Cena vodného a stočného na Jičínsku se po šesti letech mění, vzroste o 3 %

12.12.2018

VOS a.s.Představenstvo Vodohospodářské a obchodní společnosti a.s. rozhodlo, že cena vodného a stočného pro rok 2019 vzroste o 3 %. Odběratelé tedy budou platit za pitnou vodu a odvod vody odpadní částku 81,35 Kč za m3, což je o 2,4 Kč za m3 více. I přes meziroční nárůst spotřeby vody a zvýšení příjmů za vodné a stočné, vzrostou na druhé straně VOS a. s. v příštím roce náklady, a to především z důvodu rozsáhlých investic a oprav. Ty jsou v plánu v rekordní výši 174 milionů korun. Cílem společnosti je udržet vyrovnané hospodaření.

Představenstvo Vodohospodářské a obchodní společnosti a. s. se dne 11. 12. 2018 sešlo, aby projednalo návrh cen vodného a stočného pro příští rok. Po seznámení se s předběžnými výsledky hospodaření společnosti a z nich plynoucí kalkulace cen na rok 2019 rozhodlo, že po šesti letech musí přistoupit k mírnému navýšení cen. Za vodné tedy obyvatelé nově zaplatí 39,89 Kč a za stočné 41,46 Kč. „Ačkoliv se nám meziročně zvýšila spotřeba pitné vody o necelých 8 % a odpadní vody o zhruba 3 %, a tím pádem se nám letos zvýšily příjmy, musíme bohužel cenu vody i přesto navýšit, abychom udrželi příští rok mírně pozitivní rozpočet. Zvyšují se totiž celorepublikově náklady, a to jak např. na materiály, tak osobní náklady a energie. Do oprav vodárenské infrastruktury chceme vložit 54 milionů a vzhledem k většímu meziročnímu rozsahu oprav a vývoji cen, zde plánujeme náklady o 7 milionů vyšší než letos. Navíc nás v příštím roce za podpory dotací čekají rozsáhlé investiční akce za více než 120 milionů korun. Společnost, tak jako v předcházejících letech, chce i v roce 2019 vytvořit mírný provozní zisk, který ale opětovně vložíme do vodárenské infrastruktury," komentuje vývoj hospodaření a stanovení cen předseda představenstva VOS a. s. a starosta města Jičína JUDr. Jan Malý. I provozní náklady očekává management společnosti vyšší. „V příštím roce očekáváme mírný nárůst u regulované složky energií. U nákladů na opravy to jsou zase vyšší jednotkové ceny materiálů a služeb pro opravy vodovodů a kanalizací. Musíme také reflektovat vývoj na trhu práce, abychom byli konkurenceschopní a zaměstnanci u nás zůstali, takže k mírnému navýšení dojde také ve mzdové složce. Celkově bychom měli hospodařit se ziskem," komentuje plán hospodaření pro rok 2019 ředitel společnosti Ing. Richard Smutný.

Na cenotvorbu vodného a stočného má mj. velký vliv i stát, který tuto cenu řadí mezi tzv. věcně usměrňované ceny. Stanovuje také přiměřený zisk vodárenských společností. „V příštím roce stát plánoval snížení ceny DPH z 15 na 10 %, ale bohužel to nebylo zatím odsouhlaseno, takže jsme s tím nemohli v rozpočtu počítat," dodává ředitel společnosti Ing. Richard Smutný.

Společnost každoročně vkládá ze svého 200milionového obratu okolo 50 milionů do oprav stávající infrastruktury. Další významnou nákladovou položkou jsou investice, které jsou pro akcionáře společnosti, města a obce, prioritou. V roce 2019 plánuje celkem VOS a. s. vložit do oprav, modernizací a investic rekordních 174 milionů. Čtyři nové významné akce jsou podpořeny dotacemi ze SFŽP ve výši 130 milionů korun, které budou realizovány v průběhu následujících 3 let - rekonstrukce úpraven vody Libonice a Lázně Bělohrad a propojení vodovodů na Kopidlensku a Hořicku. „Mnoho akcí bude záviset ještě na rozhodnutí měst a obcí, jedná se totiž o větší rekonstrukce ulic a v nich uložených sítí," doplňuje další plány ředitel Ing. Richard Smutný.

Bližší informace Vám podá: Ing. Richard Smutný, ředitel VOS a.s., tel.: 493 544 811  

zpět


Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad