Provoz Městského úřadu Lázně Bělohrad ve vztahu k veřejnosti v úředních hodinách po dobu vyhlášeného nouzového stavu

17.4.2020

Městský úřadOmezení osobního kontaktu zaměstnanců městského úřadu a dalších úředních osob (dále jen „zaměstnanci") s adresáty veřejné správy (s žadateli, s jinými účastníky správních řízení) a dalšími externími osobami, trvá během vyhlášeného nouzového stavu a omezuje se pouze na nezbytné úřední záležitosti.

 

 

Tyto záležitosti lze osobně vyřídit na kontaktních místech Czech Point a na podatelně městského úřadu po celou dobu úředních hodin bez objednání.

U ostatních nezbytných úředních záležitostí je možné osobní projednání v úředních hodinách po předchozím telefonickém objednání v termínu určeném referentem příslušné agendy, který i posoudí nezbytnost případu.

Kontakty pro objednání:

  • Vedení města (starosta 603 295 339, místostarosta 603 163 360, tajemník 731 407 649)
  • Stavební úřad - 734 757 735
  • Matrika - 605 207 952
  • Byty, pozemky - 733 714 039
  • Majetek, investice - 602 282 133
  • Investice, vyjádření vlastníka - 731 410 768
  • Ostatní záležitosti přes spojovatelku (493 792 276) nebo kontakty uvedené na webu města

Upozornění: U návštěv bez předchozího objednání je pravděpodobné, že díky nařízené práci z domova, nebude příslušný referent na pracovišti k dispozici.

I nadále žádáme občany, aby osobně vyřizovali pouze neodkladné záležitosti, ostatní vyřizovali telefonicky či elektronicky (e-mail, datová schránka).

Každý příchozí návštěvník úřadu je povinen mít po celou dobu jednání zakryta ústa a nos, musí dodržovat odstup od druhé osoby min. 2 m a musí dbát na to, aby v prostoru, do něhož vstupuje (podatelna, chodba, kancelář) byly v daném okamžiku přítomny nejvýše 2 osoby. Návštěvníci úřadu jsou povinni dbát pokynů zaměstnanců úřadu a do budovy mohou vstoupit až na základě vyzvání. Volný pohyb návštěvníků po budově úřadu, mimo vymezené prostory, je zakázán.

Pro vstup do budovy ZAZVOŇTE!

zpět


Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad