Novinky z města

"Kauza" Bělohradské listy

Vážení občané, na základě žádosti bývalé redakční rady Bělohradských listů zveřejňujeme jejich vyjádření k celé záležitosti. Zároveň přikládáme reakci starostky, radních a zástupců městského kulturního střediska. Posledním dokumentem je prohlášení Jana Beneše.
celý článek

Představení šéfredaktora Bělohradských listů

Dobrý den vážení obyvatelé Lázní Bělohrad. Jmenuji se Tomáš Kašpar. Usnesením Rady města Lázně Bělohrad č. 34/16/2024/RM ze dne 21. 3. 2024 jsem byl schválen do funkce šéfredaktora Bělohradských listů a bylo mi uděleno pověření k vedení redakční rady a k přípravě obsahové části Bělohradských listů.
celý článek

Projekt „Péče o krajinu – Usazení a obnova populací dutinových pěvců“ přináší první výsledky

Město Lázně Bělohrad a Z E P O BĚLOHRAD a.s. spolupracují v inovativním projektu zaměřeném na podporu a obnovu populace dutinových pěvců v naší krajině.
celý článek

Výše místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství pro rok 2024 činí 800 Kč

Sazba místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství se po šestnácti letech zvýšila a činní tak 800 Kč na poplatníka. Poplatek je splatný do 31. března 2024.
celý článek

Oznámení o zahájení prací Byšičky - mostek

Rádi bychom informovali občany o dočasné uzavírce silnice vedoucí z Dolní Nové Vsi na Byšičky.
celý článek

Královéhradecký kraj vyhlásil novou výzvu pro kotlíkové dotace

Královéhradecký kraj dne 29. 2. 2024 vyhlásil další výzvu pro předkládání žádostí o kotlíkové dotace. Dotační program je zaměřen na výměny starých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňujících limity 3. nebo vyšší emisní třídy.
celý článek

Video: Lázně Bělohrad v roce 2022

V roce 1972 byl v Lázních Bělohradě u příležitosti 250. výročí založení města natočen film „Jmenuji se Bělohrad". V té době mělo ještě mnoho staveb původní podobu z přelomu 19. a 20. století. Proto bylo zajímavé tyto bělohradské stavby včetně zahrad a celkových úprav zachytit.
celý článek


Mimořádné uzavření sběrného dvora

Z důvodu státního svátku bude 1. 5. a 8. 5. 2024 sběrný dvůr v Prostření Nové Vsi uzavřen
Stáhnout dokument

Veřejné zasedání zastupitelstva

Město Lázně Bělohrad zve občany na VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA, které se koná ve středu 24. 4. 2024 od 17.00 hod. v sále městského úřadu Lázně Bělohrad, nám. K. V.  Raise 635  
Stáhnout dokument

Informace občanům o komunálních odpadech za rok 2023

Město je povinno dle ust. § 60, odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, informovat jednou ročně způsobem umožňujícím dálkový přístup o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu, využití a odstranění komunálního odpadu a o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu a dále zveřejnit kvantifikované výsledky odpadového hospodářství města včetně nákladů na provoz obecního systému.
Stáhnout dokument

Informace z úřadu

Výše místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství pro rok 2024 činí 800 Kč

Sazba místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství se po šestnácti letech zvýšila a činní tak 800 Kč na poplatníka. Poplatek je splatný do 31. března 2024.
celý článek
Vítejte v našem městě, ve městě bohatých tradic, kultury a lázeňství...

Znával jsem cestičku do dáli,
sluneční jas mi ji zlatil,
ptáci tam v topolech zpívali,
les mi ji šumem svým krátil.

Chodil jsem cestičkou mnoho let,
dávno je, dávno již tomu,
jak nemá srdce mě zabolet,
byla to cestička domů.

K. V. RaisMěsto Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad