Od 1. září 2022 platí zákaz provozu kotlů nižší než 3. emisní třídy

19.11.2021

Kotlíkové dotaceVážení občané, jistě vám neunikla informace o tom, že od 1. září 2022 nebude možné provozovat kotle nižší než 3. emisní třídy. V tomto článku se vám pokusíme předat informace s odkazy na zdroje tak, abyste se v problematice zorientovali a mohli si případně zažádat o kotlíkovou dotaci určenou právě těm z vás, kterých se problematika týká.

 

 

Jakých kotlů se zákaz týká?

Zákaz se vztahuje na provozovatele stacionárních zdrojů tepla na pevná paliva o tepelném příkonu 300 kW, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění a který není navržen rovněž pro přímé vytápění místa instalace (dále jen kotel). Takový kotel bude muset od září roku 2022 splňovat hodnoty, které jsou uvedeny v příloze č. 11 Zákona 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. Požadavky neplní kotle na pevná paliva, které jsou zařazeny do nižší než 3. emisní třídy.

Jak zjistit, jakou třídu má můj kotel?

Třídu kotle je možné zjistit ze štítku kotle nebo návodu k použití, případně ji sdělí pracovník, který provádí pravidelnou kontrolu technického stavu a provozu kotle.

Co dělat, když můj kotel nesplňuje alespoň 3. třídu?

Takový kotel je nutné nejpozději do 1. 9. 2022 vyměnit za takový, který požadavky zákona splňuje.

Nemám peníze na výměnu kotle

Od toho tu jsou Kotlíkové dotace. Díky nim můžete získat finanční podporu na výměnu kotle na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy. Podpora bude poskytována na instalace realizované od 1. 1. 2021 až ve výši 95 % ze způsobilých výdajů do maximální výše dotace.

Více informací o kotlíkových dotacích

V minulosti jsme vás zvali na seminář, který měl proběhnout 29. 11. 2021 mezi 14h a 17h v prostorách zasedací místnosti Městského úřadu, Žižkovo náměstí č.p. 18, v Jičíně. POZOR: Vzhledem k epidemiologické situaci je tento seminář zrušen. Jakmile to situace dovolí, seminář se uskuteční.

 

zpět


Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad