Aktuality

strana: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51
22.9.2020 | Článek | Informace z úřadu

Informace ke jmenování ředitele Bělohradské mateřské školy


Bělohradská mateřská školaVzhledem k častým dotazům rodičů dětí na situaci v Bělohradské mateřské škole poskytujeme následující informaci.14.9.2020 | Dokument | obecné | úřední deska

Veřejné zasedání zastupitelstva

Město Lázně Bělohrad zve všechny své občany na VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA, které se koná dne 23. září 2020 od 17.00 hod. v Sokolovně Lázně Bělohrad, Lázeňská ul. 295 

8.9.2020 | Dokument | obecné | úřední deska

Záměr prodeje automobilu

Město Lázně Bělohrad nabízí k prodeji nákladní automobil zn. Škoda Pickup N5, který bude prodán nejvyšší nabídce. Nejnižší nabídková cena dle znaleckého posudku činní 13.100.- Kč.

8.9.2020 | Článek | Město

Podpořte Život bez bariér, z. ú. v dobročinné sbírce!


Střecha - Život bez bariérŽivot bez bariér, z.ú. se sídlem v Nové Pace v podkrkonošském kraji 15 let provozuje rozsáhlou půjčovnu kompenzačních pomůcek, poskytuje sociální služby, zaměstnává handicapované v chráněných dílnách, realizuje projekty v oblasti bezbariérovosti, prevence proti úrazům ve školách, organizuje sportovní, kulturní aktivity.3.9.2020 | Článek | Město

Nové kontejnery na kovový odpad v Lázních Bělohradě


Kontejner na kovCelkem 5 ks nových nádob rozvezli zaměstnaci technických služeb v tomto týdnu. Šedé kontejnery doslalo město od společnosti EKO-KOM.1.9.2020 | Dokument | obecné | úřední deska

Oznámení prací na VTL plynovodu

Dne 08.09.2020 od 8:00 do 18:00 bude z důvodu plánovaných prací průběžně prováděna manipulace na vysokotlakém plynovodu DN 100 v centru a v okolí města Lázně Bělohrad

17.8.2020 | Dokument | obecné | úřední deska

Veřejné zasedání zastupitelstva

Město Lázně Bělohrad zve všechny občany na VEŔEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA, které se koná dne 27. srpna 2020 od 17.00 hod. 

7.8.2020 | Dokument | obecné | úřední deska

Záměr prodeje automobilu - Avia 31T N

Město Lázně Bělohrad nabízí k prodeji nákladní automobil značky Avia, který bude prodán nejvyšší nabídce. Nejnižší nabídková cena stanovená na základě znaleckého posudku činní 52 700,- Kč včetně DPH. Nabídky lze podávat do 17. 8. 2020 do 13:00 na podatelnu městského úřadu.

7.8.2020 | Dokument | obecné | úřední deska

Záměr prodeje automobilu - Škoda Pickup N5

Město Lázně Bělohrad nabízí k prodeji nákladní automobil značky Škoda, který bude prodán nejvyšší nabídce. Nejnižší nabídková cena stanovená na základě znaleckého posudku činní 13 100,- Kč včetně DPH. Nabídky lze podávat do 17. 8. 2020 do 13:00 na podatelnu městského úřadu.

3.8.2020 | Článek | Město

Nová velryba na Pardoubku, kříž Sv. Missie v HNV, obnova vozového parku TS města LB


Instalace misijního křížeVážení spoluobčané města Lázně Bělohrad, tentokrát Vás chceme informovat o čtyřech významnějších investicích - dvě jsou krásné ze dřeva a dvě technické týkající se obnovy vozového parku Technických služeb.3.8.2020 | Článek | Město

Uzavírání nových smluv o dodávce vody a odvádění odpadních vod


Vodohospodářská a obchodní společnost a.s.Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích (dále jen Zákon), ukládá povinnost provozovatelům vodovodů a kanalizací uzavřít nové smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod, a to do 1. ledna 2024.31.7.2020 | Dokument | obecné | úřední deska

Výběrové řízení - Sociální pracovník/pracovnice městského úřadu Lázně Bělohrad


Tajemník Městského úřadu Lázně Bělohrad vyhlašuje v souladu s ust. § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o úřednících ÚSC“), výběrové řízení č. 5/2020 na obsazení pracovního místa SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK / PRACOVNICE MĚSTSKÉHO ÚŘADU LÁZNĚ BĚLOHRAD. Přihlášky lze podávat do 31. srpna 2020 do 11:00 hod. na podatelnu MěÚ. 29.7.2020 | Článek | Městský úřad

Informace k obnovení pobočky Úřadu práce v Lázních Bělohradě


Úřad práceVážení občané, vzhledem k častým dotazům na znovuotevření pobočky Úřadu práce v Lázních Bělohradě jsme obdrželi od ředitele kontaktní pobočky v Úřadu práce v Jičíně následující informaci.22.7.2020 | Článek | Město

Regiony sobě – Český ráj a Podkrkonoší sobě


MAS Brána do Českého rájeVážení podnikatelé, oslovili jsme Vás proto, že si myslíme, že Váš podnik je zajímavý a kvalitní pro náš region, ale i mimo něj. Rádi bychom také využili získaný kontakt pro další spolupráci s MAS Brána do Českého ráje.13.7.2020 | Článek | Městské kulturní středisko

Tenisový svátek v bělohradské Bažantnici


Tenisové kurty v BažantniciVelká akce se uskuteční příští víkend na tenisových kurtech v Lázních Bělohradě. V rámci 50. ročníku tenisového turnaje mužů Memoriálu Luďka Kučery, jenž bude probíhat od 18. do 20. července, zavítají do tenisového areálu v Bažantnici velká jména českého tenisu.10.7.2020 | Článek | Město

Zpráva z tisku: Lázně ozdobí velryba se šlechtickým původem


VelrybaČtrnáct dní, dvacet pil, deset litrů benzínu a 400 let starý kmen. To je výčet prací a položek, které stály za prací řezbáře Jana Paďoura a jejichž výsledkem je dvou a půl tunová velryba. Ta se ve čtvrtek na korbě náklaďáku vydala na svoji plavbu z jaroměřského ateliéru do svého nového útočiště - Lázní Bělohrad. A s sebou si vzala i svůj šlechtický rodokmen.7.7.2020 | Článek | Městské kulturní středisko

Cyklistické závody v Lázních Bělohradě


Ilustrační obrázekOmezení v souvislosti s šířením koronaviru přinesla i zrušení řady sportovních a kulturních akcí. Bohužel se tak letos neuskuteční např. tradiční Podkrkonošský maraton horských kol. Přesto v Lázních Bělohradě letos proběhnou dvě cyklistické akce.29.6.2020 | Dokument | obecné

Sběr nebezpečného odpadu

Dne 15.07.2020 proběhne ve sběrném dvoře v Prostřední Nové Vsi SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU. Odpad bude od občanů odebírán. Sběrný dvůr je otevřen: 09.00 - 11.30, 12.30 - 17.00 

19.6.2020 | Dokument | obecné | úřední deska

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - vedoucí technických služeb města Lázně Bělohrad

Město Lázně Bělohrad oznamuje vyhlášení výběrového řízení na VEDOUCÍHO TECHNICKÝCH SLUŽEB MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD. Náplň práce: řízení organizační složky města Lázně Bělohrad zodpovídající za údržbu města, jeho pozemních komunikací, veřejného osvětlení, veřejné zeleně, nemovitého a movitého majetku města, a za zadávání veřejných zakázek v rámci působnosti technických služeb. 9. platová třída, příplatek za vedení, po 3 měsících osobní ohodnocení. Pracovní poměr na dobu neurčitou, s 6 měsíční zkuš.dobou. Nástup ihned.

15.6.2020 | Dokument | obecné | úřední deska

Veřejné zasedání zastupitelstva

Město Lázně Bělohrad zve všechny občany na VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA, které se koná 24. června 2020 od 17.00 hod. v kulturním sále hotelu Grand Lázně Bělohrad a.s. 

strana: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51


Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad