má zájem, si z dotazů a odpovědí vezme potřebné. Na stránkách města jsou odkazy, které slouží lidem a hlavně také z toho důvodu, že jsme povinni různé informace poskytovat a zveřejňovat. To, že máme na stránkách odkazy i na jiné obce a organizace, není podle mého názoru špatná věc, ba naopak. Lidé mají alespoň možnost sledovat dění v okolních obcích a nemusejí vše složitě vyhledávat jinde. Ale opět, toto je spíše téma na diskuzi a úhel pohledu nebude vždy stejný.
Konečně ale k Vašim věcným dotazům. Pozemek v Kotykově aleji, který je v současné době zavážen, je pozemek, který bude po celkové úpravě nabídnut jako stavební parcela. V současné době již skončil závoz materiálu a došlo k jeho urovnání. Podotýkám, že město zaváželo pouze svůj pozemek. Pozemky, které vypadají jako nedodělané a nezavezené, již městu nepatří a nemůže s nimi jakkoli nakládat. Poté, co navezený materiál na pozemek slehne a parcela bude vhodná ke stavění, bude zveřejněn záměr o jejím prodeji. Co se týče vedlejšího objektu, jedná se o rozestavěný dům, který je v soukromém vlastnictví. Po konzultaci se stavebním úřadem sděluji, že zákonným způsobem nelze vlastníku tohoto objektu nařídit, aby stavbu dokončil, anebo alespoň upravil tak, aby okolí vypadalo hezky. Rovněž mu nelze ukládat žádné další opatření, která by zajistila lepší vzhled okolí domu. Můžu vám jen slíbit, že město vlastníka parcely a domu vyzve k tomu, aby svůj pozemek řádně udržoval a aby zabezpečil vše, co by mohlo být pro okolí nebezpečné. Co se týče bezpečnosti v okolí tohoto objektu, tak musím bohužel pouze konstatovat to, že nikdo nemá právo vstupu do uvedeného rozestavěného domu a tudíž město nemůže převzít zodpovědnost za případnou způsobenou škodu za majitele. Pokud se tedy komukoli něco v daném objektu, nebo v jeho těsné blízkosti stane, musí se s náhradou škody na majetku či zdraví obrátit na vlastníka.
Děkuji.

Jan Pavlásek, místostarosta


Lenka Kučerová 20.11.2014

Dobrý den,
Chtěla jsem se zeptat ... Je tomu asi již dva roky, co jste zde psali, že pro pojízdné prodejny a stánkaře vyčleníte prostor.. Nyní jsem zaslechla, že sem budou jezdit už i pátky pojízdná masna, není to zbytečné, když tu je dobře zásobena prodejna s masem? Neříkám, že v pojízdné prodejně nemají dobrou uzeninu, ale jinde tyto obchodníky nepustí do města a zde to je opačně ... Jezdím sem do lázní a myslím si, že do vašeho městečka se toto nehodí! :)
Děkuji


Odpověď:
Dobrý den, město Lázně Bělohrad pracuje na vydání tržního řádu, který by vyřešil umístění pojízdných prodejen a stánkařů ve městě a dalších záležitostí, které s touto problematikou souvisí. Z důvodu napojení na elektrickou energii zůstane stání pojízdných prodejen na stejném místě jako doposud. Město Lázně Bělohrad v současnosti neuvažuje o omezení nebo zákazu pojízdných prodejen ve městě. O tom, zda je zbytečné, aby přijížděla pojízdná masna ještě další den v týdnu, rozhodnou občané města sami svým zájmem či nezájmem o nabízenou službu.
Děkujeme za Váš názor
Veronika Festová, referent agendy místních poplatků


Ingrid Jezberova 13.11.2014

Dobry den, chtela bych se zeptat zda mesto neuvazuje o umisteni nejakeho boxu s pytliky na psi exkrementy v zameckem parku. Stava se nam posledni dobou velmi casto, ze si deti pri hrani v parku do neceho slapnou. Vim,ze to neni vase chyba, ale chyba nezodpovednych pejskaru, ale jestli by prave treba ty pytliky neprispely ke zlepseni. Casto tam jsou i psi pusteni na volno ve velke vzdalenosti od svych panu, kteri pak ani nevedi, kde pes potrebu vykonava, nehlede na to, ze i deti se muzou bat neznameho psa, ktery k nim bezi. Slo by s timto problemem neco delat? Nejak na to obyvatele viditelne upozornit? Dekuji predem za odpoved


Odpověď:
Dobrý den,
město Lázně Bělohrad zvažovalo umístění boxů s pytlíky na psí exkrementy na veřejných prostranstvích, ale po špatné zkušenosti z jiných měst, kde byly sáčky vytrhané a rozházené po parcích, byla zvolena varianta rozdávání sáčků na psí exkrementy při placení místního poplatku ze psů. Problém psích výkalů na chodnících je stále aktuální. Apeluji znovu na majitele psů, aby po svých svěřencích exkrementy uklízeli a zároveň děkuji všem, kteří tak již činí.

Veronika Festová, referent agendy místních poplatků


DNV 12.11.2014

Dobrý den,
chtěl bych poprosit jestli by popeláři při vývozu skla mohli dávat kontejner tak, aby se člověk z přístupové cesty dostal pohodlně ke každému otvoru (čiré a barevné). Poslední dobou jsou kontejnery postaveny napříč a obyvatele láká házet sklo do jednoho otvoru, protože přístup k druhému je kolikrát znepřístupněn dalšími stojícími kontejnery.
Všiml jsem si toho na několika místech.
Děkuji


Odpověď:
Svozová firma se vynasnaží kontejnery po výsypu rovnat.
Jitka Břeská, odpadové hospodářství


Petr Šubr 9.11.2014

Dobrý den, před rokem a půl jsem na této stránce upozornil na načerno uložený chemický odpad nedaleko městského zdroje pitné vody v lokalitě \" na Slíváku\" tento závažný problém, ohrožující zdraví občanů Lázní Bělohradu a Jičína ale zatím nikdo neřeší, přestože o něm vysílala i televize. Sleduji často ono úložné místo, ale zatím se nic neděje. Děkuji za otištění mého příspěvku. S pozdravem Petr Šubr


Odpověď:
Město Lázně Bělohrad získalo na základě doporučení České inspekce životního prostředí dotaci ze Státního fondu životního prostředí na provedení analýzy rizik ve dvou lokalitách v Lázních Bělohradě, kam se údajně měly vyvážet závadné látky. Jde o skládky u Slívkova háje a druhou jižně od fotbalového hřiště na Horní Nové Vsi. V současné době se dopracovává projektová dokumentace, řeší se vstupy na pozemky a v průběhu příštího roku by měly být provedeny v obou lokalitách vlastní průzkumné práce spočívající např. v sondách, vrtech, apod.

S pozdravem
Ing. Pavel Šubr, starosta


Patka Michal 28.10.2014

Dobrý den,prosím Vás. Jak je to s volně pobíhajícími psi v městském parku a Bažantnici? děkuji.


Odpověď:
Dobrý den pane Patka, k Vašemu dotazu ohledně volně pobíhajících psů v městském parku a v Bažantnici uvádíme, že město Lázně Bělohrad v současnosti nemá stanovena pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích. Držitelé psů jsou však povinni zabezpečit své svěřence tak, aby nedošlo k ublížení na zdraví nebo škodám na majetku. Dále jsou majitelé psů povinni učinit opatření proti úniku zvířete. V případě porušení těchto zákonných pravidel se držitel psa dopouští přestupku. Takovéto přestupky lze oznámit písemně nebo ústně do protokolu vyhotoveném na Městském úřadě Lázně Bělohrad. V protokolu musí být označen konkrétní vlastník psa a vzhledem k prokázání pravdivosti oznámení je vhodné uvést i další osoby, které by protiprávní jednání dosvědčily. Dle závažnosti přestupku je možné k případu přivolat přímo Policii ČR.

Veronika Festová, referent místních poplatků


Ing. Pavel Šubr 29.9.2014

V poslední době jsme na „Zeď nářků“ obdrželi několik dotazů ohledně přistěhování romských rodin do našeho města. Tyto dotazy nebudou zveřejněny vzhledem k tomu, že jsou na hraně pravidel pro zveřejňování dotazů. Problém jsem popsal v posledním čísle (září 2014) Bělohradských listů v rubrice „Starosta odpovídá“.

S pozdravem
Ing. Pavel Šubr, starosta


Zlata Fofová 26.9.2014

Dobrý den,
ráda bych také tímto reagovala na rozpočet Strašidelné Bažantnice .. Byla jsem několikrát účastnice také a rozhodně je to velice krásná věc, kterou město Lázně Bělohrad pořádá.. Ale pokud se týče rozpočtu, není to moc veliká částka kvůli "jednomu dnu"? Rodiče malých dětí tady žádají jednoduché oplocení a opravu dětského hřiště "u chaloupky" ( které jediné je vhodnější pro nejmenší ), kde by náklady určitě nepřesáhly podle mého ani 20tis korun.. Je zde nějaká možnost, že by město a zastupitelé ( samozřejmě po volbách 2014 ) tuto menší částku daly dohromady?
předem děkuji za odpověď a také děkuji za minulou odpověď ohledně neukázněnosti studentů SOU


Odpověď:
Dobrý den,
rozpočet města schvaluje zastupitelstvo města a to schválilo rozpočtovým opatřením výdaje na Strašidelnou Bažantnici s tím, že některé pořízené materiály se budou využívat na tuto akci několik let. O oplocení dětského hřiště na Jiráskově nábřeží jsme jednali na radě města a schválili jsme, že do rozpočtu města pro rok 2015 bude zahrnuta také finanční částka na oplocení tohoto hřiště. Příští rok bude tedy dětské hřiště na Jiráskově nábřeží oploceno (pokud nové zastupitelstvo města nerozhodne jinak).

S pozdravem
Ing. Pavel Šubr, starosta


Občan 19.9.2014

Slyšel jsem,že starosta je taky předsedou Vodovodů a kanalizací.Zajímalo by nás,kolik za to bere.


Odpověď:
Od valné hromady v červnu 2012 jsem předsedou představenstva Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. Jičín. Tuto společnost vlastní pouze města a obce okresu Jičín, takže v jejím představenstvu a dozorčí radě pracují zástupci měst a obcí, kteří jsou delegováni svými zastupitelstvy. V představenstvu jsou kromě mě starostové Hořic a Libáně, místostarosta Nové Paky a zastupitel Jičína, v dozorčí radě jsou starostky Staré Paky a Pecky, 2 zastupitelé Jičína a Sobotky a jedna zaměstnankyně společnosti. Zákon o střetu zájmů zakazuje uvolněným členům zastupitelstva, aby dostávali odměnu za práci v představenstvech a dozorčích radách společností, v nichž mají jejich města akcionářský podíl. Z tohoto důvodu odměnu za tuto činnost nedostáváme.

S pozdravem
Ing. Pavel Šubr, starosta


Roman Dušek 17.9.2014

Dobrý den,
chtěl bych poděkovat městu a firmě za rychlé provedení prací v ulici Václavská,parkoviště,chodníky,osvětlení,je to tu hned hezčí a bezpečnější...ještě jednou všem kteří se na tom podíleli moc děkuji


Milan 13.9.2014

Na posledním jednání zastupitelstva řekla tejemnice,že Strašidekná bažantnice není ztrátová,že se na ní vybralo 97 tisíc.Ale nedávno jste schválili,že výdaje na ni jsou asi 350 tisíc,Jak to tedy je?


Odpověď:
Zastupitelstvo města Lázně Bělohrad dne 12.3.2014 schválilo v Rozpočtovém opatření č.2/Z/2014 částku ve výši 315.000,- Kč na výdaje související se Strašidelnou Bažantnicí 2014. V této částce jsou rozpočtovány náklady nejen na uspořádání osmého ročníku SB ale i např. propagaci města, kde budou využity motivy tohoto "fenoménu", který se nám podařilo s dobrovolníky (pohádkové bytosti, strašidla, příšery a jejich pomocníci) vytvořit.
Tj. např. vydání strašidelných karet za 111 320 Kč (část určena k prodeji a část určena jako propagace města), nákup reklamních banerů města, použití části výtěžku z dobrovolného vstupného na další sochu k stezce u Pardoubku v hodnotě 25.000,- Kč a rozšíření strašidelné knihovničky v městské knihovně 20.000,- Kč, v rozpočtu byl také zahrnut tisk letáků - mapky za 45.980,-Kč, nákup strašidýlek pro děti 34.110,- Kč, kulturní doprovodný program-ohňová show, zapůjčení WC, rozšíření fundusu kostýmů atd.

Provozní náklady na uspořádání Strašidelné Bažantnice 2014 činily 184.968,- Kč (pozn. v tom je zahrnuta i cena letáků, které budou použity v dalších ročnících ve výši 27.588,-Kč) příjmy v roce 2014 činí 115.940,- Kč (vstupné + sponzorské dary).

STK (Strašidelná tisková kancelář)
Mgr. Jitka Košťálová, tajemnice


Občan Brtve. 10.9.2014

Proč po opravě křížku v obci Brtev nebyl nainstalován původní kovaný plůtek.


Odpověď:
Dobrý den,
původní plůtek nebyl nainstalován, protože došlo k jeho poničení v zinkovně. Proto dodavatelská firma, která celý křížek restaurovala, nechala vyrobit nový plůtek. V termínu od 29.9. do 5.10. dojde k jeho úplnému dokončení. Finanční náklady pochopitelně nese dodavatelská firma společně se zinkovnou, která se nám za tuto politování hodnou situaci omluvila.

Jiří Bičiště
místostarosta


Zlata Fofová 2.9.2014

Dobrý den,
dnes jsem byla " posluchačem " 20ti minutového koncertu hvízdajících pneumatik motorek a aut po konci školního dne ( okolo 13:30 ) tady v Zámecké ulici před Střední odbornou školou.
Nemyslím si, že tento koncert, který se tu teď bude konat asi každý den je BEZPEČNÝM pro občany sídliště, ale především pro děti, kteří docházejí z této strany do Základní školy.
Nevím, zda se s tímto problémem dá něco dělat, ale chtěla jsem na toto nebezpečí upozornit hlavně rodiče dětí.
Hezký den


Odpověď:
Dobrý den,
o tomto problému víme, bohužel je to v ukázněnosti studentů SOU a rodičů, kteří přivážejí a odvážejí děti ze školy. Ještě před pár lety jezdili studenti do SOU hromadnými prostředky, dnes jezdí kdekdo autem. Stejně je tomu u dětí ZŠ. Na problém jsem upozornil Policii ČR a o kontroly požádám i bezpečnostní agenturu. Jenže ani oni příliš na věci nezmění, protože k porušování dopravních předpisů zřejmě nedochází. Rodiče musí upozornit své děti, aby si při cestě do a ze školy dávali pozor na toto nebezpeční, upozorním i ředitele ZŠ a SOU.

S pozdravem
Ing. Pavel Šubr, starosta


Jarmila 29.8.2014

Dobrý den... Mám malý dotaz-Po celém parku Bažantnice jsou rozmístěny altánky, ale chybějí v nich lavičky... Nešlo by s tím něco udělat? Vždy když se jdu projít a začne pršet, nemám se kam schovat a myslím že to není jen můj problém, Bažantnici navštěvují i jiní lidé, lázeňáci, turisté... I celkově by se člověk, například v mém věk,u chtěl posadit v nějakém tom altánu a zavzpomínat na mládí,jen tak posedět, poklábosit s ženskejma... Byla bych moc ráda, kdyby se aspoň v nějakých altáncích lavičky objevily. Děkuji- Jarmila


Odpověď:
Dobrý den,

tento dotaz dostávám poměrně často. Problém je v tom, že lázeňský park Bažantnici nevlastní město, ale lázně (Lázně Bělohrad, a.s.). Městu patří pouze pozemek po bývalé restauraci a pozemek pod tenisovými kurty č. 1, 2 a 5 (mezi fotbalovým hřištěm a potůčkem protékajícím mezi kurty). Ale jinak chápu váš dotaz, mně také lavičky v Bažantnici chybí… Vaši připomínku do lázní přepošlu.

S pozdravem
Ing. Pavel Šubr, starosta


Standa 25.7.2014

Dobrý den,
chtěl bych se optat, zda-li ve Vašem městě funguje taxi služba. Děkuji za odpověď


Odpověď:
Dobrý den,
oficiálně v našem městě taxislužba nefunguje, některé podniky snad ale pro své zákazníky taxislužbu zajišťují a objednávají v okolních městech.

S pozdravem
Ing. Pavel Šubr, starosta


Němcová 24.7.2014

Dobrý den, ráda bych reagovala na country festival, který se konal v zámeckém parku 19. 7. 2014. Byla jsem velmi příjemně překvapená a děkuji tím všem pořadatelům, kteří se této akce ujali. Co mě ještě velice mile překvapilo, bylo i chování návštěvníků. Všichni poslouchali, skvěle aplaudovali...byl to zkrátka zážitek, který pohladil na duši. Shodou okolností jsem se ten samý den zúčastnila ještě jednoho festivalu, především kvůli vystoupení velmi známé a výborné pěvecké legendy, a bylo mi dost líto, že se lidé nahlas bavili, smáli, tleskali jen vlažně, spíše vystoupení rušili.
Takže příjezd do bělohradského parku byl skutečným balzámem a vystoupení všech interpretů úžasným zážitkem. A že se Bělohraďáci umí dobře chovat, to bylo umocnění výborného večera.


Odpověď:
Děkujeme za názor. Velice nás potěšil. Snažíme se, aby festival měl přátelskou atmosféru a domácké prostředí. Snad se nám to bude dařit i do budoucna.
Ladislav Stuchlík, vedoucí Městského kulturního střediska Lázně Bělohrad


Veronika Podlipná 21.7.2014

Dobrý den,
již druhý měsíc probíhá v ulici Karla Moora výměna vodovodního potrubí. Chci se zeptat, kdy budou prace dokončeny a zda bude na výkop položen nový asfalt, hodně se tu práší. Děkuji za odpověď.

S pozdravem Veronika Podlipná


Odpověď:
V ul. K. Moora probíhá plánovaná výměna PE 160 za RC protect 160. Důvodem výměny byly časté poruchy na vodovodním potrubí. Výměna potrubí byla přerušena z důvodu provádění odečtů vodoměrů v Nové Pace. V tomto týdnu ve čtvrtek dne 31.7.2014 bude výměna vodovodního potrubí pokračovat od křižovatky ul. K. Moora směrem do náměstí K.V.Raise podél domu čp. 20 v délce cca 15 m. Pokud bude příznivé počasí, bude výměna vodovodu v pátek ukončena. Zaasfaltování po výkupu bude provedeno po dohodě s místostarostou p. Bičištěm. S pozdravem Bareš Jiří, za VOS a.s. Jičín.

Ing. Pavel Šubr, starosta


Franta 8.7.2014

Dobrý den
Dotaz ohledně dětského hřiště v Horní Nove Vsi.
Kam se podělo a proč zrovna před prázdninama??
Děkuji
Franta R.

Odpověď:
Dobrý den, děkuji za dotaz. Dětské hřiště bylo odstraněno záměrně, protože již nesplňovalo bezpečnostní normy. Již v roce 2013 jsme finanční částku zahrnuli do rozpočtu na letošní rok a pokusili se získat i dotaci, ale byli jsme neúspěšní. Proto jsme přistoupili k výstavbě z vlastních prostředků.
Původně jsme počítali, že nové hřiště bude v provozu před prázdninami, ale nejprve jsme čekali na vyjádření zda dotaci obdržíme a teprve pak následovalo výběrové řízení. Bohužel vše se tím pádem termínově posunulo a proto bylo hřiště odstraněno před prázdninami. K jeho montáži dojde v termínu od 21.7.2014 a bezpečnostní dopadová plocha (kačírek) pak bude navezena nejpozději do 10.8.2014. Pak bude hřiště schopné provozu.

Jiří Bičiště, místostarosta


Luděk Hruš Horní Brusnice 29.6.2014

Poděkování za všechny spokojené návštěvníky Strašidelné bažantnice ,za dospělé i ty malé,někdy vyděšené návštěvníky,za vynikající atmosféru pohádky i děsu,za dokonalé a náročné masky a dekorace,prostě za celé to obdivuhodné sobotní odpoledne.Myslím,že nechybělo moc do 10 000 návštěvníků a snad to poděkování městu,dobrovolníkům mohu vyřknout za většinu. Ještě jednou díky a smekám přede všemi ,kdo se podílel na této akci.


Odpověď:
Děkujeme, máme velikou radost, že se Vám Strašidelná Bažantnice 2014 líbila a těšíme se na Vás opět za rok v sobotu 27.6.2015.

Strašidla, příšerky, pohádkové bytosti a jejich dobrovolní pomocníci.


občan Bělohradu 10.6.2014

Dobrý den milý spoluobčané

K otázkám dění kolem přestavby a údržbě chodníků u nás ve městě můžu říct jen toto. Firma Krištof zde odvádí dlouholetou kvalitní práci, které by jsme si měli vážit. Málo kdo ví že díky této firmě máme zde nejlepší chodník v republice ( stavba obrazců a jiné), který vyhrál i soutěž "Není jedno po čem šlapeme". Tento chodník se nachází u hotelu Grand v lázenské části města. Opravdu nevím proč po tolika letech se pár občanů hodně začína zajímat dění kolem přestavby chodníků. Že by nadcházející komunální volby? Dále řeknu k bělohradským firmám to, že podle mě nemají tak dobrou kvalifikaci k této práci (pokud se mýlímtak se omlouvám) ale firma Kryštof nedělá vlastně nic jiného než chodníky. Navíc kdyby bělohradské firmy neměli své zakázky předražené tak si myslím, že by nebyl problém vyhrát tuto zakázku. A na závěr řeknu jen toto. Smekám před firmou Krištof ,že dělají za každého počasí a děkuji této firmě za krásné chodníky a doufám, že tato firma tu zůstane nadále.


Jan Šebelík 6.6.2014

Omlouvám se, že otevírám téma, které bylo dávno uzavřeno. Ale musím. Bylo mi vážně vyčiněno, že jsem na "Zdi nářků" poškodil dobré jmého bělohradského tenisového oddílu tím, že jsem ho jmenoval jako příjemce dotací. To jsem rozhodně nechtěl. Nemyslím si, že to tak mělo vyznít. Ale pokud to tak vyznělo, velmi se omlouvám.

Tenisový oddíl jsem jmenoval jenom jako příklad, když sám jsem jeho členem. Řekl jsem proto příkladně, že kdybychom zrušili poplatky za svoz komunálního odpadu, mohl bych platit o příslušnou částku víc na příspěvcích, takže oddíl by o peníze vlastně nepřišel. Kdybych byl členem jiného oddílu, nemluvil bych o tenise, ale o něčem jiním. Vždyť právě tenisový oddíl hraje v dotačním programu města vcelku zanedbatelnou roli. Podle mých informací asi 3 %.

Každopádně trvám na tom, že jakákoli dotace, ať už jde do sportu, do kultury nebo někam jinam, vždycky představuje nepravedlnost. Vždycky někdo (příjemce dotace) žije na úkor někoho jiného (daňového poplatníka).


Odpověď:
Dobrý den,
na téma dotací jsme už několikrát diskutovali. Je jasné, že narušují trh, někoho zvýhodňují, jde o subjektivní rozhodování, atd. Prostě jsou nespravedlivé. Na druhou stranu některá odvětví nebo obory si na sebe nemohou vydělat a musí být podporovány – třeba vzdělávání, sociální věci, ale i sport a kultura. Problém je najít správnou výši příspěvků a jejich rozdělení mezi žádající subjekty. Třeba sport v minulosti podporoval Český svaz tělesné výchovy, po krachu Sazky ale tento zdroj vyschl. Sportovní organizace chtěly, aby výtěžek z loterií šel přímo jim. I ve sportu je však kritika, že moc peněz zůstává v ústředí pro různé bafuňáře, že se nerozděluje spravedlivě, že tělovýchovné jednoty nedostanou skoro nic, atd. Proto velká část výtěžku z loterií jde městům a obcím, které jsou povinny podle zákona o podpoře sportu sport podporovat.
V Bělohradě podporujeme sport např. činností technických služeb a přímou dotací TJ Lázně Bělohrad, T.J. Sokol Lázně Bělohrad a Sokol Lány, případně přímou podporou některých jednotlivců. V rámci TJ Lázně Bělohrad působí zhruba 10 oddílů a peníze mezi ně rozděluje výbor TJ. Rada nebo zastupitelstvo města si netroufne říci, jestli má mít vyšší příspěvek třeba národní házená nebo volejbal, proto dáváme příspěvek celé TJ, která má navíc právní subjektivitu.
Co se týče hrazení poplatku za komunální odpad – domnívám se, že ho vytvářejí občané a měli by za něj platit. Zase je ale složité najít spravedlivá pravidla. A nešlo by také o dotaci, když by za komunální odpad, který vytvářejí občané, platilo město?
S pozdravem
Ing. Pavel Šubr, starosta


Lenka a Tomáš 5.6.2014

Dobrý den,
ráda bych se optala, jak je časově naplánovaná rekonstrukce silnice od LB směrem na Lužany. Před Chotčí už se objevily podél silnice klacky naznačující případné rozšíření silnice?
Děkuji.


Opověď:
Dobrý den,
jde o silnici II. třídy ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, který také připravuje její rekonstrukci. V zimě letošního roku se objevily informace, že kraje letos obdrží značné finanční prostředky z Operačního programu doprava na rekonstrukce silnic II. a III. třídy. Kraj měl hotovou projektovou dokumentaci, vysoutěžil zhotovitele a plánoval, že během července a srpna 2014 se rekonstrukce uskuteční. Psal o tom i ředitel Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje ing. Brandejs v lednovém čísle Bělohradských listů. Jenže peníze v Operačním programu doprava nejsou (měly do něho být převedeny z Operačního programu životní prostředí) a kraj bude muset žádat z programů v novém programovacím období na roky 2014 až 2020. Zde ale příliš finančních prostředků na rekonstrukce silnic II. a II. třídy nebude (pouze na tzv. prioritní síť). S ředitelem SÚS jsem mluvil asi před 10 dny, říkal, že více o rekonstrukci této silnice bude vědět na přelomu června a července.

S pozdravem
Ing. Pavel Šubr, starosta


občan Bělohradu 15.5.2014

Ví městský úřad něco o likvidaci labutí na Pardoubku?


Odpověď:
Dobrý den,
informaci o likvidaci vajec labutí na Pardoubku jsem dostal od Policie ČR, která obdržela podnět od klientky místních lázní. Policie ČR záležitost šetří.

Ing. Pavel Šubr, starosta


Dr.Kamil Vávra 13.5.2014

Dobrý den, chtěl bych po letech dotazů znát relevantní termín úpravy povrchu komunikace vedoucí z Jiráskova nábřeží směrem do ulic Havlíčkova nebo Nerudova. Povrch komunikace ( leží v lázeňského území ) je pravidelně sanován štěrkovým zásypem, pravděpodobně s vysokým obsahem vápence. Tato směs neuvěřitelně znepříjemňuje život obyvatel podél této místní komunikace. V suchém období dochází, po projetí vozidel od lázní nebo opačně, k nadměrné prašnosti. Prach se usazuje na oknech, rostlinách i na právě sušeném prádle. Zároveň prakticky eliminuje pobyt na přilehlých zahrádkách. Po dešti se naopak vytvoří polomazlavá směs, která utvoří z vycházkové obuvi obuv pracovní. Odpověď, kterou jsem na tuto otázku v minulosti obdržel od kompetentních pracovníků MÚ byla - "až se na komunikaci udělá to a to...", potom bude povrch opraven. Zatím to však připomíná pohádku J.Wericha " Až opadá listí z dubu".
Přes všechna tato "příkoří" zůstávám optimistou a věřím, že se tímto problémem budou časem kompetentní pracovníci města zabývat. Žijeme snad stále v lázeňském městě.....Krásné dny.


Odpověď:
Dobrý den,
v celé Nerudově aleji až k Jiráskovu nábřeží je podle provedených kamerových zkoušek ve špatném stavu kanalizace. Ta se zde budovala zřejmě na přelomu 70. a 80. let v rámci akce Z a neexistuje k ní projektová dokumentace ani doklady o stavebním řízení. Město ji bude muset vyměnit s předpokládanými náklady ve výši několika milionů Kč. Tím, že pronajímáme vodohospodářskou infrastrukturu ve městě (některé vodovody a kanalizace, ČOV) VOS a.s. Jičín, dostáváme od VOS nájem, který je ukládán na zvláštním účtu VOS a město ho může použít na opravy a rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury v majetku města. Projekt na výměnu kanalizace v Nerudově aleji máme zpracován, ale předpokládané náklady jsou zatím vyšší než zdroje u VOS. Akci jsme již na jednání zastupitelstva města projednávali, ale zatím zůstala „pod čarou“. Zastupitelé o problému vědí a kanalizace v Nerudově aleji by měla být co nejdříve vyměněna. Teprve po výměně kanalizace bude logicky provedeno vyasfaltování celého úseku komunikace od křižovatky Nerudovy aleje s Husovou a Jínovou ulicí po Jiráskovo nábřeží.

S pozdravem
Ing. Pavel Šubr, starosta


Pavla 8.5.2014

Děkuji. Ráda bych se zeptala jak město tuto firmu vybírá. Odpověď, že město postupuje podle tohoto zákona předpokládám také.
Děkuji zas lepší odpověď.


Odpověď:
Firmy jsou vybírány a následně obesílány na základě předchozích zkušeností, znalosti trhu a získaných referencí.

Jiří Bičiště, místostarosta


Jaroslav Jirásko 7.5.2014

Dobrý den, zaujala mě otázka "Pavly" a chtěl jsem požádat o to, jestli by šel zveřejnit na www stránkách města průběh výběrového řízení na opravy chodníků - tedy podmínky vyhlášení, seznam firem, které se zúčastnily včetně jejich cenových nabídek, kritéria výběru, složení výběrové komise a konečná cena. Transparentnost výběrových řízení je dnes naprosto běžná a v mnoha městech se výběrová řízení od počátku až do konce zveřejňují. Určitě by toto zveřejnění odpovědělo na mnohé otazníky nejen "Pavle", ale i jiným občanům, kteří se o dění ve městě zajímají. Také by mě zajímalo, jestli se o zakázku zajímaly bělohradské firmy či firmy z našeho regionu.


Odpověď:
Průběh výběrového řízení na zakázky malého rozsahu, kam patří i „Rekonstrukce Václavské ulice“, na vebových stránkách města zveřejňovat nemusíme, protože nám to zákon 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách neukládá. Dokumentace k poptávkovému řízení k zmíněné akci je k dispozici k nahlédnutí na MěÚ v L.Bělohradě.

Jiří Bičiště, místostarosta


Jiří Štefan 29.4.2014

Dobrý den,

rád bych prostřednictvím této otevřené diskuze sdělil svůj názor na umístění výherních automatů v našem městě a doufám,
že tento obecný názor přispěje v budoucnosti pozitivně nejenom nám, ale i následujícím generacím.

Domnívat se, že zachování hazardu v našem městě jakkoliv pomůže dnešní společnosti, je dle mého naprosto mylným názorem.
Hazard je s výhledem do budoucnosti naprosto prodělečná záležitost, která neprospěje nikomu z nás.
Způsobuje životní tragédie, které jsme již v našem městě opakovaně zažili.

Další uvedenou skutečností, že výtěžek z loterií cca 2 mil. "pomáhá" našemu sportu, kultuře apod. je neobhajitelný.
Co jsou 2 mil. do rozpočtu města proti jakkoliv "ztracenému životu". V případě sportu, kultury apod. se navíc
jedná o zbytné potřeby, které si dle mého názoru může financovat většina z nás ze své kapsy.

Myslím si, že klíčové slovo v této problematice pro naše město je prevence, předcházení věcem.
/jak řekl p. Nešpor: hazard bych povolil snad jen v indiánských rezervacích/

... a rezervací naše hezké město rozhodně není

Dále navážu na středu 16.4.2014 a pořad ČT - Hydepark. Zde odpovídal na dotazy náš přední odborník Prim. MUDr. Karel NEŠPOR, CSc.,
který se věnoval nejenom hazardu, ale i dalším závislostem. Jeho názory i závěry jsou jednoznačné, zakázat hazard ve městech.

Závěrem všem doporučuji tento cca hodinový pořad:
http://www.ceskatelevize.cz/specialy/hydepark/16.4.2014/

Hezký den Jiří Štefan


Odpověď:
Dobrý den,
celý systém hazardu v naší republice měl a má řadu chyb. Dříve nebyla prakticky žádná regulace a obce neměly žádné nebo minimální pravomoci v jeho omezování. Z tohoto podnikání se neodváděly daně a majitelé výherních hracích přístrojů poskytovali pouze výtěžek na podporu kultury, sportu, atd. Poskytovali ho nadacím, což prakticky fungovalo tak, že výtěžek šel do různých nadací, které často zřizovali sami tito podnikatelé a ti také rozhodovali o použití těchto nemalých peněz. Města a obce získávaly místní poplatek za povolení výherních hracích přístrojů. Později mohly města a obce zakázat použití výherních hracích přístrojů v okolí veřejných budov jako jsou školy, kostely a úřady. Obce začaly omezovat použití výherních hracích přístrojů, jenže se objevily tzv. videoterminály, které povolovalo ministerstvo financí bez ohledu na omezující vyhlášky měst a obcí. Obecně města a obce nemohly zakázat herny, ale použití výherních hracích přístrojů v nich. V Bělohradě jsme v roce 2011 vyhláškou schválili, že výherní hrací přístroje lze provozovat pouze na 2 místech ve městě, přesto jsou na několika dalších místech ve městě ministerstvem financí povoleny videoterminály až do roku 2019 (nejsou ale v provozu). Od loňského roku mohou města o obce zrušit výherní hrací přístroje bez omezení a ministerstvo financí respektuje při povolování videoterminálů tyto obecní vyhlášky. Čekalo se, že města a obce budou vydávat vyhlášky, kterými zruší výherní hrací přístroje ve městech. Jenže je jen několik měst a obcí, které úplně zrušily VHP ve městě. Z okolí vím jen o Nové Pace. Pokusil se i Náchod, ale nakonec vyhláška nebyla zastupitelstvem města schválena. Problém je v tom, že město, které zruší na svém územní VHP, přijde o podíl na odvodu z loterií a podobných her a na odvodu z VHP, které poskytuje obcím ministerstvo financí. U odvodu z loterií se do rozpočtu obcí rozděluje 30 % z tohoto odvodu obdobným způsobem jako při rozpočtovém určení daní a u odvodu z VHP dokonce 80 %. Pro města to jsou poměrně vysoké částky (pro naše město celkem více než 2 mil. Kč) a většinou z těchto peněz podporují kulturu a sport. Myslím si, že peníze z loterií a VHP se tak skutečně do sportu a kultury dostanou, neboť dříve třeba u sportu určitě nedoputovaly v takovém rozsahu až do sportovních klubů a tělovýchovných jednot.
Na druhé straně je problém gamblerství. I když dnes některé město úplně zruší VHP, najde si takový hráč stejně cestu, jak hrát dále (sousední město, internet, černé herny,..). Problém by měl řešit stát třeba radikálně úplným zákazem VHP nebo alespoň tak, že město, které zruší VHP nepřijde o celostátně rozdělovaný výtěžek z loterií a VHP.
O zrušení VHP jednala zastupitelstva mnoha měst a obcí, často šlo o bouřlivé diskuse, ale ze všech těchto důvodů jen minimum měst přijalo vyhlášku úplně zakazující výherní hrací přístroje.
Snažil jsem se popsat celý systém hazardu u nás, možná jsou v mé odpovědi i nepřesnosti, protože zákony a předpisy se v této oblasti měnily, stejně jako jejich výklad pracovníky ministerstva vnitra.

S pozdravem
Ing. Pavel Šubr, starosta


Pavla 18.4.2014

Dobrý den,
chtěla jsem zeptat jestli na výměnu nových chodníků po Bělohradě vyhlašujete výběrové řízení? Již několik let vidím jak chodníky vyměňuje stále stejná firma, která není ani z Bělohradu přitom v našem městě máme mnoho stavebních firem. Tímto by Bělohradské peníze zůstali v našem městě.
Děkuji za odpověď


Odpověď:
Dobrý den,
město při výběru dodavatele na rekonstrukci chodníků postupuje podle Zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb.

Jiří Bičiště, místostarosta


Eduard Čeliš 2.4.2014

Proč nemá ulice Za Mostem průjezd zakázán. Proč není pouze pro auta lidí, kteří v této části Bělohradu blízko Javorky bydlí. Vždy tato cesta byla pouze pro pěší a cyklisty, dnes i pro inline. Navíc je tato komunikace blízko dětského hřiště.
Děkuji za odpověd a jsem s pozdravem klidnějšího a bezpečnějšího města
Eduard Čeliš


Odpověď:
Dobrý den pane Čeliš, ulice Za Mostem je sice úzká a využívaná především pro rekreační účely, tedy pro in-line, jízdní kola a pro pěší, ale myslím, že označení této ulice značkou Průjezd zakázán by nebylo dobré řešení. Sice bychom částečně omezili počet motorových vozidel, která by ulicí projela, ale také bychom zakázali průjezd ulicí cyklistům, kteří by tudy chtěli pouze projíždět. Ulice by měla být i nadále volně průjezdná všem, protože ze strany řidičů motorových vozidel cyklistům, chodcům a jezdcům na in-line bruslích nehrozí velké nebezpečí. Místní, kteří tuto ulici znají, tudy jezdí pomalu a vědí, že potkají rekreační sportovce. Ze strany motoristů, kteří sem pouze zabloudí, také velké nebezpečí nehrozí, protože je ulice úzká a klikatá a proto tudy jedou poměrně pomalu. Píšete, že je komunikace blízko dětského hřiště. Tomu musím trochu oponovat, protože ulice vyúsťuje na křižovatce, kde se musí dát přednost zprava a není zde moc dobrá viditelnost, takže zde velké nebezpečí nehrozí ani hrajícím si dětem. Vozidla zde jezdí opravdu velice pomalu. Z mé strany je ulice poměrně bezpečná a nemyslím si, že by její charakter nová dopravní značka nějak významně směrem k vyššímu bezpečí změnila. Doba se malinko mění a dnes je více takových míst, jako je ulice Za Mostem, která byla dříve využívána převážně pro chodce, cyklisty a podobně. Dnes v takových místech jezdí motorová vozidla a nijak nám to místo nedělá méně bezpečnější. Město máme klidné a bezpečné a určitě by ke zlepšení nijak značka omezující provoz v ulici Za Mostem nepomohla.
I tak Vám děkuji za položený dotaz a jsem s pozdravem klidného a bezpečného města.

Jan Pavlásek, zastupitel města


Kamil 2.4.2014

Dobrý den, nebylo by vhodné v našem městě zakázat vyhláškou kouření v barech a restauracích?
Byl bych rád, aby vedení města začalo uvažovat o zákazu výherních automatů o jejichž negativním vlivu na společnost málo kdo pochybuje. Vlivem změny zákona o rozpočtovém určení daní má město výrazně vyšší příjmy a 2 mil. z automatů by částečně zůstalo u obyvatel města. Myslím, že neobstojí ani argument, že gambleři budou jezdit do jiných měst v okolí. Tyto města automaty také omezují a když vidíte, kteří obyvatelé automatem prohází výplatu, tak zjistíte, že často nemají ani auto. Takže dojíždět někam za automaty je pro ně velice komplikované. Zdá se mi, že naše město se v okolí stává skanzenem výherních automatů, protože má povoleny dvě velké herny v samém centru města. Užívání drog je také na rozhodnutí jedince, ale prodej drog je přísně zakázán.


Odpověď:
Dobrý den,
k první části otázky - obce a města nejsou oprávněna regulovat prostřednictvím obecně závazných vyhlášek kouření na veřejných prostranstvích (s výjimkou prostranství určených nebo vymezených osobám mladším 18 let) . Otázku kouření v barech a restauracích řeší zákonodárci. V některých restauracích úplný zákaz kouření je, ale kouření zrušili sami jejich provozovatelé.
Co se týče zákazu výherních automatů, tak před nedávnem jsme měli ve městě 4 herny. Obecně závaznou vyhláškou se nám jejich počet podařil snížit na dvě. V souvislosti s hernami jsme ale spíše řešili problém narušování veřejného pořádku ze strany návštěvníků heren v nočních a ranních hodinách než vlastní hraní na automatech. Obce dříve mohly počet heren pouze omezovat (zakázat je kolem škol, úřadů, kostelů, atd.), nyní je mohou zrušit. Tím ale přijdou o výtěžek z loterií, který v našem městě činí cca 2 mil. Kč ročně. Město z něj financuje např. podporu kultury, sportu, vydávání zpravodaje, atd. Samozřejmě jsou lidé, kteří gamblerství podlehli, tito lidé si ale stejně při zrušení heren ve městě najdou jinou možnost, jak hrát dál (počítače, jiná města). Otázku úplného zrušení heren ve městě řeší města a obce rozdílně, někde herny zakázali (Nová Paka), těchto měst je ale zatím poměrně málo, někde jejich počet pouze omezili (Jičín, Hořice, Lázně Bělohrad). Dnes jsem v rozhlase třeba poslouchal rozhovor se starostou Náchoda, který také zastává názor herny plošně nerušit, neboť výtěžek z loterií je významnou položku příjmů města a jejich zrušení nesníží problémy s rušením veřejného pořádku.

S pozdravem
Ing. Pavel Šubr, starosta


obyvatelka Zámecké ulice 31.3.2014

Dobrý den, už delší dobu se potýkáme s tmou...ráda bych se zeptala na příčinu. Nesvítí konkrétně ulice Zámecká, dále ulice u základní školy směrem k drogérii, celá ulice u Depragu a také ulice vedoucí od vlakového nádraží k Zemědělské škole. Je velmi pravděpodobné, že se brzy někdo zraní nebo něco ztratí. Oproti tomu ráno, když slunko svítí - svítí i pouliční osvětlení, což je celkem zbytečné. Předem díky za nápravu =o)...


Odpověď:
Dobrý den,
o problému s veřejným osvětlením víme. Porucha na rozvaděči se projevila asi před 14 dny a teď opět o víkendu. V pondělí se ihned začalo pracovat na odstranění poruchy. To, že veřejné svítí přes den je z důvodu zkoušky. Děkujeme za nahlášení a prosíme i o pochopení než dojde k odstranění závady.

Jiří Bičiště, místostarosta


Milan 24.3.2014

Dobrý den, rád bych se zeptal zda je vhodné, aby na nové autobusové zastávce byl umístěn popelník na cigarety, když by se tam kouřit nemělo.


Odpověď:
Dobrý den, na autobusové zastávce je umístěn stejný odpadkový koš jako na jiných místech ve městě, tedy s popelníkem v horní části. O typu koše na autobusové zastávky jsme se bavili i na jednání rady města. Těžko dokážeme ohlídat, aby nikdo na autobusové zastávce nekouřil, a pokud podobný koš na zastávce nebude, budou všude po zemi ležet vajgly po kuřácích. Jsem nekuřák, ale kouření na autobusových zastávkách mně vadí mnohem méně než třeba v uzavřených prostorách.

S pozdravem
Ing. Pavel Šubr, starosta


jirka blatak 12.3.2014

dobry den prosim vas posledni dobou narusta agresivita duchodcu ve vasem meste clovek jde na odpoledni do fabriky videlavat v neposledni rade na jejich duchody jako by nebylo malo ze prez davy pomalu se tahnoucich senioru pomalu nestiham si ani odcipnout ale zda se mi ze schvalne davaj berle lidem pod nohy a kduz clovek zakopne a omluvi se tak ho jeste sekne po zadech tak co je to za chovani prosim vas problem neni jen s nize zminenyma fetakama travy ale zjevne i se senilnima duchodcema prosim zamerte se pri kontrolach i na ne takovej agresivni duchodce je stejnej jak ten co si picha tu travu


Odpověď:
Přiznám se, že na tento dotaz dost těžko hledám odpověď. Zatím jsem v Bělohradě podobné agresivní důchodce nepotkal a připadá mně, že se Jirkovi Blaťákovi snad něco (možná vlivem něčeho) zdálo...

S pozdravem
Ing. Pavel Šubr, starosta


občan pro podporu městské zeleně 4.3.2014

Dobrý den,
chtěl bych poděkovat za odpověď, ale ještě bych potřeboval odpovědět na pár otázek. Jaký je přesný důvod pokácení bříz na DNV? Do jaké doby musí být provedena náhradní výsadba stromů? Dále by mě také zajímalo, jestli když občan podá žádost o pokácení stromů, jestli mu je vždy vyhověno nebo dochází k pečlivému posouzení? Zajímalo by mě, kdo tyto žádosti posuzuje a jestli to není posuzování jen od stolu a potvrzení razítkem úřadu. Nezastává úřad v tomto případě jen tzv. formalitu? Chtěl bych vědět, jaké žádosti o pokácení stromů byly zamítnuty a jaké přesně stromy uchráněny, kromě památného dubu pod Byšičkami u rybníka.
Děkuji za odpověď


Odpovědi:
Povolování kácení dřevin ve správním obvodu města řeší Městský úřad v Lázních Bělohradě, který je pověřený podle § 75 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Projednání téměř vždy probíhá ve správním řízení podle zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Obecně lze říci, že vlastník dřeviny, resp. pozemku je povinen podat žádost s požadovanými údaji, mimo jiné i druh a počet dřevin, obvod ve výši 130 cm nad zemí, umístění vyznačené na situačním výkresu a dále zdůvodnění skácení. Na základě této žádosti správní orgán oznámí zahájení řízení a stanoví datum a hodinu provedení místního šetření. Při prohlídce místa je vždy sepisován protokol a pořizována fotodokumentace. Následně je vydáno rozhodnutí, kterým je žadateli buď předmětné skácení povoleno nebo naopak nepovoleno. Vždy je přitom vycházeno ze shromažděných podkladů, výsledku prohlídky apod. Je posuzována opodstatněnost žádosti a další hlediska, jež lze obecně nazvat jako funkční a estetický význam dřevin.
Z výše uvedeného vyplývá, že režim povolování kácení dřevin není pouhou formalitou, veškeré postupy jsou odůvodňovány a evidovány. Nahlédnutím do spisové evidence několik let zpět bylo zjištěno, že většina žádostí o pokácení byla vyřízena kladně, tedy ve prospěch žadatelů. V rozhodnutích jsou uvedeny podmínky pro realizaci skácení a v odůvodněných případech je stanovena náhradní výsadba. Existuje malé množství žádostí, kde bylo skácení zamítnuto, ať už z důvodu neopodstatněnosti, tak i z důvodu nedostatků žádosti.
S pozdravem
Vojtěch Lámr, ochrana přírody a krajiny


Žádost o pokácení stromů podává na městský úřad majitel pozemku. O pokácení stromů na svých pozemcích musí městský úřad požádat také město, které řeší poměrně často žádosti občanů o pokácení stromů na pozemcích města. To je právě případ bříz na Dolní Nové Vsi u hasičské zbrojnice. O pokácení těchto bříz žádali a žádají město především občané bydlící na východním břehu řeky Javorky. Město v minulých letech (první žádost jsem zaznamenal před cca 15 lety) nesouhlasilo s pokácením těchto bříz, ale letos požádalo v souvislosti s jejich zhoršujícím se stavem o jejich pokácení. V rozhodnutí o pokácení, které vydal městský úřad, je uvedeno: „Břízy bělokoré se nacházejí podél vodního toku, v blízkosti břehové hrany, jejich výška je odhadnuta na 10 – 12 metrů, stáří na 45 let. Stromy se naklánějí východním směrem, jejich stav je nedostatečnou údržbou zhoršený, většina větví ve střední a horní bázi kmenů je suchá. Část dřevin má obnažený kořenový systém.“ K náhradní výsadbě je v rozhodnutí uvedeno: „V návaznosti na § 9 zákona bude provedena přiměřená náhradní výsadba za účelem kompenzace ekologické újmy vzniklé pokácením stromů. Náhradní výsadba bude provedena ve shodném počtu kácených dřevin, přičemž budou použity výhradně dřeviny obvyklé v místě.“ Termín uveden není, město ale provádí náhradní výsadbu hned v roce pokácení stromů. Město si často nechává stav dřevin před podáním žádosti o jejich pokácení posoudit odbornou agenturou (Agentura ochrany přírody a krajiny).
S pozdravem
Ing. Pavel Šubr, starosta


občan pro podporu městské zeleně 27.2.2014

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, proč byl pokácen strom u hasičské zbrojnice na Prostřední Nové Vsi? Zajímalo by mě, jestli bude na stejném místě vysazen nový strom? Můžete mi prosím zdělit, jestli se ještě budou kácet nějaké stromy v nejbližší době? Myslím si, že by nebylo na škodu mezi bytovkami u nádraží a zámku vysázet nějaké ovocné stromky. Určitě by to prospělo vzhledu této lokality a přidalo na atraktivnosti.
Děkuji za odpověď


Odpověď:
Dobrý den,
o pokácení smrku ztepilého u hasičské zbrojnice v Prostřední Nové Vsi požádal zástupci Sboru dobrovolných hasičů p. Hátle. Pokácení povolil Městský úřad Lázně Bělohrad, který je tímto pověřen podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Ze zdůvodnění vybírám: Stáří stromu je odhadnuto na 85 let. Dřevina je nevhodně umístěna, nachází se v těsné blízkosti objektu hasičské zbrojnice a svými větvemi se dotýká zdi a střešní krytiny a mírně se nad tento objekt naklání. Celkový stav stromu je mírně zhoršený, kořenový systém je zčásti obnažený. V případě pádu stromu hrozí vznik škody a ohrožení bezpečnosti provozu na přilehlých komunikacích. Náhradní výsadba v tomto místě není nařízena. Pokáceny byly ještě např. smrky v areálu dětské léčebny (u objektu školy) a budou břízy u hasičské zbrojnice v Dolní Nové Vsi, v obou případech je nařízena nová výsadba. Nová výsadba bude provedena také ve Václavské ulici, kde budou v souvislosti s rekonstrukcí chodníků a výstavbou parkovacích zálivů pokáceny stávající hlohy, jejichž stav posuzovala i Agentura ochrany přírody a krajiny a pokácení doporučila.
Údržbu zeleně v lokalitě bytovek u zámku a nádraží řešíme dle požadavků zástupců zde bydlících občanů. Proto zde letos došlo např. k prořezávce stromů.

S pozdravem
Ing. Pavel Šubr, starosta


Jan Novák 26.2.2014

Dobrý den, považuji se za starousedlíka, ale to co se v posledních letech děje v městském parku je nehorázná drzost. Lidé ve věku mladistvých či dospělích zcela veřejně kouří marihuanu. Jakožto občan města žádám o nápravu.


Odpověď :
Dobrý den pane Nováku,
dovolte mi, abych reagoval na Vaši připomínku, nebo spíše stížnost, týkající se kouření marihuany v prostoru městského parku. Předpokládám, že máte na mysli zámecký park v centru města. Jak píšete a s tím musím souhlasit, jedná se o nehoráznou drzost, se kterou se jak město, tak i Policie ČR snaží již řadu let bojovat. Vzhledem k tomu, že se jedná o globální problém, který se netýká pouze prostoru zámeckého parku, nespadá kompetencemi do dikce města Lázně Bělohrad, ale orgánů činných v trestním řízení, popřípadě správních orgánů obcí s rozšířenou působností. Město Lázně Bělohrad prakticky nemá žádné prostředky, kterými by mohlo bojovat proti tomuto nešvaru, proto nezbývá jiné řešení, než takovéto problémy řešit prostřednictvím oznámení Policii ČR, která poté problém podle zákona řeší. V některých případech se může jednat o přestuky, v těch horších pak o páchání trestné činnosti, např. tím, že jedna osoba prodá či podá druhé návykovou látku, v tomto případě marihuanu. Již jsem o podobném problému psal v některých svých předešlých odpovědích na zdi nářků a musím se neustále opakovat. Oznámení problému, nebo spíše nehorázné drzosti, jak píšete, je třeba provést bezodkladně, tedy nelépe na linku 158, aby mohl být problém vyřešen ihned. Oznámení o tom, že se v posledních letech děje v městském parku nehorázná drzost na zdi nářků se naprosto míjí účinkem a prakticky se s tím moc dělat nedá. Policie ČR provádí kontroly jak parků, tak i dalších míst a čas od času se podaří i někoho, kdo porušuje zákon přistihnout a podle práva potrestat. Jedná se ale spíše o vyjímky. Proto na Vás pane Nováku apeluji, pokud se s takovýmto problémem setkáte napříště, zvedněte prosím telefon, vytočte linku 158 a věc oznamte Policii ČR. Policie poté na místo vyšle hlídku, která vše prověří a zadokumentuje. Toto je totiž jediný způsob, jak se s danou věcí dá něco dělat a zjednat tak, jak žádáte, nápravu.

Přeji hezký den
Jan Pavlásek, policista OOP Nová Paka a zastupitel města


náměstí 23.2.2014

Dobrý den, chtěl bych požádat, jestli by bílý kontejner na textil z konce náměstí, nemohl být například přesunut k dětskému hřišti na DNV nebo na jiné frekventované místo? Myslím si, že je zbytečné, aby dva kontejnery na textil stály vedle sebe. Ušetřily by nejen místo, ale také by napomohly lepšímu třídění na jiných místech. Určitě je budou lidé využívat. Děkuji


Odpověď:
Otázka přemístění kontejneru na textil není tak jednoduchá. Firma Dimatex, která městu bílé kontejnery poskytla zdarma, zdarma ho také vyváží a platí za tyty kontejnery místní poplatek za užívání veřejného prostranství, má ve smlouvě o spolupráci uvedené přesné místo plnění (místo umístění kontejnerů). Dle sdělení zástupců firmy je vytíženost kontejneru na náměstí zhruba 50%. V následujícím měsíci bude výše uvedená firma kontrolovat vytíženost a následně rozhodne o případném přemístění. Asi nejlepší lokalita pro tento kontejner by byla - Dolní Nová Ves u hasičské zbrojnice.

Jitka Břeská, odpadové hospodářství


Marie Klimešová 6.2.2014

Dobrý den,
jako obyvatelé Brtve bychom se rádi se optali, jak vypadá aktuální situace týkající se plánované výstavby vodovodu a kanalizace v obci Brtev v roce 2014. Výstavbě fandíme, neboť tato investice přispěje ke zdraví místních obyvatel i ke zlepšení životního prostředí. Děkujeme předem za poskytnutí informace. S pozdravem Marie Klimešová-Vinčálková


Odpověď:
Dobrý den,
v současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby. Doufám, že již na veřejném zasedání ZM, které proběhne 12.3. budou zastupitelé seznámeni se všemi potřebnými podklady (celkové náklady na stavbu, finanční podíl města, výše úvěru, atd.), aby mohli rozhodnout zda se akce uskuteční.

Jiří Bičiště, místostarosta


Jan Šebelík 26.1.2014

Děkuji za stanovisko.
Asi je to na podrobnější rozbor nad jednotlivými položkami rozpočtu. Jenom pár myšlenek.
-
Jsem velkým zastáncem volnočasových aktivit (sport, kultura). Vadí mi ale ta nespravedlnost, že jsou financovány z kapes jedněch do kapes druhých. Kdyby lidem zůstal poplatek za svoz odpadu v kapse, mohli by si lecos financovat sami bez dotace. Za tenis platím 1200 Kč ročně, mohl bych platit 1700 Kč.
-
Ne, nemylme se - ty aktivity nefinancuje město z nějaký automatů, ty aktivity financuje každý občan ze svých daní. Kdyby město neutratilo peníze z automatů za dotace, mohlo by je věnovat na zkvalitnění veřejných služeb. Nebo snížit daň z nemovitostí. Nemylme se, tu neplatí jenom vlastníci. Ti ji promítají do výše nájmů.
-
Město dotuje nejen volnočasové aktivity (sport, kultura). V rozpočtu by se našlo dalších nemálo milionů, které proudí do kapes jenom vybraných skupin obyvatelstva z kapes všech.
Pokud to nepovažujete za nutné, nemusíte už na tento můj příspěvek reagovat. Nechci "zeď nářků" zaplevelovat touto diskusí.


Odpověď:
Také navrhuji, abychom se někdy sešli a na téma daní, poplatků, dotací, příspěvků, podpory sportu, kultury a dalších volnočasových aktivit si popovídali. Uznávám Váš názor, že daňové zatížení by mělo být jen nejnutnější a že přerozdělování narušuje fungování tržního systému, ale na druhou stranu stát i města musí z něčeho hradit veřejné služby. Třeba tím, že se platí daň z nemovitostí může město zajišťovat přístup k těmto nemovitostem budováním a údržbou komunikací, chodníků, veřejného osvětlení a zajišťovat údržbu veřejných prostranství kolem těchto nemovitostí (parky, dětská hřiště, atd.). Základní výše daně z nemovitostí je dána státem a město ji může zvýšit koeficientem 1 až 5, ale nemůže ji snížit nebo zrušit. V Lázních Bělohradě třeba stále máme koeficient 1, tedy nejnižší možnou daň.
Ještě stručně k Vašemu poslednímu názoru. Tady nejde o to, že si klidně zaplatíte za tenis místo 1200 Kč o 500 Kč více. Tady jde hlavně o to, že město svým příspěvkem TJ, Sokolu, Skautu, Hořeňáku a dalším organizacím podporuje především práci s mládeží. Rodiče se těžko složí na to, aby udržovali fotbalové hřiště, aby uhradili náklady na vytápění sokolovny, aby postavili tenisovou halu nebo atletický stadion. Město se podporou širokého spektra volnočasových aktivit snaží umožnit všem, aby si vybrali, jak plnohodnotně trávit svůj volný čas.
Mně spíš vadí jiné přerozdělování z úrovně státu. Třeba zneužívání sociálních dávek, které hradíme také všichni ze svých kapes. Rada našeho města např. zavedla systém přidělování městských bytů tzv. obálkovou metodou, kdy byt získá ten, kdo nabídne nejvyšší nájemné. Vyloučili jsme tak subjektivní vliv členů bytové komise nebo rady města na to, kdy získá volný byt. Ale nejvyšší nabídky v poslední době dostáváme od nezaměstnaných, protože stát za ně nájem zaplatí! A to mně při přerozdělování vybraných daní hodně vadí, stejně jako naprosto zbytečná přebujelá administrativa na státních a krajských institucích a další černé díry ve fungování státu, kam mizí veřejné prostředky, tedy prostředky nás všech.
Vracím se na začátek a nabízím schůzku, abychom se domluvili i na řešení, jak zkvalitnit veřejné služby ve městě, a do kapes kterých skupin obyvatelstva proudí miliony z rozpočtu města.

S pozdravem
Ing. Pavel Šubr, starosta


......... ........... 23.1.2014

Dobrý den,
zeptám se jako človek, který tomu nerozumí.
Opravdu je potřeba aby město každý rok, minimálně už 3 roky po sobě, nabízelo nepoužitelné pozemky k bydlení?
http://www.lazne-belohrad.cz/soubory/download/20140108130831.pdf
Evidentně o to nikdo nemá zájem, není lepší se na to vykašlat a raději tam nedávát nic? V horní nové vsi máte 10000 m2 stavebních pozemků (uvnitř zástavby, sítě pod ulicí), o které by zájem byl a Vy tu nabízíte takovýto s prominutím odpad.
Chápu, že na té parcele chcete maximalizovat počet trvale žijících obyvatel, asi čekáte na povolení stavby řadovek či bytových domů (nyní povolena "pouze" vesnická zástavba, která Vám nevoní), ale to se do horní nové vsi opravdu nehodí.

S pozdravem ............ ..........
(opravdu zájemce o bydlení v obci)


Odpověď:
Dobrý den,
město se při zpracování územního plánu i při prodeji stavebních pozemků snaží využít především volné proluky mezi stávající zástavbou. Postupně rozprodává takovéto stavební pozemky ve vlastnictví města a před 3 roky nabídlo k prodeji 2 pozemky na Horní Nové Vsi – nad bývalým letním kinem a pod bývalým mlýnem. Cena byla stanovena zastupitelstvem města na 400 Kč/m2. Zákon o obcích nám ukládá zveřejnit na úřední desce nabídku nemovitostí, které město nabízí k pronájmu nebo prodeji. Na posledním zasedání zastupitelstva města v roce 2013 jsme schválili snížení ceny na 300 Kč/m2 a zároveň rozšíření nabídky o pozemek vedle ubytovny Jiskra. Tuto změnu jsme opět povinni zveřejnit na úřední desce města, proto jsme tak učinili.
Co se týče pozemků v Horní Nové Vsi, o nichž píšete, tak zájem o stavební parcelu v tomto místě projevil v historii jediný člověk. A je nesmysl, že „čekáme na povolení stavby řadových domů či bytových domů“, jak uvádíte. V územním plánu má toto území označení smíšené obytné a měly by zde být rodinné domy a maximálně dvojdomky. Navíc nechápu, když máte o pozemek v této lokalitě zájem, proč se nepřijdete na městský úřad zeptat na možnost jeho prodeje a raději posíláte anonym? Město musí nechat na takovéto větší lokality zpracovat tzv. územní studie, které vyjdou na desetitisíce až statisíce korun. O tom, na které lokality nechají zastupitelé města studie zpracovat, bude rozhodovat zájem občanů. A ten je v současné době o pozemky v Tyršově ulici, kde město získalo téměř 2 ha stavebních pozemků dříve zablokovaných církevními restitucemi. Rada města proto schválila zpracování územní studie na tuto lokalitu a mělo by zde vzniknout zhruba 18 stavebních parcel, které chce město zasíťovat a prodat.
Jinak jste měl také možnost přijít na besedu o novém územním plánu města nebo na jeho veřejné projednání, kde se o stavebních pozemcích hodně mluvilo, a na využití Vámi zmiňované lokality jste se mohl zeptat.

S pozdravem
Ing. Pavel Šubr, starosta


L. Dočekalová 22.1.2014

Dobrý den,
navštíivili jsme Bělohrad, během několika dní pobytu se snažili poznat co nejvíc z historie i současnosti lázní. Určitě se znovu rádi vrátíme. První, co nám padlo do oka byly krásné chodníky a je vidět, že se tu hodně věcí změnilo k lepšímu - zaujaly nás opravené památky i historické domy, pěkné stojany na kola a ocenili jsme, že město
má v centru otevřené čisté wc - a to zdarma - na to se často zapomíná.
V hotelu i jinde jsme se setkali se vstřícností a milým chováním.
Škoda jen, že některé hodnotné stavby z minula jsou občas necitlivě přestavovány a
do dálky křičí svými pestrými barvami. A co nás bohužel také zaujalo, jsou kýčovité pestré ručníky z asijského obchodu rozvěšené na domě, který kdysi určitě býval chloubou náměstí - dnes oprýskaný se zbytky bohatého štukování :-(
I tohle uvízne návštěvníkům lázní a jistě by vedení města mohlo nastavit podmínky
prodejcům tak, aby nerušily jinak pěkný ráz centra.
LD


Odpověď:
Dobrý den paní Dočekalová,

jednak děkuji za pochvalu vzhledu města, jednak musím souhlasit s Vaším názorem na vystavené ručníky na zdi budovy bývalé pošty. Mimochodem jde o historicky zajímavý objekt, v němž např. trávil letní pobyty v Lázních Bělohradě i spisovatel K. V. Rais. špatný stavebnětechnický stav budovy určitě nedělá městu dobrou vizitku stejně jako stav tzv. Pižlova domu v dolní části náměstí a domu čp. 28 v horní části náměstí. Ten je navíc v majetku města, ale doufám, že se nám ho brzy podaří přestavět na sídlo městského úřadu.
Rada města už v minulosti řešila problém s prodejci, kteří vystavovali své zboží na chodnících a téměř znemožňovali průchod. Nyní chceme tržním řádem vyřešit i vystavování ručníků a jiného zboží na zdech budov. Nechceme ale šmahem zakázat vystavování veškerého zboží, protože třeba květiny před obchody mají svůj půvab. Ve městě chceme rovněž zakázat podomní prodej. Stále se však nemůžeme shodnout, kam umístit trhovce, kteří se svými stánky přijíždějí do města. Uvažujeme o prostoru před zámkem nebo v zadní části nově vydlážděného autobusového nádraží. Možná by nám pomohl i názor občanů, podotýkám však, že trhovci chtějí být v centru města, aby je viděli potencionální klienti.

S pozdravem
Ing. Pavel Šubr, starosta


Jan Šebelík 15.1.2014

Děkuji za odpovědi. Budu reagovat velmi stručně.
-
Ano, souhlasím, poplatek za svoz komunálního odpadu je vlastně daní. Bylo by proto nesmyslné, nahradit jednu daň jinou daní (např. z nemovitostí). To tím spíš, že celková daňová zátěž obyvatelstva je už tak obrovská (přes 50 %).
-
Město ale má v rozpočtu nemalé prostředy, kterými dotuje nejrůznější aktivity. Je třeba si uvědomit, že dotace je VŽDYCKY nepravedlivá, když zvýhodňuje jednu skupinu lidí na úkor jiné skupiny. Svoz komunálního odpadu, když už to jinak nejde, by tedy mohl být financován ze zrušení dotací. Zrušení poplatku by pomohlo všem občanům bez výjimky, zrušení dotací by se dotklo jenom nespravedlivě zvýhodňovaných skupin.


Odpověď:
Dobrý den,
naprosto s Vámi souhlasím, že daňové zatížení občanů je nesmyslně vysoké. Nedomnívám se však, že právě místní poplatek za komunální odpad ve výši 500,- Kč na občana hraje v tomto zatížení významnou roli. Navíc občan vytváří odpad, který je za tento poplatek likvidován a obec na svoz komunálního odpadu ještě doplácí.
Mohl byste upřesnit, které aktivity bychom měli přestat dotovat? Zřejmě myslíte sport, kulturu a další volnočasové aktivity, neboť jiné aktivity město nepodporuje. Všechny zájmové organizace ve městě nyní do konce ledna žádají město o příspěvek a bude mezi ně rozdělena část příjmů města z výtěžku z výherních hracích přístrojů a loterií. Dříve tyto prostředky (především ze Sazky) získávaly např. prostřednictvím ČSTV, Sokola, Orla, atd. sportovní organizace. V dalším období výtěžek z VHP posílaly firmy provozující VHP do různých podivných nadačních fondů, až se podařilo dosáhnout toho, že tyto prostředky jdou na města a obce. Ty by je měly použít právě na podporu kultury, sportu, sociálních záležitostí a volnočasových aktivit. Podporovat sport, kulturu a třeba organizace pracující s dětmi a mládeží městům také ukládá zákon.
Osobně se domnívám, že pro dobré fungování města a pokud možno spokojený a plnohodnotný život občanů je nutná podpora zájmových organizací a různých aktivit občanů. Zastupitelstvo města může ale rozhodnout jinak a podporu zájmových organizací a spolků zrušit a tyto finanční prostředky použít na část úhrady nákladů spojených s likvidací komunálního odpadu.

S pozdravem
Ing. Pavel Šubr, starosta


Ing. Pavel Šubr 15.1.2014

Dobrý den,
odpověď paní Břeské doplním tím, že některé obce (v okolí např. Kopidlno a Stará Paka) zrušily poplatek za komunální odpad a nahradily ho dvojnásobným zvýšením daně z nemovitosti, která je příjmem obce. Příjmy by u našeho města byly zhruba stejné (poplatek za KO i dvojnásobné zvýšení daně z nemovitosti činí cca 2 mil. Kč), ale daň z nemovitosti by postihla pouze některé občany (většinou ty, kteří se sami postarali o své bydlení) a navíc nemá vazbu na komunální odpad.
Současný systém je postaven takto i z toho důvodu, že při dobrovolnosti objednávání odvozu komunálního odpadu hodně lidí tvrdilo, že nemají žádný odpad a pak jsme nacházeli pytle s jejich odpadem (důkazem byly různé doklady, korespondence, atd. v těchto pytlích) po příkopech, lesích, apod.
U této místní daně její poplatník jasně vidí, na co byla použita. Mnohem horší jsou různé daně (často nesmyslně vysoké) vybírané státem, jejichž použití je značně problematické (třeba různé podivné dotace a sociální dávky často spojené s korupcí). Uznávám ale váš názor, že stát a obce by měly co nejméně zasahovat do života občanů vybíráním daní a jejich (často nesystematickým) přerozdělováním.
Konkrétně v Teplicích místní poplatek za komunální odpad nevybírají, ale také téměř nepodporují sport, kulturu a podobné činnosti. Navíc řada měst (nevím, jestli i Teplice) své běžné výdaje (třeba svoz komunálního odpadu) hradí z kapitálových příjmů (rozprodej bytů a dalších nemovitostí) a po jejich vyčerpání se logicky dostane do finančních problémů. Takové řešení považuji přinejmenším za krátkozraké.

S pozdravem
Ing. Pavel Šubr, starosta


Jan Šebelík 13.1.2014

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Pan starosta Pavel Šubr před časem napsal do Bělohradských listů něco v tomto smyslu (nepodařilo se mi to dohledat, tedy nemůžu garantovat přesnost citace): "Svoz komunálního odpadu je služba jako kterákoli jiná. Proto je třeba za ni taky tak platit." S názorem pana starosty souhlasím s těmito výhradami.

- obvykle platím za služby, které jsem si objednal
- obvykle platím za služby v takovém rozsahu, jaký jsem si objednal
- obvykle platím za služby tomu dodavateli, kterého jsem si na trhu vybral
- obvykle platím za služby takovou cenu, na kterou jsem dobrovolně přistoupil

Z tohoto pohledu není možné svoz komunálního odpadu považovat za "službu jako kteroukoli jinou" a poplatky je třeba zrušit. Když to dokáže Jaroslav Kubera v Teplicích, proč bychom to nedokázali v Bělohradě?


Odpověď:
Pane Šebelík,
píšete zde, že svoz komunálních odpadů je služba (jak říká pan starosta). Já Vám odpovídám , ANO - ale služba, kterou si objednává Město LB u firmy Severočeské komunální služby. Finanční prostředky na částečné zaplacení této služby Město LB získává z místního poplatku (což je daň – vybíraná dle daňového řádu zák. č. 280/2009 Sb. a dle zák. o místních poplatcích č. – 565/1990 Sb.).
O zrušení místního poplatku za provoz systému nakládání...s KO musí rozhodnout zastupitelstvo Města LB na svém jednání. A hlavně, musí v tomto případě zajistit financování této služby z jiných zdrojů.

Jitka Břeská, místní poplatky za KO


Jaroslav Imlauf 8.1.2014

Dobrý den,
reaguji tímto na příspěvek pana Zuny, který jsem si přečetl na webových stránkách Města Lázně Bělohrad v rubrice „Zed nářků“. Jsem majitelem firmy Imlauf. Ze slov v příspěvku vyplývá, že moje firma je nespolehlivá a odvádí nekvalitně práci a bez záruk, proto bych zde chtěl uvést několik skutečností, týkajících se stavu haly Středního odborného učiliště v Lázních Bělohrad.
Je pravda, že menší zatékání se řeší již 3 roky. Na požádání pana ředitele středního odborného učiliště jsme konzultovali důvod, proč dochází k prosakování v podhledové části stropu v určitých místech. Po dohodě jsme zatmelili některé šrouby nad místy, kde docházelo k prosakování, protože pryžové podložky jsou po 30 letech částečně opotřebené, do konstrukce střešního pláště jsme nezasahovali. Práce byly provedeny za minimální náklady. Navíc si nejsme jisti, zda to opravdu způsobují tyto šrouby. Střešní plášť haly je proveden z materiálu Al KOB, následuje minimální tepelná izolace, mezistřešní prostor a podhledová část z materiálu Al KOB. Zcela chybí paropropustná folie (hydroizolační) a na podhledové části by měla být parotěsná folie – která také chybí. Dříve se tato technologie nepoužívala. Při poslední prohlídce jsme došli k závěru, že při náhlých změnách teplot (+ topení v zimním období), dochází ke kondenzaci vody v mezistřešním prostoru a prosakování vody v podhledu na některých místech (stávající střecha není provětrána). Proto se nyní provede provětrání střechy větrnými turbínami. Nemůžeme však zaručit, že úplně odstraníme zmiňovanou kondenzaci vody, protože střešní plášť je celkově nedostatečně zateplen.
Nejlepším řešením by byla celková rekonstrukce střešního pláště včetně zateplení celého objektu, aby nedocházelo ke srážení kondenzační vody.
Nelze srovnávat moderní sportovní halu v Lomnici nad Popelkou, která je zhotovena ze sendvičových panelů, které splňují tepelnou evropskou normu, s průmyslovou halou starou 30 let , která je nedostatečně izolovaná.
Pokud budou nějaké dotazy ohledně těchto prací, rádi je zkonzultujeme se zájemci.
Jaroslav Imlauf, majitel firmy


Zdeněk Zuna 30.12.2013

Reakce na odpověď ředitele SOU Lázně Bělohrad, týkající se provozu sportovní haly.

Vážený pane magistře,
je opravdu škoda, že diskusní fórum na webových stránkách nesledujete, už jen jako statutární zástupce školského zařízení v našem městě.

Já zcela chápu, z jakého důvodu pisatelka dotazu příspěvek adresovala na diskusní fórum města a nehledala odpověď nejdříve u provozovatele. Vy to pochopitelně nemůžete vědět, když v té hale pobýváte tak akorát příležitostně zrovna když není hezké počasí v zimě na běžky a v létě na kolo a to ještě jen projdete do posilovny která je skvěle vybavena a vždy dobře zabezpečena aby do ni nemohli ani vlastní žáci.

Být Vámi raději bych se nevyjadřoval o elementární slušnosti kohokoliv zde na tomto fóru. Jak je v úvodu "Zdi nářků" uvedeno "Provozovatel si vyhrazuje právo vymazat jakýkoliv příspěvek či otázku, a to i bez udání důvodu", tak je na provozovateli jak naloží s příspěvkem.

Upozorňujete, že hlavním úkolem naší školy je zajištění výuky. - To Vám nikdo nebere a také tady nikdo nepoukazuje na problematiku zajištění výuky, od toho jsou jiné instituce.

Tělesná výchova SŠ a ZŠ probíhá 100% ve dne a v době kdy se vytápí škola. Měl by jste se podívat do jiných sportovních hal co je nadstandardní úroveň - příklad sportovní hala ZŠ v Lomnici na Popelkou.

"Sportovní hala byla postavena z velké části žáky naší školy v r. 1983 a datu stavby, roku 1983, také odpovídají i veškeré technologie stavby -"

- kromě již uvedené posilovny.

Jinak řečeno: Pronajímáme to, co máme! - To co máte na starosti a o co se máte řádně starat, zvelebovat a ne jen udržovat.

"O halu staráme dle našich možností a podmínek nejlépe jak umíme."

- Opravdu jen jak umíte.

1. kompletní zateplení východní stěny,- Ok
2. oprava a obnova ochranných sítí, - částka 30 000,- Kč co jste vynaložili na nové sítě, hlavně na základě požadavku fotbalistů se mohla vynaložit účelněji.
3. oprava podlahy
4. rekonstrukce hrazení haly - obě tyto akce byly nezbytné už jen kvůli havarijnímu stavu podlahy, do které napršelo a hrazení, které pamatuje asi ten rok 1983.
5. vymalování velké části celého objektu - snad byste nechtěl aby ještě běhali po zdech pavouci z roku 1983

"Stojím si i za tím, že hala spolu s celým jejím zázemím a okolím je denně pečlivě a čistě uklizená. "
- úklid v příspěvku také nikdo nekritizuje.

????? --jsou adekvátní stavu a místu, kde se hala nachází (ve větším městě by situace byla také určitě jiná…, ??????

- To znamená, že v našem městě taková hala nemá co dělat ???

"Hlavní naše snaha byla vždy udržet cenu tak, aby byla přijatelná pro zdejší podmínky."

- Jaké si představujete zdejší podmínky ???? Tak rovnou řekněte běžte si hrát někam na kozí plácek, když se vám to nelíbí.
"- Jen upřesňuji, píšete, že platíte 2x 300,- Kč – není to pravda, v pátek TJ fakturujeme, dle mých informací, 250,- Kč/hod. - "
- Je opravdu vidět, že nemáte vůbec přehled o tom kdo a kdy do haly chodí. My jsme neorganizovaní volejbalisté, tzn. ne TJ a tudíž platíme 2x 300,- Kč/ hod.
"- Co se týče osvětlení: Vám případně přidané zářivky by musely být v provozu při každém rozsvícení haly a zvyšovaly by cenu haly všem ostatním, kteří problém se světlem nemají. Zářivky nelze přidat tak, aby šly rozsvěcet pouze vám. (Bylo již řešeno ústně na podzim 2012 s někým z vaší skupiny.) "
- My jsme nechtěli přidat zářivky, pouze jednu řadu zářivek zhasnout a jinou rozsvítit, aby se trochu změnil charakter osvětlení, aby se nesvítilo u stěny ale více na plochu. Tím někým z naší skupiny jsem byl já a Vy jste mi sdělil, že by brankář u fotbalu špatně viděl.

"Nejzávažnější problém haly, střechu, řešíme s firmou Imlauf Lázně Bělohrad již třetím rokem a dlouho to vypadalo, že vše bude v pořádku."

- Jak je možné, že tento problém řešíte již třetím rokem se soukromou firmou, která opravu prováděla. Pokud ji jednou provedla, tak dle zákona existuje nějaká záruční doba na práci. - V čem je problém, není to náhodou v tom, že je to právě firma Imlauf ???

Reakce pana ředitele na příspěvek jednoho z nás mě přiměla doplnit některé nepřesnosti jeho odpovědi.

Zdravím všechny příznivce sportu a přeji všem hodně zdraví do nového roku.

Zdeněk Zuna


Barbora Červinková 15.12.2013

Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat, zda existuje místní vyhláška pro ochranu nočního klidu a jestli nějak upravuje používání zábavní pyrotechniky. S blížícím se Silvestrem zase někteří začínají bláznit, naposledy v noci na 15. prosince se z náměstí ozývaly rány mezi 1 a 2 hodinou v noci. Jistě nejsme jediní, kdo má děti nebo pejsky a samozřejmě bychom v noci rádi spali. Chtěla bych vědět, jestli v takovém případě může (a je ochotna) zasáhnout policie, případně na koho jiného se obrátit. Díky moc za odpověď.
B. Červinková


Odpověď:
Dobrý den paní Červinková,
Problematiku rušení nočního klidu nemá město Lázně Bělohrad nijak upraveno vydanou obecně závaznou vyhláškou, ale toto není v daném případě zapotřebí. Noční klid, pokud není upraven vyhláškou města, je zakotven v občanském zákoníku, když se všeobecně, bez rozdílu o jaký den v týdnu jde, jedná o dobu od 22:00 do 06:00 hod. V této době by se měl každý zdržet zbytečných hlasitých projevů a nemněl by způsobovat žádný tzv. „Náhodný zdroj hluku“ kterým jsou např. hlasové projevy lidí a zvířat, individuální činnosti závislé na lidském faktoru, např. práce s ručním nářadím, hluk z některých sportovních a kulturních aktivit a v neposlední řadě i odpalování jakéhokoli druhu pyrotechniky, pokud se nejedná o předem nahlášenou a městem povolenou akci v přiměřeném časovém rozsahu. Pokud lidé tyto základní pravidla jak já říkám „Slušného chování“ nerespektují a neřídí se literou zákona, vždy se dopouštějí protiprávního jednání. V případě rušení nočního klidu se jedná o přestupek proti veřejnému pořádku podle § 47 odst. 1 písm. b) Zákona č. 200/1990 Sb. O přestupcích, přičemž za takovéto jednání může být postižen uložením blokové pokuty, napomenutím anebo oznámením na příslušný městský úřad k projednání přestupku. K řešení takovéhoto protiprávního jednání je kompetentní Policie České republiky. Upozorňuji ale na skutečnost, že takovéto jednání je zapotřebí řešit okamžitě, tedy na linku 158 oznámit již v době, kdy k tomu dochází, aby mohla být spolehlivě zjištěna osoba pachatele, která pak bude po zásluze za své jednání potrestána. V případě řešení věci ze strany Policie ČR, může pachatel dostat blokovou pokutu až do výše 1.000,-Kč. V případě řešení věci před správním orgánem pak pokutu až do výše 5.000,-Kč. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že i když město nemá vydanou obecně závaznou vyhlášku upravující problematiku veřejného pořádku, řešení existuje. Věc oznamte na linku 158 Policii České republiky a ta problém vyřeší. Případné dotazy týkající se problematiky veřejného pořádku velice rád vysvětlím a poradím, jak s nastalým problémem naložit.

Jan Pavlásek, policista OOP Nová Paka a radní města Lázně Bělohrad


Petr Šubr 10.12.2013

Dobrý den, přečetl jsem si zprávu České inspekce životního prostředí ohledně skládky na Slíváku uveřejněnou v posledních BL.Popis prošetření mi přijde dost rychlý a povrchní. Sám jsem se o tomto problému snažil soukromě zjistit co nejvíce svědectví,které by pomohla objasnit co se v pod povrchem Slíváku skrývá.Bohužel někteří lidé s kterými jsem v minulých letech hovořil už nežíjí,ale jejich informace jsou hodně důležité,takže je zveřejním,třeba pomůžou při dalším postupu a nebo se ozve další svědek a popíše co ví . O vyvážení sudů s chemickým odpadem jsem se dozvěděl ,když jsem v devadesátých letech do NAREXU nastoupil.Zeptal jsem se na to pana Petra ,který byl již v důchodu,ale dříve v kalírně mistroval a měl kyanidy nastarost.On se divil,že o tom vím, vyvážení mi přiznal a snažil se mi vysvětlit,že odpad je tam uložený poměrně bezpečně v sudech a postupem let dojde k jeho chemickému rozpadu.Dále jsem se bavil s panem Matiáskem , který mi podrobně popsal,jak kyanidy od mistra Petra fasoval a jak je po upotřebení potom uklízeli do sudů.Kdy, kam a jak často se potom sudy odvážely ,ale nevěděl.Oslovil jsem proto řidiče pana Pauka.Ten o vyvážení taky věděl, ale nechtěl mi jméno řidiče, který je vozil, zdělit.Řekl mi, že nejvíce o tom ví Josef Šafka ,který měl likvidaci sudů tenkrát na starost a dokonce i po večerech "něco"sám nákladním autem z NAREXU vyvážel.Dále jsem sudy probíral na pivu u Neptuna a pan Hátle tam řekl,že si na "uskladněné" sudy pamatuje,když se skládka zavážela hlínou.Zajímavá je i informace o Josefu Šafkovi,ten byl pokutován za to,že vyvezl sudy s použitým technickým benzínem za výrobní halu a tam je podpálil.Podobným způsobem se v NAREXU likvidovaly kaly a oleje ze strojů,což způsobylo zamoření podzemí a Český stát musel zaplatit sto milionů na záchranu podzemních zdrojů pitné vody v Bělohradě. Dle mého názoru je moc dobře,že se sehnaly další peníze na průzkum Slíváku.Vždytˇzveřejněné dva miliony jsou pouze jen 2% částky ,která musela být investována v DEPRAGU. Samozřejmně by bylo nejlepší,aby se tam nic nebezpečného nenašlo,ale jestli se sudy najdou, vím jistě, že v nich nebude Novopacké pivo,nebo Dobrovodské kysané zelí.


Odpověď:
Město v těchto dnech podává ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Čistá příroda východních Čech žádost o dotaci na provedení analýzy rizik v lokalitě Slívkova háje a rovněž v lokalitě jižně od fotbalového hřiště v Horní Nové Vsi. Blíže jsem záležitost popsal v minulém čísle Bělohradských listů.

Ing. Pavel Šubr, starosta


občan 27.11.2013

Dobrý den,
chtěl jsem se zeptat, jestli by nebylo možné, vylepšit možnost třídění nápojových kartonů. Myslím si, že tímto vylepšením sběru by se zvedla míra třídění odpadu. Podle mého názoru by nebylo špatné, kdyby technické služby svážely pytle s nápojovým kartonem jednou za měsíc v určený datum od kontejnerů na tříděný odpad. Prázdné pytle na nápojové kartony by mohly být k vyzvednutí na veřejných místech, jako je například úřad, knihovna, škola a některé obchody s potravinami. Nebo by občané mohli využívat své vlastní pytle a tašky na tento odpad. Pak by stačilo den před svozem umístit nápojové kartony na svozová stanoviště. Myslím si, že by město pouze platilo navíc pohonné hmoty na svoz, což by v celkových výdajích města nebylo ani znát. Lidé by více třídili, když by možnost odložení odpadu byla blízko domu a nemuseli by s ním jezdit na sběrný dvůr. Právě toto ježdění lidi odrazuje. Takto by šly třídit i plechovky z domácností. Lidé by je taktéž odevzdali na tato místa, a pak pracovníci technických služeb by je jen vysypali ve sběrném dvoře do velkoobjemových kontejnerů na železo. Při tomto vysýpání by mohli pouze vybrat hliníkové plechovky, které by se daly zvlášť. Myslím si, že kdyby se této akci udělala osvěta mezi lidmi, tak by byla hojně využívána. Děkuji za odpověď.


Odpověď:
Vážený občane,
nápojové kartony jsou v odpadovém hospodářství cenná komodita. Město LB proto umožňuje svým občanům distribuci pytlů na nápojové kartony i na plastové lahve - zdarma (jsou k vyzvednutí na MěÚ a na SD). Občané jsou o tomto způsobu sběru vyrozumívány vždy při placení místního poplatku, pravidelně jsou upozorňovány formou plakátů, článků na stránkách města i v Bělohradským listech. Ti, kteří chtějí odpad třídit a o tuto problematiku se zajímají, své informace najdou. Trochu problém je s těmi co nechtějí třídit a ještě větší problém je s těmi co škodí, tzn. odkládají odpad libovolně vedle kontejnerů nebo, a to mi vadí nejvíce, dávají odpad do kontejnerů, který není pro tento odpad.
Odkládání pytlů u stanovišť separovaného odpadu jsme zvažovali již na samém začátku zavádění tohoto sběru. Bylo by to určitě úžasné, kdyby občané mohli pytle odložit kdy by chtěli a kde by chtěli. Ale ... jak velké místo vyhradit pro tento sběr (velikost záboru) při měsíčním/čtrnáctidenním svozu, co s pobíhajícími psi, kteří tyto pytle trhají a s tím je spojený nepořádek z vysypaných pytlů, co s větrem, deštěm a sněhem. Dopadlo by to asi tak, že vedle roztrhaných pytlů s nápojovými kartony a pet lahvemi by se na hromadě válel ještě jiný odpad neznámého původu. On není zrovna hezký pohled na hromadu pytlů a odpadků naházených u kontejnerů. V tomto ohledu jsem již po několika letech realista. „Každý“ občan by chtěl třídit, „každý“ občan by chtěl více sběrných míst, ale aby bylo všude čisto a ne před jeho okny.
Jsem moc ráda, že se nám podařilo vyladit četnost svozů – stanovit systém tak, aby kontejnery nebyly odváženy poloprázdné a naopak, aby se odpad nekupil a nepoletoval kolem kontejnerů.
V měsíci prosinci či lednu bude na horní část náměstí umístěn (Vámi zmiňovaný v minulém dotazu) červený kontejner na elektroodpad a baterie.
Tabulky výtěžnosti města LB od obalové společnosti Ekokom jsou k nahlédnutí u mne na MěÚ.

Vážený občane, upozorňuji Vás, že toto je má poslední odpověď, na Váš anonymní dotaz. U dalších dotazů se prosím podepište.

Jitka Břeská, odpadové hospodářství


Lázně Bělohrad 25.11.2013

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat na jakém přesně místě by mělo stát sportovní centrum u Bažantnice? Bude vedle stávající haly, a nebo bude na polích za plotem areálu ? Děkuji za odpověď


Odpověď:
Nejde o nové sportovní centrum, ale o dokončení stávajícího sportovního areálu u Bažantnice. Před rokem požádali fotbalisté město o příspěvek 4 miliony Kč na rekonstrukci a dostavbu fotbalových kabin. Město má zároveň z roku 2006 projekt na dostavbu tenisové haly (druhá hala se 4 hernami na stolní tenis a spojovací krček se sociálkami, bufetem, zázemím správce a posilovnou) oceněný na zhruba 18 mil. Kč včetně DPH.
Po jednáních s TJ Lázně Bělohrad zastupitelstvo města nechalo zpracovat zastavovací studii sportovního areálu, která kompletně řeší požadavky jednotlivých oddílů TJ (fotbal, tenis, stolní tenis, volejbal). Na fotbalových kabinách, které budou zrekonstruovány, rozšířeny severním směrem a budou splňovat požadavky fotbalového oddílu, bude nástavba s 5 hernami na stolní tenis, zázemím a sociálním zařízením. Nástavba bude přístupna po venkovním schodišti, takže fotbalové kabiny i herny na stolní tenis budou mít samostatný vstup. Za touto budovou bude parkoviště pro dopravní obsluhu. Severně od budovy směrem k cestičce do Bažantnice vznikne dětské hřiště. K tenisové hale bude v místě dnešní buňky přistavěno jednoduché zázemí (šatny a sociálky). V prostoru mezi tenisovou halou a stávajícími tenisovými kurty č. 1 a 2 vzniknou 2 nové tenisové kurty orientované směrem sever – jih. Nahradí tak tenisový kurt č. 5, který je užší a zároveň nevhodně orientovaný směrem východ – západ, a současnou nevyhovující hernu na stolní tenis. Dále za východní brankou tréninkového fotbalového hřiště vzniknou 2 nové kurty na plážový volejbal. Celá dostavba sportovního areálu je velice zhruba odhadnuta na 18 mil. Kč bez DPH.
Vzhledem ke vzniku nových sportovišť má toto řešení mnohem větší šanci na získání dotace než jen dostavba a rekonstrukce fotbalových kabin. A dostavba tenisové haly (herna na stolní tenis a spojovací krček) by přitom stála téměř tolik jako navržená dostavba celého sportovního areálu a znemožnila by také rozšíření tenisového areálu. Takto řešený sportovní areál by měl být i méně náročný na provozní náklady.
Popis dostavby sportovního areálu je dost stručný, bližší informace mohu poskytnout osobně.

S pozdravem
Pavel Šubr, starosta


Helena Vernerová 15.11.2013

Můj dotaz se týká haly SOU. Pronajímáme si ji na volejbal letos 2x týdně za 300 Kč na hodinu (stejně jako předchozí roky) bez sprch (tam teče pouze studená voda). Za tuto částku jsou tu k dispozici hojně používané dámské toalety, na kterých nefunguje splachování (o pánských toaletách přehled nemám, ale na první pohled hezky nevypadají). Dále nevytápěné okolní prostory (šatny, WC.....). Osvětlení haly je dlouhou dobu nevyhovující-volejbalový míč nevidí ani ti, kterým zrak funguje.... A tak si společně držíme palce, aby nepršelo, to by byla na hřišti ještě kaluž vody. Proto se dovoluji zeptat, kam jdou peníze, které platí každá skupina za pronájem této haly?
Omlouvám se, pokud tuto připomínku adresuji chybně, případně mě informujte, na koho se mám obrátit.
Mgr. Helena Vernerová


Odpověď:
Dobrý den,
majitelem sportovní haly Středního odborného učiliště je Královéhradecký kraj a provozuje ji místní Střední odborné učiliště. Dotaz proto přeposílám vedení SOU.
Ing. Pavel Šubr, starosta

Odpověď:
Dobrý den paní magistro,
diskusní fórum na webových stránkách nesleduji, a proto děkuji panu starostovi za přeposlání tohoto dotazu, jinak by totiž zůstal patrně bez odezvy.

Přiznám se, že nechápu, z jakého důvodu jste tento příspěvek plný ironie adresovala na diskusní fórum města a nehledala jste odpověď nejdříve u provozovatele. Tento postup bych považoval za elementární slušnost. Sama v příspěvku píšete „… hala SOU“ a „… nevíte, kam máte příspěvek poslat?“ Ale respektuji to!

Problematika haly je tak obsáhlá, že vysvětlit ji v pár řádkách je nereálné.

Upozorňuji, že hlavním úkolem naší školy je zajištění výuky. V tomto případě účelem naší haly bylo vždy především zajištění výuky tělesné výchovy SŠ a ZŠ, a to si myslím je na nadstandardní úrovni. Doplňkovou činností (pronajímání haly jiným subjektům) jsme se vždy snažili a snažíme maximálně vyhovět všem, kteří mají také zájem si v této hale zasportovat.

Sportovní hala byla postavena z velké části žáky naší školy v r. 1983 a datu stavby, roku 1983, také odpovídají i veškeré technologie stavby (tyto technologie značně limitují určitá řešení problémů, o kterých píšete, která se jinak zdají všem jako logická a jednoduchá).
Jinak řečeno: Pronajímáme to, co máme! Stojím si za tím, že se o halu staráme dle našich možností a podmínek nejlépe jak umíme. Každý, kdo tam chodí delší dobu, nechť posoudí sám… (jen v poslední době: kompletní zateplení východní stěny, oprava a obnova ochranných sítí, oprava podlahy, rekonstrukce hrazení haly, vymalování velké části celého objektu a mnoho dalších drobností). Stojím si i za tím, že hala spolu s celým jejím zázemím a okolím je denně pečlivě a čistě uklizená.
Jsem přesvědčen, že ceny za takto velkou halu!! (42 x 24 x 10 m, prosím, neporovnávejte nás s menšími halami a zkuste si přepočíst cenu na m3) jsou adekvátní stavu a místu, kde se hala nachází (ve větším městě by situace byla také určitě jiná…, i když v poslední době sleduji osud podobně velkých hal postavených v dřívější době, které končí jedna za druhou). Hlavní naše snaha byla vždy udržet cenu tak, aby byla přijatelná pro zdejší podmínky. Je na každém, zda má či nemá zájem si halu za daných podmínek pronajmout.

P. S.

- Jen upřesňuji, píšete, že platíte 2x 300,- Kč – není to pravda, v pátek TJ fakturujeme, dle mých informací, 250,- Kč/hod.
- K problematice sprch: V topném období vám je nabízena teplá voda ve sprše za úplatu. (Není možné zahrnout do ceny haly. Při průměrném počtu 20 účastníků a ceně sprchy 15,- Kč jsme na 300,- Kč, což je celá cena pronájmu!)
- Co se týče osvětlení: Vám případně přidané zářivky by musely být v provozu při každém rozsvícení haly a zvyšovaly by cenu haly všem ostatním, kteří problém se světlem nemají. Zářivky nelze přidat tak, aby šly rozsvěcet pouze vám. (Bylo již řešeno ústně na podzim 2012 s někým z vaší skupiny.)
- Jedenkrát za rok nebylo z důvodu havárie vody funkční splachování v celém objektu (bylo všem nájemcům dopředu hlášeno).
- Nejzávažnější problém haly, střechu, řešíme s firmou Imlauf Lázně Bělohrad již třetím rokem a dlouho to vypadalo, že vše bude v pořádku.

Závěrem zvu kohokoli na prohlídku sportovní haly s příslušenstvím pro vytvoření vlastního úsudku.

S pozdravem
Mgr. Pavel Petr, ředitel SOU Lázně Bělohrad


Zina Salačová 15.11.2013

Dobrý den, chtěla bych požádat o informaci, zda je v provozu Annamariánský pramen. Děkuji


Odpověď:
Dobrý den,
Annamariánský pramen je v provozu, ale jeho stav je žalostný. Myslím, že poslední oprava Annamariánskéhpo pramene proběhla v roce 1974, kdy došlo k nahrazení dřevěné stavby stavbou zděnou. A musím se pochlubit, že jsem se jako brigádník v lázních na této opravě podílel. Bohužel stále více občanů a návštěvníků města mě upozorňuje nejen na špatný stav pramene, ale i na zhoršující se stav celé Bažantnice. Park však není v majetku města, ale lázní. Městu patří pouze pozemek po bývalé restauraci s prodejním stánkem a pramenem obnoveným v roce 2000.

Ing. Pavel Šubr, starosta


Občan 14.11.2013

Dobrý den,
tento dotaz přímo nesouvísí s činností města, ale s tím co jsem nalezl na úřední desce. Zaujala mě praktika exekutorů, kteří pro dluh 2000 Kč dají do dražby nemovitost v hodnotě 1 800 000 Kč.
viz http://www.lazne-belohrad.cz/soubory/download/20131029141609.pdf
Jak to tedy je, žil jsem v domění, že takto nepřimeřené exekuce jsou již zakázány.


Odpověď:
Vážený Občane,
je pravda, že došlo k omezení nepřiměřených exekucí, tento konkrétní případ ale neznám, takže ho nemohu posoudit. Navíc městu vůbec nepřísluší posuzovat oprávněnost exekucí. Město ale exekuce také využívá. Někteří občané totiž nezaplatí za komunální odpad nebo mají jiné závazky vůči městu, potom ale nereagují na upomínky, nepřebírají dopisy, prostě s městem o svém dluhu nekomunikují a nejednají. Jestliže město využije marně všechny své možnosti k přímému zaplacení dluhu občanem, pak využije i exekuce. Podařilo se nám takto vymoct poměrně hodně pohledávek a dlužníci se pak velice diví, jak exekuce jejich dluh prodraží. Proto každému doporučuji svůj dluh řešit a ne strkat hlavu do písku. Město se dohodlo s jednou firmou, která každý první čtvrtek v měsíci odpoledne v hasičské zbrojnici radí lidem, jak řešit své dluhy. Existuje hodně firem, které se na dluzích lidí dále přiživují, my jsme se dohodou s touto společností snažili zabránit tomu, aby občané naletěli podvodníkům. V každém případě ještě jednou doporučuji každému své dluhy (a často nezaviněné) včas řešit. V případě jejich neřešení se často roztáčí spirála, která může skončit i tím, že dlužník přijde o své bydlení.

Ing. Pavel Šubr, starosta


Z Brtve 3.11.2013

Dobry den,
rada bych se zeptala, zda mesto Lazne Belohrad zavadi nove neoficialni dopravni znaceni, ktere je umistene na dopravni znacce na zacatku/ konci Brtve.
A musi-li tam tato, pravdepodobne nezakonna, dopravni znacka byt, nebylo by lepsi misto upozorneni na papousky, upozornit na neprehlednou zatacku?
Dekuji za odpoved.


Odpověď:
Vážená paní Z Brtve,
silnice 3. třídy Lázně Bělohrad – Brtev patří Královéhradeckému kraji a její správu včetně dopravního značení provádí Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s. Město může podávat připomínky a návrhy k dopravnímu značení, takže SÚS KHK na tuto nezákonnou značku upozorním.

Ing. Pavel Šubr, starosta


Eva Francová 2.11.2013

Dobrý den, ráda bych věděla, co se od včerejšího večera koná v Bělohradě venku za hudební akci? Bydlíme ve Svatojanském Újezdě a celou noc byla slyšet od Bělohradu hlasitá hudba a nedalo se spát. Produkce nepřetržitě pokračuje přes noc až doteď do rána. Jak je možné něco takového povolit? Děkuju za odpověď.
Eva Francová


Odpověď:
Dobrý den,
město žádnou akci s hlasitou hudbou nepovolilo a nevím, jestli ji někdo povolil. Já jsem se o ní dozvěděl až na základě vašeho dotazu 3 dny po akci. Zjišťoval jsem podrobnosti a od občanů města se dozvěděl, že proběhla nějaká hudební produkce u tzv. „Slíváku“. Policie ČR nás žádá, abychom na podobné akce upozorňovali, takže při opakování podobné akce vám doporučuji volat přímo Policii ČR.

Ing. Pavel Šubr, starosta


Jitka Záňová 29.10.2013

Mám jen skromný dotaz ohledně hřbitova v Horní Nové Vsi. Nejen mne, ale i ostatní spoluobčany trochu zaskočily úpravy hřbitova. Bezesporu měl své kouzlo a to tak trochu ztratil a jak to vypadá, nenávratně. Chápu, že je nutné vykácet vysoké stromy, jejichž kořeny by mohly vyvrátit hroby. Ale proč byly zlikvidovány i mohutné keře jehličnanů a to i před hřbitovem? Nahradily je dvě řady tůjí. Proběhnou na jaře ještě nějaké úpravy a výsadba nebo je dílo hotovo?
Děkuji za odpověď.
Jitka Záňová


Odpověď:
Na hřbitově jsme přistoupili nejen k odstranění stromů a keřů, ale i k bezpečnostnímu a zdravotnímu řezu stromů z několika důvodů.

1. Bezpečnost návštěvníků hřbitova.
2. Narušená statika hrobů.
3. Stáří a špatný stav stromů a keřů.
4. Pronájem nových hrobových míst.

V zimních měsících roků 2013-14 dojde k pokácení posledního smrku na hřbitově a tím úpravy skončí. Samozřejmě, že v budoucnu nás čeká další etapa kácení nebo provedení bezpečnostního a zdravotního řezu na všech břízách a uvidíme v jakém stavu budou keře a živé ploty.
Pochopitelně, že pravidelně provádíme ořezy javorů a tůjí.

Jiří Bičiště, místostarosta


Miloš Javůrek 24.10.2013

Dobrý den,

neuvažuje město o vyhlášce zakazující pálení listí?
Díky, s pozdravem

M.J.


Odpověď:
Dobrý den,
město má právo vydat různé vyhlášky zakazující nějakou činnost. Občané požadují například vyhlášku zakazující používat sekačky, pily a podobnou techniku o víkendech, omezující pohyb psů, zakazující rušení nočního klidu, omezující provoz předzahrádek před restauracemi, zakazující spalování nekvalitního uhlí a různých závadných materiálů v lokálních topidlech, zakazující pálení listí, atd. Město zatím vydalo vyhlášku zakazující pití alkoholu na veřejných prostranstvích, stát vydal zákon zakazující kouření na autobusových zastávkách. V praxi se ale ukazuje složitost kontroly dodržování těchto předpisů. Např. po vydání zákazu kouření na autobusových zastávkách mně každou chvíli někdo volal, že na autobusovém nádraží někdo kouří. Mohl jsem zavolat polici, která by přijela řekněme za hodinu (navíc jsem to považoval za zbytečný výjezd) nebo jít kontrolovat nádraží sám. Většinou už ale na nádraží nikdo nebyl, protože kuřák porušující zákon odjel nejbližším autobusem. Podobné je to se zákazem pití alkoholu na veřejných prostranstvích. Jde o pár problémových jedinců, které všichni známe a u nichž je stejně jakákoliv represe téměř zbytečná. I když je dostaneme před přestupkovou komisi, která jim uloží pokutu, tak tuto pokutu z nich nikdo nevymůže.
Jsem přesvědčen, že než vydávat podobné vyhlášky, měla by vítězit lidská slušnost. Domníval jsem se, že třeba podobné vyhlášky vydávají v Německu a Rakousku, ale není tomu tak a lidé se chovají slušně a ohleduplně k jiným i bez těchto vyhlášek. Snad se tak jednou budou chovat lidé i u nás…

Ing. Pavel Šubr, starosta


Jitka Mečířová 17.10.2013

Dotaz na pana starostu

Dobrý den, pane inženýre,
chtěla jsem Vás poprosit o krátkou aktuální informaci, jak je to v této době s bělohradským zámkem. Chodím na procházky po Bělohradě s pacienty lázní, kteří se na to stále ptají a já bych jim ráda odpověděla, ale sama nevím, jak to teď je.
Děkuji předem za Váš čas, který budete tomuto dotazu věnovat.
Zdraví Jitka Mečířová


Odpověď:
Dobrý den paní Mečířová,
pokusím se stručně projít poválečnou historii a současnost zámku.
Zámek byl v roce 1946 znárodněn rodině Merweldtových a sloužil k různým účelům. Od roku 1959 v něm sídlilo zemědělské učiliště, od 80. let minulého století jeho internát. V roce 1992 byl zámek na základě zákona č. 172/1991 Sb. převeden na město a to jej bezúplatně pronajalo na 50 let učilišti. V témže roce o zámek v rámci restituce požádala paní Merweldtová – Kinská. Její spor o zámek se státem trval až do roku 2004, kdy Ústavní soud rozhodl o nevydání zámku restituentce. Majitelem zámku se tak stalo město Lázně Bělohrad a začalo řešit, co se zámkem dál. Zastupitelstvo města nechtělo zámek prodat ani se nechtělo pustit do rekonstrukce samo. Byla ukončena nájemní smlouva se SOU a v roce 2008 město uzavřelo smlouvy s firmou Sherydan o revitalizaci zámku na objekt s bydlením pro seniory. Po podpisu smluv a zpracování projektové dokumentace ze strany firmy Sherydan ale upozornil „dobře informovaný hřídelecký občan“ na neoprávněnost převodu zámku na město v roce 1992. Po jednáních s Ministerstvem kultury ČR a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových se podařilo na podzim 2009 definitivně získat zámek pro město, jednání ale trvala téměř rok a Sherydan nestihl požádat o dotaci. Smlouvu s firmou Sherydan zastupitelstvo města prodloužilo do jara 2012, ale zhoršená ekonomická situace a nevypsání vhodného dotačního programu zabránily rekonstrukci zámku. Zastupitelstvo města nyní opět řeší, co se zámkem. Nové programovací období EU začne v roce 2015, ale musíme se rozhodnout, zda upřednostnit žádost o dotaci na zámek nebo na jiné investice ve městě (např. rekonstrukce domu č.p. 28 na městský úřad, opravy komunikací, dostavba sportovního areálu, rekonstrukce kulturního domu Jiskra,…). Město navíc nemá pro zámek ani využití. S firmou Sherydan jsme domluveni, že pokud najdeme jiného investora nebo kupce (s garancemi, že zámek opraví), budeme s ním jednat. Zámecký park si město chce v každém případě ponechat, sýpka patří firmě Sherydan, která ho odkoupila od likvidátora Zemědělského družstva a připravuje jeho rekonstrukci na kulturní zařízení (galerie, kulturní sál,…).
Zastupitelé města si nedávno zámek prohlédli, neboť se domnívali, že je nutné do oprav zámku co nejdříve investovat. Stav střechy na hlavním objektu ale není tak špatný, jak vypadá při pohledu zvenku. V havarijním stavu jsou však veškeré instalace, což také znemožnilo, aby byl v zámku dále internát SOU, a bohužel zámek trpí i vlivem vandalů.
Pro zajímavost rekonstrukce zámku byla odhadnuta projektanty firmy Sherydan na 200 milionů Kč. Často slyším, že město by mělo začít zámek postupně rekonstruovat. Určitě by bylo krásné vlastnit zrekonstruovaný zámek, já mám ale vážné obavy, že i při získání např. 80 % dotace je rekonstrukce zámku (podíl města by činil 40 milionů Kč) a hlavně jeho budoucí provozování nad síly města naší velikosti.

S pozdravem
Pavel Šubr, starosta


Občan 8.10.2013

Dobrý den,
chtěl bych poděkovat za možnost třídění čirého a barevného skla. Chtěl bych se zeptat jestli ještě neplánujete nějaké novinky v oblasti třídění odpadu. Myslím si, že by bylo vhodné umístit po městě několik kontejnerů na třídění drobného elektra od firmy ASEKOL, která tuto službu provozuje zdarma. Dále bych se chtěl pozeptat jestli město neuvažuje o možnosti třídění bioodpadu na místech separovaného odpadu, jako je tomu v Nové Pace. Dále by bylo vhodné rozšířit sběrnou síť tříděného odpadu po městě do některých ulic, ze kterých to mají lidé daleko ke kontejnerům a tudíž méně třídí odpad. Chtěl bych se také pozeptat, proč už není kontejner na třídění plastů u základní školy ?? Myslím si, že osvěta pro žáky základní školy v tomto směru je důležitá a do budoucna velmi prospěšná. Proto by nebylo na škodu ho tam opět vrátit.
Děkuji za odpověď


Odpověď:
Dobrý den – občane,
předem mi dovolte Vám poděkovat za již několikátý dotaz na zeď nářků. Jsem opravdu moc ráda, že se ve městě někdo zajímá o fungování celého systému nakládání s komunálním odpadem. Bohužel Vám zde mohu odpovídat velmi stroze. Vaše dotazy jsou logické a věcné, proto nechápu, proč se nepodepíšete.

1. Tříděné sklo – 1 ks kontejneru na tříděné sklo stojí cca 20.000 Kč s DPH. Po městě máme těchto nových kontejnerů 16 ks - což je 320 000 Kč. Tuto investici město nehradilo ze svého rozpočtu, ale tyto kontejnery dostalo zdarma od firmy Ekokom – ovšem až po dvouletém, soustavném, intenzivním nátlaku (telefony, e-meily, fotografie starých, návštěva seminářů....).

2. Firma Asekol – S touto firmou spolupracujeme již řadu let. Od firmy Asekol máme zdarma propůjčen plechový uzavíratelný domek 5m x 3,6 m na sběrném dvoře. O Vámi zmiňované kontejnery do města máme zažádáno.

3. Sběr biiodpadu – o komunitní kompostárně jste se již dozvěděl v minulém dotazu. Svoz bioodpadu ze stanovišť separovaného odpadu by byl skvělý. Jenže - město LB není tak bohaté, aby si tuto službu mohlo dovolit. Náklady spojené s pořízením popelnic, kontejnerů, vozů a s tím spojené náklady na pravidelný svoz, úklid kolem sběrných míst a dopravu do kompostárny by byly nepřímo úměrné k efektu sběru. V této době je možné odkládat bioodpad dvakrát týdně (St a So) do sběrného dvora. Z mého pohledu by bylo nejvhodnější zauvažovat o pořízení velkoobjemových kontejnerů, které by byly rozmístěny po částech města a pravidelně (1 x za týden) by byl bioodpad svážen do kompostárny. Vkládat biiodpad do malých, plastových popelnic mi nepřijde až tak vhodné.

4. O rozšíření stanovišť „hnízd“ kontejnerů neuvažujeme – můžeme se zde spíše bavit o jakémsi „doladění“ této sítě.

5. Kontejner na plasty u škol – zmínil jste se o základní škole. Výsyp jednoho kontejneru na plasty stojí město 250 Kč za týden. Namátkovou kontrolou bylo zjištěno, že v základní škole bylo po týdnu v kontejneru odloženo cca 10 ks plastových lahví. Proto byl tento kontejner přemístěn na lépe využité místo. Základní škole jsou pravidelně dodávány pytle na plastové lahve a na tetrapacky. Město LB je zřizovatelem této školy. Spíše bych se touto cestou chtěla zeptat SOU - kam oni dávají plasty a další separovaný odpad? Město LB není zřizovatelem SOU. A SOU si žádný kontejner neplatí!

Z výše uvedeného je vcelku jasné, že vše je o penězích. Město LB se snaží o co nejkvalitnější a o co nejefektivnější služby pro veřejnost. Město ze svého rozpočtu na komunální odpad dává ročně cca půl milionu a k tomu vybírá od občanů formou místního poplatku cca 2 milionu. Tato částka stačí na současný provoz systému nakládání s odpadem. V případě většího „komfortu“ by se vybíraná částka musela navýšit. Zastupitelstvo města může místní poplatek zvýšit ze současných 500 Kč až na částku 1000 Kč.

Dovolte mi ještě touto cestou upozornit na nový kontejner na sběr textilu, který je umístěn na horní straně náměstí u bývalé zeleniny. Textil vložený do tohoto kontejneru je přímo určený pro Diakonii Broumov.
Jitka Břeská, referent komunálního odpadu a místních poplatkůJan Pavlásek 3.10.2013

Ke stížnosti pana Horáka, resp. odpovědi sl. Veroniky bych jen dodal, že pokud je člověk napaden psem a je mu způsobeno poranění, je vždy nutné vyžadovat od majitele psa do 24 hodin od poranění veterinární vyšetření psa a doložení vyšetření poškozenému, které se následně odevzdává ošetřujícímu lékaři. Dále pak je majitel psa povinen doložit druhou prohlídku psa u veterináře a to zpravidla po 5 dnech od první prohlídky. Tato se rovněž předkládá lékaři. Pokud není s majitelem psa domluva, nebo pokud není majitel psa znám, je nutné k případu volat Policii ČR, která věc prošetří a následně oznámí příslušnému správnímu orgánu k projednání přestupku. Případné dotazy k dané problematice rád zodpovím.
Jan Pavlásek


Jan Horák 17.9.2013

Hezký den,
rád bych touto cestou vznesl dotaz, jak se můžu bránit , když jsem byl v posledních 14 dnech dvakrát napaden volně pobíhajícími dogami (rasu neumím určit, jednalo se o velmi velké psy) v blízkosti hasičské zbrojnice. Poprvé pes zaútočil na naši fenu, podruhé jsem šel se dvěma malými dětmi (7 a 3 roky) - mladší plakala a psi na nás začali štěkat a dorážet. Majitel psů (žijící v budově knihovny) reagoval jen velmi laxně - poprvé pes po nějaké době zareagoval na odvolání, podruhé nereagoval vůbec - majitel s klidem přišel a vázal si je na vodítko.
Děkuji za odpověď
Mgr. Jan Horák


Odpověď:
Dobrý den pane Horák,
k Vašemu dotazu uvádíme, že chovatel, který neučiní opatření proti úniku zvířete (ust. § 13 odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání) se dopouští přestupku. Přestupku se dále dopouští i ten, kdo jinému z nedbalosti ublíží na zdraví (ust. § 49 odst. 1 písm. b) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích). Takovéto přestupky lze oznámit písemně nebo ústně do protokolu vyhotovenému na Městském úřadě Lázně Bělohrad. Je vhodné uvést případné svědky incidentu. Agendu z oblasti přestupků vykonává pro zdejší úřad na základě veřejnoprávní smlouvy Městský úřad Jičín. Úplná podání občanů z této oblasti jsou tomuto úřadu neprodleně postupována k vyřízení.
V případě poranění psem, kdy chovatel odmítá jakoukoli spolupráci, se kontaktuje přímo Policie ČR.

Vaše upozornění bylo s majitelem psů ze strany Městského úřadu Lázně Bělohrad prozatím řešeno pouze telefonickou domluvou. Pokud by se situace opakovala, můžete podat podnět k zahájení přestupkového řízení písemně nebo ústně do protokolu na našem úřadě (viz. výše).

Veronika Festová, referent místních poplatků


Občan 2.9.2013

Dobrý den,
chtěl bych se pozeptat jak město nakládá s bioodpadem, který je odložen na sběrný dvůr? Chci se pozeptat jestli by nebylo vhodné zřídit malou kompostárnu na zpracování biologicky rozložitelného komunálního odpadu ?? V dnešní době jsou na kompostárny dotace. Vzniklý substrát by se mohl využívat ve městě do záhonů a podobně. V kompostárně by se mohl zpracovávat biologický odpad, jak od občanů tak i z údržby města a nemusel by se tento odpad vozit někam za město . Děkuji za odpověď


Dobrý den - občane.
Zastupitelstvo města Lázně Bělohrad se na svém zasedání dne 19.6.2013 usneslo vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území města Lázně Bělohrad. Dne 1.8.2013 se tato vyhláška stala účinnou. Dále rada města na svém zasedání odsouhlasila Provozní řád Komunitní kompostárny, který byl vydán 15.7.2013. Komunitní kompostárna je umístěna na části oploceného pozemku v Horní Nové Vsi (Zadní sklad materiálu technických služeb umístěný u bývalé odchovny prasat). Rostlinné zbytky jsou pravidelně sváženy do tohoto místa jak ze sběrného dvora, tak i z vymezené plochy na fotbalovém hřišti v Horní Nové Vsi. V provozním řádu je přesně uveden postup nakládání s rostlinnými zbytky.
Veškeré výše uvedené dokumenty lze nalézt na stránkách města v „dokumentech ke stažení“.
V roce 2011 byl zakoupen z dotace štěpkovací stroj za cca 500 000 Kč.

Jitka Břeská, Město Lázně Bělohrad


Jan Lelek 6.8.2013

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, kdy konečně proběhne již dlouho slibovaná celková rekonstrukce Nádražní ulice. Tato ulice je v současnosti velice frekventovaná. Jezdí zde zejména těžké zemědělské stroje z nedalekého družstva a nákladní automobily, kterých je bohužel čím dál víc. Málokterý z řidičů zde ubere rychlost a to si pak všichni myslíme, že snad začíná zemětřesení, nebo třetí světová válka. Toto všechno má i devastující následky pro náš dům. Jezdím často s dětmi na kole po městě i nejbližším okolí a těžko by se hledala podle mého názoru silnice v horším stavu, než je tato. Pokud údržba nespadá do kompetence městského úřadu, tak bych se chtěl zeptat, jestli by nešel vyvinout alespoň nějaký tlak na to, aby byla ulice uvedena do přijatelného stavu. Každoroční záplatování jsou pouze vyhozené peníze, jelikož záplaty nevydrží ani od jara do podzimu, natož aby přežily zimu.
Děkuji za odpověď.

S pozdravem
Lelek Jan, obyvatel č.p. 210


Odpověď:
Zastupitelstvo města ví, že stav Nádražní ulice patří mezi nejhorší ve městě (spolu s ulicí Na Zátiší). Máme připraven projekt na její rekonstrukci včetně vybudování chodníků. Zatím však upřednostňujeme investiční akce, kde je možné získat státní či jinou dotaci (v poslední době např. chodníky v Horní Nové Vsi či zateplení mateřské školy v Horní Nové Vsi). Také pro příští rok máme připraveny 2 velké investiční akce se státní dotací - zateplení mateřské školy v Lázních Bělohradě a výstavbu vodovodu a kanalizace v Brtvi. Na rekonstrukci Nádražní ulice jsme chtěli žádat o dotaci Státní fond dopravní infrastruktury, zatím však nebyl vypsán žádný dotační program na rekonstrukce místních komunikací.
V územním plánu města je schváleno, že Nádražní ulicí by měla procházet přeložka silnice II. třídy na Hořice (odlehčila by tak ulici T. G. Masaryka, křižovatce s Komenského ulicí a Komenského ulici). Potom by Nádražní ulice byla převedena kraji a její rekonstrukci by zajišťoval kraj. Stav krajských komunikací je ale žalostný, takže výstavba obchvatů a přeložek silnic II. třídy je zatím pozastavena a je těžké odhadnout, kdy a zda vůbec je toto řešení reálné.
Rekonstrukce Nádražní ulice včetně výstavby chodníků (bez veřejného osvětlení) je oceněna zhruba na 6,5 milionu Kč. Město má nyní ročně na investice cca 12 milionů Kč. Vzhledem k výše uvedeným plánovaným investičním akcím je její zařazení do rozpočtu příštího roku nereálné, může se však stát, že bude vypsán dotační program (starostové měst by takovýto program chtěli) a situace se může změnit.

Ing. Pavel Šubr, starosta


Miroslav Malý , Štefánikova 229 L.B. 5.8.2013

Dobrý den přeji .Pan starosta Ing.Šubr pro naše město již udělal mnoho práce a nejde si nevšimnou jak za jeho vedení město kvete do krásy.Věřím také ,že ještě mnoho udělá pro nás občany aby se nám lépe žilo.Nejhorší pro nás občany je přidělení pod Jičín a to již kvůli vzdálenosti ba i vytíženosti tamních úřadů.Jet na Odbor Dopravy je doslova horor.Dnes jsem tam zajel ,potřebuji vyměnit Profes.průkaz na což máte určitý termín jinak vám propadne.Na oddělení ŘP z 8 přepážek jela 1!A ukazatel žadatelů ukazoval 368 a na Registru vozidel 284.Píšu to proto že cestu absolvujete zbytečně protože automat na lístky vám řekne ,,přijedte ve středu" ale ve středu je to to samé.Přitom v Nové Pace a Hořicích to jede v pohodě.Nešlo by PROSÍME VÁS VŠICHNI CO NĚCO ŘÍDÍME, rozdělit nás Bělohradáky podle části obce mezi HOŘICE a PAKU a ušetřit nám najeté KM ,ČAS a HLAVNĚ NERVY ! Děkuji za odpověd i za ostatní šoféry a vlastně i za tebe PAVLE.


Odpověď:
V roce 2000 se vznikem krajských úřadů byly zrušeny okresní úřady a vznikly tzv. obce s rozšířenou působností (ORP), které převzaly řadu kompetencí okresních úřadů. V rámci okresu Jičín jsou tyto ORP v Jičíně, Nové Pace a v Hořicích. Zastupitelstvo našeho města tehdy rozhodlo, že chceme patřit pod ORP Nová Paka. Uvědomovali jsme si, že pod Jičín bude patřit zhruba 50.000 obyvatel a že můžou být problémy s frontami na přepážkách, zvažovali jsme i dopravní obslužnost do Nové Paky Chtěli jsme také podpořit Novou Paku, aby zde vůbec ORP vznikla. Město Lázně Bělohrad ale vykonává státní správu v rámci pověřeného úřadu (stavební úřad, matrika, tehdy i sociální záležitosti a vydávání pasů a OP) pro další 4 obce (Choteč, Mlázovice, Svatojanský Újezd a Šárovcova Lhota). Ty ale kvůli složitému dopravnímu spojení pod Novou Paku patřit nechtěly. Z ministerstva vnitra jsme následně dostali vyjádření, že nám bude odebrán výše uvedený výkon státní správy, neboť ji musíme vykonávat pro další minimálně 1 obec. Po řadě jednání nakonec padlo rozhodnutí, že budeme patřit pod Jičín, aby nám výkon státní správy zůstal. Hlavní myšlenkou této reformy státní správy bylo její přiblížení občanovi. Jenže stát místo toho postupně převedl i vydávání OP a pasů na ORP, sociální záležitosti na Úřady práce a dnes se snaží na ORP převést další agendy výkonu státní správy, takže státní správa se občanovi naopak vzdaluje.
Agenda řidičských průkazů a vydávání SPZ kdysi patřila pod Policii ČR, ale přešla také pod ORP. Problém je i v tom, že stát občas vyhlásí povinnou výměnu některých dokladů (nyní řidičské průkazy a profesní průkazy, kdysi OP nebo pasy) nebo povinné doklady (pasy pro děti) a větší ORP potom nápor občanů nezvládají. Ohledně problému s vydáváním řidičských a profesních průkazů jsem volal tajemníkovi MěÚ v Jičíně. Řekl mně, že mají otevřeny 2 přepážky a od září budou otevřeny 3, a kromě pondělí a středy mají otevřeno i v pátek. Za den zvládnou cca 90 průkazů, což současnému zájmu o výměnu ale nestačí.
Bohužel nelze Bělohrad rozdělit na části ani jednoduše přejít pod Novou Paku, protože si nedovedu představit, že bychom přišli o matriku a stavební úřad a občané by se všemi záležitostmi, které se týkají třeba stavebního úřadu, jezdili do Nové Paky. Vím, že čekání na úřadě je strašně nepříjemné, protože jsem vloni zajišťoval cestovní pas pro dceru, ale asi zatím není jiné řešení. Se starostou Nové Paky jsem se bavil i o variantě přechodu pod Novou Paku a zřízení detašovaného pracoviště stavebního úřadu a matriky v Lázních Bělohradě. Ale to už jsou příliš komplikovaná řešení. Mohu snad jen doporučit, že výměna občanských průkazů je možná i na jiných ORP než v Jičíně.

Ing. Pavel Šubr, starosta


Jindřiška Vondráčková 27.7.2013

Dobrý den, chtěla jsem MÚ poděkovat za zprovoznění pumpy na Byšičkách, bylo to super, ale ve středu 24.7. jsem přes veškeré úsilí napumpovala tak 2 dcl. Prosím , pokuste se opět pumpu zprovoznit.
Děkuji
Jindřiška Vondráčková
Žerotínova 1557
Hořice


Odpověď:
Dobrý den,
děkuji za upozornění a váš zájem. Dnes ráno (30.7.) jsem byl na místě a pumpu zkontroloval, fungovala normálně. Je pravda, že kontrola proběhla po nočním přívalovém dešti. Je tedy možné, že úbytek vody ve studni způsobila tropická vedra a velké sucho. Uvidíme jak se bude situace dále vyvíjet a předem děkuji za další upozornění.

Jiří Bičiště, místostarosta


Anonym 19.7.2013

Máme tu pár hezkých obytných zón (vyznačeno dopravním značením). Pominu parkování na divoko v těchto zonách, které mě nevadí.

Co mě vadí je nerespektování 20km/h omezení. To že tu někdo jede 50-60km/h v místě kde si mohou hrát děti je nebezpečné.

Chtělo by to nějak napravit. Možná by to lidem stačilo jen připomenout, co to vlastně ta obytná zóna je.

p.s. pokud vyjíždím z ulice Karla Moora na náměstí tak mě ve výhledu překáží reklamní poutač umístěn na pletivovém plotě rohového domu (vlevo), pokud to je proti zákonu mělo by se to odstranit, plot byl jiste zkolaudován jako průhledný, človek musí vjet autem do silnice aby mohl něco videt čímž ohrozí ostatní účastníky provozu


Odpověď:
Dobrý den,
myslím, že každý řidič by měl vědět, jak má jet v obytné zóně. Problémy v dopravě vyplývají z nerespektování dopravního značení (omezená rychlost, zákaz stání, obytná zóna,...) a hlavně neukázněnosti ze strany řidičů. S řadou řidičů, především špatně parkujících v lokalitě u lázní, jsem se snažil mluvit, ale většinou svůj přestupek vůbec nechtěli uznat. Stejně tak při překročení rychlosti v Lázeňské nebo Komenského ulici.
Co se týče reklamního poutače na plotu na výjezdu z ulice Karla Moora, tak stavební zákon porušen není. Poutač částečně ztěžuje výhled, ale při výjezdu z ulice není nutní vjíždět až do křižovatky. Občas mě někdo upozorní na podobné případy, kdy např. těsně za plotem jsou vysázeny tůje nebo je neprůhledný plot. Na záležitost se ještě příležitostně zeptám Policie ČR.

Ing. Pavel Šubr, starosta


Vladimíra Lelková 19.6.2013

Dobrý den,chtěla bych se zeptat proč se neseká tráva na části parcely č. 280/4 v Nádražní ulici? Děkuji

Lelková Vladimíra
Nádražní 210
Lázně Bělohrad


Odpověď:
Vážená paní Lelková,
děkuji za vaši otázku. Trávu na tomto pozemku a v celé Nádražní ulici (a i v dalších lokalitách města a přilehlých obcích) jsme posekat nezapomněli, ale zatím se tak nestalo z kapacitních důvodů. K osekání samozřejmě dojde.

S pozdravem
Jiří Bičiště, místostarosta


Petr Šubr 29.5.2013

Dobrý den,chtěl bych také reagovat na znečištění přírody v okolí lesa Zhoří.V součastné době dochází k likvidaci chemického zamoření pod starou výrobní halou NAREXU.Důvodem je hluboké zamoření podzenmích prostor ropnými produkty,které ohrožují nedaleký vodní zdroj.Ten napájí nejen bělohradský,ale i jíčínský vodovod a v jeho okolí se těží léčivá rašelina pro lázně.Tato akce je asi opravdu důležitá,protože ji náš stát dotuje sty miliony!Bohužel nebezpečná chemie není jen v areálu továrny,ale bohužel i v okolí našeho města.Před několika lety jsem se dozvěděl,že tehdejší vedení NAREXU tajně uložilo a zavezlo hlínou nedaleko lesa Zhoří na živelnou skládku velké množství sudů naplněných prudce jedovatými kyanidy,které se používaly k tepelnému zpracování kovů.Toto mi potvrdil dnes již nežijíci pracovník kalírny.Tuto věc jsem projednal i s ředitelem DEPRAGU,ale ten mi vysvětlil,že s tím už současná německá firma nemá nic společného.Což je pravda,ale ne tak docela.V DEPRAGU stále řídí výrobní proces ostroměřský Josef Šafka,kterému je již přes 60 let.Tento člověk řídil výrobu i v NAREXU a rozhodoval, jakým způsobem bude chemický odpad likvidován.Je jasné,že sudy s jedy jednou prorezatí a kyanidy prosáknou do spodních vod,ale to už bude pozdě.Otrávení vodních zdrojů je vlastně obecné ohrožení a tomu by se mělo rychle zabránit,protože svědků,kteří o této speciální "likvidaci"vědí je stále méně.

Odpověď:
O vyvážení sudů s kyanidy z firmy Narex na skládku na Slíváku v 70. a 80. letech minulého století se po městě v souvislosti s odstaňováním staré ekologické zátěže ve firmě Deprag asi diskutuje, neboť podobnou informaci jsem obdržel i telefonicky. Domnívám se, že by se ti, kteří o vyvážení vědí, měli obrátit na Policii ČR a orgány ochrany životního prostředí. O problému se neoficiálně jednalo i na kontrolním dnu sanačního zásahu ve firmě Deprag. Vzhledem k závažnosti problému a k informacím, které k záležitosti mám, vše předám Policii ČR, České inspekci životního prostředí a odboru životního prostředí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Ing. Pavel Šubr, starosta


Beze jména 21.5.2013

Dobrý den,
jistě pochopíte proč se nepodepisuji. Sport mám rád, fandím jakékoli sportovní aktivitě, ale to že tenisté vyhazují starou antuku do řašeliništ a bažin jistě není v pořádku. Děje se to již léta a divím e že to doposud nikdo ještě neřešil.


Myslím, že po tomto Vašem posledním kroku byste měli tuto zeď zrušit. Zcela ztrácí opodstatnění pokud vyžadujete plná jména pisatelů.
To už rovnou mohou lidi psát oficiální žádosti na město či okres. Viz například moje upozornění na porušování zákona o poškozování přírodní památky tenisty. Ještě zvážím zda podám podnět na odbor životního prostředí v Jičíně, jelikož Vy se s tím asi zabývat odmítáte.

Odpověď:
Dobrý den,
vzhledem k tomu, že na "Zeď nářků" začaly přicházet anonymní i podepsané názory hraničící s porušením zákona, zveřejnili jsme na "Zeď nářků" po dohodě s právním zástupcem města pravidla pro zveřejňování příspěvků. Poskytovatel služby totiž v některých případech nese zodpovědnost za zveřejněný názor. Z tohoto důvodu jsme nezveřejnili příspěvek z 20. května hraničící s pomluvou konkrétní osoby. Autorovi příspěvku doporučujeme podat podnět orgánům činným v trestním řízení, případně dalším institucím.
Co se týče Vaší připomínky k vyvážení antuky z tenisových kurtů do rašelinišť a bažin, byl jsem se společně s pracovníkem MěÚ zodpovědným za oblast životního prostředí podívat na místě a věc jsem konzultoval se zástupcem tenisového oddílu. Do strže za dřevěnou chaloupku, která dříve sloužila jako tenisová klubovna, je vyváženo listí z kurtů a na jaře při přípravě kurtů vždy cca 2-3 kolečka staré antuky. Nejde však o rašeliniště. Toto se děje za celou dobu existence tenisových kurtů. Váš podnět přesto předáváme pracovníkům odboru životního prostředí MěÚ Jičín.

Ing. Pavel Šubr, starosta


Občan 6.5.2013

Dobrý den,
tak jsem se o víkendu zašel podívat do lesa Zhoří, jelikož mě bylo přislíbeno, že bude les uklizen od navážky do konce dubna. Bohužel k tomu nedošlo což mě velice mrzí. Všiml jsem si velkého množství stavební suti, která je vysypána vedle cest a je připravena na rozhrnutí do cest. Podle mého názoru je zakázáno vyvážet stavební odpady do volné přírody, a mají se předávat oprávněným firmám k likvidaci. Na místě uložení hřbitovního odpadu též nedošlo ke změně. Nelíbí se mi jak dochází k devastaci tohoto kusu přírody, a proto se chci pokusit s tím něco udělat. Také není hezký pohled na rozježděné boční cesty od navážení hlíny a biologického odpadu. Šetření peněz tím že se odpad vyveze za město, mě přijde velice nezodpovědné. Není hezký pohled na les kde v cestách jsou cihly, kachličky, kusy drátů, a kousky betonu s dráty a pod. Za poslední roky se z tohoto lesa stal nevzhledný kus přírody v našem okolí. Už od mala je nám vtloukáno do hlavy chraň přírodu a pomáhej ji a neznečišťuj ji. Je sice nádherné když vidím uklizené centrum města za což Vám patří velké díky, ale na druhou stranu narazím na tohle, což člověku úplně zkazí náladu. Tudíž mě asi nezbude nic jiného, než tento problém řešit na jiných místech ( k tomuto tématu oprávněné), aby došlo k nápravě. Je velice smutné, že město tohoto stavu lesa dopustilo. A jelikož se nechci stát terčem urážek některých spoluobčanů raději zůstanu v anonymitě. Děkuji za pochopení


Odpověď:
Dobrý den,
dne 17.5.2013 bylo provedeno místní šetření za účasti mé osoby a místostarosty Jiřího Bičiště. Dle mého názoru stav cest odpovídá potřebám na obhospodařování lesa. V místě skládky byl nevhodný hřbitovní odpad odstraněn. Byl bych rád, kdyby jste vystoupil z anonymity a společně jsme navštívili tuto lokalitu.

Ing. Jiří Ulver, odborný lesní hospodář města Lázně Bělohrad


Ing. Pavel Šubr 3.5.2013

K diskusi kolem rekonstrukce fotbalových kabin: Nejprve se vrátím trochu do historie. Město se zhruba před 10 lety z velké části podílelo na výstavbě tréninkového fotbalového hřiště u Bažantnice, které je na pozemku města a město ho TJ Lázně Bělohrad pronajímá. Tehdy jsme uvažovali o převodu veškerých sportovišť na město podobně jako je tomu v řadě jiných měst. Fotbalisté ale už tehdy řešili nevyhovující stav kabin. Protože TJ a neziskové organizace mají lepší podmínky než města při získávání dotací z MŠMTV, převod se neuskutečnil a TJ připravila v roce 2006 projekt rekonstrukce a dostavby fotbalových kabin a několik let žádala, bohužel neúspěšně, o dotaci. V roce 2012 na podzim požádal FK Lázně Bělohrad – Pecka město o příspěvek ve výši 4 miliony Kč (rozložený do 2 let) na tuto rekonstrukci a dostavbu kabin. Fotbalisté předpokládali, že akci stavební firmou oceněnou na cca 8 mil. Kč zvládnou svépomocí a 4 miliony Kč použijí na nákup materiálu a další práce, které by nemohli provést svépomocí. Zastupitelé rekonstrukci kabin podpořili a do rozpočtu města pro rok 2013 zahrnuli rezervu 1,5 mil. Kč na tuto akci. Při projednávání smlouvy s TJ na poskytnutí tohoto příspěvku s právníkem jsme ale narazili na řadu problémů (sankce při nezkolaudování stavby v termínu, princip „de minimis“, záruky...), takže jako vhodnější způsob realizace akce se ukázal převod kabin na město a převzetí investiční akce městem. Zastupitelé ale chtěli posoudit, zda by projekt z roku 2006 nebylo možné zlevnit. Po konzultaci s architektem dospěli k závěru nechat zpracovat novou projektovou dokimentaci, v níž nástavbu na současné kabiny (1. patro) nahradí přízemní přístavba. Stavba by měla být levnější a praktičtější při jejím využívání. V současné době se tato dokumentace zpracovává.
Město by mělo mít od roku 2013 vzhledem k novele zákona o rozpočtovém určení daní podstatně vyšší daňové příjmy proti předcházejícím rokům a tyto prostředky využije především na investiční akce. Pro rok 2014 jsme již získali dotace na výstavbu vodovodu a kanalizace v Brtvi a na zateplení mateřské školy v Bělohradě. Prioritou města budou proto zřejmě tyto akce a zastupitelé budou při projednávání a schvalování rozpočtu na rok 2014 posuzovat důležitost dalších akcí a mezi nimi i rekonstrukce a dostavby fotbalových kabin.
Co se týče financování sportu, tak v diskusi na webu města je informace, že město příspívá na sport částkou 500.000 Kč. To je ale pouze letošní příspěvek Tělovýchovně jednotě Lázně Bělohrad. Město dále přispívá 100.000 Kč T.J. Sokol Lázně Bělohrad, 150.000 Kč na údržbu sportovišť, 30.000 Kč na podporu talentovaných bělohradských sportovců působících v jiných klubech (SKP JUDO Jičín, AC TJ Jičín, Klub biatlonu Jilemnice), 10.000 Kč TJ Sokol Lány, finančně podporuje i další akce – např. hradí sanitu při Podkrkonošském maratonu či přispívá na mimořádné sportovní akce. Město také zajišťuje bezplatně pro sport a tělovýchovu i další údržbu a přípravu sportovišť, která nejsou v majetku města, pracovníky technických služeb. Jde třeba o sekání trávy na fotbalových hřištích a na dalších sportovištích, pomoc při přípravě sportovních akcí, přípravu kluziště za sokolovnou, atd. Přímá podpora sportovních klubů je tedy zhruba 800.000 Kč, město navíc provozuje sportoviště za základní školou a tenisovou halu, které jsou v majetku města. Domnívám se, že podpora sportu v našem městě není malá.

Ing. Pavel Šubr, starosta


Anonym 23.4.2013

Vim, že se tu neodpovídá z nepochopitelného důvodu anonymum. Nejspíše s tím mají volení zástupci nějaký svůj osobní problém (to by rovnou mohli být volby do zastupitelstev veřejné - aneb jako před dvaceti a více lety - pokud by anonymita neměla význam - přeberte si to jak chcete) ale i tak mám dotaz.

Jak často se mění písek v pískovišti pod náměstím? Dětské hřište se zdá být v pořádku, ale o stáří písku mám jisté pochybnosti, nehledě na to, že je písek plný kamení a kamínků.


Odpověď:
Dobrý den,
myslím si, že to není nepochopitelný důvod, že na anonymy neodpovídám, protože si myslím, že je slušnost se podepsat. Nebo se za svůj názor nebo otázku stydíte?
Na dětských hřištích (Jiráskovo nábřeží, Horní Nová ves, Hřídelec) se provádí každoroční pravidelná údržba.

Jiří Bičiště, místostarosta


Jana Balšanová 21.4.2013

Dobrý den,
neřešíme už dávno otázku,jestli jsou nebo nejsou stávající kabiny vyhovující a důstojné .Ze zkušeností okolních měst se můžeme poučit . Řešit musíme, kde na opravu či dostavbu vzít a jak takovou investici obhájit před těmi naplánovanými a odloženými.
Nedaří se nám sehnat investora na rekonstrukci a využití prostor zámku , do budoucna musíme v rozpočtu města nutně počítat se značnou rezervou na náklady spojené s jeho údržbou,sanační zásah a investice je nutná do objektu zámecké oranžérie,na sídlišti není vyřešeno parkování pro osobní vozidla, především ve Václavské ulici, dlouhodobě jsou v nevyhovujícím technickém stavu například ulice Nádražní a ulice Na Zátiší .V objektu Jiskra na Horní Nové Vsi celoročně a dlouhodobě zkouší ,řečeno slovy fotbalistů, „v podmínkách zdaleka nevyhovujících standardům pro podobná zařízení „ folklorní soubor Hořeňák,který reprezentuje město a republiku po celém světě .Případná rekonstrukce a znovuzprovoznění ubytovny ve druhém podlaží tohoto objektu by uměla prostředky do rozpočtu města i vracet a případně tím podpořit činnost souboru ,stávající stav peníze poly-ká.Čeká nás pravděpodobně zatížení úvěrem na zafinancování realizace kanalizačního a vodovodního řadu do Brtve, je zpracována studie na novostavbu městského úřadu ,řeší se otázka vlastnictví a s ní spojené následné investice do rekonstrukce a provozování sokolovny,je odložena dostavba účelových budov a zázemí pro zaměstnance v areálu technických služeb.Tento výčet není určitě konečný.Investiční záměr „kabiny“do něj pouze přibyl . Zastupitelé tím,že odsouhlasili skutečnost zabývat se záměrem jako investicí města oddíl fotbalu neodmítli ,naopak stav uznali za závažný a město tím nabídlo svou pomoc situaci řešit .Nezavázalo se ale záměr jakkoli upřednostnit !Musí být zvážena všechna pro a proti,musíme vyjít z konkrétních podkladů,z nichž jedna část – projekt na dostavbu kabin - se v současné době z prostředků města zpracovává.S tou pak musejí být porovnány a zhodnoceny všechny další investice.Zatím mám stále dojem,že jsou městu ze strany potřebného kladeny především podmínky a vyvíjen tlak k rychlému uvolnění peněz „bez diskuze“ , aniž by byla vynaložena snaha o hledání společného postupu a schůdného řešení s vědomým přijetím možností v reálném čase a neopomenutím již stávajících závazků a povinností .Jak můžeme investovat do nového,když se odvoláváme na nedostatek finančních prostředků na údržbu a obnovu stávajícího ? Jana Balšanová


Jarmila Nováková 20.4.2013

Dobrý den,

chtěla bych se informovat o nákupu zvukové aparatury pro dechovou hudbu Javorka. Dočetla jsem se že jste odsouhlasili nákup zvukového aparátu pro dechovou hudbu Javorka a jako důvod bylo napsáno "lepší ladění". Částka pro tuto techniku byla uvedena 70 000.-Kč. Můžete se k tomu vyjádřit? Děkuji. Jarmila Nováková


Odpověď:
Dobrý den,
dechová hudba Javorka vznikla v roce 1993 na podnět města, protože ve městě historicky vždy dechová hudba působila a k městu patřily a patří i letní promenádní koncery dechových hudeb v Bažantnici. V roce 1996 zakoupilo Městské kulturní středisko hudební aparaturu v ceně 70.000 Kč, kterou zapůjčilo dechové hudbě Javorka, která se zároveň zavázala odehrát ročně v Lázních Bělohradě 2 koncerty zdarma. Město zároveň poskytovalo Javorce roční příspěvky ve výši 5.000 až 10.000 Kč, mimořádně poskytlo i příspěvek na oblečení členů hudby (cca 25.000 Kč). Hudební aparatura je ale po 17 letech používání ve špatném stavu, je zastaralá a vyžaduje neustálé opravy. Javorka ji už prakticky nemůže používat, a proto v loňském roce požádala město o zakoupení nové aparatury. Pro zajímavost nabídky na kompletní ozvučení dechové hudby se pohybují kolem 200.000 Kč. Na jednání zastupitelstva města se o nákupu aparatury diskutovalo se závěrem navýšit rozpočet Městského kulturního střediska o 70.000 Kč na nákup hudební aparatury, která buide zapůjčena dechové hudbě Javorka. Zároveň ve smlouvě s dechovou hudbou Javorka bude uvedeno, že tato odehraje ročně 3 koncery pro potřeby MěKS zdrarma. Dechové hudby si účtují za koncert částku kolem 5.000 Kč, dá se tedy říct, že za necelých 5 let si Javorka tuto částku "odehraje". O "lepším ladění" se nikde nepíše. Je ale škoda, že v dechové hudbě Javorka nehraje více místních hudebníků jako tomu bývalo v minulosti.

Ing. Pavel Šubr, starosta


Jakub Lánský 19.4.2013

Dobrý den,

Vážený p. Jirásko , chtěl bych se vás zeptat proč zrovna vy takto orodujete proto, aby se kabiny stavět nemohli. Měl by jste stejný názor kdyby se mělo postavit něco co potřebujete ve škole a udělalo by se něco jiného taky by jste zaujal tenhle postoj a psal, co píšete ? Můžeme se domluvit já vás vezmu před začátkem tréninků aby jste viděl jak se kluci převlékají ti kluci kteří reprezentují vaši školu. Přijde mi divné, když člověk jako vy kritizuje takovouhle věc tyto kabiny se nestaví pro nás hráče ani pro vedení klubu je to hlavně pro děti. Názor už máte ale zkuste se zapřemýšlet a třeba najdete cestu k tomu že pochopíte že tady to není o tom abych si mohli říct máme super kabiny . Jde o to říct si máme zázemí, které bude sloužit tak jak má a prostorově nám vyhovuje. S Pozdravem Lánský.


Pavel Novotný 13.4.2013

Dobrý den,
čtu příspěvky o fotbalových kabinách a nikde jsem se nedozvěděl, kolik mají vlastně stát.Místostarosta Bičiště prý říkal na zastupitelstvi,že mají stát 12,5 muilionu a že by se daly postavit za 8.To mně připadá hodně.Je to opravdu tak?
A pak jsem si všiml,že pan Wagenknecht píše,že městský úřad dává na sport 500.000 Kč a že je to 0,5 % z rozpočtu,který je 55 milionů.Ale když to přepočítám,tak to je skoro procento.V Bělohradských listech jsem zase četl v Starosta odpovídá,že městso dává na sport 732.000 Kč.Tak kdo má pravdu?A kdo třeba platí sekání fotbalového hřiště,kde pořád vidím zaměstnance města?To jde z toho půl milionu?


obcanka 13.4.2013

Dobry den chtela bych se zeptat co se bude dale delat s hristem u bytovek momentalne to je v hroznem stavu a jestli to takhle zustane i nadale tak je to akorat pro zlost a pry tam ma zustat ta hromada hliny no to si snad delate srandu budto to udelejte poradne nebo ste tam nemeli delat radci nic

Odpověď:
Dobrý den,
omlouvám se, ale na anonymy neodpovídám. Děkuji za pochopení.
Jen pro informaci, letos proběhne II. etapa výstavby, pokud máte zájem tak můžete nahlédnout do projektové dokumentace, která je na MěÚ k dispozici.

Jiří Bičiště, místostarosta


Bekera Josef 13.4.2013

zdravím váhající, ale i ostatní...sport se dělá pro zdraví, ale též pro emoce a kdo nikdy nesportoval, tak to nepochopí, nevím jestli se mám smát, anebo plakat, když tady vážení spoluobčané mlátí slámu, ale fotbal je nejrozšířenější hra, proč na II. st. sportuje již méně dětí, tak to je někde chyba, Bělohrad hraje kraj a téměř jenom s odchovanci, což je unikum, ale větší unikum je, že hrají za párek /tedy pouze doma/, kopky i cestovné si hradí...na této úrovni se to hraje již i pro diváky, kteří mají v této době alespoň nějakou radost a že modrý štítek se 14. žlutými hvězdičkami je přišroubován drobek dál, tak to je skutečně k pláči, vážím si všech, kteří se věnují mláděží, smekám před všemi, kteří to dělají za děkuji a v Javorce to dělají na vysoké úrovni, tak to je fakt, či holá skutečnost a za děkuji /ne jako vedle, jedině na Floridu/. Vážený pane prezidente, páni trenéři, budete muset ještě více zlepšit vychovu, abyste vychovali nějakou CRsedmičku a bylo hned na stadion s umělým i umělkou..., jak to propagoval Narcis z Hradu, každý ať si na sebe vydělá sám /a to to tedy dopadlo/


Jaroslav Jirásko 12.4.2013

Odpověď panu Ing. Jiřímu Wagenknechtovi.
Dobrý den, pane inženýre,
reaguji na Váš příspěvek a vynasnažím se odpovědět na Vaše otázky.

1. Nejprve malá oprava – 500 000 Kč z 55 miliónů je 0,91 % a nikoliv 0,5%, jak uvádíte

2. Dále bych chtěl citovat z článku pana starosty v BL č. 2: „Ve výdajové stránce rozpočtu máme na sport a volnočasové aktivity částku 1 579 000 Kč, z toho činí příspěvky sportovním organizacím a údržba sportovišť 732 000 Kč, na sportoviště u ZŠ 50 000 Kč, na tenisovou halu 64 000 Kč, na ostatní zájmovou činnost 158 000 Kč a na výstavbu dětského hřiště 575 000 Kč“. Skutečnost je tedy jiná, než tvrdíte.
Takže tedy – Lázně Bělohrad – rozpočet 55 mil. Kč, výdaje na sport a volnočasové aktivity 1 579 000 Kč, to jest 2,87 % - mnohem více, než Hostinné a Sobotka. Čili trvám na tom, že sport je v Bělohradě hýčkán a odmítám tvrzení, že bych negativně ovlivňoval veřejné mínění. Nechť to koneckonců posoudí čtenáři těchto diskuzí a znalci městských rozpočtů z minulých let.

3. Když narážíte na tenisovou halu, měl byste uvést celou skutečnost. Hala byla vybudována z velké části ze státní dotace – myslím, že celková částka byla cca 22 miliónů Kč, z toho město dalo cca 5 miliónů Kč, ale z této částky byly v té době vybudovány také inženýrské sítě u sportoviště Bažantnice, veřejné osvětlení, chodník , parkování a byla upravena celková plocha kolem tenisové haly. To vše pro všechny oddíly, které sportovní areál U Bažantnice využívají. Čili opět není zcela pravda to, že se dalo 5 miliónů do tenisové haly.

4. Horší podmínky než fotbalový oddíl mají dle mého soudu tyto oddíly :
a/ florbalisté (mají v sokolovně 1 pisoár a jedno WC na chlapeckých toaletách, dvě WC na dívčích toaletách, sport, který potřebuje plochu 40 x 20 m „plácají“ na parketách o rozměru cca 10 x 8 m obvykle s boulí uprostřed parket….., o sprchách si nechávají jen zdát, na střídání chodí do šatny, protože v sále není místečko pro střídající hráče)
b/ šachisté – Podzvičinská šachová škola donedávna neměla ani prostor, kde by se mládež scházela, nyní chodí do školy – pravda, jim stačí vlastní šachovnice :-) :-)(ty si koupili, tuším, loni)
c/ volejbalisté – mají u hřiště kabinku o rozměru cca 4x3 metry, kde mají úplně všechno, od lajnovaček přes balóny až po malou kuchyňku, WC a sprchy nemají
d/ národní házenkáři – mají u hřiště za školou takovou malou maringotku, která jim slouží jako zázemí
e/ stolní tenisté – čekají už několik let na nové prostory, které mají slíbené v dostavbě tenisové haly, zatím hrají v provizorním papundeklovém objektu u Bažantnice, který nesplňuje hygienické podmínky úplně stejně, jako kabiny fotbalistů.

Zarazila mě ještě jedna věta, kterou byste jako bývalý místostarosta měl umět vysvětlit. Píšete: „Město Lázně Bělohrad finanční prostředky na dostavbu fotbalových kabin v následujících dvou letech určitě MÍT BUDE“. Na listopadovém veřejném zasedání zastupitelstva padlo z úst pana místostarosty Bičištěho, že odhadované náklady na kabiny jsou cca 12,5 miliónu Kč. Prosím Vás, uveďte konkrétně, kde by město s investičním podílem 6 mil. Kč ročně peníze v rozpočtu mělo najít. Myslím, že by bylo férové toto veřejnosti sdělit.

Srdečně zdraví Jaroslav Jirásko


Tomáš Marek 12.4.2013

Dobrý den, pane řediteli,
rozhodně se na Vás nehněvám, jen jsem napsal, že to nechápu. Na což mám, myslím si, zase právo já :-). Vím, že každý má svůj názor a jako ve většině velkých akcí, je vždy někdo pro a někdo proti. O tom, jestli na to město má nebo nemá musí rozhodnou ti, kdo jsou k tomu zvoleni. Já jsem reagoval pouze pro to, že se zde objevily více či méně negativní názory na věc a myslím, že je dobré aby se toho návrhu také někdo zastal a poinformoval trochu o tom, jak jsou současné kabiny za plného provozu oddílu nedostačující. Opravdu nemohu hodnotit finanční stránku věci (neznám plánované jiné investice atd.). Vim však, že bylo několikrát požádáno o různé dotace o příspěvek na rekonstrukci kabin, ale neuspěšně. Nevím tedy, kde jinde ty finanční zdroje hledat :( Je mi jasné, že se jedná o velkou částku, ale myslím si, že investovat někam, kde se pracuje ( a troufnu si tvrdit, že na velmi dobré úrovni) s mládeží, je investice správná a v tomto případě i dlouhodobý. Nehledě na to, že do Bažantnice na fotbal opravdu dochází na domácí zápasy A mužstva velký počet návštěvníků (jeden z nejvíce navštěvovaných týmů v krajské soutěži), takže si myslím, že lepší zázemí by uvítali kromě aktivních hráčů také diváci a fanoušci. Dále jsem rád, že jste mi nastínil, jak mnoho aktivit je v našem městě pro mládež organizováno. A zcela upřímě si vážím každého, kdo se ve svém volném čase (vážím si i těch co to dělaj v práci, ale...) a zcela zadarmo věnuje mládeži. Vím totiž, co to obnáší. Třeba v mém případě je to v sezoně minimálně 12 hodin týdně ze svého volné času (nepočítám přípravu doma atd.) a proto vím, co je to za závazek když opravdu chcete aby to za něco stálo. Nicméně to nic nemění na mém názoru, že ostatní oddíly či kroužky, ke své činnosti nemají tak špatné a nedostačující prostory tak jako fotbal. I přes to všechno s Vámi souhlasím v tom, že by se mělo přistupovat ke všem těmto zájmovým organizacím a skupinám stějně a nikoho neupředňostnovat. Ovšem to, že by se také mělo přihlédnout k velikosti organizace, na jaké úrovni, jak často, jaké má výsledky, kolik lidí se podílí na výchově atd., k tomu by se dle mého názoru přihlédnout mělo. A ještě jedna zmínka k tématu všem rovnou měrou. Tenisová hala ANO (bez sebemenších náznaků diskuze), fotbalové kabiny NE? Nejsem proti tenisové hale, a ani by mě nenapadlo proti tomu nějak diskutovat, sám si tam chodím občas zahrát. Jen se ptám v čem je rozdíl, když všem stejně??


Jaroslav Jirásko 12.4.2013

Vážený pane Marku,
myslím, že nikdo z Bělohradu včetně mě nepochybuje o tom, že fotbalové kabiny jsou v opravdu špatném stavu a jsou nevyhovující. Otázkou je, za čí peníze, za kolik peněz, kdo a kdy je má rekonstruovat. V tom panují neshody a já se nebojím napsat názor, že město na nové fotbalové kabiny nemá. Nechť se generálně rekonstruují ty staré, město na to přispěje v rámci svých rozpočtových možností (v možnostech města je tak cca 1,5 milionu). Pokud opravdu prostorově a hygienicky nevyhovují a rekonstrukce nic nevyřeší, nechť se hledají zdroje na stavbu nových, ale v městském rozpočtu tyto zdroje nejsou a vzhledem k připravovaným a dlouho odkládaným nutným investicím ani v blízké době nebudou. Toť vše, co tvrdím.
Zareaguji hlavně na odstavec, kde mě zmiňujete. Pane Marku, na školu chodí 398 žáků. Z prvního stupně, který navštěvuje 244 žáků, chodí téměř všichni na jednu nebo více volnočasových aktivit, z druhého stupně cca třetina, tedy 50. Téměř 300 žáků tedy chodí nějakým způsobem organizovaně vyplňovat svůj mimoškolní čas. Z toho 80 navštěvuje fotbal, 75 florbal, 60 keramiku, 70 hudební, taneční a sborové aktivity, další žáci chodí do Skauta, Zálesáka, Hořeňáčku, do Mladých hasičů, do nefotbalových sportovních oddílů (s mládeží pracuje tenis, volejbal, stolní tenis, národní házená, šachy a další), ve městě fungují mažoretky, při škole pracuje sportovní kroužek a taneční kroužek, asi jsem na mnohé zapomněl, za což se dotyčným omlouvám. Ve městě někteří, hlavně pubescenti, provozují nové neorganizované sporty – jedná se hlavně o bajkery a skejťáky (ti nemají podmínky pro své sportování vůbec žádné). Velké množství žáků provozuje aktivity, které v našem městě nejsou a rodiče je vozí do okolních měst.

Dovolil jsem si ve svém minulém příspěvku jen naspat, že fotbalová mládež je jeden z mnoha fungujících a dobře pracujících volnočasových projektů pro mládež a že zaslouží STEJNOU (nikoliv největší) podporu, jako ostatní fungující a dobře pracující aktivity pro děti, žáky a mládež. Tak se na mě kvůli tomu hned nehněvejte.


Rostislav Exner ml. 11.4.2013

Zdravím a pozdravuji,

jakožto bělohradský rodák často navštěvuji tyto stránky a vcelku mě už unavuje zde číst výměnu názorů mezi dvěma tábory. Je chyba administrátora, že vůbec takovouto obří diskuzi dopustil. Pro nezúčastněného návštěvníka má tato přehlídka názorů nulovou hodnotu a pokud se situace okolo kabin řeší na veřejném zasedání, přijde mi zbytečné to probírat ještě zde, když své názory můžete prezentovat v reálu. Jak to asi vnímá například návštěvník města či lázní, který sem zavítá pro informace o našem městě? R.E.


Odpověď:
Dobrý den,
naopak si myslím, že diskuze na stránkách města je žádoucí a je určitě dobře že se k aktuálnímu dění ve městě může kdokoliv vyjádřit. Bohužel stránky jsou zastaralé a co se týče diskuzního fóra, zasloužilo by jej alespoň rozčlenit do tematických poddiskuzí tak, aby návštěvník webu nemusel pročítat spousty příspěvků, které ho nezajímají.

S pozdravem
Tomáš Hons, informační technologie


Tomáš Marek 10.4.2013

Dobrý den,

dovolte mi abych i já vvjádřil svůj názor k dostavbě fotbalových kabin. Nakonec, proč bych ho nemohl vyjádřit, když ho zde píší i různí anonymové a ještě k tomu uvádějí dosti zvláštní důvody proč se nepodepíší. Samozřejmě rozumím tomu, že pro člověka, který se o sport resp. fotbal v našem městě nezajímá se může jevit rekonstrukce kabin jako nesmysl. Každý má svůj názor, ale občas mi to tak trochu příjde, že čím dál více lidí prosazuje názor, že co není pro mě nebo z toho alespoň něco nemám, je vlastně nesmysl a není to potřeba. Nemám to nikomu za zlé, zřejmě je taková doba..... Na druhou stranu někdo, kdo je fotbalový příznivec (fanoušek, divák) by jistě rekonstrukci uvítal a není proti. Avšak člověk, který se na chodu klubu podílí (což je můj případ) popř. přímo hraje, ví, že rekonstrukce je prostě potřebná. V diskuzních příspěvcích se zde píše, že kabiny “po odstranění stavebních závad provozu nebrání“. Což je sice částečně pravda, ale tak trochu mi to přijde, že nám to nic moc neřeší, jelikož ty kabiny budou sice stavebně upravené, ale stále malé a NEDOSTAČUJÍCÍ. Jen pro informaci a srovnání, naše tři nejmladší kategorie (což v našem případě znamená cca 45 kluků a holek) hrají nejvyšší možnou krajskou soutěž pro své ročníky. Tyto krajské soutěže se hrají formou pravidelných (každý víkend) turnajů. Co se týká mého týmu (starší přípravka) - na každém turnaji se mezi sebou utkají čtyři týmy (hraje se v osmi hráčích v poli tzn. že v každém týmu je v průměru 10 - 15 hráčů včetně náhradníků) což znamená min. 40 dětí. Naše kategorie jezdí na turnaje společně s kategorií starší (mladší žáci – hrají také v osmi v poli), což znamená to samé ještě jednou. Z toho je jasné, že když takový turnaj pořádá náš oddíl, musíme zde v našich kabinách na jeden den “ubytovat“ minimálně 80 dětí + samozřejmě s těmito mladíky jezdí na turnaje poměrně velký počet dospělých (rodiče). Na to vše máme k dispozici tři kabiny o 12 m2 (z toho jedna slouží přes týden pro tréninkové a jiné pomůcky, takže se vše musí vynosit a vlastně se tak z nářaďovny udělá kabina) a jednu o 9 m2. A o tom, že sociální zařízení a sprchy ve stávajícíh kabinách pro toto množství lidí jsou zcela nedostačující, snad nemůže nikdo ani pochybovat. Mimochodem těchto turnajů pro jaro 2013 pořádáme pět. Podobný problém, je samozřejmě i přes týden jelikož na hřišti trénují v současnou dobu dva až tři týmy každý den. Např. ve středu zde trénují od 16:30 do 18:00 tři mládežnícké týmy a od 18:00 do 19:30 dva mláděžnické týmy a muži. Což znamená, že na dvě kabiny a jednu malou připadá kolem šesté hodiny cca 7O lidí. Už k výše uvedenému, si nemyslím tedy, že problémem je pouze to, že kabiny potřebují stavební úpravy, ale hlavně to, že jsou nedostačující a tím pádem i svým způsobem brání normálnímu fungování chodu oddílu.
Co moc nechápu je názor pana ředitele ze základní školy (viz. příspěvěk níže). Z jeho školy skoro čtvrtina ze všech dětí (ne jenon kluků) hraje fotbal a kabiny tedy využívá a doufejme, že i v budoucnu využívat bude moci..... i když vlastně chápu, naženem je do nového kulturáku... :-) :-) (nemám vůbec nic proti kůltuře, jsem rád, že se tu alespoň něco děje).
Ještě závěrem, v příspěvcích často objevuje, že za údržbu stavu kabin odpovídá oddíl. A to mi přijde, že se v rámci možností děje. Nikomu nepadá nic na hlavu, kabiny jsou uklizené, vymalované a rozhodně nejsou polorozpadlé. Ale to, že jsou kabiny zastaralé, dispozičně malé a hygienicky nedostačující pro současný provoz je fakt, s kterým bohužel fotbalisti sami moc nezmůžou.


Jiří Wagenknecht 9.4.2013

Všem dobrý den,
většinou nereaguji na podobné diskuze, ale v tomto případě jsem nucen udělat výjimku. Nemohu souhlasit s názory současné zastupitelky paní Balšanové a bývalého zastupitele p.Jaroslava Jirásko. K anonymnímu příspěvku skupiny občanů LB a HNV se vyjadřovat nebudu. Dle mého názoru by anonymní příspěvky občanů neměly být administrátorem vůbec zveřejňeny.
Nejprve tedy k názoru paní Balšanové. Rád diskutuji ke konkrétním věcem a nevím, co konkrétního si mám představit pod pojmem ,, daleko prvořadějších dlouhodobě odsunovaných investic na podporu i jiných zájmových a společenských aktivit ve městě ". Opravdu v současnosti nevím o žádném případu, kdy by nějaké zájmové sdružení či společenská aktivita trpěla tak nedůstojným a především kapacitně zcela nevyhovujícím prostředím pro svoji činnost tak, jak je tomu již dlouhodobě v případě fotbalového oddílu. Není mi znám ani případ, že by nějaké sdružení nemohlo svoji činnost po dohodě případně provozovat ve stávajících zařízeních města, které jsou na vyhovující úrovni. Vzhledem k vaši výše uvedené prezentaci se domnívám, že je takových případů celá řada. Uved´te tedy alespoň tři konkrétní a především ty z vašeho pohledu daleko prvořaďější, prosím. Vaši poznámku týkající se majetkového řešení k pozemkům a nemovitosti již vůbec nechápu, protože jsem na veřejném zastupitelstvu na konci loňského roku minimálně dvakrát za vaši přítomnosti informoval, že v případném převodu do vlastnictví města není z naši strany žádný problém.
Nyní k vyjádření pana Jiráska. Otázku majetkovou jsem již zmínil. Nevím na základě jakých KONKRÉTNÍCH informací je nesmyslně tvrzeno, že sport v Bělohradě je přímo hýčkán. Nebudu se zabývat rozpočty 10-ti let. Oddíly v rámci TJ dostávají na činnost 250.000,- Kč – celkem 9 fungujících oddílů. Pro letošní rok je příspěvek poprvé zvýšen na 500.000,- Kč. Z této částky rozdělené mezi jednotlivé oddíly jsou hrazeny výdaje na energie, sportovní vybavení, rozhodčí atd, Dle získaných základních informací si dovolím následující srovnání.Města jsem vybral na základě velikosti a obec náhodně pro srovnání jelikož vím, že v Chomuticíh funguje TJ.

Hostinné ( cca do 5000 obyvatel ) - rozpočet 61 mil. Kč, z toho 867.000,- Kč podpora sportu ( 8 oddílů) – 1,4% z celkového rozpočtu

Lázně Bělohrad ( cca 4000obyvatel) – rozpočet 55 mil. Kč, z toho 500.000,- Kč podpora sportu ( 9 oddílů ) - 0,5 % z celkového rozpočtu

Sobotka (2500 obyvatel) - rozpočet 37 mil. Kč, z toho 210.000,- Kč - pouze fotbalový oddíl SK Sobotka, ostatní oddíly ( celkem 7 oddílů - nevím )
- 0,5 % z celkového rozpočtu ale pouze fotbal

Obec Chomutice ( 650 obyvatel) - rozpočet 9,5 mil. Kč, z toho 370.000,- Kč podpora sportu ( 3 oddíly ) - 3,8 % z celkového rozpočtu

Informace jsou namátkově získané z internetu doplněné telefonicky, takže by snad měly odpovídat skutečnosti ( někteří úředníci nebyli příliš ochotní... ). Výše uvedené částky neobsahují náklady na provoz sportovišť v majetku měst a obce.
Doufám že z toho vyplývá, že nejsme nijak hýčkáni, spíše jsme byli hluboko pod jakýmsi průměrem a až letos dochází k určitému narovnání.
Takže tvrzení pana Jirásko se vůbec nezakládá na pravdě, což považuji u bývalého dlouholetého zastupitele a zároveň ředitele základní školy za politováníhodné, neboť svým příspěvkem pouze negativně ovlivňuje mínění veřejnosti.
Další tvrzení týkající se nedostatku vhodné kultury je pro mne úsměvné. Vzhledem k velikosti města je kulturních programů poměrně velký výběr a to, že lidi nechodí není rozhodně jenom proto, že nabídka je špatná nebo žádná. Oni prostě nechodí ani na dobrou kulturu, bohužel. Mimochodem
kultura je dotována částkou cca 2,4 mil. Kč ročně – 4,3 % z celkového rozpočtu..
A na závěr k tomu hlavnímu. Opakované klišé. Fotbalový oddíl má prokazatelně 92 !!! dětí v mládežnických kategoriích. Bělohradskou ZŠ navštěvuje 397 dětí. Takže oddíl pracuje 3 – 4 krát týdně po dobu devíti měsíců v roce s počtem dětí rovnajícím se téměř čtvrtině základní školy. Za těmito čísly se skrývá spousta práce hodně lidí, kterou s dovolením nelze úplně srovnávat s intenzitou práce s mládeží jiných organizací ( v žádném případě ale nechci zlehčovat práci jiných, ba naopak, jsem moc rád, že i ostatní organizace fungují) . K dispozici máme 2 normální kabiny a jednu malou ( bývalá kabina rozhodčích ) a to na činnost celého oddílu včetně dospělých, protože v jedné kabině máme veškeré pomůcky, které se nikam jinam prostě nevejdou. Dále jsou zde dvoje sprchy a z vodárny zhotovená provizorní kabinka 2 x 2 m pro rozhodčí.
Domnívám se, že již jen tyto skutečnosti stojí za zamyšlení a každý si snad udělá obrázek o tom, kde je pravda.
Rád bych, aby pan Jirásko uvedl, která organizace z těch, které jmenoval ve svém příspěvku, má horší podmínky pro svoji činnost nejen s mládeží, než fotbalový oddíl. Vypadá to že fotbal asi není hoden žádné pozornosti. Závěrem svého bohužel dlouhého, ale snad dostatečně vysvětlujícího příspěvku chci napsat, že Město Lázně Bělohrad finanční prostředky na dostavbu fotbalových kabin v následujících dvou letech určitě MÍT BUDE. Záleží pouze na zastupitelích, zda se rozhodnou do kabin investovat. Pokud se investovalo do stavby tenisové haly cca 5 mil. Kč z rozpočtu města a v případě její dostavby to bude dalších 5 – 8 mil. Kč. bez jakékoliv diskuze, očekával bych to samé i v případě oprávněných investic do kteréhokoliv sportu v Bělohradě. My nechceme žádný komfort. Nám stačí, když se posuneme do 21. století a budou vytvořeny normální podmínky pro fungování našeho oddílu.


Jana Balšanová 5.4.2013

Dobrý den,
přidávám se k diskuzi o investiční akci fotbalové kabiny.Faktem je,že stávající objekt sloužící oddílu fotbalu ve sportovním areálu v Bažantnici je v nevyhovujícím technickém stavu,to,že neodpovídá současným provozním požadavkům je možné,ale po odstranění stavebních závad provozu nebrání .Povinností každého vlastníka nemovitosti je ji udržovat.TJ začala nevyhovující situaci řešit už v roce 2006 ,připravila projekt na rekonstrukci a dostavbu objektu a snažila se získat na realizaci dotační prostředky ,bohužel bezúspěšně .Své vlastní finanční prostředkyTJ nemá ,objekt je v havarijním stavu ,a proto se oddíl fotbalu obrátil na město se žádostí o podporu .Tak závažný požadavek musel být diskutován.Zastupitelstvo došlo k závěru a odsouhlasilo,že t vysoké budoucí předpokládané náklady nelze z rozpočtu města uvolnit jako příspěvek neziskové organizaci, proto je nutné zabývat se záměrem dostavby kabin jako investiční akcí města, žádné finanční prostředky,kromě částky na zpracování projektové dokumentace , na konkrétní realizaci dostavby odsouhlaseny nebyly. Za účelem vědomé a zodpovědné přípravy záměru by dle společného ujednání zastupitelů měla být ustavena pracovní skupina složená ze zástupců města a oddílů TJ .Zásadní otázkou nyní je,jestli město může a chce riskovat nadčasové řešení záměru a vynaložit finanční prostředky na dostavbu zázemí sportovního areálu ,které by samozřejmě mělo sloužit nejen oddílu fotbalu a vědomě tuto akci upřednostní před daleko prvořadějšími a právě z důvodu nedostatku finančních prostředků dlouhodobě odsunovanými investicemi na podporou i jiných zájmových a společenských aktivit ve městě.V každém případě je neodkladné řešit a ošetřit vlastnická práva k pozemkům a nemovitostem,kterých se možná budoucí investice týká a zároveň vyčlenit finanční prostředky minimálně na opravu a údržbu stávajícího objektu v takové míře ,aby nadále nechátral a jeho údržba se nestala neekonomickou a neefektivní . Dostavbu fotbalových kabin nepovažuji za prioritní .


Občan 2.4.2013

Dobrý den, chtěl bych se zeptat proč při prořezávání líp na DNV bylo několik stromů pokáceno, protože si myslím že byly v pořádku. Dále se mi nelíbí že při prořezávání lípy v Kotykově aleji ( za obecními byty) došlo k ořezu velkých větví do které se dostane hniloba a strom bude nenávratně zničen. Proto bych uvítal kdyby byla na tyto místa ořezu instalovaná nějaká "stříška" nebo byl použit ochranný nátěr. Myslím si že je škoda postupně nechat zajít tyto vzrostlé stromy. Děkuji za pochopení


Odpověď:
Dobrý den,
odpovídám Vám na dotaz k prořezávání a kácení lip na D.N.V. V letošním roce jsme provedli revitalizaci lip. Z celkového počtu 39 ks stromů (tilia cordata) bylo 30 ks ošetřeno zdravotním a bezpečnostním řezem a 9 ks bylo pokáceno, jelikož jejich zdravotní stav (4 ks byly suché a 5 ks napadeny hnilobou a hrozilo riziko pádu či rozlomení). Máte-li zájem je možné nahlédnout do fotodokumentace pokácených stromů.
Co se týče stromů v Kotykově aleji, prořez proběhl na jaře 2012 a letos byly odstraněny pouze zlomené větve na dvou stromech. Píšete, použít na místa ořezu ochraný nátěr, nebo nějakou ,,stříšku,,. K tomu Vám můžeme odpovědět: ,,od ochraného nátěru se již několik let v arboristice ustupuje a doporučuje se nechat řezné rány bez nátěru". Řez habitu stromů nebyl tak velký, aby bylo nutné použít zastřešení. Proti jiným městům, která již aleje podél cest z bezpečnostních důvodů vykácela, jim zde poměrně věnujeme péči a snažíme se je v max. míře zachovat.
V letošním roce došlo ještě k prořezu lip v P.N.Vsi, H.N.Vsi a Brtvi.

Jaroslav Šorm, vedoucí zeleně města Lázně Bělohrad


Jaroslav Jirásko 2.4.2013

Dobrý den, dovolte mi, abych zde odprezentoval názor na stavbu fotbalových kabin a zareagoval na článek pana zastupitele Pavláska ohledně tohoto tématu.
Nedomnívám se, že stavba fotbalových kabin by měla být prioritou města (rozumím slovu "priorita" ve smyslu "věc na prvním místě", "věc mající přednost"). V našem městě vidím daleko přednější problémy, do kterých investovat, než jsou fotbalové kabiny. Pan Pavlásek píše, že podpora sportu by měla být prioritou každého města. To ale v Bělohradě je, podívejte se na rozpočty uplynulých deseti let a sport si rozhodně na finanční podporu ze strany města nemůže stěžovat, spíše naopak. Řekl bych, že je přímo hýčkán. Proto jsem mírně překvapen z toho, že fotbalové kabiny (které navíc nejsou majetkem města) jsou označeny za prioritu pro investiční aktivity města.
Také některé další argumenty pana Pavláska je dobré doplnit. Například to, že do fotbalového areálu přichází nejvíce lidí za zábavou (sportovním zážitkem). Ano, ale je to je proto, že lidé nemají možnost v našem městě jinam než na sporty jít. Pokud se občas objeví dobrá kultura, návštěvnost bývá mnohonásobně vyšší, než na fotbalovém hřišti, ale protože to nebývá často (a také často v parku prší), je místem pravidelných (a téměř jediných) setkání fotbalové hřiště. Na ostatní sporty se chodí také, ale úměrně jejich popularitě. Co třeba zařadit jako prioritu pořádný kulturní dům ? :-) :-) Možná by se rázem stal on místem nejvíce navštěvovaným. :-) :-)
Argument pana Pavláska o práci s fotbalovou mládeží je stále se opakující klišé a přitom ve městě působí celá řada dalších organizací pracující s mládeží na bázi dobrovolnosti - a stejně úspěšně (Skaut, Hořeňáček, Tělocvičná jednota Sokol, Hasiči....., ale také ostatní sporty v čele s národní házenou, která pravidelně získává pod vedením pana Pavláska medaile na MR). A upřímně řečeno, jaké podmínky některé z nich mají ?
Na závěr bych chtěl napsat, že by odpovědní zastupitelé měli především zdůraznit, že MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD NA FOTBALOVÉ KABINY NEMÁ FINANČNÍ PROSTŘEDKY. Rozpočet města je 55 mil. Kč, z toho většina výdajů plyne na neinvestiční výdaje. Na investice podle přílohy k rozpočtu připadá 6 690 000 Kč. Nechápu, že se s ohledem na investiční dluh z minulých let problematika fotbalových kabin vůbec řeší.


Skupina občanů z LB a HNV 31.3.2013

Vážený pane místostarosto Bičiště, Vaše snaha o prosazení toho, aby město vybudovalo fotbalistům ze svého rozpočtu nové fotbalové kabiny, je v době, kdy se léta odkládají různé daleko důležitější investiční akce, nezodpovědná nebo spíše drzá. Troufáme si tvrdit, že jsta Vy a Vaši bafuňářští fotbaloví kolegové ztratili veškerou soudnost. Za stav kabin, o které by si nikdo z nás dnes neopřel ani kolo, může vlastník budovy. A tím jsou fotbalisté. Nechť si vlastník svou polorozpadlou nemovitost přestavuje sám ze svého a ne z peněz všech občanů.
Omlováme se, že se prozatím nepodepisujeme, ale zkušenosti s agresivigou fotbalových příznivců majících opačný názor, než je náš, jsou dosti neblahé.


Odpověď:
Dobrý den,
omlouvám se, že nebudu na anonym reagovat. Jenom si dovolím zopakovat, že problematika investičních akcí města včetně fotbalových kabin je na rozhovor, nikoli na psané odpovědi. Proto opět nabízím osobní schůzku, na které vám vše podrobně vysvětlím nebo můžete přijít na veřejné zasedání zastupitelstva města.

Jiří Bičiště, místostarosta


anonym 25.3.2013

Dobrý večer, chtěla sem se zeptat, jak to bude s tím skateparkem?


Odpověď:
Dobrý den,
ohledně skateparku jsme se sešli již více než před rokem se skupinou zájemců o tento sport a starostou TJ Sokol, neboť jsme uvažovali o vybudování skateparku za sokolovnou. Zájemcům o výstavbu skateparku jsme sdělili podmínky města a oni nám řekli, že se ozvou. Od té doby mě ani místostarostu nikdo nekontaktoval.

Ing. Pavel Šubr, starosta


Jan Pavlásek 22.3.2013

Dobrý den.
Dovolím si jako zastupitel krátce reagovat na příspěvek pana Vágnera. Co se týče plánované výstavby fotbalových kabin, je třeba si uvědomit, že stavba nových fotbalových kabin bude stát poměrně velkou částku a že nebudou peníze na jiné projekty, ale na druhou stranu je třeba si uvědomit, že tato stavba nebude sloužit několika málo lidem na pár let, ale mnoha generacím na několik desetiletí. Vyvstává zde tedy základní otázka, zda je prioritou města investovat právě do nových fotbalových kabin. S čistým svědomím říkám, že jednoznačně ano. Podpora sportu a všeho s tím spojeného by měla být jednou z hlavních priorit každého zastupitele. Kvalitní sportovní zázemí je v dnešní době jednou z velice důležitých věcí každého sportovce, ale i celého oddílu. Každému se lépe sportuje v kvalitním zařízení a do takového areálu se i lépe lákají nové talenty. Fotbalový oddíl je po školských zařízeních organizace, která nejvíce podporuje mládež a je zde nejvíce dobrovolníků z řad bělohraďáků, kteří pracují s dětmi, ale i dorůstající mládeží a dospělými. Do fotbalového areálu také přichází nejvíce lidí za zábavou, nebo chcete-li za sportovními zážitky. Je tedy na snadě, maximálně výstavbu nových fotbalových kabin podpořit a výraznou měrou tak podpořit zlepšení prostředí pro poměrně velkou část našich občanů. Samozřejmě se tak jako pan místostarosta rád připojím k jakékoli konstruktivní diskuzi na úrovni.

Jan Pavlásek, zastupitel.


Vágner 21.3.2013

Vážené vedení města,
reaguji na veřejné zasedání zastupitelstva města, kde se řešila výstavba fotbalových kabin. Pan místostarosta se v předchozích odpovědích občanů zmiňuje vždy o nedostatku finančních prostředků na zprostředkování staveb nových chodníků, parkovišť, osvětlení atd. jak je tedy možné, že chce město zafinancovat kabiny pro fotbalové družstvo nečítající více než 200členů?Chodníky a osvětlení slouží celému městu a jistě by bylo možné alespoň částku rozdělit - jsem pouze amatér, ale výstvaba rodinného domu vyjde zhruba na 3 miliony. Proč se tedy budou stavět nesmyslně velké kabiny pro amatérské hráče - nehrají přeci první ligu,aby museli mít kabiny srovnatelné s kabinami ve velkých městech. Nebylo by vhodnější částku alespoň rozdělit a investovat pouze část finančních prostředků??


Odpověď:
Dobrý den p.Vágner,
doufám, že je to vaše pravé jméno, protože já na anonymy neodpovídám. Zřejmě jste byl přítomen na veřejném zasedání ZM. Investiční akce se vždy řídí finančními možnostmi města (případně získáním dotace, které jsou pochopitelně účelové) a investičním výhledem a potřebami. Problematika výstavby fotbalových kabin a jejich financování je na rozhovor a nedá se obsáhnout v psané odpovědi. Proto nabízím, pokud máte zájem, klidně si můžeme dohodnout schůzku, na které vám vše podrobně vysvětlím. Ale jen tak pro rychlou informaci. Pokud jste neviděl projektovou dokumentaci 1.varianty a ani studii 2.varianty, tak si myslím, že nemůžete posoudit o jak velký projekt se jedná. Já jsem na zasedání ZM neřekl, že je potřeba postavit kabiny v jednom roce naopak stavbu a tím i finance rozložit do dvou let. A také jsem řekl, že teprve výběrové řízení na dodavatele stavby určí přesnou částku a výši investice.

Jiří Bičiště, místostarosta


Občan 19.3.2013

Ještě jen pro doplnění - ty zarostlé hromady trávou jsou také starý hřbitovní odpad, který také obsahuje plno střepů a plastů. Děkuji za vyřízení.


Odpověď:
Dobrý den,
děkuji opět za upozornění, náprava bude samozřejmě sjednána. Příště bych poprosil, kdybyste se mohl podepsat, abych váš názor neřešil jako anonymní.

S pozdravem
Jiří Bičiště, místostarosta


Občan 15.3.2013

Dobrý den, po několika letech jsem zavítal do lesa Zhoří a byl jsem zděšen jak to tam po těch letech vypadá. Na cestách je rozvožena suť, která do lesa nepatří. Poté když jsem odbočil z cesty tak jsem nalezl rokly do které je navážen hřbitovní odpad ( myslím že už několik let, ale před tím jsem to neřešil) a to nejen květiny a věnce, ale také plno plastových kahánků skla a pod. Nachází se tam také kusy betonu a betonový podstavec pod lampu. Tento odpad se podle mého názoru řadí mezi komunální odpad a měl by být vyvážen na skládku komunálního odpadu a ne za město do přírody. Na jednu stranu se lidem pořád říká ať se třídí odpad a poté se samo město chová takto. Myslím si také že v celkovém součtu komunálního odpadu co se po městě ročně sveze je to zanedbatelné množství a proto by měl být odborně zlikvidován. Také tento odpad je navážen z druhé strany lesa a dochází k dalšímu rozježdění lesa. Všiml jsem si hromady suti která je připravena do "nové" cesty k rokly a přál bych si aby byla z lesa odvezena a nebyla rozhrnuta protože tam nepatří. Myslím si, že když lidé platí za odvoz odpadu tak by měl být i tento odpad řádně likvidován a ne šetřit peníze tím že znečistím přírodu. Proto bych uvítal kdyby došlo k vyčištění daného místa a odvezení na skládku a ne jen zahrnutí hlínou. Nechci aby se tento problém musel řešit na vyšších místech k tomuto tématu pověřené.


Odpověď:
Dobrý den,
děkuji za upozornění, po provedené kontrole bude sjednána náprava - nejpozději do konce dubna 2013.

Jiří Bičiště, místostarosta


hofi69 15.3.2013

Dobrý den! Reaguji na výzvu k z 21.2.2013. p. Šubra na upřesnění nepořádku při závodech kol v srpnu loňského roku. Stížnost z 15.8.2012.
Jedná se o část obce Lužany, a to za občerstvovací stanicí závodníků u prodejny Jednoty.
Tyto odpadky byly odstraněny pořadateli zřejmě do určité vzdálenosti od tohoto místa.
Což je v pořádku.
Ovšem odpad ve formě prázdných obalů od energetických nápojů atd., roztroušených
v další části trati (několik set metrů po Luňanech i přilehlém lese) již odstraněn nebyl.
Rozumím tomu a plně chápu, že pořadatelé nemohou uklízet a ručit za pořádek po celé délce tratě. To asi není v jejich silách.
Proto by bylo asi dobré o to více apelovat na samotné závodníky, aby se chovali více odpovědně a tyto obaly nezahazovali, nebo formu občerstvení volit jiným způsobem.
Poučen touto korespondencí si příště pořídím fotodokumentaci a rád se vámi podělím v kladném i záporném případě.


Občanka města 13.3.2013

Dobrý den, chci se zeptat, jestli vývěska městského kulturního střediska začala sloužit pro umisťování komerčních inzerátů, tak jako tomu je v současné době. Mám také věci, které bych ráda prodala a tak se ptám, jestli mi vyvěsíte zdarma inzerát na tuto vývěsku, jako paní Fléglové, která sedí v radě bělohradských listů. Je to snad nějaká protekce ? Děkuji za zveřejnění dotazu a odpověď.


Odpověď:
Dobrý den,
inzerát se dostal mezi plakáty a byl omylem vyvěšen. V současné době je ze skříňky odstraněn.

Ladislav Stuchlík, vedoucí MKS


Anonym 23.2.2013

Pane Antoníne Víte je pravda co říkáte , ale již dříve v minulosti město zasáhlo a to tak radikálně špatně, že vykácely právě ty krásné okrasné keře o kterých mluvíte. A chcete aby to město řešilo? Je to veliký problém a policie jistě nemá nejen dostatek peněz , ale také i čas se ještě procházet parkem jestli tam náhodou někdo nepije alkohol apd... Zatím vidím jediné řešení v tom že se prostě musí senioři vyhýbat cestám kde by mohly být tihle nezletilci. A eliminují si tak případné potíže. Podle mne by bylo dobré letos věnovat část peněz z městské kasy na obnovení keřů, které tak úplně zbytečně město nechalo vykácet a zničit tak krásný park jaký byl již dříve. PS: Pane Antoníne máme poměrně malé město a také minimum problémů tohoto tipu jak píšete Vy. Jsou větší města kde si město může dovolit zřídit městskou policii a tím tak dokonale zabezpečit město, jenže dokonale zabezpečené a s dostatkem financí pro městskou policii mají jen v Lázních Bohdaneč.


Petr Šubr 21.2.2013

Dobrý den, chtěl bych reagovat na stížnost pana Hofiho 69. Je to již více než půl roku co upozornil na každoroční nepořádek po maratonu horských kol,který se koná v srpnu v okolí našeho města.Při závodě mám na starost přípravu a úklid trasy maratonu a jsem ujištěn,že celá trasa je během několika dní uvedena do pořádku.Proto bych ho chtěl touto cestou požádat,aby upřesnil kde konkétně něco po závodnících zůstalo. Anonimní stížnost bez upřesnění defakto poškozuje práci dobrovolných pořadatelů,kteří tuto masovou akci již 15 let pomáhají uskutečnit.Letošní ročník KUPKOLO Podkrkonošského maratonu proběhne 10-tého srpna a všichni,kdo pomáhají a chtějí pomoci organizovat jsou vítáni! S pozdravem Per Šubr organizátor.


J.Hegerová 19.1.2013

Dobrý den. V dokumentech není zveřejněn svozový kalendář komunálního odpadu domácností na rok 2013. Předpokládám, že to bude urychleně doplněno. Děkuji.


Odpověď:
Dobrý den paní Hegerová,
omlouváme se, ale bohužel Zeď nářků nebyla funkční, proto odpovídám tak pozdě. Při kontrole dokumentu na stránkách města jsem jej našel (dokumenty -> v úseku "komunální odpad"). Je ale možné, že tam v době Vaší navštěvy webu ještě nebyl. Bohužel to zpětně nezjistím. Každopádně, nyní je již vše v pořádku.

Tomáš Hons, správce sítě


vágenknechtová 23.12.2012

Chtěla bych touto cestou poděkovat Jitce Košťálové,panu Šubrovi,a panu Bičišťovi.Bohužel,není tomu tak,že se na úřadech setkaváme vždy s ochotou,nebo alespoň s radou.Jsou vzorným příkladem pro jiné.Děkuju Vám...............


Dušek Roman 16.12.2012

Dobrý den,měl bych otázku ohledně chodníku,osvětlení a parkoviště v ulici Václavská 421,422. Kdy už se začnou chodníky dělat nové a jestli by nešlo udělat nějaké parkoviště,které tu opravdu chybí.Není tu kde zaparkovat,auta stojí na krajnici a to ještě musíte mít štěstí,že vubec nějaké místo u krajnice najdete všude mají u bytovek parkoviště,nové chodníky a osvětlení,jen v naší ulici pořád nic.Mužete mi prosím vás odpovědět kdy se s tím začne něco dělat?Děkuji za odpověd.


Odpověď:
Dobrý den,
v ulici Václavská je samozřejmě plánována rekonstrukce veřejného osvětlení a chodníku včetně výstavby parkovacích stání a výsadby nové zeleně. Vše máme připraveno po projekční stránce včetně příslušných povolení. Nyní vše stojí na finančních prostředcích. Již v roce 2011 jsme tuto investiční akci měli v rozpočtu, ale bohužel jsme ji nakonec museli vyřadit, protože by alokovaná částka nepokryla celou akci. Ani v letošním roce se nám do konečné podoby rozpočtu akce nedostala, byť v návrhu byla. Museli jsme však upřednostnit jiné akce, buď v návaznosti na dotační tituly nebo, které jsou ve stádiu rozpracovanosti. Uvidíme jak bude vypadat rozpočet na rok 2014, ale určitě akci do návrhu opět zařadíme. Pokud budete chtít vidět zpracovanou projektovou dokumentaci, klidně se na mě můžete obrátit.

Jiří Bičiště, místostarosta


Hana Nová 12.12.2012

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat jak to vypadá s rekonstrukcí zámku ? Zámek rok od roku čím dál víc chátrá. Nejenom, že v tomto stavu to není pěkné na pohled, ale takové stavby je opravdu škoda. Četla jsem články o velkých plánech , které slibovali podnikatelé, kteří tu chtěli podnikat, ale bohužel...
Předem děkuji za informaci.
Nová


Dobrý den,
omlouváme se za pozdní odpověď, Zeď nářků bohužel byla dočasně nefunkční. Odpověď na Váš dotaz byste měla najít v článku, který nedávno vyšel v Jičínském deníku. Článek je umístěn i na webových stránkách města

S pozdravem
Tomáš Hons, správce sítě


Anonym 10.11.2012

zajímalo by mě proč tak vážené město nezařizuje pro děti zájmové krouž jako florbal apod. Pokud ano jaký?


Odpověď:
Myslím, že sportovní kroužky pro děti nezařizuje žádné město, ale tělovýchovné jednoty nebo školy. V Lázních Bělohradě je kroužek florbalu pro děti při Tělocvičné jednotě Sokol Lázně Bělohrad. Hraje se ve 4 skupinách a celkem je do kroužku dle mých informací přihlášeno zhruba 100 dětí.

Ing. Pavel Šubr, starosta


ANonym 2.11.2012

Dobrý den.. chci se zeptat jestli je v LB nějaký sportovní kroužek.. Děkuji za odpověď


Odpověď:
V Lázních Bělohradě existuje Tělovýchovná jednota, která sdružuje následující oddíly: fotbal, tenis, stolní tenis, volejbal, národní házená, cyklisitka, šachy, turistika, triatlon a ASPV. Dále v Bělohradě působí Tělocvičná jednota Sokol a v Lánech TJ Sokol Lány.

Ing. Pavel Šubr, starosta


Petr Šubr 22.10.2012

Děkuji panu starostovi za vyčerpávající vysvětlení ohledně Pardoubku.Jsem moc rád,že v podstatě v levém slova smyslu je naše plovárna Pardoubek vlastně skoro nechovným rybníkem a kapříci velikosti K2 až K10 tam nejsou.Proto by mne ještě zajímalo,jestli si v extenzivním nepřikrmovacím rybníce může bělohradský občan před vánočním obdobím nějaký ten titěrný plůdeček odchytit?Petru zdar!!!


Petr Zkoumal 16.10.2012

Dobrý den.CHtěl bych tady pochválit hlídku Policie ČR za dobrou práci při odhalení NAFTOVÉHO GANGU. Jak je patrno ve 2.hodiny ráno slušní občané většinou spí, a kontrolovat se potloukající se automobily v ulicích měst se vyplatí !A to platí dvojnásobně je-li posádka tmavší pleti. Děkuji za pozornost.


Anonym 11.10.2012

Odpověď na Vaši reakci ohledne konkrétní sepcifikace z 12.6.2012: na podněty a stížnosti obdobného typu, u kterých není konkrétně specifikován předmětvěci, případně osoba, proti které podání směřuje, nebude příslušný správní orgán reagovat.

Vojtěch Lámr, Městský úřad Lázně Bělohrad


Adresa člověka, který zamořuje nemalé území města karcinogeny a vším možným je ....... Jak jsem již psal, v létě si rozřezával staré železniční pražce, včera si přivezl celý vozík starých bílených okenních rámů. Včera se po ulici už opět nedalo projít. Tento človek si zdarma topí (dost možná na 30 stupňů) a všem ostatním doslova zkracuje život.

Pokud nevěříte, zajděte si sem parkrát v topné sezóně!

Pokud to nebude řešit město bude to muset řešit okres či kraj. Toto je závažné ohrožení zdraví občanů města!


Odpověď:
K anonymnímu názoru vloženému dne 11.10.2012 na „Zeď nářků“ ve věci zamořování území města karcinogenním kouřem sdělujeme, že uvedený příspěvek spadá k vyřizování do oblasti ochrany životního prostředí. Výkon státní správy na tomto úseku pro město Lázně Bělohrad vykonává Stavební úřad Městského úřadu Lázně Bělohrad, kterému byl Váš podnět také postoupen k vyřízení. S obdobnými informacemi a stížnostmi se obracejte přímo na příslušné vyřizující úředníky: tel. 493 792 090, e-mail stavebni@lazne-belohrad.cz.

Mgr. Jitka Košťálová, tajemnice


Petr Šubr 6.10.2012

Dobrý den, děkuji zastupitelům města,že neprodali jižní pláž Pardoubku.Zajímalo by mne co bude s bývalou plovárnou dál.Zůstane chovným rybníkem?


Odpověď:
Bývalá plovárna není chovným rybníkem v pravém slova smyslu. Pro chov ryb v něm platí určitá omezení. Probíhá v něm tzv. jednohorkové hospodaření, tzn., že rybník se každý rok vypouští a slovuje. Je v něm také omezeno množství a velikost ryb na KO a K1, což je vlastně plůdek. Rybník je určen k extenzivnímu chovu ryb, nikoliv k inenzivnímu chovu, a je v něm také zakázáno přikrmování ryb. Vedení Základní organizace Českého rybářského svazu tato pravidla zná a mělo by je dodržovat.

Ing. Pavel Šubr, starosta


Antonín Vít 2.10.2012

Dobrý den.Nelze si nevšimnout práce Policie ČR která v určité dny zajištuje bezpečnost v Lázních Bělohrad.Ale připadá mi že je to více Dopravní Policie která sleduje dalekohledem jestli má někdo ,,pás" či jezdí pod vlivem alkoholu, ale dění ve městě je okrajová záležitost.Máme hezký Zámecký Park, ale bohužel procházka z kočárkem či dětmi je zde dosti NEBEZPEČNÁ !Po parku se prohánějí kola,motocykly a v noci i auta !Fontána je ozdobená nápisy sprejerů, a na opěradlech laviček posedávají a opíjejí se chlapci i děvčata zhruba od 14 let věku.Senioři se večer park bojí přecházet,jelikož je urážejí a škemrají po nich peníze.O nepořádku ,zdemolovaných lampách,okopaném Raisově Památníku a kolem poházených vajglů a flašek, vysypaných koších na trávník či hozených do fontány není třeba psát.Mrzí mě taky že v předvánočních a dušičkových časech si některé Bělohradské ,,DÁMY"pletou park s lesem či zahradnictvím a drze vyrážejí se zahradnickýma nůžkama si nastříhat a narvat zelenou ozdobu z parkových keřů a stromů !Bohužel tak činí i některé učitelky Mateřské Školky a dávají tak zářný příklad dětem jak se mají k městské zeleni i majetku chovat! To občan vnímá, hlídka policie však nikoli, jelikož jsem nezajde ani nezajede ! Hezký den a děkuji za pozornost.


Odpověď:
Musím konstatovat, že najít adekvátní odpověď na takovouto stížnost, je v dnešní složité době velice obtížné. Nepíši to proto, že bych chtěl hájit zájmy Policie ČR a ospravedlňovat její nečinnost, která z pisatelovy stížnosti vyplývá, ale proto, že jako občan Lázní Bělohradu tyto problémy vnímám stejně. Nejen jako občan našeho města, ale také jako policista plně souhlasím s tím, že pořádková policie v mnoha případech supluje práci dopravní policie a tudíž nevěnuje tolik času veřejnému pořádku a pořádku ve městě jako takovém. Reagovat přímo na konkrétní body stížnosti by myslím nemělo ten správný efekt a proto bych chtěl vyjádřit spíše politování nad stavem naší společnosti. Policie ČR je v současné době ve velice složité situaci, jelikož musí šetřit na všech úsecích své činnosti a to se samozřejmě musí odrazit nad jejím skutečným fungováním přímo v ulicích měst. V poslední době je trend takový, že není prakticky žádný čas na prevenci, která by byla v ulicích tolik potřebná, tedy například pravidelná obchůzková činnost v centru města a pravidelné kontroly objektů, kde dochází často k vandalství a podobnému protiprávnímu jednání. Vím, že by tomu tak nemělo být, ale v poslední době řeší Policie ČR věci, které jsou jí oznámeny občany a v důsledku nízkého početního stavu není ani čas na nic jiného. Převážná většina problémů, které jsou obsaženy ve stížnosti, jsou věci, nad kterými by se měli zamyslet i sami lidé žijící v našem městě. Pokud bychom si měli stěžovat na práci policie, tak je potřeba si také ale postěžovat na liknavost a nevšímavost našich spoluobčanů. Pokud jako občan vidím v parku opíjet se čtrnáctileté děti, jezdit lidi na kole, motorce či dokonce autem, anebo pokud vidím, jak někdo vysypává odpadkový koš, okopává památník K. V. Raise, odhazuje nedopalek cigarety, a nebo vidím, jak nůžkami ostříhává v předvánočním období výzdobu, tak takového člověka buď přímo upozorním na to, aby to nedělal, nebo pokud se na to necítím, zavolám na Policii, která na místo přijede a věc bude řešit minimálně jako přestupek a takového občana potrestá. Každé jednání lidí je totiž hlavně o morálce. Pokud v sobě budeme mít dost slušnosti, zodpovědnosti, smyslu pro pořádek a úctě k cizímu majetku, nemusíme se ničeho bát a můžeme si být jisti, že nebudeme muset číst podobné stížnosti. Bohužel tomu ale tak není a musím konstatovat, že je mezi námi stále dost lidí, kteří nám svým nevhodným chováním znepříjemňují spokojené žití v našem městě. Na závěr chci požádat každého jednotlivého občana našeho města, ale i jeho návštěvníky, aby byli k našemu společnému majetku ohleduplní a chovali se ke společným věcem tak, jakoby to byly věci vlastní. A co se týče mezilidských vztahů, které jsou ve stížnosti také obsaženy ? Není lepší poučky, než mnohokráte opakované : „ Nečiň jiným to, co bys nechtěl, aby bylo činěno tobě“ .

Jan Pavlásek, občan města Lázně Bělohrad, policista OOP Nová Paka, ale také radní a zastupitel města.


hofi 69 15.8.2012

Dobrý den! Jsem rád, že se ve městě pořádají sportovní aktivity, jako je Kupkolo Podkrkonošský maraton 2012. Jen bych chtěl upozornit pořadatele na nepořádek, který po účastnících závodů zůstává v úseku ne besprostředně po občerstvovacích místech, ale i několik stovek metrů za ním. Již nekolikátou sezonu!!!
Sportu zdar a cyklistice zvlášť.


Odpověď:
Dobrý den,
bezprostředně po závodě nepořádek na občerstvovacích stanicích a kolem nich je. Ale pořadatelé ho hned po závodě uklízejí a vím, že trasu závodu projíždějí i v dalších dnech a uklízejí odhozené kelímky či obaly po různých energetických přípravcích. Letos jsem si část tratě závodu v týdnu po maratonu také projel a naprosto výjimečně jsem objevil třeba tubu po energetickém gelu, jinak bylo vše perfektně uklizeno. Potřeboval bych proto vědět, kde konkrétně nepořádek zůstal.
Chtěl bych tímto také poděkovat všem pořadatelům Podkrkonošského maratonu, neboť tento závod se stává stále populárnějším, závodníkům se líbí tratě i celé organizační zabezpečení. Svědčí o tom i tradičně vysoký počet startujících bikerů.

Ing. Pavel Šubr, starosta
adéla 14.8.2012

dobrý den, mohla bych se zeptat na jména členů dobrovolných hasičů?? Děkuji


Odpověď:
Dobrý den,
v rámci našeho města působí 6 sborů dobrovolných hasičů. Jde o sbory v Lázních Bělohradě, Dolní Nové Vsi, Horní Nové Vsi, Prostřední Nové Vsi, Hřídelci a Lánech. Těchto 6 sborů má téměř 300 členů, takže je asi nebudu vyjmenovávat. Starostou největšího Sboru dobrovolných hasičů v Lázních Bělohradě je p. Jiří Čeřovský a velitelem p. Luboš Stárek.

Ing. Pavel Šubr, starosta


Milena Hlaváčková 12.8.2012

Dobrý den, moc se mi líbí město, často sem jezdím a to mi trochu kazí dojem. Jezdím od Šárovcovi Lhoty a na komunikaci od Lukavce, před a za krásnou cedulí "Vítá vás město Lázně Bělohrad" jsou mostky s příšerným zábradlím. Vím, že asi patří Silnicím, ale přesto si myslím, že by město jistě někde "vyškráblo" trochu barvy a ruce člověka z pracovního úřadu, které by to zábradlí natřely. Jak by to byl krásný vjezd do krásného města. Jinak vše dobré. Hlaváčková


Odpověď:
Dobrý den,
máte naprostou pravdu, mosty patří Správě a údržbě silnic Královéhradeckého kraje, která se o ně musí starat. Proto my je neudržujeme a udržovat nebudeme. To je právě povinnost SÚS. Zde nejde o to, jestli město někde "vyškrábne" trochy barvy a člověka, ale o princip. Mosty mám prostě nepatří a musí se o ně starat vlastník. Naopak my jsme v loňském a letošním roce provedli kompletní opravy (včetně nátěrů) mostů a mostků, které patří městu Lázně Bělohrad. Nám také nikdo s opravou nepomůže.

A nyní pro doplnění. V současné době se připravuje projektová dokumentace na rekonstrukci mostu (přes Lukavecký potok), který se nachází na silnici k Šárovcově Lhotě (od křižovatky U Hamerského mlýna) před odbočkou k č.p. 2. Po jeho opravě bude SÚS připravovat projektové dokumentace na rekonstrukce právě těchto mostů, které jste zmiňovala. Kdy však k rekonstrukcí fakticky dojde nevím, to je otázka pro p.Bluíčka (721 901 143), který má mosty v SÚS ve své kompetenci.

S pozdravem
Jiří Bičiště, místostarosta


Paja 6.8.2012

Dobry den!V sobotu 11.srpna ma v zameckem parku vystoupit kapely Seven a Komunal.Mohli byste mi napsat od kolika hodin a v jakem poradi skupiny hrajou?Predem dekuji za odpoved.


Odpověď:
Dobrý den,
předpokládaný začátek koncertu je ve 20,30 hod. Přesný čas je velmi těžké určit, neboť před vystoupením probíhá v zámeckém parku závod horských kol a koncert (respektive zvukařská příprava) může začít až po ukončení akce, to je po 18 hodině. Koncert vidím od 20, 30 hod. První vystoupí sk. SEVEN (Mladá Boleslav) a po nich sk. Komunál. Konec ve 24 hod.

Hezký den přeje
Ladislav Stuchlík, vedoucí Městského kulturního střediska


Iva Hlavatá 27.7.2012

Dobrý den.Chci poděkovat všem letošním "strašidlům" ze STRAŠIDELNÉ BAŽANTNICE.Letos jsem si jí prošla poprvé a byla jsem nadšená.Trochu mi vadilo to velké množství lidí,ale to se u tak zdařilé akce dá čekat.Čím jsem ovšem byla naprosto znechucena byl stánek p.Švamberka z Hořic. Myslím,že na takovém "strategickém" místě by si zasloužila stánek spíše pekárna pana Rýdla,který dal určitě i sponzorský dar-preclíky,které čarodějnice rozdávaly kolemjdoucím.To je ale jen můj subjektivní názor.


Odpověď:
Děkujeme, že se Vám na Strašidelné Bažantnici líbilo.

Od pekárny Rýdl jsme doslali sponzorským darem preclíky pro čarodějnice, za což ještě jednou touto cestou děkujeme. Reklamní poutač na preclíky byl také umístěn přímo u čarodějnic. Od pana Švamberka jsme dostali sponzorsky kompletní masku (celý oblek) pro strašidlo a ceny do tomloly na Strašidelný ples. Umístění stánku bylo na tomto místě, protože pan Švamberk zajistil prasnici s roztomilými selátky, které stálo za to dětem ukázat a jeho zaměstnanci (obsluha stánku) se o ně v průběhu celého odpoledne starali (včetně dovozu a odvozu). Na druhou stranu mi připadalo nevhodné, aby byla tato atrakce přímo v centru "občerstvovacích zařízení" u kostelíka.


S pozdravem
Mgr. Jitka Košťálová, tajemnice


Čtenář 24.7.2012

Vážené Lázně Bělohrad,
rádi bychom vás upozornili na zásadní chybu v úředním dokumentu (http://www.lazne-belohrad.cz/soubory/download/20120716145355.pdf). Slovo "zrušuje" se ve slovníku spisovné češtiny opravdu nevyskytuje.


Odpověď:
Dobrý den,
k upozornění na chybu v úředním dokumentu viz. informace Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR, v.v.i., prezentovaná zde:

http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=zru%C5%A1uje+se&Hledej=Hledej

Dagmar Blajdová, referentka vnitřních věcí


Petr Šubr 24.7.2012

Dobrý den,děkuji za obsáhlé vysvětlení jak je to s odprodejem bývalé plovárny Pardoubek do rukou česko-arabské společnosti.Dovolím si malou radu-doslechl jsem se,že jeden movitý arab chtěl nedávno koupit Miletín jako celek.Počkejte až k nám zavítá na odtučnění sám velký ALIPAŠA a prodejte mu naše město SAKUMPRDUM.Na Byšičkách mu postavte mešitu a Pardoubek vypustěte úplnně a vybudujte tam VELBLOUDARIUM:


Čtenář 20.7.2012

Dobrý den,
reaguji opět na příspěvek ohledně knihovny.
Nechci zde vypisovat seznam knih, které jsou a nejsou v naší knihovně a moc dobře vím, že knihy ruských a francouzských klasiků atd. jsou kvalitní čtení ( několik jich vlatním a mám přečtených). Kdyby byla nabídka knih v knihovně za minulé vedoucí tak šílená, jak píšete, asi by tam nikdo nechodil. Nechci se tady dohadovat, ale ve vašem prvním příspěvku jsem nějak těch 99% chvály marně hledala ( i mezi řádky). A mimochodem, knihovnu navštěvuji a jsem velice ráda, že paní Kuželová knihovnu oživila a vede ji tak dobře. Navíc je to naše vzdálená příbuzná, takže ji moc fandím. Nějaká žárlivost, jak se domníváte, z mé strany není. Jen při četbě vašeho příspěvku jsem měla pocit, a ne jenom já, že paní Rainová dělala vše špatně.
Ještě mi vytýkáte, že jsem zde nikdy paní Rainové nepoděkovala. Pokud budu chtít někomu poděkovat a pochválit ho, tak to udělám osobně a nebudu využívat stránku ,,Zeď nářků,,.


Jaroslav Jirásko 18.7.2012

Dobrý den, dovolte mi reakci na příspěvek "Čtenáře". Mrzí mě, že autor(ka) reakce vidí v mém příspěvku kritiku, když z 99% tam naopak chválím a děkuji. Ani slovo nezaznělo o tom, že bych kritizoval paní Rainovou za její neochotu či nevstřícnost, to čte "Čtenář" mezi řádky. Ani to, že by nedělala besedy a akce jsem nekritizoval, ale když už jsme u toho, které akce a besedy se za paní Rainové v knihovně pořádaly ? Prosím, připomeňte nám je......
Dále by mě zajímalo, které kvalitní tituly knih máte na mysli a uvádíte je, že jste je četla. Já jsem například v naší knihovně nikdy nesehnal knihy od Dostojevského, Tolstého, Bulgakova, Pasternaka, Greena, Chestertona, Legátové, skoro nic od Kundery, Eca....atd. Ale to by bylo na dlouhé povídání a hlavně diskuzi, co je kvalitní literatura. Myslím si ale, že minimálně knihy ruských a francouzských klasiků by v žádné veřejné knihovně chybět neměly. LN každým rokem (tuším, že již 20 let) vyhlašují anketu Kniha roku. Marně jsem hledal v bělohradské knihovně jakoukoliv knihu oceněnou tímto titulem. Také prestižní a cenami ověnčené nakladatelství TORST jakoby pro bývalou paní knihovnici neexistovalo.
Nemám nic proti tomu, když se v knihovně objeví kompletní dílo Rudy z Ostravy, F.R. Čecha, Harlekýnek, kompletní české brožované detektivky a životopisy všech možných herců a hereček. Každá knihovna bude mít nejvíce těch knih, které se nejvíce půjčují. Ale v knihovně financované z městského rozpočtu by si zkrátka měl vybrat každý, milovník červené knihovny i milovník francouzské literatury 19. století. Ty menšinové čtenáře rozhodně knihovna neuspokojuje - pravda, můžeme si zajet do Nové Paky.
K mé kritice Vám napíšu jen to, že jste naopak Vy měla příležitost pochválit paní Rainovou a poděkovat jí. Paní Rainová vedla knihovnu mnoho let a ani jednou jsme si zde od Vás nepřečetli jakoukoliv pochvalu a poděkování. Teď, když chválím paní Kuželovou, tak to najednou vnímáte jako špinění paní Rainové, což není pravda. Je otázka, kdo pozdě bycha honí. Jestli já "kritikou" paní Rainové (která ovšem v mém příspěvku není) nebo Vy její chválou. Váš příspěvek na mě spíše působí, že Vám ani tak nejde o kvalitu knihovny, jako spíš o žárlivost na oblibu a úspěch paní Kuželové.
S pozdravem
Jaroslav Jirásko


Jan 17.7.2012

Dobrý den, firma Progles produkuje při své činnosti jemné piliny, které skladuje přímo proti ulici Zborovská a tyto piliny při každém i menším větru letí do ulice. Navíc otevřenými okny přímo do polívky. Může město zakročit alespoň proti umístěný této hromady pilin? Tato firma má prý areál opustit do konce letošního roku a místo ní, tam bude sklad a zpracovatelna pískovcových bloku s těžkými lisy. Může být na dráze tato na okolí náročná činnost provozována? Bojíme se mnohem vyššího hluku, než nás obtěžuje nyní.


Odpověď:
Uvedenou záležitost stavební úřad projednal se zástupcem provozovny. Ten sdělil, že v co nejkratší době zabezpečí uložiště pilin tak, aby již k dalšímu obtěžování okolí nedocházelo. Předmětná záležitost bude rovněž nadále sledována.
O budoucím využití předmětného areálu nemá Stavební úřad v Lázních Bělohradě žádné konkrétní informace, dle dostupných dokladů není v této věci vedeno žádné správní řízení ani u jiných správních orgánů. Nutno uvést, že příslušným správním orgánem na úseku stavebního řádu není zdejší stavební úřad, ale Drážní úřad Praha, který je povinen případné nové využití areálu předem projednat dle platných předpisů.

Vojtěch Lámr, referent stavebního úřadu


Čtenář 16.7.2012

Dobrý den, reaguji na příspěvek od pana J.Jiráska ohledně knihovny v našem městě. Je fajn, že nová paní knihovnice je tak snaživá, ochotná, aktivní atd., ale je smutné, že špiníte práci paní Rainové, která pro knihovnu za léta své práce také dost udělala. Byla též ochotná, vstřícná, její chování k návštěvníkům bylo slušné a milé a různé besedy a akce se za její působnosti také dělaly (bohužel na stránkách knihovny fotky zmizely). Jsem normální čtenář a za knihovnu jsem se nestyděla a vždy jsem si tam já i moje rodina vybrala kvalitní čtení. Bylo by spíš slušností poděkovat za odvedenou dlouholetou práci a ne kritizovat až teď...


Jiří Šturma 5.7.2012

Dnešní den byl opravdu sváteční,firma Progles obtěžující nás denně nadměrným hlukem své štípačky a strojů k ní přilehlých(a nepovolených)opět nezklamala.Od rána což je přesně 6:55hod.,rozjela svůj koncert a to hned na ten nejlepší nástroj a to motorovou pilu,okružní pilu a snad 100 let starý nakladač HON,ktery je hlučnější nežli sovětské tanky,které tu někde kolem roku 1987 také jezdily.
Vedoucí pracovník f. Progles p. Sobota,má pro jistotu od rána vypnutý telefon,zřejmě aby nemusel odpovídat na naše obtěžující otázky,proč tomu hluku tak je?
Ale tak co,hlavní je že se občané Německa ohřejou,to že my jsme tady na nervy je jedno,hlavně když to sype.
Už se těším na zítřejší ráno,jistě bude také sváteční,potom je sobota,no snad v neděli bude klid.Alespoň jeden den v týdnu.


Odpověď:
Dobrý den,
Stavba skladu a úpravny dřeva firmy Progles s.r.o. na pozemku č. parc. 647/3 v katastrálním území Lázně Bělohrad je stavbou na dráze, kterou povoloval a kolaudoval speciální stavební úřad, v tomto případě Drážní úřad Praha. Veškeré stížnosti a připomínky občanů, případně jiných právních subjektů, k provozu této stavby by měly směřovat k drážnímu úřadu či krajské hygienické stanici. Stavební úřad Lázně Bělohrad nad rámec své působnosti kontaktoval zástupce výše uvedené firmy a bylo přislíbeno, že provoz v tomto areálu nebude probíhat mimo pracovní dny.

Alena Zahradníková, vedoucí stavebního úřadu


Petr Šubr 4.7.2012

Dobrý den,zajímalo by mě,proč chce město prodat lázním další pozemek u Pardoubku-konkrétně jižní bývalou pláž se zbytkem bývalých převlékáren?Co Vás k tomu nutí?


Odpověď:
Město chtělo v roce 2003 po odbahnění Pardoubku vybudovat kolem rybníka vycházkovou trasu. Na tuto vycházkovou trasu jsme nechali zpracovat projekt a chtěli požádat o dotaci. Měli jsem ale určité problémy s doporučením žádosti o dotaci od orgánů ochrany přírody, takže jsme záměr neuskutečnili. I když jsme o úpravě okolí Pardoubku několikrát jednali, vždy jsme upřednostnili investice do jiných zálěžitostí (komunikace, inženýrské sítě, objekty města,…). Po výstavbě a určité době provozu Stromu života se na město obrátilo vedení lázní, že by měli zájem odkoupit od města buď celý rybník nebo alespoň část jižní pláže se zbytkem kabin a pruh pozemku široký cca 3 metry na jižní straně rybníka. Záměrem lázní je na tomto pozemku vybudovat vycházkovou trasu se cvičebními stroji a dětským hřištěm, která by byla veřejně přístupná. Podle zákona o obcích musí město před prodejem nemovitostí zveřejnit záměr prodeje, aby se k němu mohli vyjádřit občané případně další zájemci o nemovitost. V červnu zastupitelstvo města rozhodlo o zveřejnění záměru prodeje části jižní pláže s dalšími podmínkami (co zde bude vybudováno, veřejná přístupnost, minimální cena, právo zpětného odkupu pro prodávajícího) a v září bude zastupitelstvo města na svém zasedání případný prodej projednávat.
Podobnou vycházkovou trasu kolem rybníka jsem viděl v hodně zahraničních městech při účasti na triatlonech a vždy jsem si říkal, že by byla pěkná i v našem městě kolem Pardoubku. Bohužel okolí poloprázdného Pardoubku se zbytkem kabin a nerovným chodníkem po hrázi se vedle nového lázeňského resortu Strom života příliš pěkně nevyjímá. Město nemělo v posledních letech ani dostatek volných finančních prostředků, aby mohlo tuto investici uskutečnit samo. Proto je vždy zajímavé, když se objeví investor, který chce podobnou investici vybudovat ze svých prostředků a umožnit její využití pro širokou veřejnost. Na druhou stranu by bylo pěkné vybudovat vycházkovou trasu kolem celého rybníka a ne jen na jedné straně. V minulých dnech byl navíc schválen nový zákon o rozpočtovém určení daní, který podstatně navýší příjmy našeho města (podle odhadu z 25 na 34 milionů Kč), takže město by mohlo vybudovat vycházkovou trasu samo. Samozřejmě bychom ale hned čelili dotazům, proč jsme tuto trasu vybudovali pro hosty lázní… O tom všm budou muset zastupitelé popřemýšlet a o případném prodeji (ne)rozhodnout v září na svém zasedání.

Pavel Šubr, starosta


Anonym 12.6.2012

Tak já si jdu naříkat. Soused co si v garáži leští svoji novou Škodu Octavia a kolem domu má bordel si opět navezl další topivo na zimu.

Tentokráte něco nového a to přesne přeříznutý železniční pražce, hezky napuštený oleje.

Už tuto zimu se po ulici K.Moora často nedalo projít, teším se na zimu přístí.


Odpověď:
Dobrý den,
na podněty a stížnosti obdobného typu, u kterých není konkrétně specifikován předmětvěci, případně osoba, proti které podání směřuje, nebude příslušný správní orgán reagovat.

Vojtěch Lámr, Městský úřad Lázně Bělohrad


Jaroslav Jirásko 6.6.2012

KNIHOVNA
Dobrý den, chtěl bych vyjádřit uspokojení nad personální změnou v bělohradské knihovně. Nová paní knihovnice - Alena Kuželová - má skvělé chování k návštěvníkům, je ochotná, vyjde čtenářům vstříc - a hlavně, dokupuje do knihovny knihy, které nesmějí v žádné slušné knihovně chybět. Nabídka knih za minulé vedoucí byla opravdu šílená - červená knihovna doplněná bulvárem a detektivkou z nejnižších pater literatury byla sice pravděpodobně žádaná, ale normální čtenář se musel za repertoár knihovny stydět.
Teď se už chodí do knihovny veseleji.
Kromě toho paní Kuželová zapojila knihovnu do aktivit, které se všude jinde už dávno dělají (Noc s Andersenem, Pasování čtenářů...) a též v knihovně pořádá další veřejné akce a besedy. Knihovna žije novým, aktivnějším životem.
Myslím, že asi všichni zastupitelé zároveň vnímají nevyhovující stav prostorů knihovny. Někdy v budoucnu, kdyby se náhodou naskytla příležitost, by si naše bělohradská knihovna pod vedením schopné knihovnice nové prostory určitě zasloužila.

Jaroslav Jirásko


Jirásko Vojtěch 8.5.2012

Dobrý den,
píši ohledně církevních věcí a jejich umístění na webu města Lázně Bělohrad. Byli bychom rádi, pokud by se na webu města udělala stránka zaměřená k věcem církevním a duchovním s odkazem na stránky Římskokatolické farnosti Lázně Bělohrad, které jsou: http://farnostlb.webnode.cz/

Doufám, že to nebude velký problém a předem děkuji za odpověď.

S přáním hezkého dne

Vojtěch Jirásko
za administraci webu Římskokatolické farnosti Lázně Bělohrad


Odpověď:
Dobrý den, určitě to velký problém není, naopak budeme rádi, pokud nám pošlete texty a obrázky, které budete chtít na webové stránky města umístit.
Na webu města již kategorie "CÍRKEV" existuje, najdete jí pokud zvolíte "KULTURA A SPORT", dále "KLUBY A SPOLKY". Tato kategorie je neaktualizovaná a budu rád, když jí někdo osvěží.
Pokud máte zájem, kontaktujte mě na e-mail hons@lazne-belohrad.cz.

S pozdravem
Tomáš Hons, správce webových stránek


Jarmila a ostatní posluchači 2.5.2012

Dobrý den, prosím Vás chtěla bych se zeptat jak je to s prvomájovým vystoupením Javorky na schodech - kdo to opakovaně zajišťuje, když je to opakovaně dost velká ostuda. Nechci se zabývat příčinou neboť mi to nepřísluší. Javorka má ten den od rána vystupování. Jestli je to na ně moc nebo jestli je tam jiná příčina to vědí jenom oni. Ale že se to tady v Bělohradě už nedá poslouchat jak je to falešné to je pravda. Pozvala jsem přátele v domnění že si ten koncert užijeme se vším všudy. Ale museli jsme odejít jak to bylo k neposlouchání. Nebylo by tedy možné pro příště objednat nějakou jinou muziku? Je to pěkná tradice. Děkuji za odpověď. Jarmila.

Odpověď:
Děkuji za názor, určitě k němu v budoucnu, při dalším objednávání koncertu, přihlédnu. Proč bylo vystoupení takové jaké bylo, musí odpovědět především hudebníci Javorky, kterým jsem váš názor přeposlal. Věřím, že si z něho vzali poučení.

Ladislav Stuchlík, vedoucí Městského kulturního střediska


Petr Šubr 22.4.2012

Dodrý den,ještě k Pardoubku, děkuji za konstruktívní odpovědˇa doufám,že se úprava dle mého návrhu dostane na projednání zastupitelstva.Kdyby byl problém finanční,určitě by bylo možné použít část " zisku" z prodeje penzionu a pozemku před Pardoubkem.Zajímavý je i názor vybudovat u Pardoubku posilovnu pod širým nebem.Takové zařízení ve městě hodně chybí.Malá posilovna vybavená podomácku vyrobeným zařízením je pod sokolovnou,ale tam se vejdou maximálně čtyři lidé, což určitě nestačí,nebotˇ kluků co chtějí "trochu vypadat" je stále více.Dostavba přístavby tenisové haly ve které mělo být fitko je zatím v nedohlednu. Ale v součastné době probíhá převod sokolovny na město,určitě by bylo prospěšnější vybudovat moderní celoročně přístupné fitcentrum právě tam.Na nákup posilovacích strojů by se daly použít opět peníze získané z prodeje penzionu u Pardoubku.Potom by se skupina cvičících určitě ještě rozrostla a sokolovna by na svůj provoz vydělala.


Vladimír Jirka 4.4.2012

Dobrý den,
před rokem jsem se dotazoval na počátek výstavby golfového hřiště a dostal jsem od Vás odpověď,že pokud vše dobře půjde,tak realizace by mohla začnout na jaře 2012. Za odpověď děkuji a můj dotaz zní stejně: začne se letos?

Předem děkuji za odpověď.
Vladimír Jirka,Pecka


Odpověď:
Dobrý den,
bohužel mám obavy, že ne. Investorem ani majitelem pozemků není město, takže nedokáži přesně říci stanovisko soukromého investora, který výstavbu golfového hřiště připravuje. Z posledního vzájemného jednání mám ale pocit, že investor své aktivity poněkud omezil asi i z důvodu ekonomické situace. Stále se však domnívám, že golfové hřiště by městu i regionu prosdpělo.
Mrzí mě, že Vám nemohu sdělit příznivější informace.

S pozdravem
Ing. Pavel Šubr, starosta
> Ing. Pavel Šubr


Petr Šubr 31.3.2012

Dobrý den, děkuji za vysvětlení situace proč město nechce více investovat do rybníku Pardoubek.Dovolte mi malý nesouhlas. Zeptal jsem se zástupce bělohradských rybářů pana Ponera a ten mi vysvětlil, že Pardoubek patří do skupiny čtyř hlavních chovných rybníků.Ten tedy není udržován aby nebyl " mrtvou" vodou, ale jsou v něm tisíce kaprů na vykrmení,proto se také každý rok slovuje.Dříve rybáři chodili kapry vykrmovat odpadem z výrobny těstovin, nyní jim kapry vykrmují občané města a lázenští hosté a rybáři tam ještě na víc vhazují odpad z pekárny.Díky těmto hodokvasům se na Pardoubek také slétávají kachny z širokého okolí.Paní Jana má pravdu- lidé zbytky rohlíků a chleda do Pardoubku hrnou s vervou ustavičně.Akorát chybí cedule -chovný rybník.Kdyby Pardoubek sloužil pro sportovní rybolov, jako rybník v Lůžanech, hned by se kvalita vody výrazně zlepšila. Před položením panelů na dno byl nejsilnější pramen hned u hráze vlevo.Byl tak silný,že hladina nad ním nikdy nezamrzala- byla tam v ledu díra o průměru asi pět metrů ( padali nám do ní při hokeji puky) stačilo by v tomto místě panely odstranit, pramen prohloubit, pročistit a nechat odkrytý.K tomu ještě vyspravit děravou hráz (určitě by to šlo třeba jílem) a přestala by v létě voda z Pardoubku tak rychle ubývat.Do zadní přírodní části vsadit vodní rostliny, aby se voda filtrací čistila a určitě by potom hygienické normy pro přírodní rekreační vodu splnila. Dále obnovit pískoviště pro děti,doprosřed zakotvit palubu, tak jako tam byla dříve.Pro kluky vybudovat skákadlo, aby nemuseli skákat ze zábradlí, kolotoč a klouzačku pro děti, kabinku na převléknutí a cedulky "Zákaz krmení ptactva a ryb"..To vše by se dalo vytvořit bez velké finanční zátěže.Dozor nad areálem by mohla zajistit ochranka z parkoviště nového hotelu. .Potom by lidé začali na Pardoubek zase chodit a určitě by se vyplatilo vybudovat malý kiosek s občerstvením.Nedávno jsem viděl reklamní šot na Strom života.Zaměstnanci hotelu v něm vystupují jako velice spokojení klienti a" svůj" hotel si náležitě vychvalují. Paní majitelka tam zase oceńuje výhled na " jezero". Jenže at´se dívam, jak se dívám žádné jezero za hotelem nevidím,je tam pouze- v létě poloprázdný kačák.Kdyby ale město mělo snahu a udělalo na Parďase změny,které jsem popsal.Potom by paní majitelka mohla popravdě nabídnout návštěvníkům Stromu života možnost koupání,slunění se na upravené pláži s lehátky a občerstvením, rybaření a třeba večerní projížd´ku na lodičkách.Určitě by to více zvedlo prestiž nového hotelu, než možnost krmit kachny a koupat psy.PS:Když vyhovíte pejskařům ozvou se hned také końáci a třeba i kraváci!!!


Odpověď:
K Pardoubku už bylo napsáno hodně. Zastupitelstvo města v minulosti řešilo, jestli se pokusí upravit rybník na koupaliště nebo ho jen odbahní. Nakonec se rozhodlo provést odbahnění Pardoubku, které mělo přinést i zkvalitnění podmínek pro koupání. Podmínky dotace, kterou město na odbahnění získalo v roce 2003, znemožňují po dobu 10 let upravit odbahněný rybník na koupaliště. Nyní se tedy může zastupitelstvo města rozhodnout, že se pokusí z Pardoubku koupaliště udělat, tzn. odstranit panely, prohloubit a pročistit prameny, vyspravit děravou hráz, vsadit vodní rostliny obnovit pískoviště, zakotvit palubu, vybudovat skákadlo, kolotoč a klouzačku pro děti, vybudovat kabinku na převléknutí a kiosek s občerstvením a udělat z něj rybník pro sportovní rybolov. Náklady na toto rozhodně nebudou malé. Mám však obavy, že stejně z Pardoubku nebude koupaliště splňující hygienické normy, navíc různé úpravy, které město na Pardoubku v posledních letech provedlo (oprava kabin, nové lavičky a koše, informační tabule, dřevěné sochy) jsou stále poškozovány vandaly. Myslím, že o úpravě Pardoubku a jeho okolí se bude ještě dost diskutovat, mně se líbí návrh upravit kolem rybníku vycházkovou trasu se stroji na cvičení a na místě zbytku kabin dětské hřiště.

Ing. Pavel Šubr, starosta


Jan 25.3.2012

Zvažujete zavedení "dnu klidu" například, že by se v nědeli zákazovalo používání brusného a řezného nářadí?

Když si tu sousedi v 9 ráno začnou řezat zámkovou dlažbu nebo cirkulárkou navežené dřevo a zkončí až večer není to moc hezké.

Odpověď:
Na podobný dotaz jsem odpovídal před 3 lety. Týkal se sice nedělního sekání trávy, ale odpověď je shodná i k používání brusného a řezného nářadí:
Na tento problém mě už upozornilo hodně občanů a řešili jsme ho i v radě města. Zatím jsme se rozhodli vyhlášku nevydávat. Existuje totiž řada zákonů a vyhlášek, u nichž je problém kontrolovat jejich dodržování (zákaz kouření na autobusových zastávkách, pití alkoholu na veřejnosti, pálení plastů v kamnech…) a toto by byla další z nich. Myslíme si, že by lidé měli být sami ohleduplní a pochopit, že svým jednáním obtěžují okolí. I mně dost vadí, když v neděli v okolí začnou hučet sekačky a to často i u lidí, kteří jsou v důchodu a přes týden mají spoustu času si trávník posekat. Třeba v Německu nebo v Rakousku si to nikdo nedovolí a žádnou vyhlášku k tomu nepotřebují.

Ing. Pavel Šubr, starosta


Petr Šubr 25.3.2012

Dobrý den,rád bych reagoval na debatu ohledně koupání psů v Pardoubku. Pokud je mi známo,psa by měl mít majitel na veřejných prostranstvích na vodítku s košíkem. Takže doporučuji Vám, když půjdete k Pardoubku koupejte si své psi před hotelem Strom života.Tam je malá lehce přístupná tůńka s čistou pramenitou vodou a tam Váš pes nebude nikoho obtěžovat, celou dobu ho můžete mít vzorně na vodítku a také tam nic nechytne.Ještě k čistotě vody v Pardoubku,slečna Vernerová napsala, že se " všichni schodneme na možnosti něco v Pardoubku chytit" takže tady je můj názor. Na Pardoubku jsem se naučil plavat a od té doby tam rád chodím. Také znám dost lidí,kteří si na Pardoubek zajdou zaplavat a nevím o nikom z nich,kdo by měl z vody na Pardoubku nějaký zdravotní problém.Když je voda zakalená neznamená,že je zdravotně závadná.V součastné době většina lidí preferuje průzračné chemicky ošetřené vody.Možnost vykoupání se v takové vodě je v u nás lázeńském bazénu a návštěvníkům Stromu života v hotelovém bazénku.V obou těchto prostorách jsem pracoval jako plavčík a tak vím, že mnoho lidí má na nohou pod nehty žlutou infekční plíseń.Kamarádka pracovala ve Stromě života jako pedikérka a tak mi zase říkala,jak velké množství lidí má také na nohou plíseń mezi prsty.Takže když je voda v bazénu čistá na pohled,neznamená,že právě v ní tu plíseń nechytnete.9.června se opět po 10-ti letech uskuteční v Bělohradě český pohár v triatlonu.Centrum bude na severní pláži Pardoubku, ve kterém se také odehraje první disciplína.Proto by stálo za to, aby zástupci města ještě přehodnotili svoje rozhodnutí udělat z Pardoubku chovný rybník s "koupelnou"psů a nebo udržovanou rekreační vodní plochu se sociálním zařízením a kioskem, jako je v Mlázovicích nebo v Lůžanech.Dle mého názoru by druhou variantu ocenilo nejen mnoho Bělohradských.ale i mnoho lázeńských hostů.Jestli nevěříte, přijd´te si je v parném letním dni na pláž Pardoubku poslechnout.


Odpověď:
O Pardoubku se už napsalo hodně. Je jasné, že koupaliště z něho nebude, neboť splnit všechny hygienické normy je téměř nemožné. (Letos např. zavírají koupaliště v Libáni). Voda v Pardoubku není především ke konci sezony tak kvalitrní jako dříve, neboť nemá přítok a i podzemní zdroje jsou slabší než v minulosti, navíc jsou částečně zakryty panely. V roce 2003 proběhlo odbahnění Pardoubku, které pomohlo kvalitě vody. V té době jsme opravili i kabiny na převlékání. I když skupina občanů slibovala, že na kabiny, lavičky, atd. dohlédne, skutečnost byla jiná. V kabinách přespávali bezdomovci, několikrát jsme vyměňovali poškozené dveře, vytrženou mříž, vytahovali lavičky z rybníka, atd. Proto již převlékárnu ani neotevíráme. O otevření kiosku na Pardoubku uvažovalo již několik podnikatelů, ale nakonec od záměru ustoupilo. Podobně jsme třeba zkusili pronajmout kiosek v Bažantnici, neboť nám občané říkali, kolik lidí by si tam dalo občerstvení. Nakonec kiosek funguje jen při koncertech, neboť jinak je tržba minimální. Nedomnívám se také, že by město mělo provozovat občerstvení. A město také neudělalo žádné rozhodnutí, že z Pardoubku bude chovný rybník. Rybáři mají přesně dáno podmínkami dotace, kolik ryb může v Pardoubku být, aby nebyl mrtvou vodou. Město se také snaží pravidelně udržovat sekáním okolí rybníka.

Ing. Pavel Šubr, starosta


Jana 28.2.2012

Dobrý den,
po delší době jsem otevřela stránky města a jak tak pročítám dotazy, zaujal mne ten od slečny Vernerové. Naprosto s ní totiž souhlasím. Přijde mi nesmyslné, že na Pardoubku je zakázáno koupání psů. Myslím, že se nenajde dav, který přijde svého miláčka smočit, ale kolemjdoucí pejskaři v parném létě chtě něchtě nachají svépo pejska minimálně napít a smočit nohy, protože je to jediná pořádná vodní plocha mezi Bělohradem a Vřesníkem. Navíc mne tak trochu udivuje, že se tu lidé opírají do psů, kteří jsou z 99% pejsky obstarávanými-tudíž nejsou zablešení a špinaví.
Myslím, že podstatně větší problém je, že na břehu hráze stojí parta důchodců a místnímu ptactvu a rybám ustavičně a s velkou vervou sype zbytky chleba a rohlíků. A proto mě zaráží, že mezi drobečky a trusem ptactva se plavcům plave velmi dobře, ale čistý a udržovaný pes jim vadí.

Odpověď:
O tom, zda se mohou koupat na Pardoubku psi, se diskutovalo především po odbahnění Pardoubku a zlepšení podmínek pro
plavce. V současné době dle diskuse vítězí názor, abychom tabulky s upozorněním na zákaz koupání psů odstranili. Vzhledem k tomu, že Pardoubek není koupaliště, ale rybník, tyto tabulky odstraníme.

Ing. Pavel Šubr, starosta


Pavel 13.12.2011

Dobrý den,
Tak že, když jdu po našem náměstí a svítí na mě částka 1000000 není asi vše v pořádku. Bude se něco s tím dělat? Děkuji


Odpověď:
Již při Vašem prvním dotazu jsem zkontrolovala hodnoty jackpotů na světelných tabulích u všech heren a dnes, 13.12.2011, jsem tak učinila znovu, ale u žádné z heren nebyla zobrazená hodnota jackpotu vyšší, než maximálně povolená. Není možné, že jste přehlédl desetinnou čárku, která je na světelných tabulích uvedena? V případě, že je hodnota jackpotu vyšší než povolená tzn. 100.000,- Kč, žádám Vás o sdělení v jaké herně a kdy jste tuto skutečnost zaznamenal.
Děkuji

Veronika Festová, referent agendy místních poplatků


Pavel 28.11.2011

Dobrý den,
Chtěl bych se Vás optat na reklamní tabule určující výši jackpotu. Mohou cedule vykazovat až 100tis. jakpoty? Nezáleží na tom jak je provozovna zaregistrována? Nemusí být provozovna zaregistrována jako casino? Pokud ano tak musí splňovat další podmínky a ty si myslím že naše provozovny které takto vysoké jackpoty nabízejí nesplňují. Pokud jsou zaregistrované jako herny tak mohou nabízet pouze jackpoty do víše 10tis. Nebo je tomu jinak? Děkuji za odpověď.


Odpověď:
Hodnota jackpotů zobrazovaná na světelných panelech u provozoven loterií může přesahovat výši 10.000,-Kč a to i přes skutečnost, že se nejedná o kasino. Maximální výše jackpotu se liší dle druhů loterií. Např. pro výherní hrací přístroje je v hernách stanoven maximální jackpot na 10.000,-Kč. V případě, že se jedná o jackpot pro technická zařízení povolená Ministerstvem financí (např. elektromechanická ruleta, vícemístná technická zařízení, hybridní multiruletový systém atp.) je v hernách, pro jeden objekt, maximální částka jackpotu 100.000,-Kč.

Veronika Festová, referent agendy místních poplatků


Františka Pivcová 25.11.2011

Fany 25.11.2011
Jezdím každoročně do Vašeho překrásného kraje na lázěňskou léčbu. Byla jsem tam letos již po sedmé. Ve vašem kraji a hlavně ve vašem městečku a jeho nádherném okolí se mi otevírá srdce. Je tu nádherně. Jelikož nemohu pěstovat pěší turistiku jezdím po okolí na kole.
Chtěla bych mít jednu připomínku: u rybníčka na Byšičkách stojí Erbenův dub ke kterému chodím čerpat energii. S politováním jsem zjistila, že zmizela tabulka,která byla zde umístěna a obsahovala povídání-informaci o tomto kouzelném staříčkovi. Zmizela a nebyla již ničím nahrazena. Je to moc velká škoda. Pátrala jsem v místním infocentru ale nikdo mi nebyl schopen sdělit např sráří tohoto stromu ani to proč tam není informační tabulka.
Mějte se všichni dobří lidé v tomto příjemném a milém městečku krásně. Posílám tisíce pozdravů z Karlštejna PF.


Odpověď:
Dobrý den,
děkuji za Váš pěkný e-mail, jsem moc rád, že se Vám v Bělohradě a v jeho okolí líbí. Byšičky jsou nádherné místo, možná proto si ho vybral K.J.Erben za místo, kde napsal baladu Svatební košile. Snažil jsem se zjistit informace o informační tabulce na Erbenově dubu na hrázi rybníka Dolní dvůr, ale zjistil jsem pouze, že tabulka zmizela již před více lety. Nezjistil jsem ani text na tabulce a o dubu jsem objevil jen informace, že obvod kmene měří 640 cm a že byl vyhlášen jako památný strom v roce 1996. Budu ještě pátrat a pokud něco zjistím, ozvu se Vám a pokusím se také obnovit tabulku.

Ing. Pavel Šubr, starosta


Děkuji Vám pane Šubrt za zprávu týkající se Erbenova dubu. Jen pro upřesnění tabulky s legendou o dubu ta tam byla ješte asi před třemi roky i když v dezolátním stavu.
V každém případě Vám děkuji za snahu.
S přáním dalších úspěchů v roce 2012 a hlavně pevné zdraví vám.Lázně ve vašem městečku zase nám je pomáhají obnovit.

Pivcová Františka


Adam 16.11.2011

Dobrý den,

zajímalo by mě zda zvažujete vytvoření nového "vchodu" do městského parčíku. Rohový východ u križovatky ulice Barákova a Štefánikova vlevo od Špejcharu.

V ulici Štefánikova od samoobsluhy není žádný chodník, a lidi jsou tu nuceni chodit po silnici, po které se auta prohánějí často rychleji než povolenou 50km/h.

Věřím, že by pěší ocenili průchod parkem namísto silnice.

Adam


Odpověď:
O vytvoření vchodu do zámeckého parku v křižovatce ulic Barákova a Štefánikova neuvažujeme. Jednak si myslím, že provoz ve Štefánikově ulici není až tak veliký, aby se v ni nedalo bezpečně chodit, jednak zeď kolem zámeckého parku je kulturní památka a není jednoduché v ní vytvořit další vchod. Majitelem špejcharu je firma Sherydan, která připravuje jeho rekonstrukci. Uvažovala i o variantě vytvoření vchodu do parku, ale myslím, že v poslední variantě rekonstrukce už tento vchod plánován není.

Ing. Pavel Šubr, starosta


Jaroslav JIRÁSKO 31.10.2011

Dobrý den,
chtěl bych poděkovat za akci Odhalení a posvěcení sochy svaté Anežky české ve dnech 29. - 30. října 2011. Krásná socha z bělohradského pískovce byla opravdu důstojně a za velkého množství přítomných umístěna v našem městě, které bude bezesporu zkrášlovat. Chci poděkovat radě i za místo, které pro sochu světice zvolila - v prostoru v blízkosti lázní bude připomínat lázeňským hostům Anežčino poslání - pomáhat druhým lidem. Panu starostovi patří uznání a poděkování za zorganizování a přípravu celé dvoudenní akce.
Setkání u sochy svaté Anežky bylo důstojné a obohacující i díky skvělým projevům přítomných hostů.
Měl bych jeden námět - nebylo by dobré otisknout řeč pana profesora Piťhy v plném znění v Bělohradských listech ?
Děkuji a přeji hodně zdaru
Jaroslav Jirásko


Odpověď:
Jsem rád, že celý víkendový program završený odhalením a posvěcením sochy sv. Anežky České se vydařil. Chtěl bych tímto poděkovat všem, kteří se na něm jakkoliv podíleli. Vlastní projev p. prof. PhDr. Petra Piťhy, CSc. zaujal mnoho spoluobčanů, proto jsme ho zveřejnili na webových stránkách města a vyjde i v příštím čísle Bělohradských listů. V Bělohradských listech, které vyjdou koncem listopadu, bude obsáhlá reportáž a fotogalerie z odhalení sochy.

Ing. Pavel Šubr, starosta


Broňa Lukáčová 28.10.2011

Dobrý den, ráda bych, aby mě chodily novinky na můj mejl z vašeho města. Bohužel jsem žádnou takovou možnost na vašich stránkách nenašla, jako v jiných městěch to je. Tak mi napište, jak na to. S pozdravem díky. Broňa Lukáčová Lomnice nad Pop.


Odpověď:
Dobrý den, bohužel tato funkce na současných internetových stránkách města není. V současné době pracujeme na novém webu, který by měl splňovat veškeré požadavky návštěvníků a obecně moderního webu. Odběr novinek e-mailem je samozřejmě součástí plánovaných funkcí. Pokud máte facebook, je možné přihlásit se k odběru novinek tam.

S pozdravem
Tomáš Hons, správce webu


Pavlína Vernerová 2.9.2011

Dobrý den,
chtěla jsem se tak trochu přidat k diskuzi ohledně Pardoubku. myslím si, že jsme se tady všichni shodli na tom, že se v něm nedá koupat, aniž by se člověk neobával o nějakou vyrážku, či něco podobného. Proč je zde i přes minimální návštěvnost lidí zakázáno koupání psů? Myslím si, že když nevede cesta přes lidi, mohla by vést cesta přes "páníčky"...
Děkuji za odpověď


Odpověď:
Cedulky zákaz koupání jsme na Pardoubek umístili po jeho odbahnění před cca 7 lety ze 2 dúvodů. Přála si to (kromě jiných požadavků) skupina lidí, která se tam chodí koupat. Považovali jsme to za rozumné. Druhým důvodem bylo, že jsme kolem rybníku Pardoubek připravovali vycházkovou trasu, která nakonec nebyla orgány životního prostředí doporučena. Jedním z důvodů bylo, že by při vycházkách psi ohrožovali živočichy zde žijící a že by se psi ani neměli v Pardoubku volně pohybovat. Cedulky zatím na Pardoubku necháváme.

Ing. Pavel Šubr, starosta


Honza 24.8.2011

Dobrý den. Chtěl jsem upozornit na každodenní "toulání" Vašeho psa z areálu technických služeb v P.N.Vsi. Myslím,že je to snad schválně,neboť vrata jsou stále dokořán.

Odpověď:
Dobrý den, již včera jsme byli na potulování našeho psa upozorněni. Pracovníci technických služeb byli informováni a požádáni, aby psa zavírali. Doufáme, že se situace již nebude opakovat. Omlouváme se za vzniklé komplikace.

Veronika Festová, referent agendy místních poplatků


Lenka Olejníková 13.8.2011

Dobrý den, chtěla bych poděkovat organizátorům koncertu v Bažárně dne 6.8.2011. Škoda, že bylo tak málo lidí.Obě kapely hrály výborně!!! Ještě jeden dotaz,proč nebyly HOGO na plakátech?

Odpověď:
Dobrý den,
děkujeme za pochvalu! HOGO na plakátech nebylo z důvodů podmínek stanovených agenturou Plastiků. Ta si nepřála předkapelu ani zakapelu, natož aby byla uvedena na jejich plakátech. Později se ukázalo, že samotným Plastikům to vůbec nevadí. Smlouvy ale zpracovávají agentury.

S pozdravem
Ladislav Stuchlík, vedoucí Městského kulturního střediska


Markéta 12.8.2011

Dobrý den,
máte velmi pěkné stránky, na kterých se najde mnoho užitečných informací. Takovou přehlednou a vkusně zpracovanou prezentaci města jsem ještě neviděla.
Markéta

Odpověď:
Dobrý den,
jsme moc rádi, že se Vám naše webové stránky líbí. Přestože nám dnes web už nevyhovuje, snažím se o jeho přehlednost, což se v některých případech dost špatně realizuje. V každém případě děkuji za ocenění mé práce. V současné době pracuji ve volném pracovním čase (kterého bohužel moc není) na nových webových stránkách města, které by měly být více otevřenější lidem (z pohledu města i úřadu) a více "živé" (ankety, komentáře a mnoho dalšího). Nápadů je spoustu, času málo, ale třeba se jednou všichni dočkáme.

S pozdravem Tomáš Hons, správce webu


Jiří Herman 11.7.2011

Musím se přidat k panu Pavlu Noskovi a vyjádřit pochvalu za tak skvělou podívanou, kterou nám poskytli účinkující a organizátoři Strašidelné Bažantnice.Klobouk dolů !!Nejdříve mne zarazil ohromný zájem o tento podnik, ale po několika zastaveních u atrakcí jsem pochopil.Tak bezvadné ztvárnění jednotlivých scén, provedené s velikou invencí, zájmem být co nejlepší a humorem musíme vidět ještě vícekrát, budeme si hlídat další termín a těšíme se !!Slyšel jsem, že je Bažantnice 2011 možno dostat na DVD - o ně bych měl zájem !Také ještě jednou děkujeme !


Pavel Nosek 28.6.2011

Vážení organizátoři Strašidelné Bažantnice. Dovolte abych Vám složil tu nejhlubší poklonu a poděkoval všem účinkujícím. Byl jsem zde poprvé, ale moje nadšení neznalo mezí. Moc lituji, že ještě nemáme vnoučata, ale věřím, že za takových sedm let budu moci svým vnoučatům tuto radost poskytnout. Ještě jednou děkuji.


Odpověď:
Vážený pane Nosku a Hermane,
děkujeme Vám za přízeň a podporu. Jsme velmi potěšeni, že se Vám na Strašidelné Bažantnici 2011 líbilo a doufáme, že jsme udělali radost i dalším návštěvníkům.
DVD s brožurkou bylo vydáno z prvnících 3 ročníků a je možné ho ještě zakoupit na MěKS (Památník K.V.Raise) nebo na úřadě.
DVD 2011 se pokusíme připravit (za dlouhých zimních večerů) včetně brožurky do konce roku, pokud seženeme nějakého velkorysého sponzora.
Těšíme se, že se s Vámi v roce 2012 opět setkáme.

Jitka Košťálová, za společenstvo StB (Strašidelná Bažantnice)

PS: Nechtěli byste příští ročník trochu ozvláštnit a strašit společně s námi, než Vám dorostou vnoučata? Nábor potencionálních strašidel v kanceláři tajemnice po celý rok :-)


N. Stříteská 13.6.2011

Dobrý den, po včerejší návštěvě hřbitova na Byšičkách, jsem se rozhodla požádat o větší dohled nad tímto pietním místem. Z branky zmizela informační cedule, po hřbitově pobíhal pes a opět jsem řešila krádež (vloni vzrostlý rododendron, tentokrát solární lampičky – obojí „pevně“ uložené v zemi). Byť chápu, že žádná vývěska nepomůže k tomu, aby morálně narušený člověk (neboť kdo jiný je takového činu na takovém místě schopen) cokoliv zcizil, tak se přimlouvám aspoň za základní informace pro návštěvníky, kteří nevědí, jak se na podobných místech chovat. Děkuji.

Odpověď:
Chápu, že vás krádež rozzlobila, ale město těžko dokáže zajistit takový dohled na hřbitovech, který by podobným krádežím zabránil. Město má ve správě 4 hřbitovy (L. Bělohrad, Byšičky, H. N. Ves a a Hřídelec), na brány jsme umístili informace o zákazu jízdy na kole, volného pobíhání psů a požadavek na zavírání branky. Dvě tabule ale už někdo odcizil. Krádeže na hřbitovech vůbec nechápu a tvrdě je odsuzuji. Dopadnout pachatele je však velice obtížné. Myslím si, že informační tabule nic neřeší, protože většina lidí ví, jak se na hřbitovech chovat, a zloděje stejně neodradí.

Pavel Šubr, starosta


Markéta Klimešová 6.5.2011

Dobrý den,
děkuji za odpověď! I když na výstavbu sportovních hal jsou vyčleňovány finanční prostředky z fondů Evropské unie, druhou věcí je však otázka finacování provozu takovéto haly. Chtěla jsem však mj. upozornit na neuvěřitelně rostoucí popularitu, tohoto prozatím, amatérského sportu u mladé generace. Markéta Klimešová

Odpověď:
Děkuji za informace, rozvoj florbalu sleduji a sám ho také rád hraji. Ale problémem je právě úhrada provozních nákladů haly. Mám obavy, že jsme příliš malé město pro to, abychom měli jednoúčelovou florbalovou halu. Navíc jsou dobré podmínky pro florbal v hale SOU

Ing. Pavel Šubr, starosta


Markéta Klimešová 21.4.2011

PODNĚT Sportovní hala v Lázních Bělohradu: Dobrý den, reaguji na zprávu z tisku z 12.4.2011 rozhovor se starostou Pavlem Šubrem na část týkající se výstavby sportovní haly. Pokud bych mohla doporučit zajímavá by mohla být pro Lázně Bělohrad výstavba sportovní florbalové haly. Tato hala může být využívána samozřejmě i pro jiné sporty. Z vlastní zkušenosti vím (syn florbal od dětství provozuje za Tatran Střešovice), že tento sport se stal v České republice velmi populárním a dostal se v letošním roce již na 3.místo v počtu registrovaných hračů - ca.56000 reg.hráčů(1.fotbal 2.tenis). Předpokládám, že tenis bude již v příštím roce florbalem překonán. Takovým počinem by město získalo další růst prestiže vedle populárního fotbalu, tenisu a v budoucnu i golfu. Pokud by takový zájem ze strany města byl je možné se obrátit na Českou florbalovou unii www.cfbu.cz nebo http://www.cfbu.cz/redakcni_system/index.php?clanek=5672
S přáním příjemného dne
Markéta Klimešová

Odpověď:
Dobrý den,
Děkuji za dotaz. V našem městě je víceúčelová hala, která splňuje i parametry pro florbal. Nedávno se Tělovýchovné jednotě Lázně Bělohrad podařilo do ní zajistit florbalové mantinely, takže se v ní nyní mohou hrát i florbalové soutěže. Hala, kterou provozuje Střední odborné učiliště, je florbalisty poměrně hodně využívána, florbal se navíc hraje i v sokolovně. Mám obavy, že další samostatná florbalová hala by nebyla plně využita a město by na její provoz muselo doplácet stejně jako na případné koupaliště nebo zimní stadion.

Pavel Šubr, starosta


Petr Šubr 20.4.2011

Dobrý den,dovolte,abych reagoval na Vaše vysvětlení ohledně PARDOUBKU.Celá odpovědˇzní jako jedna velká ´výmluva.Na "plovárnu" lidé nechodí, protože se o ní město nestará!!! Prameny jsou hlavně v zadní části rybníka -jen je pořádně vyčistit.Před několika lety rybáři zarybnili Pardoubek Amurem a ty kompletně zlikvidovali vodní rostliny, které filtrovali vodu. To dá lehce napravit vyčištěním, vodním zatravněním a opravou děravé hráze .Postavit na léto na pláž několik chemických záchodů , vybudovat převlékárnu a kiosek jako je v Bažantnici by nebylo problémem.Celý areál by mohlo obsluhovat několik důchodců -určitě by si rádi přivydělali jako ti co " fungují " v lázních.Říkáte,že lázně dostali dotaci na hotel,tak jako Jíčín na nové koupaliště-takže je to jen na Vaši ochotě pro občany a návštěvníky města toto přes dotace zrealizovat.A to by jste se divili jak by "PARĎAS" praskal ve švech. Jinak například koupaliště v Lodíně stálo 33 milionů přes léto zaměstnává půl vesnice, je lehce vydělečné a proslavilo Lodín v celém kraji.PARDOUBEK fungoval jako plovárna 100 let a vy jste ji pěkně pohřbyli-to je hodně smutné!!! PS:Neni hlavně problém v tom,že se Vám do rekonstrukce plovárny prostě nechce?

Odpověď:
Pardoubek už řadu let nesplňuje podmínky pro to, aby mohl fungovat jako koupaliště. Myslím si, že v rámci možností se město o Pardoubek stará jako o rekreační plochu, tzn. že okolí uklízíme, sečeme trávu, na podzim rybník čistíme. Pro to, aby fungoval jsko koupaliště, by muselo dojít k úplné rekonstrukci jako v Jičíně u rybníka Kníže. Pardoubek byl před několika lety vyčištěn a odbahněn, ryb do něho rybáři dávají jen tolik, kolik povoluje norma a byli bychom rádi, kdyby nám někdo poradil, jak opravit lehce hráz. Co se týče dotací, tak město do 5.000 obyvatel je z hlediska EU považováno za venkov a dosáhnout na větší dotaci je značný problém - zatím se nám nedaří získat ani na nový městský úřad ani na dokončení sportovního areálu u Bažantnice.

Ing. Pavel Šubr, starosta


Vlasta 6.4.2011

Dobrý den, ráda bych se zeptala na váš názor ohledně plateb za léčbu v lázních. Myslíte si, že to nějak naruší chod lázní a tím samozřejmě i život ve vašem městě? V Bělohradě jsem byla a moc se mi tam líbilo. Vlasta

Odpověď na dotaz:
Samozřejmě se rušení komplexní lázeňské léčby negativně promítne obecně v lázeňství. Řada lázeňských zařízení je postavena na komplexních léčbě a na klientech, jimž léčbu hradí zdravotní pojišťovny. Konkrétně v našem městě nový lázeňský resort Strom života navštěvují pouze samoplátci, naopak u lázeňské kliniky zase jednoznačně převládají klienti zdravotních pojišťoven. Doufám, že u některých diagnóz (především endoprotézy, atd.), které se léčí v našich lázních, zůstane komplexní léčba zachována. V našem městě jsou lázně největším zaměstnavatelem, takže případné omezení provozu lázní by mělo negativní dopad i na město. Před několika roky jsem měl možnost navštívit některá lázeňská města v Německu a právě omezení proplácení lázeňské péče ze strany zdravotních pojišťoven tam mělo dost negativní dopad a některá lázeňská zařízení stála prakticky před krachem. Problematiku proplácení lázeňské péče by ale určitě lépe osvětlili přísluční pracovníci našich lázní. Já ještě dodám, že jsem velice rád, že se Vám u nás líbilo.

Pavel Šubr, starosta


Petr Šubr 30.3.2011

Dobrý den,v Bělohradských listech jsem se dočetl,že bude provedena demolice zbytku kabin na Pardoubku.Tak se ptám co bude s "plovárnou " dál? Pardoubek a Byšička to jsou nejhezčí místa v okolí našeho města.Já jsem se na Pardoubku naučil plavat , od roku 1983 do 2003 jsem se sportovním oddílem triatlonu pořádal závody,které naše město proslavily po celých Čechách.Dokonce jsem si poslední závod zajel. Tehdy si návštěvníci našeho Pardoubku ještě mohli dojít do penzionu na WC , v lidové restauraci se naobědvat a v převlékárně se převléknout. No a večery na Pardoubku to bylo to nejkrásnější- parta muzikantů,perfektně ošetřený Staropramen a studenecký klobásky.Však taky" lázeňáci a chlapi z perutě vzpomínaj".Když jste nám penzion prodali a povolili demolici,tak bylo řečeno,že ho nahradí hotýlek ve stylu bývalé restaurace Bažantnice.Bohužel architekt to asi nepochopil a tak tam vyrostla další ( luxusní) bělohradská bytovka-která odpoledne stíní do poloviny rybníka, pozlacená restaurace Romantika je večer krásně osvětlená, ale bohužel prázdná.Část pláže byla překopána na přepad.Z plovárny se stala výkrmna kaprů a místo penzionu máme oplocené (ozbrojenci střežené) odtučňovací zařízení pro arabské tlouštíky.Takže triatlonu v Bělohradě odzvonilo a kulturně si zajít k vodě,dát si pivko a klobásku, poslechnout si večer Drupyho a spol.-to už je taky jen sen! Návštěvníci města často říkají:Máte to tu moc hezký,akorát Vám chybí pořádný koupaliště, když jste to lázeňský město, všude jinde se koupat dá! Tak se ptám jestli se plánuje nějaká náhrada za zničenou PLOVÁRNU PARDOUBEK?

Odpověď:
U pensionu Pardoubek hrozilo jeho zavření z hygienických důvodů. Poslední roky jsme jen za cenu neustálých oprav a rekonstrukcí dokázali zachránit jeho provoz, přesto si hosté pensionu stěžovali na kvalitu ubytování, která už jednoznačně neodpovídala standardu. Provoz restaurace by musel být ukončen nebo kuchyň kompletně s velkými náklady přebudována. Podobný pension (Achát) mají v Železnici, je zavřený a město složitě řeší, co s ním. Lázně měly původní záměr postavit letní restauraci s menším ubytováním, později zřejmě i z důvodu možnosti získat dotace z fondů EU se rozhodly pro stavbu hotelu.
Co se týče koupaliště, tak už řadu let chybí přítok vody a prameny byly znehodnoceny položením betonových panelů na dno. Proto je v srpnu v rybníce málo vody a její kvalita je špatná. V letech 2003-4 proběhlo odbahnění, které kvalitu vody částečně zlepšilo. Město opravilo i zbytek kabin, aby zde mohla být převlékárna. Bohužel několikrát ročně k ní musíme z důvodu vandalismu dávat nové dveře, nepomohla ani železná mříž, kterou kdosi vytrhl ze zdi, vloni kdosi vytrhal prkna u prostřední části a převlékárnu využívali více než plavci k přespávání bezdomovci. Navíc využívání Pardoubku koupajícími je minimální, důvodem je kvalita koupání, několik koupališť v okolí i množství domovních bazénů. Návštěvníci Bělohradu nás upozorňují také na celkově špatný dojem, který zbytek kabin vyvolává. Proto zastupitelstvo města rozhodlo o demolici kabin a vybudování dětského hřiště na jejich místě.
Výstavbu koupaliště zastupitelstvo města připravovalo za Kotykovým mlýnem pod „Slívákem“. Došlo zde ke změně územního plánu a požádali jsme o bezúplatný převod státních pozemků v této lokalitě na město. Bohužel se zjistilo, že na tyto popzemky se vztahují církevní restituce a stát nám je tudíž nemůže převést. Už předtím jsme nechali zpracovat studii koupaliště. Náklady na výstavbu byly vyčísleny na cca 80 mil. Kč včetně DPH (k porovnání výstavba koupaliště v Jičíně stála přes 200 mil. Kč), odpisy by ročně činily více než 4 miliony Kč a provozní náklady (chemikálie, elektrická energie, vodné, mzdové náklady, atd.) ročně cca 2,2 mil. Kč při cenách roku 2008. Aby byly provozní náklady pokryty, muselo by koupaliště např. při vstupném 50,- Kč navštívit poo dobu 100 dnů 300 návštěvníků (příjem 1,5 mil. Kč) a a tobogán sjet při ceně 5,- Kč denně 1.000 lidí (příjem 0,5 mil. Kč). Město by tedy jednoznačně na provoz doplácelo odhadem 5 mil. Kč. Navíc je v okolí do 10 km několik koupališť (Pecka, Miletín, Dachova, Mlázovice) a další jen o něco dále (Jičín, Lodín, Nový Bydžov, Hradec Králové, atd.). Zastupitelstvo města proto výstavbu koupaliště mezi své priority nezařadilo, neboť by to bylo při současné ekonomické situaci hazardování s rozpočtem města.

Pavel Šubr, starosta


Jaroslav Jirásko 18.2.2011

Poděkování za úklid sněhu

Dobrý den, velkou pochvalu zaslouží pracovníci odklízející sníh v zimním období. Zatímco v mnoha okolních městech je obvyklé, že se uklízí jen když čerstvě napadne (starý sníh jakoby nebyl sníh), v Bělohradě se uklízí, dokud není uklizeno. První úklid je obvykle naplánovaný tak, aby lidé chodící ráno do práce měli chodníky volné. Ale s velkým povděkem sleduji, že odklízecí čety pracují třeba i týden po posledním sněžení a odvážejí sníh z náměstí, ulic, chodníků, hřišť a parkovišť. Známý z Hořic se podivoval, že zde viděl náklaďáky se sněhem jezdit v době, kdy naposledy sněžilo před čtyřmi dny.
Děkuji všem, kteří mají úklid sněhu na starosti, za precizně odváděnou práci i za prostředky, které město na zlepšení mobility v zimním období vynakládá.
Jaroslav Jirásko


Petr 14.2.2011

Dobrý den,
Chtěl bych se zeptat, jak to je s podniky(herny) na náměstí, které nabízejí hraní výherních automatů.
Neexistuje vyhláška nebo něco podobného o vzdálenosti heren od autobusového nádraží atd...?Myslíte,že poutače těchto heren, které nabízejí 10tisícové jackpoty jsou pro naší mládeš, dobrou inspirací?
Děkuji

Odpověď:
Problematika výherních hracích přístrojů je poměrně složitá. Nový loterijní zájkon, který by zvyšoval pravomoci obcí, nebyl v loňském roce schválen (skončil na vetu prezidenta). V našem městě máme od roku 2009 vyhlášku, která znemožňuje vznik dalších heren kromě 4 existuijících a od 1. ledna 2011 platí další vyhláška, která zpoplatňuje i videoterminály, které povoluje ministerstvo financí. Z důvodu nejasnosti pojmů v zákoně ale firmy s tímto zpoplatněním nesouhlasí.
Vyhláška, která by upravovala vzdálenost heren od autobusového nádraží neexistuje, podle zákona je možné obecní vyhláškou upravit vzdálenost heren např. od škol, kostelů a úřadů. Složité je ale zrušit stávající herny, neboť města, která se o toto pokusila, následně prohrála soudní spory s majiteli heren.
Podobně jako vedení ostatních měst i my čekáme na nový loterijní zákon, který by měl jednoznačně upravit celou tuto problematiku včetně zdanění hazardu. Jestli chodíte na zasedání zastupitelstva města, tak určitě víte, že záležitost heren jsme v roce 2009 několikrát řešili.

Ing. Pavel Šubr, starosta


Jiři 7.2.2011

Viděl jsem reportáž ohledně obchvatu města a chce se mi zvracet vážení !!!
Celé je to komedie jenom kolem pár lidí a hlavně starosty,který si také postavil dům v lázenské ulici a chce mít klid kolem domu bez provozu,který není nijak extrémně velký jak se uvádí!!! Dále pak je pan starosta jedna ruka s majiteli lázní,jak se zdá,protože nejvíce na to tlačí hlavně lázně!!!Pane starosto,byla sepsána petice proti vámi,tak propagovanému obchvatu !!! Dejte s tím už pokoj "pane starosto" lidé to nechtějí !!!
S pozdravem
Jiří (jiri.bedna@centrum.cz)

Odpověď:
Dobrý den pane Bedno,
děkuji za Váš e-mail. Škoda, že nejste z Lázní Bělohradu (Vaše jméno není v evidenci obyvatel), takže zřejmě nevíte o přeložce silnic podrovnosti.
Stručně Vám uvedu:

1. Pro výstavbu přeložky hlasovalo v minulém volebním období 14 z 15 členů zastupitelstva města.

2. Nemám dům v Lázeňské ulici ale v Husově cca 90 metrů od Lázeňské ulice, takže mně hluk z ní vůbec nevadí.

3. Lázně tlačí na výstavbu přeložky společně s Ministerstvem zdravotnictví ČR, neboť tím, že vnitřním lázeňským územím prochází průjezdní silnice II. třídy, je porušován lázeňský zákon a ve svých důsledcích múže město přijít o statut lázeňského místa.

4. Petice byla sepsána v roce 2005 na základě zkreslených informací, které byly občanům vysvětleny a občané sami nyní ve svých dopisech obhajují výstavbu přeložky.

5. Ze strany ministerstva zdravotnictví je uplatněno negativní stanovisko s rozšiřováním ploch pro bytovou výstavbu severně od Lázeňské (Tyršovy) ulice, dokud nebude do lokality zajištěn přístup ze severu z přeložky silnic. Je tím tak výrazně pozastaven rozvoj města.

Vážený pane Bedno, pokud byste měl nějaké dotazy, rád Vám je odpovím na mé e-mailové adrese, případně telefonicky.

Ing. Pavel Šubr, starosta


Jan Šebelík 26.10.2010

Ještě malá poznámka k tomu kamerovému systému.
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/benjamin-kuras.php?itemid=11129


anonymka 19.10.2010

Dobrý den. Chtěla jsem se zeptat, zda-li máte v plánu výměnu pouličního osvětlení. Nezlobte se na mne, ale tohle je opravdu strašné. Zkuste si jít popřípadě Zámeckou ulicí. Nebáli jste se? Třeba toho, že vás za těmi křovisky překvapí nemile nějaká osoba? v té ulici je taková tma, že se tamtudy lidi bojí i chodit. Přesně tak nepochopím, proč je tam umístěna lampa, která je obrostlá stromama a svítí akorát tak přesně do popelnice? Když by vám chtěl někdo slušně řečeno dát přes ústa, tak klidně může, protože na tom sídlišti je taková tma, že byste vlastně ani nepoznali, kdo vám ublízil... Je to opravdu alarmující... Copak město nemůže zvýšit bezpečnost a buď dát do lamp "žárovky", které více svítí nebo dát klidně ve větším rozmezí nové lampy, ale hlavně, aby v té ulici bylo světlo a ne tma? Zkuste se tou ulicí projít v 9 hodin večer a pochopíte, jaké je jít domů za tmy ... :(

Odpověď:
Výměnu lamp VO v lokalitě bytovek jsme měli v plánu již tento rok, ale finanční prostředky byly nakonec přesunuty na rekonstrukci VO v PNV a HNV, protože jsme zde prováděli opravu chodníku po výstavbě kanalizace. Výměna se tak posouvá do roku 2011 a já věřím, že se nám ji povede zrealizovat. Co se týče stromů, které přerostly, tak to je spíše otázka pro obyvatele bytovek, kam a proč stromy vysadili a pak nechali i přerůst. My jsme pozemky okolo bytovek získali teprve před 5 lety od firmy Deprag, a.s., t.z. že před tím jsme se o ně nestarali. Je jasné, že před samotnou rekonstrukcí VO budeme muset některé stromy zkrátit nebo skácet, aby nasvícení komunikací a chodníků bylo dostatečné.

Jiří Bičiště, místostarosta


bikeři 19.10.2010

Dobrý den chtěl bych se jenom zeptat jak to teď vlastně vypadá s tím Skateparkem?....jakto že Holovousy s s počtem 515 obyvatel.....mají park ta 1.5mil.korun když tam jezdí 2lidi na bmx??...a tady nam to slibujete asi 5 rokua nic!!

Odpověď:
Nepodepsané dotazy ohledně skateparku dostávám poměrně často. Situace je taková, že jsme zhruba před 5 lety uvažovali vytvořit skatepark na asfaltovém hřišti za sokolovnou. S místostarostou jsme navštívili některé skateparky a uvědomili si, že hluk ze skateparku by velice negativně ovlivňoval okolní obytnou a lázeňskou zónu. Proto jsme toto řešení zavrhli a skatepark zařadili do projektu dostavby sportovního areálu u Bažantnice, konkrétně za východní branku tréninkového fotbalového hřiště. Finanční náklady na výstavbu skateparku jsou odhadnuty na cca 2,6 mil. Kč, proto jsme zatím upřednostnili investice, kde jsme získali dotace. Sportovní areál chceme řešit komplexně, ale zatím jsme nenašli vhodný dotační program. V některých městěch získali dotace na skatepark v rámci úprav veřejných prostranství z EU (např. Holovousy), někde z fondů na prevenci kriminality ministerstva vnitra (Miletín). Vím ale také, že v některých městěch skateparky způsobily značné problémy (alkohol, drogy, atd.), takže je nakonec musela města uzavřít. Proto bych byl rád, aby vznikl buď sportovní klub či oddíl TJ zaměřený na tento sport, abychom měli s kým jednat a aby někdo zodpovídal za chod skateparku. Podobně je tomu třeba v Miletíně, kde klub existuje, jeho členové pomohli se zajištěním dotace a s výstavbou skateparku a nyní i s jeho provozováním.

Ing. Pavel Šubr, starosta


Jan Šebelík 27.8.2010

Dobrý den.
Město plánuje umístění webových kamer na veřejná prostranství. OK - dozajista by to mělo přispět k zvýšení bezpečnosti. Co ale ochrana soukromí? Mohu si být jist, že ono "oko Velkého Bratra" nemůže být proti mě zneužito? Nic proti bezpečnostním kamerám třeba v Shooters baru - zachránily mi mobil. To je ale soukromý podnik, umístění kamer je rozhodnutím majitele. Ale být sledován na každém kroku na veřejnosti? Aby bylo veřejně známo kdy jsem prošel přes náměstí, s kým jsem se zastavil, s kým jsem mluvil, za chvíli možná o čem jsem mluvil? George Orwell - 1984.

Odpověď:
Máte samozřejmě pravdu. Projekt kamerového systému z těchto důvodů podléhá schválení Úřadu pro ochranu osobních údajů. Ten přísně posuzuje, aby nedošlo ke zneužití kamerového systému. A to nejen záběry, které mohou poškodit občany, ale i zneužitím kamerového systému neoprávněnými osobami. Toto vše musí být ošetřeno v projektové dokumentaci..A dokonce si myslím, že ani umístění kamer v soukromém podniku není jen na rozhodnutí majitele.

Ing. Pavel Šubr, starosta


Občané L.Bělohrad a lázen. hosté 22.8.2010

Dobrý den ,není škoda že tak pěknou čtvrť jako je ul.K Moora hyzdí neupravené parcely č 637 nebo 631/1 ( špatně čitelné) a 562/73?
2) Máme pěknou novou Poštu ,je jen škoda že návštěvníci Baru u Žižky na ní chodí s oblibou močit a její okna zdobí vždy po víkendu nespočet obřích plivanců které při pohledu od přepážek či návštěvě Zámeckého památníku nepůsobí vůbec líbivě.Zde bych při úvaze o kamerovém systému rozhodně jednu nezapoměl umístit ! S pozdravem Vaši občané.

Odpověď:
K Vašemu prvnímu dotazu: Samozřejmě, že je škoda, že ulici Karla Moora hyzdí neupravené parcely. Parcelu p.č. 637/1 vlastní město (jde o úzkou komunikaci o výměře 118 m2, u níž jsme si ani neuvědomili, že je městská), kde provedeme brzy nápravu. Navazující parcelu p.č. 562/73 o výměře 803 m2 vlastní paní Libuše Plecháčová z Rašínovy ulice.
Ve městě je mnohem víc neudržovaných pozemků. Majitele se snažíme vyzývat k nápravě, řada z nich ale vůbec nereaguje. Obecně je velice obtížné donutit majitele pozemků k jejich pravidelné údržbě. Podle zákona č. 326/2004 Sb. by měl záležitost neudržované nezemědělské půdy řešit obecní úřad obce s rozšířenou působností, t.j. městský úřad Jičín.
K druhému dotazu, s kamerou, která by pokrývala prostor mezi městským úřadem a poštou, projekt kamerového systému počítá. Líbivě nepůsobí ani jiné věci ve městě, např. poškozené lavičky, rozbité lampy veřejného osvětlení, posprejované objekty, atd. Právě kamerový systém by měl pomáhat odhalit pachatele těchto přestupků.
A jinak nemám příliš rád dopisy podepsané slovy "Vaši občané".

Ing. Pavel Šubr


jméno neuvedeno 22.7.2010

Dobrý den chtěl bych se jenom zeptat jak to teď vlastně vypadá s tím Skateparkem?...Děkuji

Odpověď:
Město má v plánu dokončit celý sportovní areál u Bažantnice (tenisová hala, fotbalové kabiny, kurty na plážový volejbal, skatepark, dětské hřiště, parkoviště). Zatím jsme nenašli vhodný dotační program a z rozpočtu měst je nemyslitelné akci ufinancovat.

Ing. Pavel Šubr, starosta


Janek 28.6.2010

Komentář ke Strašidelné Bažantnici:
Byl jsem , viděl jsem , bál jsem se. Děkuji bylo to pěkné. Byl jsem překvapen , jaký byl o akci zájem. Blahopřeji . Janek, Hořice


Bára 10.5.2010

Chtěla bych pochválit všechny zahradníky z města Lázně Bělohrad zato jak se nám hezky starají o zahrady a parky našeho města.Jen tak dál.


Tomáš Kraus 2.4.2010

Dobry den,
neuvazovali jste o umisteni webovych kamer do mesta?
Dekuji, Kraus

Odpověď:
Uvažujeme jak o zřízení kamerového systému pomocí kterého by mohla policie ve spolupráci s městem snadněji identifikovat pachatele přestupků a trestných činů ve městě, tak o webkamerách umožňujících virtuální prohlídku našeho města. Na bezpečnostní kamerový systém je již zpracován projekt, který v současné době konzultuzjeme s policií a zjišťujeme možnosti financování systému.

Ing. Pavel Šubr, starosta
Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad