Vernisáž výstavy Náchodských malířů a grafiků


15.8.2017 | 16:00 | Památník K. V. Raise

Náchodští malířiZveme vás na výstavu náchodských výtvarníků v Památníku K. V. Raise. Výstava začne vernisáží 15. 8. v 16 hodin a potrvá do 17. 9.2017.

 

 

Památník K. V. Raise je otevřen každé úterý, čtvrtek, sobotu 9 - 12, 14 - 16 hodin a v neděli 14 - 16 hodin.

Výstavy se zúčastní malíři soustředění ve spolku AMAG.

Jmenovitě: Hana Koblížková - Šálová, Milan Jícha, Luboš Zeman, Lukáš Koblasa, ak. mal. Michal Burget, Mirka Samková, Lenka Pavelková, Petr Vlček, Anna Maněnová, Aneta Španielová, Natália Mertlíková.

Základy výtvarného spolku Amag v Náchodě byly položeny již v roce 1948.V tomto roce se rozhodlo několik náchodských výtvarníků založit výtvarný kroužek pod názvem Kruh výtvarníků. První ustavující schůzka se konala v březnu r. 1948 a zůčastnili se ji zakladající členové malíři Jan Ficek, Josef Fiedler, Alois Hornych, Jiří Kaufman, Božena Kaufmanová -Mazánková a Karel Šafář. Výtvarný kroužek byl tehdy organizován pod závodním výborem Východočeských bavlnářských závodů v Náchodě. Smyslem založení spolku bylo rozšířit a prohloubit zájem o výtvarné umění a estetickou výchovu.

V kroužku se osvědčil přístup, který vycházel z metodiky založené na individuálním přístupu k tvorbě jednotlivých členů s přihlédnutím k možnému a chtěnému směru jeho zájmu a tvůrčímu rozvoji. Těm členům kroužku, kteří v sobě přinesli svůj naivně realistický výtvarný názor, byl směr jejich tvorby v tomto pojetí podporován. Pokud měl člen kroužku úmysl pochopit a poznat strukturu moderního pojetí, byla mu rovněž dána široká možnost uplatnit se v této tvorbě. Uměleckým vedoucím se v roce založení kroužku stal prof. Jiří Votýpka a školení o sochařství a modelování vedl sochař Jindřich Roubíček. Nejdéle od roku 1951 až do roku 1972 vedl kolektiv prof. Bohumír Španiel. V roce 1975 byl získán jako lektor ak. malíř Josef Ducháč a později od roku 1980 se ujal kolektivu ak. malíř Ivo Švorčík, který vedl kroužek až do roku 1990.

Kruh výtvarníků v Náchodě měl několik vyhraněných osobností. Vzpomeňme na některé .V naivně realistickém pojetí malby vynikali A. Hornycha a J. Nechutná, J.Červinka, K. Krmášek, K. Šafář, L. Drtina se zabývali impresivním realismem.K imaginativní malbě měla sklon B.Kaufmanová-Mazánková. Řada členů se vyjadřovala malířskou expresí nebo konstruktivismem jako například J. Fiedler, M. Bílek, J. Kaufman, J. Suk nebo J. Ficek.

Velmi výstižně hodnotí léta svého působení v Kruhu výtvarníků profesor Bohumír Špainel. V katalogu vydaného u příležitosti 25 let trvání výtvarného kroužku čteme, cituji:

„Tvořili jsme z představy, hledali kompozici a objevovali svět linií, tvarů, barev, hmoty a struktury. Sta kreseb, grafik, obrazů uchovávají naše představy, prožitky. Navštívili jsme řady výstav, pořádali jsme výstavy a různé další akce, zanechali jsme v této činnosti hodně času ale i kus srdce. Odnesli jsme si nezapomenutelné dojmy, zážitky a vzpomínky. Poznávali jsme tak plněji svět, skutečnost, její proměnlivou krásu. Zůstala nám trvalá a věčná radost z tvorby, z malého obrázku či kresby."

Výtvarný spolek Amag v Náchodě navazuje svoji činností na Kruh výtvarníků, který zanikl po rozpuštění Spojeného závodního klubu Tepna, dříve Bavlnářský podnik, v roce 1990. Po tomto roce byl atelier přestěhován do soukromí. Zůstalo zdravé jádro bývalého kroužku a na začátku roku 1991 byl ustanoven výtvarný spolek Amag se sídlem v Náchodě ul. Komenského 235. V roce 2004 jsme našli prostory a to díky podpoře ze strany SG klubu v Náchodě jmenovitě od paní Kuželkové, která nám umožnila setkávat se v klubovně SG každý čtvrtek. Každý čtvrtek, mimo prázdnin, může také každý člen tvořit v učebně výtvarné výchovy v Jiráskově gymnáziu v Náchodě. I za to patří dík ředitelství gymnázia a prof. výtvarné výchovy Kláře Mičíkové. Členové skupiny Amag jsou nejenom výtvarníci, ale i noví přátelé a aktivní vyznavači výtvarného umění.
 Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad