Základní organizace českého svazu včelařů

Zpět

Včelaři

Na ustanovující schůzi, která se konala dne 22.9.1929 vznikl „Včelařský spolek pro Horní Novou Ves a okolí“ s cílem zajistit podporu včelaření na území dnešního Bělohradu. Spolek tedy pracuje nepřetržitě více jak 85.let, nyní pod hlavičkou Základní organizace Českého svazu včelařů Lázně Bělohrad. V současné době má ZO ČSV Lázně Bělohrad 48 členů, jednu právnickou osobu, dva neorganizované včelaře a dva registrované členy (člen jiné ZO se včelstvy na územím ZO ČSV Lázně Bělohrad). Celkem obhospodařuje cca 530 včelstev.

 

Hlavními funkcionáři základní organizace jsou:

předseda:
      Ing. Vladimír Rak
místopředseda:       Vlastimil Dlab
jednatel:       Ing. Martin Kareš
pokladník:       Jiří Novotný

 

Organizace působí v těchto obcích:
Lázně Bělohrad, Brtev, Černín, Hřídelec, Choteč, Lány, Javoří, Svatojánský Újezd, Tetín a Uhlíře.

 

Základním cílem ZO je poskytovat členské základně pomoc v chovatelské činnosti s důrazem na udržení dobrého zdravotního stavu včelstev, zajištění kvalitního servisu pro jejich léčení a zabezpečuje odborné vzdělávání členů.

 

V průběhu roku je hlavní činnost členů zaměřena na péči o včelstva a tím i o opylování stromů a rostlin v Lázních Bělohradě a okolí. Odhaduje se, že celková užitečnost včely je z 80 - 90% v opylování rostlin. Včelaři, členové ZO zajišťují nejen dobrou úrodu ovoce, ale i zdravou výživu obyvatel prodejem včelích produktů na akcích probíhajících v Bělohradě a okolí například při „Otvírání lázeňské sezony“, pouti na Byšičkách , ale především tzv. prodejem přímo „ze dvora“. Největší zájem je samozřejmě o med, který dělíme na květový, medovicový, nebo včelařem specielně upravený – pastovaný – med pastový.

Dalším včelím produktem, který je často požadován je propolis a propolisová tinktura, jako dezinfekční a především hojivý prostředek. Zájem je i o svíčky z včelího vosku, které při hoření vydávají typickou nezaměnitelnou vůni. O med a včelí produkty přímo od včelaře je ve veřejnosti velký zájem, možnosti nákupu těchto produktů jsou zveřejňovány ve spolkové vývěsní skříňce ZO ČSV umístěné proti lékárně.

ZO ČSV Lázně Bělohrad vlastní specializovanou knihovnu, kterou neuzavírá před veřejností. Je-li zájemce o studium této literatury (otevřít seznam literatury) může se obrátit přímo na knihovníka ZO Michala Tobiáše bydl. Choteč 43, e-mail michaltobias1@seznam.cz,  který v souladu s výpůjčním řádem požadovanou knihu zapůjčí.

Včelaři organizovaní v ZO ČSV Lázně Bělohrad velmi uvítají každého člověka se zájmem o přírodu a včelaření, rádi vypomohou radou a v rámci možností i materielní pomocí.

 

Kontakt pro případné zájemce:

Zájemci jsou zváni i na schůze ZO, bližší informace lze čerpat rovněž ve spolkové skříňce umístěné pod lékárnou u mostu v Lázních Bělohradě.Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad