Fotosoutěž Podkrkonoší 2014

5.6.2014

Podkrkonošífotíte rádi a chcete své práce zveřejnit a porovnat si je s konkurencí? Pak začněte fotit! V rámci akce Otevírání sezóny na Zvičině byla v sobotu 3. května 2014 slavnostně zahájena letní turistická sezona. V rámci této promoakce proběhlo vyhlášení již 6. ročníku fotosoutěže Podkrkonoší!


Letošním tématem jsou Města a obce v Podkrkonoší. Toto téma je velice široké, proto doufáme, že se nám sejde mnoho originálních fotografií, zachycujících oblast Podkrkonoší.

Soutěžní fotografie by měly naplňovat dané téma a především pocházet z oblasti Podkrkonoší. Mohou se týkat např.: městských a obecních památek, sakrálních památek, akcí, atraktivit, života ve městě/na obci, tradic, vlastního pohledu na své město/obec apod. Pravidla zůstávají neměnná. Každý soutěžící může zaslat maximálně 5 fotografií a to do 21. 9. 2014. Bohaté odměny jsou připraveny pro první tři nejvýše oceněné fotografie a také pro cenu webu, jehož vítěze vybere široká veřejnost prostřednictvím hlasování od 22. 9. 2014 až do 26. 9. 2014! Slavnostní vyhlášení proběhne dne 27. 9. 2014 v rámci akce Zavírání sezóny na Zvičině. Podrobnosti a pravidla fotosoutěže naleznete na www.podkrkonosi.eu, v sekci Fotogalerie/Fotosoutěž/Fotosoutěž 2014. 

Pravidla fotosoutěže Podkrkonoší 2014 VI. ročník

Vyhlášení: 3. 5. 2014 při příležitosti Otevírání sezony na Zvičině
Uzávěrka: 21. 9. 2014
Vyhlášení: 27. 9. 2014 při příležitosti Zavírání sezony na Zvičině

Téma: Města a obce v Podkrkonoší

 • Do soutěže budou přijaty fotografie, které mají přímou sounáleţitost s tématem. (např.: městské a obecní památky, sakrální památky, akce, atraktivity, život ve městě/na obci apod.)
 • Přihlásit se může kdokoli, věk ani profese není omezena.
 • Soutěž není rozdělena do kategorií.
 • Nutno vyplnit přihlášku do soutěže.
 • Autor fotografie musí dát svolení s pouţitím soutěţních fotografií pro účely propagace turistické oblasti Podkrkonoší (web, tiskoviny apod.). Prohlášení/souhlas viz přihláška.

Podmínky přijatelnosti fotografie:

 • Fotografie musí být pořízena na území Podkrkonoší/Podzvičinska (viz mapa oblasti).
 • Musí být popsána – název místa, popř. název fotografie, jméno autora.
 • Odevzdána v elektronické podobě ve formátu JPEG na CD nebo DVD nosiči, který bude popsaný jménem autora.
 • Maximální počet soutěţních fotografií na jednu osobu je 5.
 • Vyplněné přihlášky se soutěžními fotografiemi odevzdávat v zalepené obálce s nápisem „FOTOSOUTĚŽ PODZVIČINSKA“. Důvodem je objektivnost a nezaujatost poroty. Obálky se budou otevírat až všechny najednou po uzávěrce soutěže, tzn. po 21. 9. 2014.

Výstupy soutěže

 • Uzávěrka v neděli 21. 9. 2014
 • Hodnocení na webu od 12:00 hod. 22. 9. 2014 do 12:00 hod. 26. 9. 2014
 • Nezávislá porota vybere 3 nejlepší fotografie
 • Výstava všech fotografií v kapli na Zvičině
 • Vyhlášení vítězů při příležitosti Zavírání turistické sezony na Zvičině
 • Ceny:
  • 1. místo
  • 2. místo
  • 3. místo
  • Cena webu

Porota + hodnocení

 • Porota je složena min z 5 nezávislých členů, kteří volí anonymně.
 • Fotografie budou hodnoceny anonymně.
 • Ke každé fotografii je přiděleno číslo, je uveden pouze název bez jména autora.
 • Porota hodnotí fotografie body od 1 do 10. Fotografie s největším počtem bodů vyhrává. V případě shody bodů na prvních třech místech jsou fotografie hodnoceny porotou znovu.

VÝSLEDKY SOUTĚŽE BUDOU VYHLÁŠENY V SOBOTU 27. 9. 2014 PŘI PŘÍLEŢITOSTI ZAVÍRÁNÍ TURISTICKÉ SEZONY NA ZVIČINĚ. SOUČÁSTÍ AKCE BUDE I VÝSTAVA SOUTĚŽNÍCH

Přihláška do soutěže ke stažení

zpět


Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad