Ohlédnutí za vybranými investicemi města v letních měsících roku 2021 a výhled na pár týdnů

16.9.2021

Socha želvy na PardoubkuVážení spoluobčané, rád bych Vás seznámil s několika investicemi, které proběhly v letních měsících tohoto roku 2021, nebo ještě probíhají, a s výhledem na pár budoucích týdnů. Jedná se o obnovu obou částí dětského hřiště na Jiráskově nábřeží, želví přírůstek na Pardoubku, opravy obecních bytů, rozšíření stání pro kontejnery a vyčištění koryta v Dolním Javoří, opravu střechy školky v Horní Nové Vsi, zhruba 3 měsíce průběžné výstavby nového MěÚ a úpravy severní části náměstí, budování nových Fitparků na území města. Na přelomu září/října by měly započít dlouho očekávané stavební úpravy stávající místní komunikace a rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Karla Moora. Detailně vše popsáno níže.

Ohlédnutí za obnovou obou částí dětského hřiště na Jiráskově nábřeží

V pondělí dne 14.06.2021 byly otevřeny obě obnovené části dětského hřiště na Jiráskově nábřeží. Těší nás velký zájem dětí i rodičů, herní prvky jsou hodně využívány. Akci realizovala firma Hřiště hrou s.r.o. ve spolupráci s pracovníky Technických služeb našeho města. Velké díky. Náklady byly 722 tis. Kč. Začátkem září jsme hřiště pro větší děti, v jižní části u trampolíny, doplnili oplocením pro větší bezpečnost. Bohužel se množí „jisté nešvary", které aktivně řešíme ve spolupráci s bezpečnostní agenturou a Policií ČR. Zvyšujeme dohled a kontrolu obou částí hřiště.

Želví přírůstek do vycházkové trasy kolem Pardoubku

Ve druhé polovině června se rozrostla „rodina" soch na vycházkové trase kolem Pardoubku o krásnou, nemalou, s „živou" tváří vyřezanou, želvu i odložený krunýř (fotopoint). Děkujeme řezbáři panu Janu Paďourovi za nádherné topolové dílo. Náklady byly 48 tis. Kč. Jinak, co se týká obnovy již „dožitých" soch „v pekle", již máme dřevo a řezbář pan Robert Musil „oživuje" nové postavičky, z nichž některé potkáte do konce letošního roku.

Průběžné opravy obecních bytů na území našeho města

Vždy po uvolnění obecního bytu posuzujeme, zda ho lze obratem pronajmout dalším občanům, nebo realizovat částečnou či kompletní rekonstrukci. V červenci a srpnu proběhla částečná rekonstrukce dvou bytů v domě s pečovatelskou službou (instalace sprchových koutů namísto vany, nové podlahové krytiny a výmalba) a jednoho „na staré poště" (výměna podlahové krytiny a výmalba). Děkujeme za spolupráci bratrům Pavlovi a Milanu Knapovým, firmě Koberce Brázda, s.r.o., Jirkovi Šturmovi i pracovníkům Technických služeb našeho města. Připravujeme další rekonstrukce bytů v Kotykově aleji a dalších částech města.

Rozšíření stání pro kontejnery, vč. jejich přesunu, a vyčištění koryta Javorského potoka v Dolním Javoří

Na základě podnětů občanů Dolního Javoří jsme ve druhé polovině července rozšířili zádlažbu zpevněného stání pro kontejnery, které jsme přesunuli od průběžné komunikace k přilehlé budově bývalé HZ, a nově předsadili i několik tůjí. Dne 08.07.2021 došlo, vlivem přírodních podmínek, k zaplavení části obce z Javorského potoka, musela zasahovat Jednotka sboru dobrovolných hasičů Lázně Bělohrad. Po této události jsme vstoupili do jednání občanů Dolního Javoří a zástupců podniku Lesy České republiky, s.p. a oficiálně zaurgovali vyčištění koryta v návodní i povodní straně propustku, které proběhlo rychle a kvalitně. Děkujeme tímto občanům Dolního Javoří za podněty a zástupcům podniku Lesy České republiky, s.p. za realizaci opatření. Ještě plánujeme dořešit problematiku požární nádrže v centrální části obce.

Investiční akce „Oprava střechy - školka Horní Nová Ves, č. p. 112"

V prázdninových měsících zrealizovala firma Imlauf s.r.o. opravu střechy školky v Horní Nové Vsi , č.p. 112. Proběhlo odstranění staré krytiny, bourací, tesařské i pokrývačské práce (novou vláknocementovou střešní krytinou Cembrit Horal). Náklady činí 1,75 mil. Kč. Moc děkujeme pracovníkům firmy za skvěle provedenou práci.

Tříměsíční ohlédnutí za probíhající výstavbou nového MěÚ i úpravy severní části náměstí a co nás čeká v nejbližších týdnech

Stavba budovy úřadu i práce na náměstí K. V. Raise jsou v plném tempu. Na náměstí byla v červnu provedena většina přeložek inženýrských sítí, položeny kabely silno- a slaboproudu. V červenci byla položena nová skladba podloží pod komunikace, parkovací plochy i část chodníků. Aktuálně dokončujeme připojení nových kabelů do sloupů veřejného osvětlení a započaly kamenické práce v usazení obrub s následnou zádlažbou štípanou žulou. U stavby budovy nového úřadu došlo v uvedených měsících k viditelnému posunu a to postupným zhotovením podkladové desky, železobetonových podhledových sloupů (doplněných podhledovými stěnami), obvodové vyzdívky i výtahové šachty, stropů nad 1., 2. i 3. NP a architektonického prvku atika. Stavba byla připojena ke kanalizaci a rozvodům vody. Byly zahájeny činnosti na přístřešku za budovou, probíhají „hrubé" profesní práce, např. silno- a slaboproud, vzduchotechnika, vnitřní areálové rozvody kanalizace (i dešťové), vody. Na nejbližší týdny je naplánováno usazování a montáž oken, montáž fasádního lešení a lepení kontaktního zateplovacího systému. !!! UPOZORNĚNÍ: Od ranních hodin (předpoklad 06:00) v pondělí dne 06.10.2021 až do konce výstavby (předpoklad do konce června 2022) bude oboustranná uzávěra průjezdu mezi ulicí Třetí strana a náměstím K. V. Raise !!! S výstavbou jsou a stále ještě budou spojena určitá plánovaná omezení. Děkujeme všem občanům za pochopení při dočasných omezeních.

Nové Fitparky na území našeho města

V nečekané covidové době plné různých omezení jsme se zamýšleli nad rozšířením možností venkovních aktivit na území našeho města. Uchytila se myšlenka nových Fitparků s umístěním Fitness strojů k procvičování, posilování i uvolňování svalstva. Prozatím umísťujeme 8 strojů - 5 na Jiráskovo nábřeží vedle dětského hřiště (2 stroje budou dodány v říjnu) a 3 vedle Pumptracku v Horní Nové Vsi. Ještě doplníme sezení k samostatným šlapadlům. Do provozu spustíme v pátek 17.09.2021 v odpoledních hodinách. Náklady činí 200 tis. Kč. Děkujeme firmě COLMEX s.r.o.

Co nás čeká?

Na přelomu září/října by měly započít dlouho očekávané stavební úpravy stávající místní komunikace a rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Karla Moora. Jestli stihneme dokončit ještě v letošním roce určí klimatické podmínky. A co se týká podané reklamace u firmy EVT Stavby s.r.o. - Kanalizace v Brtvi - již firma započala práce spojené s odstraněním nedostatků. Ještě jednou děkujeme občanům Brtve za podněty k prošetření.

V neposlední řadě chci ještě požádat všechny spoluobčany, kteří by rádi poukázali na případné nedostatky, závady, podali náměty, i jiné, k využívání odkazu na webu města www.lazne-belohrad.cz/hlaseni-zavad/, dále oficiální facebookové stránky města Lázní Bělohradu www.facebook.com/mestolaznebelohrad a samozřejmě jsme také k dispozici osobně i telefonicky. Jen tak můžeme zareagovat, odpovědět, pomoci, vyřešit.

Více informací případně na telefonním čísle 603 163 360 - Antonín Schánilec, místostarosta.

 

zpětMěsto Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad