Projekt komunitní aktivity na území MAS Brána do Českého ráje

14.7.2023

Logo MASV rámci realizovaného klíčového projektu Komunitní aktivity na území MAS Brána do Českého ráje, z.s. z Operačního programu zaměstnanost plus je vypsána výzva na podporu komunitních akcí v rámci komunity mikroregionů, obcí, osad, spolků i neziskovek.

 

 

MAS ráda finančně podpoří následující typy akcí: exkurze, výlety, besedy, odborné semináře, kurzy, komunitní projekty či osvětové činnosti. Možná je i podpora jiného typu akce, pokud bude mít charakter stmelování komunity. Cílem podpory je posílení činorodosti a účasti obyvatel a jejich zapojení do života v obci, regionu či komunitě. Výzva je koncipována jako průběžná, žadatelé můžou posílat žádosti v průběhu celého roku od data vyhlášení výzvy.

Pravidla výzvy na komunitní akce a formulář žádosti o příspěvek naleznete na stránce https://masbcr.cz/, své dotazy, prosím, směřujte elektronicky na Ing. Lucii Karlovou, karlova@masbcr.cz, tel.: 728 874 903
 

zpět


Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad