Dokumenty ke stažení


typ :
úsek:
Datum vložení:
strana: 1 | 2
7.8.2014 | formuláře | volby

Vzor prohlášení kandidáta o vzdání se kandidatury

Vzor prohlášení kandidáta o vzdání se kandidatury pro volby do zastupitelstva obce.

Stáhnout dokument

7.8.2014 | formuláře | volby

Vzor prohlašení zmocněnce o odvolání kandidáta

vzor prohlašení zmocněnce o odvolání kandidáta pro volby do zastupitelstva obce.

Stáhnout dokument

9.1.2014 | formuláře | dotace a příspěvky

Vyúčtování finančního příspěvku - k vytištění

Vyúčtování zašlete nebo doručte na adresu město Lázně Bělohrad, náměstí K. V. Raise 35, Lázně Bělohrad 507 81 nejpozději do 20. prosince roku za který vyúčtování zasíláte.

Stáhnout dokument

25.9.2013 | formuláře | dotace a příspěvky

Žádost o příspěvek z rozpočtu města - k vytištění

Žádost o příspěvek z rozpočtu města Lázně Bělohrad - k vytištění. Formát .PDF

Stáhnout dokument

25.9.2013 | formuláře | dotace a příspěvky

Žádost o příspěvek z rozpočtu města - k vyplnění na PC

Žádost o příspěvek z rozpočtu města Lázně Bělohrad - k vyplnění na PC. Nutnost mít nainstalovaný Microsoft Word 2003 nebo novější.

Stáhnout dokument

13.8.2013 | formuláře | tajemnice

Vzor přihlášky do výběrového řízení

Vzor přihlášky do výběrového řízení v pdf k vytištění.

Stáhnout dokument

13.8.2013 | formuláře | tajemnice

Vzor přihlášky do výběrového řízení

Vzor přihlášky do výběrového řízení v .doc k vyplnění

Stáhnout dokument

13.8.2013 | formuláře | tajemnice

Osobní dotazník

Osobní dotazník v .pdf k vytištění

Stáhnout dokument

13.8.2013 | formuláře | tajemnice

Osobní dotazník

Osobní dotazník v .xls k vyplnění

Stáhnout dokument

2.5.2013 | formuláře | evidence obyvatel

Hlášení adresy pro doručování

Formulář pro nahlášení doručovací adresy, která bude zapsána do registru obyvatel.

Stáhnout dokument

4.4.2013 | formuláře | komunální odpad

Ohlášení poplatkové povinnosti - občan

dle Obecně závazné vyhlášky města Lázně Bělohrad k místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Stáhnout dokument

4.4.2013 | formuláře | komunální odpad

Ohlášení poplatkové povinnosti - nemovitost

dle Obecně závazné vyhlášky města Lázně Bělohrad k místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Stáhnout dokument

22.3.2013 | formuláře | stavební úřad

Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení


22.3.2013 | formuláře | stavební úřad

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území


22.3.2013 | formuláře | stavební úřad

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území


22.3.2013 | formuláře | stavební úřad

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby


22.3.2013 | formuláře | stavební úřad

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu


22.3.2013 | formuláře | stavební úřad

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků


22.3.2013 | formuláře | stavební úřad

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu


22.3.2013 | formuláře | stavební úřad

Žádost o územní souhlas
Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad