Vodné a stočné na Jičínsku vzroste o 10 %

14.12.2022

VOS a.s.Vodohospodářská a obchodní společnost a. s. zvýší od roku 2023 ceny vodného a stočného celkově o zhruba 10 %. Zákazníci budou nově platit 94,96 Kč/m³, což je zhruba o 8,75 Kč za metr krychlový více než letos. Do ceny se promítne nárůst inflace, růst cen služeb a také vstupních materiálů pro opravy vodárenské infrastruktury. Společnost chce i nadále držet vyrovnané hospodaření a investovat do obnovy své infrastruktury.

 

Představenstvo Vodohospodářské a obchodní společnosti a. s. rozhodlo dne 13. 12. 2022 o cenách za vodné a stočné pro příští rok. Na základě ekonomické rozvahy, hospodaření a předpokládaného vývoje v následujícím roce, které předložilo vedení společnosti, rozhodlo představenstvo o zvýšení cen. Vodné se zvýší o 15 %, zákazníci tak od nového roku zaplatí 49,94 Kč/m³. Stočné vzroste o 5 % na částku 45,02 Kč/m³. Dohromady tak budou zákazníci nově platit 94,96 Kč/m³.

„Kalkulace cen vodného stočného na rok 2023 vycházela ze strategického plánu společnosti na roky 2023 - 2027. Tento plán však vznikal za mimořádně nejisté mezinárodní situace i nejistého makroekonomického vývoje, který bohužel i nadále trvá a my na to musíme reagovat. Především to je nárůst inflace a rostoucí ceny materiálů a služeb, co nám navyšuje výdaje. Kolik lidé spotřebují vody, tedy kolik do rozpočtu přiteče na příjmové straně, lze odhadovat na základě předchozích let a nebývají zde velké výkyvy. Pokud tedy chceme udržet vyrovnané hospodaření, je to jediná cesta. Společnost v posledních letech hojně investovala a má opravenu velkou část technických zařízení, jako jsou ČOV a úpravny vody. Chceme se i v dalších letech držet strategického plánu a postupně opravovat rozvody i vodárenská zařízení," vysvětluje rozhodnutí předseda představenstva VOS, a. s. a starosta města Jičína JUDr. Jan Malý.

Na příjmové straně se letos mírně snížila oproti plánu spotřeba vody. VOS, a. s. jí dodala do domácností a firem na 2 730 tis. m3. Objem stočného se lehce zvýšil na 2 915 tis. m3, a to především díky úhradám firem za odvod srážkových vod. S podobnou spotřebou lze počítat i v příštím roce. Na výdajové straně se však zvýšily materiálové, režijní a mzdové náklady a náklady na služby o inflaci ve výši 10 - 15 %. Významnou roli budou hrát také ceny energií. „Na silovou elektřinu a plyn máme do roku 2023 uzavřen kontrakt se zafixovanou cenou. Máme také zpracován projekt na osazení některých našich provozů fotovoltaikou. Pokud se nám podaří získat dotaci, rádi bychom tuto investici, která nám pomůže snížit výdaje za energie, v příštím roce rádi provedli," komentuje plány VOS, a. s. ředitel společnosti Ing. Richard Smutný.

Společnost chce v roce 2023 pokračovat v opravách vodárenské infrastruktury, na což vyčlenila 62,3 mil. Kč a do nových investic půjde dalších zhruba 60 mil. Kč. Největším předpokládaným projektem bude již zmíněná fotovoltaika.

Bližší informace Vám podá: Ing. Richard Smutný, ředitel VOS a.s., tel.: 493 544 811

zpět


Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad