Památky

Zpět

Památky místního významu

Památka místního významu označována taková věc, která sice z celostátního hlediska nedosahuje tak výrazných kvalit, aby mohla být prohlášena kulturní památkou a mohla být zapsána do Ústředního seznamu kulturních památek, nicmémě má svůj význam pro oblast či místo, v němž je lokalizována. Památkami místního významu jsou pravidla smírčí kříže, křížky, pomníky padlým, historické pamětní desky (vzniklé před r. 1950), hřbitovy, význačné náhrobky či hrobky, morové sloupy, boží muka, milníky, kapličky, zvoničky, kašny, sochy a sousoší svatých, plastiky, popř. i skalní reliéfy či pamětní nápisy aj. drobné památky.

Seznam památek místního výzmanu aktualizovaný ke dni 10.6.2013

 

Kulturní památky

Seznam nemovitých kulturních památek nacházejících se na území Královéhradeckého kraje. Jedná se o informativní výpis z Ústředního seznamu kulturních památek ČR, který podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, vede Národní památkový ústav, generální ředitelství. 

Seznam KP na území KHK ve formátu .XLS naleznete na stránkách Královéhradeckého kraje

Kulturní památky je také možno vyhledat na MonumNetu, systému provozovaného Národním památkovým ústavemMěsto Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad