Bělohrad je 300 let městečkem a staví novou radnici

13.6.2022

300 let městaDvě významné události zažívá v letošním roce podkrkonošské město Lázně Bělohrad. První je 300. výročí povýšení Bělohradu na městečko, neboli 2. května 1722 povýšil císař Karel Vl. svým majestátem tehdejší Novou Ves na městečko Bělohrad. Druhou je blížící se dokončení jedné z nejvýznamnějších investičních akcí ve městě posledních let - stavby nového městského úřadu a rekonstrukce severní části náměstí K. V. Raise.

 

 Povýšení Bělohradu na městečko si letos v Bělohradě připomenuli třídenním programem. V sobotu 30. dubna byla slavnostně otevřena nová stálá expozice v Památníku K. V. Raise mapující historii města a život bělohradského rodáka spisovatele K. V. Raise. V místním kostele Všech svatých potom došlo k odhalení zasklené krycí desky patronátní krypty Bertolda Viléma z Valdštejna, který se o povýšení Bělohradu na městečko zasloužil. Program v kostele zakončil koncert barokní hudby souborů EnRe, Krkonošské Collegium Musicum a La Bilancetta.

Hlavní program spojený se sjezdem rodáků se uskutečnil v neděli 1. května. Po děkovné mši svaté celebrované pomocným biskupem královéhradeckým Mons. Josefem Kajnekem zamířil průvod krojovaných osobností, občanů a návštěvníků města od kostela Všech svatých do Zámeckého parku. Zde proběhlo slavnostní zahájení oslav včetně scénky se symbolickým předáním povyšovací listiny od vyslance císaře Karla Vl. majiteli bělohradského panství Bertoldu Vilémovi z Valdštejna. Poté starosta Pavel Šubr, místostarosta Antonín Schánilec, senátor Tomáš Czernin a náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje Rudolf Cogan připomněli v projevech význam povýšení Bělohradu na městečko a osobnost hraběte Bertolda Viléma z Valdštejna, kterému byla v Zámeckém parku odhalena pamětní deska. Zároveň městu popřáli další rozvoj. „Povýšení přineslo městečku a jeho občanům řadu významných práv. Císař udělil Bělohradu právo pořádat tři výroční trhy ročně a jeden trh týdenní, což podpořilo obchod," vysvětlil starosta Šubr a dodal: „Vznikl také magistrát v čele s purkmistrem a osmi radními s pravomocemi v řízení městečka a v oblasti soudnictví, občané a jejich potomci získali měšťanská a tržní práva, výhody získali i řemeslníci." Odpoledne a v podvečer se více než dvě tisícovky návštěvníků oslav bavily při koncertech podnikového orchestru Škoda Mladá Boleslav a dalších kapel, při vystoupeních dětí z mateřské a základní školy a folklorních souborů Hořeňák a Hořeňáček nebo při dobové módní přehlídce a vystoupeních žongléřů a kejklířů. Všichni mohli využít i den otevřených dveří v moderní základní škole a v nové budově městského úřadu, která je těsně před dokončením. Kdo vydržel až do nočních hodin, mohl se pokochat velkolepým ohňostrojem. V pondělí 2. května, v den 300. výročí povýšení Bělohradu na městečko, ukončila oslavy přednáška s názvem Od valdštejnského lva ke znaku města Lázně Bělohrad a koncert flétnového souboru Pifferaios a mužského sboru Toni dei Signori.

Čekání na nový úřad

Téměř 40 let řeší vedení města Lázně Bělohrad problém nevyhovujícího stavebně-technického stavu a nedostatečné kapacity budovy městského úřadu. Proto po roce 1980 zakoupilo dům stojící vedle současného úřadu s plánem na rozšíření úřadu. Po roce 1990 však zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji této nemovitosti. Kolem roku 2000 byly zpracovány první studie rekonstrukce zdevastovaného domu stojícího v čele náměstí K. V. Raise na nové sídlo městského úřadu. Město poté v roce 2006 nechalo projekt architektem Josefem Janečkem dopracovat a opakovaně žádalo o dotaci na rekonstrukci. Tu se ale nepodařilo získat.

V roce 2016 v souvislosti s prodejem některých městských nemovitostí (zámek, dětská léčebna, stavební pozemky) a výrazným růstem daňových příjmů města se zastupitelstvo města k myšlence stavby nového městského úřadu vrátilo. Architekt Josef Janeček, který zpracoval projekt rekonstrukce domu v čele náměstí, ovšem radě města napsal: „Stávající objekt je technicky i morálně zcela dožitý a nemá význam uvažovat o jeho rekonstrukci. Naopak architektonicky kvalitní návrh nové moderní budovy radnice a úprav jeho okolí se začleněním řeky Javorky může výrazné zhodnotit tuto část náměstí."

Začátkem roku 2018 proběhla architektonická soutěž na stavbu nového městského úřadu a rekonstrukci části náměstí, které se zúčastnilo 58 architektonických kanceláří. Po jednáních s autory nejlepších návrhů byla na jaře 2018 podepsána smlouva s pražskou architektonickou kanceláří re: architekti studio s.r.o., která na podzim 2020 projektovou dokumentaci dokončila. Město tak mohlo vypsat výběrové řízení na zhotovitele stavby. V něm zvítězila liberecká firma Syner, s.r.o. s nabídkovou cenou necelých 54 milionů Kč bez DPH na vlastní stavbu úřadu, 14 milionů Kč na rekonstrukci severní části náměstí a 11 milionů Kč na úpravy okolí nového úřadu včetně přístřešku pro automobily a parkovacích stání.

V únoru 2021 zastupitelé po dlouhé diskusi schválili podpis smlouvy o dílo s firmou Syner a tím zahájili stavbu nového úřadu. „Myslím, že jsme stavbu zahájili za pět minut dvanáct," říká starosta Pavel Šubr. „Dnes už by ceny byly úplně někde jinde. Chtěl bych poděkovat zhotoviteli, jak organizaci stavby při současných problémech s cenami a dodávkami stavebních materiálů zvládá." Termín dokončení stavebních prací je naplánován na letošní červen. Poté dojde k vybavení úřadu mobiliářem. Na druhou polovinu srpna město Lázně Bělohrad připravuje slavnostní otevření nového městského úřadu a zrekonstruované severní části náměstí K. V. Raise.

 

Hrabě Bertold Vilém z Valdštejna (1640 - 1724), který byl rovněž Královéhradeckým hejtmanem, dlouhodobě usiloval o povýšení Bělohradu na městečko. Následně po povýšení vydal takzvanou Instrukci pro městečko Bělohrad, v níž ve 22 bodech vymezil způsob činnosti magistrátu, kompetence a pokyny k jednání městské rady, které určil dohled nad řemesly, cechy i při řešení majetkových záležitostí měšťanů, stanovil poplatky za zápisy do městských knih nebo způsob obsluhy městské šatlavy. Také vyzval městskou radu ke katolické víře, k pravidelné účasti na jednáních a stanovil její odměnu. Bertold Vilém z Valdštejna rovněž panství rozšířil o Šárovcovu Lhotu, Lukavec, Dobeš a Byšička, založil vesnici Lány a osadu Bertoldku, postavil bělohradský kostel Všech svatých a nechal přestavět místní tvrz na barokní zámek.

zpět


Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad