Platnost dokladů je třeba kontrolovat

27.3.2019

Ilustrační obrázekVčasnou kontrolou platnosti osobních dokladů předejdete mnohým nepříjemnostem. Všichni občané by si měli průběžně kontrolovat platnosti svých osobních dokladů, především občanského průkazu, dále také cestovního dokladu i řidičského průkazu.

 

 

Občanské průkazy (OP)

Povinností každého občana ze zákona je po dosažení 15 let věku nejpozději do 30 dnů požádat o jeho vydání. Při nahlášení ztráty, odcizení, zničení, poškození, ale i po změně stavu a adresy musí občan o vydání nového OP požádat, a to nejdéle do 15 dní. V případě docházející platnosti OP může držitel požádat o vydání nového OP bez úhrady správního poplatku již ve lhůtě šesti měsíců před jejím skončením. Předčasně (na vlastní žádost a bez udání důvodu, doplnění akademického titulu) je možné požádat o vydání OP kdykoliv, avšak s úhradou správního poplatku.

S účinností od 1.7.2018 došlo u OP k zásadním změnám, kdy se již nadále nevydávají (pouze s výjimkou případů pro účely výkonu volebního práva v době voleb) občanské průkazy bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti jeden měsíc (tzv. „rychloobčanky"). Nově je tedy možné za příslušný správní poplatek zažádat o vydání řádného OP ve zkrácené lhůtě, a to v pracovních dnech do 24 hodin nebo do 5 pracovních dnů - viz. příslušný leták.

Cestovní doklady (CD)

Před nadcházející letní sezonou je nutné překontrolovat platnost cestovních dokladů. V současné době jsou vydávány cestovní pasy s biometrickými údaji pro děti do 15 let s dobou platnosti 5 let ve standartní lhůtě do 30 dnů za poplatek 100,- Kč. Pro občany starší 15 let jsou vydávány CD s dobou platnosti 10 let ve standartní lhůtě do 30 dnů za poplatek 600,- Kč. Nově, s platností od 1.7.2018, je také možné za příslušný správní poplatek požádat o vydání řádného CP ve zkrácené lhůtě, a to v pracovních dnech do 24 hodin nebo do 5 pracovních dnů. Ovšem poplatky za vydání CP v kratší lhůtě, jsou výrazně vyšší. - viz. příslušný leták.

Řidičské průkazy (ŘP)

Také u ŘP došlo od 1.7.2018 k zásadní změně, která spočívá především ve zrušení místní příslušnosti k podání žádosti o jeho vydání. V současné době lze tedy požádat o nový ŘP na kterémkoliv ORP (obec s rozšířenou působností - nejblíže Nová Paka, Hořice, Jičín). Další novinkou je, že k žádosti o nový ŘP žadatel nemusí již dokládat vlastní průkazovou fotografii. K tomuto účelu se využívají naskenované fotografie z registru obyvatel použité pro vydání OP (bude-li na ní vzhled žadatele odpovídat jeho aktuální podobě), v opačném případě bude přímo na přepážce pořízena nová digitální fotografie.

Informace k vydání dokladů

O všechny výše uvedené doklady si lze zažádat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (ORP). Nejbližší ORP: Nová Paka, Hořice, Jičín. Občanské průkazy a cestovní pasy se vyměňují na oddělení správních agend, řidičské průkazy na oddělení dopravně správních agend. Podání žádosti o vydání řádného OP probíhá on-line, není tedy potřeba vyplňovat žádost a fotografie pořizuje přímo úřednice na přepážce. Obdobně probíhá i podání žádosti o vydání řádného CD. Příslušné přepážky na oddělení správních agend (Nová Paka, Hořice, Jičín) mají úřední dny po celý týden. Jsou otevřeny denně od 8 hodin. V pondělí a ve středu do 17 hod., v úterý, čtvrtek do 14 hodin a pátek do 13 hodin, vždy s polední přestávkou.

Časté dotazy:

1) Kam můžu cestovat na občanku?

Pokud cestujete z ČR do zemí Evropské unie a dále Islandu, Norska, Lichnštejnska, Švýcarska, Albánské republiky, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Makedonské republiky, Srbské republiky, Gruzie a Moldavské republiky (pro Moldavskou republiku lze použít pouze OP se strojově čitelnými údaji) lze jako cestovní doklad použít platný občanský průkaz. (Kosovská republika rovněž uznává platný občanský průkaz se strojově čitelnou zónou a biometrickými údaji, kterých v ČR bylo vydáno pouze v omezeném množství).

OP je však chápán jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele, nikoliv pro děti v něm zapsané. Od 1.1.2012 mohou i děti mladší 15 let do výše uvedených států cestovat též na vlastní OP, o který mohou rodiče dítěte požádat.

Před využitím OP jako cestovního dokladu pro cestování do výše uvedených zemí Ministerstvo vnitra doporučuje ověřit možnost využití konkrétního typu OP, jakož i minimální vyžadovanou dobu zbývající do konce jeho platnosti, dotazem na velvyslanectví jednotlivých shora uvedených států, případně dotazem na Ministerstvo zahraničních věcí ČR (http://www.mzv.cz/).

2) Jak dlouho musí platit v některých zemích cestovní pas?

Pokud cestujete například do Egypta, Thajska či Mexika, musí váš pas platit ještě nejméně šest měsíců po skončení pobytu.

Doporučujeme ověřit si nutnou délku platnosti cestovního pasu ještě před cestou na webových stránkách MZV ČR. Potřebné informace najdete v sekci Víza - režim vstupu po zvolení konkrétního státu a téma cestování v pravé části stránky.

Simona Černá, referentka odboru vnitřních věcí

zpět


Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad