Nová velryba na Pardoubku, kříž Sv. Missie v HNV, obnova vozového parku TS města LB

3.8.2020

Instalace misijního křížeVážení spoluobčané města Lázně Bělohrad, tentokrát Vás chceme informovat o čtyřech významnějších investicích - dvě jsou krásné ze dřeva a dvě technické týkající se obnovy vozového parku Technických služeb.

 

 

Na webových stránkách města jsme dne 10.07.2020 zveřejnili článek „Zpráva z tisku: Lázně ozdobí velryba se šlechtickým původem". Přikládáme fotografii z instalace tohoto nádherného, řezbářem Janem Paďourem vytvořeného, dřevěného díla. Ještě jednou moc děkujeme. Celkové náklady činí 73 tis. Kč.

Ve 3. dekádě července 2020 byla dokončena výroba nového misijního kříže „1943" na hřbitov v Horní Nové Vsi. Původní záměr opravy stávajícího kříže se rozplynul po zjištění jeho skutečného stavu. Nově použitý materiál dub byl skvělou volbou, dřevěná písmena jsme nahradili kovovými. Moc děkujeme za spolupráci Jaroslavu Najmanovi, ml. a Janu Zejfartovi, ml. za práce truhlářské a Petrovi Plecháčovi za kovovýrobu. V neposlední řadě děkujeme pracovníkům Technických služeb i brigádníkům města, kteří se na díle podíleli nejen instalací na místě samém. Celkové náklady činí 17 tis. Kč. V průběhu měsíce září 2020 plánujeme, ve spolupráci s Římskokatolickou farností Lázně Bělohrad, slavnostní svěcení kříže.

A jsme u posledních novinek a to u obnovy vozového parku našich Technických služeb. I v této oblasti je zapotřebí investovat a dlouholetí pomocníci Avie i Felicie Pickup již pro město udělaly mnohé. V posledních týdnech jsme zakoupili za 938 tis. Kč nákladní vozidlo MAN TGL, rok výroby 2011, s nosičem kontejnerů i možností využití stávající plošiny. Pro potřeby elektrikáře města jsme pořídili nové vozidlo Dacia Dokker VAN za 290 tis. Kč. Obě vozidla budou našimi novými dlouholetými pomocníky.

Antonín Schánilec, místostarosta

zpětMěsto Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad