Novinky z města

Turistické informační centrum Lázně Bělohrad nabízí od 1. 7. 2024 nové služby

Turistické informační centrum je během letní sezóny otevřeno také v sobotu dopoledne. Nově na infocentru nabízíme služby vidimace a legalizace.
celý článek

Hnízdění dutinových pěvců v Lázních Bělohradě probíhá úspěšně

V rámci projektu „Péče o zemědělskou krajinu" byly na konci října 2023 nainstalovány v Lázních Bělohradě budky pro dutinové pěvce. V měsíci dubnu a květnu roku 2024 proběhla orientační kontrola nástupu hnízdění. Z průběhu kontroly a vlastního hnízdění byla zajištěna sada fotografií.
celý článek

Myslivci z Lázní Bělohradu využívají moderní technologie k záchraně srnčat

V Lázních Bělohradě se místní myslivci rozhodli využít moderní technologie k záchraně srnčat při sečení luk. S pomocí dronu vybaveného termokamerou se jim daří efektivněji a rychleji nalézat mladá srnčata, která se často ukrývají v trávě a jsou ohrožena zemědělskými stroji.
celý článek

Výpůjčka budovy Jiskry

Vážení, velmi nás mrzí vyjádření Lukáše Rychtery na facebookové stránce Bělohraďáci o vztahu města s folklorním souborem Hořeňák, proto nám dovolte vyjádřit náš pohled.
celý článek

Plocha pro trénink požárního útoku dokončena

V Horní Nové Vsi vznikla plocha pro trénink požárního útoku.
celý článek


Informace občanům o komunálních odpadech za rok 2023

Město je povinno dle ust. § 60, odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, informovat jednou ročně způsobem umožňujícím dálkový přístup o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu, využití a odstranění komunálního odpadu a o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu a dále zveřejnit kvantifikované výsledky odpadového hospodářství města včetně nákladů na provoz obecního systému.
Stáhnout dokument

Zpráva o nákladech investičních akcí města Lázně Bělohrad - Ucelený sumář roku 2020

Náklady na investice a opravy, včetně projektových dokumentací (PD), vynaloženými v roce 2020.
Stáhnout dokument

Informace z úřadu

Milostivé léto 2024

Využijte možnost vyřešit dluhy na zdravotním pojištění!
celý článek


Rozpočet Lázeňského mikroregionu na rok 2022

Rozpočet Lázeňského mikroregionu na rok 2022
Stáhnout dokumentVítejte v našem městě, ve městě bohatých tradic, kultury a lázeňství...

Znával jsem cestičku do dáli,
sluneční jas mi ji zlatil,
ptáci tam v topolech zpívali,
les mi ji šumem svým krátil.

Chodil jsem cestičkou mnoho let,
dávno je, dávno již tomu,
jak nemá srdce mě zabolet,
byla to cestička domů.

K. V. RaisMěsto Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad