Hnízdění dutinových pěvců v Lázních Bělohradě probíhá úspěšně

10.6.2024

Ilustrační obrázekV rámci projektu „Péče o zemědělskou krajinu" byly na konci října 2023 nainstalovány v Lázních Bělohradě budky pro dutinové pěvce. V měsíci dubnu a květnu roku 2024 proběhla orientační kontrola nástupu hnízdění. Z průběhu kontroly a vlastního hnízdění byla zajištěna sada fotografií.

 

 

Padesát budek s evidenčními čísly 351 až 400 bylo rozmístěno ve třech lokalitách:

  • park Dolní Nová Ves - za hasičskou zbrojnicí (10 ks, ev. č. 351 - 360)
  • lázeňský park Lázně Bělohrad - Jínova ulice (10 ks, ev. č. 361 - 370)
  • okolí rybníka Pardoubek (30 ks, ev. č. 371 - 400)

Budky byly instalovány plošně, kromě oblasti rybníka Pardoubek, kde bylo zvoleno liniové uspořádání. Cílem projektu je nahradit nedostatek přirozených dutin a podpořit hnízdění dutinových pěvců.

Podrobné informace se dočtete v tomto dokumentu

Výsledky kontrol

  • Obsazenost budek: 41 z 50 budek (82 %)
  • Fotodokumentace: zajištěna v průběhu kontrol (10. 4., 7. 5., 9. 5. 2024)

Vysoká obsazenost ukazuje, že dutinoví pěvci ochotně využívají nově instalované hnízdní příležitosti. Pestrá lokalita u rybníka Pardoubek k tomu výrazně přispěla.

Závěry a další kroky

V budoucnu by se mělo zaměřit na udržení trvalého osídlení lokalit, například pomocí zimního přikrmování a instalace samozásypných krmítek. Pozitivním zjištěním je také vzájemná tolerance mezi různými druhy pěvců, jako jsou sýkory modřinky a sýkory koňadry, které hnízdí vedle vrabců polních.

Projekt  „Péče o zemědělskou krajinu“ nejen pomáhá obnovit populace dutinových pěvců, ale také přispívá k ochraně biodiverzity a vzdělávání veřejnosti.

 

zpět


Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad