Mapový portál města

27.6.2016

Mapový portál městaMěsto Lázně Bělohrad spustilo nový mapový portál. V současné době obsahuje několik druhů vrstev - letecké snímky, vojenská mapování nebo vrstevnice a katastrální mapy 13 katastrálních území v působnosti Městského úřadu Lázně Bělohrad.

 


Na mapovém portálu si můžete pohodlněji vyhledat pozemek zadáním buď parcelního čísla, nebo čísla popisného budovy a přímo z portálu se dotázat katastru nemovitostí na detailnější a aktuální informace o pozemku.

Zajímavé možnosti nabízí záložka obarvení, kde je možné nechat si obarvit nemovitosti v majetku města, pozemky podle druhu využití, typů budov, nemovitosti podle počtu spoluvlastníků, zástavních práv nebo věcných břemen.

Na mapovém portálu je možné i základní měření vzdáleností a ploch, zobrazit Google Street View, případně si zobrazenou mapu vytisknout.

Do budoucna chceme rozšířit možnosti a počet vrstev tak, aby byly občanům města k dispozici a ku prospěchu. Zejména se jedná o územní plán města, návrhy změn nebo historii. Po zaměření prvků, které právě probíhá, bude možné si zobrazit pasporty komunikací, veřejné zeleně, městského mobiliáře, veřejného osvětlení, chodníků, informace o umístění kontejnerů na tříděný odpad, volných hrobových míst apod.

Jsme otevřeni i vašim nápadům, co by mohlo být zobrazeno na mapovém portálu města. Pokud máte jakýkoliv nápad, neváhejte kontaktovat Tomáše Honse na e-mail hons@lazne-belohrad.cz, který mapový portál spravuje.

Mapový portál najdete na internetové adrese http://mapy.topos.cz/lazne-belohrad/.

Věříme, že se bude mapový portál vám, občanům města, líbit a již v blízké budoucnosti jej budeme plnit dalšími užitečnými informacemi.

Tomáš Hons, informační technologie
 

zpět


Město Kultura a sport Úřad Menu město kultura a sport úřad město kultura a sport úřad
česky  english  german

pokročilé vyhledávání 
Lázně Bělohrad