Vodné a stočné se na Jičínsku zvýší o 3 %. Pokračuje se v investicích do infrastruktury

17.12.2020

VOS a.s.Vodohospodářská a obchodní společnost a. s. zvýší pro rok 2021 ceny vodného a stočného. Nově budou zákazníci platit celkem 84,89 Kč za m3, což je průměrně o 3 % více než letos. Důvodem navýšení jsou rostoucí náklady i plánované investice do vodovodní infrastruktury. Především kvůli dlouholetému suchu se budují v určitých lokalitách propojení vodovodů, aby byla zabezpečena dodávka vody. Společnost drží dlouhodobě vyrovnané hospodaření a investuje zisk zpět do regionů.

 

Představenstvo Vodohospodářské a obchodní společnosti a. s. dne 15. 12. 2020 rozhodlo na základě předloženého plánu vedením společnosti o cenách za vodné a stočné pro příští rok. Za vodné obyvatelé od nového roku zaplatí 42,47 Kč a za stočné 42,42 Kč, dohromady 84,89 Kč za m3. Ceny obou složek ceny se tak téměř vyrovnávají. „Důvodem našeho rozhodnutí je především udržení vyrovnaného hospodaření společnosti. Na výdajové straně máme náklady na masivní investice realizované v posledních letech, které se promítají např. do vývoje odpisů. Rostou ale také neustále provozní náklady, jako jsou ceny materiálů, kdy například inovujeme používané vodoměry na modernější s dálkovým odečtem, mzdové náklady apod. Počítáme i s 3 % inflací. Nově se musí započítat také náklady na dodávku vody ve Vysokém Veselí, kde jsme místní slabé zdroje napojili na Východočeskou vodárenskou soustavu a vodu zde nakupujeme od jiné společnosti. Rostou také náklady na opravy stávající infrastruktury," vysvětluje předseda představenstva VOS a. s. a starosta města Jičína JUDr. Jan Malý. Na příjmové straně pak jen mírně vzrostl příjem za spotřebu vody, která se zvýšila o 0,5 % na 2 767 tis. m3. Objem stočného zůstal podobný jako v roce 2019, a to 2 899 tis. m3.

Vodohospodářská a obchodní společnost a. s. i v příštím roce bude pokračovat v ambiciózním investičním programu. „Do staveb plánujeme vložit zhruba 100 mil. Kč, přičemž příští rok bude pokračovat propojení vodovodů na Kopidlensku a Hořicku, které začalo letos a je rozloženo do tří let. Zde budeme čerpat na financování další část dotace ze Státního fondu životního prostředí ve výši 30 mil. Kč. Mimo to se plánuje celá řada dalších investic a oprav v městech a obcích, které zásobujeme, a které budou probíhat dle rozhodnutí jednotlivých zastupitelstev,“ komentuje investiční plán ředitel společnosti Ing. Richard Smutný. Oba největší projekty mají za cíl propojit stávající menší vodovody na silnější skupinové a posílit tím dodávku vody pro všechny tamní obyvatele. Obce se slabšími či nekvalitními zdroji severovýchodně od Hořic se mají připojit na skupinový vodovod Hořicko. Na Kopidlensku bude zase postaven nový zásobní vodojem na vrchu Čakan a lokalita bude propojena se Soboteckem, aby mohly být obě oblasti vzájemně zásobovány.

Bližší informace Vám podá: Ing. Richard Smutný, ředitel VOS a.s., tel.: 493 544 811

zpět


Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad