Výpůjčka budovy Jiskry

23.5.2024

Budova Jiskra, Horní Nová VesVážení, velmi nás mrzí vyjádření Lukáše Rychtery na facebookové stránce Bělohraďáci o vztahu města s folklorním souborem Hořeňák, proto nám dovolte vyjádřit náš pohled.

 

 

 

 

Vyjádření pana Lukáše Rychtery na Facebooku

Dobrý den milí Bělohraďáci,

malá ochutnávka toho co pro nás v nejlepším vědomí a svědomí město Lázně Bělohrad dělá. Rád bych se s Vámi podělil o fungování tohoto města a jeho jednání směrem k občanům a k některým spolkům (doufám, že ne ke všem, protože by mi jich bylo opravdu líto). V rámci mých volnočasových aktivit, se zde již od útlého věku věnuji jedné z tradic, na které se tu evidentně město snaží usilovně zapomenout. Ne jen já jsem prošel Hořeňáčkem nebo Hořeňákem a ne jen já jsem díky tomu mohl i navštívit různá daleká místa a s hlavou vztyčenou chodit v našem kroji a pod vlajkou Česka a Bělohradu!

Nyní po tomto dlouhodobém jednání s městem a jeho současným vedením se za ty momenty bohužel začínám stydět, že jsem se kdy k tomuto městu hlásil a propagoval ho v dalekých i blízkých místech. Věřím, že folklór nemusím v Bělohradě dlouze představovat a půjdu tedy k věci. Před nějakou dobou vypršela smlouva o prostor Jiskry na Horní Nové Vsi, kde soubor působil zhruba 75 let. Důvod neprodloužení smlouvy bylo, že město u své budovy po 75 letech zjistilo, že je zkolaudována jako rodinný dům. Souboru město smlouvu odmítlo prodloužit z tohoto důvodu a novou chtěli se souborem uzavřít po rekolaudaci objektu. Následně (stále není žádná změna na katastru) se, ale ukázalo, že budovu do výpůjčky (na 10 let) dostane spolek, který v době jednání ještě ani neexistoval.

Paní starostka a pan místostarosta Bičiště přišli za vedením Hořeńáku se zástupci nově vzniklého spolku Komedius s tím, že pokud se o prostor bude ucházet Hořeňák a Komedius, že si paní starostka nedokáže představit podporu Hořeňáku, protože pod jeho vedením objekt nežije a přislíbila, že pro Hořeňáky se nic nemění, pouze si budou rezervovat prostor přes google kalendář. V minulosti nám však jako souboru město zakázalo budovu půjčovat pro jakékoliv akce a ubytovávat, tento zákaz se pro nás do poslední chvíle nezměnil. Spolek Komedius, s žádnou historií, dostal budovu do výpůjčky zcela zdarma i příslib, že město bude hradit veškeré energie (Toto za celou dobu neměl nikdy slíbeno ani soubor Hořeňák, vždy jsme se jako nevýdělečný spolek modlily, aby nám byla schválena dotace, abychom vůbec toto mohli platit. A že nás občas nechávali vyčkávat do posledního momentu a slýchali jsme, že Hořeňáky prostě všichni zastupitelé tzv. nemusí.). Po několika jednání a pár vyměněných e-mailech, ale vše padlo a spolek Komedius souboru Hořeňák ani neumožňuje tuto budovu užívat v přislíbeném rozsahu k účelům vyplývajícím ze zřizovatelské listiny. Zamezují nám přístup k majetku souboru a jeho členů a tak dále. Nyní budovu dostává zdarma spolek Komédius pro námi zakázané účely viz odstavec čtyři (pronájem a půjčování prostor). A víte co je na tom nejkrásnější? Jak na tom bude hezky Komedius vydělávat. A ne jen na pronájmech, ale i na kurzech po kterých prý vy občané Bělohradu údajně toužíte. Dělají je za pouhých 3 500 na osobu (z finančně ohrožených skupin za 3 000). I přes cenu kurzovného, město hradí veškeré energie při těchto výdělečných akcí. Mohl bych se rozepsat ještě dále. O tom, že dosud nemáme odpověď na to, proč našemu souboru z našeho města na rozdíl od spolku Komedius, který ani sídlo v našem městě nemá, je straněno. Spolek Komedius vznikl, jak mají uvedeno, pro „Podporu komunitního života v obci a okolí" což by bylo super, ale sídlo mají ve Velkém Vřešťově. Nebo o falešném jednání pana místostarosty. Nebo o výhrůžkách od nejmenovaného člena Rady města vůči mé osobě, abych tuto situaci neřešil, protože to dopadne tak, že mě celý Bělohrad bude nenávidět. Já, ale na rozdíl od politiků, nepotřebuji být každým milován. Pokud by to někoho zajímalo více, rádi s Vámi, já i jiní členové souboru budeme mluvit. (Na rozdíl od paní starostky, která se před námi občany snaží zavírat jak jen to jde a proto utekla i z těchto stránek.). Situaci asi nezvrátíme. Soubor Hořeňák tak po svých 75 letech přestane mít možnost fungovat v Lázních Bělohrad.

Lukáš Rychtera, folklorní soubor Hořeňák

Vyjádření města

Vážení, velmi nás mrzí vyjádření Lukáše Rychtery na facebookové stránce Bělohraďáci o vztahu města s folklorním souborem Hořeňák, proto nám dovolte vyjádřit náš pohled.

Víte, v rámci různých jednání máme vždy více možností. Jednou z nich je velmi pohodlná verze nechat věci plynout s tím, že se nějak časem vyřeší samy. Nebo, a to je způsob náš, určité záležitosti, které jsou delší dobou diskutovány a z našeho pohledu mohou fungovat lépe, otevřít, píchnout tzv. do vosího hnízda, a to nikdy není bezbolestné. Věříme ovšem, že takový způsob přinese městu pozitivní změny do budoucna, ač se to tak nemusí na první pohled zdát.

Soubor Hořeňák je dlouhodobě městem podporován finančně (v roce 2023 150 000,- Kč), přičemž budovu Jiskry měl soubor v dlouhodobé bezplatné výpůjčce. V rámci ukrajinské krize, kdy se řešilo ubytování pro uprchlíky, město zjistilo, že budova je stále zkolaudována jako rodinný dům. Proto je potřeba budovu rekolaudovat za účelem, pro který je využívána - tedy spolkovou činnost. Souboru Hořeňák k 31.12.2022 tato bezplatná výpůjčka budovy skončila. Domluvili jsme se, že zahájíme rekolaudaci, která s sebou ponese nějaké stavební úpravy i náklady, aby vše bylo legislativně v pořádku. Samozřejmě by bylo správné, aby v ten moment budovu Jiskry Hořeňák vyklidil a nepoužíval, ale protože jsme nechtěli činnost spolku jakkoliv omezit, a už vůbec ne ohrozit, nadále jsme soubor v budově nechali fungovat „na dobré slovo".

Loni touto dobou nás oslovila paní Nováková s myšlenkou založení komunitního centra, které by nejen pro místní nabízelo širokou škálu aktivit (více na komedius.cz). Napadlo nás nabídnout pro tyto činnosti prostory právě budovy Jiskry a zahájili jsme jednání společně s paní Zdenou Rychterovou, předsedkyní Hořeňáku. Přišlo nám logické dát do výpůjčky prostory spolku, který bude budovu využívat téměř každodenně, tudíž se o budovu bude adekvátně starat, budova nebude chátrat a vrátí se do ní život. Hořeňák aktuálně budovu využívá pravidelně pouze v pátek na taneční zkoušky. Tímto krokem město tak bude mít do budoucna logické argumenty pro její rekonstrukci a nebude muset uvažovat o jejím prodeji. Na první pohled se zdálo, že vedení souboru Hořeňák s touto myšlenkou nemá problém. Po zveřejnění záměru o výpůjčce se přihlásil pouze spolek Komedius, tudíž s ním byla uzavřena smlouva o výpůjčce, ovšem s výslovnou podmínkou, že nadále Hořeňák může využívat bezplatně prostor tělocvičny a krojovny, ostatní prostory po dohodě s Komediem v rámci sdíleného kalendáře. Mělo také dojít k podpisu smlouvy mezi Hořeňákem a Komediem, zde ovšem nedošlo ke shodě a smlouva doposud uzavřena nebyla. 22. 5. proběhla schůzka všech zúčastněných stran, ze které paní Zdeňka Rychterová s dcerou Míšou odešla s tím, že se s Komediem nedohodnou.

V současné chvíli ještě stále rekolaudace Jiskry neproběhla, protože se objevily technické problémy. Od června letošního roku začne kompletní rekonstrukce sociálních zařízeních v celkové výši 480.000,- Kč. I tak jsme uzavřeli smlouvu s Komediem, a to z toho důvodu, že prostory potřebují úklid a přípravu na svoje aktivity spolku, které by členové rádi započali na podzim letošního roku, kdy předpokládáme, že bude budova zrekolaudována. Do té doby samozřejmě prostory pronajímat a používat pro svou činnost Komedius aktivně nemůže, ale pochopitelně soubor Hořeňák zde zkouší a může prostory tělocvičny a krojovny bezplatně využívat i nadále. Toto je ovšem potřeba vyřešit smlouvou mezi Komediem a Hořeňákem.

Pravdou je, že Komedius má sídlo na Vřešťově, paní Nováková ale v Bělohradě bydlí a aktivity budou pořádat na území našeho města. Jen pro informaci - ne všechny spolky, které město finančně a jinak podporuje, mají sídlo v Bělohradě, spíše jde o to, kde a pro koho svou spolkovou činnost vykonávají. Ze záměru Komedia je jasné, že své aktivity cílí primárně na občany našeho města, ale i širokého okolí. Pan Rychtera upozornil na výdělečnou činnost spolku Komedius - rádi bychom uvedli, že i jiné spolky, které město finančně i materiálně podporuje, vydělávají a peníze z výdělku si ponechávají pro svou činnost (hasiči L. Bělohrad, Hasiči D. N. Ves, TJ Lázně Bělohrad, Sokol...a potažmo i Hořeňák v minulosti např. pronájmem Jiskry). Je to snad špatně?

Co se týče platby za energie v budovách města, které mají různé spolky ve výpůjčce, platí, že energie vždy platí město formou dotace, o kterou si jednotlivé spolky můžou požádat.
Naším cílem rozhodně není likvidace folklorního souboru. Věřte, že by bylo velmi snadné znemožnit jeho fungování v Jiskře např. okamžitým zákazem užívání z důvodu technického stavu a právních vad budovy, případně usilovat o prodej tohoto domu.

Touto cestou ale v žádném případě jít nechceme. Soubor Hořeňák naši podporu vždy měl, má a mít bude. Jsme přesvědčeni, že v budově Jiskry je prostor pro oba spolky, možná i pro někoho dalšího a vše je jen na ochotě se domluvit.

Alena Kuželová, starostka města
Jiří Bičiště, místostarosta města

zpět


Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad