Den architektury 2023


30.9.2023 | 10:00 | Lázně Bělohrad

Den architekturyCelorepublikový festival Den architektury pořádá spolek KRUH ve spolupráci s MKS LB. Můžete se těšit na komentovanou prohlídku BĚLOHRADSKÉHO ZÁMKU od Ing. J. Balského, komentovano prohlídku NOVÉ RADNICE od autorů ze studia re:architekti a komen-tovanou prohlídku kostela VŠECH SVATÝCH pod vedením J. Klazara. Dále na Vás bude čekat doprovodný program věnovaný knihám o archi-tektuře a dílny pro děti.


PROGRAM: 

10 - 11,30 h - NOVÁ RADNICE - komentovaná prohlídka s jejími autory, architekty Davidem Pavlištou a Vojtěchem Ružbatským ze studia re:architekti.

Náměstí K. V. Raise 635

12 - 13,30 h - 15,30 - 17 h - FARNÍ KOSTEL VŠECH SVATÝCH - komentovaná prohlídka a mimořádná dočasná expozice nálezů objevených během antropologického a archeologického průzkumu tamní krypty. Možnost výstupu na kostelní věž s výhledem na budovu fary - domnělé stavby Jana Blažeje Santiniho Aichla. Provází Josef Klazar.

Kostel Všech svatých

14 - 15 h - ZÁMEK LÁZNĚ BĚLOHRAD - Prohlídka části zámku od Jana Blažeje Santiniho-Aichela, a především jeho kaple s Jiřím Balským z NPÚ a putovní výstava Génius českého baroka - J. B. Santini-Aichel 300 let.

T. G. Masaryka 1
   
10 - 12 h - 13 - 17 h - DÍLNY BALBINEUM - Malování domečku, výroba autíčka pro děti a čtenářský koutek věnovaný knihám o architektuře.
                      
Zámecká Oranžerie (Památník K.V.Raise) Barákova 3

17 h - REQUIEM ZA ZEMŘELÉ - Bohoslužba za zemřelé patrony kostela, jejich rodiny a za všechny pohřbené v kryptě bělohradského kostela Všech svatých. Obřad bude doprovázen hudbou od Václava Holana Rovenského - "Requiem české" z roku 1694´v podání Krkonošského Collegia Musica.

Kostel Všech svatých

Těšíme se na Vás.

Sledujte: www.denarchitektury.cz

 

 Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad