Kamenosochařské sympozium Naše Chuť


5.9.2021 | 00:00 | kamenolom Javorka, Horní Nová Ves
socharske symposium20.08. - 05.09. 2021

První fáze: Vznik plastik s širokým kulturním přesahem
První fáze sympozia se odehrává v Lomu Javorka, Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad. Během ní budou vysochány figurální alegorie s tématy místních specialit. Sochaři byli k účasti pozváni na základě kvality jejich předchozích prací a na základě pojítka k oblasti Podkrkonoší, potažmo Bělohradu. Pro velký zájem bylo přistoupeno k výběru na základě předložených návrhů soch. Příležitost jsme nakonec dali dílům realistickým i abstraktním. Kritéria pro účast na sympoziu splnili následující sochaři a sochařky:

• Kristýna Kužvartová - Modlitbička
• Vít Ryška - Peprník
• Lukáš Řezníček - Kulajda
• Róbert Ferko - Kyselo
• Adam Rosa - Vejmrda


(k práci na plastikách byl také přizváni také odborní pracovníci předsekání a pomocných kamenických prací)


Vznik plastik proběhne s účastí veřejnosti v kamenolomu Javorka, kde dojde také ke krátkodobé výstavě plastik a jejich ošetření. Prostor tvorby plastik bude po celou dobu průběhu sympozia (20.05 - 05.09. 2021) přístupný veřejnosti s možností komentovaných prohlídek, vysvětlení řemeslných postupů a historie kamenosochařského řemesla v regionu. Po skončení sympozia budou dále probíhat práce na ošetření plastik a krátkodobá výstava děl, a to až do 20.10. 2021 kdy bude zahájena příprava na jejich přesun k výstavě v Klenotnici Nová Paka.


Během sympozia proběhnou minimálně dvě akce (setkání odborníků a kulturní večer) pořádané p. ing. Žočkem v rámci projektu Svět Kamene.


Během sympozia proběhne neformální literární večer věnovaný Raisovi a dalším autorům narozeným v Podkrkonoší pořádaný Kamenickou Hutí Chodovice. Na závěr sympozia (04.09.) proběhne vernisáž s představením plastik a umělců a s kulturním programem v prostoru lomu. Akce je orientovaná na seznámení veřejnosti s výsledky sochařské práce.


Na sympozium navazuje krátkodobá výstava v prostoru lomu, dlouhodobá výstava v Nové Pace, ale také mediální vstupy (články, propagace) s nadregionálním přesahem.


Cílem sympozia je obohatit trvale veřejný prostor o reprezentaci Podkrkonošských tradic (tradičních jídel a pochoutek) figurálními sochami z místního pískovce.

Materiál a výrobní prostředky daruje Kamenolom Javorka. Organizační zázemí, nářadí, propagaci a program kulturních akcí zajišťuje Kamenická Huť Chodovice. Sochaři pracují dobrovolně a bez nároku na odměnu. Sympozium skromně podporují i soukromé firmy a jednotlivci z kraje. Výsledný soubor pěti plastik je určen k výstavním účelům a následnému prodeji za symbolickou cenu pro trvalé veřejné umístění souboru v rámci regionu.Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad