Oprava části komunikací U Lva, 3. etapa chodníku v Horní Nové Vsi, Kulturní dům Lány

11.12.2020

Komunikace U LvaVážení spoluobčané města Lázně Bělohrad, tentokrát Vás chceme informovat o třech významnějších akcích, které jsou aktuálně dokončovány.

 

 

 

Do letošních plánovaných investičních akcí jsme zahrnuli, mimo jiné, i opravu dvou úseků komunikací U Lva. Byla opravena konstrukce, založeny obrubníky, položen nový asfaltový povrch i zpevněny vjezdy k nemovitostem. Realizace byla provedena vysoutěženým dodavatelem. Cena díla činí 832 tis. Kč. V budoucích letech plánujeme projektování a realizaci v dalších částech našeho města.

V průběhu konce léta a podzimních měsíců byl realizován projekt "Lázně Bělohrad, bezbariérová trasa, k.ú. Horní Nová Ves, 3. část", který propojil části zhotovené ve dvou předchozích etapách. Stavbu termínově ovlivnila situace spojená s COVID-19. Byla provedena kompletní výměna konstrukce chodníku, založeny nové obrubníky a dešťové vpusti, položena nová dlažba. I v tomto případě bylo dílo zrealizováno vysoutěženým dodavatelem. Cena díla činí necelé 2,3 mil. Kč (z toho dotace 1.425.000,- Kč).

Od roku 2016 probíhá postupná rekonstrukce Kulturního domu v Lánech čp. 60. V letošním roce byly dokončeny opravy vnitřních prostor (mimo již realizované části v minulých letech), např. komplexní výměna rozvodů elektřiny i svítidel, vody, topení, nové odpady, obklady, dlažba, sanita, dveře, výmalba, kazetový podhled, broušeny parkety, venku vyměněna betonová zámková dlažba a postavena kůlna. Do interiéru byl vyroben nový nábytek, kuchyňská linka, šatna sportovců, zakoupeny židle, stoly, elektro. Za uvedené období se podílelo mnoho dodavatelů, firem i řemeslníků, nemalou měrou i pracovníci Technických služeb a členové místního spolku. Všem, kteří se podíleli, patří velké díky. Náklady za roky 2018-2020 činí 1,9 mil. Kč. Věřím, že po aktuální „covidové době" se zde, jako i v jiných místních částech našeho města, budou konat společenské, kulturní, sportovní, rodinné akce i hostiny. Objekt má nadále ve výpůjčce místní spolek TJ Sokol Lány, z.s. (předseda Z. Vokrouhlecký, na kterého se bude možné obrátit pro případ zapůjčení prostor).

Na přípravě a realizaci všech investičních akcí se podílejí pracovníci Odboru investic a správy majetku, kterým tímto také moc děkuji.

Antonín Schánilec, místostarosta

zpětMěsto Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad