Informace ke stavbám „Nové sídlo MÚ“ a „Úprava části náměstí“

11.6.2021

Vizualizace nového městského úřaduVážení spoluobčané, na základě četných dotazů, týkajících se nové podoby severní části náměstí K. V. Raise a budovy městského úřadu, jsme pro Vás připravili tento článek, který popisuje vzhled výše uvedených staveb.

 

 

 

Úprava části náměstí K. V. Raise

Projekt „Úprava části náměstí K. V. Raise" řeší rekonstrukci stávajících zpevněných ploch v severní části náměstí. Navržená stavba se skládá z parkoviště a ploch pro pěší s kašnou a novými stromy. Návrh zvyšuje bezpečnost chodců, vymezuje plochy pro provoz motorové dopravy a pozdvihuje významnost prostoru tvořícího náměstí.

Nové zpevněné plochy náměstí budou zhotoveny z kamenné dlažby. V návrhu je zahrnuto 17 kolmých parkovacích stáni a parkovací záliv pro 5 vozidel. Naproti novému parkovacímu zálivu budou zachována tři stávající podélná parkovací stání.

Situace dopravního řešení

Nové sídlo městského úřadu

Projekt „Nové sídlo MÚ" řeší novostavbu třípodlažní budovy městského úřadu včetně úpravy přilehlých pozemků. Budova městského úřadu bude obdélníkového půdorysu s plochou střechou, nad kterou bude vystupovat střešní světlík. Fasáda bude tvořena rastrem střídajících se sloupků a oken. Centrální prostor 1. NP bude tvořen halou, na kterou navazuje prostor se schodištěm a výtahem. V 1. NP se také bude nacházet víceúčelový sál se zázemím. V 2. NP a 3. NP budou rozmístěny jednotlivé kanceláře, v centrální části budovy bude atrium, které bude zakončeno střešním světlíkem.

Za budovou městského úřadu se bude nacházet přístřešek, který je určen pro stání čtyř vozidel a pro stání jízdních kol. Dále bude na pozemcích u nové budovy městského úřadu zhotoveno osm parkovacích stání, chodníky tvořící základní přístupové trasy k městskému úřadu a víceúčelová plocha pro konání různých akcí.

 

zpět


Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad