Informace k problémům s příjmem Televizního signálu

16.11.2022

Televizní anténaDne 26. 9. 2022 jsme na webových stránkách zveřejnili informaci Českého telekomunikačního úřadu, kde ČTU informuje o zahájení provozu základnových stanic nových mobilních sítí, což může za určitých nepříznivých podmínek způsobit zhoršení kvality příjmu televizního signálu přes anténu. Vzhledem k četným zprávám o problémech s příjmem televizního vysílání jsme se obrátili na ČTU s žádostí o informace o aktuální situaci na našem území.

 

Od začátku listopadu se na městský úřad Lázně Bělohrad obrátilo několik občanů, kteří mají v posledních několika týdnech problémy s příjmem televizního signálu. Na základě těchto podnětů se městský úřad Lázně Bělohrad obrátil na ČTU s dotazem, zda je toto rušení způsobeno zaváděním nových technologií a jak tyto problémy řešit.

Dle sdělení ČTU jsou aktuálně nové základnové stanice mobilních sítí uváděny do provozu pouze ve větším městech a na televizní signál v Lázních Bělohradě nemají žádný vliv. Zprovoznění nových základnových stanic mobilních operátorů na území města se předpokládá v první polovině roku 2023. Zhoršený příjem televizního je dle sdělení ČTU způsoben současnými klimatickými podmínkami v kombinaci se špatně nastavenou, nebo technologicky zastaralou televizní anténou.

ČTU doporučuje všem, kteří mají v tuto chvíli problém s příjmem některých stanic a nechtějí na řešení čekat delší dobu, nejdříve prověřit funkčnost antény, v ideálním případě objednat servisní firmu, která zajistí její správné nastavení, v krajním případě doporučí její výměnu. V případě že tento krok nevyřeší problémy s příjmem televizního signálu, doporučují postupovat dle návodu popsaného v dříve zveřejněném dokumentu. Vzhledem k aktuálnímu velkému vytížení techniků ČTU může být prodleva mezi zasláním oznámení o rušení příjmu a návštěvou technika na místě i několik týdnů, kdy v drtivé většině nahlášených případů technik vyhodnotí závadu na přijímači, která není způsobena činností mobilních operátorů.

Ing. Martin Zívr, tajemník

 

zpět


Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad