Základní škola při dětské léčebně

Zpět

Historie a současnost

Základní škola při dětské léčebněZákladní škola při dětské lázeňské léčebně v Lázních Bělohradě byla založena v 50. letech minulého století.

Začalo se učit na pokojích, žáci leželi na lůžku a učitel přecházel od jednoho pacienta ke druhému.

Škola do podoby, jak ji známe, se zformovala v 60. letech minulého století.

Od roku 2014 je Základní škola při dětské lázeňské léčebně Lázně Bělohrad sloučena se Základní školou Hořice, Husova 11

Zřizovatelem je Královéhradecký kraj, působíme jako příspěvková organizace

Posláním školy se sídlem v  Lázních Bělohradě je výchova a vzdělávání žáků přijatých k léčebnému pobytu, který obvykle trvá 4 týdny.

Jsme si vědomi základní myšlenky, že se žáci sem přijíždějí především léčit a my, pedagogové si velmi vážíme práce lékařů a zdravotníků a respektujeme, že prvořadé je zlepšení zdravotního stavu dětí. Léčebna je určena k léčbě onemocnění pohybového ústrojí a od roku 2008 se léčebné spektrum rozšířilo i na gynekologické indikace.

Důležitým úkolem školy je co nejvíce pomáhat dětem během jejich lázeňského pobytu překonat smutek z odloučení od rodin, kamarádů a známého prostředí.

Prioritou je vytvořit harmonické a podnětné klima pro vzdělávání, aby se jejich absence v kmenové škole nijak neprojevila na úrovni vědomostí.

Naším cílem tedy je, aby žák nezameškal zadané učivo v hlavních předmětech, které souběžně probírají jeho spolužáci v kmenové škole (škole, kde se učí celý rok) a zpětná informace školy i rodičů o tom, že nám to daří, nás těší a povzbuzuje.

Vzděláváme žáky od 1. do 9. ročníku základní školy, základní školy praktické, základní školy s rozšířenou výukou jazyků a matematiky, speciální školy, církevní školy a víceletých gymnázií.

Konzultace poskytujeme ve všeobecně vzdělávacích předmětech i studentům středních škol.

Vyučují se všechny předměty kromě výchov v rozsahu 15 hodin týdně.

UčebnaS dětmi pracují zkušení speciální pedagogové, převládá individuální práce s jednotlivými žáky podle zadaného učiva z kmenové školy a učebních materiálů (knihy, sešity), které si žáci přivážejí. V každé třídě je zpravidla 8 - 12 žáků. Škola má tři běžné učebny a jednu počítačovou učebnu. Žáci mohou být v kontaktu se školou, rodiči i kamarády přes internet.

Pro dětské pacienty lázeňské léčebny je určitě důležitá i jistá psychická pohoda, protože ví, že až se vrátí domů a do své školy, nebudou se školními znalostmi daleko za spolužáky. Žáci se zde naučí samostatnosti a soustředění se jen na svou zadanou práci. Respektují své nové spolužáky, protože každý z nich má jiný úkol a neměli by se vzájemně rušit. Učí se tím také toleranci a vzájemné pomoci.

Poloha

Lázeňská 146 Lázně Bělohrad, hlavní vstup je z ulice Rašínova, souřadnice 50.429757, 15.586360, ukázat na mapě

Kontakt

  email:

 zs.horice-belohrad@centrum.cz

 pracoviště Lázně Bělohrad:

 493 793 562

 mobil:

 606 769 619

 telefon ředitelství:
 493 623 089

 sídlo:

 Základní škola Hořice
 Husova 11
 50801 Hořice

 web:  www.zshorice.cz


Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad