Povídání o vodě - Paměť a budoucnost mokré krajiny


8.8.2019 | 18:00 | Hostinec u Šulců, Choteč

Povídání o voděRozprávět a vzpomínat na krajinu okolí Chotče, jak vypadala v minulém století, přijdou místní rodáci. Součástí setkání bude procházka po zaniklých vodních tocích a rybnících.

 

 

 

Věděli jste, že před sto lety bylo v Chotči nad desítku rybníků? Jaký vliv na sucho má meliorace 70. a 80. let? A jakou roli plní stromy? Berou nám vodu, nebo vláhu střeží?

Zdeněk Kraus a Ing. Jiří Kaplan

Letošní 24. ročník festivalu Kočí v Chotči 9/8 - 10/8 nese podtitul “okounění”. Jak slovní (h)říčka napovídá, jedná se o téma rybí a vodní. Vzhledem k suchu a nedostatku vody ve studních, se kterým se potýká i vesnice Choteč, se organizátoři festivalu rozhodli pozvat odborníky na dané téma a rozšířit program o vzdělávací přednášky a exkurze v týdnu před festivalem.

Setkání jsou tematicky zaměřené na krajinu a region v okolí Chotče. Vždy od 18:00 v sále Hostince U Šulců.Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad