Povídání o vodě - Vodní hospodářství ČR a dopady klimatických změn


6.8.2019 | 18:00 | Hostinec u Šulců, Choteč

Povídání o voděPozvání přijal profesor z Vysoké školy chemicko-technologické a inženýr a pedagog z České zemědělské univerzity.

 

 

 

 

Pochází znečištění povrchových a podzemních vod pochází také z intenzívního zemědělství? Jak se čistí odpadní vody? Jak je to s obyvateli rybníka - jsou tací, kteří spíše prostředí škodí a tací, kteří prospívají? Na závěr se vydáme na exkurzi a provedeme test vody v rybníku.

prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc. Ing. Aleš Klement, Ph.D.

Letošní 24. ročník festivalu Kočí v Chotči 9/8 - 10/8 nese podtitul "okounění". Jak slovní (h)říčka napovídá, jedná se o téma rybí a vodní. Vzhledem k suchu a nedostatku vody ve studních, se kterým se potýká i vesnice Choteč, se organizátoři festivalu rozhodli pozvat odborníky na dané téma a rozšířit program o vzdělávací přednášky a exkurze v týdnu před festivalem.

Setkání jsou tematicky zaměřené na krajinu a region v okolí Chotče. Vždy od 18:00 v sále Hostince U Šulců.Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad