Vybrané investice města z podzimních měsíců roku 2021

29.12.2021

Fit parkVážení spoluobčané, tentokrát píšu o několika investicích z podzimních měsíců roku 2021. Jedná se o krokodýlí přírůstek na Pardoubku, opravy obecních bytů, dokončené fitparky a podzim na stavbách nového MěÚ i úpravy severní části náměstí. Detailně vše popsáno níže.

 

 

Krokodýlí přírůstek do vycházkové trasy kolem Pardoubku

Na konci listopadu se zase rozrostla „rodina" soch na vycházkové trase kolem Pardoubku o nemalého, úžasného, jako živého krokodýla, s kačenkovým kruhem, který si to míří „od kabin" směrem k vodě. Řezbáři panu Janu Paďourovi děkujeme za skvělé topolové dílo. Už teď se těšíme na další přírůstky z jeho dílny. Náklady byly 60 tis. Kč. A co obnova soch „v pekle"? Zde se činní řezbář pan Robert Musil, který postupně „oživuje" dřevěné prvky. Dojednána je etapová kompletní obnova „dožitých" soch.

 

Průběžné opravy obecních bytů na území našeho města

V posledních týdnech byla dokončena, po dlouhé období probíhající, komplexní rekonstrukce bytu v Kotykově aleji s náklady v řádu statisíců korun. Byt je již pronajat v obecním zájmu. Děkuji všem, kteří se na této rekonstrukci podíleli. Bohužel s pachutí, že se to fakt „táhlo". Plánujeme menší či větší opravy dalších bytů, u několika projektujeme komplexní rekonstrukce, které plánujeme vysoutěžit a realizovat v řádu několika měsíců.

 

Dokončené fitparky

V průběhu listopadu jsme doplnili oba nové fitparky v Horní nové Vsi vedle pupmtracku i na Jiráskově nábřeží vedle dětských hřišť o lavičkové sezení ke šlapadlům a také ucelili kompletní strojové vybavení. Těší mne, když vidím děti, celé rodiny, seniory, a prostě kohokoliv, jak novinku ve městě využívají.

 

Další tříměsíční ohlédnutí za probíhající výstavbou nového MěÚ i úpravami severní části náměstí

Stavba budovy úřadu i na náměstí K. V. Raise jsou stále v plném tempu. Na náměstí je dokončována část pokládky žulové zádlažby, včetně obrubníků v pěší, parkovací i pojezdové části, bylo vysazeno pět menších stromů (třešeň neplodící) a jeden větší (dub) s položením mříží, zhotovena technologická šachta (čerpadlo, filtrace, přívod vody, elektřiny aj.) i základy pro kašnu. Konečnou podobu upraveného náměstí doplňují prvky mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, stojany na kola aj.) i přechod pro pěší. U stavby budovy nového úřadu byly dokončeny další plánované práce - př. usazena okna, namontováno fasádní lešení, nalepen kontaktní zateplovací systém, světlík s finální fasádní stěrkou, střecha s kačírkem, vnitřní omítky, položeny izolace a podlahové vytápění, proběhly betonáže podlahových konstrukcí, realizována plynová přípojka, usazena ocelová konstrukce na přístřešek za budovou. S výstavbou jsou a stále ještě budou spojena určitá plánovaná omezení. Děkujeme všem občanům za pochopení při dočasných omezeních.

 

A co ještě ...?

Na přelomu září/října měly započít dlouho očekávané stavební úpravy stávající místní komunikace a rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Karla Moora. Vzhledem k neočekávané události u vysoutěženého dodavatele stavby nebyla realizace prozatím zahájena. V Brtvi průběžně probíhají práce na odstranění nedostatků, které jsme reklamovali u dodavatele stavby kanalizace firmy EVT Stavby s.r.o.

Nakonec chci ještě požádat všechny spoluobčany, kteří by rádi poukázali na případné nedostatky, závady, podali náměty, i jiné, k využívání odkazu na webu města www.lazne-belohrad.cz/hlaseni-zavad/, dále oficiální facebookové stránky města Lázní Bělohradu a samozřejmě jsme také k dispozici osobně i telefonicky. Jen tak můžeme zareagovat, odpovědět, pomoci, vyřešit.

Více informací případně na telefonním čísle 603 163 360 - Antonín Schánilec, místostarosta.

 

zpětMěsto Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad